Kategori: minoriteter

En demografisk översikt över den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2018

Den 31 december 2018 hade 32,37% eller 3 455 500 invånare någon form av utländsk bakgrund genom att antingen vara utrikes födda eller inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar.
 
Den 31 december 2018 var 20,32% eller 2 078 302 invånare s k synliga minoritetsinvånare utifrån att ha någon form av bakgrund i Afrika, Asien, Latinamerika, Karibien, Oceanien och Sydöstra Europa.
 
Den 31 december 2018 hade följande antal invånare någon form av bakgrund i följande kontinenter:
 
Afrika 359 364
Asien 1 174 858
Europa 1 690 835
Centralamerika, Karibien och Sydamerika 161 985
Nordamerika 55 586
Oceanien 11 200
Okänd bakgrund 2047
 
Den 31 december 2018 hade följande antal invånare någon form av bakgrund i följande regioner:
 
Subsahariska Afrika 287 594
 
Västasien och Nordafrika (847 809 + 71 770) 919 579
Centralasien 11 723
Sydasien 104 132
Nordostasien 79 527
Sydostasien 131 667
 
Centralamerika och Sydamerika (16 657 + 135 766) 152 423
Karibien 9562
USA och Kanada (47 584 + 8002) 55 586
 
Oceanien 372
Australien och Nya Zeeland (8363 + 2465) 10 828
 
Balkan 381 723
Balticum 58 220
Centraleuropa 191 582
Norden 643 423
Sydeuropa 91 231
Västeuropa 247 326
Östra Europa 77 330
 
Okänd bakgrund 2047
 
Den 31 december 2018 hade följande antal invånare någon form av bakgrund i följande länder
 
Afrika 359 364
Afrikas horn 200 617: Djibouti 840, Eritrea 56 155, Etiopien 36 791, Somalia 106 831
Centrala Afrika 37 481: Burundi 4920, Centralafrikanska republiken 218, Demokratiska republiken Kongo 7453, Ekvatorialguinea 87, Gabon 60, Kamerun 2740, Kenya 7247, Kongo 1572, Rwanda 1162, São Tomé & Príncipe 24, Sydsudan 108, Tanzania 3731, Uganda 8159
Nordafrika 71 770: Algeriet 7532, Egypten 13 645, Libyen 5899, Marocko 23 319, Mauretanien 157, Sudan 8297, Tunisien 12 921
Södra Afrika 11 279: Angola 1638, Botswana 189, Comorerna 9, Lesotho 90, Madagaskar 236, Malawi 166, Mauritius 411, Moçambique 626, Namibia 260, Seychellerna 133, Swaziland 51, Sydafrika 5208, Zambia 1130, Zimbabwe 1132
Västafrika 38 217: Benin 203, Burkina Faso 152, Elfenbenskusten 1946, Gambia 11 089, Ghana 5375, Guinea 1197, Guinea-Bissau 336, Kap Verde 810, Liberia 2173, Mali 331, Niger 130, Nigeria 9958, Senegal 1829, Sierra Leone 1676, Tchad 218, Togo 794
 
Asien 1 174 858
Centralasien 11 723: Kazakstan 3261, Kirgistan 1675, Tadjikistan 573, Turkmenistan 376, Uzbekistan 5838
Nordostasien 79 527: Hongkong 1054, Japan 6272, Kina 43 292, Mongoliet 5298, Nordkorea 104, Sydkorea 21 049, Taiwan 2458
Sydasien 104 132: Bangladesh 14 510, Bhutan 55, Indien 49 637, Maldiverna 42, Nepal 1451, Pakistan 24 631, Sri Lanka 13 806
Sydostasien 131 667: Brunei 11, Filippinerna 24 456, Indonesien 5491, Kambodja 1300, Laos 931, Malaysia 3013, Myanmar 2104, Singapore 1365, Thailand 62 102, Vietnam 30 884, Östtimor 10
Västasien 847 809: Afghanistan 63 174, Bahrain 176, Förenade Arabemiraten 4304, Irak 220 055, Iran 116 656, Israel 6022, Jemen 3542, Jordanien 9297, Kuwait 6166, Libanon 64 048, Oman 112, Palestina 12 181, Qatar 427, Saudiarabien 8497, Syrien 231 178, Turkiet 101 974
 
Latinamerika & Karibien 161 985
Centralamerika 16 657: Belize 26, Costa Rica 846, El Salvador 5885, Guatemala 1626, Honduras 799, Mexiko 5217, Nicaragua 1627, Panama 631
Karibien 9562: Antigua & Barbuda 17, Bahamas 78, Barbados 377, Bermuda 22, Brittiska Jungfruöarna 3, Dominica 136, Dominikanska republiken 1599, Grenada 132, Haiti 335, Jamaica 915, Kuba 5046, S:t Kitts & Nevis 4, S:t Lucia 95, S:t Vincent & Grenadinerna 46, Trinidad & Tobago 757
Sydamerika 135 766: Argentina 7200, Bolivia 8257, Brasilien 15 097, Chile 57 942, Colombia 20 380, Ecuador 4629, Guyana 328, Paraguay 422, Peru 14 111, Surinam 98, Uruguay 4756, Venezuela 2546
 
Angloamerika 55 586
Kanada 8002, USA 47 584
 
Oceanien 11 200
Australien 8363, Fiji 140, Kiribati 4, Marshallöarna 2, Mikronesien 1, Nauru 4, Nya Zeeland 2465, Palau 13, Papua Nya Guinea 58, Salomonöarna 11, Samoa 72, Tonga 65, Vanuatu 2
 
Europa 1 690 835
Balkan 381 723: Albanien 7472, Bosnien 92 622, Bulgarien 13 408, Jugoslavien 139 538, Kosovo 15 827, Kroatien 17 725, Makedonien 14 567, Montenegro 2011, Rumänien 42 535, Serbien 20 742, Serbien och Montenegro 12 744, Slovenien 2532
Balticum 58 220: Estland 27 265, Lettland 12 694, Litauen 18 261
Centraleuropa 191 582: Polen 139 747, Slovakien 2757, Tjeckien 3009, Tjeckoslovakien 13 051, Ungern 33 018
Norden 643 423: Danmark 106 668, Finland 408 429, Island 10 408, Norge 117 918
Sydeuropa 91 231: Cypern 1693, Gibraltar 5, Grekland 33 518, Italien 25 660, Malta 377, Portugal 7847, San Marino 8, Spanien 22 123
Västeuropa 247 326: Andorra 7, Belgien 5000, Frankrike 20 706, Irland 5301, Liechtenstein 5, Luxemburg 495, Monaco 75, Nederländerna 20 731, Schweiz 7841, Storbritannien 55 281, Tyskland 115 550, Österrike 16 334
Östra Europa 77 330 Armenien 4481, Azerbajdzjan 4857, Georgien 2544, Moldavien 1635, Ryssland 30 701, Sovjetunionen 14 764, Ukraina 13 329, Vitryssland 4643
 
f d Jugoslavien 318 308
Bosnien 92 622, Jugoslavien 139 538, Kosovo 15 827, Kroatien 17 725, Makedonien 14 567, Montenegro 2011, Serbien 20 742, Serbien och Montenegro 12 744, Slovenien 2532
 
f d Sovjetunionen 135 174
Armenien 4481, Azerbajdzjan 4857, Estland 27 265, Georgien 2544, Lettland 12 694, Litauen 18 261, Moldavien 1635, Ryssland 30 701, Sovjetunionen 14 764, Ukraina 13 329, Vitryssland 4643
 
Östeuropa 708 479
Albanien 7472, Armenien 4481, Azerbajdzjan 4857, Bosnien 92 622, Bulgarien 13 408, Estland 27 265, Georgien 2544, Jugoslavien 139 538, Kosovo 15 827, Kroatien 17 725, Lettland 12 694, Litauen 18 261, Makedonien 14 567, Moldavien 1635, Montenegro 2011, Polen 139 747, Rumänien 42 535, Ryssland 30 701, Serbien 20 742, Serbien och Montenegro 12 744, Slovakien 2757, Slovenien 2532, Sovjetunionen 14 764, Tjeckien 3009, Tjeckoslovakien 13 051, Ukraina 13 329, Ungern 33 018, Vitryssland 4643
 
Okänd bakgrund 2047

Jämlikhetsdata är inte detsamma som ”rasregister”: Över 300 lektorer, forskare, lärare, folkvalda, studenter och andra svenskar tar ställning emot det pågående drevet mot Leila Ali Elmi och för jämlikhetsdata

Drevet mot Leila Ali Elmi måste få ett slut: Jämlikhetsdata är inte detsamma som ”rasregister”: I ett unikt upprop på Aktuellt Fokus tar över 300 lektorer, forskare, lärare, folkvalda, studenter och andra svenskar ställning emot det pågående drevet mot riksdagsledamoten Leila Ali Elmi. Enligt debattörerna är det falskt och ohederligt att jämföra hennes förslag om jämlikhetsdata med rasbiologi.
 
 
”Det duger helt enkelt inte längre att bara vara bäst i klassen i lagarnas, attitydernas och retorikens värld för det skydd och de rättigheter som de olika minoriteterna visserligen tillerkänns på pappret i Sverige är just nu fullständigt omöjliga att både uppfylla, mäta och kartlägga liksom att följa upp över tid med data och siffror. Sverige är annars världsledande på statistik och inte minst gäller det statistik om kön och ålder men även om både socioekonomiska och regionala förhållanden tack vare folkbokföringsregistret och den offentliga statistik som genereras via detta register används i praktiken som underlag för hela det offentliga styrsystemet och i förlängningen för hela det svenska samhällsbygget. Statistik betyder med andra ord mer i Sverige än i de allra flesta andra länder i världen för att försöka skapa ett så jämlikt samhälle som möjligt.
 
Den totala avsaknaden av statistik rörande de fem diskrimineringsgrunderna och de fem nationella minoriteterna gör att den generella jämlikhetspolitiken som gäller i Sverige och som syftar till att utjämna klyftor av alla de slag liksom den övergripande antidiskrimineringspolitiken som främjar mångfald och representation, deltagande och delaktighet och likabehandling och inkludering just nu famlar i blindo och riskerar att i bästa fall bli ineffektiv och i värsta fall att till och med motverka sitt syfte.
 
Vi som undertecknar detta upprop står bakom riksdagsledamoten Leila Ali Elmi som just nu utsätts för ett mediedrev och en smutskastningskampanj i syfte att skada både henne och jämlikhetsdatafrågan och vi står också bakom införandet av jämlikhetsdata i Sverige.”
 
 

Det nya supermångfalds-Sverige såsom det avspeglar sig i siffror bland landets nuvarande gymnasieelever: I ett 50-tal kommuner i landet har mellan 50-100% av gymnasieeleverna numera utländsk bakgrund

Nu börjar Skolverkets statistik över det innevarande läsårets (d v s läsåret 2018/19) elever publiceras och först ut är gymnasieeleverna vilka oftast är mellan 18-20 år gamla och vilka just nu uppgår till 352 286 personer.
 
Av de 352 286 gymnasieeleverna är 32% utrikes födda eller födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar och skulle även de som är födda i Sverige med en utrikes född och en inrikes född förälder också räknas in så handlar det om minst 40% om inte mer än så. De allra flesta av gymnasieeleverna som har utländsk bakgrund har numera utomeuropeisk bakgrund och antagligen har kring 30% av samtliga invånare i landet i ålderskategorin 18-20 år numera utomeuropeisk bakgrund inräknat de som är utrikes födda, de som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar samt de som är födda i Sverige med en utrikes född och en inrikes född förälder.
 
Samtidigt är andelen gymnasieelever med utländsk bakgrund rejält mycket mindre i relation till den totala andelen ungdomar och unga vuxna med utländsk bakgrund i ålderskategorin 18-20 år då alltför höga procentandelar av landets ungdomar och unga vuxna med utländsk bakgrund, och i huvudsak rör det de som har utomeuropeisk bakgrund, inte kommer in på gymnasiet p g a att de inte har klarat att gå ut grundskolan och 9:an med fullständiga betyg och med gymnasiebehörighet.
 
Gymnasieeleverna med utländsk bakgrund är enligt ovanstående urval och definition kraftigt under- och överrepresenterade på följande program:
naturbruksprogrammet: 7%
restaurang- och livsmedelsprogrammet: 14%
bygg- och anläggningsprogrammet: 15%
hantverksprogrammet: 16%
fordons- och transportprogrammet: 18%
VVS- och fastighetsprogrammet: 19%
vård- och omsorgsprogrammet: 48%
International Baccaleurate: 62%
introduktionsprogrammet: 76%
 
Andel gymnasieeleverna med utländsk bakgrund enligt ovanstående urval och definition (d v s i dessa siffror ingår ej de som är födda i Sverige med en utrikes född och en inrikes född förälder) och de påtagligt höga siffrorna i vissa kommuner beror på de påtagligt skeva s k ålderspyramiderna i dessa kommuner, d v s de allra flesta av kommuninvånarna med svensk bakgrund i dessa kommuner är generellt s k rejält till åren alternativt att gymnasieeleverna med svensk bakgrund pendlar till en gymnasieskola som är belägen i en annan kommun:
Ekerö 50%
Huddinge 51%
Hultsfred 51%
Malmö 51%
Sundbyberg 51%
Botkyrka 52%
Gnosjö 52%
Hörby 52%
Orust 52%
Ragunda 52%
Staffanstorp 53%
Mönsterås 55%
Partille 55%
Södertälje 55%
Gnesta 56%
Nykvarn 56%
Salem 59%
Bengtsfors 61%
Emmaboda 61%
Sotenäs 61%
Uppvidinge 66%
Årjäng 66%
Hällefors 68%
Järfälla 68%
Upplands Väsby 68%
Flen 69%
Mölndal 72%
Nordanstig 72%
Landskrona 74%
Nora 75%
Åstorp 76%
Kävlinge 77%
Säter 79%
Högsby 80%
Smedjebacken 80%
Bjuv 81%
Gullspång 83%
Östra Göinge 83%
Hofors 85%
Hylte 85%
Alvesta 86%
Tibro 86%
Malå 87%
Knivsta 88%
Burlöv 89%
Lessebo 89%
Robertsfors 93%
Sorsele 94%
Tanum 94%
Nordmaling 97%
Borgholm 100%
Heby 100%
Karlsborg 100%
Kinda 100%
Kungsör 100%

Idag den 24 februari är det sverigefinnarnas dag och den sverigefinska minoriteten är fortfarande landets största enskilda minoritet även om finska språket är på väg att försvinna bland de sverigefinska barnen och ungdomarna

Idag den 24 februari är det sverigefinnarnas dag och så har varit fallet sedan 2010 och idag hissas därför den sverigefinska flaggan i de totalt 66 svenska kommuner som idag ingår i det sverigefinska förvaltningsområdet.
 
Den sverigefinska minoriteten är fortfarande landets största minoritet om samtliga utrikes födda, adopterade, ”andrageneration:are” och blandade vilka har någon slags bakgrund i Finland slås samman:
 
Sammanlagt handlade det om 411 740 folkbokförda invånare den 31 december 2017 (dock kan det nog handla om under 400 000 just idag) men tyvärr talar antagligen ganska så få av dessa finska numera och vilket det faktum att endast 4438 sverigefinska (d v s exkluderande de tornedalsfinska grundskoleeleverna) grundskoleelever erhöll modersmålsundervisning under läsåret 2016/17 (dock kan det nog handla om under 4000 just idag) tyvärr indikerar:
 
 
”Att sverigefinnarnas dag firas just på söndag, beror på att den 24 februari är folklivsforskaren Carl-Axel Gottlunds födelsedag. Gottlund samlade på 1800-talet information om de så kallade skogsfinnarna, alltså den stora finsktalande grupp som redan på 1500-talet utvandrande från dåvarande Finland till framförallt Bergslagen och Värmland.
 
Sverigefinnarnas dag har firats i Sverige sedan 2010 och användningen av den egna flaggan har varierat. I enkät som Sisuradio har skickat till de 66 kommuner som ingår i det finska språkets förvaltningsområde svarade en förkrossande majoritet att de kommer att flagga med den sverigefinska fanan.”

Tredje gången gillt i år för Jon Henrik Fjällgren?

Ikväll och i år (och så klart fr a den 9 mars när slutfinalen äger rum) är det dags för Jon Henrik Fjällgren, d v s för en svensk same och tillika för en svensk latino, för en ursprungsamerikan och för en adopterad (Fjällgren är väl kanske lite något av de svenska minoriteternas s k Kinderägg och om jag har räknat rätt så kan han nog sägas representera kring 230 000 invånare i landet inklusive samerna, latinamerikanerna och de adopterade), att ta hem och vinna årets Melodifestival efter att nu ha ställt upp och tävlat för tredje gången.
 
 
 

 

DzgttNCWsAAjN2I.jpg

Den svenska poliskåren är fortfarande påtagligt homogen: 94% av landets 20 000 poliser hade svensk bakgrund år 2017

Att inte särskilt många av landets 20 000 poliser har någon form av utländsk bakgrund är väl ett faktum som i stort sett alla känner väl till (liksom att de allra flesta poliser därtill är män):
 
År 2017 hade då hela 94% av alla poliser svensk bakgrund och så har det sett ut åtminstone under 2010-talet, d v s den procentsiffran har varit tämligen konstant i flera år på raken samtidigt som andelen invånare med utländsk bakgrund har skjutit i höjden rejält under samma årtionde och idag har uppemot en tredjedel av alla invånare i landet någon slags utländsk bakgrund.
 
Bland landets unga vuxna har idag kring 40% utländsk bakgrund och möjligen talar idag kring en tredjedel av alla barn och ungdomar och unga vuxna ett annat språk än svenska som förstaspråk, och vilket betyder att behovet av poliser som talar andra språk än svenska är mycket stort idag.
 
Det ska också tilläggas att de 6% poliser som har utländsk bakgrund antagligen i huvudsak har bakgrund i övriga Norden och i Europa och många av de som har utomeuropeisk bakgrund är antagligen adopterade och i stort sett alla adopterade har då svenska som förstaspråk och talar i regel enbart svenska (d v s de ser bara annorlunda ut till kroppen och kan därför inte bidra till någon ökad språkkompetens inom polisen).
 
Dock saknas inte intresset att bli polis bland unga vuxna med utländsk bakgrund: Kring en fjärdedel av alla som söker till polisutbildningen har idag utländsk bakgrund men vid själva antagningen när flera olika tester genomförs faller de allra flesta av dem bort medan de flesta av de majoritetssvenska unga vuxna som söker till polisutbildningen verkar komma in på utbildningen. De allra flesta unga vuxna med utländsk bakgrund som söker till polisutbildningen verkar f ö falla bort i samband med problemslösnings- och personlighetstesten (och vilket väl också innefattar ett IQ- eller begåvningstest).
 
 
”Polisen har som uttalat mål att fler av dem som sätter sig i skolbänken har utländsk bakgrund, det vill säga att de själva eller båda deras föräldrar är födda utanför Sverige.
 
– Fler poliser som pratar andra språk ger bättre service till dem som inte behärskar svenska fullt ut. Och vi behöver folk som kan se saker ur olika perspektiv, säger Stefan Wehlin på polisens HR-avdelning.
 
Och intresset finns uppenbarligen: drygt 23 procent av alla som lämnade in godkända ansökningar inför höstterminen 2018 hade utländsk bakgrund.
 
Men någonting händer på vägen. När utbildningen väl började i september hade gruppen krympt till knappt 9 procent. Räknat i huvuden handlar det om 59 av sammanlagt 663 studenter. Med andra ord löper sökande med utländsk bakgrund mer än dubbelt så hög risk att slås ut på vägen jämfört med resten.”

Fler minoritetsrepresentanter i den amerikanska kongressen än någonsin tidigare

‪Igår skrevs politisk historia i USA (även om ”the Donald” visserligen har twittrat ”Tremendous success tonight”):

2008 blev Obama USA:s första icke-vita president och 2018 blir nu demokraterna Sharice Davids och Deb Haaland USA:s första folkvalda urfolksamerikanska ledamöter i den amerikanska kongressen (urfolksamerikanerna fick då börja rösta först på 1920-talet). ‪https://edition-m.cnn.com/2018/11/06/politics/sharice-davids-and-deb-haaland-native-american-women/index.html‬

Proportionellt sett kommer det nu att finnas fler in/folkvalda kvinnor, unga vuxna/lägre medelålders och icke-vita/minoritetsrepresentanter liksom politiker som självkategoriserar sig som socialister än någonsin tidigare i den amerikanska kongressen efter gårdagens mellanårsval enligt den senaste rösträkningen.

https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/politics/women-congress-governor