Kategori: islamism

Ny rapport om kvinnor i radikala politiska miljöer

En ny rapport från Nordiska ministerrådet – ”Women in violent extremism in Sweden” – som bygger på registerdata och som undersöker 200 kvinnor som var aktiva i höger- och vänsterradikala och jihadistiska miljöer mellan 2007-16 visar att kvinnor utgjorde en av sju eller 15% inom dessa tre miljöer under denna tidsperiod.

De höger- och vänsterradikala kvinnorna utgjordes till allra största delen av majoritetssvenskar medan de jihadistiska kvinnorna till allra största delen hade utländsk och antagligen fr a utomeuropeisk bakgrund. De vänsterradikala kvinnorna var vidare generellt högutbildade till skillnad från de högerradikala och jihadistiska kvinnorna vilka omvänt var lågutbildade och de förstnämnda kvinnorna led av mer psykisk ohälsa än de två sistnämnda kvinnogrupperna.

https://pub.norden.org/temanord2021-513/

“The typical woman in violent extremism is around 28 years old. Both the youngest, 15 years old, and the oldest, 63 years old, women are affiliated with violent Islamic extremism. More than 97 percent of women in violent far-right extremism are Swedish-born. Women in violent far-left extremism are also predominantly born in Sweden (89 percent), and there are no great differences between women and men in far-left extremism in this regard. Both far-right and far-left extremists are dominated by individuals born in Sweden with two Swedish-born parents. More than 55 percent of women in violent Islamic extremism are foreign-born, compared to almost 75 percent of the men in violent Islamic extremism.

Across the three milieus, violent far-left extremist women perform best at school with consistently higher grades. The average score of women in violent far-left extremism is identical to that of their sisters, and women in violent far-left extremism perform on average substantially better than violent far-left men. Violent Islamic extremist women in contrast perform on average similarly to violent far-left men, and they perform better than their biological sisters. This is not the case for violent far-right women, whose sisters outperform them. Women in violent far-right extremism have the lowest levels of education, with 44 percent of the women having only primary education. Comparing violent far-right women to their non-extremist biological sisters reveals that the former have significantly lower educational attainment than their sisters.”

Vilka får ”mest gjort” – den svenska våldsbejakande islamismen, extremhögern eller radikalvänstern?

80% av landets 290 kommuner har nu rapporterat in till den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism hur situationen rörande s k våldsbejakande extremism ser ut på lokalplanet: Uppemot hälften av all sådan verksamhet företräds enligt kommunerna av extremhögern, närmare en fjärdedel av våldsbejakande islamism och tio procent av den våldsbejakande radikalvänstern.
 
 
Samtidigt meddelade Säpo tidigare i veckan att antalet s k våldsbejakande extremister nu uppgår till kring 3000 individer och varav 2000 eller två tredjedelar är våldsbejakande islamister medan den våldsbejakande extremhögern och radikalvänstern beräknas uppgå till kring 700 individer sammantaget och en kvalificerad gissning säger väl att en övervägande majoritet av dessa 700 individer tillhör extremhögern (troligen minst 500 av 700 och kanske t o m fler än så).
 
 
Antar att differensen mellan dessa båda olika sätt att kvantifiera den svenska s k våldsbejakande extremismen, och om nu siffrorna stämmer, helt enkelt handlar om att extremhögern är långt mer aktiv per capita jämfört med den våldsbejakande islamismen och radikalvänstern, d v s extremhögern ”ligger i” mer och får ”mer gjort” vad gäller ”output” per varje enskild aktivist.