Category: val

Riksdagskandidater med utländsk bakgrund är underrrepresenterade i samtliga riksdagspartier även i 2018 års riksdagsval men för första gången är andelen riksdagskandidater med utomeuropeisk bakgrund i majoritet

Sveriges Radio och SCB har undersökt andelen riksdagskandidater med utländsk bakgrund i 2018 års riksdagsval.
 
 
Idag har nästan 25% av totalbefolkningen utländsk bakgrund utifrån att antingen själva vara utrikes födda eller att vara inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (om även de inrikes födda med en utrikes född och en inrikes född förälder räknas in så handlar det om en tredjedel av befolkningen).
 
I årets riksdagsval har 14,6% av alla totalt 6005 riksdagskandidater utländsk bakgrund jämfört med 13% i 2014 års riksdagsval och vilket då är en underrepresentation men skillnaderna är mycket stora mellan de olika partierna (OBS: i undersökningen ingår endast de nuvarande riksdagspartierna).
 
SAP 20,2%
MP 17,8%
V 17,1%
M 15,7%
L 12,9%
KD 11,2%
SD 10,9%
C 10,1%
 
Årets riksdagsval är samtidigt historiskt då det för första gången finns fler riksdagskandidater som har bakgrund utanför Europa än i Europa och vilket avspeglar den demografiska utvecklingen och situationen som gäller idag: Av samtliga invånare med utländsk bakgrund har en majoritet haft utomeuropeisk bakgrund åtminstone sedan 7-8 år tillbaka. Detta gäller samtliga partier utom SD – 60% av SD:s riksdagskandidater har bakgrund i övriga Norden och Europa jämfört med 40% utanför Europa.

SD har gått om SAP bland specifikt förvärvsarbetande arbetarmän i SCB:s partisympatiundersökning för maj 2018

SCB:s (fullständiga) partisympatiundersökning för maj 2018 som publicerades nyss visar att SD nu tyvärr har gått om SAP bland specifikt förvärvsarbetande arbetarmän bland vilka 30,4% sympatiserar med SD medan 29,7% sympatiserar med SAP.

Andra anmärkningsvärda siffror vad gäller stödet för SD i maj 2018 är bl a följande:

samtliga företagare inklusive lantbrukare: 20,2%
män som bor i eget hem: 21%
privatanställda män: 21,8%
ej gifta män: 23,1%
män som tillhör den 5:e inkomstdecilen: 23,9%
män med förgymnasial och gymnasial utbildning: 24,2-25,6%
män i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län: 24,4%
män i åldrarna 18-24 år: 25,7% (jfr män 65-pluss:are 15%)
män i Småland och på Öland och Gotland: 28,8%
manliga LO-medlemmar: 28,8%
förvärvsarbetande facklärda arbetarmän: SD 31,7% (jfr SAP 29,8%)

Kommer valdeltagandet att gå upp i miljonprogramsområdena i årets val?

DN påminner om att valdeltagandet i de majoritetssvenskdominerade valkretsarna numera kan hamna på mellan 85-90% medan valdeltagandet i miljonprogramsområdena alltför ofta hamnar på ynka 45-50% och i alltför många fall t o m lägre än så och tyvärr har valdeltagandet bland utomeuropéerna t o m minskat under de senaste tre valen medan det omvänt har ökat bland majoritetsinvånarna under samma tidsperiod.
 
Den svenska parlamentariska demokratin mår m a o mycket bra eller t o m extremt bra om det bara hade bott majoritetssvenskar i landet för då hade det svenska valdeltagandet sannolikt varit det högsta i världen med undantag för vissa s k Tredje världen-länder som också uppvisar ett extremt högt valdeltagande (p g a att invånarna där antingen är tvingade att rösta eller p g a manipulerade valresultat).
 
Tyvärr tyder det mesta på att valdeltagandet bland utomeuropéerna bara kommer att fortsätta att minska och inte minst då andelen väljare med utomeuropeisk bakgrund hela tiden växer och därmed ”drar ned” det totala svenska valdeltagandet som därmed också kommer att minska för varje val som går och då alltför många s k ”andrageneration:are” med utomeuropeisk bakgrund tyvärr också ”röstskolkar” och är ”soffliggare”.
 
 
”I de tre senaste riksdagsvalen har valdeltagandet i Sverige ökat, efter en bottennotering 2002. Då röstade 80,1 procent av de röstberättigade – lågt med svenska mått men en internationellt sett ganska hög siffra.
 
Men samtidigt ligger valdeltagandet mycket lågt, kring 50 procent, i flera av de socialt mest utsatta delarna av Sverige. Och i kommunvalen – där alla som varit folkbokförda i Sverige i tre år eller mer får rösta – är nivåerna ännu lägre.
 
I förra kommunvalet, 2014, var deltagandet i några valdistrikt i storstäderna mycket lågt:
 
Gårdsten i Göteborg: 37,42 procent.
Kryddgården i Malmö: 40,55 procent.
Rinkebysvängen Östra i Stockholm: 40,76 procent.
 
Samtliga riksdagspartier är bekymrade över utvecklingen, visar DN:s enkät. Från vänster till höger på den traditionella skalan beskriver partierna det låga valdeltagandet i vissa valdistrikt som ett ”allvarligt demokratiproblem”.
 
Ett lågt valdeltagande tyder enligt makthavarna själva på ett ”urholkat förtroende” och ett ”växande utanförskap”.
 
Orsakerna till att valdeltagandet är lågt i just socioekonomiskt utsatta områdena är ”extremt förutsägbara”, som valforskaren Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, uttrycker det.
 
– Valdeltagandet speglar ett områdes befolkningssammansättning och hur väl socialt integrerad man är, säger han.
 
Bland dem som inte röstar är personer med låg inkomst, låg utbildningsnivå och personer födda utomlands överrepresenterade.
 
Tittar man specifikt på skillnaderna i valdeltagande mellan inrikes- och utrikesfödda så gick 90 procent av de inrikesfödda till valurnorna förra valet, medan bara 75 procent av de utrikesfödda medborgarna gjorde det, enligt Delmirapporten ”Valdeltagande och representation” från hösten 2017.
 
Enligt rapporten finns det lägsta valdeltagandet bland individer födda i Asien, Afrika och europeiska länder utanför Norden.
 
– Att merparten av dem som invandrar till Sverige i dag kommer från just dessa regioner ger en indikation på att valdeltagandet kan komma att sjunka ytterligare i framtiden, kommenterade Pieter Bevelander, professor i internationell migration och etniska relationer vid Malmö högskola, resultatet.”

Kan en formidabel massmobilisering av landets soffliggande väljare med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena rädda SAP från att hamna under 25%?

DN:s Viktor Barth-Kron skriver idag om Sveriges fortfarande största men djupt krisande parti (d v s SAP) som i skrivande stund är på god väg att smälta bort såsom nästan samtliga socialistiska arbetarpartier har gjort runtom i Europa under de senaste 10-15 åren.
 
Då stora delar av den vita arbetarklassen och lägre medelklassen numera har gått över till SD (och inte minst gäller det de vita männen) samtidigt som över 50% av utomeuropéerna röstade på SAP i förra valet så går det också att anta att de socialdemokratiska kärnväljarna idag utgörs av en kombination av äldre vita arbetare (det är fr a de yngre vita arbetarna som har övergett SAP för SD) och icke-vita väljare mot bakgrund av att SAP i förra valet erhöll mellan 40-55% i ett stort antal miljonprogramsområden runtom i landet.
 
Tyvärr är det samtidigt så att medan valdeltagandet är extremt högt bland landets majoritetssvenskar (ca 85-90%) så är det omvänt extremt lågt bland landets utomeuropéer (ca 45-55%) och vilket i sin tur innebär att det enda som kan göra att SAP åtminstone erhåller 25-30% av rösterna i valet i september i år är en massmobilisering utan dess like av landets väljare med utomeuropeisk bakgrund (d v s miljonprogramsområdenas 10 000-tals ”soffliggande” väljare) men hur detta ska gå till är en gåta då valdeltagandet bland utomeuropéerna tyvärr har minskat under de senaste valen samtidigt som valdeltagandet bland majoritetsinvånarna har fortsatt att öka under samma tidsperiod.
 
 
”Flyktingkrisen och den följande, politiska tvärvändningen är den här mandatperiodens definierande händelse. Att gå från att hävda att taket är rosa och i gott skick till att konstatera att taket är gult och i kraftigt renoveringsbehov har frestat extremt hårt på många aktörers förtroendekapital.
 
Återstår att förklara alltihop. Varför man gjorde som man gjorde tidigare, varför man ändrade sig, och varför folk ska lita på att den nya samhällsanalysen, med tillhörande åtgärdspaket, är rätt.
 
Det är en enorm pedagogisk uppgift. Även om den görs med stora ansträngningar, maximal uppriktighet och hög intellektuell finess så kan den ta många år att lyckas med fullt ut, om det nu alls är möjligt.
 
Vissa har försökt, med varierande framgång. Det har dock inte Socialdemokraterna gjort. De har i stället bara dundrat på, i den ena tvärsäkra riktningen efter den andra.
 
Stefan Löfven har hela tiden talat om flyktingströmmen hösten 2015 som ett slags oförutsebar naturkatastrof, som ändå – samtidigt, på något sätt – var ett resultat av Alliansens migrationspolitik.
 
Ett helt exceptionellt läge, som krävde exceptionella åtgärder. Samtidigt inte mer exceptionellt än att åtgärderna snarare ska skärpas framöver, trots att antalet asylsökande de senaste åren har varit ungefär en tredjedel av vad det var år 2014. När Socialdemokraterna tyckte att frågan var irrelevant.”

Aldrig tidigare har så många s k nationella partier suttit i riksdagen som just nu och ställt upp i ett svenskt riksdagsval som i år: Just nu finns tre s k nationella partier representerade i riksdagen och utöver SD så kommer minst fem andra partier att ställa upp i riksdagsvalet

SvD:s Göran Eriksson påminner om att vi (i Sverige) numera har nio riksdagspartier sedan en tid tillbaka med anledning av att Bannon har deklarerat att han kommer till Sverige för att delta i årets valkampanj och inräknat Alternativ för Sverige som just nu har två riksdagsledamöter (Jeff Ahl och Olle Felten) och faktum är att vi (i Sverige) de facto har hela tio riksdagspartier just nu och vilket aldrig någonsin har hänt tidigare sedan den parlamentariska demokratin infördes för hundra år sedan då även Sveriges partipolitiskt oberoende lista existerar sedan en tid tillbaka och som innehar tre mandat (Pavel Gamov, Hanna Wigh och Margareta Larsson).
 
 
Det börjar bli riktigt trångt om ”saligheten” (d v s kampen om den nationellt och högerradikalt sinnade delen av ”menigheten” och väljarkåren som tyvärr bara verkar växa) nu för i skrivande stund har följande partier anmält att de ställer upp i årets rikdagsval: Sverigedemokraterna (SD), Alternativ för Sverige (AfS), Nordiska motståndsrörelsen (NMR), Populisterna, Vi socialkonservativa (ViSK) och Medborgerlig samling (MED).
 
Utöver dessa 6 partier (och ännu fler kan nog tillkomma ”vad det lider”) finns ytterligare ett antal högerpopulistiska partier att ”välja och vraka” mellan för landets alla hugade anti-utomeuropéer/miljonprogramsområden-väljare i de olika landstings- och kommunvalen runtom i landet och detta val är därmed rena smörgåsbordet för den svenska extremhögern för aldrig någonsin tidigare har så många s k nationella partier ställt upp samtidigt i ett svenskt val som just i år även om hela fem s k nationella partier ställde upp i landstingsvalen 1934-35 samt i riksdagsvalet 1994.
 
Den radikala post-01-högerns tid är verkligen nu och liksom den s k nya post-68-vänstern en gång gjorde så förökar sig uppenbarligen även den genom delning.

Vad är värst – imperialistiska USA:s eller högerextrema Cambridge Analytica?

En undrar ju vad som egentligen är värst och mest illa: Att Andra världskrigets ena segrarmakt USA lade sig i totalt 81 olika val i olika länder mellan 1946-2000 (d v s efter kriget och fram tills den 11 september 2001 och i 59% av de 81 fallen vann den sida som USA stöttade) eller att ett högerextremt privat företag som startades så sent som 2013 av Steve Bannon (som har den italienske fascistfilosofen Julius Evola som ”husgud”) och Robert Mercer, d v s Cambridge Analytica som bl a ”sitter på” FB-profilerna till en fjärdedel av USA:s väljarkår (och möjligen också på åtskilliga svenska FB-profiler – Facebook har dessutom sina servrar placerade i Sverige även om det så klart inte har med saken att göra), redan enligt egen uppgift har hunnit ”delta i” och manipulera kring 200 val runtom i världen och inklusive den brittiska folkomröstningen och det amerikanska presidentvalet vars resultat som bekant utföll till de högerradikalas belåtenhet.
 

Ett urval oroväckande valresultat i mångmiljon- och halvmiljonstäderna i Lombardiet i söndagens regionalval, d v s i Italiens rikaste provins

Lombardiet:
Ligan 33,47%
Forza Italia 14,02%
Fratelli d’Italia 3,7%
Casa Pound 0,85%
 
Milano:
Ligan 26,71%
Forza Italia 14,2%
Fratelli d’Italia 3,75%
Casa Pound 1,03%
 
Brescia:
Ligan 35,38%
Forza Italia 12,29&
Fratelli d’Italia 5,03%
Casa Pound 1,24%
 
Bergamo
Ligan 38,18%
Forza Italia 12,98%
Fratelli d’Italia 3,84%
Casa Pound 0,99%
 
Varese
Ligan 30,37%
Forza Italia 14,47%
Fratelli d’Italia 2,91%
Casa Pound 1,06%
 
Monza e della Brianza
Ligan 28,58%
Forza Italia 14,99%
Fratelli d’Italia 2,81%
Casa Pound 0,78%
 
Ligan – jfr svenska SD (d v s högerradikaler)
Forza Italia – högerpopulister
Fratelli d’Italia – det gamla italienska fascistpartiet (d v s ”postfascister”)
Casa Pound – jfr svenska Alternativ för Sverige (d v s identitärer)