Kategori: Gustaf Hallström

En ursäkt till Gunnar och Gustaf Hallströms släkt och efterkommande

Konstnären Gunnar Hallströms (https://sv.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Hallström) barnbarnsbarn har hört av sig till mig i flera och olika omgångar och genom åren uttryckt en allt större sorg, frustration, upprördhet och ilska över att jag har betecknat Gunnar Hallström som högerradikal, rasideolog och pro-antisemit då han tillhörde mångmiljonären och pro-nazisten CE Carlbergs krets och var associerad med både Gymniska förbundet, Samfundet Manhem och Svea Rike.
 
Hallström ligger då bakom Nordiska motståndsrörelsens symbol som denne skapade för den högerradikala frivilligkåren Svenska brigadens räkning 1918 (och som Samfundet Nordens frihet sedermera använde sig av och som Nordiska motståndsrörelsen idag använder som partisymbol) liksom de hakkorsprydda möblerna i nazistgreven Eric von Rosens jaktstuga i Sörmland (som f ö pro-nazisten Ivar Tengbom ritade) och vari Hermann Göring och dennes svenska fru Carin von Kantzow sägs ha spenderat sin första s k intima natt tillsammans (och just i Gunnar Hallströms praktsäng i ”arisk” stil som då är dekorerad med hakkors).
 
Jag vill härmed be Hallströms barnbarnsbarn om ursäkt för att jag har sårat och förolämpad denne och dennes familj och släkt och jag vill också passa på att be om ursäkt för att jag också har betecknat Gunnar Hallströms bror arkeologen Gustaf Hallström (https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Hallström) som högerradikal och pro-nazist även om han var medlem i pro-nazistiska Riksföreningen Sverige-Tyskland.
 
Inte alla som tillhörde Carlbergs krets var antisemiter eller rasideologiskt lagda, inte alla som var medlemmar i Riksföreningen Sverige-Tyskland var pro-nazityska och inte alla högutbildade inom den svenska borgerligheten och inom socialgrupp ett var högerradikala eller hade några som helst problem med judar eller med andra s k raser. Att utan några som helst referenser och källhänvisningar beteckna den och den som ”nasse”, som ”fascho” eller som ”rasse” är naturligtvis inte okej på något sätt och jag förstår nu att de som drabbas av dessa mycket nedsättande beteckningar utsätts för ett lidande och en smärta som det nog är svårt att föreställa sig för en utomstående och som dessutom uppenbarligen även drabbar både deras partners och närstående, barn och barnbarn samt släktingar och efterkommande.

De svenska minoritets- och områdesforskarna

Fredrik Svanberg påminner om att arkeologen och äventyraren m m Gustaf Hallström, som hyllades som antinazist och antifascist av Umeå och Västerbotten under kulturhuvudstadsåret 2014 trots att han var organiserad högerextremist, var en av de viktigare gravplundrarna i den svenska rasforskningens tjänst liksom den store ”lappologen” KB Wiklund som vetenskapligt både legitimerade ”lapp skall vara lapp”-segregationspolitiken och föreställningen om samerna som radikalt rasligt annorlunda utifrån Komsakulturhypotesen och den likaledes berömde religionsvetaren Åke Hultkrantz.

Idag förknippar de flesta av oss de som forskar om både urfolk, migranter och minoriteter som varandes antirasister, men tidigare var det snarare tvärtom: alla de svenska forskare som var experter på judar (t ex Hugo Odeberg), romer (t ex Carl-Herman Tillhagen) och samer (t ex Nils Erik Hansegård), Nordamerikas urinvånare (t ex Einar Malm) på finskspråkiga (t ex Björn Collinder) och på olika asiatiska folk och språk (t ex iranisten HS Nyberg, indologerna Stig Wikander och Erik Gren, japankännaren Rütger Essén, koreaforskaren Åke J Ek och turkologen Gunnar Jarring) var snarare utan undantag (f d) högerextremister:  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6146605