Kategori: asiater

Konstnären Ardy Strüwer har gått bort som var en av de första asiatiska invandrarna i Sverige

Konstnären, manusförfattaren, grafikern och illustratören mm Ardy Strüwer har gått bort som under flera årtionden var bosatt och verksam i Sverige och fr a under 1950-90-talen.

Strüwer föddes i Nederländska Indien eller Insulinde i Batavia, som idag heter Jakarta, och tillhörde den blandade minoriteten indos som uppstod och växte fram i dagens Indonesien som ett eget folk under den holländska kolonialtiden när barnen till de holländska männen och de indonesiska kvinnorna med tiden började gifta sig och få barn med varandra.

Strüwer invandrade till Sverige via Nederländerna redan på 1950-talet och han var därmed en av de första (sydost- och öst)asiatiska invandrarna vilka till en början mestadels utgjordes av unga män som Strüwer själv. Strüwer skulle sedan under efterkrigstiden komma att bli den första asiaten i Sverige som gjorde sig ett namn inom både den svenska konstvärlden och filmbranschen och även som tv-profil. Bland annat samarbetade han med konstnärskollegan och skådespelaren Lasse Åberg och Strüwer och Åberg var bl a tänkta att spela huvudrollerna i ”Fem myror är fler än fyra elefanter” innan de ersattes av Magnus Härenstam och ”Brasse” Brännström. Strüwer medverkade bland annat i Torbjörn Axelmans båda filmer ”Oj oj oj eller Sången om den eldröda hummern” från 1966 och ”Lejonsommar” från 1968 och i den sistnämnda filmen spelade han en vis ”österländsk” man vid namn Kono Tahiri och han blev därmed den första asiaten som deltog i en svensk film.

Strüwer var en av de första icke-vita invandrarna i Sverige som uttalade sig regelbundet i frågor som rörde invandrare, minoriteter, svenskhet och rasism. I en intervju från 1970 sade han exempelvis kort och gott att svenskarna var både ”inskränkta” och ”falska rasister”. Strüwer syftade av allt att döma på att svenskarna i gemen gärna å ena sidan ville uppfatta sig som antirasister på 1960- och 70-talen när både landet i sig och åtskilliga enskilda svenskar var djupt engagerade i att stödja antikoloniala rörelser och olika minoriteter världen över inklusive de svarta amerikanerna. Å andra sidan rapporterade den svenska pressen till och från om incidenter av rasdiskriminering och även om hatbrott som ägde rum inom Sveriges gränser under den period när Strüwer bodde i landet, vilket Strüwer ansåg reflektera ett visst mått av hyckleri och falskhet från svenskarnas sida. Detta uttalande vållade uppmärksamhet på sin tid då få invandrare uttalade sig på det rättframma sättet runt 1970.

Strüwer var slutligen också antagligen den första asiatiska mannen som reflekterade kring att asiatiska män ansågs vara mindre attraktiva än exempelvis män från Afrika, Latinamerika, Mellanöstern och Balkanhalvön i efterkrigstidens Sverige. Detta gjorde han i ”Doktor” Albans och Tom Hjeltes antologi ”Svartskallarnas sammansvärjning” från 1992, som räknas som det första kollektiva försöket från minoritets-Sveriges sida vad gäller att vilja berätta om hur det är att vara minoritetsinvånare till en majoritetssvensk publik och i relation till frågor om ras och svenskhet.

Ny artikel om Afock – den första kända kinesen som besökte Sverige 1786-87

Historikern Måns Ahlstedt Åberg vid Hongkongs universitet som tidigare har givit ut en bok om det svenska rasforskningsprojektet (”Frivilliga rasbiologer. Interaktionen och kunskapscirkulationen mellan rasbiologiska institutet och allmänheten under 1920- och 1930-talet”) och som för närvarande arbetar på en avhandling om Svenska Ostindiska Companiet och de svensk-kinesiska relationerna 1731-1813 har nyligen publicerat en artikel om den kinesiske köpmannen Choi Afock som besökte Sverige 1786-87 i det senaste numret av Personhistorisk tidskrift.Afock, som egentligen hette Cai Yafu eller Choy Chun Ng och var från kantonesisktalande sydöstra Kina, var inte den förste (öst- och sydost)asiaten som besökte Sverige men däremot den förste kinesen som det både finns (gott om) bevarade skriftliga källor kring liksom visuellt material om i form av bl a konstnären Elias Martins målning som föreställer Afock och grevinnan Aurora De Geer på Finspångs slott i Östergötland och i form av en teckning som hertig Karl, den blivande kung Karl XIII, har stått bakom.

När Afock anlände till Göteborg i juli 1786 vid 23 års ålder hade rastänkandet ännu inte slagit igenom med full kraft och därmed fanns ännu inte de till rastänkandet vidhängande visuella rasstereotyperna, vilket förklarar att Afock porträtterades och tecknades såsom han sannolikt såg ut.

80 år senare, när kung Karl XV 1866 tog emot den första kinesiska diplomatiska delegationen i landet hade rastänkandet kommit att bli hegemoniskt och de kinesiska diplomaterna kunde framställas på ett ohämmat rasstereotypt och karikatyrartat sätt i dåtidens press medan unionskungen själv enligt samtida vittnen ska ha utbrustit ”era små fula gulingar, vad har ni här att göra?” när han tog emot diplomaterna på Stockholms slott och därefter ha tilltalat det högst rankade kinesiska sändebudet genom att säga ”du, som just står framför mig med dina sneda ögon” samt tillagt att ”du ser ju ut, så man kunde skratta sig fördärvad”.

Afock blev i stället snarare i det närmaste erotiserad på de mängder av middagar, baler, salonger och supéer som han bjöds in till och bevistade på olika slott och herresäten under sitt halvårslånga besök i riket och som också innefattade möten med kung Gustav III liksom med ett flertal andra medlemmar av Huset Holstein-Gottorp. Martins tavla vittnar exempelvis om det – den svenska grevinnan sitter mycket nära Afock och håller t o m i dennes hårpiska och ser i övrigt ganska så ”betuttad” ut.

Hertig Karls fru hertiginnan Hedvig Elisabet Charlotta, som senare blev både Norges och Sveriges drottning, ska ha blivit särskilt förtjust i Afock och under vistelsen i rikets huvudstad på hösten 1786 då han inhystes i ett hus på Storkyrkobrinken i Gamla stan ska ”en mängd grevinnor” ha uppvaktat denne och skänkt honom olika förnäma gåvor.

Flera av de svenskar som träffade Afock under dennes besök i landet kommenterade också dennes utseende och medan en del tyckte att hans apparition stämde väl överens med de kopparstick föreställande kineser som illustrerade dåtidens europeiska reseskildringar så tyckte andra att han inte alls liknade den gustavianska epokens populära s k Chinoiserie-målningar av kineser.

Gustav III:s syster prinsessan Sofia Albertina skrev till grevinnan Ehrensvärd (född Sparre) att Afock var oväntat mörk och att hans hudfärg påminde om den berömde och samtida Gustav Badins (som egentligen hette Kwasi) hudfärg. Linné hade vid denna tid redan börjat argumentera för att personer från Östasien inklusive kineser var gula, vilket den dåtida litterata och välinformerade svenska eliten bör ha varit väl medveten om, och antagligen kan prinsessans förvåning över att Afock var mörk ha handlat om det.

Afock besökte även delar av Västergötland, Östergötland med Finspång och Norrköping, Bergslagen med Sala silvergruva, Nora och Falu koppargruva samt Uppsala innan han återvände hem till Kina i början av 1787. Likt en epilog blev Afock också inskriven i en teaterpjäs som uppfördes på Gustav III:s 41-årsdag den 24 januari 1787 endast 11 dagar efter att Afock hade avseglat från Göteborg. Pjäsen hade troligen skrivits av hertiginnan Hedvig Elisabet Charlotta och bar titeln ”Fêtes chinoises à Canton 1787” samt utspelade sig bland svenskarna och européerna i dåtidens Kina och Afock, som spelar en central roll, får t o m den sista repliken i stycket – ”Swenskar, följen Afock”.


Ahlstedt Åberg kritiserar slutligen i sin artikel den tidigare forskningen om Afock som har framställt denne som något av en passiv och exotisk ”maskot” som den kompanianställde s k superkargören Olof Lindahl tog med sig till Sverige mest bara för att visa upp och i stället lyfter han fram att Afock var en affärsman med ett eget aktörskap som hade lärt sig skaplig svenska – bl a kunde han till svenskarnas förtjusning sjunga Bellmans sång ”Gustafs skål” – och som också försökte göra egna affärer när han besökte landet och interagerade med svenskarna. Tyvärr har Afock dock inte själv lämnat efter sig någon bevarad reseskildring vilket samtidigt gör att dagens historiker är utelämnade åt det svenska källmaterialet.

Unik utställning om svenska asiater på Kulturhuset i Stockholm

Idag öppnar fotografen Louise Sinaga Helmfrids fotoutställning ”Plast kan aldrig vissna” på Lava på Kulturhuset i Stockholm. Utställningen som pågår fram tills den 21 maj utgörs av en serie fotografier föreställande ett antal offentliga personer i landet som har bakgrund i Öst- och Sydostasien (varav flera är adopterade) och den är antagligen den första i sitt slag som på ett så medvetet sätt försöker fånga den svenska asiatiska minoriteten på bild. 

Runt 250 000 invånare har idag bakgrund i Öst- och Sydostasien inklusive invandrarna, andragenerationarna, de adopterade och de blandade vilka mestadels har en asiatisk mor och en majoritetssvensk far, vilket innebär att Sverige härbärgerar en högre andel asiater än de allra flesta andra västländer. Efter Nederländerna (ca 4% av totalbefolkningen) kommer Sverige tvåa tillsammans med Frankrike och Storbritannien (ca 2-2,5% av totalbefolkningen) vad gäller proportionellt flest asiater i Europa och det finns fler asiater i Sverige än antalet latinamerikaner och antalet asiater närmar sig dessutom succesivt antalet afrosvenskar vilka uppgår till runt 350 000 invånare.

Samtidigt är denna växande minoritet i det närmaste osynlig i den offentliga diskussionen om migration, integration, segregation och rasism (med undantag av de båda pandemiåren 2020-21) och de svenska asiaterna är helt enkelt Sveriges minst uppmärksammade minoritet sett till gruppens storlek.

Utställning: Louise Sinaga Helmfrids ”Plast kan aldrig vissna” (kurerad av Sharrat Cherry och Tyra Wihl) 
Plats: Lava, Kulturhuset, Sergels torg, Stockholm 
Tid: 3-21 maj 

https://kulturhusetstadsteatern.se/utstallningar/plast-kan-aldrig-vissna?fbclid=IwAR2c8gk-M1R8AlYKkvFdSenwDA59aqeeEA0AniyjtzoYaEg2ppBS7dagim4

”Att ”blomma ut” har tidigare under 1700-talet använts som ett uttryck för att beskriva att vissna, idag använder vi det i en kontext för att beskriva en nystart eller att nå sin fulla utveckling. Det tvåsidiga myntet som är att ”blomma ut” blir stommen för Louise Sinaga Helmfrids utställning ”Plast kan aldrig vissna”. En porträttserie som inspirerat av arkivering och populärkulturellt arv, skildrar relationen mellan den asiatiska diasporan och Sverige. 

”När du söker på oss kommer inget upp. Ändå vet jag att jag finns, att du finns, och att vi har varit här länge.” 

Louise Sinaga Helmfrid är en fotograf och fotokonstnär som genom utforskandet av identitet och kultur, skapar intima och färgstarka porträtt – ofta med naturen som ram. Hon har tidigare ställt ut sina projek t.ex. Pelangi i grupputställningen The Rose That Grew From Concrete i Botkyrka konsthall samt Panorama på Fotografiska Museet i Stockholm.”

Den västerländska musikens betydelse för hur föreställningar och fantasier om Öst- och Sydostasien och om asiater upprätthålls

Har på sistone försökt att förstå den västerländska musikens betydelse för hur föreställningar och fantasier om en viss utomeuropeisk region och de människor som bor där och kommer därifrån har skapats och upprätthålls och hittills har jag inte hittat någon heltäckande musikhistorisk studie om detta ämne som tar sig an både s k högkulturella och lågkulturella uttryck (d v s både s k fin/högkultur och ful/populärkultur):

Ända sedan Puccinis båda operor ”Madama Butterfly” och ”Turandot” hade premiär på Scalateatern i Milano 1904 respektive 1926 har västvärldens musikvärld kommit att producera ett närmast otaligt antal sångtexter och musikstycken vilka med tiden och tillsammans – för de orientaliserande texterna ackompanjeras nämligen nästan alltid av förment ”asiatiska” melodier och toner (det finns t o m ”asiatiska” gitarriff inom rockmusiken) – har kommit att frammana en fullfjädrad fantasivärld som ska föreställa Öst- och Sydostasien.

Att tonsätta olika utomeuropeiska länder och folk har en lång historia och går tillbaka till tidiga klassiska musikverk som Rameaus operabalett ”Les Indes galantes” från 1736 där hela scener utspelar sig i bland annat Inkariket, i Persien och i Osmanska imperiet med tillhörande mer eller mindre fantasifulla ljudmattor och rörelsemönster (till exempel dansar de s k ”indianerna” på ett påfallande underdånigt och även feminint sätt) och inte minst till Mozarts opera ”Enleveringen ur Seraljen” från 1781 som kom att bilda skola för i praktiken alla framtida exotifierande musikverk i ett västvärldssammanhang.

Innan Puccinis båda operor, som tillhör de mest spelade i västvärlden och som i båda fallen har uppnått en närmast folklig status och popularitet (i varje fall vad gäller vissa av ariorna och melodierna), kunde denna del av Asien frammanas i exempelvis Saties pianostycken och enstaka referenser till Öst- och Sydostasien kunde ibland göras även i tidigare operaverk och symfonier men det var Puccini som skapade både ett ”asiatiskt” sound som därefter kom att gälla och en asiatisk tematik som likaså kom att gälla därefter i form av kort och gott sexualiserade asiatiska kvinnor och våldsamma asiatiska män och ett Öst- och Sydostasien som kännetecknas av liderlighet och grymhet och uppfattas och upplevs som något av en fantasyvärld eller sagovärld för både västerländska öron och ögon.

Rent musikaliskt handlar det ofta – utöver de gärna förekommande exotiserande gonggong-ljuden – om att försöka härma en pentatonisk skala, som bygger på fem toner i stället för på sju toner som är den brukliga skalan i västvärlden mot bakgrund av att stora delar av Asien använder sig av den pentatoniska skalan. 

”Asiatiska” ljudslingor som bygger på denna skala används exempelvis gärna när en karaktär i en film som är en riktig asiat eller en icke-asiat i mer eller mindre full yellowface-mundering introduceras och denna typ av ”ljudspråk” tävlar just med gonggong-ljudet vad gäller att ljudsätta en asiatisk roll i en pjäs, i en opera, i en reklamfilm eller i en tv-serie och ibland används till och med både de ”asiatiska” ljudslingorna och gonggong-ljudet simultant för att på ett något överlastat sätt verkligen understryka att intrigen och handlingen är förlagd till Öst- och Sydostasien eller att en asiat inträder i handlingen eller på scenen. 

Detta ”asiatiska” sound förekommer i mängder av spelfilmer, både av det populärkulturella s k blockbuster-slaget och i så kallade smalare filmer liksom i tecknade filmer och i barn- och ungdomsfilmer och i mängder av tv-serier och reklamfilmer, i mängder av klassiska musikverk och operor liksom i otaliga tv-program och scenshower och numera även rutinmässigt i dataspelsammanhang, på Youtube och i sociala medier.

I och med rock- och popmusikens födelse och framväxt under efterkrigstiden och i kölvattnet efter den s k 68-revolutionen har inte minst den västerländska populärmusiken producerat så många sånger och på så många olika språk som karaktäriseras av ett ”asiatiskt” sound och/eller av en asiatisk tematik att det inte ens går att bibliografera dem alla (d v s lista dem i form av en referenslista). 

I samband med Japans ekonomiska uppgång på 1980-talet under den japanska s k bubbelekonomins glansdagar kom Japan och japaner exempelvis att förekomma i ett stort antal hitlåtar (t ex Anekas ”Japanese Boy”, Alphavilles ”Big in Japan” och Michael Cretus ”Samurai”) och likaså har Kina, Vietnam, Hongkong, Kambodja och Thailand m fl länder förekommit i olika sånger (t ex Kim Wildes ”Cambodia”, Indochines ”Indochine (les 7 jours de Pékin)”, France Galls “Hong Kong Star”, Murray Heads ”One Night in Bangkok” och Mitsous ”Les Chinois”). 

Många av sångerna handlar också om asiater som bor i Väst (t ex Amanda Lears ”Queen of Chinatown”) och inom vissa musikgenrer har särskilt asiatiska kvinnor omsjungits på ett rätt så grovt sätt och inte minst inom den västerländska hårdrocken (t ex Deep Purples ”Mitzi Dupree”, Steel Panthers ”Asian Hooker” och Krokus ”Tokyo Nights”) men också i andra sammanhang (t ex David Bowies ”China Girl”, Fancys ”Love in Japan” och Joys “Japanese Girls”).

Intressant nog finns det också en icke-vit och fr a svart amerikansk fascination för Öst- och Sydostasien som politiskt-historiskt går tillbaka till det faktum att en del svarta amerikaner tidvis har sympatiserat med både Japan, Kina, Vietnam och t o m Nordkorea samtidigt som svarta amerikaner i det närmaste har delat ”getton” med olika asiatiska invandrargrupper. Det går därför en röd tråd från Carl Douglas 70-talshit ”Kung Fu Fighting” till Nicki Minajs sång ”Chun Li” och även inom hiphopen finns det en fascination för Öst- och Sydostasien såsom i form av det östkustbaserade hiphop-kollektivet Wu-Tang Clan men tyvärr har en del hiphop-artister också producerat sånger som framställer asiater i USA och i Väst på ett negativt sätt såsom Ice Cubes ”Black Korea”.

I Sverige har ett stort antal artister sjungit om Öst- och Sydostasien och om asiater ända sedan Povel Ramels tid (”Kinesisk betraktelse från sångdynastin”, ”Kinesiskt intermezzo”, ”Sukiyaki Syndrome” o s v) och bland dessa hittas Carolas ”Tokyo”, Herreys ”Chinese Temptation”, Gyllene Tiders “Teaser Japanese”, Ace of Bases ”Tokyo Girl”, Robyns ”Konichiwa Bitches” och Dannys ”Tokyo” m fl m fl populärkulturella låtar.

Tillsammans med klassiska konstverk och olika visuella representationer av Öst- och Sydostasien, romaner och annan litteratur samt spelfilmer och tv-dramaserier som handlar om Öst- och Sydostasien har denna västerländska tradition av att tonsätta asiater, som inleddes med Puccinis båda operor och som sedan har letat sig vidare in i vår tids populärmusik, högst sannolikt spelat en avgörande roll för att både skapa och vidmakthålla koloniala föreställningar och rasstereotyper om denna del av Asien och om människorna som kommer därifrån och som de allra flesta västerlänningar har mött och lärt känna sedan barnsben och med all säkerhet långt innan de både besökte ett öst- eller sydostasiatisk land eller lärde känna riktiga asiater som bor och lever i Väst. 

Sammanfattningsvis bör flertalet västerlänningar helt enkelt ha dessa låtar, sångtexter och melodier ”i huvudet” med allt vad det innebär av både begär och fantasier när de besöker ett asiatiskt land eller ser och möter riktiga asiater.

Dansföreställning om västerländska stereotyper av Asien och asiater

Ikväll (liksom igår kväll) uppträder de kanadensiska asiatiska (Asian Canadian) dansarna Andrew Tay och Stephen Thompson på Moderna dansteatern i Stockholm med föreställningen ”Make Banana Cry” som tematiserar västerländska stereotyper om asiater och asiatiskhet. När föreställningen har getts på andra platser runtom i världen har den bl a beskrivits på följande sätt:

In “Make Banana Cry”, Andrew Tay and Stephen Thompson present a subversive catwalk show examining with playfulness and criticism the Western concept of Asianness. Tay and Thompson serve the audience a series of clichés and stereotypes on a silver platter, peeling off never ending layers of makeup and costumes in an attempt to shake off the weight of fetishization. Within this entertaining, yet thoroughly confrontational format, the Western gaze is sharply examined with a magnifying glass and thrown back at the public with great ease.

Through the continuous deconstruction and overlapping of a myriad of body politics, the performance becomes a protest. For the performers living in the diaspora, with an East Asian background, the runway becomes a field of tension where hyper-stylized stereotypes from Western popular culture rub up against the fluid spectrum of their contemporary cultural identities.

Sitting in the tension between identity and stereotypes, the performers continuously deconstruct cultural codes using an arsenal of randomly selected objects in an attempt to shake off the weight of violent representation and fetishization.

“Make Banana Cry” reminds us that we are both products and producers of the society we live in, carriers and transmitters of cultural identities. And that unlike the stereotypes we are bombarded with every day, contemporary identities are never fixed, never frozen and never one-dimensional.

Än en gång om synen på asiater bland majoritets- och minoritetsinvånare

Igår hände det som relativt ofta (men kanske inte jätteofta utan typ en gång varannan månad eller så) händer när jag rör mig på offentlig plats och i just detta fall handlade det om att jag gick genom den historiska innerstaden i Karlstad på väg från Stadsbiblioteket till Centralstationen: 

Ett ”gäng” bestående av vad jag skulle bedöma som 5-6 andragenerationare (de talade svenska med varandra som jag hann uppfatta det) i 15-20-årsåldern vars föräldrar har invandrat till Sverige från subsahariska Afrika, den s k MENA-regionen och/eller Latinamerika hånlog när de såg mig passera förbi och någon minut eller två därefter passerade jag förbi ytterligare ett ”gäng” bestående av vad jag skulle bedöma som 6-7 majoritetssvenskar i 15-20-årsåldern vars föräldrar tillhör det värmländska LO-kollektivet (de talade dialekt med varandra som jag hann uppfatta det) vilka gjorde detsamma.

Eftersom jag nyligen lade sista handen vid ett bokmanus om asiater i Sverige och svensk antiasiatisk rasism, som förhoppningsvis kommer ut i höst (och som f ö i så fall blir min fjärde bok som ges ut i år) har jag under de senaste månaderna haft anledning att fundera en hel del på varför (öst- och sydost)asiater i Sverige (inklusive mig själv) regelbundet råkar ut för hånleenden och hånskratt i det offentliga rummet från icke-asiaters sida och då både från minoritets- och majoritetsinvånares sida.

Själv känner jag exempelvis samma typ av ”nu-kommer-snart-hånskratten/hånleendena”-känsla vare sig jag passerar förbi en grupp bestående av minoritets- eller majoritetspersoner som tillhör ålderskategorin 12-30 år (efter 30 brukar väl de allra flesta dels ”lägga band på sig” och dels slutar nog de allra flesta också att röra sig i större grupper ”på stan” och ”på gator och torg” därefter).

I boken, och i en förhoppningsvis kommande engelskspråkig artikel i en akademisk tidskrift, försöker jag förenklat förstå detta fenomen med hånleendet och hånskrattet som att asiatiska män antagligen uppfattas som både mer avsexualiserade och mer ”homosexuella” än män som tillhör andra grupper medan asiatiska kvinnor antagligen uppfattas som både mer sexualiserade och mer ”heterosexuella” än kvinnor som tillhör andra grupper. Både asiatiska män och kvinnor uppfattas även som mer feminina än män och kvinnor som tillhör andra grupper. Allt detta gör sammantaget att de antagligen uppfattas som att de helt enkelt är värda förakt och just hån – d v s de framstår kort och gott som löjliga, töntiga och nog också ”skojiga”.

Även majoritetssvenska män liksom män från den s k MENA-regionen och också latinamerikanska män kan så klart homosexualiseras medan majoritetssvenska kvinnor liksom latinamerikanska kvinnor kan sexualiseras och kvinnor från subsahariska Afrika kan också heterosexualiseras men det är något särskilt, vill jag hävda, med hur asiatiska män och kvinnor uppfattas i sammanhanget.

Utöver att det allmänt uppfattas som att asiatiska män är värda förakt och hån för att de är ”bögiga” och blir avsexualiserade medan asiatiska kvinnor är värda förakt och hån för att de är ”horiga” och blir sexualiserade så spelar rasstereotyperna av asiater också en mycket stor roll för att förklara varför både majoritets- och minoritetsinvånare hånskrattar och hånler åt asiater då den populärkulturella konsumtionen av rasstereotyper av asiater antagligen delas av båda dessa grupper. 

För vissa icke-asiater räcker det nästan med att bara råka få syn på en livs levande fysisk-kroppslig asiat på offentlig plats för att den s k ”gulinghumorn” ska aktiveras och för att hånleendena och hånskratten ska initieras och nästan på samma nivå som att ”trycka på en knapp”.

Slutligen finns det ytterligare en dimension, tror jag, som har att göra med att asiater uppfattas som extremt annorlunda alla andra grupper och nästan som ”outlandish”, som ”ufon” eller än värre som djur eller t o m som insektsliknande varelser alternativt som robotar eller maskiner (den positiva versionen är väl att asiater ibland kan uppfattas som exotiska sagofigurer som i det närmaste kommer från en annan värld). 

Detta har att göra med att under kolonialtiden och högimperalismen knöts trots allt (d v s trots allt våld och all ond bråd död) världen samman under den s k första globaliseringen medan stora delar av Stillahavsasien och fr a av Östasien (Japan, det inre av Kina, Korea o s v) av olika anledningar hamnade utanför västvärldens hegemoni (som då gällde i hela de båda Amerika inklusive Karibien, i Afrika, i den s k MENA-regionen, i Central- och Sydasien och i Sibirien samt i Oceanien). 

Detta gör antagligen att asiater ses som något av de radikala Andra på ett sätt som andra grupper inte riktigt blir uppfattade som. 

Visst kan exempelvis också personer med bakgrund i subsahariska Afrika och från Sydasien också uppfattas som väldigt annorlunda men det är ändå något särskilt med asiater som gör att de uppfattas som extremt annorlunda och nästan ”utanför” resten av världen och mänskligheten, och som också gör att de anses vara värda förakt och hån samtidigt som det nog döljer sig ett rejält mått att fruktan och kanske t o m skräck bakom hånleendena och hånskratten.

Ett materiellt spår av en av de första japanska invandrarna i Sverige

Köper sällan konst men ibland är det svårt att låta bli när en som jag forskar om asiaterna i Sverige: Ropade nyss in en oljemålning från 1958 signerad den japanske invandraren och konstnären Haruo Sézaki som ankom 1942 till Sverige som flykting via Frankrike och som kvarstannade i landet ända tills han gick bort i Simrishamn 1977. 

Sézaki var den förste japanen som erhöll svenskt medborgarskap (1954) och troligen den förste japanske invandraren i landet som just stannade kvar permanent och inte återvände till Japan eller flyttade vidare till något annat västland.

Innan och under Andra världskriget fanns det ett flertal japaner i Sverige och bl a p g a att den japanska ambassaden i Stockholm fungerade som centrum för den japanska spionverksamheten i hela Europa under krigsåren. 

När Japanska imperiet gick under 1945 repatrierades i stort sett samtliga japaner i Sverige till Japan året därpå av de allierade. Även Sézaki skulle repatrieras men Sézakis konstnärskollega prins Eugen ingrep då och gjorde så att Sézaki fick stanna kvar i Sverige och han fortsatte att vara verksam som konstnär livet ut. 

År 1950 fanns det sedan bara tre japaner i hela riket varav Sézaki var en av dem innan den efterkrigstida och moderna japanska invandringen till Sverige inleddes så sakteliga under senare delen av 50-talet. 

Om Sveriges första invandrade asiatiska kvinna som ankom till Sverige för att gifta sig med en svensk man

Har idag äntligen (antagligen i varje fall) lyckats gå till botten med vem som var Sveriges första kvinnliga (öst- och sydost)asiatiska invandrare som ankom till landet för att gifta sig med en svensk man. 

Det handlar sannolikt om Hee Yun som invandrade från Sydkorea redan 1952 mitt under brinnande Koreakrig och gifte sig med Egon Franzén från Gävle, som hade tjänstgjort vid Svenska Röda Korsets fältsjukhus i Busan, där de båda hade träffats och blivit ett par. 

Hee Yun, vars farfar hade varit lärare åt den koreanska kungafamiljens barn och därmed tillhört hovet, verkar ha blivit föräldralös under kriget och vid 23 års ålder satte hon sin fot på svensk mark på Bromma flygplats den 24 juli 1952 och enligt DN stannade hela flygplatsen upp och stirrade på henne när så skedde då knappt några av dåtidens svenskar hade sett en livs levande asiatisk person, och än mindre en asiatisk kvinna, vid den tiden. 

Tragiskt nog begick Hee Yun självmord och gick bort redan i oktober samma år och dåtidens tidningar antydde att äktenskapet kanske inte hade varit helt lyckligt samt att Hee Yun hade upplevt att hennes svenske man skämdes över henne – paret var då troligen det allra första paret i Sverige som bestod av en svensk man och en asiatisk kvinna och stod därmed ut inte bara i Gävle utan i hela landet.

Svenska män hade visserligen blivit tillsammans med och också fått barn med kvinnor i Öst- och Sydostasien även innan 1952 och ända sedan 1700-talet och framåt men dessa kvinnor, och de blandade barn som ibland blev ett resultat av dessa intimrelationer som handlade om allt från prostitution till s k konkubinatförhållanden, invandrade aldrig till Sverige utan kvarstannade i sina ursprungsländer med något enstaka undantag vad gäller barnen. 

Någon gång under andra hälften av 1800-talet fick exempelvis en svensk sjökapten en blandad dotter med en japansk kvinna och dottern flyttade sedermera till Sverige – dock inte hennes japanska mor – och hon fick i sin tur 1914 en son som gavs det japanskklingande namnet Bonzo. De svenska männen som var tillsammans med kvinnor i Öst- och Sydostasien innan 1950-talet var mestadels redan gifta med eller förlovade med svenska kvinnor och det var därför kulturellt-juridiskt otänkbart för dem att ta med sig ”sina” asiatiska kvinnor tillbaka till Sverige.

Efter Hee Yun följde sedan ett flertal andra sydkoreanska kvinnor vilka invandrade till Sverige för att gifta sig med svenska män, som de likt Hee Yun också hade träffat på plats i Sydkorea och flera av dessa första asiatiska invandrarkvinnor i Sverige lever än idag. Efter de sydkoreanska kvinnorna följde sedan japanska kvinnor och därefter kinesiska kvinnor från bl a Hongkong och Singapore samt filippinska, thailändska och många andra kvinnor från olika länder i Öst- och Sydostasien.

Idag är antagligen runt 75-80 000 kvinnor från Öst- och Sydostasien tillsammans med en icke-asiatisk man och i huvudsak med en majoritetssvensk man men också med män från övriga Norden, Europa och västvärlden och även i en del fall med män från exempelvis Iran, Turkiet, Etiopien eller Chile.

Det finns numera över 150 000 utrikes födda personer i riket som är födda i Öst- och Sydostasien och som har invandrat till Sverige och av dem är långt över två tredjedelar kvinnor, vilket är ett faktum som skiljer de asiatiska invandrarna från invandrarna som härrör från den s k MENA-regionen, subsahariska Afrika, Latinamerika och Karibien, bland vilka männen dominerar bland de utrikes födda.

Innan Hee Yun kom till Sverige 1952 fanns det väldigt få asiater i Sverige och det absoluta flertalet av dem var män: År 1950 fanns det exempelvis bara runt 20 kineser, runt 10 thailändare, tre japaner samt en sydkorean i landet och så sent som 1964 hade endast 0,2-0,5% av dåtidens svenskar träffat en riktig asiat i verkliga livet enligt en undersökning som genomfördes under samma år.

Några år senare – 1957 – anlände sedan Sveriges första adoptivbarn från ett utomeuropeiskt land – en flicka från Sydkorea som lever än idag. År 1970 fanns det slutligen runt 3000 asiater i Sverige varav en tredjedel utgjordes av adoptivbarn från bl a Sydkorea, Filippinerna, Thailand och Sydvietnam och 100-tals av dessa 3000 personer utgjordes av kvinnor som var gifta med svenska män.

Min andra ursäkt inom ett års tid vad gäller den svenska gulinghumorn

I över två årtionden har jag gång efter annan och både hämningslöst och hänsynslöst (enligt devisen ”förstör det som förstör dig”) ”hängt ut” och (frontal)attackerat ett mycket stort antal svenska medier, redaktioner, företag, koncerner, skådespelare, tv-program, programledare, produktionsbolag, regissörer, scenkonstinstitutioner, reklambolag, föreningar, organisationer, musiker, sångare och artister för att producera och/eller distribuera rasstereotyper av asiater och nu senast gäller det veckotidningen Allas.

För ett år sedan erhöll jag min allra första personliga och privata ursäkt från DN:s chefredaktör Peter Wolodarski efter att DN hade publicerat en rasstereotyp bildkomposition som föreställde en asiatisk person enbart för att roa de högutbildade höginkomsttagarna i huvudstadsregionen som prenumererar på DN och nu har Allas chefredaktör Åsa Liliegren i dagarna ”förärat” mig min andra personliga och privata ursäkt.

Kort och gott går det nog inte att säga något annat än att majoritetssamhällets syn på rasstereotyper av asiater faktiskt håller på att förändras i detta nu – d v s båda dessa personliga och privata ursäkter som jag har erhållit inom ett års tid är inget annat än ett tecken i tiden som tyder på att icke-asiaternas och majoritetssvenskarnas så folkkära så kallade ”gulinghumor” kanske faktiskt är på utgång i skrivande stund om än inte över en natt för det kommer naturligtvis att ta många år innan så sker.

En preliminär lista över kända asiater

Jag har på sistone försökt att sammanställa en namnlista över personer som på något sätt är kända och offentliga inom en viss bransch och sektor sedan 1990-talet och framåt och som har någon slags bakgrund i Öst- och Sydostasien och de är antingen invandrare, adopterade, inrikes födda s k andragenerationare (d v s de har två invandrade asiatiska föräldrar men är själva födda i Sverige) eller blandade eller mixade (d v s de har en asiatisk förälder och en icke-asiatisk förälder som oftast är en majoritetssvensk förälder):

Daniel Adams-Rey, Indonesien, artist
Markus Aujalay, Burma, kock
Viola Bao, Kina, kritiker 
Sonja Björk, Sydkorea, journalist
Monika Björn, Sydkorea, träningsinstruktör
Wai Chan, Kina, designer
Soki Choi, Sydkorea, entreprenör
Sunkan Choi, Sydkorea, musiker
Henry Chu, Kina, programledare 
Julia Dang, Vietnam, entreprenör 
Editha Domingo, Filippinerna, skådespelare
Yukiko Duke, Japan, översättare
Kim Einarsson, Sydkorea, kulturproducent
Jon Ely Xiuming, Kina, konstnär
Yasmine Eriksson, Sydkorea, politiker
Cecilia Hei Mee Flumé, Sydkorea, konstnär
Maria Fredriksson, Sydkorea, lärare
Sofia French, Sydkorea, författare 
Ahn-Za Hagström, Sydkorea, analytiker
Linda Hambäck, Sydkorea, filmregissör
Mix Haxholm, Thailand, bågskytt
Maia Hirasawa, Japan, artist
Tom Hjelte, Sydkorea, journalist
Jacqueline Hoàng Nguyễn, Vietnam, konstnär

Sookyoung Huh, Sydkorea, konstnär
Jesper Huor, Kambodja, journalist
Philip Hwang, Kina, psykolog
Stephen Hwang, Kina, forskare
Cecilia Ingman, Thailand, programledare
Joyce Ip, Hongkong, konstnär
Sayan Isaksson, Thailand, kock
Kristofer Kamiyasu, Japan, skådespelare
Jeuno Kim, Sydkorea, konstnär
Mia Kim, Sydkorea, författare
Sarah Kim, Sydkorea, curator
Hyun-Jin Kwak, Sydkorea, konstnär
Simon Kyaga, Tibet, läkare 
Danny Lam, Vietnam, aktivist
Lap-See Lam, Kina, konstnär
Mara Lee, Sydkorea, författare
Lin Lerpold, Sydkorea, forskare
Li Li, Kina, författare
Liamoo, Filippinerna, artist
Tove Lifvendahl, Sydkorea, journalist 
Maria Liljegren, Sydkorea, entreprenör
Caroline Seung-Hwa Ljuus, Sydkorea, konstnär
Patrik Lundberg, Sydkorea, journalist
Ina Lundström, Indonesien, komiker
Daniel Luthman, Indonesien, författare 
Caroline Mac, Vietnam, modell
Anette Masui, Japan, författare
Evelyn Mok, Kina, komiker
Takao Momiyama, Japan, konstnär
Danjel Nam, Sydkorea, journalist
Jenny Nguyen, Vietnam, jurist
Mårten Nylén, Sydkorea, träningsinstruktör
Sayaka Osanami Törngren, Japan, forskare
Lisette Pagler, Sydkorea, skådespelare
Jessica Polfjärd, Sydkorea, politiker 
Filip Poon, Hongkong, kock
Daniela Rathana, Thailand, artist
Hans Shimoda, Japan, journalist
Lisa Wool-Rim Sjöblom, Sydkorea, tecknare
Lena Sundström, Sydkorea, journalist
Alice Svensson, Vietnam, sångare
Ava Tan, Kina, konstnär
Boonsri Tangtrongsin, Thailand, konstnär
Katarina Tolgfors, Sydkorea, politiker 
Julie Tran, Vietnam, politiker
Astrid Trotzig, Sydkorea, författare
Hiroko Tsuchimoto, Japan, konstnär
Ann-Marie Tung Hermelin, Kina, författare
Lisa Ullén, Sydkorea, musiker
Jenny Walldén, Sydkorea, kock
Chun Lee Wang Gurt, Kina, konstnär
Stefan Westerberg, Sydkorea, ekonom
Ola Wong, Kina, journalist
Benny Wu, Kina, restauratör
Guangjuan Zhang, Kina, konstnär