Idag har över 33% av Sveriges befolkning utländsk bakgrund, över 20% är synliga minoritetsinvånare och runt 40% av alla mellan 0-44 år har utländsk bakgrund liksom runt 45% av alla storstadsbor

Nu har den magiska 1/3-gränsen ”spräckts” vad gäller andelen invånare som har någon form av utländsk bakgrund liksom den likaledes magiska 1/5-gränsen vad gäller andelen synliga minoritetsinvånare och av alla invånare mellan 0-44 år har nu kring 40% någon form av utländsk bakgrund liksom kring 45% alla invånare i de tre storstadsregionerna och i de två sistnämnda fallen har de allra flesta utomeuropeisk bakgrund. Vad gäller heterogenitet i befolkningssammansättningen är Sverige nu med råge ”ikapp” bl a Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Kanada och Australien där också kring 1/3 av invånarna har någon slags minoritetsbakgrund och där andelen icke-vita invånare likaså uppgår till över 20% samtidigt som det fortfarande är en bit kvar till USA:s exceptionella supermångfaldsnivå.

 

Den 31 december 2019 hade 33,1% eller 3 415 166 personer (av samtliga 10 327 589 invånare som levde då och var folkbokförda i landet vid den tidpunkten) någon form av utländsk bakgrund inräknat de utrikes födda (d v s de invandrade inklusive de adopterade), de inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (d v s de s k ”andrageneration:arna”) och de inrikes födda med en utrikes och en inrikes född förälder (d v s de s k blandade). Om även de invånare i landet som är inrikes födda med två inrikes födda föräldrar vars föräldrar i sin tur är utrikes födda (d v s den s k tredje generationen, som utgjorde ca 3-4% av invånarna i Stor-Stockholm för några år sedan) också skulle räknas in så handlar det idag om över 35%. Andelen s k synliga minoritetsinvånare som i huvudsak har utomeuropeisk bakgrund utgör slutligen numera över 21,2% av samtliga invånare.

 

utrikes födda: 2 019 733 (inklusive 57 280 adopterade)

inrikes födda med två utrikes födda föräldrar: 615 234

inrikes födda med en utrikes och en inrikes född förälder: 780 199

 

andel  med utländsk bakgrund mellan:

0-4 år: 39,7% (och i t ex Malmö: 64%)

5-14 år: 38,2% (och i t ex Helsingborg: 52,1%)

15-24 år: 38,8% (och i t ex Stockholm: 50,8%)

25-34 år: 39,7% (och i t ex Huddinge:  62,1%)

35-44 år: 41,7% (och i t ex Botkyrka: 77,6%)

45-54 år: 33,1% (och i t ex Göteborg: 46,2%)

 

andel med utländsk bakgrund i:

Stor-Stockholm: 49% (Stockholm: 44,2%)

Stor-Göteborg: 40,5% (Göteborg: 45,7%)

Stor-Malmö: 48,3% (Malmö: 55,5%)

 

andel med utländsk bakgrund i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö:

0-4 år: 46,7%

15-24 år: 46,2%

35-44 år: 50,6%

 

antal invånare med bakgrund i:

Västasien och Nordafrika (den s k MENA-regionen): 960 254

Norden: 639 383

Balkan: 394 553

Subsahariska Afrika: 304 442

Västeuropa: 251 550

Nordost- och Sydostasien: 220 443

Centraleuropa: 193 930

Latinamerika och Karibien: 167 410

Sydasien: 116 382

Sydeuropa: 93 779

Östeuropa: 80 840

Balticum: 59 698

Angloamerika: 57 011

Centralasien: 12 647

Australien, Nya Zeeland och Oceanien: 11 619

 

En kommentar

  1. Pingback: Idag har över 33% av Sveriges befolkning utländsk bakgrund, över 20% är synliga minoritetsinvånare och runt 40% av alla mellan 0-44 år har utländsk bakgrund liksom runt 45% av alla storstadsbor — Tobias Hübinette | Skogsnytt