Kategori: Facebook

SD och högern fortsätter att dominera på Facebook och Twitter

Facebook, som 75% av alla invånare i Sverige använder sig av någon gång ibland och över 50% dagligen (d v s någon gång eller flera gånger per dygn), fortsätter tyvärr att domineras av SD att döma av Medieakademins sammanställning från idag och Statistisk opinions sammanställning för en månad sedan. SD har även ett regelbundet starkt genomslag i big data-interaktionsmätaren Top 10 Facebook Swedens dagliga sammanställningar.


Medieakademin har f ö också räknat på hur riksdagens sammansättning hade sett ut om den hade avspeglat SD:s proportionella närvaro på svenskspråkiga Facebook och i så fall hade SD innehaft över 33% av samtliga riksdagsmandat.


Även på Twitter är SD:s och den samlade högerns dominans tyvärr också tydlig enligt Medieakademin och den sista gröna stapeln är då den som gäller för innevarande år (år 2021).
Det är väl slutligen rätt så troligt att både Facebook och Twitter kommer att påverka utgången av nästa års ödesval.

SD fortsätter att dominera svenska Facebook

Att räkna och mäta antalet följare/followers och antal gillanden/likes på Facebook vad gäller ett visst politiskt parti är kanske inte det mest perfekta måttet på ett visst partis popularitet men det säger i alla fall något om ett visst partis medlemmars, sympatisörers och väljares aktivitet i sociala medier:


SD är tyvärr fortfarande ohotad etta på Facebook vad gäller dessa båda variabler såsom SD och SD-sfären i bred mening tyvärr även är på Instagram, Twitter och Youtube och i övrigt är det väl V som sticker ut i denna jämförelse.


Enligt DN:s big data-”robot”-räknare är SD dessutom det enda av de politiska partierna som regelbundet har ett stort genomslag på Facebook: SD:s Facebook-sida hamnar nämligen ofta på topp-10 vad gäller de 10 sidor på svenskspråkiga Facebook som det gillas mest på och delas mest ifrån. Just idag den 2 augusti har SD:s Facebook-sida exempelvis hamnat på plats 10 på denna lista som toppas av Sportbladet (vilket är tämligen sjävklart p g a sommar-OS) och för bara några dagar sedan lyckades SD:s Facebook-sida hamna etta på samma 10-i-topp-lista trots pågående OS i Japan.

Ny rapport från Malmö stad visar att nästan allt hat på Facebook och Flashback som rör Malmö numera riktar sig mot icke-vita

En ny rapport från Malmö stad visar att näthatet till den allra största delen numera riktar sig mot etniska, rasliga och religiösa minoriteter i staden. Särskilt gäller det Flashback där 97% av hatet riktar sig mot minoriteterna i Malmö medan endast några enstaka tiondelar riktar sig mot kvinnor eller homosexuella och på Facebook handlar det om 75%. 69% av hatet på Flashback och 75 procent på Facebook riktar sig i sin tur mot utomeuropéer och fr a mot muslimer och personer med bakgrund i MENA-regionen.

https://www.expressen.se/kvallsposten/ny-rapport-nathat-okar-vid-stora-nyhetshandelser-/

”Den minoritet som är mest utsatt kommer från Mellanöstern och Nordafrika eller har muslimsk trosuppfattning, enligt rapporten. Runt 70 procent av hatkommentarerna på båda plattformarna riktas mot denna grupp. Och hatet ser ut att stiga när det inträffar nyhetshändelser om kriminalitet, men även när minoriteten protesterar mot vad de anser vara orättvisor. 

Till exempel steg näthatet med 65 procent i samband med det uppmärksammade mordet på Karolin Hakim. Även under koranbränningarna och efterföljande upplopp exploderade näthatet.

– Hatet mot just den minoriteten som protesterar mot orättvisa växer i samband med protesten. Man har också en tendens att beskylla en hel grupp för det negativa som händer i staden, säger Malin Martelius.”

(…)

”Malmö stad, Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) och organisationen Nordic safe cities (NSC) är partner i pilotsatsningen Safe Digital City. Tillsammans har de beställt rapporten om näthat i Malmö. Konsultbyråerna Common Consultancy och Analyse och tal har med hjälp av Artificiell Intelligens scannat efter hatkommentarer på Facebook och Flashback under 2019 och 2020. Undersökningen är bara baserad på kommentarer som berör Malmö och människor som bor i Malmö. Enligt rapporten befinner sig 74 procent av Sveriges befolkning på Facebook och 32 procent på Flashback och därför valdes dessa två plattformar.”

Vilka är egentligen de 324 000 Facebook-profilerna som gillar SD?

En sammanställning och siffra som får en att undra (utöver att alla som kan sina sociala medier redan vet att SD tyvärr dominerar desamma vad gäller genomslag, räckvidd, inflytande, statistik o s v) om detta i praktiken innebär att över 28% av SD:s väljare i 2018 års riksdagsval faktiskt har gillat partiet på Facebook (varav 57 f ö är s k ”vänner” till mig) eller så handlar det om ett inte obetydligt antal s k botar och/eller om ett likaledes inte obetydligt antal icke-svenskar som befinner sig utanför landets gränser (och vilket i båda fallen innebär att de ju definitivt saknar rösträtt i svenska val).

Den stora frågan är helt enkelt vilka dessa över 324 000 Facebook-profiler som gillar SD egentligen är mot bakgrund av hur många som röstade på SD i 2018 års riksdagsval liksom även mot bakgrund av att SD har kring 30 000 medlemmar samt att det fortfarande bör anses vara relativt kontroversiellt än idag att öppet gilla SD på Facebook.

SD fortsätter att dominera på Facebook

DN:s Josefin Sköld och Hugo Ewald skriver idag om SD-sfärens totala dominans i de svenskspråkiga sociala medierna (liksom tyvärr även vad gäller de s k alternativmedierna samt internetbaserade och digitala politiska sidor i allmänhet) med fokus på Facebook och tack vare ett verktyg som DN har skapat som å ena sidan följer, mäter och kvantifierar de högerpopulistiska och högerextrema kontona, sidorna och grupperna och å andra sidan de vänsterorienterade, antirasistiska och feministiska kontona, sidorna och grupperna och tyvärr har de sistnämnda i alla fall just nu ingen chans mot de förstnämnda i siffrornas och s k ”big data:s” värld.

DN skriver också om mörkblåa Nya Wermlands-Tidningens (NWT) f d politiska redaktörs Christopher Jarnvalls sida NB Nyhetsbyrån (det är f ö en händelse som ser ut som en tanke att både NWT:s före detta OCH nuvarande politiska redaktörer har varit/är kopplade till Medborgerlig samling) på sistone har låtit höra talas om sig rejält med exempelvis 280 000 interaktioner på Facebook under förra månaden. Just igår lyckades dessutom NB Nyhetsbyrån för första gången ”knipa” bronsplatsen och komma trea vad gäller att vara svenskspråkiga Facebooks populäraste nyhetssida efter Expressen och Aftonbladet.


DN konstaterar slutligen att SD slog sitt eget tidigare antal interaktioner-rekord på Facebook i augusti 2020 med 866 718 interaktioner och partiet har under året varit i det närmaste dubbelt så stort på Facebook som samtliga andra partier sammantagna och SD-sfären i vid mening fortsätter dessutom att växa och bli allt större i sociala medier och på internet åtminstone såsom trenden ser ut under innevarande år. Den 13 september exempelvis var Jimmie Åkessons sida på svenskspråkiga/svenska Facebook den allra mest populära och slog därmed både Aftonbladet och SVT och i grafikens värld blir SD därigenom helt enkelt en jätte på svenskspråkiga Facebook (och på internet i allmänhet) jämfört med de andra partiledarna såsom framgår i dagens DN:


”Facebook används dagligen av 51 procent av svenskarna som är äldre än 12 år, enligt Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och internet 2019” och är fortfarande det mest använda sociala nätverket i Sverige. Enligt Reuters Institutes Digital news report 2020 använder 32 procent av svenskarna Facebook som nyhetskälla.


Månaderna före riksdagsvalet 2018 dominerade högerpopulistiska sidor engagemanget på svenska Facebook. De förmedlade en mörk bild av Sverige, ofta med främlingsfientliga och ibland öppet antisemitiska budskap. I en granskning hösten 2018 kunde DN visa hur flera av de största sidorna, som Politiskt inkorrekt och Sverige tillsammans, publicerade sina inlägg synkroniserat med Sverigedemokraternas officiella Facebooksida. SD:s kommunikationsavdelning förnekade dock samarbetet.”


(…)


”När DN analyserar vilka Facebookinlägg med länkar som väcker mest engagemang på Facebook i Sverige under 2020 är flera av aktörerna väntade – Aftonbladet, Expressen och Newsner kniper ofta topplatserna.
Men under sommaren och hösten har Facebooksidan NB Nyhetsbyrån ofta nått högt upp på listan över inläggen med mest reaktioner, kommentarer och delningar. NB Nyhetsbyrån har också tagit sig förbi tidigare Facebookgiganter som Politiskt inkorrekt och Sverigebilden. Under augusti i år fick inlägg från NB Nyhetsbyrån knappt 248○000 interaktioner. NB Nyhetsbyrån finns också som nyhetssajt och beskrivs av administratören förmedla ”värderingsfria nyheter” som en motvikt mot vad man menar är vinklade nyheter i de traditionella medierna. Sidans fokus är korta nyhetstexter, ofta hämtade från just traditionella medier.


Av drygt 190 texter under augusti handlade omkring 60 procent om invandring, islam och kriminalitet. Grundaren Christopher Jarnvall säger att sidan är partipolitiskt obunden, men att hans egna ledartexter har konservativ inriktning. DN:s genomgång visar att flera personer som skriver eller tidigare har arbetat för sajten har koppling till Sverigedemokraterna och Medborgerlig samling.”


(…)


”Christopher Jarnvalls bolag äger också domänen som tillhör Steget efter, en internetserie som fokuserar på frågor som rör invandring, brottslighet och kritik av public service och är populär i högerkretsar på Twitter. Enligt Christopher Jarnvall hjälpte bolaget personen bakom Steget efter att samla in pengar. I övrigt finns inget samarbete, uppger han.
Bland politiska partier på Facebook fortsätter Sverigedemokraterna att dominera. Partiets Facebookinlägg har aldrig tidigare fått så många reaktioner, kommentarer och delningar som under augusti 2020: 866 718. Det är högre än partiets tidigare rekordsiffra på drygt 793 000 interaktioner som uppnåddes strax innan valet 2018. Under perioden januari–augusti 2020 har Sverigedemokraterna varit nästan dubbelt så stora som alla de andra riksdagspartierna tillsammans, sett till interaktioner.”

Madeleine In Hwa Björk talar återigen om genomkorrupta Adoptionscentrums 1000-tals illegala adoptioner som vintervärd i P1 samtidigt som Adoptionscentrum stänger ned sin Facebook-sida

Lyssnarnas Sommarvärd 2019 Madeleine In Hwa Björk fortsätter att som vintervärd i P1 berätta om genomkorrupta Adoptionscentrum och om den globala adoptionsindustrin som har förstört livet för 100 000-tals föräldrar, familjer och släkter i Latinamerika, Afrika, Mellanöstern, Asien, Oceanien och Central- och Östeuropa p g a alla närmast otaliga illegala utlandsadoptioner som svenskarna och västerlänningarna har genomfört och stått bakom sedan 1960-talet.
 
97b5be4d-31c8-46da-b618-64ca3980c743.jpg
 
Madeleine In Hwa Björk påminner också om att om 6 dygn, d v s den 1 januari 2020, blir Barnkonventionen svensk lag i världens mest adopterande land per capita – svenskarna har då adopterat 60 000 utrikes födda barn sedan 1960-talet – men risken är tyvärr stor att denna lagförändring inte kommer att kunna stoppa de illegala utlandsadoptionerna.
 
Även om Cecilia Granberg, utredare på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), som är den tillsynsmyndighet som ansvarar för internationella adoptioner i Sverige, nu påstår att dagens utlandsadoptioner går rätt till så stämmer det tyvärr inte då Haag-konventionen inte på något sätt garanterar att illegala adoptioner inte äger rum och tyvärr är de allra flesta av de länder som Sverige och svenskarna adopterar ifrån idag mer eller mindre fullständigt genomkorrupta:
 
 
”Under den senaste tiden har det rapporterats om barnhandel i samband med internationella adoptioner. SVT har rapporterat om en omfattande brottsutredning i Chile om misstänkta illegala adoptioner som skedde mellan 1970- och 1990-talet, flera av barnen hamnade i Sverige.
 
– Jag skulle inte säga att det inte finns risk för barnhandel idag, men man arbetar på ett gediget sätt för att upptäcka risker, säger Granberg.
 
– De oegentligheter man tittar på nu i Chile är adoptioner som skedde innan Haag-konventionens reglering som kom 1993. Numera har vi ett omfattande internationellt samarbete och ett helt annat system för att upptäcka barnhandel.”
80438677_2593118234140455_8956123138584739840_n.png
Sedan går det inte att undgå att notera att världens näst största adoptionsförmedlare, d v s genomkorrupta svenska Adoptionscentrum, nu har stängt ned sin Facebook-sida samtidigt som Madeleine är vintervärd och antagligen då Madeleines sommarprat-inslag fick ett sådant stort genomslag i offentligheten med uppemot en miljon radiolyssnare.

Om att bli citerad och refererad till av Mattias Karlsson dagen efter att jag har skrivit om dennes användande av uttrycket ”seger eller död”

Noterar att många just nu går in på min blogg (https://tobiashubinette.wordpress.com) och inser att SD:s chefsideolog och SD:s gruppledare i riksdagen Mattias ”Seger eller död” Karlsson med stor sannolikhet är orsaken till denna ökade trafik även om Karlsson också verkar tro att jag fortfarande arbetar på Mångkulturellt centrum (liksom tidningen ETC igår m fl):
 
 
Och hade Karlsson sökt vidare på min blogg så hade han i stället kunnat länka till detta inlägg som är ännu mer ”färskt” vad gäller de mest uppdaterade siffrorna rörande den svenska supermångfalden bland landets barn och ungdomar för en sak verkar Karlsson och jag ändå vara överens om att döma av Karlssons inlägg – vi är båda djupt frustrerade över bristen på data, statistik och siffror om det nya mångfalds-Sverige (och för en tid sedan sökte SD efter någon som var intresserad av statistik, migration och integration via en jobbannons och kanske borde jag ha testat att söka det jobbet):
 
 
”Sverige är numera ett av västvärldens allra mest mångspråkiga länder: 44% av grundskoleeleverna i de tre storstäderna talar idag ett annat språk än svenska i hemmet och som förstaspråk.”
 
Och det kanske mest märkliga för att inte säga bisarra i (SD-)sammanhanget är att det blogginlägg som Karlsson länkar till just nu ”konkurrerar” (d v s vad gäller trafik) med det blogginlägg som jag skrev igår om Karlsson och dennes användande av uttrycket ”seger eller död”:

Är det de sociala mediernas och fr a Facebooks fel/förtjänst att högerpopulismens växer?

Är det de sociala mediernas och fr a Facebooks (och antagligen också Twitters och Youtubes) fel/förtjänst (beroende på politiskt ställningstagande) att de högerpopulistiska och högerextrema partier hela tiden ”växer så det knakar” och att SD går mot ett historiskt s k jordskredsval om bara några dagar?
 
Det hävdar i alla fall vissa efter den brittiska Brexit-folkomröstningen, Trumps seger och de europeiska högerpopulisternas formidabla valresultat under de senaste åren även om de flesta fortfarande verkar tro, tycka och tänka (och nog även känna) att den allra viktigaste orsaken till högerpopulismens framgångar står att finna i utomeuropéerna såsom i form av antalet utomeuropeiska invandrare per år, den årliga ökningstakten av invånare med utomeuropeisk bakgrund eller andelen invånare med utomeuropeisk bakgrund i ett visst land, en viss region, en viss stad eller ett visst valdistrikt.
 
DN:s Linus Larsson skriver idag om Facebooks och de sociala mediernas betydelse för både hatbrott och högerpopulism efter att DN nyligen avslöjade att SD och de SD-anknutna alternativmedierna och Facebook-grupperna inte bara numera fullständigt dominerar både det svenska medielandskapet och de svenskspråkiga sociala medierna liksom svenskspråkiga Facebook utan att SD i själva verket har dirigerat hela denna utveckling som väl med all sannolikhet förklarar varför SD möjligen kommer att fördubbla sig igen på söndag (d v s sedan 2014 års val och vilket i så fall kommer att innebära att SD kommer att erhålla kring 25% av de svenska riksdagsrösterna) mot bakgrund av att kring 80% av alla invånare i Sverige använder Facebook och en mycket hög andel av dem får idag sina nyheter och sin ”mediekonsumtion” via Facebook:
 
”En studie av två brittiska forskare hävdar åtminstone det. Studien är långt ifrån okontroversiell, men bara riktningen den pekar på är hisnande. Den antyder nämligen ett samband mellan Facebookanvändning och rasistiskt våld. Forskarna utgick från det högerextrema partiet Alternativ för Tysklands inlägg. Ju fler om flyktingar, desto fler attentat.
 
Kanske mest intressant: Forskarna tycker sig se ett samband mellan hur utbrett Facebookanvändande är i en stad och hur mycket våld som riktas mot flyktingar. Sambandet ska till och med synas vid driftstörningar. När internet gick ner i ett område så minskade det rasistiska våldet.
 
Det har alltså riktats en hel del kritik mot studien och några av slutsatserna som bland andra New York Times har slagit upp. Orsakssamband är inte självklara, studien har inte genomgått någon fullständig vetenskaplig granskning och framför allt har forskarna inte haft tillgång till perfekta data om Facebookanvändning.
 
Varför? För att bara Facebook självt kan genomföra en studie som med precision visar sambanden. Skulle företaget kunna göra det? Skulle detta börsnoterade jätteföretag ta risken att utmåla sig som instrument inte för ”dålig ton på internet” – utan för verkliga, blodiga attacker?
 
I veckan kunde DN visa hur svenska högerpopulistiska Facebooksidor med inlägg efter inlägg om flyktingar och minoriteter har fått jättelik räckvidd. Kartläggningen visade hur de publicerar synkroniserat och hur aktiviteten växte just som Sverigedemokraternas nya kommunikationskansli öppnade. Facebook avböjde att kommentera.
 
Brandmannen med bensin på vinden verkar ha drivits helt av hetsen i sin nätbubbla. Vad det gör med hela samhällen vet vi inte med säkerhet. Men frågan börjar bli på tok för viktig för att inte studeras närmare.”

DN avslöjar idag att den svenska extremhögerns offensiv i sociala medier dirigeras från SD:s kommunikationsavdelning på Södermalm i Stockholm

DN:s Josefin Sköld, Alexandra Urisman Otto och Hugo Ewald undersöker idag (i DN) hur det gick till när SD och extremhögern blev allra störst på (svenskspråkiga) Facebook och avslöjar att kommunikationsavdelningen för världens just nu största parti med ett direkt nationalsocialistiskt förflutet sedan årsskiftet styrs från en adress på Södermalm i Stockholm varifrån SD i praktiken har ”erövrat” de sociala medierna och inte bara ”besegrat” vänstern och antirasisterna utan t o m ”brädat” DN liksom Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och SVT (d v s från en nationalromantisk jugend-”pärla” på Katarinavägen som ritades av samma arkitekt som också står bakom Naturhistoriska riksmuseet och där den svensk-judiske konstnären Isaac Grünewald en gång hade sin ateljé och via den till synes SD-sympatiserande fastighetsägaren Atrium Ljungberg och SD:s kommunikationsavdelning består i denna valrörelse av 20 anställda att jämföra med tre 2014):
Namnlöst.jpg
 
Inför och under 2014 års valkampanj och val var Feministiskt initiativ störst på (svenskspråkiga) Facebook och under det påföljande s k flyktingkrisåret (2015) dominerade de vänsterorienterade och antirasistiska sidorna helt men därefter har SD, den samlade svenska extremhögern och svenska högerpopulister och högerradikaler sakta men säkert vunnit kampen om att dominera den digitala offentliga sfären och SD är idag större än S, M och V sammantaget i de (svenskspråkiga) sociala medierna:
Namnlöst 2.jpg
 
”När en vecka återstår till valet 2018 dominerar de högerpopulistiska sidorna på Facebook. De sidor som ägde agendan under förra valrörelsen är kraftigt försvagade. Under en vecka i augusti i år fick de vänsterorienterade antirasistiska sidorna sammanlagt 221 000 interaktioner – att jämföra med interaktionerna för de högerpopulistiska sidorna under samma vecka: 573 000 stycken.”
 
 
””Politiskt inkorrekt” är en av de sidor med främlingsfientligt innehåll på Facebook som DN har kartlagt. Det är en stor aktör med drygt 74.000 följare. Bara under augusti 2018 fick sidan över 314.000 interaktioner. Inlägg från ”Politiskt inkorrekt” delades drygt 102.000 gånger. Under samma tidsperiod fick Sveriges största tidning, Aftonbladet, knappt 64.000 delningar.
 
Vem som ligger bakom ”Politiskt inkorrekt” på Facebook är inte känt. Men varje dag publiceras, sedan januari i år, i genomsnitt nio inlägg. Flest under kontorstid – på kvällar och helger går trafiken ned. Inläggen handlar ofta om problem kopplade till invandring och flyktingar. Specifika grupper står i centrum: muslimer, ensamkommande flyktingar – och politiska ”motståndare”. Särskilt sådana som tar avstånd från Sverigedemokraterna.
 
”Politiskt inkorrekt” har också publicerat inlägg med antisemitiska anspelningar. På en bild syns moderatledaren Ulf Kristersson kontrollerad som en marionettdocka av en inklippt George Soros, den ungersk-amerikanska miljardären som ofta förekommer i antisemitisk propaganda.”
 
(…)
 
”Sverigedemokraternas kommunikationschef Joakim Wallerstein bor nära jobbet. Till kommunikationsavdelningen vid Slussen är det fem minuters promenad. Vid årsskiftet bytte avdelningen riksdagskansliets lokaler vid Mynttorget mot en mer anonym tillvaro på Södermalm.
 
Nästan hela stan syns från köket i de nya lokalerna. På dörren i trapphuset sitter en liten papperslapp, ett kvinnonamn skrivet i snirklig stil. Av säkerhetsskäl, förklarar Joakim Wallerstein. Ingenstans går det att ana att Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning har sin bas här.
 
– Jag tror att vi har fyra eller fem lokaler i det här huset. Men just den här våningen är partiets kommunikationsavdelning, säger Joakim Wallerstein.
 
Han bjuder på vatten ur kranen, slår sig ner i soffan.
 
Hur fick ni fatt i de här lokalerna?
 
– Vi har sympatisörer i alla delar av samhället.
 
Gör ni allting här?
 
– 100 procent inhouse i de här lokalerna. Det är våra kameror, det är vi som klipper. Vi blir mer som en reklambyrå.
 
På vägen in har vi passerat flera kontor, avskilda med glasdörrar. Joakim Wallerstein, med bakgrund i byråvärlden, beskrivs i branschpressen som hjärnan bakom SD:s kommunikativa framgångar. I dag är partiet överlägset störst av de politiska partierna i sociala medier. Partiet är nästan lika stort på Facebook som Vänsterpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna tillsammans.
 
– Jag ser det inte som att det är ett trick. Eller att det är någon skum annonseringsform som gör att folk följer oss. Utan folk gillar oss. Folk tycker att Jimmie är en sympatisk person, de tycker att han är trovärdig och det belönas.”
 
(…)
 
”DN har sedan februari i år följt sidornas publiceringar. Mönstret återkommer flera gånger i veckan. Bara under augusti publicerade SD:s egen Facebooksida och alla de tre högerpopulistiska sidorna närmast identiska budskap vid åtminstone tio tillfällen. Ytterligare minst sjutton gånger har en eller två av de högerpopulistiska sidornas innehåll varit snarlikt det på SD:s officiella sida – i nära anslutning till varandra.
 
DN har låtit en rad experter titta på Facebook-sidornas publiceringar. De bedömer att publiceringarna framstår som synkroniserade. En av dem är professor Orla Vigsö:
 
– Om det vore tal om av varandra oberoende avsändare skulle man i de flesta fallen kunna spåra storyn till en bestämd kommunikation – ett pressmeddelande, ett tv-program eller liknande. Men det finns ingen sådan referens, i stället kommer alla med samma nyhet som om det vore deras egen. Det tyder på att budskapet kommer från samma personer.”
Namnlöst 3.jpg