Ny kunskapsbank om rasstereotypa bilder

Idag publiceras ”Bilders makt” – den sannolikt hittills mest omfattande digitala kunskapsbanken om rasstereotypa bilder i ett svenskt och västerländskt sammanhang.

Kunskapsbanken ”Bilders makt”, som är gratis och tillgänglig för alla och envar som är intresserade av visuella rasstereotyper av alla de slag liksom av ett flertal olika minoriteter, innehåller sammanlagt ett 80-tal artiklar och 100-tals bilder och har författats och sammanställts av Moa Matthis och Joanna Rubin Dranger samt av mig själv som har förestått de artiklar som behandlar rasstereotyper av asiater.
”Bilders makt” innehåller utöver artiklarna och alla rasstereotypa bilder även en film som förklarar vad en stereotyp bild är (https://bildersmakt.se/vad-ar-en-stereotyp-bild) samt en film vari olika minoritetssvenskar kommenterar ett antal rasstereotyper (https://bildersmakt.se/det-har-ar-inte-jag).

Artiklarna om rasstereotyper av asiater:

https://bildersmakt.se/hotbilder-gula-faran

https://bildersmakt.se/dragon-lady

https://bildersmakt.se/yellowface

https://bildersmakt.se/den-demoniserande-stereotypen-den-asiatiska-superskurken

https://bildersmakt.se/den-gula-fargen

https://bildersmakt.se/geishan-china-doll-och-miss-saigon-stereotyper-av-asiatiska-kvinnor

https://bildersmakt.se/bilder-av-asiater-som-en-hotfull-massa-utan-individuella-sardrag

https://bildersmakt.se/bilder-av-asiater-som-odjur-blackfiskar-och-skadedjur

https://bildersmakt.se/popularkulturens-stereotyper-av-asiater-i-relation-till-kon

https://bildersmakt.se/det-asiatiska-spraket-som-ett-lojligt-nonsenssprak

https://bildersmakt.se/hotbilder-asiater-som-hyperintelligenta-farliga-och-lojliga

https://bildersmakt.se/forlojligande-och-demonisering-av-asiater

https://bildersmakt.se/bilder-av-asiater-som-odjur-blackfiskar-och-skadedjur

Adoptivpappan ”Skansen-Jonas” fyller 65 år

Den folkkäre (och djurkäre) Jonas Wahlström eller den s k ”Skansen-Jonas” fyller 65 år idag – adoptivpappan som öppet skryter över att han smugglade ut sitt adoptivbarn från det inbördeskrigshärjade och genomkorrupta Guatemala under en tid när 10 000-tals fr a urfolksbarn fördes ut ur landet illegalt för att adopteras av västerlänningar som Skansen-Jonas.

Skillnaderna i skolresultat mellan majoritets- och minoritetselever fortsätter att vara betydande

Den nya ESO-rapporten som undersöker skillnaderna i skolresultat mellan olika elevgrupper visar bl a att det går allra sämst för de elever som har bakgrund i Afrika och därefter för de som har bakgrund i Asien medan eleverna med bakgrund i Sydamerika nu är ikapp eleverna med bakgrund på Balkan och i Östeuropa utanför EU.

18698456_10154714348560847_8009822210010758278_n.jpg

samtliga inrikes födda grundskoleelever som gick ut årskurs 9 mellan 1988-2014
andelen elever med en sysselsatt mor: 93%
andelen elever med en sysselsatt far: 93%
medelbetyg: 50,2
andelen elever med godkänt i kärnämnena: 92%
andelen elever med högskoleutbildade föräldrar: 49%

samtliga utrikes födda grundskoleelever som gick ut årskurs 9 mellan 1988-2014
andelen elever med en sysselsatt mor: 64%
andelen elever med en sysselsatt far: 65%
medelbetyg: 36,9
andelen elever med godkänt i kärnämnena: 65%
andelen elever med högskoleutbildade föräldrar: 43%

18739656_10154714348555847_4370405161286597486_n.jpg

Klassdistans och klassantagonism har i dagens Sverige ersatts av en låg samhörighet baserad på etnicitet, religion och kultur

Idag är det inte längre klasskillnader utan skillnader i etnicitet, religion och kultur som skapar en hög nivå av främlingskap och en låg nivå av samhörighet (och tyvärr nog också en viss grad av antagonism) bland svenskarna:
 
Den senaste SOM-undersökningen handlar bl a om hur hög samhörighet svenskarna känner med Sverige och med det svenska samhället (och vilket hela 95% gör rakt av) men också med vilka grupper i samhället som svenskarna känner mest respektive minst samhörighet med:
 
 
Historiskt har klasskillnader präglat svenskarnas syn på samhörighet liksom de allra flesta andra s k utvecklade länders befolkningar: Tidigare var det de med en helt annan utbildning och de med en helt annan (privat)ekonomi än dem själva som invånarna i landet kände minst samhörighet med och sannolikt gällde det både den s k socialgrupp 3 och den s k socialgrupp 1, d v s både arbetarklassen/underklassen och den övre medelklassen/överklassen har nog tidigare känt ett rätt så stort främlingskap gentemot och en rätt så låg samhörighet med varandra (liksom en viss grad av antagonism dem emellan).
 
Idag är det dock inte längre klass som skapar minst samhörighet och mest avstånd (och mest antagonism) i det svenska samhället utan skillnader i etnicitet, religion och kultur:
 
Idag svarar nämligen hela 76% av de som har deltagit i SOM-undersökningen att de känner mycket eller ganska stor samhörighet med de som har en helt annan utbildning än dem själva och därefter följer i fallande skala de som har en helt annan ekonomi än dem själva, de som hyser helt andra politiska åsikter än dem själva och de som har en helt annan sexuell läggning än dem själva (variabler vilka alla uppnår över 60%). Tidigare var det nog inte särskilt ovanligt att den heterosexuella majoritetsbefolkningen kände en ganska så liten samhörighet med och ett ganska så stort främlingskap gentemot de icke-heterosexuella minoriteterna men så är med andra ord inte fallet längre.
 
I botten hamnar i stället numera de som har en helt annan etnicitet än dem själva, de som har en helt annan religion än dem själva, de som har en helt annan livsstil än dem själva samt de som har en helt annan kultur än dem själva vilka ”omvänt” mellan 47-54% känner ingen eller inte särskilt stor samhörighet med alls.
 
Sedan finns det så klart fortfarande åtskilliga marxistiskt pålästa, socialistiskt övertygade och djupt klassmedvetna s k jobbare vilka odlar och hyser ett brinnande klasshat gentemot överklassen och de s k dirrarna, grevarna och kapitalistsv-en och likaså finns det självklart fortfarande gott om heterosexuella homofober i landet vilka känner en mycket liten samhörighet med icke-heteros men i mångt och mycket är det nog tyvärr numera variabelkomplexet etnicitet, kultur och religion som har kommit att ersätta klass som den största och viktigaste antagonismkatalysatorn inför framtiden.

Staël von Holstein och den svenska extremhögern

Att den svenska överklassen och eliten en gång i tiden var starkt överrepresenterad inom den svenska extremhögern är knappast någon hemlighet och detta gällde både adel och högborgerlighet men numera är det svårt att hitta fr a adliga namn inom dagens svenska extremhöger och åtminstone bland dem som skyltar offentligt med sina åsikter med undantag av en och annan De Geer:are, Natt och Dag:are och Stenbock:are.
18622100_10154705817885847_2525903462228974110_n.jpg
 
En person som dock har skyltat ganska så öppet med sina högerradikala åsikter är Carl Boris Staël von Holstein på Källstorps Gård i Halmstad som tidigare var medlem i Nationaldemokraterna och idag är medlem i Sverigedemokraterna och som f ö är (adoptiv)far till den på 1990-talet välkände ”IT-gurun” och företagaren Johan Staël von Holstein. Mellan ca 1933-45 fanns det rätt så gott om Staël von Holstein:are inom den svenska extremhögern och varav fil dr Lage Staël von Holstein bör vara den mest berömde – forskare, författare till ett stort antal skrifter och flitig skribent i högerextrem press samt en hängiven anhängare av Nostradamus profetior. Andra Staël von Holstein:are som förekommer i de högerradikala ”rullorna” är disponent Birger Staël von Holstein, ägare till Villa Stålsberg i Halmstad, som var medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland och bröderna Bo Staël von Holstein och Ulf Staël von Holstein vilka var aktiva i Riksföreningen Sverige-Tyskland respektive i det nazistiska Lindholmspartiet: Bo blev sedermera läkare i Lund medan Bo slutade som kommunalråd i Halmstad. Slutligen var kamrer Axel Staël von Holstein medlem i Svensk opposition under kriget.

Få av SVT:s anställda har utomeuropeisk bakgrund

DN:s Hynek Pallas kommenterar den senaste debatten om (bristen på) mångfald på SVT:

 
 
Påminner gärna om att år 2015 genomförde SVT en intern s k SCB-datakörning på sina samtliga 2200 anställda – d v s SVT skickade in personnumrena tillhörande samtliga som uppbär lön från SVT och bad SCB att avanonymiserat redovisa dessa utifrån geografisk bakgrund.
 
SVT kom då fram till att ej mer än 2-3% av public service-företagets samtliga 2200 anställda har utomeuropeisk bakgrund rakt av inklusive även städare, receptionister, tekniker och annan personal som inte arbetar som journalister (smink, kostym, ljud, ljus, scen, IT, statistik o s v) och vilket kan jämföras med att närmare 20% av landets befolkning idag har någon form av utomeuropeisk bakgrund.
 
Totalt handlar det med andra ord om ett 60-tal SVT-anställda som har bakgrund i Afrika, Asien eller Sydamerika och vilka är uppdelade på ett 30-tal lokalredaktioner och varav sannolikt kring hälften arbetar i TV-huset i Stockholm och en mycket stor andel är sannolikt adopterade och blandade.
 
Själv kan jag nog för övrigt namnge åtminstone ett 20-tal av dessa 60-talet SVT-anställda med utomeuropeisk bakgrund och de 20-talet namn jag känner till syns alla mer eller mindre i rutan och är antingen programledare, nyhetsuppläsare eller journalister. De övriga 40-talet anställda vid SVT som har utomeuropeisk bakgrund är antagligen just städare, receptionister, fotografer, vaktmästare, IT-personal och tekniker av olika slag.

Ännu en adopterad man misstänks för sexualbrott

Tyvärr ännu en utlandsadopterad man av ett alltför stort och tyvärr även växande antal (mot bakgrund av hur liten gruppen utlandsadopterade trots allt är i landet) som antingen är misstänkt för eller är dömd för sexualbrott:

https://www.tidningenridsport.se/Nyheter/Sverige/2017/5/SVT-granskar-omtvistad-overgreppshistoria

Tyvärr tyder allt på att utlandsadopterade män är kraftigt överrepresenterade som förövare av sexualbrott medan utlandsadopterade kvinnor är kraftigt överrepresenterade som offer för sexualbrott och i båda fallen möjligen oavsett sexuell läggning.