Kategori: sociala medier

Många invånare i miljonprogramsområdena litar inte på svensk media

Järvaveckans och The Global Villages Ahmed Abdirahman och Agnes Stenbom från In/Lab presenterar idag en ny enkätundersökning på DN Debatt som bl a ger vid handen att invånarna med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena tar del av nyheter i mindre utsträckning än riksgenomsnittet och att majoriteten av dem som gör det, gör det via sociala medier samt att de har ett högre förtroende för plattformar som Youtube och Facebook än genomsnittet. Mer än hälften av respondenterna anser vidare att svensk medias rapportering om gängkriminalitet, muslimer och Koranbränningar, länder i Afrika, Latinamerika och Asien samt krig och konflikter skildras på obalanserat sätt.

”Medietilliten är hög i Sverige, men det finns skillnader mellan utsatta om¬råden och befolkningen i stort. Färre har förtroende för redaktionella medier, och fler undviker ofta att aktivt ta del av nyheter. Här är tre idéer för att mediebranschen ska kunna möta denna demokratiska utmaning, skriver Järvaveckans Ahmed Abdirahman och Agnes Stenbom, In/Lab.”

https://www.dn.se/debatt/manga-i-utsatta-omraden-ser-medierna-som-obalanserade

”Efter drygt 2 000 intervjuer genomförda av undersöknings¬företaget Novus på uppdrag av Järvaveckan Research i samarbete med In/Lab presenterar vi i dag unika data som visar på skillnader i medieupplevelser mellan boende i Sveriges utsatta områden och allmänheten i stort. Dessa bör förstås tillsammans med riskerna av ett alltmer polariserat och segregerat samhälle, där tillgång till och upplevd relevans i oberoende information är att se som en kärnfråga.

Vår studie bygger på 1 008 telefon- och/eller webbintervjuer genomförda på svenska, engelska, arabiska och somaliska med boende i Sveriges sextio utsatta områden mellan mars och maj i år. För att se eventuella skillnader i uppfattningar gentemot den bredare allmänheten gjordes även 1 067 intervjuer med Novus Sverigepanel i april och maj.”

(…)

”Tilliten till redaktionella medier är dock genomgående högre
i allmänheten än bland boende i utsatta områden. Till exempel anger 71 procent av de boende i utsatta områden mycket eller ganska stort förtroende för Sveriges Television, jämfört med 82 procent i svenska allmänheten. Samma siffror är 61 procent (utsatta områden) respektive 83 procent (allmänheten) för Sveriges Radio.

Samtidigt är tilliten för digitala plattformar högre bland boende i utsatta områden jämfört med svenska allmänheten. Till exempel anger 23 procent av de boende i utsatta områden att de har mycket eller ganska stort förtroende för plattformen Youtube, jämfört med 12 procent i svenska allmänheten.”

(…)

”Mediernas skildringar upplevs som obalanserade. 50 procent av de boende i utsatta områden upplever att händelser som koranbränningar skildras på ett obalanserat sätt i nyhetsmedia, jämfört med 36 procent av allmänheten.

Även på frågor kring hur journalistiskt arbete går till ser vi skillnader mellan de två grupperna. Fler av de boende i utsatta områden anger att de tror att journalister ”får skriva vad de vill” (31 procent jämfört med 19 procent i allmänheten). 28 procent av de tillfrågade i utsatta områden anger vidare att de tror att många i deras område avstår att svara på frågor från journalister för att man tror att journalister kommer ljuga om eller förvränga vad som har sagts.”

SD dominerar alltmer de sociala medierna

Medieakademins senaste Maktbarometern, som släpptes idag, ger syn för sägen vad gäller att förstå tre av de största sociala medier-plattformarnas politiska ”tendens” vad gäller om höger- eller vänsterinriktade konton dominerar eller ej och diagrammen förklarar nog åtminstone delvis att så många unga personer röstade på SD i det senaste valet. 

Endast på Instagram dominerar än så länge konton som är mer vänsterinriktade och tyvärr visar Maktbarometern också att SD:s officiellla partikonto är överlägset inflytelserikast på svenska/svenskspråkiga Facebook medan Jimmie Åkessons konto kommer trea (efter The typical jag) på samma sociala medier-plattform.

SD ”äger” (OBS: det gör så klart Zuckerberg) m a o mer eller mindre fullständigt Facebook som är det största och viktigaste av alla sociala medier och där en försvarlig andel av alla svenskar ”hänger” och har ett konto på.

Det sammanvägda slutresultatet visar att SD kommer två bland årets mest inflytelserika konton i alla sociala medier (efter Jocke och Jonna).

På svenska/svenskspråkiga Twitter kommer f ö Bildt först och därefter Bali, Busch och Arpi.

Om att skapa en topptrend på Twitter

Jag har nog aldrig lyckats skapa eller snarare provocera fram en s k trend på (svenskspråkiga) Twitter – i alla fall inte en trend som intar förstaplatsen kontinuerligt och utan uppehåll under en hel dag i sträck (och i detta fall från åtminstone ca kl. 9 till åtminstone ca kl. 20) – men idag skedde just det och det handlar rent konkret om att jag i morse tweetade ut att skådespelaren Ulf Brunnberg deltog i SD:s tv-kanal Riks just idag.

Vad Brunnberg själv anser om detta – d v s att han (eller snarare hans namn) har toppat svenska Twitter under hela dagen – är dock än så länge okänt men det är nog troligt att det aldrig har hänt tidigare eller kommer att ske igen i hans liv.

Sedan är det en annan sak om detta är bra eller dåligt för det innebär väl någonstans samtidigt också gratisreklam åt SD.

Om att ha uppnått ett rätt så stort antal följare i sociala medier

Under årets första dag har jag av en ren slump råkat uppnå 3500 följare på Facebook, 8000 följare på Twitter och 9000 följare på Instagram – d v s s k jämna tal (och ibland lite mer än så) utan att någonsin ha arbetat för det på ett medvetet och planerat sätt och visserligen är de här siffrorna mycket långt från s k influencer-siffror men kanske är jag trots allt idag den forskare i landet som ägnar mig åt frågor om ras, rasism, vithet, svenskhet, adoption, adopterade, asiater och minoriteter i allmänhet som ändå räknar flest följare på dessa tre sociala medier-plattformar oavsett vad det egentligen säger, betyder och innebär.

Under 2021 besökte slutligen närmare 180 000 unika besökare dessutom min blogg vid något tillfälle och tittade på och läste ett eller flera blogginlägg, vilket är den högsta siffran hittills, och flest besökare erhöll följande inlägg:

1, Om den högerextreme prins Carl Bernadotte och Husebyaffären

2, Idag har 33,5% av alla invånare någon slags utländsk bakgrund, invånarna med utländsk bakgrund stod för 99% av folkökningen under 2020, mellan 38-40% av alla invånare som är mellan 0-34 år har någon form av utländsk bakgrund och medan medelåldern bland desamma ligger på kring 35 år så ligger medelåldern bland majoritetssvenskarna numera på uppemot 50 år

3, SD-anknutna Jeanette Höglund blev utsedd till årets stockholmare 2020

4, Den gripne mannen som har kartlagt uppemot 200 personer och som är misstänkt för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor är SD-sympatisör

5, ”Dogge” poserar tillsammans med en nazist på gårdagens högerextrema bokmässa i Solna

6, I går festade Åkesson ihop med en SD-topp som har hyllat Förintelsen och nazismen

7, Idag har över 33% av Sveriges befolkning utländsk bakgrund, över 20% är synliga minoritetsinvånare och runt 40% av alla mellan 0-44 år har utländsk bakgrund liksom runt 45% av alla storstadsbor

8, Reflektioner kring att bli anklagad av andra forskare för att engagera mig i minoriteter som jag själv inte tillhör och därmed också anklagas för att vilja företräda minoriteten ifråga och därigenom förtrycka och marginalisera densamma

9, Sveriges 69 största invandrargrupper den 31 december 2019 från finländare till kongoleser

10, Ulf Kristersson ljuger både sina egna väljare och svenska folket rakt upp i ansiktet ikväll i SVT genom att påstå att SD har blivit ett seriöst parti på sistone och särskilt under pandemin

SD och högern fortsätter att dominera på Facebook och Twitter

Facebook, som 75% av alla invånare i Sverige använder sig av någon gång ibland och över 50% dagligen (d v s någon gång eller flera gånger per dygn), fortsätter tyvärr att domineras av SD att döma av Medieakademins sammanställning från idag och Statistisk opinions sammanställning för en månad sedan. SD har även ett regelbundet starkt genomslag i big data-interaktionsmätaren Top 10 Facebook Swedens dagliga sammanställningar.


Medieakademin har f ö också räknat på hur riksdagens sammansättning hade sett ut om den hade avspeglat SD:s proportionella närvaro på svenskspråkiga Facebook och i så fall hade SD innehaft över 33% av samtliga riksdagsmandat.


Även på Twitter är SD:s och den samlade högerns dominans tyvärr också tydlig enligt Medieakademin och den sista gröna stapeln är då den som gäller för innevarande år (år 2021).
Det är väl slutligen rätt så troligt att både Facebook och Twitter kommer att påverka utgången av nästa års ödesval.

SD fortsätter att dominera svenska Facebook

Att räkna och mäta antalet följare/followers och antal gillanden/likes på Facebook vad gäller ett visst politiskt parti är kanske inte det mest perfekta måttet på ett visst partis popularitet men det säger i alla fall något om ett visst partis medlemmars, sympatisörers och väljares aktivitet i sociala medier:


SD är tyvärr fortfarande ohotad etta på Facebook vad gäller dessa båda variabler såsom SD och SD-sfären i bred mening tyvärr även är på Instagram, Twitter och Youtube och i övrigt är det väl V som sticker ut i denna jämförelse.


Enligt DN:s big data-”robot”-räknare är SD dessutom det enda av de politiska partierna som regelbundet har ett stort genomslag på Facebook: SD:s Facebook-sida hamnar nämligen ofta på topp-10 vad gäller de 10 sidor på svenskspråkiga Facebook som det gillas mest på och delas mest ifrån. Just idag den 2 augusti har SD:s Facebook-sida exempelvis hamnat på plats 10 på denna lista som toppas av Sportbladet (vilket är tämligen sjävklart p g a sommar-OS) och för bara några dagar sedan lyckades SD:s Facebook-sida hamna etta på samma 10-i-topp-lista trots pågående OS i Japan.

Ny rapport från Malmö stad visar att nästan allt hat på Facebook och Flashback som rör Malmö numera riktar sig mot icke-vita

En ny rapport från Malmö stad visar att näthatet till den allra största delen numera riktar sig mot etniska, rasliga och religiösa minoriteter i staden. Särskilt gäller det Flashback där 97% av hatet riktar sig mot minoriteterna i Malmö medan endast några enstaka tiondelar riktar sig mot kvinnor eller homosexuella och på Facebook handlar det om 75%. 69% av hatet på Flashback och 75 procent på Facebook riktar sig i sin tur mot utomeuropéer och fr a mot muslimer och personer med bakgrund i MENA-regionen.

https://www.expressen.se/kvallsposten/ny-rapport-nathat-okar-vid-stora-nyhetshandelser-/

”Den minoritet som är mest utsatt kommer från Mellanöstern och Nordafrika eller har muslimsk trosuppfattning, enligt rapporten. Runt 70 procent av hatkommentarerna på båda plattformarna riktas mot denna grupp. Och hatet ser ut att stiga när det inträffar nyhetshändelser om kriminalitet, men även när minoriteten protesterar mot vad de anser vara orättvisor. 

Till exempel steg näthatet med 65 procent i samband med det uppmärksammade mordet på Karolin Hakim. Även under koranbränningarna och efterföljande upplopp exploderade näthatet.

– Hatet mot just den minoriteten som protesterar mot orättvisa växer i samband med protesten. Man har också en tendens att beskylla en hel grupp för det negativa som händer i staden, säger Malin Martelius.”

(…)

”Malmö stad, Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) och organisationen Nordic safe cities (NSC) är partner i pilotsatsningen Safe Digital City. Tillsammans har de beställt rapporten om näthat i Malmö. Konsultbyråerna Common Consultancy och Analyse och tal har med hjälp av Artificiell Intelligens scannat efter hatkommentarer på Facebook och Flashback under 2019 och 2020. Undersökningen är bara baserad på kommentarer som berör Malmö och människor som bor i Malmö. Enligt rapporten befinner sig 74 procent av Sveriges befolkning på Facebook och 32 procent på Flashback och därför valdes dessa två plattformar.”

Om motiven bakom SD:s kamp mot de amerikanska IT-jättarna

Idag har Jimmie Åkesson, Jessica Stegrud, Aron Emilsson och Matheus Enholm en uppskruvad artikel på DN Debatt där SD i det närmaste jämför sig med den tidiga arbetarrörelsen och som visar att SD:s närmast hysteriska kamp för Swebbtv och mot Youtube under julhelgen liksom för Trump och mot Twitter efter stormningen av Kapitolium inte bara var ett tillfälligt utspel utan att det faktiskt handlar om blodigt allvar för partiet och i förlängningen om SD:s framtida valframgångar:

https://www.dn.se/debatt/techjattarna-kan-inte-tillatas-styra-svensk-politisk-debatt

”Människor inom civilsamhället och arbetarrörelsen har genom historien, med sina åsikter som utgångspunkt, arbetat för att driva igenom förbättrade levnadsvillkor för den breda massan. Under mitten av 1900-talet infördes viktiga välfärdsreformer och en stadig förbättring av arbetsvillkoren genom demonstrationer och ett folkligt tryck underifrån. Om sådana demonstrationer hade skett i dag hade de antagligen skett på Facebook genom en stor mängd kommentarer och debattinlägg.”

(…)

”Gamla tiders arbetarrörelser hade nog inte velat höra ”bygg ditt eget torg” när de kampanjade för arbetares villkor eller allmän och lika rösträtt. Demokratin riskerar att urholkas när amerikanska bolag underkänner vissa individers åsikter. Om vi inte gör något snart så kommer framtidens val att avgöras på plattformar som inte tvekar att ta bort åsikter som inte passar in i deras egen konstruerade åsiktsmall. Det, om något, är ett allvarligt hot mot demokratin.”

SD dominerar nämligen idag nästan helt de största och viktigaste sociala medierna och de SD-associerade alternativmedierna är numera så stora att de kan konkurrera med några av de största dagstidningarna och ”gammelmedierna” men den stora mardrömmen, som också den högerextrema alternativa bokmässan konstaterade i Huddinge i höstas, är just att de amerikanska IT-jättarna ska stänga av dem från plattformarna temporärt eller permanent.

SD:s fortfarande relativt nya tv-kanal Riksstudios är t ex helt beroende av Youtube och Facebook och den stora frågan är väl om SD t o m skulle gå bakåt i opinionen och erhålla ett sämre valresultat om SD och alternativmedierna inte var så stora i de sociala medierna?

Det finns då en del som tyder på att alternativmedierna är proportionellt sett större i Sverige än i många andra västländer och att ”vårt” högerpopulistiska parti, d v s SD, därigenom är mer beroende av de sociala medieplattformarna och i förlängningen av just de amerikanska techjättarna i Silicon Valley i Kalifornien än motsvarande partier i andra västländer.

Om högerextrema Parlers 17 000 svenska användare

DN:s Linus Larsson skriver idag om den numera av Amazon nedsläckta högerextrema sociala medier-plattformen Parler som den superrike Cambridge Analytica- och Brexit-finansiären och högerextremisten Robert Mercer och hans dotter Rebekah Mercer bl a stod bakom finansiellt.


Innan Parler stängdes ned hade plattformen hela 17 000 svenska användare varav det absoluta flertalet bestod av svenska högerextremister och SD:are. Efter stormningen av Kapitolium när Trump blev avstängd från Twitter anslöt sig flera svenska M- och SD-politiker till Parler i solidaritet med Trump och hans fanatiska amerikanska MAGA-anhängare såsom SD Göteborgs ”starke man” Jörgen Fogelklou och den moderate riksdagsledamoten Jan Ericson innan denna plattform släcktes ned och även Hanif Bali stod upp för och försvarade högerextrema Parler mot Amazons beslut att släcka ned plattformen:
”Många av filmerna laddades upp på Parler, plattformen dit många högerextrema har sökt sig när Faceboooch Twitter börjat stänga deras konton. När Trump till slut kastades ut så accelererade det ytterligare. Nu blev inte Parlers tid i rampljuset särskilt lång, bara dagar efter stormningen tog Apple och Google bort apparna. När Amazon så den 9 januari slutade upplåta servrar åt den så försvann den helt, åtminstone tills vidare.”


(…)


”För när Parler drog Amazon inför en domstol i Seattle svarade Amazon med en bunt exempel på inlägg som Parler har låtit ligga. En medlem på Parler berättar hur namngivna politiker ska hängas.
”Skjut poliserna som skyddar skithögarna till senatorer”, skriver en annan.


Många uttrycker inte bara allmänt hat, utan beskriver hur de har specifika planer – med datum och allt – på att mörda politiker, journalister och aktivister. De talar om ”nyhetsvärdiga händelser” som redan är planerade.


Att inbördeskrig ska bryta ut efter den 20 januari, när Joe Biden blir ny president. Att svarta och judar ska mördas. En användare, som säger sig ha en lista över offer, betonar att det inte är något skämt.
”Njut av de sista dagar du har kvar”, skriver hen till offren.


Både individer och grupper står på dödslistan: ”När avrättningspatrullerna är färdiga med politikerna så står lärarna på tur”, skriver någon.


Parler säger sig ha agerat, men enligt Amazon först efter lång tid och flera påstötningar. Det var sådant som fick Amazon att dra ut pluggen.


Ibland sägs att de ”blockerade” Parler. Men egentligen slutade företaget bara att aktivt stödja den med serverkraft. Det hände dessutom först efter stormningen och Amazon drar en slutsats om tjänsten som länge fick drivas i dess datacenter:


”Parler användes för att hetsa, organisera och samordna attacken mot Kapitolium den 6 januari.””

SD fortsätter att dominera på Facebook

DN:s Josefin Sköld och Hugo Ewald skriver idag om SD-sfärens totala dominans i de svenskspråkiga sociala medierna (liksom tyvärr även vad gäller de s k alternativmedierna samt internetbaserade och digitala politiska sidor i allmänhet) med fokus på Facebook och tack vare ett verktyg som DN har skapat som å ena sidan följer, mäter och kvantifierar de högerpopulistiska och högerextrema kontona, sidorna och grupperna och å andra sidan de vänsterorienterade, antirasistiska och feministiska kontona, sidorna och grupperna och tyvärr har de sistnämnda i alla fall just nu ingen chans mot de förstnämnda i siffrornas och s k ”big data:s” värld.

DN skriver också om mörkblåa Nya Wermlands-Tidningens (NWT) f d politiska redaktörs Christopher Jarnvalls sida NB Nyhetsbyrån (det är f ö en händelse som ser ut som en tanke att både NWT:s före detta OCH nuvarande politiska redaktörer har varit/är kopplade till Medborgerlig samling) på sistone har låtit höra talas om sig rejält med exempelvis 280 000 interaktioner på Facebook under förra månaden. Just igår lyckades dessutom NB Nyhetsbyrån för första gången ”knipa” bronsplatsen och komma trea vad gäller att vara svenskspråkiga Facebooks populäraste nyhetssida efter Expressen och Aftonbladet.


DN konstaterar slutligen att SD slog sitt eget tidigare antal interaktioner-rekord på Facebook i augusti 2020 med 866 718 interaktioner och partiet har under året varit i det närmaste dubbelt så stort på Facebook som samtliga andra partier sammantagna och SD-sfären i vid mening fortsätter dessutom att växa och bli allt större i sociala medier och på internet åtminstone såsom trenden ser ut under innevarande år. Den 13 september exempelvis var Jimmie Åkessons sida på svenskspråkiga/svenska Facebook den allra mest populära och slog därmed både Aftonbladet och SVT och i grafikens värld blir SD därigenom helt enkelt en jätte på svenskspråkiga Facebook (och på internet i allmänhet) jämfört med de andra partiledarna såsom framgår i dagens DN:


”Facebook används dagligen av 51 procent av svenskarna som är äldre än 12 år, enligt Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och internet 2019” och är fortfarande det mest använda sociala nätverket i Sverige. Enligt Reuters Institutes Digital news report 2020 använder 32 procent av svenskarna Facebook som nyhetskälla.


Månaderna före riksdagsvalet 2018 dominerade högerpopulistiska sidor engagemanget på svenska Facebook. De förmedlade en mörk bild av Sverige, ofta med främlingsfientliga och ibland öppet antisemitiska budskap. I en granskning hösten 2018 kunde DN visa hur flera av de största sidorna, som Politiskt inkorrekt och Sverige tillsammans, publicerade sina inlägg synkroniserat med Sverigedemokraternas officiella Facebooksida. SD:s kommunikationsavdelning förnekade dock samarbetet.”


(…)


”När DN analyserar vilka Facebookinlägg med länkar som väcker mest engagemang på Facebook i Sverige under 2020 är flera av aktörerna väntade – Aftonbladet, Expressen och Newsner kniper ofta topplatserna.
Men under sommaren och hösten har Facebooksidan NB Nyhetsbyrån ofta nått högt upp på listan över inläggen med mest reaktioner, kommentarer och delningar. NB Nyhetsbyrån har också tagit sig förbi tidigare Facebookgiganter som Politiskt inkorrekt och Sverigebilden. Under augusti i år fick inlägg från NB Nyhetsbyrån knappt 248○000 interaktioner. NB Nyhetsbyrån finns också som nyhetssajt och beskrivs av administratören förmedla ”värderingsfria nyheter” som en motvikt mot vad man menar är vinklade nyheter i de traditionella medierna. Sidans fokus är korta nyhetstexter, ofta hämtade från just traditionella medier.


Av drygt 190 texter under augusti handlade omkring 60 procent om invandring, islam och kriminalitet. Grundaren Christopher Jarnvall säger att sidan är partipolitiskt obunden, men att hans egna ledartexter har konservativ inriktning. DN:s genomgång visar att flera personer som skriver eller tidigare har arbetat för sajten har koppling till Sverigedemokraterna och Medborgerlig samling.”


(…)


”Christopher Jarnvalls bolag äger också domänen som tillhör Steget efter, en internetserie som fokuserar på frågor som rör invandring, brottslighet och kritik av public service och är populär i högerkretsar på Twitter. Enligt Christopher Jarnvall hjälpte bolaget personen bakom Steget efter att samla in pengar. I övrigt finns inget samarbete, uppger han.
Bland politiska partier på Facebook fortsätter Sverigedemokraterna att dominera. Partiets Facebookinlägg har aldrig tidigare fått så många reaktioner, kommentarer och delningar som under augusti 2020: 866 718. Det är högre än partiets tidigare rekordsiffra på drygt 793 000 interaktioner som uppnåddes strax innan valet 2018. Under perioden januari–augusti 2020 har Sverigedemokraterna varit nästan dubbelt så stora som alla de andra riksdagspartierna tillsammans, sett till interaktioner.”