Kategori: media

Om att bli citerad av den svenska extremhögern

Tror att det hela (d v s denna min problematik) nog började med att en del av mina texter om adoption blev citerade och på olika sätt använda av extremhögern och inte minst av en del SD:are för kanske sisådär en 15 år sedan (d v s texter som var kritiska till adoption och som de allra flesta s k progressiva och s k vänsterliberala upplevde som s k ”omvänt rasistiska” och/eller som s k ”anti-västerländska” och/eller som s k ”extremistiska” men som vissa inom den s k nationella rörelsen uppenbarligen uppfattade som s k ”pro-identitära” om jag har förstått det rätt) och sedan dess har det verkligen bara ”rullat på” som det heter, d v s sedan dess har representanter för den svenska extremhögern i bred mening använt sig av mitt namn och mina texter regelbundet och gång på gång i olika sammanhang och jag vet numera inte vad jag varken kan, ska eller bör göra åt detta eller vad jag ens förväntas känna, tänka eller tycka om det hela (d v s om denna min problematik).
 
44597017_10155986827275847_3722433114467729408_o.jpg
Senast för någon månad sedan så refererade exempelvis Mattias Karlsson till mig i anslutning till någon slags radiointervju och gång efter annan så dyker mitt namn upp i SD-sammanhang och i de högerradikala s k alternativmedierna och varje gång det händer så undrar jag både varför det är och blir så och vad det kan tänkas bero på liksom om det kanske är sista gången det händer (och vilket jag alltid hoppas att det är). Visserligen har jag väl sett att även andra som står till vänster ibland blir citerade och (ut)nyttjade av högerradikaler och det som händer över tid är väl att de av oss som då och då blir det riskerar att få en stämpel på oss som någon slags medlöpare eller i värsta fall som en överlöpare.

En dag i den svenska ”gulinghumorns” tecken

Sannerligen märkliga tider och en märklig (arbets)dag:
 
Presenterade idag om svenska rasstereotyper av asiater och om den svenska s k ”gulinghumorn” på Kungl. Vitterhetsakademien i Stockholm (d v s i det s k Rettigska huset där Herbert Rettig en gång bodde som var medlem i pro-nazityska Riksföreningen Sverige-Tyskland under krigsåren) inför och i sällskap med en fantastisk samling forskare och andra som är engagerade i frågan om ras i både historisk och samtida svensk visuell, textuell, audiovisuell, materiell, performativ (d v s på scenen) och audiell (d v s inom musiken) kultur såsom Åsa Bharathi Larsson som stod som arrangör, Jeff Werner, Tomas Björk, Johanna Gondouin, Johan Höglund, Ulrika Kjellman, Ryan Skinner, Catrin Lundström, Moa Matthis, Joanna Rubin Dranger, Katarina Nitsch, Katarina Pirak Sikku, Therese Svensson, Maja Hagerman, Jason ”Timbuktu” Diakité m fl och blev bara några minuter innan symposiet inleddes uppringd av alternativhöger-nyhetssajten Nyheter idag som vissa dygn har fler läsare än flertalet papperstidningar och ”gammelmedier”.
42217491_10155924933645847_9179685918737432576_n.jpg
 
Reportern från Nyheter idag ville intervjua mig angående fredagens inslag om rasstereotyper av asiater i SVT-programmet ”Svenska nyheter” och frågade bl a om SVT hade vågat sig på ett inslag om stereotyper av judar, romer, afrosvenskar, samer eller muslimer och han ville få det till att jag stöttar Kinas ambassad som har kritiserat SVT för inslaget (se https://www.svt.se/kultur/kina-kraver-ursakt-av-svt) och att detta inte är okej som anställd vid en (statlig) svensk högskola (d v s i Karlstad) liksom indirekt som svensk medborgare då jag dels borde vara lojal mot Sverige och dels inte stötta en diktatur. Och precis efter att jag var tvungen att lämna symposiet i förtid så ringer SVT:s program ”Opinion live” och frågar hur jag ser på inslaget samt undrar om jag vill vara med i en planerad direktsänd debatt om svenska rasstereotyper av asiater nu på torsdag.
42452705_10155924934230847_5279946267844149248_n.jpg

Svenskarna läser, delar och sprider överlägset flest högerradikala nyheter från alternativmedierna i hela Europa

Svenskarna läser, delar och sprider överlägset flest högerradikala nyheter från alternativmedierna i hela Europa och står i västvärlden bara amerikanerna efter inför Trumps seger i det amerikanska presidentvalet 2016:
Namnlöst.jpg
 
”Svenskarna ligger i överlägsen topp i Europa när det kommer till hur mycket vilseledande och falska nyheter som vi delar vidare på sociala medier, enligt en studie från Oxfords universitet. Bara i USA, före Trumps valseger, delades lika många ”skräpnyheter”.”
 
Det betyder så klart inte att det s k svenska folket skulle vara ”dummare” än andra s k folkslag runtom i Europa (och i så fall tillsammans med de ”dumma” amerikanerna) utan snarare handlar det om att de svenska högerradikala alternativmedierna proportionellt sett är större än motsvarande högerradikala alternativmedier i andra västländer.
 
Kort och gott: De högerradikala alternativmedierna är just nu som allra störst i Sverige (bredvid USA) i hela västvärlden. Mycket tyder också på att svenskarna är mer engagerade i frågor som rör utomeuropéerna, förorterna, de icke-kristna, invandring och integration än andra s k folkslag runtom i västvärlden. Utöver det är svenskarna mest digitala/digitaliserade och uppkopplade i världen bredvid amerikanerna (och sydkoreanerna) och över hälften av alla svenskar får idag sina nyheter via sociala medier och inte via (pappers)tidningar eller etermedier (tv och radio) som har tappat mer läsare, tittare, lyssnare och räckvidd i Sverige än i de flesta andra västländer på jorden.
 
I Sverige har de högerradikala alternativmedierna t o m lyckats ”bräda” de etablerade medierna (såsom DN, SvD, AB, EP och SVT m fl) medan de högerradikala alternativmedierna än så länge är proportionellt sett mindre i de andra västländerna och inte minst i de nordiska grannländerna. Därtill har SD och andra högerradikala partier och grupper lyckats ”bräda” de etablerade partierna (såsom M, S, C, L, V och MP m fl) vad gäller att dominera de (svenskspråkiga) sociala medierna.
 
 
”När forskarna tittat på allt material som delats med politiska hashtaggar står så kallade skräpkällor bakom 22 procent av det man länkar till.
 
Forskarna ser tydliga gemensamma nämnare.
 
– Innehållet är väldigt kritiskt mot invandring och väldigt kritiskt mot islam. Det är den röda tråden. Det är en högerradikal kontext, säger svensken Fabian Sivnert, en av forskarna bakom studien, till TT.
 
Det är tre sajter som dominerar bland ”skräpnyheterna”, enligt studien: Samhällsnytt (före detta Avpixlat), Fria Tider samt Nyheter Idag står för 86 procent av delningarna.”

Norska Aftenposten skriver om det vita, vänsterliberala och antirasistiska Sverige i samband med valet

Catrin Lundström och jag blir idag citerade i norska Aftenposten i en artikel av Asle Toje och i en rätt så typisk utländsk (och icke-svensk) artikel som kommenterar den pågående svenska valrörelsen och det kommande svenska valresultatet (och vilket vi båda är tacksamma för även om sammanhanget kanske inte är så upplyftande då både Catrin och jag alltför ofta råkar ut för att andra använder sig av vår forskning och våra hypoteser, teorier, modeller och begrepp utan att nämna våra namn och utan att referera till oss men utomlands och bland s k utlänningar och icke-svenskar så blir vi då ofta refererade till):
41027631_10155885855020847_4617761232487710720_n.jpg
 
”Asle Toje: Velferdsstatens innvandrede klienter (Aftenposten 2018-09-06)
 
Den siste bølgen av migranter fra 2015 kan fort bli sittende fast på bunnen av det svenske samfunnet. Politikerne snakker mye om problemene, men få kommer med nye løsninger.”
 
(…)
 
”Forskerne Tobias Hübinette og Catrin Lundström beskriver i en fagartikkel et motsetningsfullt nasjonalt selvbilde som ”verdens mest progressive og venstreliberale land”, men også en hvit, homogen nasjon. Dette ”danner en dobbeltbinding som gjør det neste umulig å omdanne svenskhet til noe som også inkluderer fargede”.
 
I stort sett alla utländska (och icke-svenska) artiklar konstaterar då just nu ungefär följande (och själv har jag blivit intervjuad av några utländska medier men jag har också tackat nej till bl a danska Politiken, tyska Der Spiegel och en del andra utländska medier som har hört av sig):
 
1, att Sverige är det västland som proportionellt sett har tagit emot flest utomeuropéer per capita under de senaste 30-35 åren (d v s inom en generation och vilket dagens artikel i Aftenposten bl a konstaterar)
 
2, att Sverige bara står USA efter idag sett till (super)mångfalden i befolkningssammansättningen (och tillsammans med Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Kanada och Australien)
 
3, att svenskarna är västvärldens allra mest s k toleranta och antirasistiska s k folkslag (och vilket dagens artikel i Aftenposten bl a konstaterar – d v s svenskarna är fortfarande för utomeuropéerna i attitydundersökningarna medan negativa och s k intoleranta attityder dominerar i i stort sett alla andra västländer utom just i Sverige)
 
4, att Sverige samtidigt är västvärldens mest genomsegregerade och genomsegmenterade land (och vilket dagens artikel i Aftenposten bl a konstaterar – det råder t ex i det närmaste full sysselsättning bland majoritetsinvånarna och de nordiska invandrarna och deras efterkommande medan 25-30% av utomeuropéerna just nu är arbetslösa trots högkonjunkturen)
 
5, att det verkar vara svårare att räknas som svensk i Sverige än vad det är att räknas som amerikan i USA och som fransman i Frankrike o s v (och vilket dagens artikel i Aftenposten bl a konstaterar)
 
6, att SD snart är Sveriges största eller näst största parti och våra grannländer slutar så klart aldrig med att (skadeglatt) påpeka att SD nu är världens största parti med ett direkt nazistiskt förflutet till skillnad från deras egna partier (och det gör nog finländarna, danskarna och norrmännen då de antagligen upplever att vi i Sverige har rasiststämplat dem och pekat våra svenska antirasist-fingrar åt dem alltför länge nu, d v s nu ger finländarna, danskarna och norrmännen helt enkelt tillbaka för s k ”gammal ost”)

Om kultur- och mediekonsumtionen bland landets invånare och om utomeuropéerna som en möjlig framtida ”norm”

Myndighetens för kulturanalys färska rapport om kultur- och mediekonsumtionen bland landets invånare visualiseras bl a med denna bourdieuska ”klusterkarta” och i stort sett alla (kulturella och mediala) stereotyper bekräftas i praktiken i rapporten liksom att polariseringen blir allt tydligare mellan t ex yngre – äldre, storstad – landsbygd, majoritetsinvånare – utomeuropéer, män – kvinnor, högutbildade – lågutbildade o s v:
Namnlöst.jpg
 
Den ”högkulturella gruppen” som konsumerar ”traditionella medier” och ”mondän kultur” (”hårda” variabler är att bl a prenumerera på och läsa en eller flera morgontidningar varje morgon/dag, att lyssna på SR och P1, att ofta eller ibland besöka fornminnen, scenföreställningar, biografer, bibliotek, utställningar och museer, att läsa böcker samt att titta på SVT och Kunskapskanalen och möjligen också på Axess) består idag nästan helt av högutbildade och blir antagligen allt färre och färre och allt äldre och äldre och alltmer kvinnodominerad medan de som konsumerar alternativa och nya och sociala medier blir allt fler och fler.
 
Intressant nog finns även uppgifter om landets invånare med någon form av utomeuropeisk bakgrund i rapporten – förstageneration:arna, andrageneration:arna och de blandade – och vilka idag utgör uppemot 20% av landets befolkning och kring 25% av landets unga befolkning:
 
Landets invånare med någon form av utomeuropeisk bakgrund tillhör då generellt de som ej konsumerar och nyttjar ”traditionella medier” och ”mondän kultur” utan är i stället mer orienterade mot och aktiva på internet och denna grupp är intressant då den bryter mönstret bland majoritetsinvånarna och inte gör en lika tydlig distinktion mellan bred och ”ej mondän” och mondän och mer ”exklusiv” kultur.
 
Det faktum att höga procentandelar av landets befolkning (inklusive många utomeuropéer) numera i huvudsak eller enbart konsumerar och nyttjar alternativmedier, digitala medier och sociala medier gör att det möjligen går att säga att landets invånare med någon form av utomeuropeisk bakgrund utgör en slags framtida ”norm” då de internetbaserade alternativmedierna, digitala medierna och sociala medierna just inte gör någon större distinktion mellan ”högt och lågt” och ”traditionell och folklig kultur”.

Fler eller lika många läser högerradikala alternativmedier som Nya tider, Fria tider, Nyheter idag, Samhällsnytt och Samtiden än de som exempelvis läser GP, Sydsvenskan eller Dagens industri och och Ledarsidorna, Nyheter idag och Samhällsnytt uppnår höga trovärdighetssiffror

Fler eller lika många besöker och läser regelbundet högerradikala alternativmedier som Nya tider, Fria tider, Nyheter idag, Samhällsnytt och Samtiden än de som exempelvis besöker och läser GP, Sydsvenskan eller Dagens industri (på internet) och Ledarsidorna, Nyheter idag och Samhällsnytt uppnår högre eller lika höga trovärdighetssiffror som exempelvis Aftonbladet, Nyheter 24, Metro och Expressen uppnår enligt Reuters Institute Digital News Report 2018.
reutersinstitute.jpg
reutersinstitute2.jpg
Fria tider, Nyheter idag, Ledarsidorna och Samhällsnytt har dessutom fler eller lika många läsare än de som läser DN, Expressen, SvD, GP eller Dagens industri som papperstidningar.
Ny.jpg
”In Sweden, the audience of Fria Tider, Nyheter Idag, and
Ledarsidorna are further to the right of the audience of the top 15 news brands. Academic research shows that these sites tend to come from a right-wing position and present themselves as alternatives to the legacy media, who they perceive as censoring critical information on issues such as immigration.”
Ny 2.jpg
Vidare går det att läsa i rapporten att 24% tror att de kommer att råka ut för problem med myndigheterna p g a hur de uttrycker sina politiska åsikter på internet samt att 36% får sina nyheter via Facebook.
Inga andra jämförelser i övrigt men på 1990-talet lyssnade 12% av landets barn och ungdomar på vit makt-musik och idag på 2010-talet läser 10-11% av befolkningen regelbundet högerradikala alternativmedier som Fria tider och Nyheter idag och utan vare sig vit makt-musiken eller alternativmedierna så hade SD aldrig kunnat bli Sveriges näst största parti.

SVT:s dokumentärchef Ingemar Persson ger mig rätt i min konflikt med Osmond Karim och Malin Holmberg Karim som vägrade tacka mig i dokumentären om adopterade ”De ensamma” (2017) trots att den aldrig hade kommit till stånd utan min (gratis)hjälp

Med anledning av mina problem med att inte bli omnämnd i eftertexterna i olika film- och medieproduktioner som jag har hjälpt till med och oftast jobbat gratis för så har jag nu haft kontakt med SVT:s dokumentärchef Ingemar Persson som åtminstone indirekt antyder att Osmond Karim och Malin Holmberg Karim ljuger när de hävdar att jag inte kom med i deras uppmärksammade dokumentär ”De ensamma” (2017) som handlar om hur det är att vara vuxen utlandsadopterad p g a att SVT inte ville det (se https://tobiashubinette.wordpress.com/2017/04/16/svt-media-adoption-adopterade – Osmond och Malin har f ö också stått bakom den minst lika uppmärksammade dokumentären ”Raskortet” som SVT sände och visade 2014 och som handlar om hur det är att vara svart svensk i Sverige och naturligtvis har paret samtidigt gjort mycket gott för antirasismens sak i Sverige).
 
Så här skriver nu SVT:s chef Ingemar Persson i ett mejl på en direkt fråga om jag togs bort från produktionen bara för att jag råkar hysa kontroversiella ståndpunkter i adoptionsfrågorna:

”För det första är jag för egen del ingen specialist på ämnet och har inte koll på vem som är kontroversiell eller inte. Om vi nu bortser från de gränsfall som kan vara svåra, kring vilka som helt enkelt har gjort ett bra jobb som man vill tacka och när detta står att betrakta som en upphovsrättskyddad insats så är min inställning är att vi skall vara ärliga mot tittaren. Grovt uttryckt: Den som har gjort programmet skall stå i eftertexten! …ingemar”

 
Mycket tyder m a o på att Osmond och Malin själva valde att ta bort mitt namn från eftertexterna för att jag anses vara alltför ”extremistisk” och kontroversiell (d v s det anses se illa ut att ens kopplas samman med mig i offentligheten då det anses gå illa i karriären för den som offentligt kopplas samman med mig då jag anses vara en s k ”extremist” och inte minst vad gäller frågor om ras, minoriteter, svenskhet, adoption och adopterade o s v) trots att dokumentärfilmen inte ens hade blivit av utan mig: Jag formulerade och ”spökskrev” deras synopsis/ansökan som beviljades av SVT, jag stod för rekryteringen av de som intervjuades och jag stod för alla faktatexter i hela filmen och fick då inte ens betalt för något av detta.