Kategori: konspiracism

SD ”flirtar” nu öppet med de invånare som av olika skäl hittills har vägrat att vaccinera sig

SD ”flirtar” nu öppet med den andel av totalbefolkningen som av olika skäl hittills har vägrat att vaccinera sig genom att kräva att de som är ovaccinerade och som har testat negativt ska likställas med de som är vaccinerade.


Tidigare opinionsundersökningar som rör partisympatier och inställningen till att vilja vaccinera sig eller ej har visat att det är SD:s relativt månghövdade väljarkår som är mest skeptisk till att vaccinera sig – närmare 40% har svarat att de är skeptiska till att vaccinera sig och över 20% att risken för biverkningar är stor om de väljer att vaccinera sig. SD:s riksdagsgrupp har dessutom också stuckit ut som den riksdagsgrupp varibland flest har ledamöter avstått från att vaccinera sig.


Proportionellt sett är det annars invånarna med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena som fram tills idag har avstått från att vaccinera sig allra högst utsträckning och en opinionsundersökning som Folkhälsomyndigheten har stått bakom indikerar att det fr a är unga vuxna med bakgrund i den s k MENA-regionen och i subsahariska Afrika som är de som proportionellt sett är emot att vaccinera sig i allra högst grad.


Exakt varför så många av de i huvudsak majoritetssvenska SD-väljarna och invånarna med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena väljer att avstå från att vaccinera sig är naturligtvis omöjligt att säga och orsakerna är antagligen inte alltid desamma för de båda grupperna men däremot går det nog tyvärr att anta att båda grupperna ”förenas” av att de inte tar del av officiell samhällsinformation och etablerade medier i lika hög grad som andra invånare gör.

Varför är SD så fixerade vid Fredrick Federleys fall?

Att alternativmedia just nu frossar i Fredrick Federleys fall har säkerligen inte undgått någon som ”konsumerar” alternativmedia då alternativmedierna anser sig ha fått denne på fall medan de s k mainstreammedierna anses ha misslyckats med att rapportera om Federley enligt samma alternativmedier bland vilka SD:s nya tv-satsning Riks (Riksstudios) nog tar priset i just frossande och en undrar ju i sitt stilla sinne vad som egentligen spökar (och medvetet eller omedvetet) bakom frossandet i Federleys intimliv:

För utöver att i stort sett alla så klart fördömer pedofili och förutom att SD på alla sätt och vis avskyr och föraktar C så får i varje fall jag åtminstone en liten vibb av både QAnon-konspirationsteorin och SD:s homofoba ursprung och historia samt, men det kanske bara är jag, att jag också känner historiens vingslag från den s k Kejneaffären och 1950-talets paranoida s k rättsröteaffärer.

Jimmie Åkesson saluför konspirationsteorier

Ibland är nivån på SD:s utspel på den (låga) nivå som gällde för partiet på 90-talet när allsköns konspirationsteorier flödade inom partiet i form av bl a antisemitism (i partiprogrammets talades det explicit om ”internationalisterna” som SD sade sig vilja leva ifred med) och talet om ”Lilla Saltsjöbadsavtalet” o s v: Åkesson och SD hävdar nu att regeringen väljer att gå ut med justeringar i migrationspolitiken på fredagar bara för att det s k svenska folket inte är så uppmärksamma just då på grund av s k fredagsmys. Denna hemmasnickrade konspirationsteori kommer då från Sveriges tredje största partis ledare som gör anspråk på att efter nästa val samregera med M och KD och inte från någon lokal SD-ledare i någon skogskommun i Värmland, i någon glesbygdskommun i Norrlands inland eller i någon bruksort i Västmanland.

Om Coudenhove-Kalergi-planen, Eurabien-planen, Soros-planen, ”lilla Saltsjöbadsavtalet” och andra högerradikala konspirationsteorier som ”förklarar” den utomeuropeiska ”massinvandringen” till Väst

Känns lite märkligt att ibland bli omnämnd tillsammans med den österrikisk-ungerske greven Richard von Coudenhove-Kalergi som i högerradikala kretsar anses vara ”hjärnan” bakom ”planen” på att ”ta in” utomeuropéerna till Europa för att ”rasblanda” upp den infödda majoritetseuropeiska befolkningen (greve Coudenhove-Kalergi var då ”halvasiat” och förespråkade just s k ”rasblandning” i en tid när rastänkandet kulminerade i västvärlden) samtidigt som att han i vänsterradikala kretsar anses vara ”hjärnan” bakom ”planen” på att skapa ett överstatligt och kolonialt enat Europa (d v s dagens EU).
38135190_10155808553590847_2589099963560493056_n.jpg
 
I svenska och västerländska högerradikala kretsar verkar i alla fall åtminstone tre olika konspirationsteorier florera för att kunna förklara den efterkrigstida och postkoloniala utomeuropeiska ”massinvandringen” till Väst för push-faktorer som fattigdom, diktaturer, korruption och klimatförändringar i ursprungsländerna i Latinamerika, Afrika och Asien verkar inte räcka för alltför många högerradikala eftersom den s k ”Tredje världens” s k ”människomassor” gärna betraktas som ”viljelösa får” och insektsliknande ”lågliv” som både saknar en egen vilja och ett utvecklat känsloliv:
 
Den klassiska teorin säger då att en habsburgsk ”enfant terrible-”greve ligger bakom den utomeuropeiska ”massinvandringen” från de gamla kolonierna (d v s den s k Coudenhove-Kalergi-planen) medan en nyare teori säger att Arabförbundet och EU ligger bakom den fr a muslimska ”massinvandringen” från den s k MENA-regionen (d v s Bat Ye’ors/Gisèle Littmans Eurabien-plan som är relativt populär i vissa SD-kretsar) och utöver dessa båda konspirationsteorier så finns naturligtvis också den antijudiska ”teorin” som säger att det är ”judarna” som ”tar in” utomeuropéerna för att förstöra Väst ”inifrån” och denna antisemitiska idé har på sistone också fått ett relativt starkt både statligt och folkligt stöd i Central- och Östeuropa i form av den s k Soros-planen (som då syftar på George Soros som bl a anses ha legat bakom det s k flyktingkrisåret 2015).
 
Den s k Coudenhove-Kalergi-planen, den s k Eurabien-planen och den s k Soros-planen kan självklart också kombineras tillsammans liksom tillsammans med ytterligare andra konspirationsteorier som försöker förklara och förstå varför den utomeuropeiska s k ”massinvandringen” ”egentligen” äger rum – d v s hur den ”egentligen” började, vem/vilka som ”egentligen” ”tjänar” på den och vad den ”egentligen” ”syftar till”.
 
Slutligen har de högerradikala svenskarna odlat sin egen hemmasnickrade konspirationsteori – d v s det s k ”lilla” eller ”nya” Saltsjöbadsavtalet – som bl a Bert Karlsson har hänvisat till och som säger att de svenska medierna ska ha träffats på Grand Hotel i Saltsjöbaden och där kommit överens om att ”mörka” och ”tysta ned” den utomeuropeiska ”massinvandringens” negativa sidor.