Other publications

On ethnicity and race 2007-

Seminars and lectures

2007

”Adopterade – riktiga svenskar eller inte? Att leva som icke-vit bland den vita majoritetsbefolkningen i Sverige” [Adoptees – real Swedes or not? To live as non-white among the white majority population of Sweden], Museion, Museum of World Culture, Göteborg University, Gothenburg, 2007-03-07.

“Adoption, diskriminering och etnisk identitet” [Adoption, discrimination and ethnic identity], Department of Ethnic Studies, Linköping University, Norrköping, 2007-04-17.

2008

+ Carina Tigervall, “Vad kan adoptivfamiljer och adopterade bidra med till IMER-forskningen” [How adoptive families and adoptees can contribute to migration and ethnicity research], Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity & Welfare, Malmö University College, Malmö, 2008-01-16.

“Samtal med 20 vuxna utlandsadopterade om den transrasiala vithetens levbarhet i ett samtida Sverige. En presentation av forskningsprojektet Adoption, diskrimninering och etnisk identitet” [Discussions with 20 adult intercountry adoptees regarding the liveability of a transracial whiteness in contemporary Sweden. A presentation of the research project Adoption, discrimination and ethnic identity], IMER seminar, Department of Sociology, Uppsala University, Uppsala, 2008-04-14.

+ Carina Tigervall, “Erfarenheter av rasifiering hos adopterade och adoptivföräldrar i Sverige” [Experiences of racialisation among adoptees and adoptive parents in Sweden], Centre for multiethnic research, Uppsala University, Uppsala, 2008-04-22.

+ Carina Tigervall, “Att samtala med adoptivföräldrar och adopterade om ras, rasism och rasifiering. En redovisning av forskningsprojektet Adoption, diskriminering och etnisk identitet” [To talk with adoptive parents and adoptees about race, racism and racialisation. An account of the research project Adoption, discrimination and ethnic identity], Department of Ethnic Studies, Linköping University, Norrköping, 2008-04-29.

”’Going native’ eller att bli den andre – om kolonisatörens behov och begär efter tillhörighet speglat genom transrasiala adoptionsfantasier” [”Going native” or becoming the Other: The coloniser’s need and desire to belong reflected through transracial adoption fantasies], Multicultural Centre, Botkyrka, 2008-05-25.

2009

”Om koloniala fantasier och transrasiala adoptioner” [Colonial fantasies and transracial adoptions], Skeppsholmens folkhögskola, Stockholm, 2009-02-05.

”Blandade i historien och i samtiden” [Mixed race people in history and today], Multicultural Centre, Botkyrka, 2009-04-16.

+ Dina Avrahami, Fataneh Farahani, René Leon Rosales & Hanna Wikström, ”Rastänkande och sexualisering i dagens Sverige” [Race thinking and sexualisation in contemporary Sweden], Stockholm Pride House 2009, Kulturhuset, Stockholm, 2009-07-30.

”’Japanese, Japanese, Japanese…’: Representations of East Asians in Swedish contemporary visual culture”, 1st workshop on Decoding the Nordic colonial mind, Department of Culture and Identity, Roskilde University, Roskilde, 2009-10-19.

2010

”To be non-white in a colour-blind society: Conversations with adoptees and adoptive parents in Sweden on everyday racism”, Department of Culture and Communication, Södertörn University, Huddinge, 2010-03-02.

”Att vara icke-vit svensk: Om kroppens betydelse och svenskheten” [To be a non-white Swede: On the significance of the body and Swedishness], Mälardalen University College, Västerås, 2010-05-20.

”Social oro och utanförskap – situationen i Sverige och Europa” [Social unrest and marginality – the situation in Sweden and Europe], Folk och försvars och Föreningen lärare i samhällskunskaps lärarkonferens, Army Museum, Stockholm, 2010-10-17.

+ Nathan Hammelberg & Linda Shamma Östrand, ”Blandade i Sverige och världen, i historien och samtiden” [Mixed people in Sweden and the world, and in history and the contemporary], Multicultural Centre, Botkyrka, 2010-10-24.

”Framställningar och föreställningar om östasiater i samtida svensk visuell kultur – kritisk ras- och vithetsforskning i en svensk kontext” [Representations and images of East Asians in contemporary Swedish visual culture – critical race and whiteness studies in a Swedish context], Department of Culture and Communication, Södertörn University, Huddinge, 2010-12-14.

2011

”’Ord som sårar’. Den svenska vithetens (o)förmåga att ackommodera minoriteters erfarenheter” [”Words that wound”. The Swedish Whiteness and its (in)ability to accomodate the experiences of minorities], ABF Stockholm and Interfem, ABF House, Stockholm, 2011-05-11.

”Om frågor om ras och vithet i dagens Sverige” [On issues of race and whiteness in today’s Sweden], Vänsterpartiet Hägersten, Stockholm, 2011-05-15.

”Mångfald och diskriminering” [Diversity and discrimination], National Board of Health and Welfare, Multicultural Centre, Botkyrka, 2011-05-16.

”Den svenska vitheten och kritiska vithetsstudier” [Swedish whiteness and critical whiteness studies], Department of Culture and Communication, Södertörn University, Huddinge, 2011-08-31.

”Ras och diskriminering” [Race and discrimination], Board of education, Stockholm City, 2011-09-19.

”’Tjing tjong!’: Svensk rebellhumor och gulingförakt” [”Ching chong!”. Swedish rebel humour and yellow disguste], ABF Stockholm and Interfem, ABF House, Stockholm, 2011-09-19.

”Utlandsadopterade och möjligheten att vara icke-vit svensk” [Transnational adoptees and the possibility of being a non-white Swede], Department of Gender Studies, Linköping University, 2011-09-21.

+ Catrin Lundström, ”Om svenskheten och vitheten” [On Swedishness and whiteness], Multicultural Centre, Botkyrka, 2011-10-20.

+ Irene Molina, ”Antirasismens framtid” [The future of antiracism], Socialistiskt forum 2011, ABF House, Stockholm, 2011-11-19.

2012

+ Yoshihiro Takahashi & Danjel Nam, ”Om asiatisk maskulinitet i dagens Sverige” [On Asian masculinity in contemporary Sweden], Multicultural Centre, Botkyrka, 2012-01-15.

”Nordic whiteness under siege: White mourning and melancholia in contemporary Sweden”, 1st workshop on Crisis and Nordic identities, Reykjavik University, Reykjavik, 2012-02-02.

”Den svenska rasismen och den svenska vitheten” [Swedish racism and Swedish whiteness], Tamams studentförening, Vänskapens hus, Lund, 2012-02-15.

”Rasismen och den nordiska vitheten” [Racism and Nordic whiteness], Centre for Gender Studies, Umeå University, Umeå, 2012-03-15.

”Den svenska vitheten och den svenska (anti)rasismen” [Swedish whiteness and Swedish (anti)racism], Center against racism, Ibis Hotel, Stockholm, 2012-03-24.

”Om segregation, och ras och vithet” [On segregation, race and whiteness], Förorternas riksdag: Förorten på Operan – Re:Aktion mot segregation, Operaterrassen, Stockholm, 2012-04-23.

”Varför ska vi tala om ras och vithet i dagens Sverige?” [Why should we talk about race and whiteness in today’s Sweden?], Collegium for the Sociology of Education, Göteborg University, Gothenburg, 2012-05-08.

+ Maria ‘Decida’ Wahlberg, Oivvio Polite, Ylva Habel, Paul Lappalainen, Nathan Hammelberg & Jacob Kimvall, ”Blackface i Sverige. Ett samtal om svarta stereotyper, underhållning och antirasistiska strategier” [Blackface in Sweden. A discussion on black stereotypes, entertainment and antiracist strategies], Bio Rio, Stockholm, 2012-05-13.

”Koloniala föreställningar och rasfantasier i den svenska samtidskulturen” [Colonial images and racial fantasies in contemporary Swedish culture], ABF House, Stockholm, 2012-05-15.

+ René Léon Rosales, ”Om erfarenheter från användandet av forskningscirkelmetoden i arbetet mot rasism och diskriminering i Botkyrka kommun” [On experiences from the use of the research circle method in the work against racism and discrimination in Botkyrka Municipality], Swedish Participatory Action Research Community’s 3rd conference, Teachers’ House, Stockholm, 2012-05-21.

+ Irene Molina, Paulina de los Reyes & Masoud Kamali, “Segregation: Teorier och strategier” [Segregation: Theories and strategies], Gala för orten, Förorternas riksdag, Culture House, Stockholm, 2012-05-26.

”Race performativity and the crisis of multiculturalism”, 2nd workshop on Crisis and Nordic identities, University of Tampere, Tampere, 2012-05-30.

+ Lennart Räterlinck, ”Att iscensätta ras: Om vit rasperformativitet och vit rasmelankoli” [To perform race: On white racial performativity and white racial melancholia], Department of Sociology, Uppsala University, Uppsala, 2012-05-31.

”Swedish whiteness and Swedish racism”, No Border Camp 2012, Stockholm, 2012-06-21 + 2012-06-24.

”Om behovet av att börja tala om ras i dagens Sverige utifrån afrosvenskarnas situation. Rasism mot människor med afrikanskt ursprung i dagens Sverige” [On the need to speak about race in today’s Sweden seent through the situation of Afro-Swedes. Racism against people of African origin in today’s Sweden], Gemenskapen, Malmö, 2012-10-09.

”Om stereotyper i samtida svensk bildkultur” [On stereotypes in contemporary Swedish visual culture], Konstnärshuset, Stockholm, 2012-10-09.

”Rasism och främlingsfientlighet” [Racism and xenophobia], Assyrien kulturcenter, Botkyrka, 2012-10-27.

”Strukturellt förtryck och strukturell rasism” [Structural oppression and structural racism], Vänsterns studentförbund, Södertörn University, 2012-11-27.

+ Catrin Lundström, “Swedish whiteness and white melancholia. A diagnosis of a white nation in crisis”, Department of Social Anthropology, Stockholm University, 2012-12-11.

”Ras och postkolonialism” [Race and postcolonialism], Harakat, Husby Träff, Stockholm, 2012-12-11.

2013

”Stereotyper av minoriteter förr och nu” [Stereotypes of minorities in history and today], Brobyggarutbildningen, Södertörn University, 2013-01-18.

”Spelar hudfärg någon roll?” [Does skin color matter?], Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Stockholm, 2013-02-25.

”Om ras och vithet” [On race and whiteness], FN-dagen mot rasism och diskriminering, ABF Vårby Gård, Huddinge, 2013-03-21.

+ René León Rosales, ”Vem är välkommen” [Who is welcome?], Spiritus Mundi, Malmö, 2013-03-23.

”Rasstereotyper i barnkulturen” [Racial stereotypes in children’s culture], Botkyrkas 2:a internationella bokmässa, Hallunda bibliotek, Botkyrka, 2013-05-03.

+ Mistre Tesfaye, ”Dokument Botkyrka – rasism då och nu” [Document Botkyrka – racism then and now], Botkyrkas 2:a internationella bokmässa, Hallunda bibliotek, Botkyrka, 2013-05-04.

”Om rasism i dagens Sverige” [On racism in today’s Sweden], SSA Group & Botkyrka kommun, Subtopia 2013-05-08.

+ Patrik Lundberg, ”Gul utanpå: Ett samtal om vithet och adoption i dagens Sverige” [Yellow on the outside: A discussion on whiteness and adoption in today’s Sweden], Aspuddens bokhandel, Stockholm, 2013-05-20.

+ Catrin Lundström, ”Reflektioner kring den svenska vitheten igår, idag och imorgon” [Reflections on Swedish whiteness in history, today and tomorrow], Sociologer för maktanalys och kritisk samhällsdebatt, Teater Tribunalen, Stockholm, 2013-05-21.

”Rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur” [Racial stereotypes in Swedish children’s and youth culture], Sigtuna litteraturfestival 2013, Sigtuna bibliotek, Sigtuna, 2013-08-08.

”Representationer av asiater i svensk film” [Representations of Asians in Swedish cinema], Kulturarvsagenterna: Mångfalden i det svenska filmarvet, Zita Folkets bio, Stockholm, 2013-08-24.

”Om ras, svenskhet och adoption” [On race, Swedishness and adoption], Socialförvaltningens resursteam adoption, Stockholm, 2013-09-10.

”Vad kan kritisk ras- och vithetsforskning göra för nytta i dagens Sverige?” [What use does critical race and whiteness research have in today’s Sweden?], Forum för feministisk forskning, Stockholm University, 2013-09-16.

+ Zanyar Adami, Cecilia Gärding & Johanna Wiklund, ”Om rasism och mänskliga rättigheter” [On racism and human rights], Multicultural Centre, Botkyrka, 2013-09-26.

”Reflektioner kring ras och kolonialism i relation till samer och Sverige” [Reflections in race and colonialism in relation to Sámis and Sweden], Centre for Sami Research, Umeå University, 2013-10-02.

+ Fatima Jonsson, ”Rasstereotyper och vita fantasier i svenskproducerade dataspel” [Racial stereotypes and white fantasies in computer games produced in Sweden], Multicultural Centre, Botkyrka, 2013-10-03.

”Rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur” [Racial stereotypes in Swedish children’s and youth culture], Solna stadsbibliotek, Solna, 2013-10-15.

+ Fatima Jonsson, ”Rasstereotyper i dataspel” [Racial stereotypes in computer games], School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Södertörn University, 2013-10-30.

+ Lotten Gustafsson Reinius, Nathan Hamelberg, Anne Folke Henningssen & Karin Wästfelt, ”Att iscensätta den Andre” [To perform the Other], Museum of Ethnography, Stockholm, 2013-11-13.

+ Mats Deland, Rasmus Fleischer, Fredrik Hertzberg, Mattias Gardell & Heléne Lööw, ”Vad vet vi om den svenska extremhögern?” [What do we know about the Swedish Extreme Right?], Socialistiskt forum 2013, ABF-huset, Stockholm, 2013-11-23.

”Rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur” [Racial stereotypes in Swedish children’s and youth culture], Regionbibliotek Stockholm, Stockholms stadsbibliotek, Stockholm, 2013-12-04.

2014

+ René Léon Rosales, ”Om ras och vithet i det samtida Sverige” [On race and whiteness in contemporary Sweden], Myndigheten för kulturanalys, Stockholm, 2014-02-17.

”Om ras och vithet i det samtida Sverige” [On race and whiteness in contemporary Sweden], Hugo Valentin Centre, Uppsala University, Gottsundabiblioteket, Uppsala, 2014-02-20.

”Mångfald i svensk visuell kultur” [Diversity in Swedish visual culture], Berghs School of Communication, Stockholm, 2014-03-18.

+ Samson Beshir, ”Om afrosvenskars situation i dagens Sverige” [On the situation of Afro-Swedes in today’s Sweden], Afrosvenskarnas riksförbund, Rinkeby Folkets hus, Stockholm, 2014-03-21.

”Hör rasbegreppet hemma inom den antirasistiska rörelsen i Sverige?” [Does the concept of race belong to the antiracist movement in Sweden?], Antirasistiskt forum 2014, ABF House, Stockholm, 2014-03-22.

+ Isabella Andersson, Mireya Echeverría Quezada, Zandra Kurén & Madelen Lundin, ”Antirasismens mångfald” [The diversity of antiracism], Antirasistiskt forum 2014, ABF House, Stockholm, 2014-03-22.

”En segregerad storstad” [A segregated big city], Miljöpartiet, Grillska huset, Stockholm, 2014-04-26.

”Åtgärder mot afrofobi” [Actions against afrophobia], Afrosvenskarnas riksförbund, ABF House, Stockholm, 2014-04-27.

”Om ras och vithet i dagens Sverige sedd genom statistik” [On race and whiteness in today’s Sweden seen through statistics], Rättviseförmedlingen, Stockholm, 2014-05-05.

”Den svenska vithetens historia del 1” [The history of Swedish whiteness part 1], Interfem, Stockholm, 2014-05-07.

+ Charlotte Hyltén-Cavallius & Mikael Morberg, ”Multicultural Centre. A short introduction”, 7th Diversity Matters Forum, Mimar Sinan University of Fine Arts, Istanbul, 2014-05-12.

”Om ras och svenskhet i dagens Sverige” [On race and Swedishness in today’s Sweden], Fisksätra Folkets hus, Nacka, 2014-05-14.

”Om migration och segregation i dagens Sverige” [On migration and segregation in today’s Sweden], Globala gymnasiet, Stockholm, 2014-05-16.

+ Ulrika Gunnarsdotter & Sara Parkman, ”Knätofsarna” [Tassled garters], Multicultural Centre, Botkyrka, 2014-05-18.

+ Henrik Arnstad & Evin Ismail, ”Vad är islamofobi och afrofobi och vilka uttryck tar de? Hur ser de högerextrema krafterna ut och har de ökat?” [What is islamophobia and afrophobia and how are they expressed? How do the Far Right forces look like and have they increased], Nya Rågsveds Folkets hus, Stockholm, 2014-05-20.

”Om ras och vithet i dagens Sverige” [On race and whiteness in today’s Sweden], Arbetsförmedlingen Etableringsverksamheten, Stockholm, 2014-05-22.

”Om vardagsrasism i dagens Sverige” [On everyday racism in today’s Sweden], Bryt upp! En konferens om etik och rasism, Huddinge Folkets hus, Huddinge, 2014-05-23.

”Den svenska vithetens historia del 2” [The history of Swedish whiteness part 2], Interfem, Stockholm, 2014-06-05.

+ Anna Ardin, Rashid Musa, Sara Abdollahi & Monica Fundin Pourshahidi, ”En antirasistisk politik – hur ser den egentligen ut” [Antiracist politics – how does it look like?], Almedalsveckan, Visby, 2014-07-02.

+ Judith Kiros, Yeshiwork Wondmeneh, Seher Yilmaz & Kawa Zolfagary, ”Har svenska toppolitiker namnofobi?” [Has Swedish top politicians namephobia?], Almedalsveckan, Visby, 2014-07-02.

”Om segregation och diskriminering” [On segregation and discrimination], Brobyggarutbildningen], Multicultural Centre, Botkyrka, 2014-08-20.

+ Charlotte Hyltén-Cavallius, ”Majoritetssvenskar i Storstockholm” [Majority Swedes in Greater Stockholm], Arena, Stockholm, 2014-08-28.

”Segregation, rasstereotyper och antirasism i Sverige idag” [Segregation, racial stereotypes and antiracism in today’s Sweden], PeaceWorks, Storholmen, Norrtälje, 2014-08-30.

”Om rykten i Botkyrka” [On rumours in Botkyrka], Hallunda bibliotek, Botkyrka, 2014-09-02.

+ Samson Beshir ”Om afrofobi” [On afrophobia], ABF Malmö, Gemenskapen, Malmö, 2014-09-03.

”Konstruktionen av de Andra i högerextrema texter och bilder” [The construction of the Others in Far Right texts and images], Sensus, Medborgarhuset, Stockholm, 2014-09-11.

”Segregationen och dess effekter” [Segregation and its effects], Sundbybergs folkhögskola, Sundbyberg, 2014-09-15.

”Det svenska rastänkandet, den svenska antirasismen och den svenska vitheten” [Swedish race thinking, Swedish antiracism and Swedish whiteness], LSU – Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, Stockholm, 2014-09-19.

”Normkritik, intersektionalitet, rastänkande och svenskhet” [Norm critique, intersectionality, race thinking and Swedishness], Sundbybergs folkhögskola, Sundbyberg 2014-09-23.

”The use of the concepts of race and ethnicity in Sweden and elsewhere”, Konstfack: University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm, 2014-09-29.

+ Charlotte Hyltén-Cavallius, ”Majoritetssvenskar i Storstockholm” [Majority Swedes in Greater Stockholm], Botkyrka kommun, Hotell Utsikten, Nynäshamn 2014-10-03.

”Afrofobi i dagens Sverige” [Afrophobia in today’s Sweden], ABF Malmö, Malmö högskola, Malmö, 2014-10-09.

”Om antirasism och rasism” [On antiracism and racism], Socialdemokratiska studentklubben, Stockholm, 2014-10-14.

”Segregationen och dess effekter” [Segregation and its effects], Röda korsets folkhögskola, Stockholm, 2014-10-16.

”Ett splittrat och segregerat Sverige” [A divided and segregated Sweden], Svenska muslimer för fred och rättvisa, Medborgarhuset, Stockholm, 2014-10-28.

”Sverige – västvärldens mest antirasistiska och segregerade land” [Sweden – the most antiracist and segregated country in the Western world], Multicultural Centre, Botkyrka, 2014-10-30.

”Statistikens roll” [The role of statistics], Civil Rights Defenders, Stockholm, 2014-11-04.

”Sverige – ett land mellan antirasism och segregation” [Sweden – a country between antiracism and segregation], Centrum för urbana studier, University of Gothenburg, Folkets hus Hammarkullen, Göteborg, 2014-11-06.

”Om ras och vithet” [On race and whiteness], Hagabergs folkhögskola, Södertälje, 2014-11-10.

”Reintroducing race in Swedish poverty research and policy”, ESPON 2013, Nordregio, Stockholm, 2014-11-25.

”Om ras och vithet i dagens Sverige” [On race and whiteness in today’s Sweden], Högskolan Väst, Trollhättan, 2014-11-26.

”Majoritetssvenskar i Storstockholm” [Majority Swedes in Greater Stockholm], Botkyrka kommun, Botkyrka, 2014-11-27.

”Afrofobi. Om afrosvenskars situation i dagens Sverige” [Afrophobia. The situation of Afro-Swedes in today’s Sweden ], Svenska kommittén mot antisemitism, Hotell Riverton, Göteborg, 2014-11-27.

”Vad är jämlikhetsstatistik?” [What is equality statistics?], Botkyrka kommun, Multicultural Centre, Botkyrka, 2014-12-03.

”Afro-Swedes” [Afrosvenskar], United Nations Working Group of Experts on People of African Descent, Multicultural Centre, Botkyrka, 2014-12-04.

”Det splittrade Sverige” [A divided Sweden], ABF Huddinge, Huddinge, 2014-12-04.

”Om afrosvenskars situation i dagens Sverige” [On the situation of Afro-Swedes in today’s Sweden], Afrosvenska akademin, Multicultural Centre, Botkyrka, 2014-12-11.

2015

”En postkolonial feministisk introduktion till internationell adoption” [A postcolonial feminist introduction to international adoption], Unga Klara, Stockholms dramatiska högskola, 2015-01-22.

”Den svenska bostadssegregationen: Utveckling och mönster” [The Swedish residential segregation: Development and patterns], Inkludera mera!, Tollare folkhögskola, Nacka, 2015-02-03.

”Situationen för majoritetssvenskar i södra Botkyrka” [The situation for majority Swedes in southern Botkyrka], Tullinge socialdemokratiska förening, Elgentorp, Botkyrka, 2015-02-04.

”Segregation och rasism i Sverige” [Segregation and racism in Sweden], Mikaelikyrkan, Skärholmen, Stockholm, 2015-02-10.

”Rasstereotyper och svensk vithet” [Racial stereotypes and Swedish whiteness], Normkritisk visuell kommunikation, Multicultural Centre, Botkyrka, 2015-02-13.

”Vilka röstar på SD?” [Who vote for the Sweden Democrats?], Agera tillsammans nu, Samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Sverige, Multicultural Centre, Botkyrka, 2015-02-17.

”Rasismens historia och nutid med fokus på Sverige” [Racism in the past and today with a focus on Sweden], Stockholms stads bibliotek, Hamburgerbryggeriet, Stockholm, 2015-03-03.

”Rastänkandets historia och konstruktionen av svenskheten” [The history of race thinking and the construction of Swedishness], Svenska kyrkans enhet för flerspråkighet, Rönneberga kursgård, Lidingö, 2015-03-04.

+ Kajsa Ekis Ekman, Aino Gröndahl, Peo Hansen & Shahram Khosravi, ”Noncitizen dinner. Om avskaffandet av medborgarskap” [Noncitizen dinner: On the abolishment of citizenship], Tempo dokumentärfestival, Dramalabbet, Stockholm, 2015-03-05.

”En introduktion till det ras- och vithetskritiska forskningsfältet” [An introduction to the field of critical race and whiteness studies], Department of Literature, History of Ideas and Religion, University of Gothenburg, Gothenburg, 2015-03-09.

”Afrofobi. Om afrosvenskars situation i dagens Sverige” [Afrophobia. The situation of Afro-Swedes in today’s Sweden ], Svenska kommittén mot antisemitism, Fazer konferens, Stockholm, 2015-03-10.

”Rasstereotyper och svensk vithet” [Racial stereotypes and Swedish whiteness], Brobyggarutbildningen, Södertörn University, 2015-03-19.

”Det segregerade Sverige och Stockholm” [Segregated Sweden and Stockholm], Skarpnäcks folkhögskola, Stockholm, 2015-03-21.

”Afrofobi. Om afrosvenskars situation i dagens Sverige” [Afrophobia. The situation of Afro-Swedes in today’s Sweden], STÅ UPPsala för jämlikhet mot rasism, Sensus, Gästrike-Hälsinge Nation, Uppsala, 2015-03-21.

+ Johanna Marseille, Michael McEachrane, Raymond Peroti, Alex Rodallec & Kitimbwa Sabuni, ”Identitetspolitik – det stora samtalet” [Identity politics – the big discussion], Multicultural Centre, Botkyrka, 2015-03-27.

”Teoretiska perspektiv på mångfald och rasism i dagens Sverige” [Theoretical perspectives on diversity and racism in today’s Sweden], Nyköpings folkhögskola, Nyköping, 2015-04-16.

+ Patrik Lundberg, ”Rasism och tillhörighet” [Racism and belonging], Socialförvaltningens resursteam adoption, Stockholm, 2015-04-17.

”Svenska rasstereotyper av minoriteter igår och idag” [Swedish racial stereotypes of minorities yesterday and today], Strindbergsmuseet, Stockholm, 2015-04-23.

”Om ras och vithet i dagens Sverige” [On race and whiteness in today’s Sweden], Department of Educational Studies, Karlstad University, Karlstad, 2015-04-29.

”Varför är det viktigt att reflektera över vilka begrepp vi använder?” [Why is it important to reflect over which concepts we are using?], Agera tillsammans nu, Samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Sverige, Vuxenskolan, Stockholm, 2015-05-05.

”Om afrosvenskars situation i dagens Sverige” [On the situation of Afro-Swedes in today’s Sweden], Nätverket för fred på Afrikas horn: The Horn Café, Sensus, Stockholm, 2015-05-05.

”Att iscensätta ras: Om rasperformativa praktiker” [To perform race: On race performative practices], Stockholms dramatiska högskola, Stockholm, 2015-05-20.

+ Keth Thapper, Ulrika Westerlund & Kawa Zolfagary, ”Går det att prata om ett slag på nätet?” [Is it possible to talk about a battle on the internet?], Agera tillsammans nu, Samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Sverige, Vuxenskolan, Stockholm 2015-05-26.

”Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], Jämlikhetsdata. Ett viktigt verktyg i arbetet för bättre livsvillkor för afrosvenskar och svenska muslimer i Botkyrka, Botkyrka kommun & UNESCO-LUCS, Multicultural Centre, Botkyrka, 2015-05-27.

”Hur mäta mångfald?” [How to measure diversity?], Valand Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, 2015-06-08.

”The adopted Koreans as part of the Korean diaspora: Challenges and problems”, Interdisziplinäres Zentrum für Ostasienstudien, Goethe-Universität, Frankfurt am Main, 2015-06-24.

Alice Bah Kuhnke, Marie Demker, Åke Göransson & Max Stockman, ”Antisemitism, islamofobi och främlingsfienden mitt ibland oss – har vi ett demokratisk underskott?” [Antisemitism, Islamophobia band the stranger enemy among us – do we have a democratic deficit?], Almedalsveckan, Visby, 2015-07-01.

+ Nizar Chakkour, Jonas Franksson & Ulrika Westerlund, ”Hur uppnå lika rättigheter för alla? Strategier och metoder för hbtq- funkis- och antirasiströrelsen” [How to accomplish equal rights for all? Strategies and methods for the LGBTQ, disability and antiracist movements], Almedalsveckan, Visby, 2015-07-01.

+ Torbjörn Björlund, Adrian Groglopo, Irene Molina, Magda Rasmusson & Maria-Elsa Salvo, ”Rasismen i offentligheten – vad säger politikerna?” [Racism in the public sphere – what do the politicians say?], Almedalsveckan, Visby, 2015-07-02.

+ Seluah Alsaati, Samson Beshir & Irene Molina,”Går det att motverka diskriminering utan att mäta den?” [Is is possible to combat discrimination without measuring it?], Almedalsveckan, Visby, 2015-07-02.

+ Christine Bylund & Ulrika Westerlund, ”Jämlikhetsdata – en metod för likabehandlingsarbetet?” [Equality data – a method for equality work?], Stockholm Pride House 2015, Kulturhuset, Stockholm, 2015-07-27.

”Att iscensätta ras: Om rasperformativa praktiker” [To perform race: On race performative practices], Västerbottensteatern, Skellefteå, 2015-08-04.

”Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], Ungdomsbarometern, Stockholm, 2015-08-20.

”Hur mäta mångfald?” [How to measure diversity?], Rådet för mänskliga rättigheter, Stockholms stad, Stockholm, 2015-08-21.

”Rasism mot asiater – igår och idag” [Racism against Asians – yesterday and today], Västerbottensteatern, Skellefteå, 2015-09-19.

+ Eddie Esmail, Nora Mehsen, Begard Reza, Rebecca Scherr & Thomas I.M. Talawa Prestø, ”Racism hidden in sexual preferences”, Skeiv Verden, Oslo, 2015-09-21.

+ Fatuma Awil, Kiqi Dumbuya, Jallow Momoudou, Kitimbwa Sabuni & Teysir Subh, ”Slavhandelns arv” [The legacy of the slave trade], Malmö kommun, Malmö högskola, Malmö, 2015-10-09.

”Det nya mångfalds-Sverige: Utmaningar inför framtiden” [The new diversity Sweden: Challenges for the future], Värmland Museum, Karlstad, 2015-10-14.

”En introduktion till jämlikhetsdata” [An introduction to equality data], Botkyrka kommun, Tumba, 2015-10-19.

”Reflektioner kring den svenska rasforskningen, svenskheten och synen på homosexuella och transpersoner” [Reflections on Swedish race science, Swedishness and its views on homosexual and transgender people], Heteroveckan, Medicinska föreningen, Karolinska institutet, Solna, 2015-10-23.

”The modern history of Swedish whiteness and Swedish race thinking”, Institutet för framtidsstudier, Stockholm, 2015-11-04.

”Att iscensätta ras: Om rasperformativa praktiker” [To perform race: On race performative practices], Stockholms dramatiska högskola, Stockholm, 2015-11-05.

”Stockholm och segregationen: Perspektiv på en socialt (o)hållbar storstad” [Stockholm and segregation: Perspectives on a socially (un)sustainable city], Hammarby Norra och Katarina socialdemokratiska föreningar, Stockholm, 2015-11-05.

”Rasism mot asiater – igår och idag” [Racism against Asians – yesterday and today], Väven, Umeå, 2015-11-06.

”The three phases of hegemonic whiteness: Understanding Swedish whiteness and racial temporalities in Sweden”, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Uppsala University, Uppsala, 2015-11-25.

”En introduktion till jämlikhetsdata” [An introduction to equality data], Kultur- och fritidsförvaltningen, Botkyrka kommun, Albys Hjärta, Alby, 2015-12-01.

”The use of the concepts of race and ethnicity in Sweden and elsewhere”, Konstfack: University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm, 2015-12-02.

”Om mångfald och representation i den högre utbildningen” [On diversity and representation within the higher education], Genusföreningen, Uppsala universitet, Uppsala, 2015-12-12.

2016

”Vad är jämlikhetsdata och hur kan det användas för att motverka rasism och främja jämlikhet?” [What is equality data and how can it be used to combat racism and to increase equality], SSU Stockholm, Socialdemokraternas hus, Stockholm, 2016-01-11.

”Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], Riksteatern, Botkyrka, 2016-01-19.

”Swedish exceptionalism and antiracist desires”, Royal Institute of Art, Stockholm, 2016-01-22.

”Race performativity and melancholic whiteness”, Centre for Gender Studies, Karlstad University, 2016-01-27.

”Varför är Sverige det OECD-land där skillnaden mellan att ha ett jobb eller ej är som störst mellan inrikes- och utrikesfödda?” [Why is Sweden the OECD-country where the difference between having a job or not is as biggest between native-born and foreign-born?], Diversity Charter, Stockholm, 2016-01-29.  

”Sverige – västvärldens mest antirasistiska och segregerade land”, SSU Örebro, Örebro, 2016-02-03.

+ Farnaz Arbabi, ”Antirasismen och den svenska självbilden” [Antiracism and the Swedish self-image], Teater Tribunalen, Stockholm, 2016-02-07.

+ Kitimbwa Sabuni, ”Jämlikhetsdata: Hur kan statistik främja jämlikhet och förhindra diskriminering?” [Equality data: How can statistics benefit equality and combat discrimination?], Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Ekumeniska Centret, Stockholm, 2016-02-19.

+ Kitimbwa Sabuni, ”Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], Ibn Rushd Studieförbund, Lillsved folkhögskola, Värmdö, 2016-02-26.

+ Kitimbwa Sabuni, ”Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], Malmö stad, Stadshuset, Malmö, 2016-02-29.

+ Kitimbwa Sabuni, ”Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], Arbetsgrupp mot afrofobi, Malmö, 2016-02-29.

”Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], Teaterförbundet, Stockholm, 2016-03-07.

”Religion och etnicitet i den officiella statistiken” [Religion and ethnicity in the official statistics], Muslimska familjedagarna 2016, Stockholmsmässan, Stockholm, 2016-03-26.

”Racialized segregation and inequality in antiracist Sweden”, The Architecture of Segregation, Royal Institute of Art, Stockholm, 2016-03-22.

”Jämlikhetsdata som verktyg i kampen mot diskriminering” [Equality data as a tool in the struggle against discrimination], Samling för antirasism, ABF, Stockholm, 2016-04-09.

“Stereotyper av minoriteter igår och idag” [Stereotypes of minorities yesterday and today], Modersmålslärare i romani chib, Swedish National Agency for Education & Södertörn University, Huddinge, 2016-04-22.

”Paradoxernas Sverige – västvärldens mest antirasistiska och segregerade land” [Sweden’s paradoxes – the most antiracist and segregated country in the West], Jordbros kultur- och föreningshus, Haninge, 2016-05-08.

+ Leila Brännström, Viola Castellano & Judith Kiros, ”The colorblind society: An obstacle to fight racism?”, Jus Humanis, Faculty of Law, Lund University, 2016-05-12.

”Slavauktioner, ”gulinghumor” och blackface-konst: Om rasiscensättningar, rasperformativitet och vit rasmelankoli i dagens Sverige” [Slave auction games, ”gook humour” and blackface art: On race performances, race performativity and white racial melancholy in contemporary Sweden], Department of Education, Communication and Learning, Göteborg University, Gothenburg, 2016-05-13.

+ Samson Beshir, Devrim Mavi, Victoria Kawesa & Irene Molina, ”En rasifierad underklass: Segregation, migration, demokrati. Ett samtal om vart Sverige är på väg”[A racialized underclass: Segregation, migration, democracy. A talk about the direction of Sweden], Feministisk samling, ABF-huset, Stockholm, 2016-05-14.

”Whiteness, race and racialization in the Nordic countries with an emphasis on Sweden”, The Nordic Centre of Excellence ‘Justice through Education’ (JustEd), Department of Teacher Education, University of Helsinki, Helsinki, 2016-09-09.

”Det nya Sverige och dess paradoxer och utmaningar: Västvärldens mest jämlika och segregerade land” [The new Sweden and its paradoxes and challanges: The West’s most equal and segregated country], Segerstedt Institute, Göteborg University, Gothenburg, 2016-09-12.

+ Kitimbwa Sabuni, ”Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data? ], Malmös Unga Muslimer & Ibn Rushd Studieförbund, Tegelhuset, Malmö, 2016-09-29.

+ Kitimbwa Sabuni, ” Att mäta etnisk bakgrund och religionstillhörighet för att kartlägga och motverka diskriminering av svenska muslimer och afrosvenskar” [To measure ethnic background and religious identification to map and counter discrimination against Swedish Muslims and Afro-Swedes], Sveriges Unga Muslimer & Ibn Rushd Studieförbund, Kista träff, Stockholm, 2016-10-17.

”Representations of Asians in Swedish culture”, Royal Institute of Art, Stockholm, 2016-10-18.

”Rasperformativa praktiker i dagens Sverige: Om behovet och begäret efter att iscensätta den Andre” [Race performative practices in Sweden. On the need and desire to perform the Other], WIP: Konsthall, Stockholm 2016-10-28.

”Om Sverige som migrationsland” [On Sweden as a migration country], Region Värmland, Karlstad, 2016-11-03.

+ Kitimbwa Sabuni, ”Hur kartlägger vi svensk rasism? [How do we map Swedish racism?], Folkets hus, Göteborg, 2016-11-08.

+ Denise Beniwa Johnson & Kitimbwa Sabuni, ”Hur kan vi kartlägga rasmaktordningen?” [How can we map the racial order?], Socialistiskt forum 2016, ABF-huset, Stockholm, 2016-11-26.

”’Får man säga förorten?’: Om de senaste årens debatter kring svenska ord som betecknar minoriteter” [”Can one say suburb?: On the recent years’ debates concerning Swedish words that designate minorities], Department of Language, Literature and Intercultural Studies, Karlstad University, 2016-11-28.

”The use of the concepts of race and ethnicity in Sweden and elsewhere”, Konstfack: University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm, 2016-11-30.

”Den svenska vitheten och de svenska rasrelationerna under de senaste hundra åren” [Swedish whiteness and Swedish race relations during the last century], Department of Education, Stockholm University, 2016-12-01.

”Världens mest jämlika eller segregerade utbildningssystem? Paradoxer och utmaningar i det nya Sverige” [The world’s most equal or segregated education system? Paradoxes and challenges in the new Sweden], Collegium for the Sociology of Education, Göteborg University, 2016-12-05.

”Swedish whiteness and the US election”, Royal Institute of Art, Stockholm, 2016-12-06.

”Revisiting the Korean adoption issue and the adopted Koreans”, Abteilung für Sinologie und Koreanistik, Universität Tübingen, 2016-12-14.

2017

+ Ragia Abdullahi, Maliun Ali, Hadji Farah, Rashid Musa, & Paulina de los Reyes, Seminarium med Förorten mot våld [Seminar with Suburb against violence], Tensta träff, Stockholm, 2017-02-03.

”Om mångfald i det svenska kultur- och musiklivet” [On diversity in the Swedish cultural and music life], Unga tankar om musik, Scenkonst Sörmland, Eskilstuna, 2017-02-05.

Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], Afrosvenskarnas Riksförbund & Ibn Rushd Studieförbund, Tegelhuset, Malmö, 2017-02-27.

+ Farida al-Abani, Arune Dohle & Jyothi Bousle Svahn, ”Samtal om adoption” [Talk on adoption], Föreningen Vildvuxen & StreetGäris, IOGT-NTO, Stockholm, 2017-03-11.

”Etnicitet, ras och vithet” [Ethnicity, race and whiteness], Utbildningsvetenskapliga studier av barn och barndom, Karlstads universitet, Karlstad, 2017-03-15.

”Siffror, data och statistik om svenska muslimer” [Numbers, data and statistics on Swedish muslims], Ibn Rushd Studieförbund, Stockholm City Conference Centre, Stockholm, 2017-03-21.

”Svenska representationer av minoriteter igår och idag” [Swedish representations of minorities yesterday and today], Örebro rättighetscenter, ABF Örebro, Örebro, 2017-03-22.

”Svenska stereotyper av minoriteter i bild och text och på scen och på film” [Swedish stereotypes of minorities in images, in texts, on stage and on screen], Brobyggarutbildningen, Södertörn University, 2017-03-24.

”Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], Afrosvenskarnas Riksförbund & Ibn Rushd Studieförbund, Folkets hus, Göteborg, 2017-04-12.

+ Petra Holmberg ”Om representationer av asiater på film” [On representation of Asians in cinema], Museum of Far Eastern Antiquities, Stockholm, 2017-04-29.

+ Nina Jakku, Pia Laskar, Andréaz Wasniowski & Jeff Werner, ”Hur ser den kritiska ras- och vithetsforskningen i Sverige ut?” [How does the critical race and whiteness studies research look like in Sweden?], Centre for Multidisciplinary Studies on Racism, Uppsala University, 2017-05-17.

”Some reflections on the issue of race in relation to humour, laughter, comedy and satire in contemporary Europe with Sweden as the main case study”, Workshop on Comedy/Satire and Racism, Mid-Sweden University, Östersund, 2017-05-22.

+ Hedda Viå, ”Reproduktionstekniker i Sverige – en historisk överblick” [Reproduction techniques in Sweden – a historical overview], Cyklopen, Stockholm, 2017-09-04.

”Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], Amnesty, Stockholm, 2017-09-15.

”Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborg, 2017-09-29. 

”Om ras och vithet i dagens Sverige” [On race and whiteness in today’s Sweden], Bokmässan, Svenska mässan, Göteborg, 2017-09-29.

”Afrosvenska barn, ungdomar och unga vuxna: Hur ser situationen ut?” [Afro-Swedish children, youth and young adults], Slavhandelns arv, Malmö kommun, Studio Malmö, Malmö, 2017-10-09.

+ Maria Fredriksson, ”Adoption ur ett maktkritiskt och postkolonialt perspektiv” [Adoption from a power critical and postcolonial perspective], Postkolonialt forum, Multicultural Centre, Botkyrka, 2017-10-14.

”Om vita skönhetsideal, kirurgiska ingrepp och andra kroppsförvandlingstekniker som syftar till att modifiera och byta ras i Sydkorea och annorstädes” [On white beauty ideals, surgical interventions and other bodily transformation techniques with the purpose of modifying and changing race in South Korea and elsewhere], Museum of Ethnography, Stockholm, 2017-10-21.

+ Lars M Andersson, Moa Matthis & Benjamin Gerber, ”Nidbilder, karikatyrer och stereotyper” [Caricatures and stereotypes], Röda Sten Konsthall, 16th Göteborg International Biennal for Contemporary Art, Gothenburg, 2017-10-29.

”Ett samtal om ras och vithet” [A talk on race and whiteness], Karlstad bokcafé, Värmland Museum, Karlstad, 2017-11-08.

“Racializing Sweden: On the non-white, contemporary Swedish literature and stories of a new Swedishness”, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö University, Malmö, 2017-11-23.

+ Gina Manzizila, ”Vad är rasism och hur kan vi förstå rasismens olika mekanismer?” [What is racism and how can we understand the different mechanisms of racism], Göteborg goes EuroPride 2018, Göteborgs stadsteater, Göteborg, 2017-11-30.

”Den svenska rasmaktsordningen: Hur ser den egentligen ut?” [The Swedish racial order: How does it look like?], Harakat, Akademin, Hyresgästföreningen, Göteborg, 2017-12-10.

Vad är jämlikhetsdata? [What is equality data?], Avdelningen för mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen, Läppstiftet Konferens, Göteborg, 2017-12-07.

2018

Vad är jämlikhetsdata? [What is equality data?], Kultur- och fritidsförvaltningen, Kulturhuset Möllan, Mölndal, 2018-01-18.

Vad är jämlikhetsdata? [What is equality data?], Kommunledningskontoret, Kulturhuset Möllan, Mölndal, 2018-01-25.

”Jämlikhetsdata: Vad är det?” [Equality data: What is it? ], Antirasistisk valupptakt, Vänsterpartiet, Syninge kursgård, Norrtälje, 2018-02-24.

”What’s up with equality data?”, No taxation without representation 2, CinemAfrica, Historiska museet, Stockholm, 2018-03-05.

+ Malcom Kyeyune, Vanessa Marko, Nathalie Rothschild & Joanna Williams, ”Who needs ”safe spaces”?”, Bajit, Stockholm, 2018-04-12.

+ Maimuna Abdullahi, ”A presentation of the main findings and recommendations of the Swedish Muslims in Cooperation Network in its Alternative Report in response to the Swedish Government’s twenty-second and twenty-third periodic report to the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination under the United Nations International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination”, Palais Wilson, United Nations, Genève, 2018-04-30.

”Migrationslitteratur och vithet” [Migration literature and whiteness], Department of Literature, History of Ideas and Religion, University of Gothenburg, 2018-05-04.

”Fyra år efter afrofobirapporten. Vad har hänt?” [Four years after the afrophobia report. What has happened?], Afrosvensk festival, Världskulturmuseet, Göteborg, 2018-05-04.

”Varför behöver vi jämlikhetsdata?” [Why we need equality data?], Hur ska Funktionsrättskonventionen följas upp?, Funktionsrätt Sverige, Coor Konferens, Stockholm, 2018-05-25.

”Svenska rasstereotyper av asiater – en kvardröjande svensk anakronism eller ett specifikt svenskt sätt att relatera till asiater?” [Swedish racial stereotypes of Asians – a lingering Swedish anachronism or a specific Swedish way of relating to Asians?], Bilder av ras i svensk visuell kultur, musik och litteratur, Kungl. Vitterhetsakademien, Stockholm, 2018-09-24.

”The issue of comedy, satire and race and the limits of free speech”, Workshop: Satire as Perspective on the Contemporary, The Research Group for Culture Studies, Karlstad University, 2018-10-17.

+ Maimuna Abdullahi, ”En presentation av alternativrapporten om islamofobi till FN:s rasdiskrimineringskommitté” [A presentation of the alternative report on islamophobia to the UN’s Committee on the Elimination of Racial Discrimination], Islamofobikonferensen 2018, Morayma, Göteborgs rättighetscenter och Antirasistiska akademin, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, Göteborg, 2018-12-15.

2019

”Den svenska vitheten och den svenska rasmaktsordningen” [Swedish whiteness and the Swedish racial order], Lunds universitets politiska och ekonomiska förening, Juridiska institutionen, Lund, 2019-01-31.

+ Svend Dahl, Benjamin Dousa & Andreas Johansson Heinö, ”Klassresor och ärvt utanförskap. Vad säger forskningen?” [Class mobility and inherited marginalisation. What does the research say?], Moderaternas kommundagar Sverigemötet 2019, CCC, Karlstad, 2019-04-05. 

”Jan Myrdals syn på rasism och fascism” [Jan Myrdal’s view on racism and Fascism], Jan Myrdal. Seminarium om ett 75-årigt skriftställarskap, ABF House, Stockholm, 2019-04-14.     

”Reflektioner kring att iscensätta och spela den Andra” [Reflections on performing and staging the Other], Institutionen för skådespeleri, Stockholms dramatiska högskola, 2019-09-16.

”Ras och identitet i Sverige” [Race and identity in Sweden], De klassiska ideologierna i möte med samtidens utmaningar – en idépolitisk kurs om socialism, liberalism och identitetspolitik, Viskadalens Folkhögskola, Borås, 2019-10-12.

“Om svenskhet och det nya Sverige” [On Swedishness and the new Sweden], Forshaga lärcenter, Forshaga, 2019-10-14.

”Om ras och vithet i dagens Sverige” [On race and whiteness in contemporary Sweden], Kulturförvaltningen i Göteborgs stad, Stora teatern, Göteborg, 2019-10-30.

”Att skriva om svenskheten. Studier i de svenska rasrelationerna speglade genom den icke-vita svenska litteraturen” [To re-write Swedishness. Studies in Swedish race relations as reflected in the non-white Swedish literature], Postkoloniala feministiska seminariet, Umeå Centre for Gender Studies, Umeå University, 2019-11-04.

2020

”En introduktion till den svenska adoptionshistorien och till Sverige som adoptionsland” [An introducion to the Swedish adoption history and Sweden as an adoption country], Riksteatern, Hallunda, 2020-01-16.

”Det nya supermångfalds-Sverige och den icke-vita svenska samtidslitteraturen” [The new superdiverse Sweden and non-white Swedish contemporary literature], Avdelningen för kulturutveckling, Region Värmland, Karlstad, 2020-02-13.

”Ras, vithet och färgblindhet” [Race, whiteness and color blindness], Galleri Bellange, Stockholm, 2020-03-14.  

”Reflektioner kring den svenska överklassen och extremhögern” [Reflections on the Swedish upper-class and the far right], Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund Wasastan, Stockholm, 2020-06-04.  

”Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], DIK – Facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor, Stockholm, 2020-09-08.  

+ Stellan Petersson & Emma Sköldberg, ”Om svenska rasord och bristen på en interkulturell etik” [On Swedish racial words and the lack of an intercultural ethic], Department of Swedish, Gothenburg University, Gothenburg, 2020-10-14.

Om afrosvenskars situation i dagens Sverige [On the situation of Afro-Swedes in today’s Sweden], Skånes horn av Afrika, Kristianstad, 2020-10-16.  

”Ras och identitet i Sverige” [Race and identity in Sweden], Identitet och politik – en idépolitisk kurs om socialism, liberalism och identitetspolitik, Viskadalens Folkhögskola, Borås, 2020-10-17.  

“Some reflections on critical masculinity studies and critical whiteness studies”, The Routledge International Handbook of Masculinity Studies Book Launch, Department of Child and Youth Studies, Stockholm University, Stockholm, 2020-10-30.

“En introduktion till frågor om ras, rasojämlikheter och behovet av jämlikhetsdata i dagens Sverige” [An introduction to issues of race, racial inequalities and the need of equality data in today’s Sweden], Globala gymnasiet, Stockholm, 2020-11-16.

“Researching race in a color-blind society”, Centre for gender studies, Karlstad University, Karlstad, 2020-11-18.

”Hur ser relationen mellan adoption och migration ut?” [How does the relationship between adoption and migration look like?], Flip the script 2020, Transnationellt adopterades riksorganisation, Rörelsernas museum, Malmö, 2020-11-21.

”Reflektioner kring frågor om ras och rasism i ett svenskt sammanhang” [Reflections on issues of race and racism in a Swedish context], Sträva, Medicinska föreningen, Karolinska institutet, Solna, 2020-11-30.

“Some reflections on Swedish racial thinking and Swedish biopolitics”, Decolonize Global Health Educational Day, Faculty of Medicine and Master’s Programme in Public Health, Lund University, Lund, 2020-12-08.

2021

”On the concept of race and the lack of equality data in contemporary colour-blind Sweden”, Kulturpolitiska veckan, Smålands nation, Lund, 2021-01-26.  

”Reflections on the development of Swedish K-pop and hallyu fandom”, Korea-Europe Center, Institute of Korean Studies, Freie Universität, Berlin, 2021-02-09.

+ Amade M’Charak, “Bridging race and migration studies”, Race and migration – scholarship in between, on and beyond the borders, Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 2021-02-17.  

”Reflections on the conditions and limits of researching race and whiteness in a color-blind country and academia”, Research Halfday and PhD student day, Department of Culture and Media Studies, Umeå University, 2021-02-18.  

+ Catrin Lundström, Dean Krouk & Benjamin R. Teitelbaum, ”Radical nationalism and the politics of nostalgia”, American-Scandinavia Foundation, Scandinavia House, New York, 2021-02-18.   

+ Peter Wikström, “Equality data as ‘state race register’ and ‘postcolonial race fixation’. A case study of the Swedish debate on equality data”, English Linguistics Seminar Series, Department of Language, Literature and Intercultural Studies, Karlstad University, Karlstad, 2021-02-26.

+ Catrin Lundström, ”Vit melankoli – en analys av en nation i kris” [White melancholia – an analysis of a nation in crisis], Blå stället, Angered, Göteborgs stad, 2021-03-25.  

“White melancholia. An analysis of a nation in crisis”. Nordic Network for Norm Critical Leadership, Stockholm 2021-03-25.  

”The modern history of Swedish whiteness and Swedish racial thinking”, Utrikespolitiska föreningen, Malmö University, Malmö 2021-03-31.

+ Anders Bucht & Helena Rojas, “Räkna ras. Ett digitalt seminarium om hur och varför företag bör arbeta med jämlikhetsdata” [Counting race. A digital seminar on how and why companies should work with equality data], Amazing Society, Stockholm 2021-04-23.  

”Racializing Sweden”, Anti-Racism Working Group Seminar, Department of Sociology, Stockholm University 2021-04-30. 

“What is equality data”, Internal seminar, Sida – Swedish International Development Cooperation Agency, Stockholm 2021-05-27.      

“Vad är jämlikhetsdata” [What is equality data], Bonnier News Tech, Stockholm 2021-05-31.      

“What is equality data”, H&M Hennes & Mauritz, Stockholm 2021-06-24.

“Om rasoptimisterna och deras vision om ett blandat, antirasistiskt och färgblint Sverige” [On the racial optimists and their vision of a mixed, antiracist and color-blind Sweden”], Studentlitteratur & Department of Media Studies, Stockholm University, 2021-08-18.

”En introduktion till ras, vithet och svenskhet” [An introduction to race, whiteness and Swedishness], Human Rights Watch, Stockholm, 2021-09-03.

+ Barakat Ghebrehawariat, Roya Hakimnia, Ulrika Årehed Kågström & Jihan Yussuf, ”Cancer och segregation – vad gör vi åt det?” [Cancer and segregation – what can we do about it?], Cancerfonden, Stockholm, 2021-09-23.

+ Catrin Lundström, En presentation av boken ”Vit melankoli. En analys av en nation i kris” [A presentation of the book “White melancholia. An analysis of a nation in crisis”], Public Health Agency of Sweden, Stockholm, 2021-10-07.

“En presentation av det nya genomsegregerade supermångfalds-Sverige i relation till frågor om ras och identitet” [A presentation of the new hypersegregated and superdiverse Sweden in relation to issues of race and identity], Identitet och politik – en idépolitisk kurs om socialism, liberalism och identitetspolitik, Viskadalens Folkhögskola, Borås, 2021-10-16.  

”Rasism i skolan” [Racism in school], Regionalt utvecklingscentrum, Karlstad University, 2021-10-21.

+ Catrin Lundström, ”’Vit melankoli’. Boksamtal” [“White melancholia”. A book discussion]. VitKrit. A seminar on decoloniality, Department of Languages and Literatures, Gothenburg University, 2021-10-21.

“En presentation av svenska rasfrågor och rasdiskussioner under efterkrigstiden” [A presentation of Swedish race issues and race discussion during the post-war period], School of Humanities, Education and Social Sciences, Örebro University, 2021-10-26.

+ Petra Holmberg & Kim Fahlstedt, ”Samtal om filmen ”Yellow face: Asian whitewashing and racism in Hollywood” [Discussion about the film “Yellow face: Asian whitewashing and racism in Hollywood”], Asiatiska filmfestivalen 2021, Östasiatiska museet, 2021-10-26.

“Frågor om ras och rasism i Sverige under efterkrigstiden” [Issues of race and racism in Sweden during the post-war period], National Library of Sweden, Stockholm, 2021-11-17.

Paul Frigyes, Jan Inge Jönhill, Sakine Madon & Seher Yilmaz, ”Hur tänker vi om mångfald i medier?”[How do we think about diversity in the media?]. Institutet för mediestudier, Stockholm, 2021-11-18.

“An introduction to Swedish whiteness”, The Deleting Whiteness Symposium, Weld, Stockholm, 2021-11-20.

”Ett samtal om jämlikhetsdata” [A discussion about equality data]. Rättighetsmånaden: Din rätt att…, Borås, 2021-12-02.

2022

+ Kehinde Andrews & Catrin Lundström, “Intersections of white privilege, gender and racism in ethnically diverse societies . A dialogue on whiteness and gender in Sweden and the UK”. IMISCOE’s (International Migration Research Network) Anti-Racism Working Group’s (ARWG) webinar series, 2022-01-25.

+ Yasuko Takezawa, & Mandisi Majavu, “Colonialities: A presentation of the chapter ”’Good Sweden’”: Transracial adoption and the construction of Swedish whiteness and white antiracism in Routledge Handbook of Critical Studies in Whiteness”, 2022-02-16.  

”Att bildsätta och iscensätta ras och vithet i ett svenskt sammanhang” [To illustrate and perform race and whiteness in a Swedish context]. Royal Institute of Art, Stockholm, 2022-03-25.    

”Representation och rum: Om jämlikhetsdata” [Representation and room: On equality data]. School of Arts and Communication, Malmö University, 2022-03-28.

“An introduction to researching race and whiteness in Sweden”. The Colonial encounters seminar and the Master Programme of Colonial and Postcolonial Studies, Linnaeus University, 2022-04-08.    

“En presentation av boken Den färgblinda skolan. Ras och vithet i svensk utbildning” [A presentation of the book The colour-blind school. Race and whiteness in Swedish education].Department of Child and Youth Studies, Stockholm University, 2022-06-02.

“En presentation av boken Den färgblinda skolan. Ras och vithet i svensk utbildning” [A presentation of the book The colour-blind school. Race and whiteness in Swedish education]. SO-didaktik, Globala gymnasiet, Stockholm, 2022-09-07.

“En presentation av boken Svensk rasism under efterkrigstiden. Rasdiskussioner och rasfrågor i Sverige 1946-1977 [A presentation of the book Swedish racism during the post-war period. Race discussions and race issues in Sweden 1946-1977]. Higher seminar in history, Karlstad University, 2022-09-14.

+ Adam Cwejman, ”Ett decennium med identitetspolitik” [A decade of identity politics], Bokmässan, Svenska mässan, Göteborg, 2022-09-22.    

+ Torbjörn Elensky, ”Den tidiga antirasismen i Sverige” [Early antiracism in Sweden], Bokmässan, Svenska mässan, Göteborg, 2022-09-22.     

+ Niklas Gårdfeldt Leavy, ”Den färgblinda skolan – om ras och vithet i svensk utbildning” [The colour-blind school – on race and whiteness in Swedish education], Bokmässan, Svenska mässan, Göteborg, 2022-09-22.   

+ Kristian Borg, ”En presentation av boken Adopterad. En bok om Sveriges sista rasdebatt” [Adopted. A book about Sweden’s last race debate], Bokmässan, Svenska mässan, Göteborg, 2022-09-22.

”Om det rassegregerade och rasojämlika Sverige” [On the racially segregated and racially unequal Sweden], Ung Vänster, Linköping, 2022-10-02.

“Anti-Asian racism before, during and after the COVID-19-pandemic”, Zound Industries International, Stockholm, 2002-10-05.

”Representation och rum: Om jämlikhetsdata” [Representation and room: On equality data]. School of Arts and Communication, Malmö University, 2022-10-11.

+ Vanessa Lynn Barker, Andrea Voyer, Zeth Isaksson & Klara Hermansson, “Swedish election debrief. Panel discussion with researchers from Stockholm University and Karlstad university”, Anti-Racism Working Group Seminar, Department of Sociology, Stockholm University 2022-10-26. 

”Rasism och antirasism i dagens Sverige” [Racism and antiracism in today’s Sweden]. Nordisk hjälp, Angered Islamiska församling, Göteborg, 2022-11-12.

“Reflections on researching and teaching about race in a Swedish context – challenges and problems”, Feminist and anti-racist pedagogies in higher education, The Gender Studies Collegium at Malmö University, Malmö University, 2022-11-29.

”Om jämlikhetsdatafrågan i Sverige” [On the issue of equality data in Sweden]. Nordisk hjälp, Röda Korsets folkhögskola, Stockholm, 2022-12-08.

”Rasism och antirasism i dagens Sverige” [Racism and antiracism in today’s Sweden]. Nordisk hjälp, Röda Korsets folkhögskola, Stockholm, 2022-12-12.

On Adoption and Korea 1995-    

Unpublished manuscripts

1999

Irland och Korea – en komparativ historisk studie [Ireland and Korea – a comparative historical study], B.A.-thesis, Department of Oriental Languages, Stockholm University, 58 p.

2000

Den svenska Koreabilden 1904-38 [The Swedish image of Korea 1904-38], M.A.-thesis, Department of Oriental Languages, Stockholm University, 51 p.

2005

Comforting an orphaned nation. Representations of international adoption and adopted Koreans in Korean popular culture, Ph.D.-thesis, Department of Oriental Languages, Stockholm University, 265 p.

http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=696

Edited publications

2001

+ Michael Lee Wallqvist, The 2nd International Gathering of Adult Korean Adoptees, August 9-12 2001, Oslo-Norway, Stockholm: Planning Committee of 2nd International Gathering of Adult Korean Adoptees, 2001, 38 p.

Book chapters

2001

“History”, in Tobias Hübinette & Michael Lee Wallqvist (ed.), The 2nd International Gathering of Adult Korean Adoptees August 9-12, 2001, Oslo-Norway, Stockholm: Planning Committee of 2nd International Gathering of Adult Korean Adoptees, 2001, p. 23.

Periodical articles

1995

“Nazister vill sterilisera adoptivbarn” [Nazis want to sterilize adoptive children], Expo: Demokratisk tidskrift no. 1/1995 (vol. 1), pp. 32-33.

http://www.fortunecity.com/victorian/dante/385/artiklar/adoption.htm

“Nazisternas syn på adoptivbarn” [The Nazi view on adoptees], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 5/1995 (vol. 4), pp. 13-15.

1996

“Adoptivbarn en ny problemgrupp” [Adopted children a new problem group], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1996 (vol. 5), p. 6.

1997

“Adoptivbarn en principkrock för rasister – svartskalle eller svensk?” [Adoptive children a problem of principle for racists – black head or Swedish?], Att Adoptera: Utgiven av Adoptionscentrum no. 2/1996 (vol. 27), pp. 12-14.

“Rasistiskt våld mot adopterade under 1997” [Racist violence against adoptees in 1997], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1997 (vol. 6), pp. 18-21.

1999

“Några anmärkningar kring statistik om adoptivkoreaner” [Some notes on statistics on adopted Koreans], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1999 (vol. 8), p. 11.

“Korea-adoptionens historia” [The history of Korean adoption], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1999 (vol. 8), pp. 10-13.

2000

“Utlandskoreaner” [Overseas Koreans], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/2000 (vol. 9), pp. 18-24.

2001

“Adoptionen från Korea” [Adoption from Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/2001 (vol. 10), pp. 29-30.

“Relationer över rasgränserna” [Inter-racial relations], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2001 (vol. 10), pp. 28-30.

2002

“A presentation of research concerning inter-country adoptees and adopted Koreans in Sweden”, The OAK. Global Overseas Adoptees’ Link Newsletter December/2002 (vol. 4), pp. 15-23.

“En presentation av den senaste forskningen om utlandsadopterade i Sverige” [A presentation of the latest research on inter-country adoptees in Sweden], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2002 (vol. 11), pp. 31-33.

“Ett försök till analys av adoptionsdebatten” [An attempt to an analysis of the adoption debate], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2002 (vol. 11), pp. 11-15.

“Relationen Sverige-Korea eller ‘Koreasvenskarna’” [The relationship between Sweden-Korea or the “Korea Swedes”], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2002 (vol. 11), pp. 15-17.

“Tre Hollywood-filmer sedda utifrån ett adoptionsperspektiv” [Three Hollywood movies seen from an adoption perspective], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2002 (vol. 11), pp. 36-38.

“Adoption som ämne i koreansk populärkultur Del 1” [Adoption as a subject in Korean popular culture Part 1], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 2/2002 (vol. 42), pp. 5-6.

“Adoption som ämne i koreansk populärkultur Del 2” [Adoption as a subject in Korean popular culture Part 2], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 3/2002 (vol. 42), p. 15.

2003

“The meaning of roots”, Blessings from China: Families with Children from China no. 3/2003 (vol. 8), pp. 10-11.

“Nordkorea och adoption” [North Korean and adoption], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2003 (vol. 12), pp. 21-27.

“Suicidbeteende bland utlandsadopterade i Sverige” [Suicide behaviour among foreign adoptees in Sweden], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2003 (vol. 12), pp. 28-31.

“Sverige och adoptionsfrågan i Korea” [Sweden and the adoption issue in Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2003 (vol. 12), pp. 31-35.

“President Kim Dae Jung och adoptionsfrågan i Korea” [President Kim Dae Jung and the adoption issue in Korea], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 2/2003 (vol. 43), pp. 4-5.

2006

“Adoptivkoreanerna i Sverige och adoptionsfrågan i Korea” [The adopted Koreans of Sweden and the Korean adoption issue], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2006 (vol. 15), pp. 8-13.

“Kuriosafakta kring adoption och adopterade från Korea” [Facts and figures about adoption and Korean adoptees], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2006 (vol. 15), pp. 14-15.

“Historisk jämförelse då – nu. Koreas historia” [Historical comparison then – now. Korea’s history], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2006 (vol. 15), p. 27.

“Korea söker försoning med sina bortadopterade barn” [Korea’s quest for reconciliation with its overseas adopted children], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2006 (vol. 15), pp. 32-33.

2009

“Koreansk-svenska relationer genom tiderna” [Korean-Swedish relations in history], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2009 (vol. 18), pp. 4-5.

“Adopterade utsätts för rasdiskriminering” [Adoptees are exposed to racial discrimination], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2009 (vol. 18), pp. 18-19.

2010

“Vilka är de biologiska föräldrarna i Korea?” [Who are the biological parents in Korea?], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2010 (vol. 19), p. 6.

2013

”Just like Sweden, Korea must accept single mothers”, Korean Unwed Mothers Support Network Newsletter Sep/2013 (Vol. 7), 2 p.

Debate articles

1999

“En kritik av den internationella adoptionen” [A critique of international adoption], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/1999 (vol. 8), pp. 8-11.

2002

“Att skapa en adoptivkoreansk identitet bortom Västs mångkulturella diskurs” [To create an adopted Korean identity beyond Western multicultural discourse], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/2002 (vol. 11), pp 4-5.

2004

“When ethnic stereotypes come true”, The Revenge Chronicles Newsletter no. 1/2004 (vol. 1), 1 p.

http://www.transracialabductees.org/politics/samdolstereotype.html

2005

+ Il Zoo Kim Zung, “Statligt återresebidrag för adopterade i samband med adoption” [Economic contribution to adoptees at the time of the adoption], Dala-Demokraten 2005-01-24, p. 12.

http://www.dalademokraten.se/ArticlePages/200502/02/20050202083011_dd882/20050202083011_dd882.dbp.asp

+ Il Zoo Kim Zung, “En ny syn på adoptioner” [A new view on adoptions], Dala-Demokraten 2005-01-31, p. 12.

http://www.dalademokraten.se/ArticlePages/200501/31/20050131095524_dd512/20050131095524_dd512.dbp.asp

+ Il Zoo Kim Zung, “Medborgerliga rättigheter för adopterade” [Civil rights for adoptees], Dala-Demokraten 2005-02-20, p. 12.

http://www.dalademokraten.se/ArticlePages/200502/02/20050202082750_dd499/20050202082750_dd499.dbp.asp

+ Il Zoo Kim Zung, “Inte lätt för adopterad att bara vara som en svensk” [Not easy for an adoptee just to be like a Swede], Falu-Kuriren 2005-01-22, p. 26.

http://www.dalarnastidningar.se/nyheter/article72681.ece

+ Il Zoo Kim Zung, “Bättre kompetens i adoptionsfrågor” [Better insight in adoption issues], Falu-Kuriren 2005-01-25, p. 2.

http://www.dalarnastidningar.se/opinion/ledare/article72881.ece  

+ Il Zoo Kim Zung, “Segregeringen måste bort” [The segregation has to disappear], Göteborg-Posten 2005-02-17, p. 38.

+ Il Zoo Kim Zung, ”Adopterade utsätts för diskriminering” [Adoptees are exposed to discrimination], Länstidningen i Östersund 2005-01-31, p. 12.

http://www.ltz.se/artikel_standard.php?id=212633&avdelning_1=126&avdelning_2=196

2009

Paola Ceder, Patrik Lundberg & Hanna Sofia Jung Johansson, “Sökande efter sitt ursprung” [Searching for origins], Blekinge Läns Tidning 2009-11-18, p. 23.

+ Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg & Gitte Enander, “Alla har rätt till sitt ursprung” [Everyone has a right to her origin], Bohuslänningen 2009-11-20, p. 3.

http://bohuslaningen.se/asiktdebatt/aandrasidan/1.647638

+ Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, “Adopterades rättigheter glöms bort” [Adoptees’ rights are discarded], Dagen 2009-11-06, p. 3.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=192179

+ Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, “Vi vill kunna söka efter vårt ursprung” [We want to be able to search for our origin], Hallands-Posten 2009-12-02, p. 2.

http://hallandsposten.se/asikter/debatt/1.660812-vi-vill-kunna-soka-efter-vart-ursprung

+ Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, “Respektera adopterades behov” [Respect adoptees’ needs], Jönköpings-Posten 2009-11-10, p. 6.

+ Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, “Rätt att söka ursprung. Utlandsadopterades rättigheter marginaliseras och försummas” [Right to search for origin. Foreign adoptees’s rights are marginalized and neglected], Nerikes Allehanda 2009-11-07, p. 46.

+ Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, “Hjälp oss söka vårt ursprung” [Help us find our origin], Norrbottens-Kuriren 2009-12-14, p. 3.

http://www.kuriren.nu/debatt/artikel.aspx?articleid=5187366

+ Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, “Hjälp oss söka vårt ursprung” [Help us find our origin], Norrköpings Tidningar 2009-11-06, p. A30.

+ Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, “Hjälp oss att hitta våra rötter och vårt ursprung” [Help us to find our roots and our origin], Skaraborgs Läns Tidning 2009-11-16, p. 2.

+ Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, “Viktigt hitta sina biologiska rötter” [Important to find biological roots], Sundsvalls Tidning 2009-11-08, p. 31.

http://st.nu/opinion/debatt/1.1499374

+ Paola Ceder, Stephanie Sjöstedt & Marit Arnbom, “Adopterade: Vi vill ha praktisk hjälp att söka efter vårt ursprung” [Adoptees: We want practical help to search for our origin], Vestmanlands Läns Tidning 2009-11-21, p. B9.

+ Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, “Låt barnkonventionen ingå i svensk lag” [Include the childen’s convention in Swedish law], Västerbottens-Kuriren 2009-11-10, p. 43.

+ Paola Ceder, Patrik Lundberg, Mikael Jarnlo, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Stephanie Sjöstedt, Hanna Sofia Jung Johansson & Carolin Anderson, “…och adopterades rättigheter” […and adoptees’ rights], Östersunds-Posten 2009-11-20, p. 11.

http://op.se/asikter/debatt/1.1541492-ge-adopterade-barn-ratten-till-sitt-ursprung

2010

+ Paola Ceder, Patrik Lundberg, Mikael Jarnlo, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Stephanie Sjöstedt, Hanna Sofia Jung Johansson & Carolin Anderson, ”Hjälp att söka ursprunget” [Help to search for roots], Kristianstadsbladet 2010-01-07, p. 34.

2021

+ Anna Jin Hwa Borstam, Maria Fredriksson, Hanna Sofia Jung Johansson, Fatima Jonsson & Lisa Wool-Rim Sjöblom, ”Utred adoptionerna från Korea” [Investigate the adoptions from Korea], Norra Skåne 2021-11-01, p. 18   

+ Anna Jin Hwa Borstam, Maria Fredriksson, Hanna Sofia Jung Johansson, Fatima Jonsson & Lisa Wool-Rim Sjöblom, ”Adoptioner från Korea bör ingå i utredningen” [Adoptions from Korea should be included in the investigation], Dala-Demokraten 2021-11-02, p. 19  

Book reviews

1998

“Recension av Anna von Melen: Samtal med vuxna adopterade” [Review of Anna von Melen: Samtal med vuxna adopterade], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1998 (vol. 7), p. 11.

“Recension av Tonya Bishoff & Jo Rankin (red.): Seeds from a silent tree” [Review of Tonya Bishoff & Jo Rankin (ed.): Seeds from a silent tree], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1998 (vol. 7), p. 15.

“Recension av Geir Helgesen: Democracy and Authority in Korea” [Review of Geir Helgesen: Democracy and Authority in Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1998 (vol. 7), p. 14.

“Recension av Bruce Cumings: Korea’s place in the sun” [Review of Bruce Cumings: Korea’s place in the sun], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 5/1998 (vol. 7), pp. 6-7.

1999

“Recension av 1999 Calendar: A collection of artwork by Overseas Adopted Koreans” [Review of 1999 Calendar: A collection of artwork by Overseas Adopted Koreans], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1999 (vol. 8), p. 20.

“Recension av Jan-Åke Eriksson & Inger Sundqvist: Behandling av adopterade på särskilt ungdomshem” [Review of Jan-Åke Eriksson & Inger Sundqvist: Behandling av adopterade på särskilt ungdomshem], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1999 (vol. 8), p. 33.

“Recension av Erik Cornell: Nordkorea. Sändebud till paradiset” [Review of Erik Cornell: Nordkorea. Sändebud till paradiset], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/1999 (vol. 8), p. 22.

2000

“Recension av Aage Krarup-Nielsen: Från Korea till Bali” [Review of Aage Krarup-Nielsen: Från Korea till Bali], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 1/2000 (vol. 40), p. 6.

“Recension av Sten Bergman: I Morgonstillhetens land” [Review of Sten Bergman: I Morgonstillhetens land], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 2/2000 (vol. 40), pp. 4-5.

“Recension av W A:son Grebst: I Korea” [Review of W A:son Grebst: I Korea], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 4/2000 (vol. 40), pp. 3-4.

2002

“Recension av Sarah Milledge Nelson: Spirit bird journey” [Review of Sarah Milledge Nelson: Spirit bird journey], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2002 (vol. 11), p. 34.

“Recension av Kenn Harper: Give me my father’s body” [Review of Kenn Harper: Give me my father’s body], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/2002 (vol. 11), pp. 26-27.

“Recension av Barbro Nordlöf: Svenska adoptioner i Stockholm 1918-1973” [Review of Barbro Nordlöf: Svenska adoptioner i Stockholm 1918-1973], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2002 (vol. 11), pp. 33-35.

“Recension av Nancy Fox & Sook Wilkinson (red.): After the morning calm. Reflections of Korean adoptees” [Review of Nancy Fox & Sook Wilkinson (ed.): After the morning calm. Reflections of Korean adoptees], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2002 (vol. 11), pp. 38-39.

2005
“Recension av Hyun Sook Han: Many lives intertwined” [Review of Hyun Sook Han: Many lives intertwined], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2005 (vol. 14), p. 12.

2009

”Om voksne udenlandsadopterede og den nordiske hvidhed. Anmeldelse av Lene Myong Petersen: Adopteret – Fortaellinger om transnational og rasialiseret tilblivelse” [On adult foreign-born adoptees and Nordic whiteness. Review of Lene Myong Petersen: Adopteret – Fortaellinger om transnational og rasialiseret tilblivelse], Ch’ingu: Korea Klubbens blad no. 1/2009 (vol. 14), pp. 12-13.

“Recension av Jane Jeong Trenka: Fugitive visions och Sanna Sjöswärd: Min mamma är en persisk prinsessa” [Review of Jane Jeong Trenka: Fugitive visions and Sanna Sjöswärd: Min mamma är en persisk prinsessa], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/2009 (vol. 18), p. 23.

2010

“Recension av Lene Myong Petersen: Adopteret – Fortaellinger om transnational og rasialiseret tilblivelse” [Review of Lene Myong Petersen: Adopteret – Fortaellinger om transnational og rasialiseret tilblivelse], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2010 (vol. 19), p. 9-10.

News reports

1996

“Kort om Korea” [Short on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Föreningno. 1/1996 (vol. 5), p. 16.

“Kort om Korea” [Short on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Föreningno. 2/1996 (vol. 5), p. 23.

“Kort om Korea” [Short on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Föreningno. 3/1996 (vol. 5), p. 17.

“Kort om Korea” [Short on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Föreningno. 4/1996 (vol. 5), p. 17.

1997

“Kort om Korea” [Short on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Föreningno. 1/1997 (vol. 6), p. 23.

“Kort om Korea” [Short on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Föreningno. 2/1997 (vol. 6), p. 23.

“Kort om Korea” [Short on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Föreningno. 3/1997 (vol. 6), p. 16.

1998

“Korea aktuellt” [Contemporary Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1998 (vol. 7), p. 11.

“Korea aktuellt” [Contemporary Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1998 (vol. 7), pp. 12-13.

“Korea aktuellt” [Contemporary Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1998 (vol. 7), pp. 8-9.

“Korea aktuellt” [Contemporary Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/1998 (vol. 7), pp. 15-19.

“Korea aktuellt” [Contemporary Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 5/1998 (vol. 7), pp. 14-18.

1999

“Korea aktuellt” [Contemporary Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1999 (vol. 8), pp. 17-18.

“Aktuellt om Korea” [News on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1999 (vol. 8), pp. 20-24.

“Aktuellt om Korea” [News on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1999 (vol. 8), pp. 28-31.

“Aktuellt om Korea” [News on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/1999 (vol. 8), pp. 16-18.

2000

“Aktuellt om Korea” [News on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/2000 (vol. 9), pp. 15-16.

“Aktuellt om Korea” [News on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2000 (vol. 9), pp. 8-10.

“Aktuellt om Korea” [News on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/2000 (vol. 9), pp. 36-37.

2001

“Aktuellt om Korea” [News on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2001 (vol. 10), pp. 30-31.

“Aktuellt om Korea” [News on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2001 (vol. 10), p. 33.

“Aktuellt om Korea” [News on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/2001 (vol. 10), p. 4.

2002

“Aktuellt om Korea” [News on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2002 (vol. 11), pp. 4-5.

Editorial texts

1998

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1998 (vol. 7), p. 3.

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1998 (vol. 7), p. 3.

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1998 (vol. 7), p. 3.

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/1998 (vol. 7), p. 3.

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 5/1998 (vol. 7), p. 3.

1999

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1999 (vol. 8), p. 3.

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1999 (vol. 8), p. 3.

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/1999 (vol. 8), p. 3.

2000

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/2000 (vol. 9), pp. 3-4.

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2000 (vol. 9), p. 3.

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/2000 (vol. 9), p. 3.

2001

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2001 (vol. 10), p. 3.

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/2001 (vol. 10), p. 3.

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2001 (vol. 10), p. 3.

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/2001 (vol. 10), p. 3.

2002

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2002 (vol. 11), p. 3.

Journalistic works

1996

“Att vara antirasist och adopterad” [To be an antiracist and an adoptee], Svartvitt: Ung mångkulturell tidskrift no. 1/1996 (vol. 10), pp. 10-12.

“Första mars – självständighetsdagen [The first of March – Independence day], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1996 (vol. 5), p. 16.

“Korea – ett delat land” [Korea – a divided nation], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1996 (vol. 5), pp. 22-23.

“Koreanska låter vackert” [Korean sounds beautiful], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1996 (vol. 5), p. 15.

“Musik och dans viktigt i koreansk kultur” [Music and dance important in Korean culture], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1996 (vol. 5), pp. 16-17.

“Jag är korean” [I am Korean], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/1996 (vol. 5), pp. 15-16.

“Studentuppror i Seoul” [Student uprising in Seoul], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/1996 (vol. 5), p. 17.

1997

“Koreadag med Sällskapet” [Korea day with the association], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1997 (vol. 6), p. 23.

“Forum 97”, Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1997 (vol. 6), pp. 16-17.

“Konferens om rasism” [Conference on racism], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 5/1997 (vol. 6), p. 9.

“Intervju med Gabriel Jonsson” [Interview with Gabriel Jonsson], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 5/1997 (vol. 6), pp. 18-19.

1998

“Intervju med Maria Olsson” [Interview with Maria Olsson], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1998 (vol. 7), pp. 8-10.

1999

“Intervju med David Kap-dong Illigens” [Interview with David Kap-dong Illigens], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1999 (vol. 8), pp. 18-19.

“Intervju med Hanna Wallensteen” [Interview with Hanna Wallensteen], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/1999 (vol. 8), p. 12.

“Vad man kan lära sig på en resa till Korea” [What you may learn on a trip to Korea], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 2/1999 (vol. 39), pp. 3-4.

2000

“Resebilder från England och Frankrike” [Impressions from travelling in England and France], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/2000 (vol. 9), pp. 22-23.

“Intervju med Sara Jaros” [Interview with Sara Jaros], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2000 (vol. 9), p. 13.

+ Nicola Söderlund & Mats Borg, Spårlöst försvunnen [Missing without a trace], Nordisk Film & TV, TV3 2000-2001, 23 hours.

2001

“Intervju med Gordon Black” [Interview with Gordon Black], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2001 (vol. 10), p. 23.

“Rapport från den Nordiska forskarkonferensen – 35 år med internationella adoptioner” [A report from the Nordic research conference – 35 years with international adoptions], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/2001 (vol. 10), pp. 6-7.

2002

+ Per Lapins, Barn till varje pris [Children at all costs], Nordisk Film & TV, SVT1 Dokument inifrån 2002-04-18, 1 hour.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=9590&a=151833

+ Bosse Lindquist, En gång var jag korean [Once I was a Korean], Swedish Television, SVT2 Dokumentärredaktionen 2002-04-10, 1 hour.

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=9621&a=250511           

+ Bosse Lindquist, Varför är jag här? [Why am I here?], Sveriges Radio, P1 Dokumentärredaktionen 2002-04-13, 1 hour.

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=909&artikel=2895442

+ Bosse Lindquist, Utsatta barn [Vulnerable children], Swedish Radio, P1 Dokumentärredaktionen 2002-04-20, 1 hour.

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=909&artikel=2894341

+ Erik Sandberg, Sveket mot de adopterade [The treachery towards the adoptees], Nordisk Film & TV, SVT1 Dokument inifrån 2002-04-11, 1 hour.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=9590&a=151832

2007

+ Danjel Nam, Mamma kines, pappa japan… [Mother Chinese, father Japanese…],

Swedish Radio, P3 Special 2007-12-02, 1 hour.

http://www.sr.se/cgi-bin/p3/nyhetssidor/artikel.asp?ProgramID=3011&artikel=1744053

2017

+ Osmond Karim & Malin Holmberg-Karim, De ensamma – en film om adoption [The lonely – a film about adoption], One Tired Brother Productions, SVT2 Dokumentär 2017-04-20, 1 hour.

https://pressrummet.svt.se/program/1374933-001A

Artistic works

2006

+ Jane Jin Kaisen, Tracing trades + Adopting Belinda, Nordic Institute for Contemporary Art, The Faroe Islands Art Museum, Tórshavn, 2006-05-12, 38 + 8 min.

http://www.rethinking-nordic-colonialism.org/files/grid/a3.htm#tracing

+ Jane Kin Kaisen, “Tracing trades: A multimedia installation”, Living (in) the Postcolonial/Act 3 ofRethinking Nordic Colonialism: A Postcolonial Exhibition Project in Five ActsNordic Institute for Contemporary ArtThe Faroe Islands Art Museum, Tórshavn, 2006-05-12-2006-06-04.

http://www.rethinking-nordic-colonialism.org/files/grid/a3.htm#tracing

Seminars and lectures             

1997

“Rasism och adoption ur ett historiskt perpektiv” [Racism and adoption from a historical perspective], Adoption Centre, Sollentuna, 1997-11-08.

1998

“Adoption och rasism” [Adoption and racism], Swedish National Board for Intercountry Adoptions, Stockholm, 1998-11-12.

1999

“Rasism och adoption” [Racism and adoption], Adoption Centre’s 30 Years Jubilee, Sollentunamässan, Sollentuna, 1999-05-09.

+ Lovisa Sammarco, “De adopterade i centrum” [Focus on the adoptees], Adopted – and then…?, Swedish National Board for Intercountry Adoptions, Sätra bruk, Karlsborg, 1999-05-26, in Adopterad – och sedan…? [Adopted – and then…?], Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset & Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, 1999, pp. 12-16.

“Irland och Korea. En presentation av en kandidatuppsats” [Ireland and Korea. A presentation of a B.A. thesis], Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 1999-11-28.

2000

“En introduktion till koreansk kultur” [An introduction to Korean culture], Department of Economics and Technology, Halmstad University College, Halmstad, 2000-02-28.

“Den svenska Koreabilden” [The Swedish image of Korea], Department of the History of Ideas, Södertörn University, Huddinge, 2000-06-03.

“Den svenska Koreabilden. En presentation av en magisteruppsats” [The Swedish image of Korea. A presentation of an M.A. thesis], Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2000-09-28.

“Etnisk identitet” [Ethnic identity], African Student Society/Student Union, Stockholm University, Stockholm, 2000-10-23.

2001

“Adoptionsfrågan i Korea. En presentation av ett avhandlingsprojekt” [The adoption issue in Korea. A presentation of a Ph.D. project], Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2001-10-11.

2002

“Adoptionsfrågan i Korea” [The adoption issue in Korea], Seminar on adoption research, Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2002-02-15.

“Adoption som ämne i koreansk populärkultur” [Adoption as a subject in Korean popular culture ], Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2002-02-28.

“Vad är orientalism?” [What is Orientalism?], Seminar on orientalism, Association for Oriental Studies, Stockholm University, Stockholm, 2002-05-03.

“Koreansk adoptionshistoria” [Korean adoption history], Korean culture, adoption and rootsThe Adopted Koreans’ Association of Sweden, Hilton Slussen Hotel, Stockholm, 2002-05-25.

“Orientalism – an introduction”, Orientalism Revisited: Cultural relativity and inter-cultural communication, Center for Pacific Asia Studies, Stockholm University, Stockholm, 2002-05-29.

“The adopted Koreans”, Department of Education, Hanshin University, Cheonan, 2002-07-29.

“The adopted Koreans in Sweden”, Department of Social Work, Ehwa Woman’s University, Seoul, 2002-08-16.

“President Kim Dae Jung och adoptionsfrågan” [President Kim Dae Jung and the adoption issue], Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2002-09-19.

“A presentation of research concerning inter-country adoptees and adopted Koreans in Sweden”, Global Overseas Adoptees’ Link, Seoul, 2002-10-19.

“A presentation on research concerning adopted Koreans in Sweden”, School of Public Health, Seoul National University, Seoul, 2002-11-04.

+ Amy Harp, “Research on adopted Koreans in Sweden”, Department of Social Work, Soongsil University, Seoul, 2002-11-19.

“A presentation on adopted Koreans in Sweden”, Department of Philosophy, Dankook University, Seoul, 2002-11-20.

2003

“Barnhandel eller hjälpande hand. Reflektioner kring internationell adoption [Trade in children or a helping hand. Reflections on international adoption], Association of Foreign Affairs, Gothenburg University, Gothenburg, 2003-02-13.

“Adoptionsfrågan i Korea” [The adoption issue in Korea], Research Day, Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2003-02-14.

“Nordkorea och adoption” [North Korea and adoption], Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2003-02-20.

“Finns det en adoptivkoreansk identitet?” [Is there an adopted Korean identity?], Blood and other bonds, Multicultural Centre, Botkyrka, 2003-05-15.

“Finns det en adoptivkoreansk identitet?” [Is there an adopted Korean identity?], Blood and other bonds, Riksutställningar, Botkyrka, 2003-05-23.

+ Lena Sundström, “Den sista människohandeln” [The last human trade], Arena/ABF, Stockholm, 2003-12-09.

2004

+ Sofia French & Astrid Trotzig, “Hitta hem” [Finding home], Ordfront, Skellefteå, 2004-01-29.

“President Kim Dae Jung och den koreanska adoptionsfrågan” [President Kim Dae Jung and the Korean adoption issue], Research Day, Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2004-02-20.

“Adoption – omsorg eller människohandel?” [Adoption – concern or human trade?], Röda rummet, Jönköping, 2004-03-13.

“Internationell adoption – människohandel eller biståndsverksamhet?” [International adoption – human trade or assistance], Spotlight, Linköpings universitet, Norrköping, 2004-03-30.

“Utlandsadopterades situation” [The situation of foreign adoptees], Centre for Intercultural School Research, Södertörn University and Multicultural Centre, Botkyrka, 2004-09-24.

“The suffering and shaming of the nation: The Korean nation embodied as an overseas adopted woman in the the Korean feature film Susanne Brink’s Arirang”, Intersectional meetings: Ethnicity, gender, class and sexuality…, Center for Gender Studies, Stockholm University, Stockholm, 2004-10-05.

“Barnhandel eller hjälpande hand? – ett föredrag om internationella adoptioner” [Trade in children or a helping hand – a discussion on international adoptions], Association of Foreign Affairs, Uppsala University, Uppsala, 2004-10-07.

“The Korean adoption issue: Postcolonial reconciliation and ethnonationalist diaspora politics”, Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2004-11-18.

2005

“Den koreanska diasporan – en utmaning mot den koreanska identiteten [The Korean diaspora – challenging the Korean identity], Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2005-04-05.

“The orphaned nation: Korea imagined and represented as an overseas adopted child in Clon’s pop song Abandoned Child and in Park Kwang-su’s feature film Berlin Report”, 7th Multidisciplinary Research Day, Center for the Study of Children’s Culture, Stockholm University, Stockholm, 2005-04-22.

“Adoptionsfrågan i Korea. En redogörelse för ett avhandlingsprojekt” [The adoption issue in Korea.An account of a Ph.D. project], Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2005-06-03.

+ Ellen Nyman & Kim Su Rasmussen, “Between hybridity and diaspora: Reflections on being an international adoptee”, UFOlab 2005, Galleri Q, Copenhagen, 2005-06-16.

“Adoptivkoreanerna – en ny diaspora?” [The adopted Koreans – a new diaspora?], Network on transnationality and diaspora, Centre for Gender Studies, Lund University, Lund, 2005-10-06.

“Kolonialism, nationalism och postnationalism [Colonialism, nationalism and postnationalism], Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2005-09-29.

+ Carina Tigervall, “Adoption, diskriminering och etnisk identitet” [Adoption, discrimination and ethnic identity], Department of Sociology, Umeå University, Umeå, 2005-12-09.

2006

“Den adoptivkoreanska identiteten och rörelsen: En presentation av ett postdoktoralt forskningsprojekt” [The adopted Korean identity and community: A presentation of a postdoctoral research project], Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2006-03-30.

“En introduktion till koreansk film, den nya koreanska filmvågen och regissör Kim Ki-duk” [An introduction to Korean cinema, the new Korean film wave, and director Kim Ki-duk], Biografen Elektra, Västerås, 2006-04-07.

+ Anna Jin-hwa Borstam, Jane Jin Kaisen & Ellen Nyman, ”Internationell adoption – nordisk neokolonialism? [International adoption – Nordic neo-colonialism?], Malmöfestivalen/Filmtältet, Folkets Bio, Malmö, 2006-08-25.

”Tracing trades. Myth and memories of adopted Koreans in the Nordic countries”, Göteborg 7th Dance and Theatre Festival/Göteborg Open Lab, Artisten, Gothenburg, 2006-08-26.

“De adopterade koreanerna och den koreanska nationen” [The adopted Koreans and the Korean nation], The Politics of Community in East AsiaNordic Association for the Study of Contemporary Japanese Society, Swedish Institute of International Affairs, Stockholm, 2006-09-23.

“Adoptionsfrågan i koreansk populärkultur” [The adoption issue in Korean popular culture]8:e Forskardagarna 2006, Stockholms universitet, Stockholm, 2006-10-18 + 2006-10-19.

“Korea – en introduktion” [Korea – an introduction], International Office, Royal Institute of Technology, Stockholm, 2006-11-10.

2007

“Sydkorea ur ett vänsterperspektiv [South Korea from a leftist perspective], Vänsterpartiet, Kafé Marx, Stockholm, 2007-04-26. 

“Utlandsadopterades identitet” [Foreign adoptees’ identity], Department of Culture and Communication, Södertörn University, Huddinge, 2007-09-14.

2008

“Om adopterades erfarenheter av diskriminering och etniska identifikationer” [On adoptees’ experiences of discrimination and ethnic identifications], ABF North Stockholm, Järfälla, 2008-03-06.

“Om utredningar rörande internationell adoption” [On inquiries regarding international adoption], Familjerättsdagarna 2008, Djurönäset, Värmdö, 2008-03-31.

+ Carina Tigervall, ”Adoption, diskriminering och etnisk identitet: En presentation av boken Adoption med förhinder” [Adoption, discrimination and ethnic identity: A presentation of the bookAdoption with complications], Multicultural Centre, Botkyrka, 2008-12-04.

2009

+ Carina Tigervall, ”Adoption, diskriminering och etnisk identitet: En presentation av boken Adoption med förhinder” [Adoption, discrimination and ethnic identity: A presentation of the bookAdoption with complications], Swedish Intercountry Adoptions Authority, Stockholm, 2009-01-19.

+ Carina Tigervall, ”Adoption med förhinder. Samtal med adopterade och adoptivföräldrar om vardagsrasism och etnisk identitet” [Adoption with complications: Conversations with adoptees and adoptive parents on everyday racism and ethnic identity], Centre for Cultural Studies, Göteborg University, Gothenburg, 2009-02-24.

”Adoption med förhinder. Samtal med adopterade och adoptivföräldrar om vardagsrasism och etnisk identitet” [Adoption with complications: Conversations with adoptees and adoptive parents on everyday racism and ethnic identity], Centre for Research in International Migration and Ethnic Relations, Stockholm University, Stockholm, 2009-02-26.

+ Carina Tigervall, ”Adoption med förhinder. Samtal med adopterade och adoptivföräldrar om vardagsrasism och etnisk identitet” [Adoption with complications: Conversations with adoptees and adoptive parents on everyday racism and ethnic identity], Adopterades Koreaners Förening & Adoptionscentrum, Studiefrämjandet, Gothenburg, 2009-05-16.

”Adoptees as hybrid subjects”, Mellanförskapet, Multicultural Centre, Botkyrka, 2009-07-29.

”Transnational adoption as a forced child migration”, Department of Child and Youth Studies, Stockholm University, Stockholm, 2009-08-27.

”Adoption med förhinder. Samtal med adopterade och adoptivföräldrar om vardagsrasism och etnisk identitet” [Adoption with complications: Conversations with adoptees and adoptive parents on everyday racism and ethnic identity], Värmdö Municipality, Värmdö, 2009-09-10.

+ Carina Tigervall, ”Adoption with complications: Conversations with adoptees and adoptive parents on everyday racism and ethnic identity”, Korea Klubben, Kulturstaldene, Copenhagen, 2009-09-16.

”En introduktion till internationell adoption och utlandsadopterade” [An introduction to transnational adoption and transracial adoptees], Social Work, Malmö University College, Malmö 2009-11-10.

2010

+ Kimberly McKee, Daniel Schwekendiek & Eli Park Sørensen,”60 years of overseas Korean adoption and the Korean adoption issue”, Trinity College, University of Cambridge, Cambridge, 2010-02-20.

+ Jennifer Kwon Dobbs, Ross Oke & Jane Jeong Trenka, “Keeping TRACK: Korean adoption community alliances for human rights”, The International Korean Adoptee Associations Gathering 2010, Lotte Hotel, Seoul, 2010-08-05.

”Quantitative research on adult adoptees in Sweden”, Adoptee Solidarity forum on mental health and adoption, KoRoot, Seoul, 2010-08-12.

+ Kristina Beije & Mariana Vigil, ”Hur barn och efterkommande drabbas av diktaturer” [How children and descendents are affected by dictatorships], Multicultural Centre, Botkyrka, 2010-09-02.

”Korean overseas adoptees: Between nationalism and transnationalism”, Institute on Globalization and the Human Condition, McMaster University, Hamilton, Canada, 2010-09-21.

”Transnational adoption, globalisation and social work”, School of Social Work, McMaster University, Hamilton, Canada, 2010-09-22.

”Internationell adoption och minoriteters rätt att få adoptera” [International adoption and the rights of minorities to adopt], Uppsala Pride 2010, Grand, Uppsala, 2010-11-07.

2011

”Filmer om adoption” [Adoption films], Multicultural Centre, Botkyrka, 2011-02-27.

”Migration, adoption och arkiv” [Migration, adoption and archives], Malmö City Archive, Malmö, 2011-03-01.

”Svensk-koreanska kulturmöten igår och idag” [Swedish-Korean cultural encounters yesterday and today], Uppsala Art Museum, Uppsala, 2011-04-13.

”Nord- och sydkoreanska relationer sedd genom Park Chan-wook’s film JSA” [North and South Korean relations seen through Park Chan-wook’s film JSA], International Migration and Ethnic Relations, Malmö University College and Biograf Pandora, Malmö, 2011-04-18.

”Swedish Korean adoptees, who are they?”, Adopterade koreaners förening’s 25th Anniversary and International Korean Adoptees Associations’ Mini-Gathering Stockholm, Finland House, Stockholm, 2011-08-13.

2012

”Adoptionen från Korea till Sverige och de adopterade koreanerna i Sverige” [Adoption from Korea to Sweden and the adopted Koreans in Sweden], Museum of Far Eastern Antiquities, Stockholm, 2012-03-27.

“The reception and consumption of hallyu in Sweden”, KoRoot, Seoul, 2012-05-01.

2013

”The reception and consumption of hallyu in Sweden: Preliminary findings and reflections”, Department of East Asian Studies, University of Cambridge, Cambridge, 2013-01-28.

+ Michael Fuhr, Keith Howard, Sang-Yeon Sung & Hae-Kyung Um, ”Panel on K-pop”, International Conference on Analysing Popular Music, University of Liverpool, Liverpool, 2013-07-03.

+ Jane Jeong Trenka, ”What is international adoption? Reflections on a 60 years old global migration phenomenon”, Women’s Global Solidarity Action Network, Seoul Global Culture and Tourism Center, Seoul, 2013-08-11.

2014

+ Kurdo Baksi & Anna Sandgren, ”Samtal om filmen Approved for adoption” [Discussion on the film Approved for adoption], ABF House, Stockholm, 2014-04-08.

+ Kurdo Baksi & Anna Sandgren, ”Samtal om filmen First person plural” [Discussion on the film First person plural], ABF House, Stockholm, 2014-04-15.

”Samtal om filmen Approved for adoption” [Discussion on the film Approved for adoption], Zita, Stockholm, 2014-05-09.

”Introduktion till filmen Approved for adoption” [Introduction to the film Approved for adoption],Remeso – Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society, Linköping University, Norrköping, 2014-11-27.

2016

”Introduktion till filmen Approved for adoption” [Introduction to the film Approved for adoption],Arenan, Karlstad, 2016-02-02.

”Forskning och statistik: Hur går det för adopterade?” [Research and statistics: How are adoptees faring?], Flip the script, ABF House, Stockholm, 2016-11-12.

2018

”Transrasial adoption i Sverige som kolonial praktik och antirasistiskt projekt” [Transracial adoption as a colonial practice and as an antiracist project], Stulen identitet – problematisering av adoption, Kvinnofolkhögskolan, Gothenburg, 2018-01-27.

”Adopterade och Koreas moderna historia” [Adoptees and Korea’s modern history], Adopterade koreaners förening, NBV, Stockholm, 2018-05-19.

”Adopterade och Koreas moderna historia” [Adoptees and Korea’s modern history], Adopterade koreaners förening, Majornas Samverkansförening, Gothenburg, 2018-10-27.

2019

+ Kjell Asplund, Malpuri Groth, Annika Hirvonen Falk & Hanna Skanne, ”Surrogatmödrarskap – reglera eller förbjuda i Sverige?” [Surrogacy – regulate or ban in Sweden?], Miljöpartiet, Conventum, Örebro, 2019-05-03.

”Reflektioner kring relationen Sverige-Korea” [Reflections concerning the relationship between Sweden and Korea], Adopterade koreaners förening, NBV, Stockholm, 2019-05-05.

”En återblick på 1960-talets adoptionsdebatt” [A return to the adoption discussion of the 1960s], Flip the script 2019, Kvinnofolkhögskolan, Gothenburg, 2019-11-30.

2020

+ Betlehem Isaak & Maria Dexborg, ”Psykisk ohälsa bland adopterade. Hur ser det ut i Sverige?” [Mental illness among adoptees. How does it look like in Sweden?], Aktivista Feminista, Amalthea Bokkafé, Malmö, 2020-11-15.

2021

“Om hur den internationella adoptionsverksamheten uppstod och utvecklades i Sverige”   [On how the practice of international adoption came about and developed in Sweden], Adopterade koreaners förening, Stockholm, 2021-03-27.     

”En presentation av boken Adopterad. En bok om Sveriges sista rasdebatt” [A presentation of the book Adopted. A book on Sweden’s last debate on race], Adopterade koreaners förening, Stockholm 2021-04-24.  

”En återblick på 1960-talets adoptionsdebatt och vad den säger oss idag” [A retrospective on the adoption debate of the 1960s and what it says to us today], Transnationellt adopterades riksorganisation, Stockholm 2021-05-06.  

+ Nina Kartal & Vian Tahir, “Kulturundret Sydkorea – vad är hemligheten bakom framgångarna?” [The cultural wonder South Korea – what is the secret behind the successes?], ABF House, Stockholm, 2021-05-17. 

”En presentation av boken Adopterad. En bok om Sveriges sista rasdebatt” [A presentation of the book Adopted. A book on Sweden’s last debate on race], Adopterade etiopiers och eritreaners förening, Stockholm 2021-05-30. 

+ Daniel Cidrelius, Clas Carlos Andrés Queupán Huenchumil Lindholm, Anna ChuChu Schindele, Lisa Wool-Rim Sjöblom & Jon Thorbjörnson, ”Olagliga adoptionerna, vad kommer härnäst?” [The illegal adoptions, what happens from here?], Vänsterpartiet, Röda rummet, Stockholm, 2021-06-24.

”1960-talets svenska adoptionsdebatt och vad betyder för oss idag” [The 1960s’ adoption debate and what it means for us today], Värmlands museum, Karlstad, 2021-09-08.

”Overseas Korean adoption and the birth of Swedish colour blindness”. Korean adoptee adoption research network, Seoul, 2021-11-10.

”A look at the Swedish debate on the corruption within the adoption system and the upcoming Swedish government investigation into the matter”Flip the script 2021, Kulturhus Indre By, Copenhagen, 2021-11-21.

2022

”Overseas Korean adoption and the birth of Swedish colour blindness”, Korean migration in Europe: Challenges and interactions, Koreastudien, Goethe-Universität, 2022-01-29.

“Reflektioner kring Sverige som världens största adopterande land” [Reflections on Sweden as the world’s most adopting country]. Chile-dagarna. Congreso internacional de adoptados en Europa, Hjorthagens medborgarhus, Stockholm, 2022-06-18.

+ Sara Sejin Chang (Sara van der Heide) & Hendrik Folkerts, ”Four months, four million light years”, Moderna museet, Stockholm, 2022-11-11.

+ Anna Singer & Gonda van Steen. ”A critically urgent discussion about intercountry adoption to Sweden and what remains to be done”, Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala, 2022-12-05.

On National Socialism and Fascism 1995-

Unpublished manuscripts

1995

Nationalsocialistiska och rasistiska organisationer [National Socialist and racist organisations], 76 p.

Published monographs

1997

+ Stéphane Bruchfeld & Stieg Larsson, Nationalsocialismens symboler [The symbols of National Socialism], Stockholm: Expo & Swedish Committee against Antisemitism, 1997, 68 p.

+ Lars-Åke Skagegård, Hatets återkomst. Om fascism, nynazism och rasism i dagens Sverige [The return of hate. On Fascism, Neo-Nazism and Racism in today’s Sweden], Stockholm: Carlssons, 1997, 126 p.

2002

+ Klaus Böhme, Den svenska nationalsocialismen. Medlemmar och sympatisörer 1931-45 [Swedish National Socialism. Members and sympathizers 1931-45], Stockholm: Carlssons, 2002, 544 p.

Annual reports

1998

“Sweden” in Anti-Semitism Worldwide 1997/8 (vol. 5), Tel Aviv: Tel Aviv University, 1998, pp. 108-15.

http://www.tau.ac.il/Anti-Semitism/asw97-8/sweden.html

2003

“Varför jag offentliggjorde namnen på 30 000 svenska nationalsocialister” [Why I published the names of 30,000 Swedish National Socialists] in Historielärarnas förenings årsskrift 2003 (vol. 62), Bromma: Historielärarnas förening, 2003, pp. 59-62.

Book chapters

”Förord”, i Johan Ulvenlöv, Matti Palm & Anders Larsson, Utan ånger. Gustaf Ekström – SS-veteranen som grundade Sverigedemokraterna [Without regret. Gustaf Ekström – the SS-veteran who founded the Sweden Democrats], Eskilstuna: Vaktel förlag, 2017, pp. 9-11.

2017

2019

”Jan Myrdals syn på rasism och fascism” [Jan Myrdal’s view on racism and Fascism], in Per Arne Skansen (ed.), Den vanartige Jan Myrdal. Ett seminarium kring ett 75-årigt föfattarskap. ABF-huset i Stockholm 14 april 2019 [The naughty Jan Myrdal. A seminar concerning a 75 years long authorship. ABF house in Stockholm 14 april, 2019], Varberg: Gun Kessles och Jan Myrdals stiftelse, 2019, pp. 113-120.

”Foreword”, i Johan Ulvenlöv, Matti Palm & Anders Larsson, No remorse. Gustaf Ekström – The SS volunteer who founded the Sweden Democrats, Eskilstuna: Vaktel förlag, 2017, pp. 11-13.

Periodical articles

1995

“Den andra Malmökongressen” [The second congress in Malmö], Expo: Demokratisk tidskrift no. 1/1995 (vol. 1), pp. 28-29.

“Grupperna som fostrar mördare” [The groups that are fostering murderers], Expo: Demokratisk tidskrift no. 2/1995 (vol. 1), p. 6.

“Vikingarock. 90-talets ungdomsmusik?” [Viking rock. Youth music for the 1990s?], Stoppa Rasismen no. 1/1995 (vol. 13), p. 4.

1996

“Akademikerna och nazismen” [The academics and Nazism], Expo: Demokratisk tidskrift no. 1/1996 (vol. 2), pp. 24-25.

http://www.expo.se/2003/48_296.html

http://www.fortunecity.com/victorian/dante/385/artiklar/arkivx.htm

“Vänstern och antisemitismen” [The left and Antisemitism], Expo: Demokratisk tidskrift no. 2/1996 (vol. 2), pp. 23-25.

http://www.expo.se/2003/48_297.html

http://www.fortunecity.com/victorian/dante/385/artiklar/vanster.htm

“Kommunala bidrag finansierade VAM” [Municipal money funded VAM], Expo: Demokratisk tidskriftno. 3/1996 (vol. 2), pp. 3-4.

http://www.expo.se/2003/48_262.html

“Nazismens teoretiker” [The theorists of Nazism], Expo: Demokratisk tidskrift no. 4-5/1996 (vol. 2), pp. 40-41.

http://www.expo.se/2003/48_299.html

1997

“Populistpartier vill bilda ‘enad front’” [Populist parties want to create a “unified front], Expo: Demokratisk tidskrift no. 1/1997 (vol. 3), pp. 3-5.

http://www.expo.se/2003/48_339.html

“SNF – extremhögerns gubbmaffia” [SNF – the oldies of the Extreme Right], Expo: Demokratisk tidskrift no. 1/1997 (vol. 3), pp. 10-15.

http://www.expo.se/2003/48_300.html

http://members.fortunecity.com/white_s/artiklar/SNF.htm

“Heroes – rumsren nazirock” [Heroes – accepted Nazi rock], Expo: Demokratisk tidskrift no. 1/1997 (vol. 3), p. 28.

http://www.expo.se/2003/48_230.html

“C18 – bombterror och inre stridigheter” [C18 – bomb terror and internal fights], Expo: Demokratisk tidskrift no. 2/1997 (vol. 3), pp. 3-4.

http://www.expo.se/2003/48_185.html

“Extremhögern på frammarsch i Europa – extremhögern lika stark idag som på 1930-talet” [The extreme right is advancing in Europe – the extreme right is as strong today as during the 1930s],Expo: Demokratisk tidskrift no. 2/1997 (vol. 3), pp. 5-8.

http://www.expo.se/2003/48_302.html

“En nationell front till valet” [A national front for the election], Expo: Demokratisk tidskrift no. 2/1997 (vol. 3), pp. 30-32.

“Sverigedemokraterna – bakom den demokratiska fasaden” [Sverigedemokraterna – behind the democratic front], Expo: Demokratisk tidskrift no. 3/1997 (vol. 3), pp. 6-9.

http://www.expo.se/2003/48_355.html

http://www.fortunecity.com/victorian/dante/385/artiklar/SD.htm

2011

”’Jag känner igen mig i Lisbeth Salander’” [”I recognise myself in Lisbeth Salander”], Svartvitt: Mångkulturell tidskrift no. 4/2011 (vol. 1), pp. 10-12.

2018

”Om en falsk “romersk” hälsning som en italiensk poet hittat på” [On a false “Roman” salute which an Italian poet invented], Internationalen 2018-01-18, pp. 13.

2019

“Enastående kartläggning av nazismen på Gotland” [Extraordinary mapping of Nazism on Gotland], Internationalen 2016-10-04, pp. 13.

2022

 ”Utan skinnskallar och Ultima Thule –  inget dagens SD” [Without skinheads and Ultima Thule – no Sweden Democrats of today]. ETC 2022-05-25, pp. 26-27.

Debate articles

1996

“Fremskrittspartiet har alltid haft en intim relation med nazister [The Progressive Party has always had an intimate relationship with Nazis], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1996 (vol. 5), p. 5.

1997

“Bara rasister bryr sig om min bakgrund” [Only racists care for my background], Dagens Nyheter: Debatt 1997-06-01, p. A4.

2001

+ Bosse Schön, ”Nya avslöjanden om kända svenska nazist- och fascistmedlöpare: Hitlerhälsning i riksdagens korridorer” [New revelations concerning Swedish Nazi and Fascist sympathisers: Hitler greetings in the corridors of the parliament], Dagens Nyheter: Debatt 2001-08-23, p. A4.

2002

+ Bosse Schön, ”Svenska nazist- och fascistpartier 1931-45 kartläggs i ny bok: 28 000 medlemmar namnges” [Swedish Nazi and Fascist parties 1931-45 are mapped in a new book: 28,000 members are named], Dagens Nyheter: Debatt 2002-08-13, p. A4.

2013

”Varför legitimerar drottningen en förening som inte gjort upp med sin rasism?”[Why does the queen legitimise an association which has not dealt with its racism?], Dagens Opinion 2013-09-27, 1 p.

http://www.dagensopinion.se/varf%C3%B6r-legitimerar-drottningen-f%C3%B6rening-som-inte-gjort-upp-med-sin-rasism

2016

”Varför låter ni mannen som la grunden för SD sommarprata, SR?” [Why do you let the man who laid the foundation for SD be a summer guest, Swedish Radio?], Nyheter24 2016-07-29, 2 p.

http://nyheter24.se/debatt/855334-mannen-grunden-for-sd-sommarprata-sr

News reports

1995

“Expo kalendarium” [Expo calendar], Expo: Demokratisk tidskrift no. 1/1995 (vol. 1), pp. 12-16.

“Expo kalendarium” [Expo calendar], Expo: Demokratisk tidskrift no. 2/1995 (vol. 1), pp. 17-24.

1996

“Expo kalendarium” [Expo calendar], Expo: Demokratisk tidskrift no. 1/1996 (vol. 2), pp. 12-17.

“Expo kalendarium” [Expo calendar], Expo: Demokratisk tidskrift no. 2/1996 (vol. 2), pp. 12-17.

“Expo kalendarium” [Expo calendar], Expo: Demokratisk tidskrift no. 3/1996 (vol. 2), pp. 13-18.

“Expo kalendarium” [Expo calendar], Expo: Demokratisk tidskrift no. 4-5/1996 (vol. 2), pp. 16-24.

”Kalendarium” [Calendar], Göteborgs-Posten 1996-06-09, p. 5.

”Lista över händelser knutna till rasism under 1996” [List of events connected to racism during 1996], Svenska Dagbladet 1996-06-08, p. 12.

1997

“Expo kalendarium” [Expo calendar], Expo: Demokratisk tidskrift no. 1/1997 (vol. 3), pp. 16-21.

“Expo kalendarium” [Expo calendar], Expo: Demokratisk tidskrift no. 2/1997 (vol. 3), pp. 22-27.

“Expo kalendarium” [Expo calendar], Expo: Demokratisk tidskrift no. 3/1997 (vol. 3), pp. 18-21.

Journalistic works

1995

+ Mats Deland, ”Sverker Åström ett eko från 30-talet”, [Sverker Åström an echo from the 1930s], Aftonbladet: Kultur 1995-07-28, p. 4.

+ Anders Fallenius, ”Nynazister fick ordna konsert på Fryshuset” [Neo-Nazis were allowed to have a concert at Fryshuset], Expressen 1995-05-26, p. 8.

+ Anders Fallenius, Ingvar Hedlund & Olof Westerberg, ”De vill krossa vårt samhälle” [They want to crush our society], Expressen 1995-08-15, p. 10.

+ Anders Fallenius & Olof Westerberg, ”Skolorna får inte stoppa nazistpropagandan” [The schools cannot stop the Nazi propaganda], Expressen 1995-08-16, p. 10.

+ Jonas Fogelqvist, ”Per Olof Sundman, nazismen och myterna” [Per Olof Sundman, Nazism and myths], Arbetaren no. 34/1995 (vol. 74), pp. 10-11.

+ Fredrik Virtanen, ”Fryshuset tackade nazister med diplom” [Fryshuset bestowed Nazis with a diploma], Aftonbladet 1995-05-09, p. 19.

+ Fredrik Virtanen, ”Rasistband fick spela på Fryshuset” [Racist band played at Fryshuset], Aftonbladet 1995-05-25, p. 16.

+ Fredrik Virtanen, ”De var högerextremister – sedan fick de toppjobb” [They were Extreme Rightists – then they got top jobs], Aftonbladet 1995-07-14, pp. 6-7.

+ Per Wikström, ”Så kartlägger nazisternas hemliga spiongrupp motståndarna” [This is how Nazis collect intelligence about their enemies], Aftonbladet 1995-08-15, p. 16.

+ Per Wikström, ”Han styr de nya nazisterna” [He rules the new Nazis], Aftonbladet 1995-08-16, pp. 10-11.

1997

+ Ingvar Hedlund, ”Han är en av Ahmed Ramis hantlangare” [He is one of Ahmed Rami’s men], Expressen 1997-12-14, p. 23.

+ Christian Holmén, “Popstjärnans nazisthälsning” [Pop star did Nazi salute], Expressen 1997-11-21, p. 12.

+ Arne Ruth, ”Förberedelser för förintelsen. Svenska judar registrerades” [Preparations for the Holocaust. Swedish Jews were registered], Dagens Nyheter: Kultur 1997-11-14, p. B1.

+ Maj Wechselmann, “Återfunna nazister” [Refound Nazis], Expressen: Kultur 1997-12-12, p. 4.

1998

+ Anders Fallenius & Niclas Lövkvist, ”Nazistledaren är beredd att dö för sin sak” [The Nazi leader is prepared to die for his cause], Expressen 1998-09-18, p. 8.

+ Christian Holmén, “IKEAs grundare Ingvar Kamprad värvade nazister” [The founder of IKEA Ingvar Kamprad recruited Nazis], Expressen 1997-05-16, p. 18.

+ Ulf Högberg, “Nazismen och läkarna i Tyskland och Sverige” [Nazism and the medical doctors of Germany and Sweden], Kulturella Perspektiv: Svensk etnologisk tidskrift no. 2/1998 (vol. 7), pp. 39-48.

+ Bosse Lindquist, Ta judarna sist [Take the Jews last], Swedish Radio, P1 Dokumentärredaktionen 1998-04-25, 1 hour.

http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/artikel.asp?ProgramID=909&Artikel=198604

+ Bosse Lindquist, Sverige och de baltiska SS-männen [Sweden and the Baltic SS officers], Swedish Radio, P1 Dokumentärredaktionen 1998-05-02, 1 hour.

+ Thomas Sjöberg, Ingvar Kamprad och hans IKEA: En svensk saga [Ingvar Kamprad and his IKEA: A Swedish saga], Stockholm: Gedin, 1998, 338 p.

1999

+ Bosse Schön, Svenskarna som stred för Hitler [The Swedes who fought for Hitler], Stockholm: Bokförlaget DN, 1999, 418 p.

+ Bosse Schön, Svenskarna som stred för Hitler I-III [The Swedes who fought for Hitler I-III], Nordisk Film & TV, TV4 1999-01-03, 1999-01-10, 1999-01-17, 3 hours.

+ Paul-Anders Simma, Oaivveskaldjut/Ge oss våra skelett [Give us our skeletons], Firstfilm & TV, Zita Folkets Bio, Stockholm, 1999-03-05, 50 min.

http://www.folketsbio.se/press/texter/skelett.htm

+ Kajsa Stål, I nazismens grepp [In the grip of Nazism], Kalla Fakta, TV4 1999-05-12, 1 hour.

2000

+ Richard Aschberg, ”Nazistjägare: Vi larmade svenska regeringen 1986” [The Nazi hunter: We alerted the Swedish government in 1986], Aftonbladet 2000-01-12, pp. 14-15.

+ Jens Christian Brandt & Leo Lagercrantz, ”Hade Herman helt fel?” [Was Herman wrong?], Expressen: Kultur 2000-10-23, p. 3.

+ Ulf Högberg, ”Förtroendevalda läkares medlemskap i föreningar associerade till Tredje riket”, Läkartidningen no 28/29/2000 (vol. 97), pp. 3306-3308.

+ Peter Öholm, ”Kvinnorna och hakkorset” [The women and the swastika], Aftonbladet: Kvinna2000-01-27, pp. 11-14.

2001

+ Andreas Rocksén & Erik Sandberg, Fortet Europa I-III [Fortress Europe I-III], Nordisk Film & TV, SVT1 Dokument inifrån 2001-09-13, 2001-09-20, 2001-09-27, 3 hours.

http://www.oppetarkiv.se/video/3408303/dokument-inifran-avsnitt-1-av-3

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=9591&a=151938

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=9591&a=151937

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=10378&a=151936

+ Bosse Schön, Där järnkorsen växer [Where the iron crosses grow], Stockholm: Bokförlaget DN, 2001, 220 p.

2002

+ Bosse Schön, En äkta Hamilton [A real Hamilton], Stockholm: Bokförlaget DN, 2002, 272 p.

2004

+ Bosse Schön, Hitlers svenska soldater [Hitler’s Swedish soldiers], Stockholm: Bokförlaget DN, 2004, 360 p.

2005

+ Bosse Schön, Hitlers svenska soldater [Hitler’s Swedish soldiers], Stockholm: Pocky, 2005, 563 p.

2006

+ Bosse SchönJakten på en pappa. En bok om lögner, svek och fåfänga i den svenska adeln [The quest for a father. A book about lies, treacheries and vanity within the Swedish nobility], Stockholm: Big Bok, 2006, 288 p.

2009

+ Bosse Schön, Ryssen kommer. En svensk SS-officer om röda arméns stridsmetoder [The Russians are coming. A Swedish SS-officer on the Red Army’s combat methods], Stockholm: Bosse Schöns förlag, 2009, 279 p.

2010

+ Bosse Schön, Hitlers knarkande hantlangare. Hermann Göring intagen på svenskt sinnessjukhus[Hitler’s drug addicted henchman. Hermann Göring incarcerated at a Swedish mental hospital], Stockholm: Bosse Schöns förlag, 2010, 128 p.

2010 + Thomas Sjöberg, Deanne Rauscher & Tove Meyer, Carl XVI Gustaf. Den motvillige monarken [Carl XVI Gustaf. The reluctant monarch], Stockholm: Lind & Co, 2010, 351 p.

2015

”Das Hilfskomitee für Deutschlands Kinder. Schwedische Unterstützung deutscher Nationalsozialisten nach 1945”, Antifaschistiches Infoblatt no. 4/2015, (vol. 109) pp. 52-53.

”Karlstads bruna historia” [Karlstad’s brown history], Folket i Bild/Kulturfront 2015-12-14, 6 p.

http://old.fib.se/inrikes/item/5108-karlstads-bruna-historia

2018

+ Christian Arnet, Hitlers svenska soldater I-II [Hitler’s Swedish soldiers I-II], Svea Television, SVT1 Dokumentärfilm 2018-04-12, 2018-04-19, 2 hours. https://www.svt.se/hitlers-svenska-soldater

Seminars and lectures

”Reflektioner kring den svenska extremhögerns betydelse för det efterkrigstida Sverige” [Reflections on the Swedish Far Right and its significance for post-war Sweden], Norrköpings stadsmuseum, Norrköping, 2021-09-09.

On Anarchism and Syndicalism 1992-95

Unpublished manuscripts

1994

Kronologi över anarkismens historia 1789-1994 [A chronology of the history of Anarchism 1789-1994], 365 p.

Periodical articles

1992

“Kvinnor och våld” [Women and violence], Kaos no. 4/1992 (vol. 1), pp. 30-31.

“Nestor Machno – Ukrainas store bondeledare” [Nestor Machno – the great peasant leader of Ukraine], Kaos no. 4/1992 (vol. 1), pp. 33-34.

1993

“Durruti – en spansk anarkistkrigare” [Durruti – a Spanish anarchist warrior], Brand: Anarkistisk tidning no. 4/1993 (vol. 96), pp. 29-31.

“Rasförtryck och motstånd” [Race oppression and resistance], Kaos no. 6/1993 (vol. 2), p. 25.

“Den röda jungfrun Louise Michel” [Louise Michel – the red virgin], Kaos no. 6/1993 (vol. 2), pp. 41-43.

1994

“Om Emma Goldman” [On Emma Goldman], Brand: Anarkistisk tidning no. 1/1994 (vol. 97), pp. 3-6.

“Vad gjorde egentligen Bakunin?” [What did Bakunin actually do?], Brand: Anarkistisk tidning no. 2/1994 (vol. 97), pp. 3-6.

“Stupade anarkister” [Fallen anarchists], Kaos no. 7/1994 (vol. 3), pp. 21-24.

“Max Nettlau – ett liv för böckerna” [Max Nettlau – a life for the books], Kaos no. 7/1994 (vol. 3), pp. 46-47.

“Kinesiska anarkister” [Chinese anarchists], Kaos no. 8/1994 (vol. 3), pp. 44-45.

“Peter Krapotkin”, Yelah no. 2/1994 (vol. 1), pp. 30-34.

http://www.yelah.net/articles/kropotkin

1995

“Britta Gröndahl – syndikalist, ‘militante’, författarinna” [Britta Gröndahl – syndicalist, ”militante”, author], Yelah no. 3/1995 (vol. 2), pp. 34-36.

http://www.yelah.net/articles/grondahl

On Celtic and Irish Studies 1990-92

Unpublished manuscripts

1990

Om ökeltiska språk [On Insular Celtic languages], Special work, Platen High School, Motala, 231 p.

1991

Det gaeliska Irland 1691-1791 [Gaelic Ireland 1691-1791], B.A.-thesis, Department of English Studies, Uppsala University, 32 p.

1991 Keltiska ord i latin och grekiska [Celtic words in Latin and Greek], Department of English Studies, Uppsala University, 18 p.

Periodical articles

1991

“James Connolly”, Irland-Solidaritet no. 11/1991, pp. 5-8.

1992

“Kelterna – förtryckta minoriteter?” [The Celts – repressed minorities?], Fjärde Världen: Om ursprungsfolk och etniska minoriteter i hela världen no. 4/1992 (vol. 9), pp. 29-33.

On Östergötland and local history 1989-92

Unpublished manuscripts

1989

Fornminnen i Östergötland [Ancient monuments in Östergötland], 62 p.

Periodical articles

1990

“Phosphoros eller djävulen i Uppsala” [Phosphoros or the devil in Uppsala], Nya Phosphoros: Organ för Östgöta nation i Uppsala no. 4/1990 (vol. 28), p. 24.

1991

“Motala”, Nya Phosphoros: Organ för Östgöta Nation i Uppsala no. 2/1991 (vol. 29), pp. 8-9.

“Östgötska ruiner” [Ruins of Östergötland], Nya Phosphoros: Organ för Östgöta nation i Uppsalano. 2/1991 (vol. 29), pp. 24-25.

1992

“Kungliga Östergötland” [Royal Östergötland], Kaos no. 2/1992 (vol. 1), pp. 42-43.

”Daniel Rantzaus otroliga östgötafälttåg” [The incredible Östergötland campaign of Daniel Rantzau], Kaos no. 2/1992 (vol. 1), pp. 43-46.