Kategori: muslimer

”Projekt Ekerö/Hållbart Sverige” fortsätter att realiseras om än kanske mest på ett symboliskt plan

Igår kväll (d v s i onsdags kväll) röstade en majoritet av kommunstyrelsens (M- och SD-)ledamöter i Staffanstorp (inte oväntat) igenom det tidigare så uppmärksammade förslaget att införa s k ”nolltolerans” mot huvudduk som en del av kommunens s k ”Integrationsplan”.
 
Staffanstorp fortsätter (tidigare har det då bl a handlat om att sluta att erbjuda alternativa kötträtter i skolorna till kommunens muslimska och judiska barn) m a o att gå i bräschen för att ”göra livet surt” för kommunens invandrare och minoriteter och som det verkar så har kommunen åtminstone indirekt inspirerats av det famösa och smått högerradikala s k ”Projekt Ekerö/Hållbart Sverige” som bl a går ut på att försöka ”återskapa” skapligt demografiskt homogena kommuner runtom i landet genom att just ”göra livet surt” för utomeuropéerna så att dessa antingen flyttar från kommunen eller undviker att flytta till kommunen ifråga.
 
”Staffanstorp kommun har röstat ja till att införa nolltolerans mot huvudduk för flickor upp till sjätte klass. Beslutet kan dock strida mot lagen om religionsfrihet.
 
– Vi kan givetvis inte hindra en flicka att komma till skolan i huvudduk men vi accepterar inte det, säger Christian Sonesson (M), kommunalråd i Staffanstorp.”
 
 
”Kommunstyrelsen i Staffanstorp röstade på onsdagskvällen ja, med sju röster för och fyra emot, till en ny integrationsplan där en nolltolerans mot huvudduk ingår, rapporterar SVT Nyheter Skåne. M och SD stod bakom och S yrkade avslag.”
 
(…)
 
”Christian Sonesson är noga med att påpeka att kommunen inte kan hindra flickor från att komma till skolan med huvudduk. Men att kommunen vill att skolan i så fall tar upp en diskussion med vårdnadshavarna om detta.”
 
(…)
 
”Så om en svensk flicka kommer i folkdräkt med en huvudduk så är det inget problem?
 
– Det här är en integrationsplan och det är ganska ovanligt att man behöver integrera en svensk i det svenska samhället, säger Sonesson.
 
Så det är tillåtet?
 
– Jag tänker inte förklara vilken typ av huvuddukar som är tillåtna. Vi har detta under ett avsnitt som heter ”hedersförtryck”. Hedersförtrycket är ett samhällsproblem som vi vill motverka.”
 
(…)
 
”Staffanstorp är en av kommunerna i Skåne och Blekinge där Moderaterna har gått emot partiledningens uttryckliga önskemål och styr tillsammans med Sverigedemokraterna.
 
Integrationsplanen innebär också att Staffanstorp bara hjälper nyanlända med bostad i två år.
 
I ett inlägg på Facebook säger kommunalrådet Christian Sonesson (M) att ”integrationsplikten” ska ses som ett slags kontrakt mellan kommunen och den nyanlända. Den som bryter mot detta kontrakt kan förlora delar av eller hela sin rätt till ekonomiskt bistånd.
 
”Plikten” innebär att den nyanlända måste delta i SFI-undervisning, göra sig anställningsbar, ”lära sig förstå och respektera det svenska samhället och svenska värderingar” och hitta en bostad på egen hand.”
 
(…)
 
”I kommuner som Eskilstuna, Nyköping, Västerås och Göteborg har Moderaterna föreslagit att ett slöjförbud ska utredas på det nationella planet.”

Sverige inhyser antagligen idag den näst högsta procentandelen invånare med någon form av kulturell muslimsk bakgrund och den fjärde högsta procentandelen med någon form av subsaharisk afrikansk bakgrund i västvärlden:

Sverige är numera det land i västvärlden som antagligen härbärgerar den högsta procentandelen invånare med någon form av kulturell muslimsk bakgrund efter Bulgarien (OBS: långt ifrån alla av dem är utövande och troende muslimer och detta gäller både i Sverige och i Bulgarien) och borträknat Bosnien, Albanien och Kosovo: Min försiktiga uppskattning ger vid handen att det idag bör handla om minst 10,5% av den svenska totalbefolkningen motsvarande över 1 miljon invånare och möjligen mer än så och vilket kan jämföras med kring 11,5% i Bulgarien.
 
Samtidigt är Sverige numera det land i västvärlden som antagligen härbärgerar den fjärde högsta procentandelen invånare med någon form av bakgrund i subsahariska Afrika och även inräknat de som har slavättlingbakgrund från Karibien och de båda Amerika: Min försiktiga uppskattning ger vid handen att det idag bör handla om minst 3,1% av den svenska totalbefolkningen motsvarande 320 000 invånare och vilket kan jämföras med kring 12,5% i USA, kring 6% i Frankrike och kring 4% i Storbritannien.
 
Den 31 december 2018 hade nämligen 287 594 invånare i landet någon form av bakgrund i subsahariska Afrika genom att själva vara födda där eller genom att ha en eller två föräldrar som är det och tillsammans med de 9500 invånarna som uppskattas ha slavättlingbakgrund från Karibien och ytterligare 20-25 000 invånare som uppskattas ha slavättlingbakgrund från Nord- och Sydamerika så utgör antalet afrosvenskar idag kring 320 000 invånare och vilket motsvarar 3,13% av den svenska totalbefolkningen.
 
I storstadsregionerna och i de mellanstora städerna är denna procentsiffra mer än fördubblad och i Stor-Stockholm så kan det numera handlar om uppemot 10% och i ålderskategorin 0-44 år så är andelen afrosvenskar likaså mer än fördubblad då den demografiska subkategorin afrosvenskar fortfarande är mycket ung.

Presentation av alternativrapporten om islamofobi

Presenterade igår om alternativrapporten om islamofobi (som skrevs för FN:s rasdiskrimineringskommitté – CERD) tillsammans med Maimuna Abdullahi och med Kitimbwa Sabuni som samtalsledare på (den 3:e) Islamofobikonferensen 2018 i Göteborg.

48377169_226410338258613_3720493348323065856_n.jpg

Alternativrapporten, som Maimuna och jag författade på uppdrag av ett flertal svenska muslimska samfund och organisationer, bidrog till att FN och CERD kom att formulera de allra skarpaste rekommendationerna någonsin riktade till Sverige med avseende på situationen för landets invandrare och minoriteter sedan Sverige skrev under FN:s konvention mot rasdiskriminering på 1960-talet.

Fram.jpg

Alternativrapporten och FN:s och CERD:s rekommendationer resulterade också i en mycket animerad och upphetsad debatt som bl a ledde till att Sveriges näst största parti (d v s M) kritiserade FN och CERD och vilket föranledde att regeringen t o m var tvungen att gå ut och försvara FN och CERD (d v s en smått absurd debatt).

Rea 2.jpg

 

Mellan 2005-16 var det fyra gånger vanligare att personer med bakgrund i Afrika utsattes för ett främlingsfientligt hatbrott liksom tre gånger vanligare att män med bakgrund i Asien gjorde det

I BRÅ:s nya rapport om självrapporterad utsatthet för hatbrott framgår det bl a att procentandelen invånare som har utsatts för ett främlingsfientligt hatbrott har ökat från 1,1% mellan 2010–12 till 1,6% mellan 2014–16.
 
Bland utrikes födda har 2,5% av kvinnorna och 3,5% av männen drabbats av ett främlingsfientligt hatbrott mellan 2005–16.
42796037_10155933387475847_1445417208485249024_n.jpg
 
Bland de som är födda i Afrika eller som har två föräldrar eller minst en förälder som är född/a i Afrika (d v s de invandrade, ”andrageneration:arna” och de blandade) har hela 5,8% utsatts för ett främlingsfientligt hatbrott mellan 2005-16 och vilket innebär att risken att utsättas för ett främlingsfientligt hatbrott är fyra gånger större för denna grupp jämfört med genomsnittet.
 
Även bland män som är födda i Asien eller som har två föräldrar eller minst en förälder som är född/a i Asien (d v s de invandrade, ”andrageneration:arna” och de blandade) har relativt många – 4,8% – drabbats av ett främlingsfientligt hatbrott mellan 2005-16.
42701583_10155933387545847_8441120477774086144_n.jpg

Ett urval siffror som indikerar vad valrörelsen har handlat om

Ett urval siffror som med all önskvärd tydlighet indikerar vilka frågor som den politiska debatten har handlat om sedan 2014 och därmed också vilka frågor som detta val handlar om – antal förekomster (i Mediearkivet) av orden ”förorter, ”muslimer”, ”nyanlända” och ”extremism” mellan 2014-2017 (2018 års siffra gäller endast för årets första åtta månader):
”förorter”
2014: 3084
2017: 8875
(2018: 5411)
förorter.jpg
”muslimer”
2014: 16 481
2017: 27 188
(2018: 12 952)
muslimer.jpg
”nyanlända”
2014: 15 646
2017: 58 477
(2018: 33 471)
nyanlända.jpg
”extremism”
2014: 5401
2017: 18 148
(2018: 6783)
extremism.jpg

2018 års svenska valrörelse: ”The Muslims are coming!” eller ”muslimer, muslimer, muslimer”

”Japaner, japaner, japaner” sade ju den svenske radiolegendaren Sven Jerring under sommar-OS i Berlin 1936 (och senare under kriget fick inte minst många amerikaner japaner ”på hjärnan”) och nu är det uppenbarligen ”muslimer, muslimer, muslimer” som gäller i denna valrörelse och på ett sätt som saknar motstycke i tidigare svenska valkampanjer vågar jag påstå även om både Ny Demokrati och SD var tidigt ute vad gäller att få muslimer ”på hjärnan” redan i 1994 års val men i denna valrörelse har då i stort sett alla svenska partier fått muslimer ”på hjärnan” och det är inte utan att en börjar associera till Arun Kundnanis visserligen kontroversiella bok ”The Muslims Are Coming! Islamophobia, Extremism, and the Domestic War on Terror” (2014) när en ser alla valaffischer ”på gator och torg” som mer eller mindre explicit pekar ut de svenska muslimerna (och implicit så är det dessutom de icke-muslimska och fr a de majoritetssvenska väljarna som främst är de tilltänkta mottagarna av valpropagandan).
imageNamnlöst
40075785_261350024502378_8465483203019276288_nboe295a0c3aaneutrop.jpg

Sverige erhåller skarp kritik av FNs rasdiskrimineringskommitté i Genève som för första gången specifikt adresserar antimuslimsk rasism och efterfrågar att Sverige börjar praktisera jämlikhetsdata

Rapporten om islamofobi som Maimuna Abdullahi och jag skrev på uppdrag av Nätverket svenska muslimer i samarbete liksom de övriga åtta alternativrapporterna gav effekt: Sverige erhåller nu skarp kritik av FNs rasdiskrimineringskommitté (CERD) i Genève:
 
 
FNs slutsatser om och rekommendationer till Sverige kan läsas här och bl a efterlyses jämlikhetsdata och en paragraf adresserar specifikt antimuslimsk rasism och svenska muslimers situation:
 
 
”The Committee remains concerned at the lack of statistical data on the composition of the population. The Committee is further concerned at the insufficient statistical data on the enjoyment of economic and social rights by persons belonging to various ethnic groups present in Sweden. (art. 2).
 
The Committee recommends that the State party diversify its data-collection activities by using various indicators of ethnic diversity and by allowing respondents to report anonymously and to choose how to identify themselves, in order to provide an adequate empirical basis for developing policies to enhance equal enjoyment of all the rights enshrined in the Convention, and to facilitate the monitoring thereof.”
 
(…)
 
”The Committee is concerned at reports of attacks against mosques, as well as the lack of sufficient funding to safeguard mosques against attacks, and the lack of affordable insurance coverage for mosques to protect against damage from attacks. The Committee is also concerned at the continued reports of racist hate crimes and hate speech against Muslim ethno-religious minority groups, especially Muslim women.
 
The Committee is equally concerned at reports of the difficulties faced by persons belonging to Muslim ethno-religious minority groups in terms of access to employment and housing outside of minority populated areas, amounting to de facto segregation. It is also concerned at reports of stereotypical representation of Muslims in the media, and by politicians. The Committee is particularly concerned at situations of intersectionality in relation to ethnicity, religion and gender, where for example Afro-Swedish Muslim women appear as a particularly vulnerable group subject to multiple discrimination (art. 5).”