Kategori: 2019

Den internationella adoptionsverksamheten fortsätter att minska räknat i antalet utlandsadoptioner som genomfördes till västvärlden 2019

Så har 2019 års globala internationell adoption-statistik publicerats av International Social Service i Genève i Schweiz:


ISS konstaterar att internationell adoption som en västerländsk reproduktionsmetod och som ett internationellt (barn)migrationsfenomen fortsätter att ”sjunga på sista versen” samt att pandemåret 2020 kommer att innebära ett dramatiskt avbräck för verksamheten när 2020 års globala internationell adoption-statistik väl räknas samman då västerlänningarna i många fall just nu inte kan åka och hämta barnen i ursprungsländerna.


ISS konstaterar att internationell adoption som en västerländsk reproduktionsmetod och som ett internationellt (barn)migrationsfenomen fortsätter att ”sjunga på sista versen” samt att pandemåret 2020 kommer att innebära ett dramatiskt avbräck för verksamheten när 2020 års globala internationell adoption-statistik väl räknas samman då västerlänningarna i många fall just nu inte kan åka och hämta barnen i ursprungsländerna.


Samtidigt fortsätter Sverige att behålla förstaplatsen vad gäller antalet utlandsadoptioner per capita (den förstaplatsen har då Sverige innehaft och ”försvarat” i årtionden) och det ursprungsland där allting började för 70 år sedan tillhör fortfarande tio-i-topp-länderna – d v s Sydkorea där internationell adoption uppstod såsom vi känner verksamheten idag under och efter Koreakriget 1950-53.


Samtidigt har antalet ofrivilligt barnlösa västerlänningar aldrig varit större i historien än idag år 2020 inräknat både hetero- eller homosexuella par eller singlar och västvärldens miljontals ofrivilligt barnlösa väljer numera andra reproduktionsmetoder än internationell adoption såsom inte minst surrogatmödraskap och spermie- och äggdonationer liksom olika IVF-behandlingar.


Fram tills 1980-talet fanns det de facto bara internationell adoption att tillgå för Västs ofrivilligt barnlösa men fr a sedan 1990-talet har både reproduktionsteknikforskningen och den västerländska lagstiftningen gjort det möjligt för allt fler grupper av ofrivilligt barnlösa västerlänningar att kunna reproducera sig utanför kroppen vilket har gjort att internationell adoption numera bara är en i mängden av reproduktionsmetoder för västvärldens ofrivilligt barnlösa att använda sig av för att kunna få barn.

Valdeltagandet bland majoritetssvenskarna fortsätter att öka medan valdeltagandet bland utomeuropéerna fortsätter att minska

Idag har SCB publicerat data rörande valdeltagandet i EU-valet 2019 och tyvärr håller tendensen i sig att medan majoritetsinvånarnas valdeltagande fortsätter att stiga vad gäller att både rösta i EU-valen och att rösta överhuvudtaget i svenska val så fortsätter de utrikes föddas och fr a utomeuropéernas valdeltagande att sjunka och tyvärr är de s k ”andrageneration:arna” nästa lika dåliga på att rösta som sina invandrade föräldrar medan miljonprogramsområdenas väljare som alltid uppvisar ett extremt lågt valdeltagande:
 
valdeltagande totalt: 55%
 
majoritetssvenska väljare: 60,4%
blandade väljare: 56,5%
andragenerationsväljare: 40,5%
invandrade väljare: 36,8%
 
väljare som är födda i Sydamerika: 48,3%
väljare som är födda i Afrika: 34,7%
väljare som är födda i Asien: 28,7%
 
Tyvärr hittas det allra lägsta valdeltagandet som alltid i miljonprogramsområdena: Exempelvis röstade över 80% av väljarna i Bromma i Stockholm medan endast mellan 12,8-19,8% röstade överhuvudtaget i miljonprogramsområden som Ronna i Södertälje och Kryddgården i Malmö.
 
EU.jpg

Sveriges 69 största invandrargrupper den 31 december 2019 från finländare till kongoleser

Sveriges 69 största invandrargrupper (8000 invånare och uppåt) uppdelade på ursprungsland den 31 december 2019 och inräknat både de utrikes födda (d v s de invandrade inklusive de adopterade), de inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (d v s den s k andra generationen) och de inrikes födda med en utrikes och en inrikes född förälder (d v s de s k blandade).

 

Vissa grupper innehåller en mycket hög andel invandrade (t ex Syrien) och andra en mycket hög andel adopterade (t ex Sydkorea) medan ytterligare andra grupper består av en mycket hög andel s k andrageneration:are (t ex Turkiet) och andra av en mycket hög andel blandade (t ex Filippinerna).

 

Ursprungsländerna Jugoslavien, Sovjetunionen och Serbien är dubbelräknade – de som ingår i ”Jugoslavien” hittas också under bl a Bosnien, Kosovo och Serbien o s v, de som hittas i ”Sovjetunionen” hittas också under bl a Ryssland, Ukraina och Georgien o s v och de som hittas i ”Serbien” hittas också under Serbien och Montenegro och de som hittas i ”Tjeckoslovakien” härrör både från f d Tjeckoslovakien, Tjeckien och Slovakien.

 

Slutligen är de som är inrikes födda och som t ex har en mor från Finland och en far från Libanon dubbelräknade.

 

1, Finland 404 742

2, Jugoslavien 327 088

3, Syrien 242 150

4, Irak 225 780

5, Polen 141 783

6, Sovjetunionen 140 538

7, Iran 121 019

8, Norge 117 834

9, Tyskland 116 427

10, Somalia 111 014

11, Danmark 106 271

12, Turkiet 104 854

13, Bosnien 94 716

14, Afghanistan 71 384

15, Libanon 65 453

16, Thailand 63 899

17, Eritrea 61 615

18, Chile 58 508

19, Storbritannien 56 855

20, Indien 55 862

21, USA 48 736

22, Kina 45 868

23, Rumänien 44 400

24, Etiopien 38 665

25, Serbien 35 610

26, Grekland 34 354

27, Ungern 33 116

28, Vietnam 32 159

29, Ryssland 31 907

30, Pakistan 28 224

31, Estland 27 027

32, Italien 26 467

33, Filippinerna 25 662

34, Marocko 24 308

35, Spanien 22 760

36, Sydkorea 21 577

37, Frankrike 21 358

38, Nederländerna 21 315

39, Colombia 21 123

40, Litauen 19 422

41, Tjeckoslovakien 19 031

42, Kroatien 18 727

43, Kosovo 17 593

44, Bangladesh 16 344

45, Österrike 16 299

46, Brasilien 16 248

47, Makedonien 15 434

48, Ukraina 14 795

49, Egypten 14 785

50, Peru 14 431

51, Sri Lanka 14 218

52, Bulgarien 13 811

53, Tunisien 13 331

54, Lettland 13 249

55, Palestina 12 795

56, Australien 11 619

57, Gambia 11 448

58, Nigeria 10 807

59, Island 10 536

60, Jordanien 9802

61, Albanien 9254

62, Saudiarabien 9233

63, Sudan 9110

64, Uganda 8504

65, Bolivia 8417

66, Kanada 8275

67, Portugal 8066

68, Schweiz 8060

69, Demokratiska republiken Kongo 8003

 

Idag har över 33% av Sveriges befolkning utländsk bakgrund, över 20% är synliga minoritetsinvånare och runt 40% av alla mellan 0-44 år har utländsk bakgrund liksom runt 45% av alla storstadsbor

Nu har den magiska 1/3-gränsen ”spräckts” vad gäller andelen invånare som har någon form av utländsk bakgrund liksom den likaledes magiska 1/5-gränsen vad gäller andelen synliga minoritetsinvånare och av alla invånare mellan 0-44 år har nu kring 40% någon form av utländsk bakgrund liksom kring 45% alla invånare i de tre storstadsregionerna och i de två sistnämnda fallen har de allra flesta utomeuropeisk bakgrund. Vad gäller heterogenitet i befolkningssammansättningen är Sverige nu med råge ”ikapp” bl a Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Kanada och Australien där också kring 1/3 av invånarna har någon slags minoritetsbakgrund och där andelen icke-vita invånare likaså uppgår till över 20% samtidigt som det fortfarande är en bit kvar till USA:s exceptionella supermångfaldsnivå.

 

Den 31 december 2019 hade 33,1% eller 3 415 166 personer (av samtliga 10 327 589 invånare som levde då och var folkbokförda i landet vid den tidpunkten) någon form av utländsk bakgrund inräknat de utrikes födda (d v s de invandrade inklusive de adopterade), de inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (d v s de s k ”andrageneration:arna”) och de inrikes födda med en utrikes och en inrikes född förälder (d v s de s k blandade). Om även de invånare i landet som är inrikes födda med två inrikes födda föräldrar vars föräldrar i sin tur är utrikes födda (d v s den s k tredje generationen, som utgjorde ca 3-4% av invånarna i Stor-Stockholm för några år sedan) också skulle räknas in så handlar det idag om över 35%. Andelen s k synliga minoritetsinvånare som i huvudsak har utomeuropeisk bakgrund utgör slutligen numera över 21,2% av samtliga invånare.

 

utrikes födda: 2 019 733 (inklusive 57 280 adopterade)

inrikes födda med två utrikes födda föräldrar: 615 234

inrikes födda med en utrikes och en inrikes född förälder: 780 199

 

andel  med utländsk bakgrund mellan:

0-4 år: 39,7% (och i t ex Malmö: 64%)

5-14 år: 38,2% (och i t ex Helsingborg: 52,1%)

15-24 år: 38,8% (och i t ex Stockholm: 50,8%)

25-34 år: 39,7% (och i t ex Huddinge:  62,1%)

35-44 år: 41,7% (och i t ex Botkyrka: 77,6%)

45-54 år: 33,1% (och i t ex Göteborg: 46,2%)

 

andel med utländsk bakgrund i:

Stor-Stockholm: 49% (Stockholm: 44,2%)

Stor-Göteborg: 40,5% (Göteborg: 45,7%)

Stor-Malmö: 48,3% (Malmö: 55,5%)

 

andel med utländsk bakgrund i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö:

0-4 år: 46,7%

15-24 år: 46,2%

35-44 år: 50,6%

 

antal invånare med bakgrund i:

Västasien och Nordafrika (den s k MENA-regionen): 960 254

Norden: 639 383

Balkan: 394 553

Subsahariska Afrika: 304 442

Västeuropa: 251 550

Nordost- och Sydostasien: 220 443

Centraleuropa: 193 930

Latinamerika och Karibien: 167 410

Sydasien: 116 382

Sydeuropa: 93 779

Östeuropa: 80 840

Balticum: 59 698

Angloamerika: 57 011

Centralasien: 12 647

Australien, Nya Zeeland och Oceanien: 11 619

 

Om den värmländska extremhögern och den s k nationella scenen i Värmland under föregående år

Agera Värmlands senaste rapport om situationen för den s k våldsbejakande extremismen i Värmland under föregående år visar (som vanligt) att någon s k våldsbejakande vänsterradikal eller jihadistisk verksamhet knappt förekommer i landskapet och att den högerradikala miljön fortsätter att fullständigt dominera den s k våldsbejakande extremism-problematiken i Värmland.
87822664_10157243665200847_2307417114727677952_n.jpg
 
Turligt nog har fr a NMR tappat mark i Värmland under förra året med endast kring 50 inrapporterade aktiviteter (propagandaaktioner, sociala träffar, träningssammankomster o s v) jämfört med de föregående åren vad gäller rent fysisk-kroppsliga aktiviteter men samtidigt sker väldigt mycket s k ”nationell” värmländsk aktivitet numera i den digitala online-världen som är mycket svårare att både överblicka, bedöma och kartlägga enligt rapportförfattarna Nine Karlsson Norman, Lars Stiernelöf och Peter Sundin. Det handlar bl a om Facebook-grupper, hemsidor och sociala medier-konton som både är knutna till NMR, Det fria Sverige och SD och till lokala aktivistgrupper som Hammerskins och Defend Wermland mm.
 
Samtidigt fortsätter den högerradikala miljön att (sedan flera år tillbaka) ha tillgång till en slags klubblokal i Deje i Forshaga, som då är en symbolisk plats för hela den samlade svenska extremhögern då det var där som världens första nazistparti utanför Tyskland bildades en gång i tiden och ”naturligtvis” ska klubblokalen enligt uppgift ha ett ”idolporträtt” på ”Värmlands store son” nazistledaren Birger Furugård på väggen. Under 2019 besökte bl a både NMR:s Pär Öberg och Christoffer Dulny från Nordisk alternativhöger lokalen i Deje och föreläste där för lokala värmländska s k ”nationella”.
 
Under 2019 deltog också s k ”nationella” värmlänningar på aktiviteter och aktioner utanför landskapet och bl a agerade en värmlänning huvudtalare på NMR-demonstrationen i Ludvika den 1 maj 2019 där han i sitt tal gick till attack mot ”globalisterna” och även citerade självaste A.H.
 
Totalt anmäldes 167 brott med hatbrottsmotiv i Värmland under 2019 och en beräkning som visserligen har några år på nacken säger att det kan handla om kring 4400 värmlänningar som utsattes för ett hatbrott med främlingsfientligt/rasistiskt motiv, cirka 1400 som utsattes för ett hatbrott p g a sin religion (och i första hand värmländska muslimer) och omkring 500 som utsattes för ett hatbrott p g a sin sexuella läggning inräknat alla de hatbrott som aldrig anmäls.
 
Det speciella med Värmland, som jag också själv har noterat sedan jag började arbeta vid universitetet i Karlstad, är att på gott och ont har mycket överlevt i landskapet som inte finns längre i andra delar av landet och fr a inte i storstäderna såsom hårdrocken, dansbanden och bilburen ungdom/raggarkulturen och tyvärr gäller detta också den värmländska extremhögern.
 
I Värmland kan ”semiskinheads” av s k ”nationellt” snitt fortfarande begå spektakulära våldsbrott, de värmländska SD:arna kan än idag uttrycka sig rejält brutalt och även agera rätt så brutalt (fr a i form av utrensningar och uteslutningar), att lokalen i Deje förestås av Hammerskins säger väl det mesta och under 2019 debuterade t o m ett nytt vit makt-musikband från Grums som bl a står bakom sången ”Landsförrädare” som formligen osar av (19)90-tal.

En kort rasanalys av det brittiska valet efter alla klassanalyser

Att kring 50% av alla unga vuxna (18-34 år) röstade på Labour liksom kring 50% av alla icke-vita i veckans brittiska parlamentsval och att Labour trots allt tog hem Stor-London, Stor-Birmingham, Stor-Liverpool och Stor-Manchester trots ett i övrigt blått hav av pro-Brexit- och Tories-valdistrikt tyder på att Labours väljarbas nu till stora delar utgörs av unga icke-vita storstadsbor.
MAP.jpg
 
Liksom i Sverige är de brittiska storstäderna numera rejält präglade av utländsk bakgrund- och minoritetsinvånare vilka ofta är unga eller t o m mycket unga medan de mindre städerna och landsbygden är massivt vit och åldrad (liksom i Sverige) och bland 55/60 plus-britter, som då röstade på Tories i överväldigande grad, är de allra flesta vita medan kring 25% av invånarna i Storbritannien som är mellan 0-54 år är icke-vita och fr a bosatta i storstadsregionerna.
 
När klass betyder mindre än både ras och kön i GAL-TAN:iseringens tidevarv överger de vita arbetarna nu de gamla socialistiska arbetarpartierna (eller Demokraterna i USA:s fall), vars väljarbas alltmer ersätts av unga icke-vita storstadsbor, och veckans brittiska parlamentsval visar att denna trend nu även har nått Storbritannien mot bakgrund av att Labour tappade miljontals vita arbetarväljare i torsdagens val.

SD fortsätter att ”peak:a” och över en tredjedel av alla majoritetssvenska män skulle rösta på SD om det hade varit val idag

SD fortsätter att ”peak:a”, ”slå i taket” och uppnå en ”all-time-high”-siffra (d v s SD slår just nu sig själv och alla sina tidigare rekordresultat) i ännu en opinionsundersökning och nu har SD lyckats med bedriften att just göra det i samtliga svenska opinionsundersökningar (utom i SCB:s stora partisympatiundersökning som då ännu ej har publicerats) och detta både simultant och ”på raken”/”non-stop”, d v s samtidigt och utan avbrott (d v s SD:s rekordsiffror har ökat stadigt och successivt ända sedan den gångna sommaren och denna tendens gäller då för samtliga opinionsundersökningar).
 
SD fortsätter att ”stjäla” och ”äta” medelklassväljare från M och arbetarväljare från S och SD går just nu framåt bland både män och kvinnor och ligger idag på över 30% bland samtliga män i landet (och på långt över 35% bland samtliga majoritetssvenska män i landet) och SD ”erövrar” även just nu allt fler storstadsboväljare och fr a allt fler stockholmare vilka tidigare har varit mycket ”svårflirtade” för SD:s del att jämföra med malmöiterna och göteborgarna. I Stor-Stockholm ligger exempelvis SD numera på 17,8% att jämföra med 19,7% i Stor-Göteborg där SD f ö nu verkar vara större än S.
 
Utöver de tre storstadsregionerna så uppnår SD numera över 30% inte bara i Skåne och Blekinge utan även i Värmland, Dalarna och Gävleborg, d v s två ”SD-bälten” löper idag över landet och dels längs med den allra sydligaste delen innefattande södra Halland, Skåne, södra Småland och Blekinge samt dels längs med Svealand och södra Norrland innefattande Dalsland, Värmland, norra Närke, Dalarna, Gästrikland och Hälsingland.
 
Och själv ångrar jag nästan att jag hånlog och småskrattade när Åkesson lovade och försäkrade att SD en dag skulle komma att bli Sveriges enskilt största parti för lite mer än 10 år sedan eller i varje fall så får en/jag ju äta upp det leendet och det skrattet just nu.
 
”Sverigedemokraterna når sin högsta siffra någonsin i SvD/ Sifo med 22,7 procent. Skillnaden mellan SD och Socialdemokraterna ligger nu inom felmarginalen – partierna kan vara jämnstora. ”En förändring av svensk politik”, säger Sifos Toivo Sjörén.”
 
 
”Sverigedemokraternas ökning från 20,2 procent i september till 22,7 i oktober är den enda statistiskt säkerställda förändringen i SvD/Sifos nya väljarbarometer. I augusti nådde partiet 18,2 procent.
 
– Det kommer att påverka den politiska agendan att partiet vuxit så snabbt, säger Sifos opinionschef Toivo Sjörén.
 
Dels är det en ny position för SD att vara så nära toppen, och det kommer antagligen att påverka partiet, enligt Toivo Sjörén. Framgången kan också påverka Moderaternas syn på sig själva som naturlig regeringsbildare när de bara är tredje största parti.
 
Socialdemokraterna är största parti i mätningen med 24,9 procent av väljarstödet. Men den statistiska felmarginalen för S och SD är 1,5 procentenheter uppåt eller neråt. Det innebär att SD kan vara lika stora eller till och med något större än S, framhåller Toivo Sjörén på Sifo. (Felmarginalen innebär att S ligger i intervallet 23,4–26,4 procent, medan SD ligger i intervallet 21,2–24,2 procent.)”

Är dagens österrikiska parlamentsval den paneuropeiska högerpopulismens Waterloo?

Är dagens österrikiska parlamentsval möjligen den paneuropeiska högerpopulismens Waterloo efter innevarande års bakslag för de högerpopulistiska och högerradikala kandidaterna och partierna i både Slovakien, Grekland, Danmark och Norge? Det är i varje fall tydligt att det nu är upp till ÖVP om ett sargat och än mer högerradikaliserat FPÖ återigen ska få bli ett regeringsparti eller ej.

 

70998030_10156773141985847_9068916732193669120_n.jpg

Och även i A.H.:s födelsestad Braunau am Inn i Oberösterreich har FPÖ backat rejält från 31,77% i 2016 års parlamentsval till 21,94% i dagens parlamentsval och som det verkar så har de förlorade FPÖ-väljarna i praktiken gått över till ÖVP och som alltid är det i huvudsak i Kärnten som FPÖ fortfarande är det enskilt största partiet i ett antal valdistrikt.

71835942_10156773155420847_2618716271327313920_n.jpg

SD fortsätter att ”peak:a” och ”slå i taket” i ännu en post-sommaren 2019-opinionsundersökning

SD fortsätter att ”peak:a” och ”slå i taket” och därmed även slå sina egna tidigare opinionsmätningsrekord i ännu en opinionsmätning (d v s Sifo:s, som är den tredje eller fjärde opinionsmätningen i ordningen efter sommaren där SD uppnår ett s k ”all time high”-resultat) efter den gångna sommarens hårt polariserade debatter om skjutningarna och miljonprogramsområdena samt om den demografiska supermångfalden eller den s k folkutbytetdiskursen och SD:s uppgång är den enda större och säkerställda förändringen i Sifo:s senaste väljarundersökning och SD fortsätter att ”äta” och ”stjäla” arbetarväljare från S och medelklassväljare från M.
 
70461600_10156734762865847_4093892071255965696_o.jpg
SD har nu brutit igenom ”15%-vallen” även i Stockholms stad vilket måste sägas vara en bedrift mot bakgrund av kaoset i SD Stockholm och då stockholmarna generellt är rejält högutbildade och rejält välmående (SD har då fram tills nu haft svårt att attrahera SACO-kollektivet och höginkomsttagarna vilka då är kraftigt koncentrerade till Stockholms stad) samtidigt som över 50% av alla stockholmare har någon form av utländsk bakgrund (SD har då fram tills nu haft svårt att attrahera invånarna med utomeuropeisk bakgrund vilka är talrikt representerade i Stockholms stad).
 
Hade det varit val någon gång under första halvan av september så hade över 17% av stockholmarna röstat på SD och partiet är fortsatt allra störst bland landets alla män med ett stöd på närmare 27% (och högre än så inom vissa specifika ålderskategorier av män) och bland de manliga arbetarna inom LO-kollektivet handlar det numera om 37,6%.
 
I det s k Skåneland eller Sydsverige ligger SD på 30% och i Stor-Göteborg på 19,4% och vilket även det måste sägas vara en bedrift mot bakgrund av att SD Göteborgs och SD:arnas i Västsverige ”starke man” är en rasideolog och antisemit men göteborgarna och västsvenskarna har å andra sidan historiskt och ”normalt” alltid haft en högre ”tolerans” för politisk radikalism än vad övriga landet accepterar.
 
Sedan förra året (d v s sedan 2018 års val) har närmare en fjärdedel av invånarna dessutom bytt parti(sympati) och vilket indikerar att ”GAL-TAN:iseringen” av det svenska politiska landskapet, som då slog igenom med full kraft i förra årets val, antagligen förvirrar många och skapar mycket missnöje när det tidigare så stabila svenska vänster/höger-”klassmedvetanderöstandet” som dominerade 1900-talet försvinner ut i allt snabbare takt.

Sommaren 2019 kommer troligen att gå till historien som ”SD:s sommar”

Åkessons popularitet och trovärdighet (d v s inte hans partis dito som fortfarande ligger kvar på 18-19%) verkar just nu ”peak:a” och vara s k ”all time high” hos det s k svenska folket efter den gångna sommaren som tyvärr har varit Åkessons och SD:s sommar om nu en viss årstid (och i detta fall den så mytomspunna och älskade svenska sommaren) kan ”tillhöra” och gynna en viss politiker och ett visst parti (och för inte särskilt många år sedan var Åkesson då Sveriges minst populära och minst trovärdiga partiledare enligt det s k svenska folket):

”Jimmie Åkesson (SD) når sin högsta notering hittills i DN/Ipsos mätning av förtroendet för partiledarna.

(…)

I DN/Ipsos augustimätning uppger 27 procent av väljarna att de har stort förtroende för Jimmie Åkesson, den högsta siffran sedan mätseriens start 2011. Då uppgav endast 7 procent att de kände förtroende för honom. ”

https://www.dn.se/nyheter/politik/fortroendet-for-akesson-pa-ny-rekordniva

Denna sommar har då…

… SD:arnas ”folkutbytesdiskurs” slagit igenom med full kraft i den svenska offentligheten och nu publicerar även SVT (d v s inte bara SvD m fl) siffror som underförstått handlar om denna diskurs (sedan är det så att antalet/andelen majoritetssvenskar hela tiden minskar p g a kraftigt fallande födelsetal inom denna demografiska grupp som har pågått under flera decennier och som handlar om att t ex över 50% av alla majoritetsinvånare idag är över 45 år gamla och att uppemot en tredjedel av alla majoritetsinvånare är över 65 år gamla, vilket helt enkelt innebär att de inte kan reproducera sig längre annat än via olika reproduktionstekniker)

… ASAP Rocky-affären ”skakat” både Sverige, USA och världen i övrigt (d v s denna affär blev ju till slut en världsnyhet ”tack vare” Trump) och kommit att stanna i alltför många människors minne som ett exempel på att ”gatorna i Sveriges huvudstad och i stadens historiska innerstad inte längre är trygga” (sedan har också antalet brott mot person såsom ofredanden, trakasserier och hot samt antalet våldsbrott tyvärr ökat på sistone)

… fler och fler icke-SD:are börjat ”bete” sig som och uttrycka sig som SD:arna har gjort i åratal såsom vissa politiker, vissa journalister, vissa forskare och vissa artister (d v s yrkesgrupper som på olika sätt har ”språket i sin makt” och makten över problemformuleringen, ”perspektiveringen”, ”narrativiseringen” och kunskapsproduktionen liksom även över kunskapsdistributionen och vilka därmed påverkar väldigt många människor som inte är politiker, journalister, forskare eller artister)

… varit den blodigaste eller möjligen näst blodigaste sommaren hittills (statistiken är ännu ej uppdaterad och de senaste dygnens mord är ännu ej inrapporterade, som jag förstår det, så det är svårt att säga om sommaren 2019 har varit blodigare än sommaren 2018) i svensk s k kriminalhistoria vad gäller antalet människor som har dödats och skadats av skottskador och vad gäller antalet sprängningar (sedan har Sverige självklart upplevt blodigare somrar än sommaren 2019 på den tiden då arbetare och bönder knivade och klubbade ihjäl varann ”på löpande band” och då svenska adelsynglingar hade ihjäl varann med värja och pistol)