Kategori: Twitter

SD arrangerade idag ett valmöte på Götaplatsen i Göteborg

Ikväll arrangerade SD Göteborg, som leds av antisemiten och rasideologen Jörgen Fogelklou, ett möte på Götaplatsen i Göteborg med Jimmie Åkesson och Jessica Stegrud som talare.

Götaplatsen med sin monumentala 20-talsarkitektur är klassisk mötesmark för den svenska s k nationella rörelsen: 

Där talade den förste svenske nazistledaren Birger Furugård redan 1931 och där kunde högerradikala Sveriges nationella förbunds Göteborgsavdelning ibland samla 1000-tals deltagare på 30-talet vilka tillsammans formade mäktiga fanborgar till tonerna av s k fosterländsk marschmusik medan den konkurrerande nazistledaren Sven Olov Lindholm talade där bl a 1933 och 1934. 

År 1943 höll också en ung och halvt om halvt uniformerad Ingvar Kamprad, som under samma år f ö grundade IKEA, ett brandtal för nationalsocialismen på Götaplatsen när han under kriget var aktiv i Lindholms nazistpartis ungdomsförbund Nordisk ungdom. Enligt uppgift höll Kamprad även ett ridspö eller någon slags läderpiska i ena handen när han höll sitt tal ståendes på Konstmuseets trappa.

Även SD har genom åren anordnat möten på Götaplatsen och tidigare kunde SD inleda sina möten där med att spela Wagners Valkyriornas ritt innan partiledaren gjorde entré och äntrade talarstolen medan SD:s dåvarande egen musikkår trummade suggestivt och hotfullt på sina virveltrummor.

I kväll bjöd dock SD på en blandning av dansbands- och rockmusik i stället för på operamusik och militärtrummor.

Och jag har nog inte tidigare förorsakat att ett visst ämne har trendat på svenskspråkiga Twitter men tidigare idag och fr a i eftermiddag verkar jag ha lyckats med det: 

I morse påminde jag om att SD och andra s k nationella partier även tidigare har arrangerat möten på Götaplatsen i Göteborg med anledning av att SD ikväll höll möte där och ett tag var Götaplatsen därför det tredje största trendämnet på svenska Twitter efter Mariupol och Ringhals 4 p g a att många fr a göteborgare verkar ha reagerat på min tweet genom att roa sig med att skämta om att jag mer eller mindre vill riva hela Götaplatsen då jag anses påstå att Götaplatsen är ”nazistisk” och ”rasistisk” o s v.

De som idag har haft kul åt min tweet verkar f ö vara alltifrån NMR:are, AfS:are och NMR:are till representanter från andra partier och det är väl troligt att det handlar om ett kollektivt utslag av Göteborgspatriotism parat med ett visst inslag av den klassiska Göteborgshumorn – d v s en s k dumdryg stockholmare som mig ska s a s inte uttala mig om Götaplatsen överhuvudtaget och ”den där akademikern har väl ändå bara varit i Göteborg under kulturvänsterns bokmässa”.

Reflektioner kring att den misstänkte mördaren i Visby följde mig på Twitter

En undrar ju i sitt stilla sinne vad det egentligen innebär att den misstänkte mördaren i Visby uppenbarligen följde mig på Twitter och det går väl att anta att det innebär att han hyste åtminstone ett visst intresse för mig. 

Att påfallande många tillhörande den svenska s k nationella rörelsen (och från SD till NMR) följer mig både här på Facebook och på Twitter liksom på Instagram är visserligen ett faktum sedan många år tillbaka men en del av dem gör möjligen det då deras intresse för mig ibland kan tänkas gränsa till besatthet (p g a att jag utlöser vrede och kanske t o m hat inom dem av politisk-ideologiska skäl) och det är alltid svårt för att inte säga omöjligt att säga exakt vilka just de personerna är. 

Det hör då till saken att jag regelbundet igenkänns ”på stan” av för mig okända personer (d v s inte av släktingar, vänner, bekanta, nuvarande eller f d grannar, nuvarande eller f d kollegor o s v) vilka ibland tydligt visar att de just känner igen mig. Alldeles nyss kom t ex en ung man fram till mig och bad om att få ta en selfie tillsammans med mig, som jag tolkar som en s k andragenerationare med utomeuropeisk bakgrund boendes i ett miljonprogramsområde och som antagligen också är en svensk muslim, men inte sällan handlar det också om mer eller mindre uppenbara representanter för den svenska s k nationella rörelsen (och återigen från SD till NMR) vilka medelst blickar, kroppsspråk och minspel visar att de tydligt känner igen mig. 

Detta kan då hända på de mest ”omöjliga” platser såsom när jag är på semester i t ex Sankt Petersburg (d v s i Ryssland – och av svenskar som också råkar vara där samtidigt), befinner mig i Oslo under en s k weekendresa (och återigen av svenskar som också råkar vara där samtidigt), är i Göteborg över dagen för en föreläsning, befinner mig i Uppsala för att besöka universitetsbiblioteket, besöker någon mindre kommun i Värmland eller går runt i centrala Karlstad eller på Östermalm eller Södermalm i Stockholm.

Nu lär den misstänkte mördaren dock aldrig mer tillhöra en av dem som kan tänkas känna igen mig på offentlig plats – i alla fall inte på många årtionden eftersom han idag har erkänt mordet och därmed kommer att dömas till ett sannolikt långt fängelsestraff – och det är jag i ärlighetens namn just nu faktiskt rätt så tacksam över.

Om att skapa en topptrend på Twitter

Jag har nog aldrig lyckats skapa eller snarare provocera fram en s k trend på (svenskspråkiga) Twitter – i alla fall inte en trend som intar förstaplatsen kontinuerligt och utan uppehåll under en hel dag i sträck (och i detta fall från åtminstone ca kl. 9 till åtminstone ca kl. 20) – men idag skedde just det och det handlar rent konkret om att jag i morse tweetade ut att skådespelaren Ulf Brunnberg deltog i SD:s tv-kanal Riks just idag.

Vad Brunnberg själv anser om detta – d v s att han (eller snarare hans namn) har toppat svenska Twitter under hela dagen – är dock än så länge okänt men det är nog troligt att det aldrig har hänt tidigare eller kommer att ske igen i hans liv.

Sedan är det en annan sak om detta är bra eller dåligt för det innebär väl någonstans samtidigt också gratisreklam åt SD.

Om att ha uppnått ett rätt så stort antal följare i sociala medier

Under årets första dag har jag av en ren slump råkat uppnå 3500 följare på Facebook, 8000 följare på Twitter och 9000 följare på Instagram – d v s s k jämna tal (och ibland lite mer än så) utan att någonsin ha arbetat för det på ett medvetet och planerat sätt och visserligen är de här siffrorna mycket långt från s k influencer-siffror men kanske är jag trots allt idag den forskare i landet som ägnar mig åt frågor om ras, rasism, vithet, svenskhet, adoption, adopterade, asiater och minoriteter i allmänhet som ändå räknar flest följare på dessa tre sociala medier-plattformar oavsett vad det egentligen säger, betyder och innebär.

Under 2021 besökte slutligen närmare 180 000 unika besökare dessutom min blogg vid något tillfälle och tittade på och läste ett eller flera blogginlägg, vilket är den högsta siffran hittills, och flest besökare erhöll följande inlägg:

1, Om den högerextreme prins Carl Bernadotte och Husebyaffären

2, Idag har 33,5% av alla invånare någon slags utländsk bakgrund, invånarna med utländsk bakgrund stod för 99% av folkökningen under 2020, mellan 38-40% av alla invånare som är mellan 0-34 år har någon form av utländsk bakgrund och medan medelåldern bland desamma ligger på kring 35 år så ligger medelåldern bland majoritetssvenskarna numera på uppemot 50 år

3, SD-anknutna Jeanette Höglund blev utsedd till årets stockholmare 2020

4, Den gripne mannen som har kartlagt uppemot 200 personer och som är misstänkt för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor är SD-sympatisör

5, ”Dogge” poserar tillsammans med en nazist på gårdagens högerextrema bokmässa i Solna

6, I går festade Åkesson ihop med en SD-topp som har hyllat Förintelsen och nazismen

7, Idag har över 33% av Sveriges befolkning utländsk bakgrund, över 20% är synliga minoritetsinvånare och runt 40% av alla mellan 0-44 år har utländsk bakgrund liksom runt 45% av alla storstadsbor

8, Reflektioner kring att bli anklagad av andra forskare för att engagera mig i minoriteter som jag själv inte tillhör och därmed också anklagas för att vilja företräda minoriteten ifråga och därigenom förtrycka och marginalisera densamma

9, Sveriges 69 största invandrargrupper den 31 december 2019 från finländare till kongoleser

10, Ulf Kristersson ljuger både sina egna väljare och svenska folket rakt upp i ansiktet ikväll i SVT genom att påstå att SD har blivit ett seriöst parti på sistone och särskilt under pandemin

SD och högern fortsätter att dominera på Facebook och Twitter

Facebook, som 75% av alla invånare i Sverige använder sig av någon gång ibland och över 50% dagligen (d v s någon gång eller flera gånger per dygn), fortsätter tyvärr att domineras av SD att döma av Medieakademins sammanställning från idag och Statistisk opinions sammanställning för en månad sedan. SD har även ett regelbundet starkt genomslag i big data-interaktionsmätaren Top 10 Facebook Swedens dagliga sammanställningar.


Medieakademin har f ö också räknat på hur riksdagens sammansättning hade sett ut om den hade avspeglat SD:s proportionella närvaro på svenskspråkiga Facebook och i så fall hade SD innehaft över 33% av samtliga riksdagsmandat.


Även på Twitter är SD:s och den samlade högerns dominans tyvärr också tydlig enligt Medieakademin och den sista gröna stapeln är då den som gäller för innevarande år (år 2021).
Det är väl slutligen rätt så troligt att både Facebook och Twitter kommer att påverka utgången av nästa års ödesval.

Sverige är ett av de länder i världen där falsk och felaktig information riskerar att spridas allra mest

En ny studie visar att Sverige tyvärr tillhör den grupp länder på jorden där risken för spridning av falsk och felaktig information är som allra störst och i detta fall handlar det om Twitter och närmare bestämts om Twitter-poster eller s k tweets som har postats under innevarande pandemi.

Sverige hamnar tyvärr på samma nivå som bl a Ryssland, Bulgarien, Indien, Mexiko, Ecuador, Libyen och Angola och vilket antagligen beror på att svenskar verkar ”konsumera” (d v s läsa, följa, titta på, lyssna på o s v) alternativmedier i högre grad än andra s k folkslag i världen:

”I början av coronapandemin spreds fler felaktiga rykten och mer felaktig information om coronaviruset och covid-19 än efter ett par månader. Det enligt en analys av drygt 100 miljoner tweets från coronapandemins början. Och enligt studien hör Sverige till riskländerna för att utveckla en så kallas infodemi.”

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7590622

”Drygt 100 miljoner tweets om covid-19 från den 22 januari till den 10 mars i år har ingått i studien där forskare har mätt sanningshalten i det som skrevs vid olika tidpunkter. Och det visar sig att i januari, när viruset var ganska okänt, så twittrades mer falsk information kring Covid-19 än i mars då man hellre länkade till trovärdiga källor.

Man fann också skillnad mellan de länder som varit mer öppna med information om infektions och dödstal – där länkade twittrarna mer till trovärdiga källor än de länder som inte varit lika transparenta med sin information. Och Sverige fanns bland riskländerna för masspridning av felaktiga rykten och information.

Något som är extra intressant enligt Linus Andersson, även om bara omkring 4 procent av Sveriges befolkning är aktiv på Twitter.

– I den här studien har Sverige samma värden som Ryssland till exempel vilket ju kan ses som anmärkningsvärt.”

På svenska Twitter händer det alltid saker

Genom åren har jag (gästlärar)undervisat på en rad konstnärliga högskolor och utbildningar och under innevarande hösttermin gör jag ett ”gästspel” på Musikhögskolan eller Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet men uppenbarligen har en SD-associerad student reagerat negativt på det på Twitter (d v s på min lärarinsats på hens skola/utbildning som konkret handlar om en föreläsning om rasperformativitet inom scenkonsten):

Allt oftare har jag just börjat notera att (ens/mina) studenter antingen reagerar negativt på ämnet (d v s det jag föreläser om) eller på insatsen i sig (d v s att det är just jag som undervisar) och det är väl tyvärr bara att inse och acceptera att 15-20% av dagens (och därmed ens/mina) studenter numera röstar på eller åtminstone stödjer SD.

Och två SD:are diskuterar adoption (på Twitter) och en av dem råkar ha en adopterad vän som jag tydligen har hjälpt att hitta sin förstamor/biologiska mor åt (jag har då genom åren hjälpt mängder med adopterade att göra just det) och den förste SD:aren kan därför inte riktigt ”gå igång” på att hetsa mot mig medan den andre SD:aren visserligen kan hålla med om att det var ”fint” av mig att hjälpa den adopterade (d v s den förste SD:arens vän) men hen måste ändå prompt inflika att jag samtidigt är en ”svenskhatande radikal” i äkta SD-Tourettes syndrom-stil.

SD radikaliseras alltmer just nu och därtill inför öppen ridå

Inför igår (d v s under de senaste dagarna) har SD:arna och SD-lägret (i bred mening – d v s de s k ”svärjevännerna”) varit besatta av och fixerade vid sitt ”favvoland” och ”favvofolk” Danmark och danskarna (bredvid Ungern och numera också Polen plus ett antal andra länder) och igår kom något av crescendot och den stora urladdningen i form av en efterlängtad dansk dom och ett likaledes efterlängtat (svenskt) upplopp efter att en efterlängtad dansk(-svensk) s k ”islamkritisk” demonstration ”förbjudits” medan en efterlängtad dansk blev ”portad” från att komma in i Skåne/Sverige (men några av den efterlängtade danskens danska partimedlemmar kom ändå in i Skåne/Sverige och till Malmö där de vid åtminstone två tillfällen lyckades bränna samt spela fotboll med Koranen på offentlig plats och på äkta frigjort danskt ”manér”).
118615178_10157802589010847_1506367299148843046_n.jpg118523536_10157802745985847_4674322805278995705_n

När den färgblinda antirasismen slår knut på sig själv för femtielfte gången i rad

Tydligare än så här kan det nog inte bli vad gäller att både illustrera och bevisa att Sverige är världens utan konkurrens mest antirasistiska land där den färgblinda antirasismen numera omhuldas av allt och alla från den radikala vänstern till den radikala högern och allt och alla däremellan:
 
Att påpeka och lyfta fram att en av Sveriges mest världsberömda s k stjärnkockar Marcus Samuelsson är adopterad från Etiopien och att de (utlands)adopterade av någon märklig anledning glänser som demografisk subgrupp inom allt som har med mat/dryck och restauranger/krogar att göra (se https://tobiashubinette.wordpress.com/2020/04/12/marcus-samuelsson-adopterade) låter sig uppenbarligen inte göras vare sig obesvarat och ostraffat i just världens mest antirasistiska land – d v s den svenska färgblinda antirasistiska logiken ”den som sa’t han va’t” (d v s kort och gott – den som pratar om ras är rasist och med stort R dessutom liksom även en biologist och essentialist, som delar upp, kategoriserar och boxar in/ut människor i olika grupper) gäller fortfarande och med full kraft dessutom att döma av de många ilskna färgblinda antirasistiska svaren på min tweet.