Ska USA förgöra Nordkorea en andra gång?

Förra gången ”det begav sig” (d v s mellan 1950-53) när USA faktiskt just förgjorde och förintade Nordkorea (såsom Trump hotade med att göra igen igår) genom att döda 20% av Nordkoreas totala befolkning (och därtill såra och skada kanske 20% av den resterande befolkningen i dagens Nordkorea – d v s det finns en konkret ”body count”-orsak till det visserligen sjukligt fanatiska hat mot Väst som genomsyrar Nordkorea, d v s den postkoloniala statsbildning i den utomvästerländska världen som sannolikt hatar Väst allra mest bredvid Kuba, Venezuela, Iran och Eritrea) i efterkrigstidens blodigaste krig någonsin med 4 miljoner döda på bara 1120 dygn (d v s motsvarande över 3500 döda per dygn och vilket gör att krigen i Mellanöstern framstår som ”skärmytslingar” även om de så klart också är fruktansvärt våldsamma och blodiga) så kostade det USA närmare 55 000 döda och vilket innebar att närmare 50 vita och svarta amerikanska ”grabbar” fick ”bita i gräset” per dygn (och fortfarande saknas 7000 amerikanska soldater vars en gång unga manskroppar sannolikt vid det här laget har förvandlats till just gräs).
 
 
Att Koreakriget blev så extremt blodigt och slakthusliknande beror på att kriget som involverade ett 30-tal stater begränsades till den ytmässigt förhållandevis lilla Koreahalvön, att nästan hela Koreahalvön utgjorde krigsskådeplats (med undantag för vissa avlägsna öar och vissa svårforcerade bergsområden), att flera krig pågick samtidigt (ett höger-vänsterkrig, ett inbördeskrig, ett regionalt ”klankrig”, ett stormaktskrig, ett FN-krig o s v), att kriget var ett ”gammaldags” Andra världskriget-krig med miljonarméer som marscherade fram och tillbaka över halvön och erövrade, förlorade och återerövrade städer och provinser om vartannat samt att kriget urartade till ett ”döda alla som är emot oss”-krig (hela vänstern skulle likvideras i Sydkorea, alla Väst-”kollaboratörer” skulle dödas i Nordkorea o s v) som också kom att inbegripa starka raskrigsliknande inslag (och vilket i praktiken innebar att särskilt de amerikanska trupperna ibland sköt på ”allt som rörde sig” och ”allt” innebär här alla asiater och koreaner som det överhuvudtaget gick att ”panga” på).

Otryggheten ökar kraftigt i Stockholms miljonprogramsområden som domineras av invånare med utomeuropeisk bakgrund

Stockholms stads nya trygghetsundersökning visar tyvärr att otryggheten just nu ökar dramatiskt och kraftigt i miljonprogramsområdena som domineras av invånare med utomeuropeisk bakgrund och fr a är det stadsdelarna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Skärholmen och Hässelby-Vällingby som sticker ut.
 
 
Självklart är det inte farligt att bo och leva i miljonprogramsområdena som domineras av invånare med utomeuropeisk bakgrund eller att besöka dessa stadsdelar och vistas där (och vare sig för arbete eller för rekreation och fritid) såsom landets ”jättearmé” av antirasister gång på gång påpekar samtidigt som landets ”jättearmé” av ”sverigevänner” (och även de borgerliga ledarredaktionerna) gång på gång hävdar att det är fullständigt livsfarligt att befinna sig i dessa s k ”no-go-zoner” men tyvärr så är mycket höga procentandelar av invånarna som bor där uppenbarligen rejält rädda för att utsättas för olika former av brott och höga procentandelar uppger även att de har utsatts för olika typer av brott under det senaste året.
 
Till exempel uppger hela 13-16% av invånarna i Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Skärholmen och Hässelby-Vällingby att de är rädda för att bli utsatta för sexuella trakasserier och hela 15-17% är rädda för att våldtas och ”översatt” till kön (OBS: naturligtvis kan även män vara rädda för att utsättas för sexuella övergrepp) så innebär det att uppemot en tredjedel av alla kvinnor (SIC!) i dessa stadsdelar oroar sig för att utsättas för sexuella trakasserier och våldtäkter (OBS: naturligtvis betyder inte detta att samtliga unga ”andragenerationsgrabbar” i miljonprogramsområdena skulle vara några testoteronstinna casanovapredatorer som ständigt ”raggar” tjejer – sannolikt handlar det om en mycket liten grupp killar som trakasserar kvinnorna där).
 
Vad gäller oro för att utsättas för rån så är siffrorna rent ut sagt skyhöga: Mellan 28-39% av invånarna i stadsdelarna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Skärholmen och Hässelby-Vällingby uppger att de är rädda för att bli rånade på offentlig plats och ”översatt” till kön (OBS: naturligtvis kan även kvinnor utsättas för rån) så innebär det att uppemot två tredjedelar av alla män (SIC!) i dessa stadsdelar oroar sig för att rånas (OBS: naturligtvis betyder inte detta att samtliga unga ”andragenerationsgrabbar” i miljonprogramsområdena skulle vara några våldsamma och tjuvaktiga ”typer” som ständigt överfaller och rånar – sannolikt handlar det om en mycket liten grupp killar som rånar andra där).
 
Tyvärr är procentandelarna oroväckande höga även vad gäller exempelvis anlagda bränder: Till exempel uppger hela 16-18% (SIC!) av invånarna i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta att anlagda bränder är ett problem där de bor medan 0% (SIC!) av invånarna på Södermalm och Östermalm gör det. Och medan endast några enstaka procent känner sig otrygga i sina bostadsområden i den historiska innerstadens stadsdelar och ”Söder om Söder” (Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen) så handlar det om tvåsiffriga procentsiffror i miljonprogramsområdena.
 
Slutligen är förtroendet för stadsdelsförvaltningen och för polisen mycket lågt i miljonprogramsområdena som domineras av invånare med utomeuropeisk bakgrund: Uppemot 30% uppger att de saknar förtroende för stadsdelsförvaltningen (och därmed för kommunen, d v s för Stockholms stad) och kring 20% uppger att de saknar förtroende för polisen.

Vilka kvinnor föder med kejsarsnitt och vilken bakgrund har de?

En ny studie har undersökt alla kvinnor som födde ett barn inom rikets gränser mellan 1999-2012 (totalt 1 311 885 kvinnor och födslar) för att undersöka vilka kvinnor som föder med (planerat respektive oplanerat) kejsarsnitt eller ej och genom att använda infödda majoritetssvenska kvinnor som norm så visar studien att särskilt kvinnor med bakgrund i Etiopien, Indien, Sydkorea, Chile, Thailand och Iran löper en högre risk att föda med (både planerat respektive oplanerat) kejsarsnitt jämfört med majoritetssvenska kvinnor.
 
Att fr a kvinnor med bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika föder med kejsarsnitt oftare än majoritetssvenska kvinnor (och vare sig de gör det planerat eller oplanerat) tros bero på att utomeuropeiska kvinnor uppvisar en generellt sett sämre hälsa än majoritetssvenska kvinnor och att de generellt sett är lägre utbildade än majoritetssvenska kvinnor samt att det kan handla om språk- och kommunikationssvårigheter.
 
Studien visar även att 91% av alla infödda majoritetssvenska kvinnor som födde barn mellan 1999-2012 uppgav att fadern också var en infödd majoritetssvensk och vilket stämmer väl överens med tidigare studier som indikerar att kring 10% eller ungefär en av tio av alla infödda majoritetssvenska (heterosexuella) kvinnor ingår i intimrelationer med (heterosexuella) män som har utländsk bakgrund.
 
Studien indikerar vidare att av alla kvinnor med utländsk bakgrund som födde barn mellan 1999-2012 så uppgav hela 29,5% att fadern var en infödd majoritetssvensk (hela 79 340 födslar ägde rum mellan dessa år med en mor med utländsk bakgrund och en majoritetssvensk far) och vilket dels pekar på det faktum att fler infödda majoritetssvenska (heterosexuella) män numera ingår i intimrelationer med (heterosexuella) kvinnor med utländsk bakgrund än det omvända som tidigare var fallet och att det dels nog i hög grad handlar om det mycket stora antalet intimrelationer mellan (sydost- och nordost)asiatiska kvinnor och majoritetssvenska män som ”spökar” bakom siffrorna (d v s det handlar i hög grad om nyfödda s k halvasiatiska s k blandbarn).
 
Tyvärr visar studien också att närmare 85% av de majoritetssvenska kvinnorna som födde barn mellan 1999-2014 hade ett arbete att jämföra med endast 40% bland kvinnorna med utländsk bakgrund och medan närmare en fjärdedel av de majoritetssvenska kvinnorna som födde barn mellan 1999-2014 ingick i den högsta ”inkomstligan” så ingick omvänt 45% av kvinnorna med utländsk bakgrund som födde barn mellan dessa år i den allra lägsta ”inkomstligan” (OBS: det är vare sig något fel på att vara arbetslös eller att ha en låg inkomst eller att vara fattig som utomeuropeisk kvinna och som utomeuropeisk nybliven mor).
 
Slutligen visar studien att de majoritetssvenska kvinnornas barn som föddes mellan 1999-2014 vägde mer än de barn som föddes av kvinnor med utländsk bakgrund samtidigt som de förstnämnda kvinnorna generellt sett var äldre än de sistnämnda.

Om att bli uppringd av hotfulla privatpersoner

En man som kallar sig Wilhelmsson har börjat tala in aggressiva meddelanden på min mobiltelefon på bred värmländska och utöver alla rasord och okvädningsord om ”kineser” hit och dit så går meddelandena dels ut på att han ”ska ta mig” bara han ”lyckas hitta mig” samt att han ska se till att få mig avskedad från Karlstads universitet där han så att jag inte längre kan ”indoktrinera” studenterna där och fortsätta att ”förstöra Sverige”.
 
Ända sedan jag började arbeta vid Karlstads universitet för två år sedan så har privatpersoner liksom även vissa föreningar kontaktat och uppvaktat universitetet för att få mig avskedad (d v s precis som när jag arbetade vid Stockholms universitet och på Mångkulturellt centrum): Detta ”avskedskrävande” inleddes f ö redan innan jag ens hade hunnit sätta min fot på min nya arbetsplats (d v s så fort det blev känt att jag hade fått anställning vid Karlstads universitet så började privatpersoner kontakta universitetet för att protestera mot anställningsbeslutet) och det envisa och idoga kontaktandet och uppvaktandet nådde nog en slags kulmen förra året när det blev känt att jag hade beviljats forskningsmedel och när jag blev uthängd ”efter noter” i media p g a det (i stil med och enligt logiken ”Sveriges mest extreme rasforskare ska forska om ras = han är rasist = det är fel” och vilket i sin tur ledde till att privatpersoner började kontakta forskningsrådet ifråga innan jag ens hade hunnit påbörja forskningsprojektet för att protestera mot tilldelningsbeslutet och om möjligt försöka få medlen indragna) men under det senaste halvåret så har det faktiskt varit rätt så lugnt fram tills Wilhelmsson ilskna telefonsamtal.

SD ökade mest i gårdagens kyrkoval och gick även om M-anknutna Borgerligt alternativ men lyckades inte dubblera sig

SD:s valresultat i kyrkovalen 2001-17:

2001: 0,83%
2005: 1,74%
2009: 2,86%
2013: 5,97%
2017: 9,22%
Rösträkningen är dock inte klar än efter det högsta valdeltagandet på 67 år (över 18%) med uppemot en miljon avgivna röster men SD blir nog ändå det parti som har gått fram allra mest samtidigt som SD:s ”normalt” dubblerade valresultat verkar ha uteblivit denna gång. SD har f ö nu också symboliskt nog gått om och ”slagit” M-anknutna Borgerligt alternativ som stannade på 8,67%.
SD:s valresultat i de olika stiften (2013 års valresultat inom parentes) samt i ett antal utvalda församlingar:
Uppsala stift: 8,54% (5,99%)
Linköpings stift: 8,73% (4,91%)
Skara stift: 8,43% (4,63%)
Strängnäs stift: 9,73% (5,84%)
Västerås stift: 8,04% (4,48%)
Växjö stift: 9,09% (5,9%)
Lunds stift: 14,73% (10,65%): Burlöv 26,65%, Bjuv 20,82%, Helsingborg 20,23%, Höllviken 16,92%, Landskrona 16,6%, Eslöv 16,01%, Malmö 15,67%
Göteborgs stift: 9,14% (5,96%)
Karlstads stift: 8,49% (4,31%): Forshaga-Munkfors 11,12%, Karlskoga 10,84%, Säffle 10,29%
Härnösands stift: 5,37% (-)
Luleå stift: 4,59% (1,93%)
Visby stift: 4,67% (-)

Stockholms stift: 8,15% (5,2%): Huddinge 12,59%, Botkyrka 11,53%, Oscar 10,5%, Hedvig Eleonora 9,89%

Dagens Nyheters techredaktör Linus Larsson menar att Felix ”Pewdiepie” Kjellberg och gamervärlden drivs av att vilja vara rebellisk

Dagens Nyheters techredaktör Linus Larsson skriver om att Felix ”Pewdiepie” Kjellberg, d v s Youtubes ”okrönte kung” och en av världens mest kända och även en av världens mest populära ”internetstjärnor” (och därmed också en av världens mest kända och populära svenskar som lever just nu), och dennes ”judeskämt” och användande av N-ordet kan förstås utifrån att spelvärlden och internetvärlden som i huvudsak eller åtminstone i mycket hög grad rent statistiskt-demografiskt befolkas av vita män har utvecklas en kultur som vill vara ”underground”, ”subkultur”, ”anti” och ”rebellisk”:

http://www.dn.se/kultur-noje/linus-larsson-pewdiepie-ar-knappast-rasist-i-grunden-men-det-ar-inte-poangen

 

18034372_10154609089670847_1604128158472927431_n.jpg

Påminner om att den vanligaste självbeteckningen bland unga vuxna som sympatiserar med och/eller röstar på SD är att vara ”gamer” och ”datanörd”. Sedan är jag så klart samtidigt också mycket väl medveten om att det inte är korrekt att stigmatisera västvärldens tiotals och åter tiotals miljoner vita män som spelar dataspel och som i många fall mer eller mindre har valt att leva sina liv digitalt och på internet (d v s de har mer eller mindre ”loggat ut” från den fysisk-kroppsliga världen) – d v s långt ifrån alla av dem är så klart högerextremt lagda.

SD vill omvända muslimerna i Huddinge kommun

SD:s ”starke man” i Huddinge (d v s den största kommunen i Stockholms län efter Stockholms stad) den ”nationella” veteranen Arnold Boström som har varit medlem och aktivist i partiet ända sedan de nationalsocialistiska åren på 1990-talet (numera är han dock gissningsvis socialkonservativ som partiet i övrigt säger sig vara) går till (kyrko)val på att missionera bland och omvända Huddinges muslimer i Flemingsberg, Vårby gård och Västra Skogås (inga andra jämförelser i övrigt men det går ju inte att undvika att dra paralleller till 1900-talets missionsverksamhet i de före detta kolonierna även om stadsdelar som Flemingsberg och Vårby gård naturligtvis inte är några kolonier) samt på att stoppa den interreligiösa verksamhet i Flemingsbergs församling som Stockholms stifts antifascistiska biskop Eva Brunne lade grunden till en gång i tiden (en verksamhet som på sin tid var nydanande och som t o m har blivit föremål för en doktorsavhandling):
 
 
”SD Huddinge går till val med att Svenska kyrkan ska avbryta samarbeten med andra religioner och istället jobba för att ”bedriva mission, även i parallellsamhällen, för att motverka andra religioners frammarsch”.
 
(…)
 
Särskilt viktigt anser han det vara att bedriva mission i ”parallellsamhällen”, områden som myndigheterna har tappat kontroll över. Det menar han är fallet i Flemingsberg, Vårby gård och västra Skogås.
 
(…)
 
– Mission är ju att försöka omvända de som inte är kristna. Det kan vara muslimer och det kan vara de som inte har någon tro alls. Sen kanske det inte kommer att lyckas. Men man måste försöka.”
21731360_10155036165840847_5454712285707644441_n.jpg