Kategori: Sverigedemokraterna

SD fortsätter att ”peak:a” och ”slå i taket” i ännu en post-sommaren 2019-opinionsundersökning

SD fortsätter att ”peak:a” och ”slå i taket” och därmed även slå sina egna tidigare opinionsmätningsrekord i ännu en opinionsmätning (d v s Sifo:s, som är den tredje eller fjärde opinionsmätningen i ordningen efter sommaren där SD uppnår ett s k ”all time high”-resultat) efter den gångna sommarens hårt polariserade debatter om skjutningarna och miljonprogramsområdena samt om den demografiska supermångfalden eller den s k folkutbytetdiskursen och SD:s uppgång är den enda större och säkerställda förändringen i Sifo:s senaste väljarundersökning och SD fortsätter att ”äta” och ”stjäla” arbetarväljare från S och medelklassväljare från M.
 
70461600_10156734762865847_4093892071255965696_o.jpg
SD har nu brutit igenom ”15%-vallen” även i Stockholms stad vilket måste sägas vara en bedrift mot bakgrund av kaoset i SD Stockholm och då stockholmarna generellt är rejält högutbildade och rejält välmående (SD har då fram tills nu haft svårt att attrahera SACO-kollektivet och höginkomsttagarna vilka då är kraftigt koncentrerade till Stockholms stad) samtidigt som över 50% av alla stockholmare har någon form av utländsk bakgrund (SD har då fram tills nu haft svårt att attrahera invånarna med utomeuropeisk bakgrund vilka är talrikt representerade i Stockholms stad).
 
Hade det varit val någon gång under första halvan av september så hade över 17% av stockholmarna röstat på SD och partiet är fortsatt allra störst bland landets alla män med ett stöd på närmare 27% (och högre än så inom vissa specifika ålderskategorier av män) och bland de manliga arbetarna inom LO-kollektivet handlar det numera om 37,6%.
 
I det s k Skåneland eller Sydsverige ligger SD på 30% och i Stor-Göteborg på 19,4% och vilket även det måste sägas vara en bedrift mot bakgrund av att SD Göteborgs och SD:arnas i Västsverige ”starke man” är en rasideolog och antisemit men göteborgarna och västsvenskarna har å andra sidan historiskt och ”normalt” alltid haft en högre ”tolerans” för politisk radikalism än vad övriga landet accepterar.
 
Sedan förra året (d v s sedan 2018 års val) har närmare en fjärdedel av invånarna dessutom bytt parti(sympati) och vilket indikerar att ”GAL-TAN:iseringen” av det svenska politiska landskapet, som då slog igenom med full kraft i förra årets val, antagligen förvirrar många och skapar mycket missnöje när det tidigare så stabila svenska vänster/höger-”klassmedvetanderöstandet” som dominerade 1900-talet försvinner ut i allt snabbare takt.

SD radikaliseras alltmer i takt med att M och KD närmar sig SD

SD radikaliseras just nu alltmer i takt med att M och KD har försökt att anpassa sig till och närma sig SD efter Januariöverenskommelsen och SD ”flirtar” även alltmer öppet med sin egen historia (d v s med 1990-talets rasideologiska s k ”Kampfjahren”): Medan företrädare för M och KD föreslår att det svenska flyktingmottagandet ska minska med hela 70% så kräver SD nu både totalstopp för fortsatt flyktinginvandring OCH återvandring eller ”asyl-minus” som Jimmie Åkesson och Paula Bieler kallar repatrieringsfrågan i dagens Aftonbladet.
 

Efter det s k flyktingkrisåret 2015 har frågor som rör invandring, integration, minoriteter och miljonprogramsområdena kommit att segla upp som det s k svenska folket allra viktigaste politiska fråga från att tidigare ha varit en rätt så marginell politisk fråga som SD i det närmaste hade monopol på och som fr a inte avgjorde svenska val och den svenska politiken i stort. Idag år 2019, fyra år efter det s k flyktingkrisåret, är SD:s ”våta dröm” om att formera ett konservativt s k anti-vänsterliberalt block möjligen snart i hamn.

Namnlöst.jpg

Sommaren 2019 kommer troligen att gå till historien som ”SD:s sommar”

Åkessons popularitet och trovärdighet (d v s inte hans partis dito som fortfarande ligger kvar på 18-19%) verkar just nu ”peak:a” och vara s k ”all time high” hos det s k svenska folket efter den gångna sommaren som tyvärr har varit Åkessons och SD:s sommar om nu en viss årstid (och i detta fall den så mytomspunna och älskade svenska sommaren) kan ”tillhöra” och gynna en viss politiker och ett visst parti (och för inte särskilt många år sedan var Åkesson då Sveriges minst populära och minst trovärdiga partiledare enligt det s k svenska folket):

”Jimmie Åkesson (SD) når sin högsta notering hittills i DN/Ipsos mätning av förtroendet för partiledarna.

(…)

I DN/Ipsos augustimätning uppger 27 procent av väljarna att de har stort förtroende för Jimmie Åkesson, den högsta siffran sedan mätseriens start 2011. Då uppgav endast 7 procent att de kände förtroende för honom. ”

https://www.dn.se/nyheter/politik/fortroendet-for-akesson-pa-ny-rekordniva

Denna sommar har då…

… SD:arnas ”folkutbytesdiskurs” slagit igenom med full kraft i den svenska offentligheten och nu publicerar även SVT (d v s inte bara SvD m fl) siffror som underförstått handlar om denna diskurs (sedan är det så att antalet/andelen majoritetssvenskar hela tiden minskar p g a kraftigt fallande födelsetal inom denna demografiska grupp som har pågått under flera decennier och som handlar om att t ex över 50% av alla majoritetsinvånare idag är över 45 år gamla och att uppemot en tredjedel av alla majoritetsinvånare är över 65 år gamla, vilket helt enkelt innebär att de inte kan reproducera sig längre annat än via olika reproduktionstekniker)

… ASAP Rocky-affären ”skakat” både Sverige, USA och världen i övrigt (d v s denna affär blev ju till slut en världsnyhet ”tack vare” Trump) och kommit att stanna i alltför många människors minne som ett exempel på att ”gatorna i Sveriges huvudstad och i stadens historiska innerstad inte längre är trygga” (sedan har också antalet brott mot person såsom ofredanden, trakasserier och hot samt antalet våldsbrott tyvärr ökat på sistone)

… fler och fler icke-SD:are börjat ”bete” sig som och uttrycka sig som SD:arna har gjort i åratal såsom vissa politiker, vissa journalister, vissa forskare och vissa artister (d v s yrkesgrupper som på olika sätt har ”språket i sin makt” och makten över problemformuleringen, ”perspektiveringen”, ”narrativiseringen” och kunskapsproduktionen liksom även över kunskapsdistributionen och vilka därmed påverkar väldigt många människor som inte är politiker, journalister, forskare eller artister)

… varit den blodigaste eller möjligen näst blodigaste sommaren hittills (statistiken är ännu ej uppdaterad och de senaste dygnens mord är ännu ej inrapporterade, som jag förstår det, så det är svårt att säga om sommaren 2019 har varit blodigare än sommaren 2018) i svensk s k kriminalhistoria vad gäller antalet människor som har dödats och skadats av skottskador och vad gäller antalet sprängningar (sedan har Sverige självklart upplevt blodigare somrar än sommaren 2019 på den tiden då arbetare och bönder knivade och klubbade ihjäl varann ”på löpande band” och då svenska adelsynglingar hade ihjäl varann med värja och pistol)

Musikvalet på SD:s 10:e sommarfestival i Sölvesborg

Det har väl antagligen inte undgått någon att SD:s årliga och 10:e s k sommarfestival drog igång igår kväll på Slottsudden i Sölvesborg och mot bakgrund av att över 30% av alla män i landet mellan 50-64 år liksom närmare 20% av alla kvinnor i samma ålderskategori numera sympatiserar med SD så är väl åtminstone festivalprogrammet någorlunda i fas med kärnväljargruppens barn- och ungdomstid och i år har SD f ö också utlovat att ett gammalt band som inte har spelat tillsammans på länge ska återförenas momentant under festivalen.
 
Fredag
19.00-20.00 100% Uggla – Magnus Uggla 65 år
19.30-20.30 Skiv- och boksignering (Jimmie & Bedårande)
20.30-21.30 Noice Forever – Noice 40 år
22.00-23.00 Special Guest
23.30-00.30 En Hyllning Till Gyllene Tider – GT 40 år
00.30-02.00 DJ
 
Lördag
11.30-14.00 Gimle Uppvisning
14.00-14.45 Jimmie Åkesson
15.00-16.00 En Sverigevänlig Podd
16.20-17.20 Skiv- och boksignering (Jimmie & Bedårande)
17.00-17.15 Alexander Christiansson
17.30-18.15 En Hyllning Till Elvis
18.30-19.30 Gimle
20.00-21.00 Special Guest
20.00-21.00 Meet & Greet (Ultima Thule & Bedårande Barn)
21.30-22.30 Bedårande Barn
23.00-00.00 Ultima Thule med Jan Törnblom
00.00-02.00 DJ
69287686_10156685806705847_1165992292679417856_n.jpg

Om SD:s planerade konservativa tankesmedja

Efter Jimmie Åkessons Almedalsveckan-tal som på ett synnerligen dramatiskt sätt målade upp en bild av Sverige som ett land på randen till undergång p g a ”vänsterliberalernas nedmontering av Sverige som fri, trygg och sammanhållen nation” meddelade SD:s inofficielle ”andreman” Mattias Karlsson att han och SD kommer att bilda en konservativ tankesmedja och intellektuell rörelse som ska utmana den ”vänsterliberala hegemonin” bland landets SACO-kollektiv (SD har då bara stöd av kring 10% av SACO-väljarna) och med fokus på landets högskolestudenter och projektet, som enligt Karlsson ska samla och knyta ihop landets redan existerande konservativa studentföreningar och studentklubbar i högskolestäderna (d v s bl a Heimdal i Uppsala, de olika SD-anknutna s k ungsvenska studentnätverken samt gissningsvis också en del KDU- och MUF-anslutna studentföreningar), ska möjligen komma att heta Hereditas.
66370103_10156570841985847_3043763212945195008_n.jpg
 
Hereditas var då en gång i tiden namnet på de svenska s k rasforskarnas kanske mest förnäma s k vetenskapliga tidskrift och flera av de på sin tid stora svenska och utländska rasforskarna publicerade sig i denna tidskrift som fortfarande existerar och som hade grundats av Lundaprofessorn Herman Nilsson-Ehle.
 
I Hereditas publicerade exempelvis historikern Martin P:n Nilsson sin sedermera berömda artikel om den s k rasblandningen i det Romerska riket som Nilsson menade kunde förklara imperiets undergång, och som SD sedermera kom att nytrycka i en slags populärvetenskaplig version på 1990-talet.
 
Hereditas senare redaktör Arne Müntzing var f ö ännu en s k rasforskare som SD uppskattade då hans skrift ”Varför är vi olika?” tidigare såldes av SD.
 
Så sent som 1965 publicerade den blivande vänsterpartistiske riksdagsledamoten John Takman och Umeå universitets blivande rektor Lars Beckman en s k vetenskaplig artikel i Hereditas som redovisade hur de svenska romernas kroppar var beskaffade. Bl a redovisades uppgifter om hur de svenska romernas lårmuskler såg ut då den s k Z-undersökningen, som den dåvarande regeringen hade beställt av dåvarande Rasbiologiska institutet, inte bara skulle utröna varifrån romerna härstammade rent ”rasligt-geografiskt” samt mäta romernas kroppar utan också undersöka om deras kroppar eventuellt kunde utföra s k kroppsarbete i framtiden.

Vilken nuvarande svensk partiledare stod på scen för bara en vecka sedan tillsammans med en gammal nazist som dessutom är dömd för grov kvinnofridskränkning samt misshandel av en gravid kvinna?

Idag är det SD:s dag under Almedalsveckan i Visby och då skadar det inte att fråga sig:
UT.jpg
 
Vilken nuvarande svensk partiledare stod på scen för bara en vecka sedan tillsammans med en f d medlem i Nordiska rikspartiet och Nationalsocialistisk front?
65536147_2755911547771062_4118168029571842048_n.jpg
 
Naturligtvis var det Jimmie Åkesson, som den 28 juni i år uppträdde i Svedala med sitt band Bedårande barn och tillsammans med Ultima Thule vars sångare Bruno Hansen har ett gediget nazistiskt förflutet liksom flera andra av bandmedlemmarna såsom Brunos bror trummisen Ulf Hansen som sprider rasideologiska länkar och förfäktar identitära åsikter i bl a SD:s nättidning Samtiden.
65397526_10156176558426875_8698810728758378496_n.jpg
 
Sångaren i Åkessons egna band Bedårande barn Marcus Öhrn är f ö dömd för att ha tryckt upp sitt könsorgan mot en 13-årig flicka och uttryckt att han velat urinera på henne medan Bruno Hansen är dömd för grov kvinnofridskränkning samt misshandel av sin på den tiden gravida ex-partner.
65764957_10156176558366875_3844881111658266624_n.jpg
65433092_10156176582136875_7441333425060970496_n.jpg
62214869_10156134620656875_3547648535593746432_n.jpg

När Sveriges egen ”Führer” Sven Olov Lindholm profeterade att en ny s k nationell rörelse och ett nytt s k nationellt parti skulle (åter)uppstå om 50 år

”Hittade” nyss detta textparti i Den svenske folksocialisten, som var det (innan, under och efter kriget) största svenska nazistpartiet Svensk socialistisk samlings (SSS) officiella partiorgan. Textavsnittet ingår i en längre artikel författad av SSS partiledare Sven Olov Lindholm som publicerades den 30 december 1949 och i artikeln beklagar Lindholm att svenskarna, och fr a de unga svenskarna, håller på att ”klemas bort” av de begynnande rekordåren och den efter kriget mycket snabbt ökande materiella standarden i Sverige som enligt denne omöjliggjorde för SSS att fortsätta att verka på ett framgångsrikt sätt och ett år senare lades också partiet ned.

 

DSF 52 30:12 1949 .jpg

 

Lindholm hoppas och profeterar samtidigt att en ny s k nationell rörelse ska se dagens ljus om sisådär 50 år framöver och det var ju också vad som skulle komma att hända i form av Sverigedemokraternas (SD) uppkomst och framväxt som mellan cirka 1988-99 betraktade sig som SSS (in)direkta arvtagare innan den socialkonservativa vändningen som ägde rum på 2000-talet och som gjorde att SD mer började se sig som den gamla svenska unghögerns och dess parti Sveriges nationella förbunds (SNF) arvtagare och det är därför inte en slump att flera gamla SSS:are stod bakom och stöttade SD under partiets första år.