Kategori: Sverigedemokraterna

SD är inte längre det parti som har svårast att ställa upp med kandidater i kommunvalet

Under många år var det SD som inte klarade av att gå till kommunval i ett mycket stort antal kommuner i landet p g a att partiets medlemsantal var litet (eller till och med ynka) men inför 2022 års kommunval är det uppenbarligen MP och L och delvis även KD som inte klarar av att göra detsamma medan SD numera räknar närmare 35 000 betalande medlemmar och därmed är ett av landets största partier mätt i antal medlemmar och det är därtill också möjligt att SD:s medlemmar är mer aktiva och därigenom mer villiga att ställa upp som kommunvalskandidater (och därigenom också i offentligheten) än andra partiers medlemmar.

SD räknar själva med att komma till makten i minst 50-talet kommuner från att idag och sedan 2018 års kommunval styra över endast en handfull kommuner varav nästan alla rör sydsvenska kommuner och de mest optimistiska beräkningarna säger att SD kommer att styra över 80-90 kommuner efter kommunvalet i september i år.

SD:s abortmotstånd handlar om en rasideologisk inställning till abort medan den kristna amerikanska högerns abortmotstånd handlar om en religiös inställning till abort

En liten påminnelse om varför SD (tillsammans med KD) alltid har varit det mest abortfientliga partiet i riksdagen och så till den grad att partiet antagligen förlorade 100 000-tals fr a kvinnliga röster inför 2018 års val p g a SD:s dåvarande inställning i abortfrågan och sedan dess har partiet dessutom misslyckats med att vinna tillräckligt många kvinnliga väljare för att kunna växa rejält i opinionsundersökningarna då många av landets kvinnor sannolikt inte litar på SD:s inställning i abortfrågan.

Så här stod det att läsa om abort- OCH adoptionsfrågan i SD:s partiprogram från 1999 (och under avdelningen ”Befolkningspolitik”), d v s flera år efter det att nyckelpersonerna inom SD:s nuvarande partiledning hade gått med i partiet inklusive inte minst partiledaren själv. 

SD:s abortmotstånd har helt enkelt alltid handlat om den s k befolkningsfrågan, som kort och gott kan översättas med rasfrågan, d v s det har för SD alltid handlat om att på alla upptänkliga vis försöka maximera antalet (nya) majoritetssvenskar på ett klassiskt pro-natalistiskt vis såsom att få ned antalet aborter (av majoritetssvenska foster) samtidigt som antalet (och andelen) invånare med utomeuropeisk bakgrund ska bekämpas och hållas nere och också det på alla upptänkliga vis såsom att stoppa alla utlandsadoptioner (av icke-vita barn).

KD:s abortmotstånd liksom Trumps och Republikanska partiets och juristerna i amerikanska HD:s dito grundar sig då inte primärt i den s k befolkningsfrågan (läs: rasfrågan) utan i kristna s k pro-life-argument som hämtar sin grund i konservativa Bibeltolkningar. Därför är det inte ”rättvist” mot USA:s kristna höger att koppla det aktuella amerikanska HD-beslutet till SD eftersom SD:s abortmotstånd har en annan (ras)ideologisk grund.

SD:s vrede mot Morgan Johansson är djupt ideologisk

Under våren 2022 och egentligen ända sedan 2020, som ett sätt slå tillbaka mot BLM-rörelsen, har ett flertal SD-riksdagsledamöter motionerat och (interpellations)debatterat om svensk kultur och svenskhet existerar eller ej liksom om svenskfientlighet och omvänd rasism existerar eller ej och det har i stort sett alltid varit Morgan Johansson som har fått svara på och debattera med SD i dessa sammanhang.

I de SD-anknutna alternativmedierna har S-regeringens (och den tidigare S-MP-regeringens) enligt SD:arna undvikande svar rönt stor upprördhet och antagligen sårat SD/SD:arna in i hjärteroten (i stil med ”Morgan Johansson vägrar att erkänna att svensk kultur existerar” respektive ”Morgan Johansson vägrar att erkänna att svenskfientlighet existerar”) mot bakgrund av att frågan om svenskhet och om omvänd rasism utgör själva kärnan i partiet liksom något av partiets existensberättigande.

Det är troligt att detta är en av orsakerna till att Johansson har utsetts till SD:s mest avskydda minister utöver det faktum att skjutningarna har ökat dramatiskt sedan pandemin och det är därmed en synnerligen ideologisk orsak till misstroendeförklaringen.

Och att Johansson sannerligen är ett rött skynke för SD men också för M har stått klart sedan länge och inte minst p g a den måhända hårda och kompromisslösa antifascistiska linje som Johansson förestår på Twitter. Johansson är f ö en av de ministrar som genom åren oftast har retweetat mig, vilket varje gång det sker väcker stor vrede bland SD:arna då det uppfattas som ”vänsterextremt” av Johansson att göra det.

SD är på god väg tillbaka till 90-talets retorik

SD och dess ledare är nu tillbaka på 90-talets lågvattenmärkesnivå vad gäller både retorik och analys och det är nästan omöjligt att ta in att detta är ett parti som anses regeringsdugligt eller åtminstone värt att alliera sig med av den gamla svenska högern.

Och för den som undrar så handlar det dels om ett tämligen vulgärt talesätt som har myntats och florerat bland SD:are och även bland andra (såsom årets svensk 2019 Jens Ganman) sedan flera år tillbaka och dels om ett synnerligen essentialistiskt synsätt som bl a motsägs av forskning som visar att även relativt nyanlända utomeuropeiska flyktingar påverkas av majoritetssamhällets värderingar efter bara några års vistelse i landet.

Kort och gott är detta m a o både vulgärt och ovetenskapligt och budskapet gränsar dessutom till ett klassiskt rastänkande – vissa kroppar från vissa delar på jorden bär för evigt på vissa egenskaper (värderingar, beteenden o s v) som aldrig försvinner.

SD i Värmland leds av rena skräckkabinettet

SD Värmlands toppnamn mobiliserar inför valet i september: 

Den flera gånger dömde Runar Filper fortsätter att vara de värmländska SD:arnas ledare trots alla grodor som har hoppat ur dennes mun genom åren och han har därmed snart passerat 20 år som SD Värmlands ”starke man” – ett distrikt som han har styrt över med järnhand.

Etta på Värmlands regionlista är Mikael Strandman som efter det s k flyktingkrisåret sade i radion att (majoritets)svenska kvinnor stöder en generös flyktingpolitik och hjälper ensamkommande flyktingungdomar av ”sexuella motiv” och av en ”passion till männen”. Senare förtydligade Strandman sig med att säga att kvinnor är ”sexuella varelser” medan männen mer ”är mer ute efter själva akten” samt att de enligt honom medelålders kvinnorna som hjälper de ensamkommande ungdomarna är intresserade av att ”bli omsvärmade av män som är 20–30 år yngre” än dem själva.

Och Charlie Weimers tog nyligen gladeligen en selfie med en amerikansk högerextremist.

Tyvärr finns det samtidigt en del som tyder på att SD kan komma att erhålla runt 21-22% i Värmland i september i år.

Heimdal har tagits över av SD

Det står nu helt klart att gamla ärevördiga Föreningen Heimdal i Uppsala, Sveriges äldsta och viktigaste borgerliga studentförening som tidigare tillhörde Fria Moderata Studentförbundet, har tagits över av SD:are tillhörande SD:s studentförbund Konservativa förbundet som i sin tur är intimt knutet till SD:s tankesmedja Oikos.

Och som så många gånger förr har detta hänt tidigare i den svenska s k nationella rörelsens brokiga och dramatiska historia: 1937 tog en grupp högerradikala studenter tillhörande Sveriges nationella förbund och det som senare skulle komma att bli Nysvenska rörelsen över Föreningen Heimdal.

SD:s kräftgång fortsätter i opinionsundersökning efter opinionsundersökning ”tack vare” viruset och Ryssland

”Tack” viruset och ”tack” Ryssland även om det naturligtvis är en fullständigt morbid tanke att tacka en sjukdom som har skördat miljontals döda världen över (inklusive 15 000 svenskar) och en invasion som har resulterat i antagligen 10 000-tals dödsoffer vid det här laget:

Här handlar det enbart om att konstatera att SD:s kombinerade kräft- och nedgång efter pandemins utbrott och krigsutbrottet helt enkelt fortsätter med oförminskad styrka i opinionsundersökning efter opinionsundersökning. 

Månaderna innan pandemins utbrott i början av 2020 låg SD på runt 25% i flera opinionsundersökningar och partiet var ibland jämnstarkt med eller t o m större än SAP medan Åkesson åtnjöt ett stort eller mycket stort förtroende hos uppemot 35-40% av svenskarna och han var tidvis den näst mest populäre partiledaren samtidigt som 35-40% av svenskarna ansåg att SD hade den allra bästa migrations- och integrationspolitiken.

Idag har samtliga dessa toppnoteringar sett sina bäst före-datum och den triumfatoriska ”vår-tid-är-nu”- och ”vi-är-det-nya-arbetarpartiet”-känsla som SD:arna fick uppleva vintern 2019-20 när uppemot 40-50% av de majoritetssvenska männen antingen sympatiserade med SD eller hade ett stort eller mycket stort förtroende för Åkesson liksom för partiets migrations- och integrationspolitik är nu historia.

Så här i efterhand står det nämligen utom allt tvivel att SD ”peak:ade” någon gång mot slutet av Trumps sista månader vid makten när skjutningarna och sprängningarna och miljonprogramsområdenas och utomeuropéernas prekära situation var i det närmaste totalt mediefokus och det ska nu till ett ”mirakel” om SD ska lyckas uppnå över 20% i riksdagsvalet i september och antagligen räcker inte de s k påskupploppen utan något mer måste sannolikt till för att detta ska kunna ske (OBS: det är inte på något sätt något som jag önskar personligen lika lite som att jag är tacksam på riktigt för viruset och Putin). 

En kombination av att åtminstone tidigare ha stöttat Trump och Putin, av att inte ha kunnat hantera pandemins utmaningar annat än att ha attraherats av antivaxxrörelsen och härja om Löfvens och Tegnells påstådda ”massaker” på majoritetssvenska åldringar och sist men inte minst av både Trumps och nu senast Le Pens valförluster har kort och gott gjort att 100 000-tals arbetare har vänt SD ryggen och återvänt till SAP sedan början av 2020.

Ryssland kolporterar SD:s revisionistiska lögn att den S-ledda samlingsregeringen var på Tysklands sida i en ny annonskampanj

Den ryska regimen har satt upp ”reklamanslag” vid busshållplatserna i Moskva och bl a i anslutning till svenska ambassaden som driver SD:s historierevisionistiska linje att Sverige och den SAP-ledda samlingsregeringen var på Tysklands sida under kriget och ”annonsen” exemplifierar även med Ingmar Bergman och Ingvar Kamprad (och ironiskt nog med faktauppgifter som bl a jag har hittat) men också med Astrid Lindgren som fulciteras.

Lindgren skrev nämligen i sin dagbok att ”om det nu ska vara så här, så ropar jag hellre ’Heil Hitler’ för resten av mitt liv än att ha ryssen här, i Sverige. Jag kan inte tänka mig något vidrigare”.

Däremot var Bergman och Kamprad pro-nazister och nazister och valet av trion är synnerligen strategiskt – alla tre är nämligen mycket kända och hyllade i Ryssland och tillhör några av de tio mest kända svenskarna bland dagens ryssar.

Detta får en fundera på om det fanns faktiskt någon slags rysk inblandning eller åtminstone inspiration bakom SD:s historierevisionistiska kampanj mot SAP som lanserades inför 2018 års val med en ”dokumentärfilm” som sedan dess tyvärr har fått en enorm spridning och ett alltför stort genomslag och som säger att SAP både var rasister och pro-nazister innan och under kriget.

Därtill har Putin offentliggjort att Ryssland ska etablera en egen krigsförbrytartribunal efter modell från den som sattes upp i Nürnberg samt stå värd för en antifascistisk världskonferens senare i år, d v s Ryssland gör nu allt som står i dess makt för att återknyta till mellankrigstidens och krigsårens antifascism vilket i sin tur tyvärr har fått alltför många som står till vänster i västvärlden inklusive i Sverige att tvivla på om Ukraina faktiskt har rätt att försvara sig eller ej och börja tro att Ryssland faktiskt har rätt någonstans vad gäller att ukrainarna är fascister.

Sedan ska det tilläggas att hade Putins regim velat hänga ut prominenta svenskar i sammanhanget med ett pro-nazistiskt och högerextremt förflutet, men vilka samtidigt nog inte är kända överhuvudtaget bland vanliga ryssar, så hade det funnits rätt många att välja bland såsom ett antal gamla toppdiplomater och ambassadörer, medlemmar av kungafamiljen och hovet, höga officerare, näringslivstoppar, respekterade forskare och en hel del andra ”elitsvenskar”. Gamla DDR satt t ex på en sådan diger namnlista som DDR-regimen planerade att offentliggöra vid behov i form av en bok men vilket aldrig skedde innan DDR gick under som statsbildning 1990.

0% av SD:s väljare stör sig på ålderdomliga beteckningar på minoriteter

Ett urval resultat från en ny opinionsundersökning som bl a undersöker svensktalandes attityder till vissa ord och uttryck som 2021 års upplaga av Svenska akademiens ordlista uppger vara både ålderdomliga och nedsättande:

https://spraktidningen.se/2022/04/spraket-som-stor-mest/?fbclid=IwAR0ryJBpKpXbuPjmwTQ60AqrVrP-D93S3qM8zqPx7mH8O8trYKh87V35TLE

andel som stör sig på bruket av beteckningar som ”indian”, ”eskimå”, ”lapp” och ”zigenare”:

SD-väljare: 0%
V- och MP-väljare: 19%

65-plussare: 1%
18-29 åringar: 20%

Och slutligen andelen som stör sig på användningen av ordet hen:

SD-väljare: 50%
V-, MP- och C-väljare: 5%

SD fortsätter att tappa i trovärdighet och förtroende

Det kanske inte är rätt att sparka på den som ligger och att gotta sig åt andras olycka men ibland är nog ändå skadeglädjen trots allt den enda sanna glädjen (i alla fall vad gäller SD och den svenska s k nationella rörelsen): SD fortsätter att tappa i popularitet och stöd vad gäller att anses vara det parti som har den bästa politiken rörande migration, integration och kriminalpolitik.

Tidigare innan pandemin utbröt och innan den ryska invasionen av Ukraina inleddes tävlade SD med S om att vara Sveriges största parti i opinionsundersökningarna när allt fokus i den politiska debatten var på skjutningarna och på miljonprogramsområdena och deras invånare men sedan dess har SD tappat 100 000-tals arbetarväljare vilka har valt att gå tillbaka till S.

Detta är den fjärde eller kanske t o m femte undersökningen som visar att både partiet (d v s SD) och dess ledare (d v s Åkesson) tappar i förtroende hos den svenska väljarkåren: Innan pandemin kunde över 35% av svenskarna ange att de hade ett stort eller mycket stort förtroende för Åkesson och 35-40% kunde uppge att SD har den allra bästa invandrings- och integrationspolitiken men efter pandemin och kriget i Ukraina har dessa procentsiffror stadigt minskat och fortsätter just nu att gör det.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/BjKlLe/det-ryska-kriget-slar-hart-mot-sd

”Sverigedemokraterna anses för närvarande ha den bästa politiken på tre områden: invandring, lag och ordning och integration. De anses ha de tredje bästa lösningarna på ytterligare fyra områden (se grafiken). När det gäller resterande politikområden hamnar de längre ner på listan. Men på alla de sju områden där de finns med på topp-tre tappar Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson stöd för sin politik. De största tappen görs dessutom i partiets paradgrenar, invandring och lag och ordning. Minskningen är också stor när det gäller försvaret och Integrationen. Det understryker allvaret i situationen för Sverigedemokraterna. De har jobbat målmedvetet för att tvätta av sig bilden som en hop skränande rabulister. De vill framstå som ansvarstagande och pålitliga. Men förvandlingen har inte gått tillräckligt långt för att stå pall för ett ryskt anfallskrig. Då minskar väljarnas stöd för SD:s lösningar.

Bästa politik vad gäller invandring

Sverigedemokraterna: 37 procent (–6)

Socialdemokraterna: 20 (+3)

Moderaterna: 11 (Oförändrat)

Bästa politik vad gäller lag och ordning

Sverigedemokraterna: 26 procent (–5)

Moderaterna: 25 (+1)

Socialdemokraterna: 20 (Oförändrat)

Bästa politik vad gäller integration

Sverigedemokraterna: 30 procent (–4)

Socialdemokraterna: 19 (+2)

Moderaterna: 12 (Oförändrat)”