Historien om när ”gamle kungen” Gustaf VI Adolf tog emot 53 svarta amerikanska barn på Stockholms slott i januari 1966

Den osannolika men icke desto mindre sanna berättelsen om när ”gamle kungen” Gustaf VI Adolf tog emot 53 svarta amerikanska (underklass)barn på Stockholms slott i januari 1966:

Alla vet idag att vår nuvarande kung nog inte är särskilt antirasistiskt lagd annat än att han genom åren har hållit ett antal tal ”till folket” som utan tvivel har haft ett antirasistiskt budskap (och som sannolikt har skrivits av andra än han själv) och att han tidigare, när han levde ett s k vilt partyliv (vilket han gjorde långt upp i åldern och ända in på 2000-talet) drogs till minoritetskvinnor och även hade icke-vita ”flickvänner”. Samtidigt har kungen klätt ut sig till ”arab” och brunsminkat sig på visserligen riktigt blöta ”överklasspartyn” och han har dessutom fått Säpo-vakter att svartsminka sig och agera ”afrikanska” betjänter iklädda endast kortbyxor/”kalsingar” på likaledes visserligen rejält blöta ”överklasspartyn”.

Inte många vet dock att ”gamle kungen” Gustaf VI Adolf verkligen var antirasistiskt lagd utöver att han var antifascistiskt lagd då han under kriget som kronprins tillhörde den anti-tyska grenen av Huset Bernadotte i motsats till både sin pro-tyska far kung Gustav V och sin pro-tyska son arvprins Gustaf Adolf, d v s vår nuvarande kungs förolyckade far.

Alla vet visserligen idag att vår tidigare kung tog emot Martin Luther King och Harry Belafonte på Stockholms slott i maj 1966 i samband med att Martin Luther King talade på Kungl. Operan i Stockholm medan Harry Belafonte uppträdde där tillsammans med bl a Alice Babs, Lasse Pöysti, Monica Zetterlund, Hasse Alfredson och Tage Danielsson och tillsammans samlade in närmare 1 miljon kr i dagens penningvärde som gick direkt till att finansiera den svarta amerikanska medborgarrättsrörelsen.

Sedan vet kanske inte alla men många också att Martin Luther King besökte Sverige och Stockholm redan i december 1964 i samband med att han tog emot Nobels fredspris i Oslo och att han då även träffade Katarina Taikon samt att ”gamle kungen” ska ha bidragit med pengar ”ur egen ficka” när Harry Belafonte saknade de medel som krävdes för att få flera av de s k svarta pantrarna-aktivisterna frigivna mot borgen.

Det allra mest spektakulära och närmast osannolika som Gustaf VI Adolf ”gjorde sig skyldig till” i antirasistisk väg var dock inte (enligt mig i alla fall – och för bara en kort tid sedan hittade jag då visuella spår av denna fullständigt unika ”barnaudiens” på Stockholms slott även om bildspåren tyvärr är rejält suddiga men de är då inte på något sätt ”fake news” utan denna händelse ägde verkligen rum) att han upplät Kungl. Operan åt Martin Luther King för att direkt stötta den svarta amerikanska medborgarrättsrörelsen eller gav Harry Belafonte pengar för att indirekt stötta Black Panther Party utan att han i januari 1966 gav audiens åt hela 53 svarta amerikanska barn och ungdomar på Stockholms slott som hade bjudits in till Sverige från ”Chicagos slum”, som det hette i dåtidens svenska press, för att få uppleva ”en glimt av ett generöst och fördomsfullt land” som Dagens Nyheter skrev.

Det är svårt att tänka sig att någon annan monark i västvärlden skulle ha gjort något sådant kring mitten av 1960-talet och det är likaledes svårt att tänka sig att vår nuvarande kung skulle ge audiens på Stockholms slott åt 53 barn och ungdomar med utomeuropeisk bakgrund från bl a Tensta, Fittja, Gårdsten, Rosengård, Vivalla, Gottsunda och Kronoparken eller för den delen åt 53 syriska flyktingbarn.

De 53 unga amerikanerna omväxlande bussades och flögs runt i Sverige och inhystes hos svenska värdfamiljer varhelst de befann sig och behövde övernatta och bl a hann de med ett besök i Östersund (dock kom de inte längre norrut än så, om jag har förstått det hela rätt) för att ”få se något så exotiskt som riktiga, äkta samer” enligt DN:s reportage, som också intervjuade den 15-åriga Jacqueline Watson som berättade om sina intryck av Sverige: ”Hon är fullt och fast övertygad om att det inte kan finnas några som helst rasproblem i Sverige.”

När de 53 barnen och ungdomarna till slut återvände hem till sina föräldrar, syskon, släktingar, klasskamrater, grannar, vänner, ”hoods” och ”communities” i Chicagos West Side och South Side efter en säkerligen omtumlande och möjligen livsavgörande utlandsresa redogjorde de för sina upplevelser av Sverige och svenskarna bland fr a andra svarta amerikaner i form av olika former av presentationer och det är mycket troligt att utöver mötet med samerna i Östersund så bör mötet med ”gamle kungen” på Stockholms slott ha satt rejäla spår i barnens och ungdomarnas minnen och berättelser om och från Sverige.

Det går slutligen och f ö att anta att åtminstone några av dessa barn och ungdomar faktiskt bör leva än idag även om medellivslängden tyvärr var rätt så låg bland fr a de svarta invånarna i Chicagos West Side och South Side på 1960-talet och även på 1970-talet (och nog också en bra bit in på 1980-talet) och många av särskilt tonårspojkarna och de unga vuxna männen som bodde och levde i dessa stadsdelar på den tiden kom tyvärr att dödas/mördas av både andra tonårspojkar och unga vuxna män och av polisen och/eller hamna i fängelse och i alltför många fall antagligen i åtskilliga år eller t o m på livstid.

En kommentar

  1. Pingback: Historien om när ”gamle kungen” Gustaf VI Adolf tog emot 53 svarta amerikanska barn på Stockholms slott i januari 1966 — Tobias Hübinette | Skogsnytt