Kategori: extremhögern

Björn Söder är medlem i riksdagsledamotnätverket Minnet av Förintelsen som arrangerar minnesstunden över Förintelsens offer i riksdagen den 23 januari i år och som SD ska delta i för första gången

DN:s Alexandra Carlsson Tenitskaja intervjuar Björn Söder, som är medlem i riksdagsledamotnätverket Minnet av Förintelsen som arrangerar minnesstunden över Förintelsens offer i riksdagen den 23 januari i år:
söder o nazism.jpg
 
”I år är första året som Sverigedemokraterna är med i riksdagens nätverk Minnet av Förintelsen, en förändring som väckt kritik.
 
Förintelseöverlevaren Hédi Fried uttrycker stort obehag inför att SD ska få delta i minnesceremonin av Förintelsens årsdag.
 
– Jag tycker att det är tråkigt att hon gör partipolitik av det här, säger riksdagsledamoten Björn Söder (SD).”
 
Söder har då en lång historia av att frottera sig med antisemiter som den gamle SS-veteranen Franz Schönhuber och den gamle Algeriet-veteranen Jean-Marie Le Pen liksom med de gamla skånska nazisterna och högerextremisterna som deltog i att grunda och bygga upp SD i Skåne även om Söder själv började sin högerpopulistiska bana i Framstegspartiet. Tillsammans med den gamle högerextremisten Lars Hultén var Söder f ö länge känd som den enda s k ”nationella” kandidaten som någonsin har valts in i en kårfullmäktigeförsamling, vilket i båda fallen skedde i Lund 1971 respektive 1999, och 1965 återupplivade Hultén 30 november-ceremonin i Lund på samma sätt som att Söder gjorde det 1999 tillsammans med Åkesson, Jomshof och Karlsson.
 
Söder har flera gånger uttalat sig anmärkningsvärt om judar och senast i april 2019 angrep Söder George Soros på ett möte i utrikesutskottet i riksdagen och påstod att Soros ”drar i trådarna” samtidigt som han hyllade Ungern och Orbán för att han ”försvarar den västerländska civilisationen”:
 
”Vad beträffar George Soros så anser jag att han är en av de farligaste… för tillfället. Den påverkan han har på politiska grupperingar och partier i Europa är skrämmande… De senaste diskussionerna inom EPP-gruppen visade klart och tydligt att han är den som drar i trådarna. Det skrämmer verkligen mig.”
 
Det ska påminnas om att på minnesstunden över Förintelsens offer i Göteborg har SD Göteborg med dess ”starke man” rasideologen och antisemiten Jörgen Fogelklou i spetsen deltagit sedan flera år tillbaka, d v s Åkessons vän Fogelklou som bl a har skrivit att ”judar är roten till allting ont” och andra antisemitiska sentenser har då under flera år deltagit i minnesstunden i Göteborgs stadshus och i Göteborgs synagoga.
 
 
”Hédi Fried är psykolog, författare och föreläsare och en av dem som överlevt Förintelsen. På torsdag ska riksdagen hålla en minnesstund för Förintelsens offer. Minnesstunden arrangeras av riksdagens nätverk Minnet av Förintelsen. Nätverket har funnits sedan 2007 och haft representanter från samtliga av riksdagens partier – utom Sverigedemokraterna. För första gången ska partiet nu vara med och arrangera minnesstunden den 23 januari. Inbjudan som har skickats ut till riksdagsledamöter och andra skrivs bland annat under av SD-riksdagsledamoten Björn Söder.”
 
(…)
 
”Björn Söder (SD) är riksdagsledamot och nybliven medlem i riksdagsnätverket Minnet av Förintelsen. Han har tidigare flera gånger sagt att samer och judar har en minoritetsställning i Sverige och bör därför inte anses som svenskar, ett uttalande han fick massiv kritik för senast i juni 2018.
 
Han tycker att det är fel att ”diskriminera olika partier” när det finns regler som säger att vänskapsföreningar och olika nätverk ska vara öppna för alla partier.
 
– Jag har förstått att Hédi Fried, även med tanke på kritiken som hon tidigare framfört mot Ulf Kristersson, starkt ogillar Sverigedemokraterna. Jag har stor respekt för henne och det hon har gått igenom men jag tycker att det är tråkigt att hon gör partipolitik av det här, säger Björn Söder.
 
Han säger också att anledningen till att hans parti aldrig tidigare bett om att få vara med i nätverket beror på att de inte haft tillräckligt med riksdagsledamöter.
 
– Det är först nu som vi känner att vi är såpass många att vi har tid att engagera oss i den här typen av sidoverksamhet. Jag tycker att det är viktigt att visa upp att hela riksdagen står bakom det här, eftersom att det är en så viktig fråga, säger Björn Söder.”

 

Tage Lindbom debuterade inom den svenska extremhögern redan 1973

Hittade nyss att den legendomsusade och geniförklarade konservativa statsvetaren, filosofen och ideologen Tage Lindbom debuterade inom den svenska s k nationella rörelsen redan i juli 1973 med en artikel i högerradikala Sveriges nationella förbunds tidning Fria ord som handlade om varför dåtidens barn och ungdomar gjorde uppror och attraherades av den radikala vänstern.
82223466_10157086785575847_6216318184266399744_n.jpg
 
Lindbom, som f ö också var (inhemskt och nationellt) adopterad, hade en bakgrund som marxist och socialist liksom som mångårig chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek men konverterade sedermera till islam och bytte ännu längre fram namn till Sidi Zayd samt kom att bli den svenska konservatismens och traditionalismens ”éminence grise” och ”grand old man” på 1970-, 80- och 90-talen och fram till sin bortgång 2001 såsom varande något av den svenska anti-68-rörelsens chefsideolog.
 
På 1990-talet samlade en åldrad Lindbom en nymornad konservativ och traditionalistisk rörelse omkring sig bestående av skribenter från tidskriften Salt och aktivister från Konservativa sällskapet och då både moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater fanns med i Lindboms krets kan Lindbom åtminstone indirekt sägas ha lagt grunden till det konservativa block bestående av M, KD och SD som sedan förra året numera existerar inom svensk politik.
 
Till Lindboms konservativa krets anslöt sig f ö även enstaka skribenter från Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och andra borgerliga tidningar och tidskrifter, vissa journalister, forskare, författare och skriftställare samt även ett antal muslimska aktivister och så klart även ett flertal högerextremister. Denna brokiga skara Lindbom-lärjungar som egentligen bara hade en enda gemensam nämnare, nämligen en devot syn på Lindbom liksom en antiliberal och antisocialistisk ”anti-68”-hållning, samlades under en period t o m hemma hos Lindbom.

Den tyska och europeiska aristokratin och extremhögern

Har nyligen börjat läsa Jonathan Petropoulos ”tegelstens”-monografi (d v s en både gedigen och diger akademisk publikation i termer av antal primärkällor och antal boksidor och det rikhaltiga bildmaterialet går dessutom inte heller ”av för hackor”) ”Royals and the Reich” som handlar om hur den tyska aristokratin och de tysktalande furstehusen förhöll sig till nazismen och Tredje riket med Huset Hessen som exempel och ”idealtyp” och förstår nu än mer och på djupet att adeln och furstarna attraherades av fascismen både i Tyskland och i större delen av Europa inklusive i Sverige mellan ca 1918-45 då många ”blåblodiga” tyskar, européer och svenskar antagligen såg extremhögern som ”sista chansen” för dem att bevara det som var kvar av deras makt, status, förmögenheter och privilegier efter alla revolutioner och jord- och rösträttsreformer som Första världskriget hade resulterat i.
81898572_10157069977165847_8909208729774194688_o.jpg
Vår egen kungs mors familj Sachsen-Coburg-Gotha är då väl representerad i Petropoulos bok och det är då fler än jag som genom åren har uppmärksammat att både kungen och flera av hans barnbarn är uppkallade efter nazistiska Sachsen-Coburg-Gotha-anförvanter. Kungens morfar hertig Carl Eduard av Sachsen-Coburg und Gotha är så klart omnämnd och när vår kungs föräldrar vigdes i Coburg 1932, som var den första tyska staden som nazisterna ”erövrade” i ett allmänt och fritt val, var stora delar av just den pro-nazistiska tyska högadeln naturligtvis på plats under det pampiga och genomnazifierade bröllopet och en Hohenzollern-prins ”uppträdde” t o m i SS-uniform under själva ceremonin som förrättades i närvaro av stadens nazistiska borgmästare Franz Schwede.
Åtminstone 1/3 av de adliga tyskarna anslöt sig till NSDAP någon gång mellan 1919-45 vilket gör att den tyska adeln därmed är på nivå med de tyska läkarna och de tyska juristerna vad gäller partianslutningsgrad (även om det så klart inte är ett yrke att vara adlig). Hur många inom den svenska adeln som någon gång anslöt sig till en högerextrem och nazistisk organisation mellan ca 1925-45 har nog ingen försökt sig på att räkna på någon gång (i alla fall inte vad jag känner till) men det finns då en del som tyder på att det kan ha handlat om uppemot 20%.
82302971_10157069977500847_3412113665678114816_o.jpg
Efter 1945 fick sedan den pro-nazistiska artistokratin i många fall ”sota” för att ha satsat på ”fel häst” i Tyskland och runtom i Europa och flera prinsar, furstar, hertigar och grevar dödades, avrättades, dömdes, fängslades och/eller fråntogs sina stadspalats och våningar och sina slott, herresäten och jordegendomar och i många fall skingrades adelssläkterna och furstehusen i det närmaste ”för vinden” och tvingades gå i exil.81749653_10157069978000847_7524952126166925312_o.jpg81746367_10157069977710847_3311619522670100480_o.jpg

Varför har så påfallande många efterkrigstida antirasistiska forskare, aktivister och ideologer en högerradikal bakgrund?

Hittade igår att den blivande och framtida historieprofessorn och antirasistiska forskarlegenden Åke Holmberg, som räknas som den som grundlade den moderna svenska Afrikaforskningen, var sympatiskt inställd till nationalsocialismen och antisemitismen när han var gymnasist på Hvitfeldtska i Göteborg och aktiv i Sveriges kristliga gymnasiströrelse trots att det alltid har hetat att Holmberg var en glödande antifascist, vilket han sedermera absolut blev och var under det sena 1930-talet och inte minst under krigsåren.
81920918_2232530150375921_94137020179283968_n (kopia).jpg
 
Därmed går det märkligt nog att konstatera att ett försvarligt antal av den svenska antirasismens ”founding fathers” och mytomspunna pionjärer verkar ha haft någon slags högerradikal bakgrund såsom Magnus Mörner, som räknas som den som grundlade den moderna svenska Latinamerikaforskningen, och Gunnar Myrdal, som räknas som den som grundlade den samhällsvetenskapliga forskningen om ras/rasism och minoriteter, liksom Gunnar Helander, som räknas som den som grundlade den moderna svenska antirasistiska rörelsen, och Caleb J. Anderson, som räknas som den som stod bakom socialdemokraternas antirasistiska och antiimperialistiska vändning under Palmes tid.
 
Tyvärr gäller detta mönster även alltför många andra forskare och aktivister som genom decennierna har intresserat och engagerat sig för t ex Nordamerikas urfolk, samerna, romerna och inte minst Mellanöstern och Asien.
 
Visst finns också flera undantag från detta mönster såsom inte minst Herbert Tingsten, Gunnar Dahlberg och Sven Lindqvist, vilka mig veterligen inte hade denna bakgrund i ungdomsåren, men den stora frågan som inställer sig är väl helt enkelt:
 
Kan den svenska antirasistiska forskningen, den svenska antirasistiska rörelsen och den svenska antirasistiska politiken sådan den grundlades och utvecklades under efterkrigstiden av just bl a sådana som Holmberg och Helander kanske förstås som en reaktion på ett slags personligt dåligt samvete?

Om den s k folkutbytetdiskursens ”uppfinnare” den gamle nazisten och SD:aren Karl-Erik S Nilsson

Den s k folkutbytetdiskursen, som säger att de infödda majoritetssvenskarna är på väg att bli en minoritet ”i sitt eget land”, utgör numera mer eller mindre något av SD:s raison d’être och motsvarande diskurs i andra västländer spelar då en minst lika central roll där för SD:s syskonpartier även om benämningen på densamma skiftar såsom den franska ”le grand replacement”-diskursen.
82504083_10157067148425847_8007862473514287104_o.jpg
 
Den person som allra först formulerade denna diskurs för svensk del var med största sannolikhet den gamle Sjöbo-nazisten Karl-Erik S Nilsson som 1972 skrev om och lanserade denna idé i högerradikala Sveriges nationella förbunds tidning Fria ord. Just 1972 inleddes f ö den utomeuropeiska flyktinginvandringen till Sverige i form av de s k ugandaindierna.
81454832_10157067148725847_4808332517708922880_o.jpg
 
Nilsson hade en bakgrund i den nazistiska s k lindholmsrörelsen och var på 1950-talet medlem i Nordiska rikspartiet, på 1960-talet i Frisinnade unionspartiet och på 1970-talet i Svenska folkets väl innan han gick med i SD på 1980- och 90-talen samtidigt som han var aktiv i Sveriges pensionärers intresseparti. När SD splittrades 2001 var Nilsson under en period medlem i Nationaldemokraterna innan han återigen gick med i SD där han kvarstannade fram till sin bortgång.

Donald Trump Junior visar ansvar

Så här ansvarsfullt (och hundvisslande) beter sig ett barnbarn till en KKK-medlem, d v s Fred Trumps sonson och Donald Trumps son och namne Donald Trump Junior inför den upptrappade konflikten och det kommande kriget i Västasien som i skrivande stund håller på att inleda 2020-talet ”med buller och bång” (OBS: naturligtvis existerar det inte någon arvssynd och självklart var dåtida Klanen inte detsamma som dagens högerradikaliserade muslimhatare):
IN.jpg
 
I söndags (och f ö samtidigt som Donald Trump Senior tweet:ade om att han skulle bomba sönder och förstöra Irans kulturarv, fornminnen och religiösa helgedomar) postade den sistnämnde Trump, som också leder den multinationella koncernen Trump sedan fadern blev president (d v s Donald Trump Senior är också VD för ett multinationellt företag och tyvärr kan han dessutom eventuellt komma att bli sin fars efterträdare i Vita huset mot bakgrund av hans popularitet bland USA:s republikaner), fotografier på sig själv på Instagram poserandes med ett militärt vapen som han har låtit pryda med en bild på en fängslad Hillary Clinton och en gammal korsriddarsymbol som används av dagens högerextremister och s k ”antijihadister” (såsom massmördarna Breivik och Tarrant) och naturligtvis har över 200 000 högerradikaliserade amerikaner redan hunnit gilla bilderna.

Om den iranske nazistledaren och SS-veteranen Davoud Monchi-Zadeh som slutade som Sveriges förste professor i iranska språk i Uppsala

Säkert har fler än jag vid det här laget noterat att den gamle syndikalisten Sharock Razavi nyligen deltog i NMR:s podd Radio Nordfront och tyvärr är detta då inte första gången som den svenska s k nationella rörelsen och svenska iranier har med varandra att göra.
82377550_10157056098150847_6090507146078715904_n.jpg
 
Sharock Razavi ”trampar” nämligen inte minst i Davoud Monchi-Zadehs fotspår – paniranist, ”ariosof” och grundare och ledare för det iranska nazistpartiet SUMKA samt Sveriges förste professor i iranska språk – som doktorerade vid Münchens universitet och som hade dess rektor Walther Wüst som lärare och handledare, d v s självaste SS-Ahnenerbes chef.
81724150_10157056118975847_6732345216251985920_o.jpg
 
Vid Münchens universitet verkade samtidigt den svenske indologen Stig Wikander som gästlektor, som liksom åtskilliga andra av dåtidens svenska asienforskare och asienexperter var högerradikalt lagd (d v s såsom t ex Sven Hedin, Gunnar Jarring, Rütger Essén, Erik Gren och Bernhard Karlgren m fl), och efter kriget hjälpte Wikander Monchi-Zadeh att komma till Uppsala och börja undervisa i farsi vid universitetet och till slut blev Monchi-Zadeh professor där i just iranska språk.
82360153_10157056119745847_172866253206061056_n.jpg
 
Under kriget och doktorandåren arbetade Monchi-Zadeh även vid den persiskspråkiga nazityska radion och var samtidigt anställd på den nazistiska dagstidningen Das Reich och efter disputationen 1943 tog han värvning i Waffen-SS och stred vid östfronten och ända tills Tredje rikets undergång: Liksom 1000-tals andra icke-tyskar (varav en del som bekant var svenskar) deltog han på tysk sida i ”Ragnarök”-slaget om Berlin på våren 1945 då han också sårades.
82112642_10157056118320847_7493733761238958080_n.jpg
 
Monchi-Zadeh var bosatt i Sverige och i Uppsala från och med 1963 och fram till sin bortgång 1989 och utöver sin forskargärning var han känd för att han kunde laga högklassig persisk mat samt för att han försökte se ut som A.H. utseendemässigt sett.