Diverse nya siffror om landets ”working poor” från SCB:s SILC-undersökning

Procentandelar som förvärvsarbetar men ändå är fattiga (d v s de lever under fattigdomsgränsen), d v s de som i USA kallas ”working poor” och vilka utgör arbetarklassen absolut lägsta skikt (OBS: i siffrorna ingår inte alla de som arbetar s k svart och erhåller lönen i kontanter i kuvert och de är antagligen 10 000-tals bland fr a utomeuropéerna):
majoritetssvenskar 4,5%
”andra generationen” 9,8%
utrikes födda 14,8%
 
Procentandelar som lever på marginalen och nära fattigdomsgränsen och som riskerar att hamna i ekonomisk fattigdom och social utslagning:
majoritetssvenskar 12,3% (i hög grad unga vuxna, ensamstående mödrar med barn, singlar samt kvinnliga pensionärer och änkor)
”andra generationen” 33,5% (OBS: denna siffra är kraftigt förhöjd bland ”andrageneration:arna” med utomeuropeisk bakgrund)
utrikes födda 37,7% (OBS: denna siffra är kraftigt förhöjd bland de utomeuropeiska invandrarna)

Om svårigheterna att få ut e-post från Uppsala universitet

Nu är allt och alla äntligen på plats vid Uppsala universitets genomkorrupta CemFor (d v s Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism – http://www.rasismforskning.uu.se/om-oss) nu när Patricia Lorenzoni officiellt har anslutit sig till Sveriges bästa hjärnor och största hjärtan vilka dygnet om grubblar och klapprar för landets minoriteter, utomeuropéer och förorter och för Tredje världen och de före detta kolonierna liksom så klart också för planetens alla urfolk, flyktingar, judar och romer.
 
Vid och kring CemFor har nu slutligen hela landets storfamilj och klan av antirasistiska forskare (åter)samlats med alla sina intimrelationer och alla sina ”den och den har gått i säng med den”-, ”den och den umgås med den”- och ”den och den bor ihop med den”-band och vilka aldrig har tagit hänsyn till meriter utan låter ideologi gå före bibliometri, vänskap före kompetens och kampvilja före kapacitet och vilka i stort sett alla har någon form av koppling till föreningen Antirasistiska akademin, till Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet, till Södertörns högskola och Mångkulturellt centrum i Huddinge respektive i Botkyrka samt till Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet via en uppsjö (eller kanske snarare en ocean) av både delikata och flagranta jävsförhållanden.
 
I alla fall så verkar det nu som om jag äntligen ska få tillgång till åtminstone de totalt 1920 mejl som innehåller sökorden ”tobias”, ”hubinette” och/eller ”hübinette” i Uppsala universitets centrala e-postsystem och vilka har skickats både till och från de anställda vid CemFor under de senaste månaderna (d v s under en begränsad tidsperiod): Det är möjligt att jag till att börja med gapade efter alltför mycket när jag begärde ut samtliga mejl som har skickats till och från de CemFor-anställda och till och från de sakkunniga och till och från de sökande och de högst rankade (här listas samtliga inblandade https://tobiashubinette.wordpress.com/2017/10/27/hogskolevalrden-uppsala) och bestämt förvägrades detta av Uppsala universitet så nu får jag väl nöja mig med en s k halvmesyr som det heter.

SD går till val med en valbudget som är i paritet med M:s valbudget och som är det största valbudgeten någonsin i den svenska s k nationella rörelsens historia

SD är inte bara det parti som tätt efter M (det skiljer bara några miljoner mellan SD och M) erhåller mest gåvor och bidrag från större och mindre bidragsgivare utan också det parti som i år går till val med en valbudget som är i paritet med M:s valbudget och som dessutom utgör den största valbudget som den svenska s k nationella rörelsen någonsin har gått till val med sedan Svenska nationalsocialistiska partiet ställde upp i 1932 års riksdagsval.
Valbudget 2018.jpg
SD:s medlemmar, aktivister, sympatisörer och väljare är kanske inte överlag några höginkomsttagare och än mindre rika och förmögna och vilket M:s medlemmar, aktivister, sympatisörer och väljare är i rätt så hög grad men vad det gäller den ekonomiska offerviljan så råder det inget tvivel om att den är rejält hög bland landets 100 000-tals s k ”sverigevänner”.

Även Lilla Fridolf skapare Rune Moberg hade likt Åsa Nisses skapare Stig Cederholm en högerextrem bakgrund

DN:s Erik Helmerson skriver idag om nyutgåvan av Lilla Fridolf – en serie som en gång i tiden i det gamla s k folkhems-Sverige var lika populär som Åsa-Nisse och likt Åsa-Nisse som skapades av den f d SS-soldaten och medlemmen i Nysvenska rörelsen (han verkar f ö ha varit medlem så sent som 1979, d v s när han var en s k rikskändis) Stig Cederholm hade även Lilla Fridolfs skapare en högerradikal bakgrund (och vilket vare sig Helmerson eller nyutgåvans författare Helena von Zweigbergk, Göran Everdahl och Kalle Lind känner till):
images.jpeg
 
Rune Moberg som f ö var smålänning likt Cederholm var under sin ungdom medlem i Nationalsocialistiska arbetarpartiet (d v s de s k lindholmsnazisterna, d v s såsom ännu en celeber smålänning var, d v s Ingvar Kamprad) och under kriget var Moberg journalist på den högerextrema och pro-nazityska dagstidningen Helsingborgs Dagblad innan han efter kriget slutade som chefredaktör och mångårig ledarskribent på tidningen Se.
 
 
”För seriens manus stod Rune Moberg, legendarisk ledarskribent på tidningen Se. Kanske är det hans liberala hållning som gör att partipolitiken aldrig lyser igenom serierutorna. Folk och vardagsliv får klara sig själva, och samhällsutvecklingen framkommer tydligt ändå.”

Skillnaden i etableringsgrad efter uttagen doktorsexamen är stor mellan de disputerade som har svensk respektive utländsk bakgrund

En ny rapport från Universitetskanslersämbetet som undersöker etableringsgraden bland disputerade 3-8 år efter uttagen doktorsexamen vid en svensk högskola visar att det finns stora skillnader mellan de med doktorsgrad som har svensk bakgrund och de med doktorsgrad som har utländsk bakgrund samt att dessa skillnader tyvärr även kvarstår över tid.

Idag har kring 15-20% av alla nydisputerade vid landets samtliga lärosäten någon form av utländsk bakgrund och fortfarande dominerar de som är utrikes födda (80% av alla med utländsk bakgrund som har en svensk doktorsexamen) medan de som är födda och uppvuxna i Sverige med utrikes födda föräldrar än så länge utgör en relativt liten grupp (20% av alla med utländsk bakgrund som har en svensk doktorsexamen) av landets invånare med en doktorsexamen.

De doktorsexaminerade med svensk bakgrund uppvisar överlag en högre etableringsgrad på arbetsmarknaden än de med utländsk bakgrund 3 år efter disputationen – 83% jämfört med 76%, och för kvinnor med svensk och utländsk bakgrund är skillnaden 8 procentenheter och för män med svensk och utländsk bakgrund handlar skillnaden om 7 procentenheter.

Namnlöst.jpg

8 år efter uttagen doktorsexamen är 81% av de disputerade kvinnorna med utländsk bakgrund etablerade på arbetsmarknaden i jämförelse med 87% av de disputerade kvinnorna med svensk bakgrund. Vad gäller männen är 83% av männen med utländsk bakgrund etablerade på arbetsmarknaden 8 år efter uttagen doktorsexamen i jämförelse med 90% av de disputerade männen med svensk bakgrund.

För kvinnor med utländsk respektive svensk bakgrund är skillnaden störst inom medicin (9 procentenheter) och för män med utländsk respektive svensk bakgrund är skillnaden störst inom humaniora (hela 12 procentenheter) men även inom teknik är skillnaden stor (10 procentenheter).

Om den gamla Operachefen och NSDAP-medlemmen Set Svanholm som uppträdde i Bayreuth den 21 juli 1942

Nu när Birgit Nilsson-året har inletts så skadar det inte att påminna om att inte bara hovsångerskan Birgit Nilsson sjöng för ”överklassnazister”: Innan och under kriget uppträdde ett flertal svenskar på Wagnerfestspelen i Bayreuth och sommaren 1942 när Tyskland behärskade större delen av kontinenten sjöng hovsångaren och operachefen Joel Berglund i Den flygande holländaren i Bayreuth men priset tar nog hovsångaren och operachefen Set Svanholm som var medlem i tyska nazistpartiet och något av den tyskspråkiga operavärldens motsvarighet till Zarah Leander innan och under kriget och som likt Leander erhöll ett rejält gage som han bl a använde för att köpa sig en jättevilla i Saltsjöbaden (och mitt under Novemberpogromen 1938 uppträdde Svanholm bl a som Lohengrin på Berlinoperan och efter kriget när Svanholm blev operachef anställde han flera f d nazister vid Kungl. Operan).
 
41Nv8zwwonL._SX425_51l7LuICuAL
Den 21 juli 1942 uppträdde Svanholm i rollen som Siegfried i Wagners Götterdämmerung (d v s Undergången) på Bayreuthfestspelen inför självaste A.H. och nazieliten som antagligen satt i mörkret och andäktigt lyssnade till svenskens världsberömda tenorstämma och stålsatte sig mentalt inför genomförandet av den europeiska judenhetens Götterdämmerung (d v s undergång) som inleddes i industriell skala på morgonen den 22 juli när den brutala tömningen av det jättelika Warszawagettot inleddes och när det systematiska massmördandet i förintelselägret Treblinka påbörjades samma dag (med 20-30 000 dödsoffer per dygn runtom på kontinenten under sensommaren och hösten 1942) medan Svanholm fortfarande låg och sov efter en av sina största och mest bejublade föreställningar någonsin som också förevigades inför eftervärlden i form av en inspelning och en grammofonskiva (som därefter kom att bli något av nazitopparnas ”soundtrack” ända fram tills att de själva gick under 1945 i ett hav av blod).
nazibayreuth1maxresdefault

Den franske bosättaren och kolonialkrigsveteranen prins Henrik av Danmark har gått bort

Prins Henrik av Danmark har gått bort. Prinsen föddes som Henri de Laborde och hans far André, greven av Monpezat, var en inflytelserik bosättare och förmögen plantageägare i den franska kolonin Indokina och engagerad i kampen mot den antikoloniala rörelsen Vietminh. Henriks far var redaktör för bosättartidningen ”La Volonté Indochinoise” och arbetade under Andra världskriget vid det franska Kolonialdepartementet för den fascistiska Vichy-regimen. Henrik själv växte delvis upp i Indokina och stred där i den franska kolonialarmén mot Vietminh och därefter i den franska kolonialarmén i Algeriet mot den antikoloniala rörelsen FLN.
27657676_10155423505925847_1108199918336779528_n.jpg
 
Inget av detta har naturligtvis med Danmark att göra utan allt detta hände när prins Henrik fortfarande var fransman och fransk bosättare i kolonierna och innan han ens blev prins i och med giftermålet med drottning Margrethe.