De svenska minoritets- och områdesforskarna

Fredrik Svanberg påminner om att arkeologen och äventyraren m m Gustaf Hallström, som hyllades som antinazist och antifascist av Umeå och Västerbotten under kulturhuvudstadsåret 2014 trots att han var organiserad högerextremist, var en av de viktigare gravplundrarna i den svenska rasforskningens tjänst liksom den store ”lappologen” KB Wiklund som vetenskapligt både legitimerade ”lapp skall vara lapp”-segregationspolitiken och föreställningen om samerna som radikalt rasligt annorlunda utifrån Komsakulturhypotesen och den likaledes berömde religionsvetaren Åke Hultkrantz.

Idag förknippar de flesta av oss de som forskar om både urfolk, migranter och minoriteter som varandes antirasister, men tidigare var det snarare tvärtom: alla de svenska forskare som var experter på judar (t ex Hugo Odeberg), romer (t ex Carl-Herman Tillhagen) och samer (t ex Nils Erik Hansegård), Nordamerikas urinvånare (t ex Einar Malm) på finskspråkiga (t ex Björn Collinder) och på olika asiatiska folk och språk (t ex iranisten HS Nyberg, indologerna Stig Wikander och Erik Gren, japankännaren Rütger Essén, koreaforskaren Åke J Ek och turkologen Gunnar Jarring) var snarare utan undantag (f d) högerextremister:  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6146605