Recensioner

Review 5
Review 6
Review 7
Review 9
Review 10
Review 11
Recension 6
Recension 10
Recension 11
Recension 12
Recension 13
Recension 14
Recension 15
Recension 16
Recension 17
Recension 18

 

On critical race and whiteness studies

book_9.jpg

”Asian diasporas. New conceptions, new frameworks” is published by Stanford University Press: www.sup.org Order the book at: www.bookshop.blackwell.co.uk

book_10.jpg

”Transnationella rum. Diaspora, migration och gränsöverskridande relationer” är publicerad av Boréa förlag: www.borea.nu Beställ boken på: www.adlibris.com/se

book_8.jpg

”Adoption med förhinder. Samtal med adopterade och adoptivföräldrar om vardagsrasism och etnisk identitet” är publicerad av Mångkulturellt centrums förlag: mkc.nordicshops.com Beställ boken på: www.bokus.se

book_13.jpg

”Complying with colonialism. Gender, race and ethnicity in the Nordic region” is published by Ashgate: www.ashgate.org Order the book at: www.bookshop.blackwell.co.uk

book_14.jpg

”Media in motion. Cultural complexity and migration in the Nordic region” is published by Ashgate: www.ashgate.org Order the book at: www.bookshop.blackwell.co.uk

book_15.jpg

”Den interkulturella blicken i pedagogik. Inte bara goda föresatser” är publicerad av Södertörns högskolas förlag: bibl.sh.se Beställ boken på: www.bokus.se

book_17.jpg

”Whiteness and postcolonialism in the Nordic region. Exceptionalism, migrant others and national identities” is published by Ashgate: www.ashgate.org Order the book at: www.barnesandnoble.com

book_18.jpg

”Om ras och vithet i det samtida Sverige” är publicerad av Mångkulturellt centrums förlag: mkc.nordicshops.com Beställ boken på: www.bokus.com

book_21.jpg

”Bryt upp! Om etik och rasism” är publicerad av BTJ Förlag: www.btj.se Beställ boken på: www.adlibris.com

book_22.jpg

”Crisis in the Nordic countries. At the intersection of environment, finance and multiculturalism” is published by Ashgate: www.ashgate.org Order the book at: www.amazon.com

book_24.jpg

”Unveiling Whiteness in the Twenty-First Century. Global Manifestations, Transdisciplinary Interventions” is published by Lexington Books: www.rowman.com Order the book at: www.amazon.com

book_26.jpg

”Affectivity and Race. Studies from Nordic Contexts” is published by Ashgate: www.ashgate.com Order the book at: www.amazon.com

book_27.jpg

”Ras och vithet. Svenska rasrelationer igår och idag” är publicerad av Studentlitteratur: www.studentlitteratur.se Beställ boken på: www.adlibris.com

book_28.jpg

”Studier om rasism. Tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering” är publicerad av Arx förlag: www.arxforlag.se Beställ boken på: www.bokus.com

 

On Korean and transnational adoption

book_5.jpg

”Hitta hem. Vuxna adopterade från Korea ber?ttar” är publicerad av Ordfront förlag: www.ordfront.se Beställ boken på: mkc.nordicshops.com

book_6.gif

book_11.jpg

”Outsiders within. Writing on transracial adoption” is published in English by South End Press: www.southendpress.org and in Korean by KoRoot www.koroot.org Order the book at: www.amazon.com and at: www.kyobobook.co.kr

book_16.jpg

”Intercountry adoption. Policies, practices and outcomes” is published by Ashgate: www.ashgate.org Order the book at: www.amazon.com

rnc_1.jpg

”Tracing Trades: International Adoption and Nordic Colonialism” is a multimedia installation exhibited at Living (in) the Postcolonial/Act 3 of Rethinking Nordic Colonialism: A Postcolonial Exhibition Project in Five Acts: www.rethinking-nordic-colonialism.org View the film ”Tracing Trades”, and listen to the audio tour at: www.rethinking-nordic-colonialism.org/files/grid/a3.htm#tracing

rnc_10.jpg

View the film ”Adopting Belinda” and the performance ”(Dis)ComfortAN(d)AlieNation: The X-Raced Mut(at)ed Speak” at: www.rethinking-nordic-colonialism.org/files/grid/a3.htm#tracing

 

On Korean and Asian studies

book_25.jpeg

”The intercountry adoption debate: Dialogues across disciplines” is published by Cambridge Scholars Publishing: www.cambridgescholars.com Order the book at: www.cambridgescholars.com

book_3.jpg.gif

”International Korean adoption: A fifty-year history of policy and practice” is published by Haworth Press: www.routledge.com Order the book at: www.barnesandnoble.com

book_4.jpg

book_7.jpg

”Comforting an orphaned nation. Representations of international adoption and adopted Koreans in Korean popular culture” is published in English by Jimoondang: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A197367&dswid=7481