Kategori: media

Om Christian Petersons fixering vid mig och om min polisanmälan mot denne

Imorgon fredag publicerar DN ett stort reportage som Niklas Orrenius står bakom och som handlar om den svenska s k nationella rörelsens och den SD-associerade alternativmediesfärens just nu ”hetaste” person Christian Peterson som har en bakgrund inom både NMR och AfS och som numera är SD:are. 

Peterson har under den senaste tiden legat bakom och orkestrerat ett stort antal anmälningar av och stämningar mot meningsmotståndare samt även orosanmält meningsmotståndare som har barn och själv intervjuas jag i DN-reportaget då jag nyligen polisanmälde Peterson för ofredande och samtidigt begärde kontaktförbud p g a att jag känner mig förföljd av denne på en nivå som liknar ett stalkerbeteende.

Peterson har under åtminstone två års tid kontaktat mig regelbundet via telefon och sms samt via sociala medier och bl a bett att få intervjua mig, filma mig när jag undervisar och föreläser samt besökt min arbetsplats Karlstads universitet vid två tillfällen och samtidigt filmat campusområdet med hjälp av en drönare samt även gått runt och filmat i korridorerna och i de offentliga utrymmena.

Peterson har vidare också begärt ut och läst 10 000-tals mejl som jag antingen själv har skickat eller erhållit under tre års tid samt därefter hängt ut personer som har mejlat mig. Därtill har han också anmält sig till en av mina kurser i höst för att i akt och mening trakassera mig samt kartlägga sina kurskamrater och troligen också spela in dessa för att senare hänga ut dem då han har gjort just så tidigare på en annan utbildning vid en annan skola. Peterson arbetar dessutom också på en dokumentärfilm om mig.

Petersons gränslösa aktiviteter backas upp och välsignas mer eller mindre helhjärtat av SD:are, varav en del är på ledande nivå, och även av andra s k nationella och hela dennes hänsynslösa verksamhet legitimeras med att det är ”payback time” nu när SD har makten över riket (OBS: om än inte som ett regelrätt regeringsparti) och hämndens timme har slagit vilket innebär att alla de som genom åren har motarbetat SD och den svenska s k nationella rörelsen ska tryckas till, sättas på plats, straffas och helst tystna för gott. Jag är då en av de 3-4 personer i landet som Peterson har fixerat sig vid allra mest och som han, SD:are och s k nationella anser har förstört mest för den svenska s k nationella rörelsen med SD i spetsen:

”Forskaren Tobias Hübinette känner sig förföljd och trakasserad av Christian Peterson. Han har polisanmält Insikt 24-reportern för ofredande och ansökt om kontaktförbud. Petersons bakgrund i våldsamma nazistgruppen NMR gör Petersons uppvaktning än mer obehaglig, tycker han.

Häromveckan polisanmäldes Christian Peterson för ofredande av Tobias Hübinette vid Karlstad universitet. Peterson hade dykt upp på universitetsområdet, filmat med drönare och letat efter Hübinette. I över ett års tid har Peterson, enligt Hübinette, bombarderat honom med sms och telefonsamtal. Han har begärt ut forskarens mejl och publicerat dem på Twitter – samt anmält sig som student till en av Hübinettes kurser i höst. 

– Han beter sig hotfullt, trakasserande och totalt gränslöst, säger Tobias Hübinette, som ansökt om att Christian Peterson ska beläggas med kontaktförbud. På 90-talet var Tobias Hübinette med och grundade den antirasistiska tidningen Expo. 

– Eftersom jag känner till hans bakgrund i NMR och vet att han fortfarande är kvar inom extremhögern, så har jag alltid känt ett obehag när han tjatar om att få ses och filma mig, säger Tobias Hübinette. 

Christian Peterson är oförstående till att hans beteende kan uppfattas som hotfullt. Han ser det som att han gör samhället en tjänst, med sin kamera och sina frågor. Hans lön kommer delvis från skattemedel – Insikt 24 fick 4,7 miljoner i statligt mediestöd förra året. 

– Vi gör en dokumentär om Tobias Hübinette, säger Christian Peterson.”

Många invånare i miljonprogramsområdena litar inte på svensk media

Järvaveckans och The Global Villages Ahmed Abdirahman och Agnes Stenbom från In/Lab presenterar idag en ny enkätundersökning på DN Debatt som bl a ger vid handen att invånarna med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena tar del av nyheter i mindre utsträckning än riksgenomsnittet och att majoriteten av dem som gör det, gör det via sociala medier samt att de har ett högre förtroende för plattformar som Youtube och Facebook än genomsnittet. Mer än hälften av respondenterna anser vidare att svensk medias rapportering om gängkriminalitet, muslimer och Koranbränningar, länder i Afrika, Latinamerika och Asien samt krig och konflikter skildras på obalanserat sätt.

”Medietilliten är hög i Sverige, men det finns skillnader mellan utsatta om¬råden och befolkningen i stort. Färre har förtroende för redaktionella medier, och fler undviker ofta att aktivt ta del av nyheter. Här är tre idéer för att mediebranschen ska kunna möta denna demokratiska utmaning, skriver Järvaveckans Ahmed Abdirahman och Agnes Stenbom, In/Lab.”

https://www.dn.se/debatt/manga-i-utsatta-omraden-ser-medierna-som-obalanserade

”Efter drygt 2 000 intervjuer genomförda av undersöknings¬företaget Novus på uppdrag av Järvaveckan Research i samarbete med In/Lab presenterar vi i dag unika data som visar på skillnader i medieupplevelser mellan boende i Sveriges utsatta områden och allmänheten i stort. Dessa bör förstås tillsammans med riskerna av ett alltmer polariserat och segregerat samhälle, där tillgång till och upplevd relevans i oberoende information är att se som en kärnfråga.

Vår studie bygger på 1 008 telefon- och/eller webbintervjuer genomförda på svenska, engelska, arabiska och somaliska med boende i Sveriges sextio utsatta områden mellan mars och maj i år. För att se eventuella skillnader i uppfattningar gentemot den bredare allmänheten gjordes även 1 067 intervjuer med Novus Sverigepanel i april och maj.”

(…)

”Tilliten till redaktionella medier är dock genomgående högre
i allmänheten än bland boende i utsatta områden. Till exempel anger 71 procent av de boende i utsatta områden mycket eller ganska stort förtroende för Sveriges Television, jämfört med 82 procent i svenska allmänheten. Samma siffror är 61 procent (utsatta områden) respektive 83 procent (allmänheten) för Sveriges Radio.

Samtidigt är tilliten för digitala plattformar högre bland boende i utsatta områden jämfört med svenska allmänheten. Till exempel anger 23 procent av de boende i utsatta områden att de har mycket eller ganska stort förtroende för plattformen Youtube, jämfört med 12 procent i svenska allmänheten.”

(…)

”Mediernas skildringar upplevs som obalanserade. 50 procent av de boende i utsatta områden upplever att händelser som koranbränningar skildras på ett obalanserat sätt i nyhetsmedia, jämfört med 36 procent av allmänheten.

Även på frågor kring hur journalistiskt arbete går till ser vi skillnader mellan de två grupperna. Fler av de boende i utsatta områden anger att de tror att journalister ”får skriva vad de vill” (31 procent jämfört med 19 procent i allmänheten). 28 procent av de tillfrågade i utsatta områden anger vidare att de tror att många i deras område avstår att svara på frågor från journalister för att man tror att journalister kommer ljuga om eller förvränga vad som har sagts.”

Intervjuad i Kvartals podd Djupet

Intervjuad av Magnus Thorén i Kvartals podd Djupet på temat ”Sveriges befolkning idag – och i morgon” och bl a talar jag (mellan ca 32 min.-43.30 min. plus mellan ca 58 min.-ca 1.01.05) om hur Sverige har gått från att ha varit ett av västvärldens mest rasligt homogena länder till att bli västvärldens mest rasligt heterogena land efter USA. 

Vidare hävdar jag att hur det går för de s k andragenerationarna faktiskt kommer att avgöra hela Sveriges framtid mot bakgrund av hur stor denna grupp är och på grund av att majoritetssvenskarna (och de nordiska och europeiska invandrarna) utgör en alltmer åldrad befolkning. I sammanhanget passar jag också på att kritisera de andra deltagarna i programmet vilka hela tiden envisas med att säga ”andra generationens invandrare” (jag säger då själv enbart andragenerationare) och slutligen kommenterar jag också SD:s och den svenska s k nationella rörelsens användning av termen folkutbytet.

Ännu en artikel i den koreanska dagstidningen Hankyoreh

I långt över 20 års tid har jag fört en ”enmanskrig”-liknande kamp mot adoptionsindustrin (och i förlängningen mot reproduktionsindustrin) som nu äntligen börjar bära frukt och på ett sätt som jag aldrig hade kunnat föreställa mig när jag inledde denna kamp på 90-talet. På den tiden blev jag både hånad och hatad liksom stigmatiserad och marginaliserad och både mitt privat- och yrkesliv förstördes. Jag har alltid varit aktiv och bekämpat adoptionsindustrin både i Sverige och i Korea liksom internationellt och därmed bedrivit ett ”flerfrontskrig” och genom åren har jag också hjälpt ett mycket stort antal adopterade från olika ursprungsländer att hitta sina förstaföräldrar och familjer och fr a sina förstamödrar, vilket jag har sett som en motståndshandling då det aldrig var tänkt att de adopterade någonsin skulle få träffa sina förstaföräldrar mer i livet (i alla fall inte i detta liv).

Under de senaste åren har allt fler av västvärldens och Sveriges adopterade återförenats med sina förstaföräldrar och därigenom börjat förstå att adoptionsindustrin är en genomkorrupt bransch genom att de har fått veta hur deras adoptioner egentligen gick till (läs: med illegala metoder och med hjälp av förfalskade adoptionsdokument) och samtidigt har fler och fler mottagar- och ursprungsländer genomfört och tillsatt utredningar som ska gå till botten med den kriminella traffickingverksamhet som denna efterfrågestyrda och vinstdrivande industri har gjort sig skyldig till på en både global och systemisk nivå, och som har förstört livet för ett närmast otaligt antal människor i både de västerländska mottagarländerna och i de utomvästerländska ursprungsländerna.

Den 11 maj i år, som är Barnens dag i Sydkorea, publicerade den koreanska progressiva dagstidningen Hankyoreh, som i år fyller 35 år och som grundades av oppositionella vänsterjournalister som stred mot den militärjunta som styrde landet under Kalla kriget, 20 texter författade av 20 adopterade som bor och lever i olika västländer med anledning av att det också har gått 70 år sedan den internationella adoptionsverksamheten uppfanns och föddes i kölvattnet efter Koreakriget 1953 och själv skrev jag följande (OBS – detta är en engelsk översättning av texterna som publicerades på koreanska den 11 maj).

Till skillnad från den svenska vänstern, som har varit pro-adoption i den svenska antirasismens namn, har den koreanska vänstern alltid varit kritisk till adoption med vetskap om att det i huvudsak var den högerextrema och synnerligen brutala militärdiktaturen som adopterade bort uppemot 200 000 koreanska barn till Väst. För min egen del har jag varit med i Hankyoreh flera gånger tidigare (åtminstone fyra gånger vid det här laget om inte fler gånger än så) och bl a 2005 när jag tilläts ”lägga ut texten” på flera sidor för Hankyorehs koreanska vänstersinnade läsare och förklara varför adoptionsindustrin är genomkorrupt.

To mark the 35th anniversary of the newspaper’s founding, the Hankyoreh is featuring the stories of 20 transnational Korean adoptees in several installments. May 11 was Adoption Day, and this year marks 70 years of international adoption from Korea.

South Korea is also the third country in the world, after Chile and Ireland, to launch a state-level investigation into human rights violations in the adoption process.

The Danish Korean Rights Group (DKRG) is the world’s largest community of Korean adoptees, with more than 650 members from 10 countries, including Denmark, Sweden, Norway, Germany, the Netherlands, and the US.

Since August 2022, the group has submitted 334 adoption cases to the Truth and Reconciliation Commission of Korea for investigation, leading to the opening of the investigation into human rights violations in the overseas adoption process in December 2022.

The Truth and Reconciliation Commission plans to conduct local investigations in Copenhagen and Oslo starting in June. The attention of the estimated 200,000 Koreans who were adopted across the world is on the case.

The Hankyoreh respects the desire of international adoptees to restore truth and justice by looking into their history, which has been tampered with from their birth by instances of infant trafficking and record falsification.

These brief personal histories of 20 adoptees are accompanied by their hopes for the TRC investigation — that the truth is revealed, and they can reconcile with their past.

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1092058.html?_ga=2.107376258.1262177051.1684352375-798906960.1683730627

High time to put an end to a shameful and dark chapter in modern Korean history

Time for reconciliation and reckoning for the Korean adoptees and their birth parents and families! 

I was born somewhere in the southern part of the South Jeolla Province and am said to have been found on a moving train in the vicinity of Yeosu at the estimated age of about 1 month in September 1971. I was then transported to the provincial headquarter of Korea Welfare Services (KWS) in Gwangju which at that time was known as the Child Placement Service (CPS) and which was led by Tahk Youn-taek, who passed away last year at the age of 99 years. Around 7 months old, I was then adopted to Sweden in March 1972 and my name changed from Lee Sam-dol to Tobias Hübinette.

I grew up in the small industrial town of Motala in mid-South Sweden and my father was a welder and my mother a kindergarten teacher. Three years after my arrival, my parents adopted another child from Korea – a girl who also derives from South Jeolla Province like myself. I had my share of racism when I grew up, but I was never bullied although it was a racially isolating experience as me and my sister and a few other adopted kids from Korea were more or less the only Asians in Motala.

I had good grades in school which allowed me to study Irish at Uppsala University and later on Korean Studies at Stockholm University, where I finally earned my Ph.D. with a thesis: the first postcolonial feminist treatise on the Korean adoption issue. At the same time, I had already become politically involved in the Korean adoptee community in the 1990s and I have continued to be so ever since, including being active both in Sweden, Korea and elsewhere. 

I have also contributed to the development of the global academic fields of Korean adoption studies and critical adoption studies and am considered something of a pioneer within the academic world. I’ve published the book “Overseas adoption and Korean nationalism: Images of overseas adoption and adopted Koreans in Korean popular culture” (from publisher Sonamoo in 2008), among others.

The global practice of international adoption was born in South Korea in the aftermath of the Korean War, and it can well be said to be one of Korea’s unique inventions to the rest of the world and to human history including the movable metal type for printing and the iron plate armor for warships.

Ever since the 1990s, it has been an established fact among us Korean adoptee activists, as well as among Korean adoption researchers, that a huge proportion and probably most of all of these 200,000 South Korean adoptions to the West have been conducted in an unethical and even illegal manner. 

Most of these children were not orphans at all and many, if not most, of the adoption documents have been thoroughly falsified and manipulated on a systematic level including the full erasure of real family backgrounds, the conscious changing of birth dates and birthplaces and the bizarre manufacturing of the false clan seat or “bongwan,” which were invented by the adoption agencies with the sole purpose of concealing and erasing all traces of the adopted children to their real families.

We know today that the practice of international adoption developed into a fully fledged, corruption-ridden and profit-driven industry in South Korea, as well as globally, which severed the ties between the adoptees and their Korean parents forever and devastated the lives of countless people involved on a massive scale and not the least the lives of the adoptees themselves who at all too many times were subjected to racism, sexual abuse and a general marginalization in their Western adoptive countries.

After 70 years of non-stop international adoption from South Korea to the West it is therefore high time now to put a final end to this shameful and dark chapter in modern Korean history once and for all and at the same time try to find some kind of reconciliation and reckoning, for adoptees as well as our Korean families. 

How this reconciliation and reckoning will come about and what it will contain is not yet clear but one step forward is at least to investigate and disclose the full unethical, illegal and even criminal part of the adoption industry and to condemn it once and for all and thereafter hopefully an official apology will follow as well as a final end to international adoption itself, as these ingredients are the preconditions for the beginning of a truth and reconciliation process encompassing the South Korean state, the Korean people, the 200,000 Korean adoptees and their Korean parents and families as well as their Western parents and families.

Icke-vita forsätter att vara kraftigt underrepresenterade i svenska medier

Mediekompaniet har nyligen publicerat sin rapport Rättvisaren som undersöker hur olika majoritets- och minoritetsgrupper representeras i svensk media. Rapporten bygger på 2321 slumpvis utvalda svenskspråkiga artiklar som publicerats mellan 1/7-31/12 2022 och sammanlagt har 4883 personer kategoriserats utifrån bl a kön, ålder och funktionsvariation.

Vad gäller representationen av icke-vita personer är resultatet som följer:

Icke-vita unga män, fr a svarta män, är kraftigt överrepresenterade i idrottssammanhang och icke-vita förekommer också som artister av olika slag. I övrigt är förekomsten av icke-vita i vardagslivet, och både lokalt och i storstäderna, nästan helt frånvarande i det undersökta mediematerialet.

Rapporten innehåller också en enkätundersökning som handlar om hur olika segment av befolkningen upplever svensk media och undersökningen visar att utrikes födda samt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (d v s andragenerationarna) uppger i högre grad än majoritetsinvånarna att de har ett lågt förtroende för medierna och att de sällan eller aldrig kan identifiera sig med personerna som förekommer i media.

Det är troligt att åtminstone en orsak till underrepresentationen av icke-vita i svenska medier handlar om att den svenska journalistkåren fortfarande är utpräglat homogen.

”Trots en jämn fördelning mellan könen i befolkningen står män för två tredjedelar av medienärvaron i artiklar om inrikesnyheter, och bilder av ickevita personer utanför sportsammanhang är nästan helt frånvarande. Det visar en ny undersökning från Mediekompaniet.”

https://www.svt.se/kultur/man-och-vita-personer-dominerar-i-svenska-medier?fbclid=IwAR07Bf9xTMhEycelMpZNSS6hD9nUegBMxU6cCJp1nALN5SPsvRmrPCqaCCQ

– För att vara raljerande kan man säga att medelålders vita män får synas mest, säger Lita Nazar, marknads- och kommunikationschef på Mediekompaniet. 

Mediekompaniet arbetar med kommunikation mellan mediehus och annonsörer samt frågor kring representation och mångfald. Undersökningen “Rättvisaren” hoppas de kan initiera diskussioner och påverka medvetenheten kring frågorna. Den görs årligen sedan 2019. 

– När vi fick se resultatet var det beklämmande, det har absolut inte hänt någonting på fyra år.

Män står för 66 procent av medienärvaron i inrikesnyheter och kvinnor för 34 procent, exakt samma utfall som 2019. 

I utrikesnyheter är skillnaden större. Där står kvinnor för 24 procent av närvaron och män för 76 procent. Det är något mer jämlikt än 2019 då 22 procent var kvinnor och 78 procent var män. Bland experter som syns i media är sju av tio män, en större andel än 2019.

– Det är vanligt att media lånar experter av varandra, det blir en rundgång. Det gör man ofta för att man vet vilka som är medievana, alltid svarar och uttrycker sig tydligt, säger Martin Schori, biträdande redaktionschef på Aftonbladet, och fortsätter:

– Tyvärr när det gäller mångfald är det ofta de som får stryka på foten när det blir tajt och tufft. Men med det sagt, jag är inte nöjd med det här. Medierna har ett ansvar att spegla samhället och det lyckas vi inte göra. 

Undersökningen innehåller även en analys av bilder i nyhetsartiklar. Den visar att ickevita personer nästan inte förekommer utanför sportsammanhang och att människor med större kroppar är underrepresenterade. Deras kroppar beskärs också ofta från bilden. 

Det är problematisk på flera sätt menar Lita Nazar.

– Både ur en demokratisk synvinkel men också publicistiskt och ekonomiskt. Om människor inte känner sig porträtterade eller inte tycker att medier talar till dem så kan det i slutändan betyda att de slutar konsumera dem.

Intervjuad i Taimaz Ghaffaris Loungepodden

Intervjuad i Taimaz Ghaffaris Loungepodden angående min nya bok ”Den svenska färgblindheten”, min forskning om svenska ras- och vithetsfrågor och min bakgrund som antifascist:

Samtidigt som Sverige gick från att vara ett av västvärldens mest homogena länder till att bli ett av västvärldens mest mångkulturella länder städades ordet ras målmedvetet ut ur svenska språket från statlig och juridisk nivå till det offentliga samtalet i stort.

År 1996 lade MP fram en motion om att avskaffa ordet ras och en enig riksdag beslutade sig för att utmönstra ordet. Sverige skulle bli världens första antirasistiska statsbildning och alla svenskar skulle bli antirasister.

Men detta skedde enbart i Sverige och än en gång stod vi ensamma mot världen. Frågor om ras ersattes med eufemismer som invandrare, etnicitet o s v. Men blev Sveriges avståndstagande från landets rasbiologiska historia kanske viktigare än att bekämpa dagens rasism?

Hur blev ordet ras egentligen så laddat i Sverige? Varför finns det en diskrepans mellan de som anser att rasism inte finns i Sverige och de som upplever det i sin vardag? Vilka effekter har utmönstringen av ordet ras fått på debatten samhällsbygget och lagstiftningen? Och varför kritiserar EU, FN och övriga världen Sveriges utmönstring av rasbegreppet?

Tobias Hübinette är lärare och forskare vid Karlstads universitet och hans forskningsområden rör bl a ras- och vithetsfrågor, adoption, migration, visuella studier och postkolonial teori. Nu är han aktuell med boken ”Den svenska färgblindheten” vari han har kartlagt framväxten av den efterkrigstida svenska antirasismen och dess dominerande ideologi färgblindheten. 

I detta avsnitt av Loungepodden samtalar Taimaz och Tobias om hur Sverige genomsyras av en oförmåga att kunna tala om ras och om varför Tobias är i det närmaste ensam i landet om att argumentera för att begreppet behövs och både inom och utanför forskarvärlden. I avsnittet berörs också historien om hur Tobias antifascistiska kamp mot nazister och sverigedemokrater ledde fram till att Expo grundades tillsammans med författaren bakom den världsberömda Millenium-trilogin Stieg Larsson.

Idag fyller min hemsida och blogg åtta år

Idag fyller min hemsida och blogg åtta år och med hjälp av ett räkneverk kan jag konstatera följande:

Jag har sedan 2015 haft nästan 600 000 visningar men jag anser att måttet antalet unika besökare är mer rättvisande och då handlar det om 369 000 personer som någon gång (och en eller flera gånger) har besökt sidan sedan den 20 april 2015.

Vad gäller antalet blogginlägg så ser statistiken ut som följer:

2015: 297 (detta år besökte totalt 19 027 personer sidan)
2016: 355
2017: 548
2018: 434
2019: 514
2020: 598
2021: 537 (detta år besökte totalt 177 271 personer sidan, vilket är den högsta siffran hittills)
2022: 405
2023: 120 (mellan den 1/1-20/4 har 53 110 personer besökt sidan)

De största svenskspråkiga privata bloggarna (d v s inte bloggar som är kommersiella, kopplade till kändisar, organisationer, myndigheter och företag o s v) kan i extremfallen snitta på 100 000-180 000 besökare per månad (t ex Sara Bäckmo, Sandra Beijer och Elsa Billgren) och åtminstone ett 20-tal svenska bloggar ligger normalt på 25 000 eller fler besökare per månad.

Min egen blogg ligger på runt 15 000 besökare per månad och tydligen är det så att bloggar som snittar på cirka 30 000 besökare per månad kan tjäna runt 10 0000-12 000 kr innan skatt på (automatiska) annonser. Själv har jag dock valt att inte ha några annonser alls på min blogg men annars hade jag kanske kunnat ”dra in” åtminstone 4000-5000 kr före skatt per månad enbart på annonser.

Vissa av mina inlägg har besökts av 10 000-tals personer (bl a inlägg om ”Dogge”, om Max von Sydow, om Jeannette Höglund och om Kamprad m fl) medan andra enbart har besökts av ett hundratal besökare om ens det och de flesta hittar till sidan via de stora sociala medierna (Twitter, Facebook o s v) och Google men också via bl a Samnytt, Flashback och Reddit.

Några av de mest besökta inläggen har jag tagit bort på uppmaning av de personer som jag skrivit om – t ex på uppmaning av Hans Ruin, Fredrik Virtanen, barn eller partners till avlidna högerextremister som samtidigt var kändisar när de var i livet liksom antirasistiska forskare som anser sig ha blivit felaktigt anklagade av mig för att vara korrupta.

Den absoluta majoriteten av besökarna befinner sig i Sverige men en del härrör också från bl a USA, Tyskland, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Spanien, Frankrike, Sydkorea och Japan.

Avslutningsvis – bland personer som står till vänster, bland forskare samt bland antirasister och antifascister är jag antagligen en av Sveriges mest lästa bloggare mätt i antal besökare per månad.

Att vara en av Sveriges hållbarhetsmäktigaste personer

Jag är en av dem som nu har hamnat på magasinet Aktuell Hållbarhets lista över Sveriges s k hållbarhetsmäktigaste personer och för min egen del handlar det om den sociala hållbarhetsaspekten (d v s inte om de ekologiska eller ekonomiska hållbarhetsaspekterna) och konkret rör det sig om mitt mångåriga arbete med och engagemang i jämlikhetsdatafrågan.

Jag är den person i landet som har drivit denna fråga mest i offentligheten och i den politiska debatten och som genom alla år också har hjälpt ett mycket stort antal partier, kommuner, myndigheter, företag och andra aktörer i denna fråga.

Jag har bl a fått både V och MP liksom FI att ställa sig bakom jämlikhetsdata och bistått flera av kommunerna i landet inklusive Stockholm, Göteborg, Malmö och Botkyrka med att bl a utforma frågor i olika enkäter liksom flera av de stora svenska företagen och koncernerna såsom bl a IKEA, H&M, Bonniers, EY m fl och ett mycket stort antal olika myndigheter och organisationer.

Samtidigt har min gamla arbetsplats Mångkulturellt centrum och forskarna Edda Manga, Mattias Gardell, Alireza Behtoui, René León Rosales och Alexander Ekelund tillsammans givit ut en bok nu i vinter – ”Att mäta rasism” – som helt enkelt går emot jämlikhetsdatafrågan sådan den ser ut utanför Sveriges gränser i t ex Storbritannien och inom både EU- och FN-strukturerna och som både EU och FN m fl överstatliga aktörer vill att Sverige ska anamma och införa. Deras bok är m a o de facto ett försvar för den färgblinda antirasism som gäller i stort i Sverige, och som kort och gott säger att allt tal om ras i stort sett är detsamma som att reproducera rasism samt att det är essentialistiskt och biologistiskt att t ex fråga om trostillhörighet i enkäter.

Trots att det finns ett stort motstånd mot och fr a ett stort missförstånd kring jämlikhetsdata och inte minst bland landets antirasistiska forskare p g a den dominerande färgblinda antirasismen så går det avslutningsvis samtidigt inte att säga något annat än att frågan just nu är på väg att få sitt stora genombrott i Sverige.

https://www.aktuellhallbarhet.se/strategi/hallbarhetsarbete/sveriges-hallbarhetsmaktigaste-2023-plats-10181/

Intervjuad i Flamman med anledning av den nya boken ”Den svenska färgblindheten”

Intervjuad av Paulina Sokolow i det senaste numret av Flamman med anledning av min nya bok ”Den svenska färgblindheten”

”Utan ett språk för att kunna tala om ras kommer Sverige att fastna för evigt i melankolins klibbiga nät. Forskaren Tobias Hübinette tar itu med den svenska färgblindheten.”

http://flamman.se/a/vackrast-och-fargblindast-pa-jorden

”Perfekt plats, tänker jag när jag kliver in på Espresso house i centrala Stockholm. Den etableringsaggressiva och överprisade kedjan är kanske det mest integrerande svenska offentliga rummet. Med sin anonymitet och generiskt kontinentala air erbjuds den optimala miljön för min intervju. Här samlas den daglediga, den egenanställda, förortsfolket såväl som reklam-vd:n. 

Tobias Hübinette och jag har inte träffats förut, men är man det minsta intresserad av antirasism eller adoptionsfrågor och har konton i sociala medier så vet man vem han är, forskaren och opinionsbildaren som med sitt prydliga språk, ibland lutande mot det torra och garderande, ger upphov till långa trådar av engagemang från både höger och vänster. Nu gäller det hans senaste bok: ”Den svenska färgblindheten”.

Tobias Hübinette är bland mycket annat känd för sitt passionerade engagemang i adoptionsfrågan. Som adopterad var han tidigt ute med att orsaka dålig stämning genom att ifrågasätta de förment altruistiska incitamenten att flyga hem barn från fjärran länder. Förenklat menar han att den godhet som ligger i idén om att rädda ett barn med ett annat utseende och hudfärg från fattigdom och låta det växa upp som om det inte vore någon skillnad, skymmer historier om kriminell verksamhet, kolonialism, rasism och hjärtskärande uppbrott mellan mödrar och deras barn. Det har också med den svenska färgblindheten att göra. Jag börjar med att be om en definition.

– Det är idén att det enda godtagbara sättet på vilket vi ska förhålla oss till ras på är att inte prata om det. Inte se det, inte namnge det, diskutera det eller sätta siffror på det. Som om vi plötsligt en dag skulle sluta prata om kön eller klass.

Varför är det då så svårt att tala om ras i Sverige? 

Tobias Hübinette härleder svaret till vår historia, närmare bestämt vårt lands fixering vid ras under 1900-talet, där Sverige sticker ut bland de demokratiska västländerna. Det biometriska dokumentationsarbetet inleds så sakteliga vid mitten av 1800-talet och kulminerar 1922 med grundandet av Rasbiologiska institutet, ett mörkt kapitel som flera andra redan skrivit om, bland annat Maja Hagerman och Ola Larsmo.

– Svenskarna blev besatta av att de var vackrare och vitare än alla andra, rasrenare än alla andra vita folk på jorden.

Det fick styra stora delar av den politik som reglerade den så kallade lilla världen och familjen, och där steriliseringarna är ett av många exempel. I de länder som deltog i andra världskriget avtar den rasbiologiska doktrinen strax efter krigsslutet. I Sverige hänger den kvar i flera årtionden till.

– Men när man bryter med den så gör man det tvärt och mycket extremare än alla andra. Färgblindheten blir en flykt från det egna förflutna, den egna historien. Den förstör samtidigt möjligheten till ett öppet samtal om hur otroligt rassegregerat Sverige är idag, kanske till och med värre än andra västländer, kanske till och med det värsta landet. Och det kan vi inte prata om när vi saknar ett språk om ras. Och samtidigt – om man hjärntvättar ett lands barn i generationer i årskull efter årskull att de är vitare än alla andra, rasrenare än andra, vackrare än andra, då sätter sig också det även om man slutar att prata om det.

I dag märks det, menar Hübinette, genom att dagens infödda majoritetssvenskar utan problem utseendemässigt kan skilja svenskar från icke-svenskar på ett sätt som inte är lika påtagligt i andra västländer. Han medger att USA och Storbritannien i grunden är rasistiska länder, men på ett annat sätt än Sverige.

– Det svenska rastänkandet är så mycket mer exklusivt och exkluderande. Amerikanskheten är mer inkluderande, de vill att man ska bli amerikan. Det kan låta konstigt eftersom vi upplever amerikaner som extremt rasistiska. Ändå är det mycket svårare att passera som vit i Sverige än i länder som vi anser är mer rasistiska än oss som exempelvis i Storbritannien, Frankrike, Nederländerna eller USA.

I ”Den svenska färgblindheten” målar Tobias Hübinette upp en tidsbåge för fenomenet. Det börjar med ett vetenskapligt intresse i Linnés anda att klassificera, mäta och dokumentera människors kroppar, något som 1922, vid tiden för demokratins genombrott, kulminerar med etableringen av Rasbiologiska institutet. Den fasen pågår en bit in på 1960-talet och då bryter man med det tvärt. Färgblindheten blir sedan en flykt från den egna historien. 

Bland annat kan skiftet från ett biologiskt till ett socialt tänkande läsas av i det faktum att minoritetsfrågor vid den tidpunkten övergick från Medicinalstyrelsen till Socialstyrelsen (”var det förnuftigt att blanda generna?”). Det var därför som just Medicinalstyrelsen fick i uppdrag att uttala sig i frågan om huruvida Sverige skulle börja adoptera icke-vita barn från andra länder eller ej i början av 1960-talet.

– Det gamla rastänkandet försvinner så sakteliga ut, men idén om svenskarna som överlägsna tar i stället form i det som jag och Catrin Lundström kallar för den vita solidaritetsperioden. I dag befinner vi oss dock i det vi kallar den vita melankoliperioden. Men färgblindheten kvarstår, vilket gör att det inte går att sörja det som gör ont.

Melankolin syftar dels på sorgen över det faktum att det vita Sverige som gällde fram till långt in på 1980-talet inte längre existerar. Något som inte kan sägas rätt ut eftersom vi enligt Hübinette inte pratar om ras längre, och dels finns det en sorg över att det antirasistiska och solidariska Sverige också är borta nu. Det som vi tidigare var så stolta över.

Varför är det så svårt att tala om ras i Sverige, inte minst inom vänstern? Trots att vi har en mer rasistisk regering än någonsin i svensk historia.

– För mig är det som kallas klassklyftor snarare rasklyftor idag och inget annat. Mitt sätt att se på det är att Sverige under större delen av 1900-talet under socialdemokratins dominans, lyckades lyfta i stort sett hela arbetarklassen. Alla fick det bättre, så till den grad att Sverige kom att bli ett av världens rikaste länder, och dessutom samtidigt världens mest jämlika land som inte var en kommunistisk diktatur. Allt det gjorde att det stora flertalet av de som bodde i Sverige, inte bara majoritetssvenskar utan även andra, invandrare från nordiska länder, Europa och från Jugoslavien under 1970–90-talen kom att tjäna på det.

Men de som kom på 90-talet och därefter har inte fått uppleva det, utan de har utestängts från samhället i stort och det är det som enligt Hübinette förklarar att klassklyftorna i dag är rasklyftor. Färgblindheten gör samtidigt att det inte går att tala klarspråk om vilka som verkligen är fattiga och som halkar efter.

– Då missar man helt enkelt att adressera hela problemet.

Så du säger att den arbetsrättsliga urholkningen är en form av rasism?

– På sätt och vis. Grunden för att få ett bra liv i Sverige är att vara fast heltidsanställd och helst också fackligt ansluten. Därmed får du tillgång till alla välfärdstjänster, från vaggan till graven. Men om vi inte uppfyller de kraven vilket flertalet av de utomeuropeiskt födda invandrarna inte gör av olika orsaker, kommer man inte in i det här välfärdssystemet.

Den nuvarande fasen är alltså enligt Hübinette melankolins. Men hur tar man sig ur den – och går det? Enligt honom är den vita melankolin drivkraften för SD:s väljare, som tar sig uttryck i en vilja att nollställa, vrida klockan tillbaka och återuppväcka ett Sverige som inte längre finns. Men det går inte eftersom det är för sent att göra det. Samtidigt menar han att melankolin även delas av den vita antirasismen och den vita vänstern.

Men vilka är den vita vänstern? Den svenska färgblindheten var väl en del av ett internationellt engagemang för de koloniserade folken, som många länder också har tackat för, som till exempel Sydafrika?

– Med den vita vänstern menar jag den vänster som har anammat färgblindheten som både ett sätt att bekämpa rasismen på och som det enda sättet att förhålla sig till ras på. Det vill säga, idén om att bara vi avskaffar ordet ras och slutar att tala om ras så försvinner rasismen. Och det faktum att färgblindheten var en av drivkrafterna bakom den svenska antiapartheidrörelsen och solidaritetsrörelsen med det Globala Syd, med antikoloniala rörelser världen över och med de svarta amerikanernas kamp liksom med tron på att utlandsadoptionerna utgjorde ett antirasistiskt projekt, lär oss att alla fenomen innehåller flera sidor och kan leda till flera olika resultat.

Den vita vänstern strider för saker som gynnar icke-vita – som en universell välfärd, offentlig skola, fler hyresrätter. Skulle allt detta motiveras av vit melankoli?

– Eftersom det handlar om att försöka återupprätta det solidariska Sverige så går det att säga att det delvis handlar om det, men begreppet vit melankoli kan samtidigt inte förklara allt utan det handlar mer om att försöka förstå hur både SD och vänstern kan dela liknande känslor av sorg och förlust över att något har gått förlorat för alltid.

Med så mycket kunskap och forskning som Tobias ägnat åt rasismens olika förklädnader så undrar jag om han ändå inte med sin intuition kan se in i framtiden. Finns det en vändpunkt vid horisonten?

– Vi kommer nog inte ur melankolin och det är själva grundbetydelsen i ordet. Melankoli handlar om en omedveten sorg. Sorg är det medvetnas sorg, den naturliga sorg människor känner vid dödsfall eller skilsmässa och så vidare. Men melankoli innebär att man sörjer utan att riktigt förstå på djupet att man gör det. Den fasen kan man därför i värsta fall fastna i för alltid. Och det är inte minst därför som vi måste börja prata om ras. För att sörja ut det här och kunna gå vidare.

Att vara landets antagligen mest ”uthängda” forskare

Statsvetaren Victor Galaz skriver idag i SvD om att den en gång så (åtminstone utåt sett) lugna och anonyma svenska forskarvärlden på senare tid har hamnat i det pågående s k kulturkrigets epicentrum (efter modell från den amerikanska universitetsvärlden varinom själva termen kulturkrig en gång populariserades).

Galaz nämner bl a Sameh Egyptsons disputation vid Lunds universitet som antagligen var den mest uppmärksammade svenska disputationen sedan Sven Stolpes dito vid Uppsala universitet 1959 och däremellan bör min egen disputation vid Stockholms universitet 2005 ha varit det, som också den drog rekordpublik och resulterade i alltför många destruktiva förvecklingar för min egen del. Egyptsons avhandling är redan den mest nedladdade svenska avhandlingen i teologi såsom att min avhandling har kommit att bli en av de mest nedladdade svenska avhandlingarna i humaniora och därtill en av de mest citerade dito (huruvida Egyptsons avhandling också kommer att citeras av andra forskare återstår väl att se). 

Galaz nämner vidare att den iranske gästdoktoranden Vahid Saadattalab nyligen tilläts hylla den islamistiska iranska regimen i sin avhandling i kemi vid Stockholms universitet och i sammanhanget lägger jag gärna till att nazisten och mördaren Theodor Engströms pro-nazistiske vän vid Stockholms universitet (som f ö fortfarande är kvar där) tilläts citera den amerikanske rasideologen William Pierce i sin avhandling i psykologi. 

Utbildningsminister Mats Persson har som bekant nyligen tillsatt en utredning som ska utreda förekomsten av s k cancelkultur inom akademin och som de facto kommer att handla om att studenter, lärare och forskare på vänsterkanten anses bedriva en s k ”häxjakt” på lärare och forskare som står till höger och det är nog tyvärr troligt att forskare som mig själv inte kommer att bli föremål för denna utrednings intresse, engagemang och omsorg.

Jag är då högst sannolikt en av de lärare och forskare inom den svenska högskole- och forskarvärlden som är allra mest hotad, trakasserad och ”uthängd” och som dessutom har varit det ända sedan doktorandåren på 00-talet och möjligen är jag nog ”nummer ett” i sammanhanget även om det så klart inte existerar någon tävling i att vara den mest förföljda och ”uthängda” svenska forskaren. 

Jag är till exempel den enda svenska forskaren som har fått upprättelse i en svensk domstol efter att ha blivit hotad av en person och där hotet handlade om min undervisnings- och forskningsverksamhet. Det handlade konkret om en förmodad SD:are som inte ville att jag skulle få undervisa hens dotter. 

Varje gång jag tilldelas forskningsmedel ”hängs” jag vidare ut i de SD-associerade alternativmedierna och privatpersoner hör regelmässigt av sig till forskningsfinansiären ifråga och ber densamma att ta ifrån mig medlen retroaktivt.

Samma dag som jag anställdes vid Karlstads universitetet berättade den dåvarande personalchefen att privatpersoner hade kontaktat universitetet och begärt att jag inte skulle anställas. Och eftersom jag förekom på Theodor Engströms högst prioriterade dödslista tillsammans med Annie Lööf, Fredrik Reinfeldt och en handfull namn till har Karlstads universitet nyligen valt att för tillfället låsa den korridor som jag sitter i och som tidigare (liksom alla korridorer vid universitetet) var öppen. Jag blir också ständigt igenkänd av studenter på campusområdet och i korridorerna som röstar SD (och av studenter som antagligen är än mer politiskt radikala än så – OBS: naturligtvis har svenska högskolestudenter rätt att rösta SD).

I helgen hängde Värmlands och Karlstads största tidning NWT dessutom ut mig på en helsida på ledarplats som varande en s k ”omvänd rasist” som forskar om och undervisar i kritiska ras- och vithetsstudier. 

Artikeln, som mer eller mindre säger att jag är något av ”hjärnan” och ”motorn” bakom detta forskningsfält som inte borde få finnas inom den svenska högskole- och forskarvärlden, illustrerades med ett fotografi på mig och eftersom oerhört få svenska forskare har just (öst- och sydost)asiatisk bakgrund inom just humaniora och samhällsvetenskap så blir jag genom sådana regelbundna ”uthängningar” i både de s k gammelmedierna och i de SD-associerade alternativmedierna om möjligt än mer igenkännlig och igenkänd så fort jag går utanför dörren och befinner mig på allmän och offentlig plats.

Och betecknande nog har Stockholms universitet slutligen nyligen bjudit in mig för att berätta om hur det är att vara en forskare som ständigt lever under hot och som om och om igen ”hängs ut” och trakasseras och denna inbjudan handlar då om att arrangörerna är väl medvetna om att jag antagligen är den mest utsatta forskaren inom den svenska högskole- och forskarvärlden.

”Fråga en akademiker vad de önskar sig mest av allt, och de flesta kommer att få något drömskt i blicken och svara: att få arbeta i lugn och ro. Lönen må vara dålig, och yrkeslivet anonymt och långt borta från maktens korridorer, lyx och glamour. Med anonymitet följer dock också tryggheten i att slippa hamna i centrum för samhällskonflikter och mediedrev.

Lugnets tid tycks dock vara förbi för akademin, som i allt högre grad blir en arena för känsliga politiska konflikter. Det började med avslöjandet att kinesiska militärforskare med nära band till Kinas regim har arbetat nära kollegor på svenska universitet och högskolor. Det fortsatte med Sameh Egyptsons omtalade avhandling om Muslimska brödraskapets historia i Sverige som kommit att bli en oväntat lång följetong på svenska debattsidor.”

(…) 

”Adam Cwejman ställde med anledning av Egyptsons omtalade avhandling nyligen frågan: är det för mycket begärt att forskningen ibland ska kunna säga något väsentligt om vår tid? (GP 1/3). Självklart inte. Den amerikanska professorn Jane Lubchenco menar att det har blivit dags att förnya det sociala kontraktet mellan akademi och samhälle där den förras rätt till lugn och frihet, är avhängig dess förmåga att bidra till förståelsen av de stora samhällsutmaningarna.

Föreställningen om att universitetens bristande samhällsrelevans skulle ha sitt ursprung i en ”woke agenda” med ideologiska krav på universitetsvärlden är en chimär. Framför allt är den ett problem eftersom den avleder diskussionen från andra viktigare hinder. Listan är lång. Hög arbetsbörda och osäkra anställningar. Starka normer som premierar inom¬vetenskaplig framför samhällsrelevant forskning.

Och sist men inte minst, som DN nyligen rapporterade om gällande klimatfrågan, en ökad aggressivitet mot forskare som engagerar sig i samhällsdebatten.

Akademikerns dröm om en stilla tillvaro känns allt mer avlägsen. Lugnet för att ta oss an frågan om akademisk frihet och universitetens ansvar kommer inte att infinna sig förrän vi slutat slåss mot ”anti-woke”-brigadernas väderkvarnar.”