”Favorit i repris” eller när 1990-talet gör ”comeback”: Företagarna med utomeuropeisk bakgrund har svårare att få banklån

Ända sedan 1990-talet (eller kanske t o m längre tillbaks än så) så har det både hetat och fr a konstaterats att företagare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund har svårare att få banklån än företagare med svensk och europeisk bakgrund och nu har Tillväxtverket undersökt problematiken (igen) och även denna gång (d v s år 2018) så visar det sig att detta (tyvärr) är fallet fortfarande än idag.
Lån.jpg
 
Tillväxtverket konstaterar att även när det tas hänsyn till faktorer som företagets storlek och ålder samt typ av bransch och om företaget går med vinst eller ej så är det svårare att få lån för en företagare och en företagsledare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund än för en företagare och en företagsledare med majoritetssvensk bakgrund. Tillväxtverket spekulerar nu (d v s år 2018) i att det kan bero på kulturskillnader och kulturkrockar och nämner inte ens det numera i fr a majoritetssvenska sammanhang så förkättrade d-ordet (d v s diskriminering) som åtminstone en tänkbar förklaring.
 
OBS: Invånare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund är då företagare i långt högre utsträckning än vad den majoritetssvenska befolkningen är och det mesta tyder på att de invånare med utomeuropeisk bakgrund som är företagare generellt verkar försörja andra invånare med utomeuropeisk bakgrund i långt högre utsträckning än vad företagare med svensk bakgrund gör (d v s utomeuropéerna som driver företag försörjer helt enkelt i mycket hög grad andra utomeuropéer).

Ny registerstudie av 15 000 individer som ingår i kategorierna våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet

Institutets för framtidsstudier färska rapport ”Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet” bygger på registeruppgifter rörande sammanlagt 15 244 individer (och varav en hel del har hunnit mördas, ”försvinna” eller gå bort) som var misstänkta för minst ett brott vid minst ett tillfälle mellan 1995-2016 och som ingår i följande kategorier: nätverk (5094 individer), partiella organisationer (719 individer), gatugäng (776 individer), MC-gäng (5693 individer), maffia (486 individer), fotbollsfirmor (835 individer), islamistisk miljö (785 individer), autonom miljö (193 individer), vit makt-miljö (382 individer) samt övriga extremister (281 individer).
 
 
Även om både urval och kategoribeteckningar/indelningar kan ifrågasättas så visar registerstudien bl a följande:
 
– medelåldern är 26 år vid misstanke om brott och den vanligaste åldern (typåldern) är 19 år
 
– 92% är män och kategorin fotbollsfirmor har lägst andel kvinnor (0,7%) medan den autonoma miljön och kategorin övriga extremister har högst andel kvinnor (18,1% respektive 18,5%)
 
– 46% har gymnasieutbildning eller en högre utbildning än så (8 %) och den autonoma miljön har den högsta andelen högskoleutbildade (19,7%) följd av den islamistiska miljön (9,4%)
 
– 67% är födda i Sverige men andelen utlandsfödda varierar från 3% i vit makt-miljön till 72% i den islamistiska miljön och den autonoma miljön, vit makt-miljön, och fotbollsfirmorna liknar varandra då mellan 87–97% av individerna i dessa miljöer är födda i Sverige
 
– inräknat även de blandade och ”andrageneration:arna” så har hela 98,1% i den islamistiska miljön utländsk bakgrund medan exempelvis 13,1% i vit makt-miljön utgörs av blandade liksom 15% i den autonoma miljön
 
– 19% har varit föremål för socialtjänstens insatser under uppväxten och medan endast 7,3% i den autonoma miljön och 11,1% i fotbollsfirmorna har varit föremål för socialtjänstens insatser så gäller siffran 26,8% för gatugäng-kategorin
 
– allvarligare psykiatriska tillstånd är ovanliga och minst psykiatriskt belastad är den islamistiska miljön och mest psykiatriskt belastad är kategorin övriga extremister: 6% i vit makt-miljön är diagnosticerade med psykos, 24,4% i den autonoma miljön har ångestsyndrom och 11,6% i kategorin fotbollsfirmor har alkoholproblem
 
– lägst andel misstänkta återfinns bland övriga extremister och i den islamistiska miljön där 68,3% respektive 69,7% har varit misstänkta för brott medan 78,3% i vit makt-miljön har misstänkts för brott och i den autonoma miljön är andelen 83,9%: högst andel brottsmisstänka återfinns inom kategorin fotbollsfirmor (92,8%)
 
– vit makt-miljön uppvisar högst andel interna relationer (69,3%) medan 22,9% i den islamistiska miljö uppvisar interna relationer och 58,1% i den autonoma miljön (d v s nära relationer sinsemellan)

Den sannolikt siste Bernadotte:n som var kopplad till den förkrigstida extremhögern har gått bort

Greve Oscar Bernadotte af Wisborg har gått bort i dagarna efter ett rejält ”långt och rikt liv” som det står i dödsannonsen idag i SvD (och som det anstår en s k ”socialgrupp ett:are” antar jag): Oscar var under tonåren knuten till högerextrema Sveriges nationella förbund som också hans båda föräldrar greven och friherrinnan Carl och Marianne Bernadotte (född de Geer af Leufsta) tillhörde och även finansierade (1936 finns Oscars båda föräldrar upptagna på en hemlig namnlista som bidragsgivare åt SNF).

45831695_10156026604455847_3942079266698559488_n.jpg

Nya turer i korruptionsskandalen med den antisemitiske överläkaren och (f d) avdelningschefen på Karolinska

Korruptionsskandalen med den antisemitiske överläkaren och (f d) avdelningschefen på Karolinska som då är en respekterad kirurg (och f ö inte en iranier som ”alla” verkar tro/tänka/tycka) fortsätter att rullas upp av Aftonbladets Helena Trus: Den antisemitiske läkaren (och numera f d chefen) på Karolinska närvarade själv på ett möte med alla läkare på den avdelning som han själv tidigare var chef över efter att Aftonbladet började skriva om denne då den nuvarande chefen är dennes (nära) vän som tidigare sattes att utreda denne.
Karolinska har nu anlitat en extern advokatbyrå (som tydligen ofta anlitas av Karolinska) på oklara grunder (och för dyra pengar) för att till synes rädda sitt anseende. En del tyder på att Karolinska, som bl a har ifrågasatt en av de utsattas juridiska ombud för att vara part i målet och jävig då denne har pekat ut överläkaren som antisemit och själv har judisk bakgrund, helt enkelt vill behålla den antisemitiske överläkaren som ska vara erkänt skicklig.
 
”Läkare på den utpekade avdelningen samlades för ett möte – efter Aftonbladets publiceringar om påstådda trakasserier, kränkningar och antisemitism. Flera i personalen reagerade starkt på att den utpekade överläkaren tilläts delta i mötet.
 
– Det kändes som om chefen valde sida, säger en i personalen.”
 
 
”Efter Aftonbladets publiceringar om påstådda trakasserier, kränkningar och antisemitism ska ett möte hållits med alla läkare på avdelningen i fredags. Enligt uppgifter deltog även den utpekade överläkaren på mötet, trots att personen stängts av under tiden en utredning pågår. Något som ska ha skapat starka reaktioner bland personalen.
 
– Vad sänder det ut för signaler att personen det rör sitter med på mötet? Det är som att cheferna väljer sida, säger en i sjukhuspersonalen. I dag arbetar bara en av de tre utsatta judiska läkarna kvar på sjukhuset, som enligt uppgift inte var med på mötet.
 
– Att den utpekade läkaren deltog är ett tecken på ett utomordentligt dåligt beslut av chefen, säger en annan person med insyn. Huvudansvarig chef för verksamheten menar att mötet inte var extrainkallat utan ett vanligt morgonmöte – och att överläkaren varit på arbetet, trots sin ”time out” på förmiddagen för att träffa några patienter som personen inte velat boka av.
 
Hur reagerar du på att det uppfattades som omdömeslöst?
 
– Jag får be om ursäkt i så fall, det var inget planerat.
 
I början av året fick sjukhusledningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna återigen kännedom om att flera judiska läkare på en av sjukhusets avdelningar känt sig kränkta och trakasserade av överläkaren under flera år. Trakasserierna ska bland annat bestått av antisemitiska glåpord, nekande att medverka i internationella läkarkonferenser samt hindrade att utföra vissa operationer och forskning. Överläkaren, som under perioder haft en chefsposition, har även lagt ut flera antisemitiska bilder på sociala medier.
 
Först några månader efter anmälan till ledningen i februari inleddes en intern utredning. Den sköttes av en av avdelningens professorer, som även pekas ut som god vän med den anklagade överläkaren. Samma person som höll i mötet i fredags.
 
Eftersom utredningen enligt uppgift varken ska ha dokumenterats eller protokollförts fick den svidande kritik.”

Ännu en recension av boken ”Studier om rasism. Tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering”

Statsvetaren Nazem Tahvilzadeh recenserar boken ”Studier om rasism. Tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering” (2018) i det senaste numret av den antirasistiska tidskriften Mana och ger både ”ris och ros” (d v s såsom det anstår recensionsgenren) och säger fr a ärligt och öppet som det är vad gäller den svenska högskole- och forskarvärlden, d v s att de allra flesta svenska forskare opponerar sig mot att använda rasbegreppet och att detta kanske särskilt gäller de antirasistiska forskarna (och vare sig de står till vänster eller till höger och vare sig de är majoritetssvenskar eller minoritetssvenskar) vilka i de allra flesta fall hellre säger att de ägnar sig åt rasismforskning än åt ras- och vithetsforskning:

45773045_2180226332232952_1651042972554231808_n.jpg

”Få andra… har påverkat det svenska samtalet och reflekterandet kring rasism som Tobias Hübinette… flitig och aldrig okontroversiell har käpphästen varit att avdramatisera och återinföra begreppet ”ras” i syfte att aktualisera kritiska perspektiv på vithet och rasism. Här ligger också den centrala skiljelinjen gentemot andra forskare.”

Om Jayne Svenungssons avhopp och om dennes man Göran Rosenbergs lögner

Sönderfallet inom Svenska Akademien (p g a decennier av nepotism och korruption) fortsätter med oförminskad styrka och Jayne Svenungsson erkänner i och med sitt avhopp och sin avgång därmed de facto sina nära band till både Katarina Frostenson och dennes man (sexualförbrytaren) Jean-Claude Arnault.

https://www.expressen.se/nyheter/jayne-svenungsson-lamnar-svenska-akademien

Därmed anser jag mig ha ”rätt” att ”out:a” vad Svenungssons make Göran Rosenberg skrev till mig efter att jag hade skrivit att Svenungsson just stod nära paret Frostenson-Arnault och att det var därför som hon blev invald i akademien – jag skrev då ordagrant att Arnault ”har läckt och berättat om vem som ska få Nobelpriset i litteratur i förväg” samt att han och hans fru också ”har ‘tillsatt’ flera av ledamöterna i Svenska Akademien (med de andra ledamöternas goda minne vilka också är genomkorrumperade)” såsom just Svenungsson.

Efter att Göran kontaktade mig gick jag då honom (och hans fru) till mötes och tog borta detta samt svarade inte på några frågor när journalister frågade vad jag hade syftat på men nu bör det väl inte göra någonting mer antar/hoppas jag, d v s nu ska det väl vara tillåtet att kunna hävda detta även om det möjligen fortfarande är förtal i lagens mening för möjligen kanske det inte går att bevisa att Svenungsson faktiskt har stått nära paret Frostenson-Arnault.

För övrigt så råkade jag precis nyss sitta bredvid en person som jag inte känner och som sade till en annan person som jag heller inte känner att han är en ”nära vän till Jayne” samtidigt som nyheten om hennes avhopp offentliggjordes och av det jag (över)hörde så har Jayne tydligen tagit illa vid sig av ”rykten och granskningar” som personen ifråga uttryckte det sedan hon valdes in som akademiledamot för knappt ett år sedan.

Namnlöst.jpg

”Hej Tobias, vi känner inte varandra men jag känner till dig och trodde jag kände till något annat. Min hustru Jayne Svenungsson blev idag uppringd av en journalist på SvD som hävdar att du på FB vidarebefordrat grovt anonymt förtal mot henne. Om detta stämmer undrar jag bara vad som får dig att göra något så ont mot en människa du inte känner. Jag har i övrigt följt dig med intresse men detta var något av det grövsta jag sett. Göran”

Fler minoritetsrepresentanter i den amerikanska kongressen än någonsin tidigare

‪Igår skrevs politisk historia i USA (även om ”the Donald” visserligen har twittrat ”Tremendous success tonight”):

2008 blev Obama USA:s första icke-vita president och 2018 blir nu demokraterna Sharice Davids och Deb Haaland USA:s första folkvalda urfolksamerikanska ledamöter i den amerikanska kongressen (urfolksamerikanerna fick då börja rösta först på 1920-talet). ‪https://edition-m.cnn.com/2018/11/06/politics/sharice-davids-and-deb-haaland-native-american-women/index.html‬

Proportionellt sett kommer det nu att finnas fler in/folkvalda kvinnor, unga vuxna/lägre medelålders och icke-vita/minoritetsrepresentanter liksom politiker som självkategoriserar sig som socialister än någonsin tidigare i den amerikanska kongressen efter gårdagens mellanårsval enligt den senaste rösträkningen.

https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/politics/women-congress-governor