Stort reportage om Sveriges 10 000 adopterade från Sydkorea i senaste numret av M-Magasin

Senaste numret av M-Magasin innehåller ett stort reportage om världens och historiens mest omfattande barnmigration (d v s de 200 000 barn från Sydkorea som adopterats bort till ett 15-tal västländer sedan 1953) och specifikt om Sveriges 10 000 adopterade från Sydkorea i senaste numret av M-Magasin: Bl a intervjuas ett av Sveriges första adoptivbarn från ett utomeuropeiskt och postkolonialt s k Tredje världen-land som kom till Sverige för 60 år sedan (Camia Yoon Ohlsson som 1958 adopterades till ett av västvärldens då allra mest homogena länder tillsammans med sin biologiska bror Young Man och de båda syskonen var också två av Sveriges allra första utomeuropeiska och asiatiska invandrare) liksom en pensionerad SAS-flygvärdinna som eskorterade och tog hand om 100-tals adoptivbarn från ursprungsländerna i Afrika, Asien och Latinamerika under de under Kalla kriget mycket långa flygresorna till Sverige och även världens äldsta förening för utlandsadopterade Adopterade koreaners förening (AKF som bildades 1986) omnämns.

 

33489577_10155661572480847_2483487160133484544_n.jpg

33313920_10155661572455847_8784569839701196800_n.jpg

Uppsala universitet har beslutat att låta Patricia Lorenzoni behålla den fyraåriga forskartjänsten i rasismforskning vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (Cemfor) samt återigen pröva alla oss som sökte tjänsten från början genom att anlita två nya sakkunniga

SULFs (Sveriges universitetslärare och forskare) medlemstidning Universitetsläraren skriver idag om den omdebatterade fyraåriga forskartjänsten i rasismforskning vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (Cemfor) vid Uppsala universitet (UU) och har både intervjuat Petra Lundh som är ordförande för Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) samt Mattias Martinson som är dekan vid Teologiska fakulteten varunder Cemfor lyder och som det verkar så har UU beslutat att göra om hela anställningsprocessen och återigen pröva (och ranka) alla oss som sökte tjänsten från början men med nytt sakkunnigförfarande och vilket bör innebära att två nya sakkunniga anlitas (d v s utöver mig själv och Patricia Lorenzoni som behåller tjänsten – Moa Bursell, Maria Eriksson, Yulia Gradskova, Adrian Groglopo, Markus Holdo, Carolina Jonsson Malm, Karin Kvist Geverts, Markus Lundström, Iva Lucic, Paula Mählck, Rene Leon Rosales, Lena Sohl and Nadi Tofighian).
 
Det finns m a o i praktiken bara två scenarier:
 
1, Två nya sakkunniga kommer fram till att Lorenzoni är bäst och hon fortsätter därmed att arbeta vid Cemfor.
 
2, Två nya sakkunniga kommer fram till att någon annan är bäst men då Lorenzoni redan innehar tjänsten så finns det inte medel till att skapa en ny tjänst och den som de två nya sakkunniga anser vara bäst får därmed ändå ingen anställning och Lorenzoni fortsätter därmed att arbeta vid Cemfor.
 
 
”Anställningsprocessen fortsatte och de sakkunniga förordade en kvinnlig sökande som också tilldelades anställningen.
 
Beslutet överklagades av en av de sökande, Tobias Hübinette. Han anförde att hans meriter i form av publicerade artiklar vida överstiger meriterna hos de sökande som rangordnats före honom.
 
Han hävdade också att de sakkunniga var jäviga; att de står professionellt, privat och politiskt nära samtliga tre i tätgruppen och nära även de vetenskapliga ledarna för Cemfor. Detta har Hübinette även framfört upprepade gånger på sin blogg, i sociala medier och i tidningsintervjuer.
Debatten, bland annat på Facebook, har varit intensiv och mestadels till stöd för Hübinette.
 
Under överklagandeprocessen begärde Tobias Hübinette ut mejlväxling mellan de sakkunniga. Där framkom att de sakkunniga samrått om rangordningen på de sökande på ett sätt som Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH, funnit strider mot Uppsala universitets anställningsordning.
 
ÖNH upphävde därför beslutet att anställa kvinnan som forskarassistent.
De sakkunniga har var för sig i media hävdat att de inte gjort något fel.
 
Petra Lundh, ordförande i Överklagandenämnden för Högskolan, menar att det inte fanns någon tvekan i nämndens bedömning.
 
– Ja, vi har ju läst mejlkonversationen som den klagande har åberopat och där tycker vi att det är helt klart att de sakkunniga inte har gjort en bedömning var för sig och helt självständigt. Konversationen visar att de har samrått. Redan på den grunden kan man undanröja anställningsbeslutet, säger hon.”
 
(…)
 
”Vad händer i ärendet härnäst?
 
– Vi vet att lagen säger att vi inte kan överklaga ÖNH:s beslut utan vi är ålagda att följa det och påbörja en ny process, säger Mattias Martinson.
I mitten på maj hade fakultetens rekryteringsgrupp ett möte där man beslöt att bereda frågan inför gruppens nästa möte 20 juni. Exakt hur den kommande processen ska se ut är inte klart, men att utlysa anställningen igen är inte aktuellt.
 
– Vi kommer att följa överklagandenämndens beslut på lämpligt sätt, sannolikt med prövning av de som sökte förra gången med nytt sakkunnigförfarande.
 
Men en sak är klar.
 
– Rekryteringsgruppen konstaterar att kvinnan som fick anställningen är fortsatt anställd med fullt arbetsrättsligt skydd. ÖNH:s beslut rubbar ju inte arbetsrätten utan bara det förvaltningsrättsliga beslutet, säger Mattias Martinson.”

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2017 uppdelad på ursprungsländer, ursprungsregioner och ursprungskontinenter

Den 31 december 2017 hade 32,91% eller 3 330 691 invånare någon form av utländsk bakgrund genom att antingen vara utrikes födda eller inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar.

 

 

Den 31 december 2017 var 19,52% eller 1 975 521 invånare s k synliga minoritetsinvånare utifrån att ha någon form av bakgrund i Afrika, Asien, Latinamerika, Karibien, Oceanien och Sydöstra Europa.

 

 

Den 31 december 2017 hade följande antal invånare någon form av bakgrund i följande kontinenter:

 

Afrika 310 696

Asien 1 104 544

Europa 1 663 936

Centralamerika, Karibien och Sydamerika 152 655

Nordamerika 58 934

Oceanien 10 686

Okänd bakgrund 1915

 

 

Den 31 december 2017 hade följande antal invånare någon form av bakgrund i följande regioner:

 

Subsahariska Afrika: 242 834

 

Västasien och Nordafrika (798 932 + 67 862) 866 794

Centralasien 10 909

Sydasien 92 787

Nordostasien 75 026

Sydostasien 126 890

 

Centralamerika och Sydamerika (15 961 + 132 304) 148 265

Karibien 9280

USA och Kanada (46 328 + 7716) 54 044

 

Oceanien 366

Australien och Nya Zeeland (7942 + 2378) 10 320

 

Balkan 368 186

Balticum 56 477

Centraleuropa 188 392

Norden 647 299

Sydeuropa 88 084

Västeuropa 242 534

Östra Europa 72 964

 

Okänd bakgrund 1915

 

 

Den 31 december 2017 hade följande antal invånare någon form av bakgrund i följande länder

 

Afrika 310 696

Afrikas horn 188 135: Djibouti 768, Eritrea 51 066, Etiopien 34 668, Somalia 101 633

Centrala Afrika 7785: Burundi 4667, Centralafrikanska republiken 169, Demokratiska republiken Kongo 6750, Ekvatorialguinea 79, Gabon 56, Kamerun 2496, Kenya 6879, Kongo 1511, Rwanda 1102, São Tomé & Príncipe 20, Sydsudan 64, Tanzania 1622, Uganda 7785

Nordafrika 67 862: Algeriet 7281, Egypten 12 670, Libyen 5576, Marocko 22 288, Mauretanien 150, Sudan 7402, Tunisien 12 495

Södra Afrika 10 816: Angola 1586, Botswana 177, Comorerna 8, Lesotho 88, Madagaskar 229, Malawi 149, Mauritius 401, Moçambique 609, Namibia 254, Seychellerna 137, Swaziland 53, Sydafrika 4943, Zambia 1095, Zimbabwe 1087

Västafrika 36 098: Benin 187, Burkina Faso 143, Elfenbenskusten 1884, Gambia 10 715, Ghana 5040, Guinea 1122, Guinea-Bissau 317, Kap Verde 792, Liberia 2144, Mali 295, Niger 117, Nigeria 9094, Senegal 1692, Sierra Leone 1609, Tchad 176, Togo 771

 

Asien 1 104 544

Centralasien 10 909: Kazakstan 3064, Kirgistan 1512, Tadjikistan 522, Turkmenistan 359, Uzbekistan 5452

Nordostasien 75 026: Hongkong 1011, Japan 6034, Kina 40 742, Mongoliet 4323, Nordkorea 103, Sydkorea 20 530, Taiwan 2283

Sydasien 92 787: Bangladesh 12 907, Bhutan 54, Indien 43 249, Maldiverna 43, Nepal 1324, Pakistan 21 816, Sri Lanka 13 394

Sydostasien 126 890: Brunei 11, Filippinerna 23 291, Indonesien 5235, Kambodja 1260, Laos 908, Malaysia 2935, Myanmar 2068, Singapore 1308, Thailand 60 232, Vietnam 29 542, Östtimor 10

Västasien 798 932: Afghanistan 53 774, Bahrain 164, Förenade Arabemiraten 3873, Irak 212 978, Iran 111 686, Israel 5893, Jemen 3084, Jordanien 8687, Kuwait 5745, Libanon 62514, Oman 109, Palestina 11 316, Qatar 364, Saudiarabien 7681, Syrien211 980, Turkiet 99 084

 

Latinamerika & Karibien 157 545

Centralamerika 15 961: Belize 27, Costa Rica 810, El Salvador 5718, Guatemala 1581, Honduras 768, Mexiko 4890, Nicaragua 1543, Panama 624

Karibien 9280: Antigua & Barbuda 17, Bahamas 77, Barbados 373, Bermuda 20, Brittiska Jungfruöarna 4, Dominica 132, Dominikanska republiken 1514, Grenada 134, Haiti 328, Jamaica 864, Kuba 4925, S:t Kitts & Nevis 1, S:t Lucia 94, S:t Vincent & Grenadinerna 43, Trinidad & Tobago 754

Sydamerika 132 304: Argentina 6975, Bolivia 8086, Brasilien 13 985, Chile 57 408, Colombia 19 670, Ecuador 4492, Guyana 318, Paraguay 418, Peru 13 765, Surinam 96, Uruguay 4719, Venezuela 2372

 

Angloamerika 54 044

Kanada 7716, USA 46 328

 

Oceanien 10 686

Australien 7942, Fiji 141, Kiribati 4, Marshallöarna 1, Mikronesien 1, Nauru 4, Nya Zeeland 2378, Palau 12, Papua Nya Guinea 59, Salomonöarna 12, Samoa 68, Tonga 63, Vanuatu 1

 

Europa 1 663 936

Balkan 368 186: Albanien 5899, Bosnien 90 498, Bulgarien 13 061, Jugoslavien 138 712, Kosovo 14 106, Kroatien 16 563, Makedonien 13 624, Montenegro 1829, Rumänien 40 395, Serbien 18 554, Serbien och Montenegro 12 477, Slovenien2468

Balticum 56 477: Estland 27 322, Lettland 12 280, Litauen 16 875

Centraleuropa 188 392: Polen 136 941, Slovakien 2592, Tjeckien 2844, Tjeckoslovakien 13 171, Ungern 32 844

Norden 647 299: Danmark 106 993, Finland411 740, Island 10 310, Norge 118 256

Sydeuropa 88 084: Cypern 1652, Gibraltar 6, Grekland 32 532, Italien 24 651, Malta 369, Portugal 7600, San Marino 8, Spanien 21 266

Västeuropa 242 534: Andorra 6, Belgien 4776, Frankrike 19 902, Irland 5140, Liechtenstein 3, Luxemburg 465, Monaco 75, Nederländerna 20 070, Schweiz 7623, Storbritannien 53 360, Tyskland 114 743, Österrike 16 371

Östra Europa 72 964: Armenien 4194, Azerbajdzjan 4582, Georgien 2236, Moldavien 1460, Ryssland 29 393, Sovjetunionen 14 830, Ukraina 11 924, Vitryssland 4345

 

f d Jugoslavien: 308 831

Bosnien 90 498, Jugoslavien 138 712,Kosovo 14 106, Kroatien 16 563, Makedonien 13 624, Montenegro 1829, Serbien 18 554, Serbien och Montenegro 12 477, Slovenien 2468

 

f d Sovjetunionen 129 441

Armenien 4194, Azerbajdzjan 4582, Estland 27 322, Georgien 2236, Lettland 12 280, Litauen 16 875, Moldavien 1460, Ryssland 29 393, Sovjetunionen 14 830, Ukraina 11 924, Vitryssland 4345

 

Östeuropa: 686 019

Albanien 5899, Armenien 4194, Azerbajdzjan 4582, Bosnien 90 498, Bulgarien 13 061, Estland 27 322, Georgien 2236, Jugoslavien 138 712, Kosovo 14 106, Kroatien 16 563, Lettland 12 280, Litauen 16 875, Makedonien 13 624, Moldavien 1460, Montenegro 1829, Polen 136 941, Rumänien 40 395, Ryssland 29 393, Serbien 18 554, Serbien och Montenegro 12 477, Slovakien 2592, Slovenien 2468, Sovjetunionen 14 830, Tjeckien 2844, Tjeckoslovakien 13 171, Ukraina 11 924, Ungern 32 844, Vitryssland 4345

 

Okänd bakgrund: 1915

 

 

 

 

Sveriges 35 största minoritetsgrupper med över 20 000 invånare vardera och uppdelade på ursprungsländer den 31 december 2017

Sveriges 35 största minoritetsgrupper med över 20 000 invånare vardera och uppdelade på ursprungsländer den 31 december 2017: I samtliga nedanstående siffror ingår både de utrikes födda, de adopterade, den så kallade ”andra generationen” och de blandade (d v s de som har en utrikes född och en inrikes född förälder) men inte den s k ”tredje generationen” som numera beräknas uppgå till 3-5% (åtminstone vad gäller vissa av nedanstående grupper).

 

1, Finland 411 740

2, Irak 212 978

3, Syrien 211 980

4, Serbien + Serbien & Montenegro + f d Jugoslavien 169 743 (totalt f d Jugoslavien 308 831)

5, Polen 136 941

6, Norge 118 256

7, Tyskland 114 743

8, Iran 111 686

9, Danmark 106 993

10, Somalia 101 633

11, Turkiet 99 084

12, Bosnien 90 498

13, Libanon 62 514

14, Thailand 60 232

15, Chile 57 408

16, Afghanistan 53 774

17, Storbritannien 53 360

18, Eritrea 51 066

19, USA 46 328

20, Ryssland + f d Sovjetunionen 44 223 (totalt f d Sovjetunionen 129 441)

21, Indien 43 249

22, Kina 40 742

23, Rumänien 40 395

24, Etiopien 34 668

25, Ungern 32 844

26, Grekland 32 532

27, Vietnam 29 542

28, Estland 27 322

29, Italien 24 651

30, Filippinerna 23 291

31, Marocko 22 288

32, Pakistan 21 816

33, Spanien 21 266

34, Sydkorea 20 530

35, Nederländerna 20 070

En femtedel av den svenska totalbefolkningen är idag synliga minoritetsinvånare och bland alla invånare mellan 0-45 år så uppgår andelen synliga minoritetsinvånare till 25%

Andelen synliga minoritetsinvånare den 31 december 2017 utifrån definitionen samtliga invånare i landet som har bakgrund i Afrika, Asien, Latinamerika, Karibien, Oceanien och Sydöstra Europa och inräknat både de utrikes födda, de adopterade, den så kallade ”andra generationen” och de blandade (d v s de som har en utrikes född och en inrikes född förälder): 19,52% motsvarande 1 975 521 invånare
 
Om också den s k ”tredje generationen” som beräknas uppgå till ytterligare 2-3% adderas utöver den siffra som här anges så innebär det att över en femtedel av den svenska totalbefolkningen numera utgörs av synliga minoritetsinvånare och bland alla invånare mellan 0-45 år så bör andelen synliga minoritetsinvånare uppgå till mellan 25-30% beroende på ålderskategori.
 
Följande västländer är numera de enda som är jämförbara med Sverige vad gäller raslig heterogenitet och mångfald (t ex ligger de nordiska grannländerna långt efter Sverige vad gäller andelen synliga minoritetsinvånare):
USA: 39% icke-vita (non-whites) (2060: 55%)
Australien: 24% utomeuropeiskt ursprung (non-European ancestry)
Kanada: 22% synliga minoritetsinvånare (visible minorities) (2036: 33%)
Frankrike: 20%?
Storbritannien: 16% icke-vita (Black, Asian and minority ethnic) (2026: 20%)
Nederländerna: 12% icke-västerländsk bakgrund
Belgien: 12%?

Andelen ungdomar med utomeuropeisk bakgrund som går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet ökar och vilket i slutänden får till följd att mycket få unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund blir doktorander

Tyvärr så ökar procentandelen ungdomar som går ut grundskolan, högstadiet och 9:an utan fullständiga betyg för varje år som går och vilka därmed saknar behörighet att påbörja gymnasiet:
Obehöriga.jpg
 
År 2009 handlade det om 9%, år 2013 om 12% och år 2018 så går det tyvärr att anta att det handlar om kring 15% (om inte fler än så) och tyvärr så handlar det i mycket stor utsträckning om de ungdomar som är födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar (d v s de s k ”blandade” och de s k ”andrageneration:arna”) och inte minst de som har invandrat (och särskilt de som har invandrat efter 7 års ålder) och tyvärr så är dessa procentandelar än mer förhöjda bland pojkarna och tyvärr så rör detta negativa utfall främst ungdomar med utomeuropeisk bakgrund och tyvärr (för sjätte gången på raken) så går det generellt rätt så dåligt för dessa personer som ungdomar och unga vuxna och antagligen även senare i vuxenlivet (och i alltför många miljonprogramsområden kan det då handla om mellan en tredjedel till hälften per årskull som saknar gymnasiebehörighet).
 
Tyvärr så inverkar detta betydliga avtapp per årskull redan i grundskolan negativt på procentandelen ungdomar med utomeuropeisk bakgrund som tar sig vidare in i gymnasiet och som därefter går ut gymnasiet med fullständiga betyg och högskolebehörighet och som därefter påbörjar högskolestudier och som därefter slutligen tar ut en högskoleexamen.
 
Idag påbörjar exempelvis över hälften per årskull av samtliga majoritetssvenska unga vuxna högskolestudier innan 25 års ålder och en liknande siffra gäller för de unga vuxna som är födda i Nordamerika (45%) och nästan samma siffra för de unga vuxna som är födda i övriga Norden och Europa (42%) men bland unga vuxna som är födda i Sydamerika, Asien och Afrika så handlar det om 34%, 32% respektive 24%.
 
Tyvärr slutligen så innebär allt ovanstående att det är mycket svårt att ”hitta” doktorandämnen och därmed även blivande forskare bland landets unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund som idag annars utgör en mycket stor andel av samtliga unga vuxna i landet (antagligen utgör utomeuropéerna uppemot 25% av alla invånare mellan 20-30 år): Under läsåret 2016/17 nyantogs därför sammanlagt endast 5 doktorander som är födda i Afrika och 6 doktorander som är födda i Sverige med två föräldrar som är födda i Afrika, endast 3 doktorander som är födda i Sydamerika och 5 doktorander som är födda i Sverige med två föräldrar som är födda i Sydamerika samt endast 99 doktorander som är födda i Asien (och varav 23 är födda i Iran, 17 i Kina och 15 i Irak) och 17 doktorander som är födda i Sverige med två föräldrar som är födda i Asien.

SD fortsätter att vara världens största parti med ett direkt nationalsocialistiskt ursprung liksom landets största parti för män

SD fortsätter att vara världens största parti med ett direkt nationalsocialistiskt ursprung och förflutet (i världens mest antirasistiska och antifascistiska land) liksom landets absolut största parti för män och i synnerhet för majoritetssvenska män och uppemot en tredjedel av alla vita män i landet skulle rösta på SD om det vore val idag (i världens mest feministiska och jämställda land och i västvärldens näst mest mångkulturella, mångrasiala, mångspråkiga och mångreligiösa land efter USA och bredvid Storbritannien, Frankrike, Kanada, Australien, Nederländerna och Belgien):
 
I flera av de senaste opinionsmätningarna har SD ”slagit i taket” och även vid flera tillfällen varit ”hack i häl” på de två partier som under våren har gjort allt för att ta tillbaka sina redan förlorade arbetar- (S) respektive medelklassväljare (M) från SD genom att kopiera och anamma SD:s retorik och politik och nu verkar det stå bortom allt tvivel att den ”naturlag” som gäller i andra västländer även gäller i Sverige:
 
Så fort de två gamla, stora och traditionella vänster- respektive högerpartierna försöker konkurrera med högerextremisterna och högerpopulisterna på deras egna ”planhalva” så fortsätter väljarflykten till desamma och slutar oftast inte förrän de två gamla, stora och traditionella vänster- respektive högerpartierna är omsprungna av desamma.Namnlöst.jpg
 
SD är nu med all säkerhet och i rasande takt på väg emot sitt bästa valresultat någonsin och kommer återigen att i det närmaste fördubbla sin röstandel sedan förra valet och SD:arnas gamla ”skryt och skrävel” om att en gång i framtiden bli Sveriges största parti (som ingen av oss antirasister och antifascister trodde på på 1990-talet utan faktiskt både ofta och gärna hånflinade åt) kan nu mycket väl bli verklighet och om inte i detta val så möjligen i kommande EU-val och därefter i nästa val.