Category: val

SD ökade mest i gårdagens kyrkoval och gick även om M-anknutna Borgerligt alternativ men lyckades inte dubblera sig

SD:s valresultat i kyrkovalen 2001-17:

2001: 0,83%
2005: 1,74%
2009: 2,86%
2013: 5,97%
2017: 9,22%
Rösträkningen är dock inte klar än efter det högsta valdeltagandet på 67 år (över 18%) med uppemot en miljon avgivna röster men SD blir nog ändå det parti som har gått fram allra mest samtidigt som SD:s ”normalt” dubblerade valresultat verkar ha uteblivit denna gång. SD har f ö nu också symboliskt nog gått om och ”slagit” M-anknutna Borgerligt alternativ som stannade på 8,67%.
SD:s valresultat i de olika stiften (2013 års valresultat inom parentes) samt i ett antal utvalda församlingar:
Uppsala stift: 8,54% (5,99%)
Linköpings stift: 8,73% (4,91%)
Skara stift: 8,43% (4,63%)
Strängnäs stift: 9,73% (5,84%)
Västerås stift: 8,04% (4,48%)
Växjö stift: 9,09% (5,9%)
Lunds stift: 14,73% (10,65%): Burlöv 26,65%, Bjuv 20,82%, Helsingborg 20,23%, Höllviken 16,92%, Landskrona 16,6%, Eslöv 16,01%, Malmö 15,67%
Göteborgs stift: 9,14% (5,96%)
Karlstads stift: 8,49% (4,31%): Forshaga-Munkfors 11,12%, Karlskoga 10,84%, Säffle 10,29%
Härnösands stift: 5,37% (-)
Luleå stift: 4,59% (1,93%)
Visby stift: 4,67% (-)

Stockholms stift: 8,15% (5,2%): Huddinge 12,59%, Botkyrka 11,53%, Oscar 10,5%, Hedvig Eleonora 9,89%

Ny rapport visar att hela 70-80% av landets väljare med utomeuropeisk bakgrund röstar på de rödgrönrosa partierna

Forskarna Pieter Bevelander och Mikael Spång skriver idag om deras nya rapport som inför nästa års val visar att fr a utomeuropéerna röstar i mindre utsträckning än den infödda majoritetsbefolkningen:
 
 
Statistik visar att 90% av alla infödda majoritetssvenska kvinnor och närmare 90% av alla infödda majoritetssvenska män röstade i förra riksdagsvalet (2014) och vilket är en procentsiffra som också har ökat på senare år och hade Sverige bara bestått av infödda majoritetssvenskar så hade Sverige varit världens mest välmående parlamentariska demokrati, d v s inget annat s k folkslag på jorden röstar i lika hög grad som svenskarna.
 
Tyvärr är valdeltagandet mycket lägre bland landets minoritetsinvånare och särskilt gäller det de som har bakgrund i Afrika och Asien och i landets ca 160 miljonprogramsområden som domineras av invånare med utomeuropeisk bakgrund så ligger det totala valdeltagandet tyvärr på ej mer än mellan 45-60%. Omvänt är valdeltagandet i valkretsar och stadsdelar som domineras av infödda majoritetssvenskar numera på sådana osannolikt höga nivåer att de inte går att pressa upp mer och de procentsiffror som gäller där (i många fall kring 94-96%) uppnås bara i semidemokratier och diktaturer där det är mer eller mindre obligatoriskt att rösta.
Att landets invånare med utomeuropeisk bakgrund (som vid det här laget uppgår till minst en femtedel eller 20% av den svenska totalbefolkningen) tyvärr inte röstar i lika hög utsträckning (till exempel röstar endast kring 65% av alla väljare med bakgrund i Afrika och Asien) som landets majoritetssvenska invånare är med andra ord ett faktum men när utomeuropéerna väl röstar så röstar de vänster i extremt hög grad (mellan 70-80% av väljarna med utomeuropeisk bakgrund röstade på de rödgrönrosa partierna mellan 2002-14) liksom att de personröstar i en extremt hög utsträckning (närmare en fjärdedel av alla väljare med utomeuropeisk bakgrund som överhuvudtaget röstar personröstar) samtidigt som landets alla invånare med utländsk bakgrund generellt är underrepresenterade som både riksdags- och kommunfullmäktigeledamöter (liksom även som landstingsfullmäktigeledamöter). I praktiken innebär också detta att de som ”tjänar” på det låga valdeltagandet i miljonprogramsområdena och bland utomeuropéerna är allianspartierna liksom framför allt SD som kan kapa åt sig åtskilliga ”extra” procent och mandat p g a att utomeuropéerna ”röstskolkar”.
 
andelar som i riksdagsvalen 2002, 2006 och 2010 röstade på:
Vänsterpartiet: majoritetssvenska väljare 6%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 16%
Socialdemokraterna: majoritetssvenska väljare 33%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 58%
Miljöpartiet: majoritetssvenska väljare 8%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 6%
Centerpartiet: majoritetssvenska väljare 7%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 2%
Folkpartiet: majoritetssvenska väljare 10%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 2%
Kristdemokraterna: majoritetssvenska väljare 6%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 2%
Moderaterna: majoritetssvenska väljare 24%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 12%
Övriga partier: majoritetssvenska väljare 6%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 2%
 
andelar som i EU-valet 2014 röstade på:
Vänsterpartiet: majoritetssvenska väljare 8%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 20%
Socialdemokraterna: majoritetssvenska väljare 23%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 34%
Miljöpartiet: majoritetssvenska väljare 19%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 10%
Centerpartiet: majoritetssvenska väljare 7%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 2%
Folkpartiet: majoritetssvenska väljare 10%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 5%
Kristdemokraterna: majoritetssvenska väljare 5%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 7%
Moderaterna: majoritetssvenska väljare 11%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 8%
Sverigedemokraterna: majoritetssvenska väljare 7%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 2%
Feministiskt initiativ: majoritetssvenska väljare 8%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 7%
 
andelar som personröstade i 2014 års val:
majoritetssvenska väljare: 16,3%
väljare med utomeuropeisk bakgrund: 23,7%
 
riksdagsledamöter efter 2014 års riksdagsval
inrikes födda med två inrikes födda föräldrar (majoritetssvenskar): 81,4%
utrikes födda (invandrade): 8,3% (borde ha varit 17%)
inrikes födda med en inrikes född förälder (blandade): 7,2% (borde ha varit 7,3%)
inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (”andrageneration:are”): 3,2% (borde ha varit 5%)
 
kommunfullmäktigeledamöter efter 2014 års kommunval
inrikes födda med två inrikes födda föräldrar (majoritetssvenskar): 83,7%
utrikes födda (invandrade): 7,7 (borde ha varit 17%)
inrikes födda med en inrikes född förälder (blandade): 6,6% (borde ha varit 7,3%)
inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (”andrageneration:are”): 2% (borde ha varit 5%)

Riksdags- och kommunvalresultat för den svenska extremhögern och högerpopulismen i Stockholms stad 1931-2014

Riksdagsvalresultat för den svenska extremhögern och högerpopulismen i Stockholms stad 1931-2014:
1932: SNSP 1,53%
1936: NSAP 1,51%, SNF 0,56%, SNSP 0,3%
1940: SSP 1,8%
1944: SNF 1,12%, SSP 0,76%, SSS 0,18%
1991: NyD 6,81%
1994: NyD 1,29%
1998: DNP 0,77%, SD 0,36%
2002: SD 1,02%, ND 0,18%
2006: SD 1,64%, ND 0,05%, NSF 0,02%
2010: SD 3,17%, ND 0,02%
2014: SD 6,64%, SvP 0,06%
2018: SD ca 10%? (i maj 2017 låg SD på 7,3% i Stockholms stad i SCB:s partisympatiundersökning)
 
 
Kommunvalresultat för den svenska extremhögern och högerpopulismen i Stockholms stad 1931-2014:
1931: SNSP 0,04%
1935: NSAP 2,16%
1938: NSAP 2,51%
1942: SSP 1,27%
1988: SD 0,02%
1991: NyD 4,81%, SD 0,24%
1994: NyD 1,02%, SD 0,37%
1998: SD 0,37%, NyD 0,13%
2002: SD 0,8%, ND 0,2%
2006: SD 1,63%, ND 0,07%
2010: SD 2,62%, ND 0,03%
2014: SD 5,16%, SvP 0,05%
 
 
Ovanstående valresultat är generellt lägre för landstingsvalen liksom för kyrkovalen och EU-valen.

Uppemot en av tre av alla vita manliga stockholmare i åldrarna 30-50 år skulle rösta på SD om det vore val idag

Den svenska extremhögern har alltid haft mycket svårt att ”erövra” huvudstadsregionen (så är f ö fallet i de allra flesta västerländska huvudstäder: det ”röda Berlin” ”föll” inte för NSDAP förrän mycket sent och först tack vare doktor Goebbels brutala metoder, det ”röda Wien” har först på sistone slutit upp alltmer bakom FPÖ och likaså har exempelvis mångkulturella Stor-London och Stor-Paris varit riktigt svåra ”nötter” att knäcka för de brittiska och franska högerextremisterna och högerpopulisterna), d v s det s k Stor-Stockholm som är detsamma som Stockholms län (medan valresultaten och opinionssiffrorna alltid har sett bättre ut i Stor-Göteborg och i Stor-Malmö vilka ju till skillnad från huvudstaden är utpräglade arbetarstäder) och detta gällde både under mellankrigstiden och krigsåren och fram tills alldeles nyligen:
 
Det tog många val innan SD ens nådde över 1% och över 10 000 röster i huvudstadsregionen (det var först och så sent som 2002 som det skedde) och så sent som 2004 fick SD ej mer än 0,74% i EU-valet just i Stor-Stockholm och inte ens i SD:s formidabla ”succéval” 2014 då partiet uppnådde bronsplatsen som landets tredje största parti lyckades partiet erhålla en tvåsiffrig procentsiffra i Stockholms län även om det visserligen var mycket nära (d v s i 2014 års val erhöll SD 9,7% i huvudstaden).
 
Efter det s k flyktingkrisåret 2015 har dock SD klättrat rejält i Stor-Stockholm i partisympatiundersökningarna och ligger nu på 16-17% och vilket visserligen är långt ifrån de ca 24-25% som partiet ligger på utanför Stockholms län (och mycket långt ifrån de uppemot 30% som partiet ligger på i Sydsverige/Skåneland/”Östdanmark” och i Mellansverige/Bergslagen/”Bruksorts-Sverige”) men mot bakgrund av det rådande ”hypervolatila” politiska läget så är risken nog rätt så stor att partiet kan komma att landa på närmare 20% i huvudstadsregionen i nästa års val.
 
Att SD redan idag ligger på 16-17% i Stor-Stockholm är inte minst anmärkningsvärt då över hälften av alla stockholmare numera har någon form av utländsk bakgrund (de infödda majoritetssvenskarna är m a o ej längre i majoritet i rikets huvudstad utan s a s numera ”bara” den största demografiska gruppen bland en mängd olika demografiska subgrupper i Stor-Stockholm) och då uppemot en tredjedel av alla huvudstadsbor har någon form av utomeuropeisk och utomvästerländsk och i hög grad också icke-kristen bakgrund (grovt sett går det numera att säga att kring 30% av alla stockholmare är icke-vita):
 
”Översatt” till och utifrån kön och ras så innebär det i praktiken att kring en av tre av alla vita män i Stockholms län mellan ca 30-50 år skulle rösta på SD om det vore val idag.
 
SD:s valresultat 1988-2014 i Stockholms län:
 
1988: 0,02%=214 röster
 
1991: 0,1%=966 röster
 
1994: 0,31%=3215 röster
 
1998: 0,43%=4490 röster
 
2002: 1,02%=11 091 röster
 
2004: 1,9%=12 471 röster
 
2010: 4,17%=29 886 röster
 
2014: 9,7%=74 136 röster
 
2017: 16-17% i partisympatiundersökningarna
 
2018: 19-20% ?
21038138_10154982840125847_916351068_o.jpg

SD:s potentiella tak och ”peak”-siffra verkar ligga på kring 30%

Jag känner och är bekant med flera forskare, journalister, aktivister och andra som liksom mig själv har följt, dokumenterat, studerat, analyserat och även bekämpat den svenska extremhögern och SD ända sedan 1990-talet eller ännu länge tillbaka och bland dem finns några som ibland har sagt till mig att uppemot 30% eller kring en tredjedel av den svenska totalbefolkningen mer eller mindre delar SD:s attityder, åsikter, problemformuleringar och förslag på lösningar (och vilket översatt och omräknat till enbart den infödda svenska majoritetsbefolkningen tyvärr innebär uppemot 45-50%) och nu verkar det som att det faktiskt kan stämma för ett annat sätt att uttrycka detta på är ju att se ca 30% som SD:s potentiella ”peak”/tak – d v s större en så kan SD nog aldrig bli enligt en färsk väljarundersökning trots att SD kan uppvisa den mest lojala väljarkåren (bredvid S) eller i varje fall inte just nu och i varje fall inte om inte något riktigt drastiskt händer som nästan måste vara revolutionerande drastiskt (och därmed också ytterst dramatiskt och antagligen tyvärr även rätt så våldsamt):
 
19875504_10154844978475847_4261025920106197006_n.jpg
 
”Störst andel väljare som inte sneglar på andra partier har Socialdemokraterna (67 procent), tätt följa av SD (66 procent). I förhållande till partiets storlek är dock potentialen att växa begränsad för S.
 
Sverigedemokraterna är det parti som enligt DN/Ipsos mätning just nu har minst växtmån. Bara 8 procent av dem som inte skulle rösta på SD i dag funderar seriöst på att göra det nästa år. Ett skäl är förstås att partiet redan haft en spektakulär tillväxt och därmed fångat in en stor del av de väljare som är mottagliga för SD:s budskap.”

Kommer SD att återigen att lyckas dubblera sitt valresultat 2018?

SD ”stjäl” nu inte bara röster från de andra partierna (SD är det enda partiet som tar röster från samtliga partier i riksdagen enligt SCB:s senaste partisympatiundersökning) utan ”stjäl” nu också sakfrågor från de andra partierna: Tidigare ansågs de enbart ha den bästa invandringspolitiken av det s k svenska folket i olika opinionsundersökningar utöver att Åkessons popularitet hos det s k svenska folket alltid har varit större än partiets dito (hade enbart Åkesson kandiderat i ett val utan partiet så hade denne möjligen erhållit uppemot 30% av rösterna):
 
 
Fram tills nu har SD alltid lyckats dubblera (eller t o m flerdubblera – f ö en statistisk ”bedrift” som ytterst få partier någonsin har lyckats med i fria val – tyska NSDAP dubblerade till exempel sitt valresultat mellan 1930 och 1932 års val och den ”bedriften” brukar räknas som unik och gjorde det redan ”när det begav sig”) sitt valresultat mellan två val (med undantag för nazistperioden 1994-98) och det finns nu en överhängande risk att partiet kommer att dubblera 2014 års valresultat och vilket i så fall innebär att SD erhåller kring 25% i 2018 års val och därmed blir landets största eller andra största parti.

1944 kandiderade två vänsterkändisbarn för ett svenskt nazistparti

Ibland kan meningsskiljaktigheter mellan föräldrar och barn (om det nu var det det berodde på) leda till rätt så oväntade politiska vägval:
 
1944 kandiderade både författarinnan Annie Åkerhielm, dotter till Sveriges förste anarkist Nils Herman Quiding, och advokat Björn Dalström, son till den svenska arbetarrörelsens första kvinnliga ledare Kata Dalström, för Svenska socialistiska partiet (SSP) som tidigare hade varit ett vänstersocialistiskt parti men som utvecklades till ett nazistiskt parti under krigsåren.
 
15747795_10154268364880847_8964920738519411583_n
SSP erhöll dock ej mer än 5279 röster trots att båda dessa ”kändisbarn” hade agerat affischnamn för partiet i valkampanjen och trots att partiorganet Folkets dagblad basunerade ut att ”Söders arbetarmassor fylkas kring talarstolen” (men vilket samtidigt fotografier från partiets valmöten knappast tyder på – snarare verkar SSP:s möten ha frekventerats av s k ”Östermalmsdamer” och s k ”överklassnazister”). I samma val erhöll även fascistiska Sveriges nationella förbund 3819 röster och nazistiska Svensk socialistisk samling 4204 röster.
15781370_10154268416150847_2925880940650214674_n
 
Efter 1944 skulle det dröja många decennier innan ett svenskt fascistiskt och nazistiskt parti erhöll ett ungefär lika stort antal röster igen och vilket skedde först 1991 då Sverigedemokraterna erhöll 4877 röster i riksdagsvalet samma år (och däremellan erhöll Nordiska rikspartiet i och för sig rätt så anmärkningsvärda 470 respektive 446 röster i 1985 och 1988 års riksdagsval).