Kategori: muslimer

Presentation av alternativrapporten om islamofobi

Presenterade igår om alternativrapporten om islamofobi (som skrevs för FN:s rasdiskrimineringskommitté – CERD) tillsammans med Maimuna Abdullahi och med Kitimbwa Sabuni som samtalsledare på (den 3:e) Islamofobikonferensen 2018 i Göteborg.

48377169_226410338258613_3720493348323065856_n.jpg

Alternativrapporten, som Maimuna och jag författade på uppdrag av ett flertal svenska muslimska samfund och organisationer, bidrog till att FN och CERD kom att formulera de allra skarpaste rekommendationerna någonsin riktade till Sverige med avseende på situationen för landets invandrare och minoriteter sedan Sverige skrev under FN:s konvention mot rasdiskriminering på 1960-talet.

Fram.jpg

Alternativrapporten och FN:s och CERD:s rekommendationer resulterade också i en mycket animerad och upphetsad debatt som bl a ledde till att Sveriges näst största parti (d v s M) kritiserade FN och CERD och vilket föranledde att regeringen t o m var tvungen att gå ut och försvara FN och CERD (d v s en smått absurd debatt).

Rea 2.jpg

 

Mellan 2005-16 var det fyra gånger vanligare att personer med bakgrund i Afrika utsattes för ett främlingsfientligt hatbrott liksom tre gånger vanligare att män med bakgrund i Asien gjorde det

I BRÅ:s nya rapport om självrapporterad utsatthet för hatbrott framgår det bl a att procentandelen invånare som har utsatts för ett främlingsfientligt hatbrott har ökat från 1,1% mellan 2010–12 till 1,6% mellan 2014–16.
 
Bland utrikes födda har 2,5% av kvinnorna och 3,5% av männen drabbats av ett främlingsfientligt hatbrott mellan 2005–16.
42796037_10155933387475847_1445417208485249024_n.jpg
 
Bland de som är födda i Afrika eller som har två föräldrar eller minst en förälder som är född/a i Afrika (d v s de invandrade, ”andrageneration:arna” och de blandade) har hela 5,8% utsatts för ett främlingsfientligt hatbrott mellan 2005-16 och vilket innebär att risken att utsättas för ett främlingsfientligt hatbrott är fyra gånger större för denna grupp jämfört med genomsnittet.
 
Även bland män som är födda i Asien eller som har två föräldrar eller minst en förälder som är född/a i Asien (d v s de invandrade, ”andrageneration:arna” och de blandade) har relativt många – 4,8% – drabbats av ett främlingsfientligt hatbrott mellan 2005-16.
42701583_10155933387545847_8441120477774086144_n.jpg

Ett urval siffror som indikerar vad valrörelsen har handlat om

Ett urval siffror som med all önskvärd tydlighet indikerar vilka frågor som den politiska debatten har handlat om sedan 2014 och därmed också vilka frågor som detta val handlar om – antal förekomster (i Mediearkivet) av orden ”förorter, ”muslimer”, ”nyanlända” och ”extremism” mellan 2014-2017 (2018 års siffra gäller endast för årets första åtta månader):
”förorter”
2014: 3084
2017: 8875
(2018: 5411)
förorter.jpg
”muslimer”
2014: 16 481
2017: 27 188
(2018: 12 952)
muslimer.jpg
”nyanlända”
2014: 15 646
2017: 58 477
(2018: 33 471)
nyanlända.jpg
”extremism”
2014: 5401
2017: 18 148
(2018: 6783)
extremism.jpg

2018 års svenska valrörelse: ”The Muslims are coming!” eller ”muslimer, muslimer, muslimer”

”Japaner, japaner, japaner” sade ju den svenske radiolegendaren Sven Jerring under sommar-OS i Berlin 1936 (och senare under kriget fick inte minst många amerikaner japaner ”på hjärnan”) och nu är det uppenbarligen ”muslimer, muslimer, muslimer” som gäller i denna valrörelse och på ett sätt som saknar motstycke i tidigare svenska valkampanjer vågar jag påstå även om både Ny Demokrati och SD var tidigt ute vad gäller att få muslimer ”på hjärnan” redan i 1994 års val men i denna valrörelse har då i stort sett alla svenska partier fått muslimer ”på hjärnan” och det är inte utan att en börjar associera till Arun Kundnanis visserligen kontroversiella bok ”The Muslims Are Coming! Islamophobia, Extremism, and the Domestic War on Terror” (2014) när en ser alla valaffischer ”på gator och torg” som mer eller mindre explicit pekar ut de svenska muslimerna (och implicit så är det dessutom de icke-muslimska och fr a de majoritetssvenska väljarna som främst är de tilltänkta mottagarna av valpropagandan).
imageNamnlöst
40075785_261350024502378_8465483203019276288_nboe295a0c3aaneutrop.jpg

Sverige erhåller skarp kritik av FNs rasdiskrimineringskommitté i Genève som för första gången specifikt adresserar antimuslimsk rasism och efterfrågar att Sverige börjar praktisera jämlikhetsdata

Rapporten om islamofobi som Maimuna Abdullahi och jag skrev på uppdrag av Nätverket svenska muslimer i samarbete liksom de övriga åtta alternativrapporterna gav effekt: Sverige erhåller nu skarp kritik av FNs rasdiskrimineringskommitté (CERD) i Genève:
 
 
FNs slutsatser om och rekommendationer till Sverige kan läsas här och bl a efterlyses jämlikhetsdata och en paragraf adresserar specifikt antimuslimsk rasism och svenska muslimers situation:
 
 
”The Committee remains concerned at the lack of statistical data on the composition of the population. The Committee is further concerned at the insufficient statistical data on the enjoyment of economic and social rights by persons belonging to various ethnic groups present in Sweden. (art. 2).
 
The Committee recommends that the State party diversify its data-collection activities by using various indicators of ethnic diversity and by allowing respondents to report anonymously and to choose how to identify themselves, in order to provide an adequate empirical basis for developing policies to enhance equal enjoyment of all the rights enshrined in the Convention, and to facilitate the monitoring thereof.”
 
(…)
 
”The Committee is concerned at reports of attacks against mosques, as well as the lack of sufficient funding to safeguard mosques against attacks, and the lack of affordable insurance coverage for mosques to protect against damage from attacks. The Committee is also concerned at the continued reports of racist hate crimes and hate speech against Muslim ethno-religious minority groups, especially Muslim women.
 
The Committee is equally concerned at reports of the difficulties faced by persons belonging to Muslim ethno-religious minority groups in terms of access to employment and housing outside of minority populated areas, amounting to de facto segregation. It is also concerned at reports of stereotypical representation of Muslims in the media, and by politicians. The Committee is particularly concerned at situations of intersectionality in relation to ethnicity, religion and gender, where for example Afro-Swedish Muslim women appear as a particularly vulnerable group subject to multiple discrimination (art. 5).”

Yesterday’s meeting between NGOs and the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination in Geneva

At yesterday’s meeting between NGOs and the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (Cerd) in Geneva which I attended together with co-author Maimuna Abdullahi (https://www.mynewsdesk.com/se/svenska-muslimer-i-samarbete/pressreleases/naetverket-svenska-muslimer-i-samarbete-vaender-sig-till-fn-2492515) Dr. Gun Kut, CERD’s rapporteur on Sweden, raised sharp and urgent questions on the situation for the various minorities in Sweden while CERD member Ms. Gay McDougall asked why Sweden lacks equality data and what the problem (for Sweden) is when it comes to not introducing equality data in Sweden. Furthermore Mr. Nicolás Marugán, another committe member, wondered why Sweden is not sufficiently addressing the huge discrepancy between reported and solved hate crime and discrimination cases and finally committee member Dr. Verene Albertha Shepherd asked if Sweden has introduced any measures on the situation for Afro-Swedes including the issue of racial profiling and the unemployment problem.
31681170_10155609877620847_3660516157258989568_n.jpg

Nätverket Svenska Muslimer i Samarbete överlämnar en alternativrapport till FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering (CERD)

Nätverket Svenska Muslimer i Samarbete överlämnade igår sin alternativrapport till FN:s  kommitté för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) som en reaktion på Sveriges tjugoandra och tjugotredje periodiska rapport till CERD som övervakar FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering (ICERD).

 

https://www.mynewsdesk.com/se/svenska-muslimer-i-samarbete/pressreleases/naetverket-svenska-muslimer-i-samarbete-vaender-sig-till-fn-2492515

 

1966 var Sverige en av de tio första länderna i världen att underteckna ICERD och sedan dess har Sverige med jämna mellanrum kallats till CERD som ingår i Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i Genève för att frågas ut om och hur Sverige efterlever konventionen. Senast en sådan utfrågning ägde rum var 2013 och då skickade Nätverket Svenska Muslimer i Samarbete in sin första skuggrapport och nästa vecka är det dags igen: På onsdagen och torsdagen den 2-3 maj kommer Sverige i form av en delegation som representerar den sittande rödgröna regeringen att förhöras av CERD i Genève.

 

Den aktuella alternativrapporten är författad av Maimuna Abdullahi och mig själv på uppdrag av Nätverket Svenska Muslimer i Samarbete och själva rapporten kan läsas och laddas ned här: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/SWE/INT_CERD_NGO_SWE_30871_E.pdf

 

Denna gång har totalt nio svenska alternativrapporter skickats in till CERD och vilket är rekord och samtliga skuggrapporter hittas här (se under ”Sweden” och ”Info from Civil Society Organizations”: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1195&Lang=en

Namnlöst.jpg