Kontakt

Kontaktinformation:
E-post: tobias.hubinette@bredband.net
Textarkiv: http://www.tobiashubinette.se
Telefon: 0730-81 43 29

Tobias Hübinette, Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet, 651 88 Karlstad

Contact information:
E-mail: tobias.hubinette@bredband.net
Text archive: http://www.tobiashubinette.se
Phone: 46-730-81 43 29

Tobias Hübinette, Department of Language, Literature and Intercultural Studies, Karlstad University, SE-651 88 Karlstad, Sweden