Kategori: extremhögern

SD har nu över 30 000 medlemmar men fortfarande är det en bit kvar till Sveriges nationella förbunds 40 000 medlemmar

SD har nu (tyvärr) spräckt den för partiet ”magiska” 30 000-gränsen genom att mer än fördubbla sitt medlemsantal sedan 2014 (OBS – siffrorna är då från den 31 december 2018 och det var även valår förra året). Fortfarande har dock SD en bit kvar till de s k Nationellas (d v s högerradikala SNF – Sveriges nationella förbund) medlemssiffra som ska ha legat på uppemot 40 000 1932-33.
 
 
”Det parti som har gått framåt mest är Sverigedemokraterna. Sedan 2014 har partiets medlemssiffror mer än fördubblats, från 15 900 medlemmar till 33 600 medlemmar.”
 
antal medlemmar i ett antal högerradikala svenska partier:
Sveriges nationella förbund 1932-33: 40 000 (OBS: en mycket hög andel var högerradikala barn och ungdomar som ej fick rösta)
Svenska nationalsocialistiska partiet 1931-32: 5000 (OBS: en mycket hög andel var högerradikala barn och ungdomar som ej fick rösta)
Nationalsocialistiska arbetarepartiet 1933-34: 10 000 (OBS: en mycket hög andel var högerradikala barn och ungdomar som ej fick rösta)
Svensk opposition 1941: 8500
Nordiska rikspartiet 1980: 1000? (OBS: en mycket hög andel var högerradikala barn och ungdomar som ej fick rösta)
Sverigedemokraterna 2018: 33 600
 
antalet SD-medlemmar (OBS: mellan 1992-2010 var en mycket hög andel högerradikala barn och ungdomar som ej fick rösta):
1988-2000: ?
2001: ca 1000
2002: ca 1200
2003: 1386
2004: ca 1500
2005: 1740
2006: 2523
2007: 2913
2008: 3626
2009: 4094
2010: 5846
2011: 5343
2012: 7890
2013: 11 876
2014: 15 871
2015: 23 117
2016: 24 412
2017: 28 340
2018: 33 600
2019: 30-35 000?

De högerpopulistiska och högerextrema partierna inför EU-valet i maj 2019

De högerpopulistiska och högerextrema partierna i Eurostats (d v s EU:s SCB) s k ”poll of polls” inför EU-valet i maj 2019:
 
Belgien – Flandern:
N-VA 28,8%
VB 10,4%
 
Belgien – Vallonien:
PP 5,7%
 
Bulgarien:
UP 8%
Volya 1,7%
 
Cypern:
ELAM 11%
 
Danmark:
DF 16,3%
 
Estland:
EKRE 17,5%
EVA 1,5%
 
Finland:
PS 9,9%
SIN 2,1%
 
Frankrike:
RN 22%
DLF 7%
LP 1%
 
Grekland:
XA 8,6%
EL 2,2%
ANEL 1,4%
 
Italien:
Lega 32,4%
FdI 4,4%
 
Kroatien:
NHR 3,7%
 
Lettland:
NA 11,3%
KPVs 10,4%
 
Litauen:
TT 10,2%
 
Luxemburg:
ADR 8,3%
 
Nederländerna:
PVV 13,1%
 
Polen:
PiS 40%
Kukiz’15 4,2%
Wolność 2,2%
 
Portugal:
CDS-PP 9,9%
 
Slovakien:
Sme Rodina 10,4%
LSNS 8,4%
SNS 8%
 
Slovenien:
SDS 26,6%
SNS 6%
 
Spanien:
Vox 9,6%
 
Sverige:
SD 19,8%
 
Tjeckien:
ODS 14,3%
SPD 6%
 
Tyskland:
AfD 12%
 
Ungern:
FIDESZ 49,3%
Jobbik 15,5%
Mi Hazánk 1,2%
 
Österrike:
FPÖ 22%

Om Europa som en vit kvinna som hotas av utomeuropéerna

Att den antirasistiska och antifascistiska upprördheten är stor över det polska magasinet ”w Sieci” har jag all förståelse för men märkligt nog så liknar omslaget faktiskt den reklamfilm som EU och EU-kommissionen producerade 2012 (se https://www.youtube.com/watch?v=9E2B_yI8jrI) för att få unga personer i EU att intressera och engagera sig för ett utvidgat EU som ett sätt att stå emot det hot som Europa numera anses stå inför från den utomeuropeiska världens sida.
EU 2012 .jpg
 
I båda fallen föreställs Europa som en vit kvinna som attackeras av utomeuropéer men sedan är det så klart en stor skillnad på ett polskt magasin som skriver ”Den muslimska våldtäkten på Europa” på omslaget medan EU nog mest bara ville säga till de europeiska ungdomarna att EU måste fortsätta att utvidgas österut p g a det ekonomiska hot som Europa idag lever under från sina gamla koloniers sida.

De högerextrema och högerpopulistiska partierna kommer att gå kraftigt framåt i EU-valet i maj i år

EU:s högerextrema och högerpopulistiska partier kommer att (och tyvärr med all säkerhet mot bakgrund av vad som just nu händer i bl a Tyskland, Spanien, Italien, Frankrike och Sverige vad gäller opinionssiffrorna) gå kraftigt framåt i EU-parlamentsvalet den 23-26 maj i år och de två partigrupper som företräder denna typ av partier kommer tillsammans att erhålla minst 112 mandat i det nya EU-parlament som tillträder efter valet enligt den prognos som EU:s SCB Eurostat har publicerat och dessutom ingår ett flertal högerextrema och högerpopulistiska partier även i den konservativa partigruppen i parlamentet.
EU.jpg
 
Här nedan följer några exempel på högerextrema och högerpopulistiska partier och de valresultat de förväntas erhålla i maj i år och utöver dessa partier så finns ofta än fler partier av liknande slag i ett visst land som i flera fall också kommer att erhålla mandat i parlamentet såsom t ex fascistiska FdI i Italien och sammantaget kan kring 40 miljoner EU-medborgare komma att rösta på högerextrema och högerpopulistiska partier i maj i år:
 
VB (Belgien): 10,4%
UP (Bulgarien): 8%
ELAM (Cypern): 11%
DF (Danmark): 16,3%
EKRE (Estland): 17,5%
PS (Finland): 9,9%
RN (Frankrike): 22%
XA (Grekland): 8,6%
L (Italien): 32,4%
PVV (Nederländerna): 13,1%
SDS (Slovenien): 26,6%
Vox (Spanien): 9,6%
SD (Sverige): 19,8%
ODS (Tjeckien): 14,3%
AfD (Tyskland): 12%
J (Ungern): 15,5%
FPÖ (Österrike): 22%
 
 
”De svenska liberalerna och miljöpartisterna skulle åka ur EU-parlamentet om det var val i dag. Samma sak med Feministiskt initiativ. Inför Europavalet i maj går högerextrema och -populister framåt i främst Italien och Tyskland. Italienska Lega kan bli parlamentets näst största parti.”
 
(…)
 
”På europeisk nivå väntas antalet liberala ledamöter öka liksom de på högerkanten, särskilt Tyska AFD, Italienska Lega och franska Nationell samling (Marine Le Pens parti).
 
Opinionsmätningen visar att italienska Lega, med Matteo Salvini som ledare, kan bli parlamentets näst största parti med 27 ledamöter. Bara tyska CDU, där Angela Merkel nyligen avgick som partiledare, har fler med sina 29 ledamöter.
 
Hur fördelningen blir mellan de politiska grupperingarna är ännu högst osäkert. Till exempel ingår inte Emmanuel Macrons En Marche i någon gruppering, utan är klassificerad i gruppen övriga. Dessutom har italienska Femstjärnerörelsen flaggat för att lämna sin högerpopulistiska grupp för att bilda en helt ny partigrupp med likasinnade.”

Delar av den svenska vänstern gör alltmer gemensam sak med delar av den svenska högerpopulismen och extremhögern vad gäller att stödja och sympatisera med Putins Ryssland

SvD:s Mathias Ståhle skriver idag om hur delar av den svenska vänstern (socialdemokratiska Aftonbladet, trotskistiska Internationalen, kommunistiska Proletären, vänsterradikala Folket i Bild/Kulturfront m fl) numera och alltmer gör gemensam sak med delar av den svenska högerpopulismen och extremhögern (SD, AfS, Nyheter idag m fl) genom att både anamma och kolportera (Putin-)Rysslands antivästerländska propaganda och anklagelser om västerländsk ”russofobi” (som i Sverige ju går under benämningen ”rysskräck” eller ”rysshat”) och idag publicerar SvD samtidigt också ett forskarupprop (https://www.svd.se/vi-star-bakom-kragh–ta-ryska-hotet-pa-allvar) till stöd för Rysslandsforskaren Martin Kragh vid Utrikespolitiska institutet som just nu håller på att ”karaktärsmördas” som ”russofob” av en allians av svenska vänster- och högerradikaler bestående av bl a Aftonbladets Åsa Linderborg, den SD-sympatiserande affärsmannen och mångmiljonären Carl Meurling, den f d SD:aren Egor Putilov på högerpopulistiska Nyheter idag som började sin svenska mediekarriär på syndikalistiska Arbetaren, de vänsterradikala professorerna Axel Romelsjö (KI) och Lars Drake (SLU) och freds- och miljöaktivisten Tord Björk (Jordens Vänner, Aktivister för Fred) m fl.
 
Sedan är det måhända så att kanske fr a DN ibland har gått lite för långt i att peka ut vissa både vänsterradikala och högerradikala svenskar som pro-(Putin-)Ryssland och just nu pågår också en konflikt mellan ännu en SD-sympatiserande affärsman och mångmiljonär (d v s Johan Lundberg) och DN p g a just detta då Lundberg har pekats ut som både pro-SD (och vilket stämmer) och pro-(Putin-)Ryssland (?).
 
Och själv råkade jag f ö ut för (Putin-)Ryssland och dess svenska vänner förra sommaren då jag råkade skriva att de återvändande IS-svenskarna är ”veteraner” (OBS: de är så klart terrorister och inget annat, därav citattecknen) och vilket ledde till ett drev som slutade med att t o m en tjänsteperson på Försvarsdepartementet och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) hörde av sig och kritiserade mig efter att bl a Nyheter idag fick igång ett drev som också ledde till att Sputnik News hängde ut mig efter (Rysslands och Rysslands svenska vänners) noter som någon slags svensk ”mångkulturalistisk” pro-IS-forskare.
 
 
”Med krönikörens språkbruk lyfter Åsa Linderborg nu fram Martin Kragh som ett exempel på hur ”politiska fiender springer utländska staters ärenden.” Han pekas ut som svensk medarbetare till tankesmedjan Institute of Statecraft och antyds jobba åt främmande makt. Detta med ”läckta dokument” som enda källa.
 
Det vill säga: Aftonbladet stöder sina anklagelser på dokumenten som stals vid dataintrånget hos den brittiska tankesmedjan i höstas.
 
Det är här den tidigare nämnda ödesironin uppstår.
 
Dels för att Martin Kragh hade dementerat alla påstådda kopplingar till den brittiska tankesmedjan redan innan Aftonbladet skrev om dem. Även Utrikespolitiska institutet betraktar uppgifterna som grundlösa.
 
Men framförallt för att väldigt mycket tyder på att dataintrånget som utgör Aftonbladets huvudkälla är ett led i en rysk påverkansoperation ämnad att förvilla den brittiska press där Åsa Linderborg hittat sina uppgifter.”

Finlands högerpopulistiska försvarsminister Jussi Niinistö kritiserar rapporten om de finska SS-soldaternas deltagande i krigsförbrytelser

Finlands försvarsminister Jussi Niinistö, som tillhör det högerradikala partiet Blå framtid, kritiserar nu den finska regeringsrapporten om de finska SS-soldaternas deltagande i krigsförbrytelser och övergrepp och massakrer på judar och romer, ryska krigsfångar och slaviska civila och menar att rapporten smutskastar de finska SS-veteranerna samt vill överhuvudtaget tona ned rapportens innehåll.
 
 
Samtidigt har frågan om SS-fanor och SS-symboler ska tillåtas i finska militärparader och i officiella högtidssammanhang blossat upp i kölvattnet av rapporten och bl a har representanter för de finska judarnas centralråd kritiserat att detta förekommer än idag såsom på den finska självständighets- och nationaldagen den 6 december och i samband med olika parader och minnesceremonier när den finska försvarsmakten och staten hedrar de finska SS-soldaterna varav endast kanske ett 100-tal fortfarande är i livet.
 
3d11844a499cfa43c9ab8975fbee34e8.jpg
När de från östfronten överlevande finska SS-soldaterna återvände hem till Finland 1943 efter ”väl förrättat värv” som det heter genomfördes offentliga och officiella s k segerparader och det var inte ovanligt att de SS-soldater som var högerextremister (och naturligtvis både svensk- och finsktalande sådana) segerhälsade till publiken och till Mannerheim och de finska generalerna på tyskt nazistiskt vis för att visa var de stod politiskt och kanske också vad de faktiskt hade gjort i Ukraina.
merlin_150496470_b3a69452-6665-4714-9bf6-6fb961007c20-articleLarge.jpg

Åkesson påstår idag i Svenska Dagbladet i sann historierevisionistisk anda att det nazistiska Tyskland och det fascistiska Italien var socialistiska regimer

Åkesson påstår idag i SvD i sann historierevisionistisk anda att A.H.:s Tyskland (och NSDAP) och B.M.:s Italien (och PNF) var socialistiska regimer (och partier):
 
SD:s historierevisionistiska linje och ideologiska makeover-strategi står uppenbarligen (berg)fast att döma av SvD:s och Claes Lönegårds intervju med Åkesson, d v s att (likt Bolsonaro och andra högerradikaler) koppla samman nazismen och fascismen med socialismen (liksom även med s k antinationalism) liksom att koppla samman socialdemokratin med rastänkandet och tyvärr går denna fräcka och lögnaktiga historierevisionism alltmer hem, d v s allt fler verkar till synes tro, tänka och tycka så samtidigt som SD fortsätter att ”fronta” mot allt som ”luktar” socialism och liberalism och ”claim:a” allt som kan uppfattas som konservatism (och SD gör dessutom numera anspråk på hela den svenska högerns tidiga historia mellan ca 1905-30) som ett sätt att få både ”vanligt folk” och de högutbildade att glömma bort SD:s vänsternazistiska ursprung (såsom socialdemokraten och vänsterekonomen Anders Leion som tidigare var gift med Anna-Greta Leijon och som nyligen mer eller mindre hyllade SD:s f d partiledare Anders Klarströms historierevisionistiska självbiografi och partihistorik ”Prima Victoria” – se https://detgodasamhallet.com/2019/02/03/skoldpaddans-ar/#more-14725) och att få högern (M och KD) att förstå att SD är Sveriges både enda och största (social)konservativa parti och därtill den gamla svenska (ung)högerns ideologiska arvtagare:
 
 
”När partiledarna för Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna skulle förklara varför de – högst motvilligt – valde att släppa fram Stefan Löfven (S) som statsminister för ytterligare en mandatperiod pekade de alla på samma sak: hotet från Jimmie Åkesson.
 
(…)
 
Liberalernas partiledare Jan Björklund gick längst. Han sa att SD var del av en ”högernationalistisk våg” som ”prövats i Europas historia och varje gång i förlängningen lett till Europas värsta tragedier”.
 
SD-ledaren Jimmie Åkesson menar att det är en historieskrivning och verklighetsbeskrivning som inte stämmer.
 
– Jag har aldrig kallat mig högernationalist och jag vet inte vilka högernationalistpartier som har haft makten vare sig i Europa eller någon annanstans i modern tid eller ens historiskt, jag känner inte till det. De partier man brukar åsyfta är ju partier med socialistisk utgångspunkt, som kallar sig nationalistiska, typ Nazityskland och Italien, jag antar att det är det han syftar på. Då är han helt fel ute. Det finns inget höger i det på något sätt.”