Presentation

Jag är fil dr i koreanologi (koreaforskning eller Korean studies), docent i interkulturell pedagogik och lektor i pedagogiskt arbete samt lärare i interkulturella studier och i svenska som andraspråk vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur vid Karlstads universitet och jag undervisar även i genusvetenskap och litteraturvetenskap. Mina forskningsintressen och forskningsområden rör kritisk ras- och vithetsforskning, adoptions- och migrationsforskning, korea- och asienforskning, kulturstudier och kritisk teori samt visuella studier och postkolonial teori.

CV: http://www.tobiashubinette.se/cv.pdf

Publikationslista: http://www.tobiashubinette.se/publications.pdf och http://www.tobiashubinette.se/other_publications.pdf

Slutredogörelse för det nationella forskarnätverket för svenska kritiska ras- och vithetsstudier: https://tobiashubinette.files.wordpress.com/2018/11/forskarnatverket.pdf

 

 

Tobias Hübinette (Korean name: Lee Sam-dol) has a Ph.D. in Korean Studies, is a Reader in Intercultural Education and a Senior Lecturer in Pedagogical Work and a teacher in Intercultural Studies and in Swedish as a Second Language at the Department of Language, Literature and Intercultural Studies at Karlstad University and he is also teaching gender studies and comparative literature.

Research interests and research areas:
critical race and whiteness studies, adoption and migration studies, Korean and Asian studies, cultural studies and critical theory, visual studies and postcolonial theory

CV: http://www.tobiashubinette.se/resume.pdf

Publications: http://www.tobiashubinette.se/publications.pdf and http://www.tobiashubinette.se/other_publications.pdf

Publications on the Korean adoption issue: http://www.tobiashubinette.se/abstract_1.pdf

Publications on the adopted Korean experience: http://www.tobiashubinette.se/abstract_2.pdf

Publications contextualising international adoption: http://www.tobiashubinette.se/abstract_3.pdf

Publications on Swedish images of Koreans and East Asians: http://www.tobiashubinette.se/abstract_4.pdf

Publications on the Korean nations and the Korean diasporas: http://www.tobiashubinette.se/abstract_5.pdf

Publications on Swedish critical race theory and whiteness studies: http://www.tobiashubinette.se/abstract_6.pdf

  1. Pingback: Gosa sápmelaččat jávke davviriikkalaš rasismaságastallamis? / Minne saamelaiset katosivat pohjoismaisesta rasismikeskustelusta? – SÁRA-dutkan
  2. Pingback: ”Ras” – att synliggöra ett normsystem | Motargument