Kategori: Gunnar Hallström

En dag i det överklassnazistiska grevliga paret Eric och Mary von Rosens spår

Har spenderat söndagen i det s k överklassnazistiska grevliga paret Eric och Mary von Rosens tecken och spår som började med ett unikt besök i parets gamla jaktstuga i Jaktstuguskogen där Hermann Göring och Carin von Kantzow ska ha sovit över under åtminstone en natt i den hakkorsprydda praktsängen.
69710656_10156721130650847_1293332047166701568_n.jpg
70123202_10156721130265847_3984829069060472832_n.jpg
Senare skulle jaktstugan, som ritades av den högerradikalt lagda arkitekten Ivar Tengbom och dekorerades av den än mer högerradikalt lagda konstnären Gunnar Hallström (som f ö också ligger bakom gamla Nordens frihets och dagens NMR:s organisationssymbol), komma att delvis stå modell för Görings (ö)kända residens Carinhall utanför Berlin.
70290482_10156721130345847_9204741868884066304_n.jpg
69635133_10156721130675847_1298106697885155328_n.jpg
 
Därefter besöktes Rockelstad slott, vars långa slottsallé f ö enbart består av granar, och som ligger naturskönt bredvid sjön Båven där Göring landade med ett flygplan tillsammans med Eric en stormig vinterkväll år 1920 (sjön var då isbelagd) och resten är, som det heter, historia efter att han under samma kväll sägs ha blivit ”störtkär” i Carin von Kantzow.
 
70450901_10156721130995847_3232986200558010368_n.jpg
70765648_10156721131080847_4352984676307042304_n.jpg
 
Erics sonson har även uppgett att Eric i vredesmod lät kasta flera föremål i sjön Båven som han hade fått som gåvor av Göring, A.H. och de andra tyska nazistledarna när han fick höra att Tyskland hade invaderat Norge 1940 men det är samtidigt svårt att veta så här i efterhand vad som är sant eller inte vad gäller familjen von Rosen.
70385127_10156721131510847_2491382061642809344_n.jpg
 
I närheten av Rockelstad slott bor f ö även hertigen av Otranto på Elghammars slott. Den gamle hertig Charles, den sjätte hertigen av Otranto som liksom Erics bror Clarence slutade som hovstallmästare, var också han pro-(nazi)tyskt lagd innan och under kriget och bl a (aktiv) medlem i Svensk-tyska föreningen. Idag residerar den åttonde hertigen av Otranto, Charles-Louis d’Otrante, på slottet. Och som om inte detta vore nog: På Ekensholms slott, som också ligger i Flens kommun, hittas grevinnan Walburga Habsburg som är gift med greve Archibald Douglas och som är dotter till Österrike-Ungerns siste tronföljare ärkehertig Otto.
70141933_10156721132000847_1309484293885526016_n.jpg
 
Dagen avslutades sedan med ett besök på Hegelsta kyrkogård där Eric och Mary von Rosen ligger begravda bredvid sina barn Brita, Anna och Egil som f ö deltog i att grunda den svenska grenen av Johanniterorden.
69636603_10156721132285847_8013569063416496128_n.jpg
 
Både Eric och Mary och deras dotter Birgitta vigdes i Hegelsta kyrka och på Birgittas bröllop spelades Horst Wessel-sången som bröllopsmarsch. Birgitta, som bl a var medlem i Sveriges fascistiska kamporganisation, hade dessutom också översatt Hanns Heinz Ewers bok om Horst Wessel till svenska (som Nationalsocialistisk front f ö kom att nytrycka på 00-talet) och Göring var naturligtvis närvarande på bröllopet medan A.H. (i sin frånvaro) skänkte Birgitta en Mercedes-bil av lyxmodell i bröllopspresent.
70954842_10156721132170847_6506927834861142016_n.jpg
 
På 1970-talet ska f ö Erics och Marys dotter Birgitta och dennes son Peter ha varit RAF-sympatisörer och det sägs även att en annan (kvinnlig) von Rosen-medlem ska ha befunnit sig i utkanten av den s k Norbert Kröcher-affären i Stockholm men återigen är det notoriskt svårt att utröna vad som är sanning eller myt om familjen von Rosen.

En ursäkt till Gunnar och Gustaf Hallströms släkt och efterkommande

Konstnären Gunnar Hallströms (https://sv.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Hallström) barnbarnsbarn har hört av sig till mig i flera och olika omgångar och genom åren uttryckt en allt större sorg, frustration, upprördhet och ilska över att jag har betecknat Gunnar Hallström som högerradikal, rasideolog och pro-antisemit då han tillhörde mångmiljonären och pro-nazisten CE Carlbergs krets och var associerad med både Gymniska förbundet, Samfundet Manhem och Svea Rike.
 
Hallström ligger då bakom Nordiska motståndsrörelsens symbol som denne skapade för den högerradikala frivilligkåren Svenska brigadens räkning 1918 (och som Samfundet Nordens frihet sedermera använde sig av och som Nordiska motståndsrörelsen idag använder som partisymbol) liksom de hakkorsprydda möblerna i nazistgreven Eric von Rosens jaktstuga i Sörmland (som f ö pro-nazisten Ivar Tengbom ritade) och vari Hermann Göring och dennes svenska fru Carin von Kantzow sägs ha spenderat sin första s k intima natt tillsammans (och just i Gunnar Hallströms praktsäng i ”arisk” stil som då är dekorerad med hakkors).
 
Jag vill härmed be Hallströms barnbarnsbarn om ursäkt för att jag har sårat och förolämpad denne och dennes familj och släkt och jag vill också passa på att be om ursäkt för att jag också har betecknat Gunnar Hallströms bror arkeologen Gustaf Hallström (https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Hallström) som högerradikal och pro-nazist även om han var medlem i pro-nazistiska Riksföreningen Sverige-Tyskland.
 
Inte alla som tillhörde Carlbergs krets var antisemiter eller rasideologiskt lagda, inte alla som var medlemmar i Riksföreningen Sverige-Tyskland var pro-nazityska och inte alla högutbildade inom den svenska borgerligheten och inom socialgrupp ett var högerradikala eller hade några som helst problem med judar eller med andra s k raser. Att utan några som helst referenser och källhänvisningar beteckna den och den som ”nasse”, som ”fascho” eller som ”rasse” är naturligtvis inte okej på något sätt och jag förstår nu att de som drabbas av dessa mycket nedsättande beteckningar utsätts för ett lidande och en smärta som det nog är svårt att föreställa sig för en utomstående och som dessutom uppenbarligen även drabbar både deras partners och närstående, barn och barnbarn samt släktingar och efterkommande.

Om Nordiska motståndsrörelsens symbol

Om Nordiska motståndsrörelsens partisymbol eller kanske har nazisterna faktiskt ”rätt” för en gång skull?
20031834_10154857478640847_1403805083311697368_n.jpg
 
När (nyligen aktuella) Nordiska motståndsrörelsen (NMR) för ett år sedan antog Samfundet Nordens frihets gamla symbol och logotyp som sin nya partisymbol, och som Förbundet svenska finlandsfrivilliga fortsatte att använda sig av under efterkrigstiden och in i vår tid, så var det många och särskilt många högutbildade och antirasister som förfasade sig över det ”obildade” NMR:s ”historiska okunnighet”, ”fräcka tilltag” och ”hån mot antifascister” men frågan är om inte NMR läser in något annat än dagens akademiker och antirasister gör i symbolen i fråga som också syntes under Almedalsveckan och inte minst mot bakgrund av att extremhögern alltid har vårdat minnet av sin egen historia.
4775-2013-c.jpg
 
Samfundet Nordens frihet verkade mellan 1939-46 och bildades av akademiker, forskare och högskolelärare vilka tillhörde de s k finlandsaktivisterna kring Finlandskommittén och ett flertal av dem hade en högerradikal bakgrund såsom professor Nils Ahnlund (Sveriges nationella förbund), professor Nils Herlitz (Försvarsfrämjandet), professor Gustaf Aulén (Sveriges nationella förbund), professor Karl-Gustaf Hildebrand (Föreningen teknisk samhällshjälp och Föreningen Heimdal), professor Stig Jägerskiöld (Föreningen Heimdal, Sveriges nationella förbund och Försvarsfrämjandet), fil lic Gerhard Hafström (Sveriges nationella förbund och 30-novemberföreningen som han var aktiv i ända fram till sin död 1985) och professor Sven Tunberg (Försvarsfrämjandet och Svensk-tyska föreningen) även om det också fanns antikommunistiska och antinazistiska medlemmar på vänsterkanten i samfundet vilka utifrån en pannordisk och demokratisk ståndpunkt stödde de svenska krigsfrivilliga.
20140315_124646.jpg
 
Då Samfundet Nordens frihet stöttade alla svenska krigsfrivilliga som stred för Nordens och fr a Finlands sak så har också föreningens symbol kommit att användas och upptas av Förbundet svenska finlandsfrivilliga och nästan alla f d finlandsfrivilligas gravar, monument och minnesplaketter runtom i landet är försedda med samfundets logo som Förbundet svenska finlandsfrivilliga mer eller mindre kom att ta över efter kriget och popularisera gentemot den svenska allmänheten medan nog inte särskilt många numera känner till Samfundet Nordens frihet som var en elitförening med bara ett par hundra medlemmar och varav flertalet just var forskare och vilka fr a var historiker och fr a var knutna till dagens Stockholms universitet.
 
En absolut majoritet av alla de (riks)svenska krigsfrivilliga som stupade i Finland mellan 1939-44 var organiserade högerextremister och vilket NMR mycket väl känner till som idag anordnar ceremonier vid och vårdar flera finlandsfrivilligas gravar.
 
Logotypen i sig har dock en längre historia än så: Den skapades 1918 av den högerradikale, rasideologiske och antisemitiske konstnären Gunnar Hallström, bror till arkeologen, äventyraren och pro-nazisten Gustaf Hallström, som under en tid var föreståndare för Valand i Göteborg och under en period av sitt liv även var bosatt på Björkö (d v s gamla Birka) som han framgångsrikt kämpade för att bevara och skydda mot exploatering (d v s det är tack vare denne som Birka finns kvar idag).
AM.010391.jpg
 
Hallström skapade symbolen för de ca 800 (riks)svenska krigsfrivilliga i Svenska brigaden som stred i Finska inbördeskriget på den borgerliga sidan och vars återvändande veteraner kom att bli något av stommen för den svenska extremhögerns första generation då flera av krigsveteranerna från Finland vilka bl a hade deltagit i den blodiga slutstriden i Tammerfors kom att ansluta sig till organisationer som Sveriges nationella förbund, Sveriges fascistiska kamporganisation, Gymniska förbundet och den s k Munckska kåren efter hemkomsten och på 1920-talet.
 
Svenska brigadens fana med Hallströms och numera NMR:s symbol bars av de överlevande svenska krigsfrivilliga under Mannerheims och den borgerliga sidans intåg i och segermarsch genom Helsingfors den 16 maj 1918 liksom när Svenska brigaden genomförde sin pampiga segermarsch genom Stockholms innerstad den 30 maj samma år som avslutades med att brigadisterna hyllades med en storslagen och storsvensk ceremoni på Stadion på Östermalm.
 
NMR är naturligtvis väl medvetna om att symbolen både skapades av en konstnär som var rasideolog och antisemit och användes av krigsfrivilliga svenskar varav flera gjorde sig skyldiga till krigsförbrytelser mot den röda sidan i Finland 1918 och varav flera sedermera kom att bli fascister och nazister liksom att samme konstnär dessutom några år dessförinnan (1910) hade fått i uppdrag av greve Erik von Rosen att dekorera dennes jaktstuga i närheten av Rockelstad slott i Södermanland.
 
Jaktstugan ritades av den berömde arkitekten Ivar Tengbom, skapare av Konserthuset i Stockholm, och som under kriget var medlem i pro-nazistiska Riksföreningen Sverige-Tyskland och hade kontakt med fascistiska Nysvenska rörelsen ända in på 1950-talet. Hallström fyllde jaktstugan med svastikor och andra ”ariska” symboler som den rasmystiker och antisemit han var (liksom greve von Rosen själv) och han dekorerade även möblerna med svastikor.
20031839_10154857720545847_2189370529813057732_n.jpg
 
I denna jaktstuga spenderade sedan Hermann Göring och Carin von Kantzow (d v s greve von Rosens frus syster) sin första natt tillsammans i en praktsäng dekorerad i ”arisk” stil och försedd med snidade hakkors signerad Gunnar Hallström och i en fornnordisk och wagnersk sagobyggnad signerad Ivar Tengbom och vi kan nog utgå ifrån att NMR även känner till att Tredje rikets blivande andreman och Nazi-Tysklands blivande (inofficiella) första dam blev tillsammans ”på riktigt” i en säng som hade designats av Gunnar Hallström, d v s samme konstnär som skapade NMR:s nuvarande partisymbol.