Kategori: Dagens Nyheter

Intervjuad i dagens DN angående den senaste debatten om det s k folkutbytet

DN:s Niklas Orrenius intervjuar idag SD:s Nima Gholam Ali Pour, statsvetaren Andreas Johansson Heinö och mig själv mot bakgrund av den senaste tidens debatt om det s k folkutbytet som SD numera försöker göra till en mainstreamterm och i det långa reportaget försvarar jag mig mot alla antirasistiska kritiker på både vänster- och högerkanten som hävdar att jag hjälper SD när SD-toppar som Åkesson, Jomshof, Karlsson m fl hela tiden hänvisar till mina statistiska sammanställningar över det nya genomsegregerade supermångfalds-Sverige som jag har publicerat i säkert 12-13 års tid om inte längre än så och som SD även officiellt har refererat till som parti.

Grundorsaken till det är att jag till skillnad från antirasisterna i landet är för jämlikhetsdata och för siffror och statistik om minoriteterna och fr a om hur ojämlikheten ser ut med avseende på diskrimineringsgrunderna och därmed går jag emot den dominerande färgblinda antirasismen som genomsyrar både högern och vänstern.

https://www.dn.se/sverige/sd-riksdagsman-etniska-svenskar-har-mer-ratt-till-sverige-jag-har-ju-invandrat

Vårens svenska debatt om ”folkutbytet” började med ett avslöjande av TV4 i slutet av mars. Programmet Kalla Fakta kunde berätta om en 17-sidig SD-kopplad skrift som med konspirationsteoretiska resonemang tecknade en mörk bild av tillståndet i Sverige.

(…)

Mattias Karlsson sa att vissa formuleringar i skriften var lite väl drastiska – men han stod fast vid att svenskar riskerar att bli en minoritet.

”För mig är det inte en konspirationsteori, det är ju bara ren matematik och logik”, sa Karlsson.

Ordet matematik har återkommit när Jimmie Åkesson under våren har gett stöd åt sin partivän. I intervju efter intervju upprepar SD-ledaren att det är ”ett matematiskt faktum” att svenskar är på väg att bli en minoritet i sitt eget land.

Som belägg pekar SD-topparna på statistik som visar hur stor andel av befolkningen som har utländsk bakgrund. Ofta hänvisar de till siffror som sammanställts av en specifik forskare: Tobias Hübinette.

– Jag verkar ha blivit Sverigedemokraternas favoritkälla. Det känns konstigt och jobbigt. Jag har ju bokstavligt talat stått på barrikaderna och bekämpat SD, säger Tobias Hübinette.

Tobias Hübinette har i decennier varit en av den svenska nationaliströrelsens mest profilerade motståndare. Som forskare, bloggare och aktivist har han i hela sitt vuxna liv granskat svensk högerextremism och nationalism.

På 90-talet gav han ut ett hemmagjort, uppkopierat nyhetsbrev som han kallade för Expo, där han exponerade nazister och andra högerextremister. Det blev fröet till den antirasistiska tidskriften med samma namn som finns än i dag.

De senaste åren har Tobias Hübinette regelbundet sammanställt och publicerat statistik om det han kallar ”Sveriges supermångfald”. ”Nu har 34,62% av invånarna någon form av utländsk bakgrund”, skriver han exempelvis på sin blogg. Med hjälp av SCB och andra databaser visar han hur Sveriges befolkning har förändrats över tid – och hur ojämlikt vårt samhälle är.

Tobias Hübinette publicerar siffrorna för att han vill ”försöka bryta upp den intima relationen mellan svenskhet och vithet” och få alla ”att förstå att Sverige både är mångfaldspräglat och genomsegregerat”.

– Jag får väldigt mycket kritik från antirasister för att jag tar fram och publicerar de här siffrorna. Det heter att jag ger Sverigedemokraterna ammunition.

Vad svarar du dina kritiker?

– Att det är helt sant att jag ger SD ammunition. Men jag tycker att det är viktigt att sätta siffror på den nya svenska supermångfalden, och inte minst på det genomsegregerade Sverige. För mig går det först.

Som gammal SD-bevakare tycker Tobias Hübinette att partiet radikaliserats i maktställning. Att ogenerat använda ordet folkutbyte är en del i det, anser han.

– Jag tror att de upplever att de inte har något att förlora längre. De har en deal med den gamla högern som gör att de egentligen kan bete sig hursomhelst eftersom M, KD och L är helt beroende av SD:s mandat.

Intervjuad i DN om den svenska färgblinda antirasismen och om det trängande behovet av att utveckla ett språk om ras på svenska för att kunna diskutera dagens mångrasliga, rasojämlika och rassegregerade Sverige

Intervjuad av Rakel Clinton Lucas i dagens DN med anledning av min nya bok ”Den svenska färgblindheten”. I stort sett alla svensktalande reagerar med aversion, för att inte säga aggression, så fort de ser ordet ras i skrift eller hör ordet uttalas och orsaken till att Sverige och svenskarna har kommit att utvecklas till världens mest färgblint antirasistiska land och folk som har tabubelagt allt tal om ras och t o m valt att avskaffa själva ordet ras genom ett riksdags- och regeringsbeslut har jag då försökt att förstå i boken.


Samtidigt är Sverige idag ett av västvärldens mest mångrasliga länder – närmare 23% av totalbefolkningen utgörs numera av s k synliga minoritetsinvånare som utseendemässigt inte kan passera som vita och bland invånarna under 50 år och i de tre storstadsregionerna och mellanstora städerna handlar det om 30-35%. Därtill är Sverige västvärldens kanske mest rassegregerade land men så länge vi svensktalande saknar ett språk att tala om ras på så kan vi vare sig sätta ord på, sätta siffror på eller diskutera dagens mångrasliga, rasojämlika och rassegregerade Sverige.

I åtminstone 15 års tid har jag bedrivit ett ”enmanskrig” mot den svenska färgblinda antirasismen och både inom och utanför akademin och försökt att lägga grunden för framväxten av ett specifikt svenskt kritiskt ras- och vithetsforskningsfält samt försökt att utveckla en vokabulär kring ras på svenska och bl a har jag lanserat termer som majoritets- och minoritetssvenskar, blandade, vita och icke-vita o s v.

”Är svenskan i sig ett hinder för en diskussion om segregation? I engelskan har man etablerade begrepp som race och people of colour. Men vad ska man säga på svenska?

År 2020 skakades världen av brutala bilder från USA när amerikanen George Floyd kvävdes till döds vid ett polisingripande. ”I can’t breathe”, ”jag kan inte andas”, blev slagord som ekade runt om i USA, och ledde till att Black lives matter-rörelsen fick nytt liv. Protesterna spred sig från land till land och nådde även Sverige. 

I samband med att demonstranter tog sig ut på gator och torg för att protestera mot polisvåldet i USA vändes blicken också mot vårt eget land. Men när diskussionen fördes i en svensk kontext förlorade den skärpa. 

Till skillnad från i engelskan finns det i svenskan inte vedertagna begrepp som people of colour, colorism eller race. 

Även om språket ofta utvecklas organiskt, där ord uppstår för att beskriva nya samhällsfenomen, tycks språkutvecklingen ibland haka upp sig. När det gäller att beskriva individer och grupper tar osäkerheten över och orden låter vänta på sig. Så med vilka begrepp kan vi föra diskussioner om rasism och segregation?

Tobias Hübinette är lärare och forskare vid Karlstads universitet. Enligt honom finns det en brist i diskussionen i Sverige, som i grunden beror på just avsaknaden av allmänna begrepp och uttryck som rör ras. 

– Problemet är att det i dag finns ett tomrum kring dessa frågor. Framför allt på grund av att vi inte har ett språk som tillåter oss att prata om ras.

Han är författare till böcker som ”Vit melankoli” (2020) (tillsammans med Catrin Lundström), ”Adopterad. En bok om Sveriges sista rasdebatt” (2021) samt den nyutkomna ”Den svenska färgblindheten” (2023). I sina böcker ställer han sig kritisk till den svenska antirasismen. Och menar att färgblindheten i det svenska samhället och i svenska språket har blivit ett hinder för jämlikhetsarbetet. 

– Alla sitter vi ju på första parkett och ser i realtid hur Sverige är på god väg att bli det mest rassegregerade landet i västvärlden. Men vi kan samtidigt inte prata om det eftersom vi inte har ett språk att tala om ras på, säger Hübinette.

Finns det inga konkreta begrepp så finns det ingen diskussion, fortsätter han. Därför försöker han lansera egna termer som han använder för att diskutera rasism. Bland dessa nämner han ord som icke-vit (taget från engelskans non-white), blandad (som betyder mixed-race) samt det kontroversiella begreppet ras.

Är inte rasbegreppet väldigt problematiskt i dag? 

– När jag använder ordet ras i relation till dagens Sverige, och när forskare i andra länder använder denna term, så syftar ordet enbart på utseendemässiga aspekter, det vill säga på hur vi råkar se ut till det yttre, rent kroppsligen, säger Tobias Hübinette. 

Han förklarar att ordet ras under 1900-talet uppfattades i en kombinerad biologisk och psykologisk mening, där man trodde att de olika föreställda rasgrupperna kännetecknades av skilda mentala karaktärsdrag.

Numera har begreppet fått en annan betydelse, påpekar han. Konkret handlar det om historiskt skapade kulturella och sociala föreställningar som kopplar vissa utseenden till vissa delar av världen.  

Men för många i Sverige har begreppet dåliga konnotationer och det blir därför svårt att ta till sig.


– På svenska använder man inte begreppet ras utan man talar om etnicitet. Det är inte riktigt samma sak men ofta används det så. Och man klarar kanske av att föra en diskussion med hjälp av begreppet etnicitet i dess plats, säger Sofia Tingsell på Språkrådet.

Språkrådet är den myndighet i Sverige som ansvarar för språkvården i Sverige. Enligt myndigheten handlar försiktigheten om att inte röra upp historiska trauman. Främst för att tankarna förs till det rasbiologiska institutet i Uppsala. En skamfläck i den sociala ingenjörskonstens Sverige, menar Tingsell.

1996 gjordes det första försöket att utrangera rasbegreppet ur svenskan. I en motion till riksdagen skrev miljöpartisten Elisa Abascal Reyes att ”det inte finns någon vetenskaplig grund för att dela in människor i skilda raser” och menade att ordet därför skulle slopas. 

Senare bestämde sig regeringen för att ta bort begreppet ur den svenska lagstiftningen. I den nu gällande diskrimineringslagen och i Regeringsformen har ras ersatts med etniskt ursprung. Och i Svenska Akademiens ordbok definieras ras numera som ”en grupp som representerar ärftlig särtyp inom en art”, med tillägget att ordet ”bör användas med försiktighet som beteckning på mänskliga grupper”.

Men enligt Tobias Hübinette går begreppet etnicitet inte alls att använda som synonym till ras. Etnicitet är något annat, och handlar om kultur, språk, religion, värderingar och familjerelationer, menar han. För att förtydliga tar upp han upp exemplet utlandsadopterade i Sverige. 

– Rent utseendemässigt skiljer sig utlandsadopterade från vita svenskar, det vill säga på en kroppslig och raslig nivå. Men på i stort sett alla andra sätt är de precis som majoritetssvenskarna. Alltså på en etnisk-kulturell nivå.

Just diskrepansen mellan begreppen etnicitet och ras är Hübinette inte ensam om att påpeka. Både FN:s kommitté för medborgliga rättigheter och Europarådets kommission mot rasism och intolerans har fört fram skarp kritik mot Sverige för att ha fasat ut rasbegreppet och ersatt det med etnicitet.

Samtidigt påpekar Språkrådet att svenskans ord ras är svårt att jämföra med exempelvis engelskans race. 

– Till skillnad från i engelskan används ras huvudsakligen om djur. På engelska har man begreppet breed att tillgå om man pratar om djuravel och det gör att det dras upp lite andra gränser i betydelsefältet än på svenska, säger Sofia Tingsell. 

Vad finns det för andra ord som kan användas?

– Jag skulle tro att genetiskt ursprung är ett ganska accepterat sätt att tala om ras på svenska. Annars är ordet påbrå ett möjligt begrepp att använda.  

Hon påpekar att Språkrådet inte lanserar termer utan arbetar med att ge rekommendationer och att följa språkutvecklingen. 

Hur tänker ni kring den förvirring som finns kring begreppen i dag? 

– Från vår sida kan vi inte göra så mycket. Vi kan inte komma in och säga ”nu måste vi prata om det här och för att prata om det rekommenderar vi begreppen ras och svart”, säger hon och tillägger: 

– Många människor tycker kanske att det känns jobbigt att kallas svart exempelvis. Så det hade blivit ett slags språkligt övergrepp.”

(…)

Seher Yilmaz har tidigare skrivit om svenskans ordfattigdom. Hon blev av egna erfarenheter tidigt medveten om språkets betydelse.

– När vi inte har vedertagna termer blir det väldigt otydligt vad vi pratar om. Det blir svårt att rama in problemet och veta vad vi vill, säger hon. 

I grunden är hon statsvetare och kommunikatör. 2021 gjorde hon sin författardebut med boken ”Vad jag pratar om när jag pratar om rasism”, i vilken hon diskuterar olika begrepp som är fruktbara i samtalet. 

Vilka begrepp skulle du använda för att föra en diskussion om rasism och jämlikhet?

– Vit och icke-vit är exempel på begrepp som går att använda. Jag beskriver oftast mig själv som icke-vit. Även om det inte är optimalt att beskrivas som en icke-norm.


I vissa fall säger hon även att hon är brun, för att klargöra de skillnader som finns inom den grupp som ses som icke-vita.

Med rasbegreppet blir det mer komplicerat. Hon menar att det blir svårt att diskutera rasism utan begreppet ras. Men att rasbegreppet handlar om en social konstruktion och att det snarare kan användas som ett analytiskt verktyg – än ett vardagsbegrepp att ”slänga med runt fikabordet”. Hon jämför begreppet med termen genus.

– Om genus handlar om att göra kön, blir ras att göra hudfärg. Det är något vi bestämmer tillsammans, vilka konnotationer som väcks och stereotyper vi gör. Det är inget beständigt.

Först och främst, menar Seher Yilmaz, måste vi börja prata om hudfärg. Att hudfärg spelar roll i Sverige i dag. 

– Visionen är så klart att vi ska ha ett färgblint samhälle. På samma sätt som det inte ska spela någon roll vilket kön man har. Men på väg till färgblindheten måste vi bli färgmedvetna och där kan vi börja med språket, säger hon.”

Arkivet som förändrade Sveriges och svenskarnas syn på internationell adoption och utlandsadopterade

För två år sedan inledde DN:s Patrik Lundberg, Josefin Sköld och Alexander Mahmoud sin prisbelönta artikelserie ”Barn till varje pris” och sedan dess har ingenting varit sig likt vad gäller Sveriges och svenskarnas syn på internationell adoption och utlandsadopterade.

Artikelserien resulterade i att Löfvens dåvarande rödgröna regering tillsatte en statlig utredning för att gå till botten med alla illegala och korrupta adoptioner som har genomförts sedan 1960-talet och fram tills idag av och till världens proportionellt sett mest adopterande land och folk efter att V, C, M, KD, L och SD gick samman och krävde det. Utredningen arbetar i skrivande stund på för fullt och den kommer antagligen att offentliggöras någon gång på våren 2024 och det blir då Kristerssons nuvarande regering som får ta ställning till det som kommer att presenteras liksom inte minst utredningens rekommendationer.

My Vingren och jag stod för grundresearchen bakom DN:s artikelserie som byggde på mitt eget omfattande arkiv och imorse fick jag anledning att återbesöka delar av arkivet som för närvarande förvaras i ett magasin. Arkivet har jag skapat, samlat på mig och uppdaterat ända sedan 90-talet genom att systematiskt besöka arkiv och bibliotek i bl a USA, Sydkorea och Sverige och det är med råge landets största arkiv vars innehåll handlar om internationell adoption.

Jag har genom åren plöjt ned 10 000-tals och åter 10 000-tals kr ur egen ficka för att skapa detta arkiv liksom i det närmaste oändligt med tid och energi och jag betraktar arkivet som en ”slutboksdokumentation” inför framtiden över att alla vi 60 000 utlandsadopterade i Sverige en gång har funnits och existerat efter att vi alla har gått bort liksom alla vi totalt en miljon adopterade som en gång hamnade i Väst. På så sätt är mitt arkiv alla utlandsadopterades i Sverige och i Väst gemensamma minne inför historien och evigheten.

Själv valde jag f ö att frivilligt hålla mig i bakgrunden i samband med att DN publicerade artikelserien av rädsla för att den skulle förknippas med mig och därmed uppfattas som ”extremistisk”, ”oetisk” och icke trovärdig – d v s för mig gick kampen för att äntligen få ut sanningen före allt annat.

DN:s ledarsida jämför idag Ryssland med Nordkorea

Rätt onödigt att jämföra ett framtida ryskockuperat Ukraina med Nordkorea såsom DN:s huvudledare gör idag.

Nordkorea har under de senaste åren letat sig in i svenska språket i den metaforiska och symboliska betydelsen av ett hermetiskt slutet land liksom av en märklig för att inte säga bisarr ledare och regim.

Nordkorea är dock något helt annat än Ryssland av inte minst olika historiska orsaker och det finns framför allt och trots allt olika grader i helvetet.

Det är med andra ord rent ut sagt en skymf mot både ryssarna och nordkoreanerna att göra en sådan jämförelse som DN:s ledarredaktion gör idag och inte minst så framstår det som rejält vulgärt.

Det är en sak om två svenskar som sitter och gaggar på krogen säger till varandra på fyllan att ”stackars ryssen har det ju f-n som i Nordkorea” men det är en annan sak när Sveriges största morgontidning nu gör det även om intentionen antagligen är att verka lite ”edgy”.

Reflektioner kring att ha kritiserat svenska rasstereotyper av asiater och den svenska s k ”gulinghumorn” under 20 års tid mot bakgrund av att DN bad om ursäkt igår

I över två årtionden har jag offentligt och regelbundet kritiserat (för att inte säga attackerat och ”hängt ut”) ett vid det här laget alltför stort antal svenska tidningar, tidskrifter, redaktörer, journalister, tecknare, konstnärer, tv- och radio-program och kanaler, produktionsbolag, reklambyråer, filmbolag, politiker, företag/are, koncerner, skådespelare, regissörer, komiker, teatrar, operahus, artister, musiker, författare, förlag, kulturpersonligheter och kändisar av alla de slag för att producera och sprida rasstereotyper av asiater och s k ”gulinghumor” i ett svenskt nutidssammanhang.

Jag har genom åren lyckats få ur mig ett stort antal artiklar och texter som rör svenska rasstereotyper av asiater och den svenska s k ”gulinghumorn” både innanför och utanför akademin och både i debatt- och forskningssammanhang driver jag tesen att rasstereotyper av asiater är mer socialt accepterade och kulturellt institutionaliserade och inte minst mer folkkära och populära och därmed mer kommersiellt och även konstnärligt gångbara än rasstereotyper av andra minoriteter i dagens Sverige och de allra flesta av dagens svenskar uppfattar och upplever därmed inte att det ens handlar om rasstereotyper när de rör asiater (d v s de anses kort och gott inte vara problematiska på något sätt då de inte kopplas till föreställningar om ras överhuvudtaget).

Oftast har jag bemötts med hån och ofta t o m med hat (och ibland faktiskt med hot för ingen uppskattar väl antagligen att bli kritiserad och fr a inte att bli ”uthängd” med namn i offentligheten) från både personerna ifråga som jag har attackerat och deras chefer, uppdragsgivare, kollegor, vänner och t o m familjemedlemmar och sist men inte minst deras ofta månghövdade publik, fans, tittare, lyssnare, konsumenter, sympatisörer och anhängare. Så sent som 2018 valde SVT exempelvis att gå till motangrepp och försvara återsändandet av den folkkära Killinggänget-sketchen ”Mina sjungande ko-l-eanska adoptivpä-l-on” och en av dem som tillsammans med Johan Rheborg och Robert Gustafsson uppförde detta odödliggjorda nummer, antirasisten Henrik Schyffert, hörde av sig privat och försvarade sig även i andra sammanhang.

Några få gånger har jag dock lyckats få till en förändring och förbättring och t o m en ursäkt. För flera år sedan attackerade jag Sveriges nationalscen Dramaten och den svenska scenkonstvärlden i allmänhet för alla sina yellowface-uppsättningar och yellowface-roller och blev då kontaktad av Dramaten som såg till att ändra hur de icke-asiatiska skådespelarna som skulle spela asiater var sminkade och klädda samt hur de både lät och rörde sig på scenen (d v s hur de koreograferades).

För några år sedan gav jag mig på komikern och artisten Filip Dikmen (OBS: det hör då till saken att jag måhända urskillningslöst har attackerat kvinnor som män, unga som gamla, homos som heteros och icke-vita som vita och aldrig tagit hänsyn till om personen ifråga råkar vara underordnad) efter att han hade satt upp en sketch där han iscensätter sig själv som en ”asiatisk” man som arbetar på en fiktiv asiatisk restaurang och även publicerat en filminspelning av densamma inför sina 100 000-tals fans och följare i sociala medier. Det hela resulterade i att Dikmen slutade att uppföra denna sketch och raderade alla spår av den digitalt även om han aldrig kontaktade mig privat eller bad om ursäkt offentligt.

Och igår slutligen så attackerade jag Sveriges största och ledande tidning DN för antagligen 12:e eller 13:e gången (beroende på hur en räknar) för att ha publicerat en rasstereotyp s k ”gulinghumor”-bild och efter bara några timmar hörde DN:s chefredaktör Peter Wolodarski av sig och bad om ursäkt för publiceringen.

Sedan är det en annan sak att åtskilliga tyvärr valde att gå till försvar för både DN och bilden igår på Twitter i samband med den debatt som utbröt där rörande om bilden är problematisk eller ej men så har det alltid varit under de över 20 år som jag har kritiserat rasstereotyper av asiater (d v s jag är vid det här laget så van vid att debatten ser ut så att jag inte längre blir förvånad) och möjligen kommit att bli något den svenska offentlighetens ”enfant terrible” vad gäller frågan om synen på asiater i Sverige (d v s rätt så många, och kanske särskilt alla dem som jag har attackerat, anser mig nog vara både ”aggro”, våldsam, vidrig, elak och rentav illvillig och ”ond” som om och om igen ”hänger ut” personer med namn i sammanhanget) för det går så klart att ifrågasätta om en total och ibland måhända fullständigt hänsynslös frontalattack verkligen är den mest etiska, effektiva, strategiska och pedagogiska metoden för att kritisera den svenska s k ”gulinghumorn”.

DN:s Namn och Nytt-sida kan bara inte hålla sig utan måste helt enkelt passa på att publicera ett s k ”gulinghumor”-inslag för att roa sina läsare innan vinter-OS i Peking är över

Gång efter annan har jag genom åren ”hängt ut” DN för att regelbundet publicera olika visuella och/eller textuella s k putslustiga s k ”gulinghumor”-inslag som antingen emanerar från DN:s läsare eller från DN:s redaktion och nu känner jag mig tyvärr tvingad att göra det igen.

Tidigare brukade DN:s ledarstick som handlade om Asien (t ex om Japan, Nordkorea eller Kina) illustreras med ibland rejält grova rasstereotypa teckningar föreställande asiater, DN har på nyhetsplats publicerat en hel serie med foton föreställande asiatiska turister från olika länder som rör sig i grupp i Stockholms innerstad och fotograferar och kommenterat det på ett ”skojigt” sätt och enskilda DN-journalister har intervjuat asiatiska personer i tidningen och samtidigt passat på att ställa ”skojiga” frågor om att bl a äta ris o s v.

Detta ”skojiga” fotografi som en viss Tomas Lagerhed i Lidingö ser ut att ha skickat in till DN härrör från gårdagens DN och publicerades på dess Namn och Nytt (NoN)-sida som har en särdeles lång historia av just s k ”gulinghumor”.

Kontexten är då kort att i stort sett varje gång som ett större internationellt idrottsevenemang äger rum i ett (öst- och sydost)asiatiskt land så tenderar alltför många icke-asiater att passa på att ha ”kul” åt hur asiater anses se ut rent kroppsligen (d v s utseendemässigt) liksom hur de anses bete sig (t ex vad gäller kroppsspråk och ansiktsmimik), hur de anses låta (t ex i form av låtsasasiatiska interjektioner i stil med ”tjing tjong” eller fraser i stil med ”sayonara” o s v)  och vad de anses inmundiga (t e x vad de äter liksom även hur de äter o s v). 

Ibland kan enskilda icke-asiatiska idrottare och t o m hela icke-asiatiska lag larva sig genom att dra i ögonen så att de ser smala och sneda ut eller buga underdånigt och le löjligt lismande och inte minst brukar icke-asiatiska fans världen över göra det och samtidigt fotografera sig själva och därefter massprida fotona i sociala medier, på bloggar och t o m i s k mainstream-medier för att verkligen dela med sig av de känslor av lust och njutning som den s k ”gulinghumorn” alltid verka locka fram hos icke-asiater.

DN:s Patrik Lundberg, Josefin Sköld och Alexander Mahmoud Stora Journalistprisets pris för årets avslöjande

Det är en händelse som ser ut som en tanke: Igår på adoptionernas dag den 18 november tilldelades DN:s Patrik Lundberg, Josefin Sköld och Alexander Mahmoud Stora Journalistprisets pris för årets avslöjande.

För mig som ända sedan 1990-talet har arbetat för att få upp frågan om korruptionen inom adoptionsindustrin på den politiska dagordningen och få både Sverige, Sydkorea och världen i övrigt att förstå att den internationella adoptionen i alltför hög grad har handlat om en gigantisk och global människohandel som har paralleller till slavhandeln och till andra tvångs- och barnmigrationer som har ägt rum i (den koloniala) historien liksom till dagens traffickingverksamhet är det i det närmaste overkligt att Sveriges mest prestigefyllda och finaste mediepris igår gick till Patrik Lundberg, Johanna Sköld och Alexander Mahmoud för deras artikelserie ”Barn till varje pris” i DN.

Detta sker då i det land som ojämförligt och utan konkurrens har adopterat allra flest utrikes födda barn per capita (d v s proportionellt sett) både på planeten Tellus och i världshistorien och där i stort sett alla (åtminstone infödda majoritetsinvånare) känner en utlandsadopterad eller har någon slags relation med en utlandsadopterad (som gammal granne eller gammal klasskompis, som vän, som kollega, som partner eller som förälder o s v) eller har en utlandsadopterad i sin egen släkt. 

Det internationella adoptionsprojektet har dessutom betytt mer än så för Sverige och svenskarna: Landets 60 000 utlandsadopterade har nämligen förändrat relationen mellan ras och svenskhet i grunden då de adopterade var Sveriges första koherenta icke-vita invandrargrupp som ankom för att stanna här permanent och livet ut (det var helt enkelt så de uppfattades av svenskarna på 1960- och 70-talen). Internationell adoption utgjorde under många år en betydande del av hela den utomeuropeiska invandringen till Sverige och år 1980 var nästan 1/3 av samtliga invånare i landet med utomeuropeisk bakgrund utlandsadopterade (och så sent som år 2000 var runt 10% av samtliga utomeuropéer adopterade).

På bara några månader har DN:s artikelserie ”Barn till varje pris” fått världens och historiens mest adopterande folk (d v s svenskarna och OBS – återigen proportionellt sett) att omvärdera utlandsadoptionerna och fått samtliga politiska partier (tidigare var då V ensamt om att driva detta krav) att ställa sig bakom tillsättandet av en statlig utredning som såg dagens ljus för några veckor sedan och som har ambitionen att gå till botten med korruptionen inom den internationella adoptionsverksamheten.

Och slutligen är det något av en historiens ironi att det just är DN som har publicerat artikelserien och som nu får Stora Journalistpriset för årets avslöjande då DN har varit en av de svenska tidningar (som dessutom råkar vara Sveriges största och mest inflytelserika tidning) som tidigare försvarade den internationella adoptionsverksamheten mer än någon annan svensk pressröst och som även bidrog till att svärta ned mig under alla år när jag ensam försökte få upp frågan om korruptionen inom adoptionsindustrin på agendan.

https://www.dn.se/sverige/folj-utdelningen-av-stora-journalistpriset

”DN:s Josefin Sköld, Alexander Mahmoud och Patrik Lundberg prisades då i kategorin Årets avslöjande för granskningen av det svenska adoptionssystemet: Barn till varje pris.

– Vi är stolta och glada. Det här är ett lagarbete från start till mål. Detta är ett erkännande för de adopterade, adoptivföräldrar och biologiska släktingar som har gett oss sitt förtroende, säger Patrik Lundberg.

”Nu kan ingen blunda mer. Vi vet sanningen om de systematiska stölderna av barn, som i Sverige fortsatte – i det godas namn”, löd juryns motivering.

Artikelseriens granskningar, som avslöjat allvarliga oegentligheter kopplade till internationella adoptioner, har lett till att regeringen tillsatt en omfattande utredning av adoptioner till Sverige från 1950-talet fram till i dag.

– Vi känner en enorm stolthet, Josefin Sköld, Alexander Mahmoud och Patrik Lundberg är värda all uppskattning. Hela tidningen firar att den goda journalistiken prisas på detta sätt, säger DN:s chefredaktör Peter Wolodarski.”

DN:s Patrik Lundberg, Josefin Sköld och Alexander Mahmoud nomineras till Stora journalistpriset i kategorin Årets avslöjande för artikelserien ”Barn till varje pris”. 

DN:s Patrik Lundberg, Josefin Sköld och Alexander Mahmoud nomineras välförtjänt till Stora journalistpriset i kategorin Årets avslöjande.

Och min personliga motivering lyder som följer:

Trions artikelserie ”Barn till varje pris” fick det land (d v s Sverige) som har adopterat ojämförligt (proportionellt sett) flest utrikes födda barn i (världs)historien (från de gamla kolonierna och från de f d kommunistiska länderna) och det s k folkslag (d v s svenskarna) som har utvecklat och härbärgerat den mest positiva pro-internationell adoption-synen och attityden på jorden att tänka om och ta in att adoptionsindustrin är korrupt liksom samtliga riksdagspartier (d v s SD, M, KD, L och C) att ena sig bakom V i kravet på regeringspartierna MP och SAP att tillsätta en utredning om korruptionen inom den svenska adoptionsverksamheten vilket de båda regeringspartierna till slut hörsammade och för någon vecka sedan sjösattes också denna utredning.

https://www.dn.se/kultur/fem-dn-journalister-kan-fa-stora-journalistpriset-2021

”Patrik Lundberg, Josefin Sköld och Alexander Mahmoud nomineras för Årets avslöjande, med sin omfattande granskning av internationella adoptioner under decennier, i serien ”Barn till varje pris”. Serien har fått stort genomslag och ledde till att regeringen i förra veckan tillsatte en omfattande utredning om hur adoptionerna har hanterats. Motiveringen lyder: ”Nu kan ingen blunda mer, vi vet sanningen av de systematiska stölderna av barn som i Sverige fortsatte i de godas namn.”

– Vi är såklart jätteglada och stolta, framför allt för det genomslag artikelserien fått. Vi vet att den betytt mycket för många adopterade och föräldrar, säger Josefine Sköld efter nomineringen.

– Att gräva med Josefin Sköld och Alexander Mahmoud är som att rida barbacka på två kärnvapen. Jag är så stolt över att få vara en del av denna trio, säger Patrik Lundberg. Alexander Mahmoud fyller i:

– Vi har fått ta del av väldigt många sorgliga livsöden och gjort vårt bästa för att vårda berättelserna. Det känns väldigt bra att ha fått möjligheten att lägga mycket tid som fotograf och skribent på ett så omfattande gräv, och jag är väldigt glad att ha fått jobba med så proffsiga kollegor.”

DN intervjuar flera adopterade om vad de anser om den nyligen tillsatta adoptionsutredningen

DN:s Josefin Sköld och Patrik Lundberg talar med några av dem som har framträtt i tidningens artikelserie ”Barn till varje pris” med anledning av att det står klart att den statliga utredningen om korruptionen inom den internationella adoptionsverksamheten – ”Sveriges internationella adoptionsverksamhet – lärdomar och vägen framåt” – nu är ett faktum.

”Adopterade i Sverige vittnade i DN om hur de stulits från sina biologiska föräldrar och berövats rätten till sitt ursprung. De ville veta: Vad gör Sverige för att utreda vad som har hänt? Nu har regeringen tillsatt en omfattande utredning av adoptionsverksamheten.

– Vi blir sedda, våra historier blir uppmärksammade, vi blir tagna på allvar, säger Maria Molina som adopterades från Colombia utan sin mammas medgivande.”

https://www.dn.se/sverige/adopterade-om-utredningen-vi-blir-tagna-pa-allvar

”Madeleine In-hwa Björk, som blev stulen av en släkting i Sydkorea och adopterades till Sverige i mitten av 1980-talet, har i flera år drivit opinion i frågor kring oegentligheter kopplade till adoptioner.

– Jag hoppas på ett gediget arbete där man tittar på så många länder som möjligt, säger hon. Hon säger sig vara ”glad att det händer nu”, men vill rikta fokus på de adoptionsaktivister som i flera decennier har krävt en statlig utredning.

– Jag är väldigt glad för alla som har hållit på med det här länge och kämpat. Jag tänker särskilt på forskaren Tobias Hübinette (som i flera decennier har kritiserat adoptionsverksamheten). Han fick mycket skit förut, tiden var inte mogen när han började driva opinion i frågan.

Robert Karlsson, personlig assistent i Dalstorp, adopterades från Chile på 1980-talet. Han har vittnat för DN om hur han blev stulen från ett daghem och adopterad till Sverige med förfalskade papper. I dag är han försiktigt positiv.

– Jag hoppas att de gräver i det och verkligen tar reda på vad som har hänt. Och jag hoppas att de gör det ordentligt, säger han. Hundratals Chileadopterade svenskar har i flera års tid krävt en utredning av adoptionerna från landet.

– Regeringen hade kunnat göra det här mycket tidigare. Jag vet inte varför de har dröjt så länge, säger Robert Karlsson.

Han känner besvikelse över att utredningen inte omfattar individuella fall.

– Jag hoppades personligen på att få svar. Det tycker jag är synd. Jag vill kunna gå vidare i livet och släppa det här.”

(…)

”Jyothi Svahn berättade i DN:s inledande reportage om hur hon, som barn, kidnappades från ett kristet konvent i Indien och adopterades till Sverige. När hon gjorde en återresa 2013 hittade hon felaktiga uppgifter i sina papper och kunde senare återförenas med sin biologiska pappa. Hon är försiktigt hoppfull, säger hon nu.

– Det är positivt att utredaren ska titta på systemet och inte går in i enskilda ärenden, tycker jag. Det känns också bra att det inte finns en begränsning av antalet länder. Jyothi Svahn hoppas att utredningen ska svara på hur Sverige kunde låta oegentligheterna pågå.

– Ursäkterna kan de behålla för sig själva, men jag anser att utredningen bör leda till en ekonomisk kompensation för alla adopterade. Annars är det många adopterade som aldrig kommer ha råd att söka sina rötter. Många adopterade kommer aldrig ha råd att göra det på egen hand.”

Den högerradikala författaren Per Landin har gått bort

Den högerradikala författaren, germanisten, litteraturvetaren, kulturkritikern och översättaren Per Landin har gått bort i en ålder av 65 år. 

https://www.svt.se/kultur/forfattaren-och-oversattaren-per-landin-har-gatt-bort 

Landin var under 25 års tid anställd vid DN:s kulturredaktion och författade ett 15-tal böcker som handlade om den tysktalande världen. Landin doktorerade i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Stockholms universitet och översatte bl a verk av Günter Grass, Wolf Biermann och Thomas Mann från tyska till svenska. Han var länge känd som en av landets ledande Tysklandskännare och inte minst som en kännare av DDR eller Östtyskland, som Landin menade hade bevarat den förkrigstida tyskheten på ett annat sätt än det amerikaniserade BRD eller Västtyskland hade gjort.

Landin var samtidigt något så ovanligt som en 50-talist vars föräldrar hade varit högerextremister innan kriget, som inte gick till vänster på 70-talet utan i stället gick han i föräldrarnas ideologiska fotspår. 70-talsvänstern var ju annars ”proppfull” av akademikerbarn och socialgrupp ett-barn av Landins typ, vars föräldrar hade varit högerextremister innan eller under kriget. Landin föräldrar hade en gång varit medlemmar i högerradikala Sveriges nationella förbund i Kalmar och själv anslöt han sig till fascistiska Nysvenska rörelsen i Helsingborg. När Nysvenska rörelsens grundare och mångåriga ledare Per Engdahl gick bort 1994 skrev Landin därför inte oväntat en nekrolog som tog denne i försvar.

Landin var den som (bredvid den gamle 68-vänsterförläggaren Bo Cavefors) introducerade den tyska radikalkonservatismen i Sverige på 1990-talet och både den historiska radikalkonservatismen i form av bl a Ernst Jünger och Ernst Niekisch och den radikalkonservatism som växte fram runt den tyska tidskriften Junge Freiheit under detta årtionde med namn som Dieter Stein och Botho Strauss. Landin var dessutom även tidig med att introducera den italienska högerradikala filosofen Julius Evola för en svensk publik.

År 1998 utkom antologin ”Politisk korrekthet på svenska” (Brutus Östlings bokförlag/Symposion) med Pierre Kullbom och Per Landin som redaktörer, som Bulletins Per Gudmundson har hyllat som startskottet på den (radikal)konservativa vändningen inom den svenska högern. Bland skribenterna hittades bl a litteratur- och språkvetare som Anita Ankarcrona, Anders Piltz och Landin själv, idéhistoriker som Svante Nordin, teologer som Per Beskow och statsvetare som Svante Nycander. När sedan den radikalkonservativa tidskriften Salt började ges ut 1999 var Landin en av tidskriftens självskrivna skribenter.

Jag hade själv en hel del att göra med Landin på 1990-talet då han angrep Expo vid ett flertal tillfällen. Bland annat kartlade jag den radikalkonservativa miljö som växte fram i spåren av och runt Landin och jag gick också på några av de radikalkonservativa möten som Landin också bevistade. Jag minns bl a ett föredrag som Landin höll för Germanistföreningen vid Stockholms universitet om Junge Freiheit, som slutade med att flera i sällskapet började segerhälsa eller s k ”heil:a” på fyllan.

Sista gången jag hörde av Landin var för några år sedan då han ringde mig och bad mig att ta bort ett inlägg på min blogg som handlade om denne, vilket jag omedelbart gjorde.

Under de sista åren, och särskilt sedan han slutade på DN Kultur 2012, brydde sig Landin inte längre om att dölja sina högerradikala åsikter. Han deltog bl a på den tidigare årliga identitära konferensen och valde att distribuera och sälja några av sina böcker via det högerextrema bokförlaget Arktos.

Landin var länge en av landets mycket få högerextrema intellektuella men med tanke på allt som har hänt inom den svenska högern under de senaste åren går det inte att säga något annat än att han på alla sätt och vis var en pionjär och bebådare.