Kategori: demografi

Procentandel icke-vita amerikaner enligt den amerikanska folkräkningen 1960-2020

Procentandel icke-vita amerikaner enligt den amerikanska folkräkningen mot bakgrund av att 2020 års siffror nyligen har börjat offentliggöras:

1960: 11%

1970: 13%

1980: 17%

1990: 20%

2000: 28%

2010: 34%

2020: 43%

https://edition.cnn.com/2021/08/12/politics/us-census-2020-data/index.html

År 1960 var USA antagligen en mer vit nation än någonsin tidigare sett till befolkningssammansättningen men också ett på alla sätt och vis genom(ras)segregerat samhälle. I stort sett samtliga ursprungligen europeiska bosättarkolonier över haven var just antagligen som vitast under den omedelbara efterkrigstiden och under åren strax innan eller efter 1960 såsom t ex Kanada, Australien, Sydafrika och Nya Zeeland.

År 1965 avskaffades USA:s s k raskvotsystem som hade införts efter Första världskriget för att kunna skapa en vit bosättarstat och reglera att vita europeiska invandrare kom att dominera den fortsatta invandringen till USA medan icke-vita invandrare (fr a latinos/as och asiater) liksom européer som inte sågs som tillräckligt vita (såsom syd- och östeuropéer men också finländare) belades med årliga begränsande invandringskvoter för att förhindra att desamma skulle bli alltför många i landet. Totalt sett gick sedan den icke-vita invandringen om den vita invandringen till USA bara något år efter att raskvotsystemet hade tagits bort.

Procentandel synliga minoritetsinvånare i Sverige – personer med någon form av bakgrund i Afrika, Asien, Sydamerika, Centralamerika och Karibien (OBS endast uppskattade siffror):

1960: 0,1%

1970: 0,2%

1980: 1%

1990: 4%

2000: 7%

2010: 12%

2020: 18%

(2021: 20%)

Ska pensionsfrågan bli SD:s paradfråga inför 2022 års val och inför framtiden?

Håkan Svärdman varnar i Dagens Arena för att SD just nu håller på att ta över pensionsfrågan och göra den till sin. Rent statistiskt-demografiskt finns det mycket som tyder på att SD ”tjänar” på att göra just det inför 2022 års val vad gäller att maximera partiets röster. Tidigare röstade landets pensionärer övervägande rött då flertalet av 65-plussarna tillhör arbetarklassen men på sistone har tyvärr allt fler pensionärer gått över till SD.

De infödda majoritetssvenskarna är just nu äldre än någonsin tidigare i svensk historia (förutom möjligen under stormaktstiden när de unga vuxna männen stupade och dog i 100 000-tal) och gigantiska pensionsavgångar väntar dessutom runt hörnet för majoritetsinvånarna samt för de nordiska och europeiska invandrarna under den kommande mandatperioden 2022-26 medan invånarna med utomeuropeisk bakgrund samtidigt är mycket unga. I dag ligger genomsnittsåldern bland majoritetssvenskarna liksom bland de nordiska och europeiska invandrarna på mellan 45-50 år medan den ligger på runt 30-35 år för utomeuropéerna och för den mycket stora gruppen andrageneration:are ligger den på 20-21 år. SD har då tyvärr sedan länge ställt invånarna med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena mot de majoritetssvenska pensionärerna och mycket snart kommer pensionärerna att utgöra över 35% av hela väljarkåren liksom över 45% av alla majoritetssvenskar.

M a o har SD antagligen kalkylerat med att det parti som ”vinner” framtidens 65-plussare ”tar hem” framtidens val och därmed makten och det ska också sägas att de äldre är de som röstar allra mest i svenska val medan de yngre och särskilt invånarna med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena röstar allra minst mätt i valdeltagandet.

”Låt inte Sverigedemokraterna göra pensionsfrågan till ännu en fråga som handlar om invandrare och svenskar, skriver Håkan Svärdman.”

SD siktar på pensionen

”Den politiske superstrategen, förre statsministern Göran Persson, har sagt att pensionerna kommer att bli den stora valfrågan 2022. Han har säkert utgått från de väsentligaste matematiska och taktiska variablerna. Låt oss börja med matematiken. Antalet pensionärer är idag 2,3 miljoner. Antalet personer som under den kommande mandatperioden kan förväntas gå i pension är drygt 400 000. Alltså 36 procent av väljarkåren.

Pensionsfrågan kan därför förväntas bli viktig för många väljare. När det gäller taktiken så är jag övertygad om att Moderaterna och Kristdemokraterna vill vrida pensionsfrågan ur Socialdemokraternas händer. Samtidigt är de angelägna om att få bort pensionsfrågan från en eventuell regeringsförhandling med Sverigedemokraterna. Det är bland medelålders män och pensionärer som Sverigedemokraterna har sitt starkaste stöd. Det är förvånande att de ännu inte har drivit pensionsfrågan hårdare. Deras kärnväljare är upprörda över att de inte efter ett hårt arbetsliv, inte sällan inom LO-yrken, får en så pass låg pension.

Vi är nog inte långt borta från att Sverigedemokraterna driver denna fråga i samma riktning som de andra frågorna som de driver. Varför ska en invandrare få ett grundskydd som pensionär som inte skiljer sig så nämnvärt från den pension som har krävt 40 års arbete i Sverige för att skrapa ihop? Så kommer man säkert att ställa grupper mot varandra. Och det är inte osannolikt att moderater och kristdemokrater hakar på för att försöka nå regeringsmakten. Och så får vi ännu en fråga som splittrar Sverige och ökar polariseringen.

Det behöver inte bli så. Men då måste pensionsgruppen både tåla och öppna sig för en offentlig debatt och samtidigt leverera det som är gruppens uppgift. Det vill säga ett pensionssystem som är rättvist, robust och ger både dagens och morgondagens pensionärer en möjlighet att leva ett gott liv och förverkliga de drömmar man har burit på under sitt yrkesliv. Klarar man inte det riskerar pensionerna att bli en fråga som för det främlingsfientliga Sverigedemokraterna in i Rosenbad. Och pensionsgruppen blir ett minne blott.”

År 2020 hade 30% av alla barn som föddes en utrikes född mor och 20% av alla barn som föddes under samma år hade en mor som invandrat från Afrika eller Asien: Totalt hade runt 50% av alla barn som föddes under 2020 en mor med någon form av utländsk bakgrund

SCB har idag publicerat en ny rapport som försöker prognosera den svenska befolkningsutvecklingen fram tills år 2070 med avseende på inrikes och utrikes födda invånare. Prognosen säger att år 2070 kommer den svenska totalbefolkningen att uppgå till 12,6 miljoner invånare att jämföra med 10,4 miljoner år 2020 och år 2070 kommer närmare en fjärdedel av alla invånare att vara utrikes födda att jämföra med dagens kring 20%.

År 1970 hade vidare 12% av alla barn som föddes i Sverige under det året en utrikes född mor att jämföra med 30% år 2020. Om alla mödrar med utländsk bakgrund inkluderas så innebär det att år 2020 hade 50% av alla barn som föddes i Sverige under det året en mor som antingen var utrikes född eller inrikes född med en eller två utrikes födda föräldrar.

Närmare 20% av alla barn som föddes under 2020 hade en utrikes född mor från Afrika och Asien och om alla mödrar med bakgrund i Afrika och Asien inkluderas så innebär det att år 2020 hade runt 35% av alla barn som föddes i Sverige under det året en mor som antingen var utrikes född i Afrika och Asien eller inrikes född med en eller två utrikes födda föräldrar från Afrika och Asien.

Den 31 december 2020 hade totalt 3 477 819 invånare någon form av utländsk bakgrund i Sverige motsvarande 33,51% och mellan 17,66-21,55% kan räknas som synliga minoritetsinvånare

Den 31 december 2020 hade totalt 3 477 819 (folkbokförda) invånare någon form av utländsk bakgrund i Sverige motsvarande 33,51% varav:

2 046 731 var utrikes födda (d v s invandrare)

1 431 088 var inrikes födda varav:

638 309 var inrikes födda med två utrikes födda föräldrar från samma land eller från två olika länder (d v s s k ”andrageneration:are”)

792 779 var inrikes födda med en utrikes född och en inrikes född förälder (d v s s k blandade eller mixade)

Den s k ”tredje generationen” är ej medräknad här och bör numera utgöra kring 3-4% och likaså är de allra flesta nationella minoritetsinvånarna ej medräknade utöver sverigefinnarna. 17,66% av ovanstående personer har någon form av utomeuropeisk bakgrund och kan betecknas som icke-vita och om även invånarna med bakgrund på Balkanhalvön också räknas in, vilka också brukar inkluderas i kategorin synliga minoritetsinvånare, så handlar det om 21,55%. Bland invånarna i åldrarna 0-44 år liksom bland invånarna i de tre storstadsregionerna har idag en bra bit över 25% utomeuropeisk bakgrund.

antal invånare den 31 december 2020 med bakgrund i:

Västasien och Nordafrika (den s k MENA-regionen): 985 638

Norden: 633 660:

Balkan: 404 559

Subsahariska Afrika: 314 134

Västeuropa: 255 426

Nordost- och Sydostasien: 225 964

Centraleuropa: 194 997

Latinamerika och Karibien: 169 705

Sydasien: 123 677

Sydeuropa: 95 576

Östra Europa: 84 133

Balticum: 60 345

Angloamerika: 57 924

Centralasien: 13 372

Australien, Nya Zeeland och Oceanien: 11 884

Okänd bakgrund 6010

Sveriges 60 största invandrargrupper (10 000 invånare och uppåt) uppdelade på ursprungsland den 31 december 2020 och inräknat både de utrikes födda (d v s de invandrade inklusive de adopterade), de inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (d v s den s k andra generationen) och de inrikes födda med en utrikes och en inrikes född förälder (d v s de s k blandade).

Vissa grupper innehåller en mycket hög andel invandrade (t ex Syrien) och andra en mycket hög andel adopterade (t ex Sydkorea) medan ytterligare andra grupper består av en mycket hög andel s k andrageneration:are (t ex Turkiet) och andra av en mycket hög andel blandade (t ex Filippinerna).

Ursprungsländerna Jugoslavien, Sovjetunionen och Serbien är dubbelräknade – de som ingår i ”Jugoslavien” hittas också under bl a Bosnien, Kosovo och Serbien o s v, de som hittas i ”Sovjetunionen” hittas också under bl a Ryssland, Ukraina och Georgien o s v och de som hittas i ”Serbien” hittas också under Serbien och Montenegro och de som hittas i ”Tjeckoslovakien” härrör både från f d Tjeckoslovakien, Tjeckien och Slovakien. Slutligen är de som är inrikes födda och som t ex har en mor från Finland och en far från Libanon dubbelräknade.

1, Finland 400 031

2, Jugoslavien 334 537

3, Syrien 249 162

4, Irak 229 481

5, Sovjetunionen 144 478

6, Polen 142 802

7, Iran 123 646

8, Norge 117 200

9, Tyskland 117 013

10, Somalia 112 844

11, Danmark 105 872

12, Turkiet 106 868

13, Bosnien 96 446

14, Afghanistan 74 914

15, Libanon 66 760

16, Thailand 65 341

17, Eritrea 64 977

18, Chile 58 896

19, Indien 58 845

20, Storbritannien 58 599

21, USA 49 505

22, Kina 47 109

23, Rumänien 45 462

24, Etiopien 38 871

25, Serbien 37 383

26, Grekland 34 782

27, Ryssland 33 001

28, Ungern 32 996

29, Vietnam 32 945

30, Pakistan 30 982

31, Italien 27 135

32, Estland 26 772

33, Filippinerna 26 447

34, Marocko 25 077

35, Spanien 23 226

36, Frankrike 21 962

37, Sydkorea 21 895

38, Nederländerna 21 807

39, Colombia 21 707

40, Litauen 20 013

41, Tjeckoslovakien 19 199

42, Kroatien 19 428

43, Kosovo 19 230

44, Bangladesh 17 413

45, Brasilien 17 125

46, Österrike 16 240

47. Nordmakedonien 16 229

48, Ukraina 15 958

49, Egypten 15 606

50, Peru 14 737

51, Sri Lanka 14 595

52, Bulgarien 14 061

53, Tunisien 13 607

54, Lettland 13 560

55, Palestina 13 168

56. Gambia 11 712

57, Nigeria 11 545

58, Island 10 557

59, Albanien 10 499

60, Jordanien 10 128

Idag har 33,5% av alla invånare någon slags utländsk bakgrund, invånarna med utländsk bakgrund stod för 99% av folkökningen under 2020, mellan 38-40% av alla invånare som är mellan 0-34 år har någon form av utländsk bakgrund och medan medelåldern bland desamma ligger på kring 35 år så ligger medelåldern bland majoritetssvenskarna numera på uppemot 50 år

Den 31 december 2020 hade sammanlagt 33,5% av samtliga invånare i landet någon form av utländsk bakgrund en generation bakåt – d v s inräknat de utrikes födda och de inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar. Skulle även den s k ”tredje generationen” inräknas så handlar det om över 35%. En majoritet av dessa 33,5 procenten (eller 35 procenten) har utomeuropeisk bakgrund. Den 31 december 2020 var vidare nästan 20% av alla invånare i Sveriges utrikes födda.

Detta gör att Sverige idag med fog kan utropas till det land i västvärlden som uppvisar den allra mest heterogena befolkningssammansättningen efter USA och bredvid Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Kanada och Australien.

Under 2020 ökade vidare Sveriges befolkning med sammanlagt 51 706 personer varav invånarna med någon form av utländsk bakgrund stod för 99% av densamma – d v s nästan 100% av befolkningsökningen stod invånarna med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund för under förra året. 

Invånarna med någon slags utländsk bakgrund står vidare idag för den absoluta majoriteten av ”påfyllningen” av både nya invånare i form av nya bebisar och barn (d v s antingen personer som är födda i Sverige eller personer som invandrar till Sverige som barn) liksom av ”påfyllningen” av nya invånare i s k arbetsför ålder (d v s personer i ålderskategorin 16-64 år).

Allt detta beror på att invånarna med någon form av utländsk bakgrund en generation bakåt är påtagligt mycket yngre än majoritetsinvånarna och därtill får de fler barn per kvinna i s k fertil ålder.

Bland samtliga invånare med någon form av utländsk bakgrund ligger medelåldern idag på 37 år men i miljonprogramsområdena där invånare med utomeuropeisk bakgrund dominerar så handlar det om mellan 30-35 år. Bland landets 639 309 s k ”andrageneration:are” ligger medelåldern just nu till exempel på 21 år och de allra flesta av de s k ”andrageneration:arna” har utomeuropeisk bakgrund. Den stora majoriteten av fr a invånarna med utomeuropeisk bakgrund är med andra ord i s k barnafödande och familjebildande liksom i produktiv och arbetsför ålder.

Av alla invånare som var mellan 0-44 år den 31 december 2021 hade mellan 38-41% någon slags utländsk bakgrund och en majoritet av dem hade utomeuropeisk bakgrund och bland invånarna i Stor-Malmö handlade det om 42,4%, i Malmö stad om 56,1%, i Stor-Stockholm eller Stockholms län om 44,8%, i Stockholms stad om 44,5% och i Göteborgs stad om 46,3% och så vidare.

Bland samtliga majoritetsinvånare som är födda i Sverige med två föräldrar som också är födda i riket – d v s majoritetssvenskarna – så ligger medelåldern numera på bortåt 50 år. En majoritet av majoritetssvenskarna är m a o idag inte längre i s k fruktsam ålder och kan därmed bara reproducera sig ”utanför kroppen” genom olika reproduktionstekniker, vilket många majoritetsinvånare också gör. Antalet (d v s i absoluta tal) majoritetssvenskar är f ö numera lägre eller åtminstone lika många som antalet majoritetssvenskar var på 1970-talet och uppemot en tredjedel av alla majoritetssvenskar är snart över 65 år gamla.

Under 2020 slutligen beviljades det  fler svenska medborgarskap än någonsin tidigare i svensk historia – det handlade om 80 175 personer som blev nya svenska medborgare varav de allra flesta var utomeuropéer.

37% av alla majoritetssvenskar är idag över 55 år gamla och 25% är över 65 år gamla

SCB har i dagarna kartograferat och visualiserat var alla invånare som är 70 år eller äldre bor och lever i landet mot bakgrund av pandemin och att personer som är över 70 år har identifierats som en särskild demografisk riskgrupp.

Sammanlagt är närmare 16% av totalbefolkningen numera s k 70-plussare och detta demografiska segment kommer att öka dramatiskt i andel/antal de kommande och närmaste åren p g a att allt fler lever allt längre samtidigt som allt färre barn föds (eller invandrar): De svenska fruktsamhetstalen har då varit för låga egentligen ända sedan 1970-talet och att befolkningen ändå har ökat sedan dess beror enbart på invandringen.

Av landets totalt 1 294 811 70-plussare är över 80% majoritetssvenskar och närmare 20% av samtliga majoritetsinvånare är idag över 70 år gamla.

Vidare är 37% av alla majoritetssvenskar idag över 55 år gamla och 25% är över 65 år gamla.

Denna sista procentsiffra innebär att hade det bara bott majoritetssvenskar i Sverige så hade Sverige idag inhyst världens näst mest åldrade befolkning och räknats till ett ”extremely aged” samhälle liksom ett ”super-aging” samhälle: I Japan är idag 28% av invånarna över 65 år gamla och den japanska befolkningen är då den mest åldrade i världen och därefter kommer Italien med 23% och Tyskland liksom Finland, Portugal, Grekland, Malta och Bulgarien med runt 22% vardera.

Det är m a o enbart tack vare minoritetsinvånarna, d v s invandrarna och deras barn och efterkommande, som den svenska befolkningspyramiden fortfarande är någorlunda balanserad då uppemot 40% av alla bebisar, barn, ungdomar och unga vuxna numera har någon slags utländsk bakgrund och fr a utomeuropeisk dito.

Därmed är det också alltmer minoritetsinvånarna som kommer att behöva upprätthålla det svenska välståndet och som kommer att behöva försörja den redan kraftigt åldra(n)de majoritetssvenska befolkningen för om bara några år kommer runt 40% att den samlade arbetsföra befolkningen (d v s de som är i produktiv ålder och dessutom även i reproduktiv ålder) ha någon slags utländsk och återigen fr a utomeuropeisk dito.

Samtidigt har de gigantiska pensionsavgångarna som Sverige har lidit av under hela 2010-talet och kommer att fortsätta att lida av även under detta begynnande decennium (d v s under 2020-talet) orsakat en akut arbetskraftsbrist i snart sagt alla branscher och sfärer och både vad gäller LO-, TCO- och SACO-yrkena medan alltför höga andelar av invånarna med utomeuropeisk bakgrund står helt utanför arbetslivet eller är arbetslösa trots att de överlag är unga och i arbetsför (liksom återigen i reproduktiv) ålder.

Denna situation är m a o snart fullständigt ohållbar – d v s vi kommer när som helst att uppnå en s k “tipping point” när (den nationalekonomiska) ekvationen inte längre går ihop – d v s när det inte håller längre att så många invånare med utomeuropeisk bakgrund inte förvärvsarbetar medan så många invånare med majoritetssvensk bakgrund inte heller förvärvsarbetar då de är över 65 år gamla.

Ny studie visar att närmare 80% av världens länder kommer att se en minskad folkmängd år 2050 samt att ett flertal länder i västvärlden kommer att få sin befolkning halverad

”Demografin är alltings moder”: Snart kommer ett flertal länder i västvärlden att få se sin folkmängd halverad p g a katastrofalt låga födelsesiffror bland fr a de västerländska majoritetsinvånarna medan västerlänningarna samtidigt blir allt äldre och äldre vilket innebär att ett flertal västländers befolkningar snart kommer att bestå av över 50% som är över 60 år gamla. Ca år 1914 ”peak:ade” antagligen västvärldens befolkning proportionellt sett – kanske var uppemot 35-40% av alla människor på jorden västerlänningar innan Första världskrigets utbrott – men idag handlar det om under 10% och snart om under 5%.
 
En ny studie som nyligen har publicerats i den akademiska tidskriften The Lancet prognoserar att fr a västvärlden och den industrialiserade världen har gigantiska utmaningar framför sig p g a de katastrofalt låga fruktsamhetstalen som gör att hela västvärldens befolkning minskar drastiskt och dramatiskt och sammanlagt kommer 150 länder eller närmare 80% av jordens alla länder att uppvisa ett genomsnittligt födelsetal på under 2,1 barn per kvinna redan år 2050 (och inte ens irländarna eller albanerna, vilka tidigare utmärkte sig för skapligt höga fruktsamhetstal, lyckas längre ”hålla ställningarna” i Europa år 2050) och de enda länderna som just nu och framgent ökar sin befolkning är länderna i Afrika och delvis även i Mellanöstern.
 
Ett flertal västländer och i-länder kommer t o m att få se sin folkmängd halveras såsom bl a Spanien, Italien, Polen och Japan och i merparten av västvärlden kommer snart över hälften av alla invånare att vara över 60 år gamla, d v s normen kommer snart att vara att vara äldre/gammal i västvärlden (d v s att vara i 60-, 70-, 80-, 90- och 100-årsåldern) vilket kommer ställa gigantiska krav på de västerländska ekonomierna och fr a på en fortsatt mycket stor invandring från fr a Afrika och Mellanöstern för att överhuvudtaget kunna upprätthålla den nuvarande materiella standarden i västvärlden. Länderna i Afrika och Mellanöstern är då de facto de enda länderna som fortsättningsvis kan ”avvara” och ”leverera” en tillräckligt stor mängd unga vuxna till Väst som är i både s k fertil och produktiv ålder.
 
I Sverige, som på sistone har uppvisat den proportionellt sett högsta befolkningsökningen i hela västvärlden och en befolkningsökningstakt som nästan motsvarar den enorma befolkningsökning som gällde när Sverige industrialiserades och urbaniserades för hundra år sedan efter att massutvandringen till USA hade ebbat ut, beror befolkningsökningen helt och hållet på invandringen från fr a Afrika och Mellanöstern. Långt över 50% av alla majoritetsinvånare i Sverige är idag över 50 år, d v s de är inte längre i s k fertil ålder, och nästan 70% av samtliga hushåll i Sverige utgörs av hushåll utan barn och hela 40% av samtliga hushåll i Sverige utgörs av singelhushåll, d v s den enskilt vanligaste hushållstypen i Sverige är numera en ensamstående vuxen singelperson utan barn och de allra flesta av alla singelhushåll utan barn består då av åldrade/äldre majoritetsinvånare. Idag tillkommer f ö närmare 10% av alla ”nya” barn i Sverige via någon reproduktionsteknik, d v s de har koncipierats utanför kroppen p g a att så höga procentandelar av fr a majoritetsinvånarna är ofrivilligt barnlösa.
109478525_10157684019710847_341507209201805820_n.jpg
 
”Vid nästa sekelskifte, om 80 år, kommer jordens befolkning att vara runt 8,8 miljarder, ungefär en miljard fler människor än i dag men drygt två miljarder färre än vad FN tidigare kommit fram till i sin prognos.”
 
 
”I likhet med FN:s rapport målas en bild upp av en framtid där befolkningen ökar i en handfull länder, samtidigt som födslotalen minskar globalt. Enligt studien kommer 183 länder se en befolkningsminskning, i över 20 länder nästan en halvering – bland dem Japan, Spanien, Italien och Polen.
 
Ökningen står Afrika söder om Sahara för, där beräknas befolkningen tredubblas under den här perioden, och Nigeria ta över platsen som världens näst folkrikaste land efter Indien.
 
Men skillnaden 80 år framåt ligger inte bara i antalet människor, utan i än större grad i ålderskurvorna. Medan antalet barn under 5 år enligt studien sjunker från 681 till 401 miljoner, tros de över 80 år öka från 140 till 866 miljoner – förändringar som innebär stora utmaningar, med färre arbetsföra som ska försörja en åldrande befolkning.
 
Enligt forskarna kommer till exempel de arbetsföra i Kina minska från 950 miljoner i dag till bara drygt 359 miljoner vid nästa sekelskifte. Det ligger också bakom slutsatsen att Kina förvisso kommer att gå om USA som världens ledande ekonomi år 2050, men att USA återtar förstaplatsen 50 år senare.
 
Världens ledande ekonomier får då också se stora geopolitiska förändringar och nya utmanare – som Nigeria, som spås femdubbla sin arbetsföra befolkning.”

Nya siffror om minoritetsinvånarna i senaste ”På tal om kvinnor och män”

Idag publicerades SCB:s ”kioskvältare” och ”bästsäljare” ”På tal om kvinnor och män” som har kommit ut sedan 1984 och som på alla sätt och vis har revolutionerat hela det svenska samhällsbygget och jämställdhetspolitiken/arbetet och fr a till de svenska kvinnornas fördel då detta var den allra första (års)skriften som en statistisk myndighet började ge ut i världen som helt och hållet delade/r upp statistiken mellan kvinnor och män. I skriften går det bl a att utläsa följande:
 
andel majoritetssvenskar 0-19 år: 62%
andel majoritetssvenskar 20-64 år: 63%
andel majoritetssvenskar 65 år-: 83%
 
andel födda i Afrika 25-44 år: 4% (uppemot 7% av alla invånare i ålderskategorin 25-44% är antagligen afrosvenskar, vilket är en av de allra högsta andelarna i hela västvärlden efter USA och Storbritannien)
andel födda i Afrika 45-64 år: 2%
andel födda i Asien 25-44 år: 12% (uppemot 15% av alla invånare i ålderskategorin 25-44% är antagligen kulturella muslimer, vilket är en av de allra högsta andelarna i hela västvärlden efter Frankrike och Bulgarien)
andel födda i Asien 45-64 år: 7%
 
andel elever som började gymnasieskolan hösten 2015 och som fullföljde utbildningen inom 4 år
kvinnliga elever med svensk bakgrund: 85%
kvinnliga elever med utländsk bakgrund: 65%
manliga elever med svensk bakgrund: 84%
manliga elever med utländsk bakgrund: 55%
 
andel arbetslösa inrikes födda kvinnor: 2,6%
andel arbetslösa utrikes födda kvinnor: 14,5%
 
andel arbetslösa inrikes födda kvinnor med förgymnasial utbildning: 7,5%
andel arbetslösa utrikes födda kvinnor med förgymnasial utbildning: 37,5%
andel arbetslösa inrikes födda kvinnor med gymnasial utbildning: 3,1%
andel arbetslösa utrikes födda kvinnor med gymnasial utbildning: 13,9%
andel arbetslösa inrikes födda kvinnor med eftergymnasial utbildning: 2,1%
andel arbetslösa utrikes födda kvinnor med eftergymnasial utbildning: 9%
 
andel arbetslösa inrikes födda män: 2,7%
andel arbetslösa utrikes födda män: 12,6%
 
andel arbetslösa inrikes födda män med förgymnasial utbildning: 4,7%
andel arbetslösa utrikes födda män med förgymnasial utbildning: 24,8%
andel arbetslösa inrikes födda män med gymnasial utbildning: 2,8%
andel arbetslösa utrikes födda män med gymnasial utbildning: 11,5%
andel arbetslösa inrikes födda män med eftergymnasial utbildning: 4,4%
andel arbetslösa utrikes födda män med eftergymnasial utbildning: 9,8%

Idag har 38,3% av alla barn och ungdomar utländsk bakgrund och 52,8% i de tre storstäderna, 40,1% i de mellanstora städerna liksom 66,4% i Malmö

Idag publicerade SCB nya (detalj)siffror rörande landets alla barn och ungdomar som gällde den 31 december 2019 och bl a går det att utläsa följande:

Namnlöst

Nästan 70% av samtliga barn och ungdomar med svensk bakgrund, d v s majoritetssvenska barn och ungdomar, bor i hus med äganderätt (d v s de bor inte i hus vars vårdnadshavare hyr sina ”husbostäder”).

 

Knappt 24% av samtliga barn och ungdomar med utländsk bakgrund, d v s minoritetsbarn och minoritetsungdomar, bor i hus med äganderätt (d v s de bor inte i hus vars vårdnadshavare hyr sina ”husbostäder”).

 

andelen barn och ungdomar med utländsk bakgrund, d v s minoritetsbarn och minoritetsungdomar (invandrabarn, andragenerationsbarn och blandbarn men dock ej tredjegenerationsbarn vilka idag uppgår till kanske 3-4% i hela riket) den 31 december 2019:

 

0-17: 38,3%

 

0 år: 38,9%

5 år: 39,6%

10 år:

15 år: 36,2%

20 år: 42,9%

 

de tre storstäderna 0-17 år: 52,8%

Stor-Stockholm 0-17 år: 46,2%

Göteborg 0-17 år: 53%

Malmö 0-17 år: 66,4%

de 21 mellanstora städerna 0-17 år: 40,1%

Nu är det nya supermångfald-Sverige här på allvar tack vare pandemin: För första gången någonsin har regeringen och staten erkänt existensen av det mångspråkiga Sverige

‪Det ska uppenbarligen krävas ett virus och en kris för att det mångspråkiga Sverige äntligen ska få synas även i det offentliga rummet och åtminstone i Storstockholm där landstinget/regionen nu har köpt utomhusreklamplats med information om viruset på ett flertal utomeuropeiska språk (en måste då annars ta sig till vissa kommuner uppe i Norrland för att få se flerspråkighet i det offentliga rummet i Sverige i form av vägskyltar på de olika samiska språken och på tornedalsfinska även om särskilt de samiskspråkiga skyltarna tyvärr ofta är förstörda av svensktalande majoritetsinvånare som av olika anledningar hyser ”agg” mot samisktalande minoritetsinvånare).
93039015_10157398177100847_7946512701096722432_n.jpg
 
‬Det är väl visserligen kanske inga mängder som talar arabiska bland hushållen kring Stureplan på Östermalm (förutom de som diskar på krogarna där) och inte heller finns det väl särskilt många suryoyo-talare bland invånarna kring Nytorget på Södermalm (förutom de som RUT-städar i lägenheterna där), somalisktalande bland de som arbetar på bankerna och kontoren kring Kungsträdgården (förutom de som städar kontoren där) eller dari-talare bland de som bor kring Odenplan i Vasastan (förutom de som levererar ”take out/away”-mat till de som bor där) men det har ingen betydelse – det viktiga är att pandemin har inneburit ett genombrott utan dess like vad gäller synligheten för och än mer ett erkännande av det nya supermångfald-Sverige på officiell och offentlig (majoritetssvensk) nivå.
 
När pandemin började i Sverige för lite mer än en månad sedan adresserade Löfven och Tegnell fortfarande det s k svenska folket som om det s k svenska folket mestadels består av svensktalande majoritetssvenskar som klassmässigt befinner sig någonstans mellan den övre arbetarklassen och den övre medelklassen (d v s de äger sitt boende i en eller annan form, de bor stort eller t o m mycket stort, de har fasta heltidstjänster, de har tillgång till fritidshus, bil och dator, de äger aktier och fonder, de uppvisar en gott hälsotillstånd och en god tandhälsa o s v):
 
Det talades om att ”alla” skulle avstå från sina påsklovsresor och skidsemestrar (som om alla firar påsk och som om alla åker skidor) och det förutsattes nästan att flertalet kunde jobba hemifrån, att flertalet bodde rymligt och stort och att de allra flesta hade en fast anställning (OBS: det har då i och för sig de allra allra flesta av majoritetsinvånarna och det var ju egentligen bara dem Löfven och Tegnell och även kungen vände sig till och talade till i början av pandemin).
 
När det sedan visade sig att invånarna med utländsk och utomeuropeisk bakgrund dog av viruset i långt högre grad än majoritetsinvånarna (OBS: proportionellt sett – naturligtvis dör också majoritetsinvånare!) tvingades Folkhälsomyndigheten som den första statliga myndigheten någonsin och regeringen Löfven som den första svenska regeringen någonsin att särredovisa ursprungslandskategorier med fokus på utomeuropéerna (vilka just i den svenska huvudstadsregionen f ö uppgår till åtminstone 25% av totalbefolkningen där) och därmed till slut och äntligen erkänna existensen av det nya supermångfald-Sverige och nu har då även flerspråkiga annonser dykt upp i hela Stockholms län.
 
Nu väntar jag bara på att Arbetsförmedlingen snart släpper särredovisade siffror rörande vilka som egentligen har ”fått sparken” under pandemin – snart är de då tyvärr osannolika 100 000 nu när vi i rekordfart går in i en depression av episka (mellankrigstids)mått och sannolikt är då flertalet av dem tyvärr utomeuropéer.
 
Det har tagit åratal för majoritetsinvånarna och majoritetssamhället liksom för det majoritetssvenskdominerade SACO-skiktet (d v s de översta 10-15 procenten med högst utbildning och med högst löner, som i praktiken styr landet oavsett bransch och sfär och vilka till övervägande delen utgörs av majoritetssvenskar) och för den majoritetssvenskdominerade politikerklassen (d v s de folkvalda och de med förtroendeuppdrag, vilka till allra största delen fortfarande består av majoritetssvenskar) att få ”polletten att trilla ned”, d v s att Sverige idag är det land efter USA i hela västvärlden som uppvisar den mest utpräglade demografiska (super)mångfalden sett till befolkningssammansättningen, men nu under den pågående pandemin har då detta äntligen skett för ”sent ska syndaren vakna”, som det heter.