Kategori: islamofobi

Presentation av alternativrapporten om islamofobi

Presenterade igår om alternativrapporten om islamofobi (som skrevs för FN:s rasdiskrimineringskommitté – CERD) tillsammans med Maimuna Abdullahi och med Kitimbwa Sabuni som samtalsledare på (den 3:e) Islamofobikonferensen 2018 i Göteborg.

48377169_226410338258613_3720493348323065856_n.jpg

Alternativrapporten, som Maimuna och jag författade på uppdrag av ett flertal svenska muslimska samfund och organisationer, bidrog till att FN och CERD kom att formulera de allra skarpaste rekommendationerna någonsin riktade till Sverige med avseende på situationen för landets invandrare och minoriteter sedan Sverige skrev under FN:s konvention mot rasdiskriminering på 1960-talet.

Fram.jpg

Alternativrapporten och FN:s och CERD:s rekommendationer resulterade också i en mycket animerad och upphetsad debatt som bl a ledde till att Sveriges näst största parti (d v s M) kritiserade FN och CERD och vilket föranledde att regeringen t o m var tvungen att gå ut och försvara FN och CERD (d v s en smått absurd debatt).

Rea 2.jpg

 

2018 års svenska valrörelse: ”The Muslims are coming!” eller ”muslimer, muslimer, muslimer”

”Japaner, japaner, japaner” sade ju den svenske radiolegendaren Sven Jerring under sommar-OS i Berlin 1936 (och senare under kriget fick inte minst många amerikaner japaner ”på hjärnan”) och nu är det uppenbarligen ”muslimer, muslimer, muslimer” som gäller i denna valrörelse och på ett sätt som saknar motstycke i tidigare svenska valkampanjer vågar jag påstå även om både Ny Demokrati och SD var tidigt ute vad gäller att få muslimer ”på hjärnan” redan i 1994 års val men i denna valrörelse har då i stort sett alla svenska partier fått muslimer ”på hjärnan” och det är inte utan att en börjar associera till Arun Kundnanis visserligen kontroversiella bok ”The Muslims Are Coming! Islamophobia, Extremism, and the Domestic War on Terror” (2014) när en ser alla valaffischer ”på gator och torg” som mer eller mindre explicit pekar ut de svenska muslimerna (och implicit så är det dessutom de icke-muslimska och fr a de majoritetssvenska väljarna som främst är de tilltänkta mottagarna av valpropagandan).
imageNamnlöst
40075785_261350024502378_8465483203019276288_nboe295a0c3aaneutrop.jpg

Sverige erhåller skarp kritik av FNs rasdiskrimineringskommitté i Genève som för första gången specifikt adresserar antimuslimsk rasism och efterfrågar att Sverige börjar praktisera jämlikhetsdata

Rapporten om islamofobi som Maimuna Abdullahi och jag skrev på uppdrag av Nätverket svenska muslimer i samarbete liksom de övriga åtta alternativrapporterna gav effekt: Sverige erhåller nu skarp kritik av FNs rasdiskrimineringskommitté (CERD) i Genève:
 
 
FNs slutsatser om och rekommendationer till Sverige kan läsas här och bl a efterlyses jämlikhetsdata och en paragraf adresserar specifikt antimuslimsk rasism och svenska muslimers situation:
 
 
”The Committee remains concerned at the lack of statistical data on the composition of the population. The Committee is further concerned at the insufficient statistical data on the enjoyment of economic and social rights by persons belonging to various ethnic groups present in Sweden. (art. 2).
 
The Committee recommends that the State party diversify its data-collection activities by using various indicators of ethnic diversity and by allowing respondents to report anonymously and to choose how to identify themselves, in order to provide an adequate empirical basis for developing policies to enhance equal enjoyment of all the rights enshrined in the Convention, and to facilitate the monitoring thereof.”
 
(…)
 
”The Committee is concerned at reports of attacks against mosques, as well as the lack of sufficient funding to safeguard mosques against attacks, and the lack of affordable insurance coverage for mosques to protect against damage from attacks. The Committee is also concerned at the continued reports of racist hate crimes and hate speech against Muslim ethno-religious minority groups, especially Muslim women.
 
The Committee is equally concerned at reports of the difficulties faced by persons belonging to Muslim ethno-religious minority groups in terms of access to employment and housing outside of minority populated areas, amounting to de facto segregation. It is also concerned at reports of stereotypical representation of Muslims in the media, and by politicians. The Committee is particularly concerned at situations of intersectionality in relation to ethnicity, religion and gender, where for example Afro-Swedish Muslim women appear as a particularly vulnerable group subject to multiple discrimination (art. 5).”

European Islamophobia Report 2017 lanseras idag av SETA i Istanbul i Turkiet och innehåller även ett avsnitt om Sverige

Nu har Mattias Gardells och Mehek Muftees avsnitt om islamofobin i Sverige publicerats som en del i ”European Islamophobia Report 2017” som lanseras idag av the Foundation for Political, Economic and Social Research (SETA) i Istanbul i Turkiet.

30582244_10155569173020847_8199482211792060416_o.jpg

Tidigare fanns det ingen sådan här årlig rapport som översiktligt beskriver situationen för en viss form av rasism riktad mot en viss minoritet i olika länder och som just handlar om islamofobi och muslimer (den enda årliga rapporten som tidigare existerade var ”Anti-Semitism Worldwide” som Tel Aviv University stod bakom och som jag själv skrev för en gång i tiden liksom en årlig rapport om extremhögern i olika länder som jag också rapporterade för vid ett antal tillfällen) men sedan 2015 har SETA publicerat ”European Islamophobia Report” och sedan i år finns också ett Sverige-avsnitt tack vare Gardell och Muftee.