Osvenskheter – ny podcast om svenskhet, mellanförskap, kreoler, migration, ras och vithet

I flera år sade jag konsekvent nej till att vara med i och låta mig intervjuas i poddar men sedan jag lät mig intervjuas av Kvartal i maj i år har det blivit åtskilliga podcast-deltaganden:

Igår lanserade Per Han podden Osvenskheter vars syfte och ambition är att fylla en lucka och ett hål i det svenska podcast-landskapet:

Det handlar om att försöka ge röst och plats åt alla de invånare i landet som i huvudsak eller enbart talar svenska, som har bott i landet permanent under en längre tid eller under hela sitt liv och som mestadels men inte alltid befinner sig i ett majoritetssvenskt sammanhang och vilka har det gemensamt att de har någon slags utländsk bakgrund och vilka kanske inte alltid kan passera som vita majoritetssvenskar.

Denna mycket stora demografiska grupp i dagens svenska samhälle, vilka sällan själva känner igen sig i beteckningen ”invandrare” och i uppdelningen ”svenskar och invandrare” (tillsammans är de då t o m fler än antalet ”riktiga invandrare” – d v s tonårs/vuxeninvandrarna), går under många namn – mellanförskap och kreoler bl a och i gruppen ingår de s k ”andrageneration:arna” (inklusive de s k ”1,5-generation:arna” vilka ankom till och invandrade till Sverige som barn och innan tonåren) liksom de utlandsadopterade och de blandade eller mixade men också andra grupper som sällan eller aldrig förekommer i den ständigt pågående offentliga debatten om ”svenskar och invandrare”.

Osvenskheter bygger dels på intervjuer med mig, som i egenskap av forskare berättar om alla dessa svenska kreoler som lever i ett svenskt mellanförskap med fokus på de som jag kallar icke-vita svenskar, och dels på intervjuer med enskilda personer som ingår i någon eller några av de uppräknade grupperna.

Osvenskheter syftar dessutom också till att försöka berätta om majoritetssamhället utifrån ett minoritetsperspektiv, d v s det handlar om en slags omvänd blick på majoritetssvenskarna och i kommande intervjuer deltar även ett antal äldre fr a utomeuropeiska invandrare vilka har bott i Sverige i många decennier.

Nu finns till att börja med sex avsnitt av Osvenskheter att lyssna till varav två utgörs av intervjuer med mig och i det ena avsnittet berättar jag om de blandade eller mixade svenskarna för den som är intresserad av deras betydelse för de svenska rasrelationerna i relation till den svenska vitheten och svenskheten som sådan.

Andelen niondeklassare som blev behöriga till gymnasieskolans nationella program har ökat men skillnaderna är stora mellan olika grupper av elever

Andelen niondeklassare som blev behöriga till gymnasieskolans nationella program ökade med 1,3% under (pandemi)vårterminen men skillnaderna är stora mellan olika grupper av elever:

elever med svensk bakgrund: 90,8%

elever med utländsk bakgrund: 71,6%

andragenerationselever: 85%

elever som invandrat före skolstart: 85%

elever som invandrat under årskurs 1-5: 68%

elever som invandrat under årskurs 6-9: 32%

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är konsekvent högre bland de elever som har minst en förälder med en eftergymnasial utbildning jämfört med elever vars föräldrar uppvisar en lägre utbildningsnivå. Elever som har svensk bakgrund är de som har föräldrar med den högsta utbildningsnivån. I denna grupp har nästan hälften av eleverna minst en förälder med en lång eftergymnasial utbildningsnivå. Bland elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige eller som har invandrat före ordinarie skolstart har knappt var tredje elev minst en förälder med en lång eftergymnasial utbildning. Eleverna som har invandrat efter skolstart uppvisar den lägsta andelen föräldrar med en lång eftergymnasial utbildning.

Om en tyskinspirerad ölhall som en gång var de svenska nazisternas högkvarter

Avdelningen (antifascistisk och Stockholmiana-lokalhistorisk) knappologisk (kalenderbitar)kunskap:

I byggnaden på Tegnérgatan 10 i Stockholm (d v s på hörnet Tegnérgatan/Döbelnsgatan) där rejält (syd)tyskinspirerade Bierhaus (d v s en ölhallsliknande inrättning av bayersk typ – tänk t ex i sammanhanget anrika Bürgerbräukeller i ”svennefierat” miniformat) som explicit säger sig hämta inspiration från 30-talet, idag är beläget låg en gång i tiden ”Värmlands store son” Birger Furugårds och Svenska nationalsocialistiska partiets högkvarter och något kvarter därifrån låg dessutom partiets SA-hem (eller ”Pensionat Furugård” enligt stockholmshumorn/i folkmun – d v s ett slags ungkarlshotellsliknande hus där mellankrigstidens motsvarighet till 90-talets skinheads bodde mer eller mindre permanent vilka stod för säkerheten och både agerade vakter och slagskämpar åt partiet).

Intervjuad i Länsstyrelsens i Stockholm Vidga normen-podd om svensk vithet och svenska rasrelationer

Jag talar om svensk vithet, svenska rasrelationer och svensk färgblind antirasism i dagens Sverige med fokus på arbetslivet tillsammans med Mona Nechma och Fatema Vanat i Länsstyrelsens i Stockholm Vidga normen-podd:


Varför är det relevant eller ens meningsfullt att tala om ras i relation till dagens Sverige?

Hur gick det till när svenskarna blev vitast av alla vita på jorden?

Varför var de svenska forskarna en gång i tiden världsledande inom rasforskningen?

Varför har Sverige och svenskarna kommit att bli världens mest (färgblinda) antirasistiska land och folk?

Vad innebär det att Sverige idag är västvärldens mest demografiskt heterogena och mångrasliga land efter USA?

Hur kan det komma sig att Sverige är det land i Väst där klyftorna och skillnaderna mellan vita och icke-vita är som mest extrema?


https://vidganormen.libsyn.com/konsekvenser-av-vithet-p-arbetsmarknaden


”Vad innebär svensk vithet och hur påverkar den arbetsmarknaden? I det fjärde avsnittet av Vidga normen podden pratar vi om det tillsammans med Tobias Hübinette, forskare i kritiska rasstudier vid Karlstad universitet.”

Trump förbjuder amerikanska myndigheter att ha kontakt med kritiska rasforskare utanför USA

Nu har Trump förbjudit USA, d v s den amerikanska staten och amerikanska myndigheter, att ha kontakt med och ingå i ekonomiska eller andra relationer med kritiska rasforskare även utanför USA (d v s med icke-amerikanska kritiska rasforskare) efter att tidigare och nyligen ha stoppat all statlig finansiering av kritisk rasforskning/forskare inom USA.

Jag försöker nu erinra mig när jag själv, som kanske är en av endast 2-3 svenska forskare som benämner sig själva som kritiska rasforskare (eller också är jag faktiskt den enda i landet som gör det), har haft kontakt med USA, d v s med den amerikanska staten och med amerikanska myndigheter, och det jag kommer på direkt ur minnet är i så fall:

1, att jag träffade en representant för amerikanska ambassaden i Stockholm (en vit amerikan och ”sydstatare” från Louisiana om jag inte minns fel) som kontaktade mig och bad om ett möte med mig (sannolikt p g a att ambassaden uppfattade att jag har en viss kännedom om den svenska extremhögern) omedelbart efter 22 juli-attentaten i Norge 2011 och som f ö om och om igen underströk att USA/ambassaden/hen då tänkte/trodde att attentaten ”borde ha ägt rum i Sverige och inte i Norge” mot bakgrund av att Sverige har tagit emot många fler invandrare än vad Norge har gjort)

samt 2, att jag bjöds in till ett slags specialmöte på amerikanska ambassaden i Stockholm tillsammans med en annan svensk forskare efter att 2014 ha varit huvudförfattare till afrofobirapporten och detta möte handlade om både den transatlantiska slavhandelns arv i Sverige och afrosvenskar – d v s den amerikanska staten var då under Obamas tid som president alldeles uppenbart engagerad i både slaveriets efterverkningar in i vår tid och svartas situation även i Sverige (d v s Obamas USA var sannerligen ett annat USA än Trumps USA).

https://www.dailywire.com/news/breaking-trump-bans-u-s-from-doing-business-with-those-who-promote-harmful-far-left-critical-race-theory?%3Futm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=dwtwitter&fbclid=IwAR2v4x2slruvEbFHdKGbzopfltx_5VoT906uLqDxZACvig0NkbsQOcb_XKI

“President Donald Trump announced on Tuesday afternoon that he has banned the U.S. government from doing business with people and companies who promote far-left critical race theory, noting that the ideology is “divisive and harmful.”

“A few weeks ago, I BANNED efforts to indoctrinate government employees with divisive and harmful sex and race-based ideologies,” Trump tweeted. “Today, I’ve expanded that ban to people and companies that do business with our Country, the United States Military, Government Contractors, and Grantees. Americans should be taught to take PRIDE in our Great Country, and if you don’t, there’s nothing in it for you!””

Den svenska reklamvärlden domineras fortfarande av vita och när icke-vita förekommer gör de det ofta på ett stereotypt sätt

Igår publicerades Rättvisaren 2020, d v s f d Rättviseförmedlingens gamla rapport som gavs ut 2015-18, och som numera ges ut av Mediekompaniet. Detta år har Rättvisaren valt att ha fokus på (visuell) reklam och närmare bestämt på vilka människor (d v s inte djur eller växter utan enbart människor) som visuellt förekommer i svensk reklam i de svenska medierna.

Även om TT, som har skrivit om rapporten, tyvärr har valt att använda uttrycket ”personer med synlig utländsk härkomst” i sann svensk, färgblind, antirasistisk anda (se https://www.expressen.se/nyheter/smala-vita-och-unga-sa-stereotypisk-ar-reklamen – d v s TT vägrar antagligen helt enkelt att skriva vita och icke-vita såsom de allra allra flesta svensktalande ju gör) så har Rättvisaren/Mediekompaniet just detta år (d v s i 2020 års rapport) faktiskt valt att ”rakt ut” (d v s explicit) operationalisera beteckningarna vita och icke-vita, vilket åtminstone för mig, som forskar om ras och som förespråkar användandet av rasbegreppet både innanför och utanför akademin och högskolevärlden (d v s även i offentligheten) är något av en ”seger” för det gjorde då inte ens Rättviseförmedlingen på sin tid:

allmän slutsats:

Trots att minst 1/5 eller 20% av den svenska totalbefolkningen idag är icke-vit – och minst 1/4 eller 25% av alla barn, ungdomar och unga vuxna – så är icke-vita fortfarande kraftigt underrepresenterade inom samtida svensk reklam och när de förekommer så gör de det än idag i ibland stereotypa sammanhang. När mångfald och antirasism ska kommuniceras förekommer dock icke-vita och rapporten skriver då följande om en vanlig karaktär i sammanhanget: ”Det är en smal, ung kvinna med oftast ljust brun hy och afrohår, en afroamerikansk karaktär vi ofta ser i amerikanska bilder och populärkulturella produktioner.”

barnfamiljer och relationer:

När barnfamiljer förekommer i svensk reklam är det nästan alltid vita familjer det handlar om förutom när adoptivbarn och s k blandbarn/mixade barn dyker upp. Icke-vita förekommer dock ibland som vänner till vita, d v s i icke-familjesammanhang, såsom när två väninnor eller ett ”killgäng” förekommer i reklamen.

äldre

När äldre personer förekommer i reklamsammanhang är de till övervägande delen vita. finanssektorn I reklam som härrör från finanssektorn förekommer numera icke-vita i större utsträckning än tidigare och fr a gäller det personer från Mellanöstern: ”Representationen bygger på bilden av högt finansiellt engagemang och entreprenörsskap hos unga utrikesfödda (eller med utrikesfödda föräldrar) från Mellanöstern.”

träning

I reklam som handlar om träning förekommer icke-vita allra oftast och allra mest: ”Ett tydligt mönster i representationen av icke-vita individer är att träning och sport nästan genomgående representeras av mörkare hy. Stadium har flera annonser i urvalet och ser ut att genomgående välja icke-vit representation. Icke-vita kvinnor dominerar och visas som unga, vältränade, aktiva och tävlingsinriktade.”

livsmedel

I reklam som handlar om mat och dryck förekommer icke-vita också numera i större utsträckning än tidigare i svensk reklam men dock oftast som personal: ”Den icke-vita representationen återfinns framför allt i reklam från ICA, som avbildar sin mångfald av medarbetare med autentisk prägel. En viktig struktur här är dock den att icke-vita således är representerade som servicepersonal, men inte som kunder.”

resor

I reklam som kommer från rese- och turistbranschen är icke-vita fortfarande mycket sällan närvarande och särskilt gäller det reklam för vinterresor och vinterturism: ”Representationen är i hög grad vit och blond, och det är extra dominant i den alpina reklamen.”

Vad har Sergels torg, Konserthuset och Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitets Södra huset, Rockelsta slott i Södermanland, Operan i Malmö och Lorensbergsteatern i Göteborg med varandra att göra? Jo de ritades alla av arkitekter som en gång var medlemmar i högerextrema eller pro-nazityska organisationer

Har aldrig tidigare försökt att kartlägga och inventera exakt vilka svenska arkitekter som någon gång var medlemmar i en högerextrem och/eller pro-(nazi)tysk organisation innan och under kriget men nu har jag i varje fall försökt att göra det och som det verkar handlade det om åtminstone ett 30-tal namn och högst sannolikt om långt fler än så då jag enbart har utgått ifrån den yrkestitel som anges och hittas i de kvarlämnade matriklarna och/eller namnlistorna.


Då arkitektyrket är ganska så anonymt (förutom ett mindre antal stjärn/kändisarkitekter som ”alla” i landet känner till och ofta antingen hatar eller älskar) så säger namnen inte något alls för särskilt många alls (förutom de konst- och arkitekturverksamma/kunniga/intresserade/engagerade) så därför väljer jag här att i stället lista samt medelst bilder illustrera några av de byggnader och anläggningar (i form av t ex torg, kommersiella centrum o s v) som några av dessa arkitekter har legat bakom i fr a Stockholm och Göteborg (OBS: det handlar m a o om ett mycket litet urval).


Arkitekterna ifråga var då bl a medlemmar i Svenska nationalsocialistiska partiet, Svenska antisemitiska föreningen, Riksföreningen Sverige-Tyskland, Svensk opposition och Svensk-tyska föreningen och bland de mer namnkunniga personerna hittas bl a Ivar ”Stockholms konserthus” Tengbom, David Helldén (d v s Sergels torgs och Hötorgsskrapornas skapare), Karl M. ”Millesgården” Bengtsson och Henning Orlando (d v s Riksbyggens chefsarkitekt som bl a har förestått den s k romantiska funkisstilen/funktionalismen i bl a stadsdelen Årsta i Stockholm):


Handelshögskolan i Stockholm

Konserthuset i Stockholm

Nordstjernanhuset i Stockholm

Tändstickspalatset i Stockholm

Tobaksmonopolets fabrik på Södermalm i Stockholm

Bonnierhuset på Torsgatan i StockholmRockelsta slott i Södermanland

Operan i Malmö

Hökarängens centrum i Hökarängen, Stockholm

Första Hötorgsskrapan i Stockholm

Sergels torg i Stockholm

Stockholms universitets Södra huset i Stockholm

Millesgården i Stockholm

Lorensbergsteatern i Göteborg

Sjöfartsmuseet i Göteborg

Sportpalatset i Stockholm

“Erlanderhuset“/“Dragspelshuset” i Stockholm

Riksbyggens huvudkontor i Stockholm

Skälderviksplan i Årsta, Stockholm

Katolska kyrkan i Göteborg

Igår ”skrällde” högerextrema Fratelli d’Italia i det italienska regionalvalet

Igår ”skrällde” högerextrema Fratelli d’Italia i det italienska regionalvalet och partiet, som är den direkta arvtagaren till ”Il Duces” Partito Nazionale Fascista (PNF), var tyvärr det enda som gick framåt i samtliga regioner och har nu ”sprängt sönder” centrala Italiens röda bälte:

https://roma.corriere.it/notizie/politica/20_settembre_21/meloni-fratelli-d-italia-ha-fatto-massimo-possibile-voto-anticipato-serve-ancora-piu-prima-dc478168-fc45-11ea-aca9-16c79fac234d.shtml

Högerpopulisterna (i form av ”Il Capitanos” Lega) och högerextremisterna (i form av Giorgia Melonis Fratelli d’Italia – FdI) lyckades igår ta hem Ligurien, Venetien och det annars så röda Marche och särskilt i den sistnämnda regionen ”skrällde” högerextrema Fratelli d’Italia med närmast osannolika 18,66% (i det senaste italienska parlamentsvalet 2018 erhöll detta extrema och då lilla parti endast lite mer än 4%) vilket inte var särskilt långt efter den högerpopulistiska allianspartnern Legas 22,39%.

Högerpopulisterna och högerextremisterna har nu erövrat över hälften av Italiens 20 regioner och den sittande regeringen lyckades ändå behålla makten i Toscana som har styrts av vänstern i 50 år ”på raken” men högerpopulisterna och högerextremisterna gjorde tyvärr mycket bra ifrån sig även där med sammanlagt 40,45% och högerextrema FdI lyckades tyvärr kapa åt sig hela 13,5% i det röda Toscana.

Centrala Italiens röda bälte är m a o tyvärr ”söndersprängt” nu och även i Puglia gjorde FdI tyvärr rejält bra ifrån sig med 12,66% och blev där t o m större än Lega.

Kommer arkitekturfrågan att bli SD:s biljett in i kulturdebatten och kulturpolitiken?

DN:s Mohamed Yussuf skriver idag om Arkitekturupproret som vurmar för den nationalromantiska och nyhistoriska (sekelskiftes)stilen som dominerade i Sverige och Europa (liksom f ö även i Europas alla kolonier och bosättarstater över haven) under den s k ”la belle epoque” (ca 1870-1914).

Många med mig har säkerligen noterat att SD på sistone och alltmer har engagerat sig i arkitekturfrågan och många med mig reagerade säkert på att SD Stockholms ”starke man” Peter Wallmark nyligen föreslog att Stockholms universitets studenter borde få nya studentbostäder i någon slags nysekelskiftesstil.

Den stora frågan är väl nu om arkitekturfrågan ska komma att bli SD:s ”hävstång” och väg in i den svenska kulturdebatten och kulturpolitiken efter att partiet hittills har misslyckats med att debattera både teater-, musik- konst- och litteraturfrågor (OBS: självklart har en mängd SD:are försökt att debattera både olika scenkonstverk och teaterpjäser, olika popkulturella låtar och musikstycken, olika konstverk och tavlor och olika romaner och dikter men åtminstone hittills i varje fall har SD:arna misslyckats med att bli tagna på allvar i kulturdebatten vad gäller just dessa estetiska uttryck).

”Modernistisk arkitektur är färglös och fasaderna ser nakna ut. Hus borde i stället se ut som de gjorde före 1920. Det tycker den växande Facebookgruppen Arkitekturupproret. Nu börjar även svenska politiker ha åsikter om i vilken stil hus ska byggas.”

https://www.dn.se/kultur/upproret-delar-arkitektursverige-i-tva-lager

”I mitten av september kom nyheten att Sverigedemokraterna vill bygga 650 modulbostäder vid universitetet i Stockholm. Husen, som sammanfogas av färdiga sektioner, brukar vanligtvis ha ett enkelt utseende. SD:s förslag bygger däremot på fasader i sekelskiftesstil, med torn och brutna tak. ”Visst, vi kan bygga byggbodar på varandra utan omtanke för det estetiska, men vi tycker att man kan göra det vackert”, säger partiets gruppledare i Stockholms stadshus, Peter Wallmark, i en intervju med SVT.

Under året har Sverigedemokraterna även föreslagit nybyggen i så kallad klassisk stil vid bland annat S:t Eriks ögonsjukhus på Kungsholmen. Det tidigare förslaget i modernistisk stil sågades och benämndes av partiet som ”fyrkantiga lådor”.”

(…)

”I slutskedet av intervjun om modulbostäderna konstaterar sverigedemokraten Peter Wallmark att staden utvecklas i fel riktning: ”Vi vill ta tillbaka besluten om den estetiska utformningen till politiken.” Han är dock fortsatt optimistisk. Partiet har fått god respons bland grupper som vill bevara den klassiska arkitekturstilen, säger han, och refererar till Arkitekturupproret – en kontroversiell rörelse på Facebook med över 40.000 medlemmar.

Arkitekturupprorets ordförande Sigvald Freylander började intressera sig för byggnader redan vid ung ålder. Runt omkring honom fanns kunniga släktingar som berättade spännande historier om alla de fastigheter som fascinerade honom. I början av 2015 upptäckte Freylander, som till vardags arbetar som översättare, den nybildade Facebookgruppen Arkitekturupproret.

– Jag har alltid ogillat modernistisk arkitektur och helt plötsligt snubblade jag över gruppen. Från början var det bara en kul grej på Facebook där man kunde träffa likasinnade. Men gruppen växte snabbt och nu har det blivit en folkrörelse. Förutom huvudgruppen har vi både temagrupper och lokala grupper. Totalt är vi långt över 50.000 personer, kanske till och med 60.000, säger Sigvald Freylander.

Den väl uppdaterade hemsidan beskriver Arkitekturupproret som en politiskt obunden rörelse som arbetar för vackrare arkitektur – och mot ”den eskalerande förfulningen av våra städer”.

Gruppen är starkt kritisk till modernismen, som uppkom på 1920-talet, och sedan dess varit dominerande inom arkitektur. Eran kännetecknas av avskalade hus, inte sällan med platta tak och sparsmakad dekoration. Och med fokus på rationalitet och funktion. Modernismen var ett tydligt brott mot klassisk arkitektur, som karaktäriseras av hantverksmässigt utförande och utsmyckade fasader, ofta i stenmaterial med pelare och kolonner.

SD fortsätter att dominera på Facebook

DN:s Josefin Sköld och Hugo Ewald skriver idag om SD-sfärens totala dominans i de svenskspråkiga sociala medierna (liksom tyvärr även vad gäller de s k alternativmedierna samt internetbaserade och digitala politiska sidor i allmänhet) med fokus på Facebook och tack vare ett verktyg som DN har skapat som å ena sidan följer, mäter och kvantifierar de högerpopulistiska och högerextrema kontona, sidorna och grupperna och å andra sidan de vänsterorienterade, antirasistiska och feministiska kontona, sidorna och grupperna och tyvärr har de sistnämnda i alla fall just nu ingen chans mot de förstnämnda i siffrornas och s k ”big data:s” värld.

DN skriver också om mörkblåa Nya Wermlands-Tidningens (NWT) f d politiska redaktörs Christopher Jarnvalls sida NB Nyhetsbyrån (det är f ö en händelse som ser ut som en tanke att både NWT:s före detta OCH nuvarande politiska redaktörer har varit/är kopplade till Medborgerlig samling) på sistone har låtit höra talas om sig rejält med exempelvis 280 000 interaktioner på Facebook under förra månaden. Just igår lyckades dessutom NB Nyhetsbyrån för första gången ”knipa” bronsplatsen och komma trea vad gäller att vara svenskspråkiga Facebooks populäraste nyhetssida efter Expressen och Aftonbladet.


DN konstaterar slutligen att SD slog sitt eget tidigare antal interaktioner-rekord på Facebook i augusti 2020 med 866 718 interaktioner och partiet har under året varit i det närmaste dubbelt så stort på Facebook som samtliga andra partier sammantagna och SD-sfären i vid mening fortsätter dessutom att växa och bli allt större i sociala medier och på internet åtminstone såsom trenden ser ut under innevarande år. Den 13 september exempelvis var Jimmie Åkessons sida på svenskspråkiga/svenska Facebook den allra mest populära och slog därmed både Aftonbladet och SVT och i grafikens värld blir SD därigenom helt enkelt en jätte på svenskspråkiga Facebook (och på internet i allmänhet) jämfört med de andra partiledarna såsom framgår i dagens DN:


”Facebook används dagligen av 51 procent av svenskarna som är äldre än 12 år, enligt Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och internet 2019” och är fortfarande det mest använda sociala nätverket i Sverige. Enligt Reuters Institutes Digital news report 2020 använder 32 procent av svenskarna Facebook som nyhetskälla.


Månaderna före riksdagsvalet 2018 dominerade högerpopulistiska sidor engagemanget på svenska Facebook. De förmedlade en mörk bild av Sverige, ofta med främlingsfientliga och ibland öppet antisemitiska budskap. I en granskning hösten 2018 kunde DN visa hur flera av de största sidorna, som Politiskt inkorrekt och Sverige tillsammans, publicerade sina inlägg synkroniserat med Sverigedemokraternas officiella Facebooksida. SD:s kommunikationsavdelning förnekade dock samarbetet.”


(…)


”När DN analyserar vilka Facebookinlägg med länkar som väcker mest engagemang på Facebook i Sverige under 2020 är flera av aktörerna väntade – Aftonbladet, Expressen och Newsner kniper ofta topplatserna.
Men under sommaren och hösten har Facebooksidan NB Nyhetsbyrån ofta nått högt upp på listan över inläggen med mest reaktioner, kommentarer och delningar. NB Nyhetsbyrån har också tagit sig förbi tidigare Facebookgiganter som Politiskt inkorrekt och Sverigebilden. Under augusti i år fick inlägg från NB Nyhetsbyrån knappt 248○000 interaktioner. NB Nyhetsbyrån finns också som nyhetssajt och beskrivs av administratören förmedla ”värderingsfria nyheter” som en motvikt mot vad man menar är vinklade nyheter i de traditionella medierna. Sidans fokus är korta nyhetstexter, ofta hämtade från just traditionella medier.


Av drygt 190 texter under augusti handlade omkring 60 procent om invandring, islam och kriminalitet. Grundaren Christopher Jarnvall säger att sidan är partipolitiskt obunden, men att hans egna ledartexter har konservativ inriktning. DN:s genomgång visar att flera personer som skriver eller tidigare har arbetat för sajten har koppling till Sverigedemokraterna och Medborgerlig samling.”


(…)


”Christopher Jarnvalls bolag äger också domänen som tillhör Steget efter, en internetserie som fokuserar på frågor som rör invandring, brottslighet och kritik av public service och är populär i högerkretsar på Twitter. Enligt Christopher Jarnvall hjälpte bolaget personen bakom Steget efter att samla in pengar. I övrigt finns inget samarbete, uppger han.
Bland politiska partier på Facebook fortsätter Sverigedemokraterna att dominera. Partiets Facebookinlägg har aldrig tidigare fått så många reaktioner, kommentarer och delningar som under augusti 2020: 866 718. Det är högre än partiets tidigare rekordsiffra på drygt 793 000 interaktioner som uppnåddes strax innan valet 2018. Under perioden januari–augusti 2020 har Sverigedemokraterna varit nästan dubbelt så stora som alla de andra riksdagspartierna tillsammans, sett till interaktioner.”