Kategori: Jimmie Åkesson

Jimmie Åkessons band Bedårande barn har kommit ut med ett nytt album

I skuggan av SD:s valframgång i september 2022 liksom i skuggan av SD:s efterföljande segerrus har Jimmie Åkessons band Bedårande barn givit ut ett nytt album som kort och gott heter ”2023” och där särskilt en sång – ”Vintersjäl” – sticker ut vad gäller att tonsätta samt sätta ord och musik på SD:s självbild: I sången framträder SD som Sveriges sista hopp som ska rädda landet och hjälpa svenskarna att slutligen hitta hem igen. 

Utöver Bedårande barn-medlemmarna själva gästspelar även Ultima Thules djupt ideologiska och högerradikala trummis Ulf Hansen på albumet som också är Hells Angels-anknuten och som 2017 hyllade de amerikanska nazisterna i Charlottesville.

Bedårande barn består av Marcus Öhrn (sång), Jimmie Åkesson (klaviatur), Jesper Landin (gitarr) och Peder Rongvall (bas) och albumet har spelats in i Studio Fredman i Göteborg under ledning av Fredrik Nordström.

Den svenska s k nationella rörelsen har alltid varit en sjungande och musicerande rörelse liksom också en rörelse som älskar litteratur och fr a dikter liksom konst och bildkultur i allmänhet och själv har jag alltid hävdat att denna rörelse är som allra mest ärlig och naken när den just sjunger, musicerar och diktar liksom i sin visuella kultur som bl a inkluderar Bedårande barns albumomslag. Det är en sak att lusläsa partiprogram och debattartiklar, d v s de är naturligtvis också viktiga att ta del av för att förstå den s k nationella rörelsen med SD i spetsen, men enligt mig är det ändå rörelsens musik, litteratur och bildvärld som säger allra mest om vad denna rörelse vill och hur denna rörelse ser på sig själv liksom på sina fiender.

SD återvänder i denna valkampanj till partiets idéhistoriska rötter

Under innevarande valkampanj har Åkesson valt att ”tala ur skägget” i flera av de intervjuer han har gett som om han inte längre bryr sig om att dölja något längre – d v s nu får det ”bära eller brista” för SD:s del den 11 september i år.För någon vecka sedan blev Åkesson exempelvis intervjuad av Alexander Pärleros i dennes Framgångspodden, som är en av de största svenskspråkiga poddarna, och han sade då att SD inte vill att ”vi infödda svenskar och de som är nytillkomna ska integreras tillsammans inom en mångkultur av något slag” och att integration aldrig någonsin har varit på agendan för SD:s del. ”Det är väl det grundläggande problemet med integration, att vi inte har bett om det, och vi är inte intresserade av det”, sade Åkesson bland annat till Pärleros.

I stället förespråkar SD numera öppet i årets valkampanj en kombination av repatriering eller återvandring och just assimilering liksom ett totalstopp för utomeuropeisk invandring – d v s tre rejält radikala krav som SD inte vågade ställa i 2018 års valkampanj.

Och i en intervju i Expressen häromdagen talade Åkesson än mer ideologiskt klarspråk genom att deklarera att SD aldrig har sett sig som ett högerparti och inte på något sätt tillhör den svenska borgerligheten, vilket också i förlängningen innebär att SD inte känner någon slags lojalitet eller affinitet med M, KD och L, utan SD ser sig (som alltid) som ett nationalistiskt och s k socialkonservativt parti som vare sig är höger eller vänster.

I stället vill SD enligt Åkesson ”överbrygga klyftan mellan arbete och kapital”, d v s den ekonomiska klassuppdelning och klassmotsättning som har legat till grund för den traditionella höger- och vänsterskalan ända sedan industrialismens genombrott, genom att förena hela svenska folket bakom folkhemsidén, d v s den svenska versionen av en folkgemenskap bortanför de s k klasskrankorna.

Eftersom SD:s väljare till allra största delen består av arbetare ser sig SD i första hand som SAP:s arvtagare eller som ”den naturliga arvtagaren till den gamla socialdemokratin” som Åkesson öppet säger i Expressen. SD:s största och viktigaste konkurrent i partipolitiken är m a o inte M utan SAP – d v s det har alltid varit SD:s mål att detronisera SAP som landets största parti för arbetarna och den lägre medelklassen och därmed också som landets största enskilda parti överhuvudtaget.


I grunden hittas SD:s idéhistoriska rötter i den gamla s k unghögern, som ursprungligen myntade folkhemsbegreppet och använde sig av termen för att illustrera och propagera för en s k socialkonservativ framtidsvision av Sverige bortanför de dåtida klassmotsättningarna innan SAP under Per Albin Hansson vred det ur händerna på unghögern och gjorde det till sitt (och vilket i sin tur gjorde att SAP lyckades baxa igenom världens mest avancerade välfärdssystem med stöd av både arbetar- och medelklassen men det är en annan historia), liksom i den s k nationella rörelsen som alltid har talat om att överbrygga klyftan mellan arbete och kapital och ena alla svenskar oavsett klassbakgrund eftersom nationalismen anses trumfa och stå över både vänsterns socialism och högerns liberalism.

Ända sedan 1920-talet har nämligen de olika s k nationella partierna i Sverige från Furugårds och Lindholms nazistpartier till Engdahls nysvenska rörelse och Sveriges nationella förbund liksom Oredssons NRP och SD:s företrädare BSS talat om att en gång för alla lösa upp och överbrygga klyftan mellan arbete och kapital, sagt nej till ”klasstänkandet” och ”klassupplösningen” och nej till den ”samhällsupplösande klasskampen” liksom även nej till den svenska högerns och borgerlighetens likaledes ”samhällsupplösande marknadsdyrkan” som splittrar svenska folket i olika samhällsklasser och nu säger Åkessons helt enkelt detsamma i Expressen.

Idag gästade Åkesson Karlstad

Igår inledde Jimmie Åkesson och EU-parlamentsledamoten Jessica Stegrud SD:s valturné med ett möte på Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm där SD i förra valet endast erhöll runt 6% (förutom i vissa delar av SD-fästet i Högalids församling) och där partiet hoppas på ett tvåsiffrigt tal i detta val mot bakgrund av vilken symbolisk plats både det s k Medis och Söder är (där höll Löfven talet om att mitt Europa bygger inga murar, där demonstrerade de afghanska flyktingarna, där finns en moské, där bor påtagligt många högutbildade journalister, kulturutövare och forskare och där röstar ovanligt många röd-grönt-rosa o s v).

Gårdagens möte samlade runt 500 personer och på plats fanns bl a SD:s mest framträdande ”fotomodell” i årets valkampanj Rebecka Fallenkvist från SD:s tv-kanal Riks som har rena stjärnstatusen i SD-sammanhang och förekommer i valfilm efter valfilm och som verkar ha trivts väl ihop med högerextrema Nya tiders och Exakt24:s Per Björklund som står nära AfS. Den svenska s k nationella rörelsen är nämligen som alltid i slutänden ”en enda stor familj”.

Och ikväll var det dags för Åkesson och Stegrud att försöka fylla det ytmässigt sett imposanta Stora torget i Karlstad där SD har en valstuga som jag besökte igår och i sedvanlig ordning blev jag omedelbart igenkänd och tilltalad av de ledande SD Karlstad-medlemmarna (”går det bra med forskningen?”) samt även bjuden på en SD-karamell (”ska du inte ha en sådan här, men ta den bara, den är inte giftig”).

Under 2018 års valrörelse höll Åkesson och SD det enskilt största valmötet i Karlstad sett till antalet besökare och enligt värmländsk lokalmedia t o m den mest välbesökta politiska sammankomsten i staden på många årtionden och ikväll samlades tusentalet Karlstadsbor och värmlänningar i övrigt för att lyssna på Åkesson och Stegrud och Markus ”Dansbandskungen” Perssons förband från Skara som spelar en blandning av schlager- och dansbandsmusik som nog gick hem just i Värmland som ju har skrivit in sig i den svenska dansbandsmusikens historia flera gånger om.

En av SD Karlstads kandidater i kommunvalet är f ö den riksbekanta kvinnliga hockeypionjären Pia Sterner mot bakgrund av att Karlstad är en utpräglad hockeystad. I övrigt har SD Karlstad valt att av okänd anledning ställa upp en kvinnlig skyltdocka iförd Sverigedräkten framför sin valstuga medan den värmländska syskonavdelningen SD Årjäng tydligen går till val på att flytta ett troll.

SD:s samlade valprogram för Värmland lovar också slutligen att Värmland ska förbli en ”särpräglad” del av landet vilket i sig är en rätt så pregnant självbeskrivning på åtskilliga av de värmländska SD:arna inklusive flera inom toppskiktet vilka sannerligen är rätt så särpräglade.

Åkesson säger sig uppskatta första delen av SD:s vitbok

SvD:s Torbjörn Nilsson har i dagarna rest runt i Norrland tillsammans med Åkesson som drömmer om att ”inkassera” åtskilliga av Norrlands arbetarväljare som traditionellt alltid har röstat socialistiskt fram tills nu och som också ”tar bladet från munnen” och säger att han nöjer sig med 17% i valet den 11 september då SD på sätt och vis redan har vunnit valet och segrat rent politiskt – de gamla högerpartierna har ju redan anpassat sig till och/eller anammat SD:s problemformulering – samtidigt som att han säger att han inte riktigt litar på L som alltid har varit det högerparti som tagit strid mot SD allra mest fram tills Sabuni och Pehrson.

Åkesson uttalar sig vidare positivt om första delen av idéhistorikern Tony Gustafssons vitbok om SD och han säger sig särskilt uppskatta den del av vitboken som består av biografier över SD:s samtliga s k ”founding fathers” som grundade partiet 1988. Det var också den delen som uppmärksammades allra mest i media när den första delen av vitboken kom ut och som också fick (väl) godkänt av landets forskare, journalister och antifascister som kan SD och dess historia.

Det var då jag som bistod Tony med faktauppgifterna till dessa detaljerade politiska biografier, som Åkesson säger sig uppskatta i dagens SvD, och jag gjorde det p g a att jag kort och gott och helt enkelt anser att det är bättre att allt kommer fram såsom det faktiskt var – d v s att alla fakta helt enkelt offentliggörs och läggs på bordet en gång för alla.

Det ska också sägas att en del av de uppgifter som Tony fick av mig kan vara svåra att belägga med s k primärkällor och i några fall har Tony valt att inte nämna dessa uppgifter i vitboken just på grund av det. Det kan handla om protokoll som har förkommit i SD:s eget partiarkiv, om matriklar som har kommit på avvägar eller om mycket omfattande förundersökningar rörande brottmål som är oerhört tidsödande att gå igenom. Ändå kunde Tony som bekant, trots att han valde att utelämna vissa av uppgifterna i vitboken av hänsyn till källmaterialläget, konstatera att av de 30 personer som grundade SD kom 18 från rasideologiska BSS och en tredjedel hade en dokumenterad nazistisk och fascistisk bakgrund (och den dokumentationen bistod då jag med).

https://www.svd.se/a/BjAaag/torbjorn-nilsson-liberala-sd-hatare-stor-akesson

”Det är inte överord att säga att Sverigedemokraterna bör betraktas som en ombildning av BSS till politiskt parti”, skriver idéhistorikern Tony Gustafsson i sin första delrapport till den vitbok som partiet har finansierat. 

– Jag gillar persondelen bäst, sa Åkesson på planet och syftade på det avsnitt där Gustafsson i små biografier beskriver 30 sverigedemokratiska pionjärer, deras politiska engagemang och åsikter.

– Jag med, sa jag.

Gustafssons rapport skildrar en lång linje där Leif Zeilon är centralfigur. Zeilon, som startade Bevara Sverige Svenskt, misslyckades med Sverigepartiet och därför 1988 istället grundade Sverigedemokraterna. Skulle Jimmie Åkesson någon gång i framtiden resa staty över någon av sitt partis pionjärer – ungefär som socialdemokrater gjort med August Palm och Axel Danielsson – skulle han inte gärna kunna undvika Zeilon.

Zeilon, som rörde sig obehindrat mellan nazistiska och fascistiska organisationer. Zeilon, som hittade på bandnamnet Ultima Thule och sa åt Jimmie Åkessons favoritband att börja sjunga Engelbrektsmarschen. 

Det är originalet.”

I dagarna har Jimmie Åkesson och hans band Bedårande barn släppt ett nytt album vars sånger säger det mesta om vad Åkesson och SD anser ha gått fel och tror på inför framtiden

I dagarna har Jimmie Åkesson och hans band Bedårande barn kommit ut med ett nytt album vars sånger säger det mesta om var både Åkesson och SD står och vad Åkesson och SD anser ha gått fel och tror på inför framtiden (läs: en främmande makt styr i lönndom och homogeniteten har gått förlorad men det går att vinna över denna främmande makt och återställa homogeniteten):

Att den svenska s k nationella rörelsen är en sjungande, musicerande och delvis också dansande rörelse är ett faktum liksom att så alltid har varit fallet med revolutionära och avantgardistiska rörelser i svensk nutidshistoria – det gällde både den tidiga arbetarrörelsen och kvinnorörelsen liksom frikyrko- och nykterhetsrörelsen.

SD har ända sedan partiet bildades 1988 lika mycket svetsats samman av sång och musik (och delvis också dans) som av politisk ideologi med Ultima Thule som paradexemplet och många är också de vit makt-musikband som genom åren har spelat för SD på olika SD-tillställningar. 

Mattias Karlssons famösa ”segra eller dö!”-devis, som han slängde ur sig i besvikelsen efter 2018 års val, ekar av både det i SD-kretsar populära bandet Sabaton och flera vit makt-musiksånger och han har i intervjuer rekommenderat och talat uppskattande om nazistbandet Svensk ungdoms ballad ”Frågor till far” som bandet släppte 2002 tillsammans med ett antal sånger vars texter har författats av Sveriges gamle nazistledare Sven Olov Lindholm och den mytomspunne rasideologen, antisemiten och mångmiljonären Carl-Enfrid Carlberg.

Inom den s k nationella rörelsen måste alla ledare med självaktning både kunna dikta, sjunga och/eller musicera – det gjorde t ex Sveriges mest kände nazistledare Sven Olov Lindholm liksom landets mest kände fascistledare Per Engdahl och även SD:s förste partiledare Anders Klarström kunde likt Åkesson hantera ett piano och andra klaviaturinstrument även om han själv föredrog att spela klassisk musik på SD-mötena till de församlade (nazi)skinheadsens förvåning och antagligen också besvikelse men de fick ändå finna sig i att stå ut med både Schubert och Beethoven mellan de olika talen.

Detta valår råkar f ö också sammanfalla med att SD:s eviga husband Ultima Thule firar 40 år som band, vilket bandet som har följt med sedan BSS-tiden på 80-talet firar med en riksomfattande turné och ett nytt album med titeln ”Landskapslåtar”. 

Senast den 16 juli i år spelade Ultima Thule t ex i Kil i Värmland och släppte samma kväll en egen version av värmlänningarnas odödliga nationalsång ”Ack Värmeland, du sköna”. 

Och vad gäller Åkessons själv så uppträdde han tillsammans med sitt band Bedårande barn i sin egen hemstad Sölvesborg inför ett s k slutet sällskap den 26 mars i år. Och framåt slutet av juni i år släppte Bedårande barn ett nytt album – ”Ultima Thule” – som är ett regelrätt s k hommage-album tillägnat SD:s husband Ultima Thule som då fyller 40 år i år. 

Bland sångerna på Åkessons nya album hittas flera covers på Ultima Thule-sånger såsom favoriten i SD-sammanhang den kryptoantisemitiska och även ganska så våldsromantiska hitsången ”Stolt och stark” (”Ni tär på vår jord, ni tär på skalders ord, ni tär på vår kropp, Svea rikes härd, ni tär, känn bettet i vårt svärd”) som alla (nazi)skinheads kunde sjunga under SD:s Kampfjahre-period på 90-talet.

En sång som också får sägas nå upp till ”Stolt och starks” nivå vad gäller kryptoantisemitiska konspirationsteorier och som också finns med på Åkessons och Bedårande barns nya album är ”Protect and preserve” som innehåller strofer av följande art:

”Don’t be fooled by promises that sounds so very nice
Can’t you see that lie in their eyes?
We don’t want this land ruled by some foreign hand
Hear us sing to make a stand”

(…)

”I hate everything they’ve done
Hear us sing, anger in our chest
Decisions taken secretly, does anybody care
People say the treatment isn’t fair
And we suffer and we care”

På albumet hittas vidare också sången ”Försvara och bevara” som Åkesson har skrivit tillsammans med Ultima Thules sångare Jan Törnblom och som bl a innehåller följande strofer vilka ”talar för sig själv” som det heter:

”Låt dig ej förledas av den falska melodi
Dom lockar dig med lögn och hyckleri
Spott, förakt och slarv
Ack, så skändar ni vårt arv
Vad fäder byggt i tusen tidevarv
Jag färdas över landet
Genom byar, genom stad
Jag njuter allt det praktfulla dom gav
Ser en spegel, där syns ingen slav
Ah, vad jag sörjer allt dom gör
Sörjer att dom skövlar och förstör
Men om vi samlar oss, bekämpar den koloss
Kräver frihet, sliter bojor loss
Inget är av värde, allt ska bytas och bli nytt
Jag gråter över tider som har flytt
Minnet tycks så kort, allt raseras kastas bort
Jag bannar er för illdåd ni begått”

Andra sånger slutligen som hittas på Bedårande barns nya album och som Åkessons själv har skaldat och diktat ihop är ”Stängda dörrar” (”Sverige som var en homogen nation, ingen som våldsamt bråkade med varandra, dom kunde gå på torg och i parker, utan att riskera sina liv”), ”Förändringarnas frö” (”En vind sveper in å jag fattar ingenting, men i själen och i hjärtat känns det bra, något växt i tanken jag ser drömmens bild bli klar, jag vaknar till en värld som jag vill ha, tiden stannar, klockan slår, för alltid vill jag vara gul och blå, tiden stannar, klockan slår, för alltid skall jag vara gul och blå”) och ”Spegelbild” (”Du har aldrig skådat, du har aldrig känt min dröm, du har aldrig skådat du har aldrig känt min dröm, hur du än försöker, hur mycket du än vill, du kan aldrig se min sanning, du kan aldrig se som mig, hur du än försöker, hur mycket du än vill”).

Både Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson hyllar 1989 års partiprogram där partiets rasideologiska motstånd mot icke-vita adoptivbarn omtalades som ”onaturliga inslag i befolkningspolitiken”

SD:s Martin Kinnunen, som är projektansvarig för vitboksarbetet, intervjuas idag av DN:s Marcus Admund Funck och säger nu att det Åkesson menade på Twitter när han skrev att SD aldrig glömmer sina rötter (till skillnad från SAP) bl a syftar på att Åkesson, likt Mattias Karlsson i den färska intervjun i SvD, hyllar 1989 års partiprogram som bl a skrevs av högerextremisten Johan Rinderheim som jag själv en gång hade mycket kontakt med, och där partiets rasideologiska motstånd mot utlandsadoptioner av utomeuropeiska barn dök upp under avsnittet ”Aborter” – internationell adoption och utlandsadopterade omtalades där som ”onaturliga inslag i befolkningspolitiken” (för den som vill läsa mer om SD, rastänkandet och adoptionsfrågan – se https://www.dagensarena.se/essa/sd-och-adoptionsfragan).

Samma partiprogram från 1988, som både Åkesson och Karlsson m a o hyllar, pekade dessutom tydligt ut de utomeuropeiska invandrarna som det stora ”hotet” mot Sverige och svenskarna och också det implicit av rasideologiska skäl.

https://www.dn.se/sverige/flera-av-sds-grundare-var-nazister-forsta-delen-av-vitboken-klar

”Martin Kinnunen, partiets klimatpolitiska talesperson och den som haft ansvar för vitboken från partiet, menar att inget nytt egentligen kommer fram i delrapporten.

– Det är inga nyheter. Det är en väldigt bra saklig sammanfattning av annat som har publicerats av partiet. Bilden förändras egentligen inte nu.

Att en majoritet av grundarna kan kopplas till både BSS och nationalsocialistiska och nazistiska miljöer tycker han inte är uppseendeväckande.

– Vi har aldrig förnekat detta. Vi kan konstatera att det finns obehagliga kopplingar bland de som var med i partiet. Samtliga av de personerna försvann bara efter några år.

Er partiledare sa förra året att SD aldrig kommer att lämna sina rötter. Hur ser du då på detta nu?

– Det här är inte rötterna. Det här är individer som var med vid partiets bildande på olika sätt. Det Jimmie Åkesson syftar på är det första partiprogrammet som skrevs 1989 som beskriver ett Sverigevänligt, invandringskritiskt, parlamentariskt, demokratiskt parti, säger Kinnunen.”

Åkesson framställde Sverige som en sjuk person som bara SD kan bota och få att bli frisk igen

Jimmie Åkessons partiledartal under årets Almedalsvecka ägde rum idag på förmiddagen under ett (ödes)valår och inleddes med att Åkesson läste upp en påhittad saga om Magdalena Andersson som handlade om att hon och S förstör landet (”den man älskar agar man” sade bl a Åkesson att Andersson och S gör). Detta var också den röda tråden i Åkessons tal – att ”Sverige inte mår bra” – och han upprepade flera gånger ”Sverige ska bli bra igen” och ”det ska bli bra igen” vilket också var den slogan som syntes från scenens fond.

Åkesson adresserade som vanligt sina många församlade anhängare i Visby som ”Sverigevänner” såsom alla SD-ledare har gjort ända sedan 90-talet och han räknade upp ett flertal exempel på att ”Sverige inte mår bra” och talade bl a om ”muslimska kravaller på gatorna” och ”svenskfientliga rent rasistiska dåd” när han nämnde ungdomsrånen.

Gång på gång återkom han direkt eller indirekt till den ”okontrollerade massinvandringen” som huvudsaklig förklaringsmodell till samhällsproblemen.

Åkesson sade också att ”det handlar inte om hur du ser ut” i ”Sverigedemokraternas Sverige”, och kritiserade samtidigt ”vänsterns maniska fixering vid hur folk ser ut”, utan om att anpassa sig till de svenska värderingarna och det svenska levnadssättet och låta sig assimileras men den som inte accepterar det ”får välja ett annat land”. Slutligen lovade han att gängen till varje pris ska jagas, dömas, fängslas och utvisas för att Sverige ska må bra igen.

SD är på god väg tillbaka till 90-talets retorik

SD och dess ledare är nu tillbaka på 90-talets lågvattenmärkesnivå vad gäller både retorik och analys och det är nästan omöjligt att ta in att detta är ett parti som anses regeringsdugligt eller åtminstone värt att alliera sig med av den gamla svenska högern.

Och för den som undrar så handlar det dels om ett tämligen vulgärt talesätt som har myntats och florerat bland SD:are och även bland andra (såsom årets svensk 2019 Jens Ganman) sedan flera år tillbaka och dels om ett synnerligen essentialistiskt synsätt som bl a motsägs av forskning som visar att även relativt nyanlända utomeuropeiska flyktingar påverkas av majoritetssamhällets värderingar efter bara några års vistelse i landet.

Kort och gott är detta m a o både vulgärt och ovetenskapligt och budskapet gränsar dessutom till ett klassiskt rastänkande – vissa kroppar från vissa delar på jorden bär för evigt på vissa egenskaper (värderingar, beteenden o s v) som aldrig försvinner.

Om att ha bidragit till att stressa och skada SD och Åkesson

Så fort den ryska invasionen av Ukraina inleddes passade jag på att ta flera skärmdumpar på SD:are som genom åren har deltagit i rysk regimmedia och bl a på Åkesson i RT (Russia Today) innan Youtube tog bort alla dessa inslag.

Jag såg därefter till att sprida dem vidare på min blogg (det specifika blogginlägget https://tobiashubinette.wordpress.com/2022/02/24/om-svenskarna-som-har-deltagit-i-putins-mediala-propagandaapparat-och-bade-de-som-gor-det-hogst-frivilligt-las-sdarna-och-de-som-likt-mig-sjalv-har-gjort-det-hogst-ofrivilligt/ där den aktuella skärmdumpen hittas har hittills registrerat 10 000-tals unika besökare så nog har bilderna fått en rejäl spridning…) och i sociala medier så att alla och envar själva kan använda sig av dem.

Så här några veckor senare går det inte att säga något annat än att detta (d v s att jag ”räddade” dessa bilder innan de försvann från Youtube och därefter masspred dem) definitivt har lönat sig och skadat och stressat SD och Åkesson efter att ett mycket stort antal personer har vidarespritt skärmdumparna såsom ett flertal ministrar, partiledare och andra toppolitiker liksom åtskilliga redaktioner, debattörer och ledarskribenter.

https://www.expressen.se/nyheter/akesson-att-du-inte-skams-ygeman

”Jimmie Åkesson och Anders Ygeman ryker ihop på Twitter. Detta efter att Ygeman publicerat en skärmdump från en intervju som Russia Today gjorde med SD-ledaren för flera år sedan.

”Är det här verkligen en perifer föredetting?” skriver Ygeman – något som får Åkesson att rasa: ”Att du inte skäms!”

I en granskning av Dagens Nyheter förra veckan framkom att två tidigare SD-politiker rest till Ryssland som ”valobservatörer” i ofria val.

Som svar till tidningen skrev SD:s utrikespolitiska talesperson Aron Emilsson att det handlar om ”perifera föredettingar”, och att det är ett sätt för ryska regimen att ”tvätta sina smutsiga val”.

Migrationsministern Anders Ygeman reagerade på Emilssons svar, och vände sig under fredagskvällen till Twitter.

Där publicerade han en skärmdump från en intervju som regimvänliga Russia Today gjorde med Jimmie Åkesson för flera år sedan, med frågan ifall det rör sig om en ”perifer föredetting”.

”SD försvarar nu sina Rysslandskopplingar med att det rör sig om ”perifera föredettingar”. Är det här verkligen en perifer föredetting?” skriver Anders Ygeman i inlägget på Twitter.

Nu rasar SD-ledaren Jimmie Åkesson i ett svar till Ygeman.”

Kommer SD någonsin att kunna kapitalisera på att vissa av partiets politikområden liksom partiledaren åtnjuter ett större förtroende bland väljarna än vad själva partiet gör?

SD rankas tyvärr fortsatt som det parti som anses uppvisa den bästa politiken vad gäller politikområdena invandring, integration samt lag och ordning (hela 31% anser då det), vilka samtidigt utgör tre av de fem sakfrågor (utöver dessa tre frågor handlar det också om miljön och vården) som det s k svenska folket anser vara de viktigaste frågorna just nu i Demoskops senaste undersökning angående den svenska väljarkårens viktigaste politikområden.

SD har i många år ansetts ha den bästa migrations- och integrationspolitiken och i konkurrens med M även den bästa kriminalpolitiken i undersökningar som dessa och den andel av väljarna som anser det har alltid överstigit den andel som säger sig sympatisera med SD i de olika opinionsundersökningarna liksom den andel som väljer att lägga sin röst på SD i de olika valen. 

På samma sätt åtnjuter SD:s partiledare Åkesson ett långt större förtroende bland det s k svenska folket än vad själva partiet gör sett till opinionsundersökningarna och valresultaten – under förra året angav exempelvis runt en tredjedel av väljarna att de hade ett stort eller mycket stort förtroende för Åkesson i flera olika undersökningar.

Den stora frågan är m a o och helt enkelt om och hur SD som parti någonsin kommer att kunna ”kapitalisera” på den popularitet som vissa av partiets politikområden och partiledaren uppenbarligen åtnjuter bland det s k svenska folket? 

Det heter ibland att SD har den statistiska potentialen att kunna bli ett 30%-parti någon gång i framtiden men frågan är nu om det någonsin kommer att inträffa mot bakgrund av ovanstående differenser – d v s kort och gott erhåller ju partiet fortsatt endast runt 18-21% i opinionsundersökningarna medan samtidigt runt 30% av väljarna anser att SD har den bästa politiken inom ett visst område och runt 30% uppger slutligen också att de har ett stort eller mycket stort förtroende för Åkesson.