Kategori: mångfald

Nya färska siffror om det nya supermångfalds-Sverige

SCB publicerade igår en ny rapport om olika demografiska skillnader i dagens Sverige som intressant nog konsekvent delade upp befolkningen mellan födda utanför Europa (11% av alla invånare som är 20 år eller äldre), födda i Europa (10% av alla invånare som är 20 år eller äldre) och födda i Sverige (79% av alla invånare som är 20 år eller äldre) men som samtidigt inte gör någon uppdelning mellan invånare med utländsk respektive svensk bakgrund.
Namnlöst.jpg
I rapporten framgår det bl a att bland landets 35-åringar är idag 20% födda utanför Europa och tillsammans med de 35-åringar som är födda i Sverige och som har utomeuropeiska föräldrar så bör procentandelen med någon form av utomeuropeisk bakgrund i ålderskategorin 30-40 år numera uppgå till kring 30%.
 
I rapporten redovisas också föräldrarnas bakgrund till de barn som föddes i Sverige 2017 – av dessa hade 21% en mor (och även en far) som är född utanför Europa och inräknat alla de nyblivna mödrar som är födda i Sverige och som har utomeuropeiska föräldrar så bör procentandelen med någon form av utomeuropeisk bakgrund i ålderskategorin 0-1 år numera uppgå till kring 30%. 83% av alla barn som föddes i Sverige 2017 har f ö föräldrar från samma födelseland (oavsett födelseland).
 
I rapporten framgår det också att en kvinna som är född utanför Europa i genomsnitt får 2,42 barn jämfört med en kvinna som är född i Sverige som i genomsnitt får 1,72 barn samt att medelåldern bland de som är födda utanför Europa är betydligt lägre än bland de som är födda i Sverige. Vidare framgår det att det finns ett mansöverskott bland invånarna som är födda utanför Europa samt att de som är födda utanför Europa är koncentrerade till de tre storstadsregionerna.
 
andel barnlösa 30-åriga kvinnor 2017
födda utanför Europa: 38%
födda i Sverige: 49%
 
andel män över 20 års ålder som bor i småhus 2017
födda utanför Europa: 28%
födda i Sverige: 63%
 
andel män över 20 års ålder som bor på mindre än 20 kvm 2017
födda utanför Europa: 34%
födda i Sverige: 6%
 

Den senaste Mångfaldsbarometern uppvisar rekordlåga positiva attityder till mångfald och minoriteter och hela 22% tar nu avstånd från påståendet att ”den etniska mångfalden utvecklar den svenska kulturen”

Den senaste Mångfaldsbarometern som publicerades igår uppvisar de allra lägsta s k ”toleransnivåerna” någonsin vad gäller synen på mångfald (ett indextal på 1.7 jämfört med exempelvis 2.6 2005 och 2.5 2014) och det är fr a bland de kvinnliga respondenterna som den s k toleransen för mångfald och minoriteter går ned (då den redan var relativt låg bland männen) och den negativa ökningen gäller både bland låg- och högutbildade kvinnor liksom bland kvinnor över 50 år.
 
Särskilt medelålders och äldre kvinnor och högutbildade kvinnor har annars tidigare varit de allra mest s k toleranta i landet vad gäller synen på mångfald och minoriteter.
 
Den senaste Mångfaldsbarometern uppvisar också den allra högsta siffran någonsin vad gäller andelen respondenter som helt tar avstånd från påståendet att ”den etniska mångfalden utvecklar den svenska kulturen”: Denna andel uppgår nu till hela 22% att jämföra med exempelvis 11% 2014 och 18% 2016 och kan möjligen tolkas som något av SD:s kärnväljarkår (Mångfaldsbarometern har nämligen tidigare lyckats ”pricka in” SD:s valresultat).
 
45% av respondenterna anser i senaste Mångfaldsbarometern att män från den s k MENA-regionen utgör en fara för den svenska kulturen och kvinnor från den s k MENA-regionen (26%) anses vidare utgöra en större fara än män från Afrika (22%). En majoritet av respondenterna uppfattar att det finns stora skillnader mellan den majoritetssvenska kulturen och kulturer i Afrika och den s k MENA-regionen.
Fara.jpg
Olikhet.jpg
 
46% av respondenterna är positiva till att det svenska majoritetssamhället bör skapa möjligheter för människor med utländsk bakgrund att kunna bevara sin kultur (inklusive språk) och vilket är den lägsta siffran någonsin medan fyra av tio är av motsatt uppfattning.
 
Fler än någonsin (66%) är vidare för att utvisa alla människor med utländsk bakgrund som begår brott.
 
I senaste Mångfaldsbarometern uppger även fler än någonsin tidigare rekordlåga s k ”toleransnivåer” vad gäller synen på mångfald och religion och detta gäller särskilt män över 50 år med grund- eller gymnasieutbildning som sin högsta utbildningsnivå och fler respondenter än någonsin anser även att muslimska kvinnor är mer förtryckta än andra kvinnor (66% jämfört med exempelvis 61% 2016), att islamska friskolor motverkar integration (71% jämfört med exempelvis 46% 2009) samt att böneutrop stör mer än kyrkklockklang (56% som också är den högsta siffran någonsin).
 
På frågan om vilken religion som anses stå för värderingar som kolliderar med de mänskliga rättigheterna så svarar hela 95% islam, 35% judendom, 31% hinduism och 26% buddhism (detta är då en fråga som det går att ange flera svar på).
Framgång.jpg
 
Vidare har bara tre av tio av respondenterna kontakt med människor med någon form av bakgrund från den s k MENA-regionen åtminstone en gång i månaden och färre än en av tio har daglig kontakt med någon med någon form av bakgrund från den s k MENA-regionen och mer än tre av tio av respondenterna uppger att de aldrig har kontakt med någon med någon form av bakgrund från den s k MENA-regionen, Asien, Afrika eller Latinamerika. Mellan 4-6% umgås slutligen dagligen med någon med någon form av bakgrund från Asien, Latinamerika och Afrika (d v s adoptivföräldrar, hetero- och homosexuella partners som lever i s k blandrelationer, kollektivboende, nära vänner o s v).
Grannar 2.jpg
Grannar 1.jpg
 
Fereshteh Ahmadi och Irving Palm som står bakom Mångfaldsbarometern 2018 tolkar resultaten som att de i hög grad är en konsekvens av den tyvärr ständigt växande rumsliga, klassmässiga, (privat)ekonomiska, sociala och nog även alltmer psykologiska segregationen mellan invånarna med utomeuropeisk bakgrund och alla andra invånare (d v s majoritetssvenskarna plus de nordiska, europeiska och västerländska invandrarna och deras barn och efterkommande) medan den klassiska s k kontakthypotesen omvänt kan förklara att allt fler i den senaste Mångfaldsbarometern rapporterar positiva attityder till att ha en kollega på arbetsplatsen med utländsk och utomeuropeisk bakgrund.
 

Nya siffror rörande det urbana Sveriges demografiska ”supermångfald”

Nu är befolkningsstatistiken uppdaterad för samtliga av landets 290 kommuner vad gäller landets utländsk bakgrund-invånare och allt tyder nu på att det urbana Sverige numera utgör och tillhör västvärldens allra mest mångfaldspräglade urbana miljöer och städer och kommuner som Göteborg, Landskrona och Sigtuna är numera med råge ifatt och på nivå med brittiska Manchester, Liverpool och Birmingham, franska Marseille, Lyon och Toulouse, kanadensiska Toronto, Vancouver och Montréal, australiensiska Melbourne, Brisbane och Perth samt nederländska Rotterdam, Haag och Utrecht vad gäller ”supermångfald” (dock är det en bit kvar till den amerikanska ”supermångfalden” som ju är i en klass för sig).
 
Procentandelen invånare med utländsk bakgrund den 31 december 2017 inklusive de utrikes födda och de inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar (sedan dess har några hunnit dö eller utvandra medan andra har tillkommit via reproduktion, adoption och invandring) – ett urval kommuner:
 
Botkyrka: 66,9% (25-34 år: 76,03%)
Burlöv: 50,96%
Eda: 42,94%
Fagersta: 42,27%
Flen: 35,16% (5-14 år: 47,16%)
Gnosjö: 38,07% (5-14 år: 45,26%)
Göteborg: 43,82% (0-4 år: 51,12%)
Haninge: 44,67%
Helsingborg: 41%
Huddinge: 49,21%
Hultsfred: 29,19% (5-14 år: 46,81%)
Hylte: 37,69% (5-14 år: 47,88%)
Järfälla: 50,02%
Landskrona: 43,63%
Malmö: 53,67% (5-14 år: 66,29%)
Sigtuna: 51,99%
Sollentuna: 41,8%
Solna: 48,48%
Stockholm: 43,04% (15-24 år: 49,77%)
Strömstad: 40,82%
Sundbyberg: 50,76%
Södertälje: 61,17% (35-44 år: 71,95%)
Upplands-Bro: 44,75%
Upplands Väsby: 48,7%
 
I hela riket så handlar det idag om 32,91% och i ålderskategorin 0-44 år så handlar det om mellan 36-39% och just i åldrarna 0-44 år så har de allra flesta invånare med utländsk bakgrund numera utomeuropeisk bakgrund. Utomeuropeisk bakgrund-invånarna är utpräglat unga medan de infödda majoritetssvenska invånarna blir allt äldre och äldre och vilket är märkbart just i ålderskategorin 0-44 år. Om även den s k ”tredje generationen” skulle adderas till ovanstående siffror så handlar det om ytterligare 2-3%.

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2017 uppdelad på ursprungsländer, ursprungsregioner och ursprungskontinenter

Den 31 december 2017 hade 32,91% eller 3 330 691 invånare någon form av utländsk bakgrund genom att antingen vara utrikes födda eller inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar.

 

 

Den 31 december 2017 var 19,52% eller 1 975 521 invånare s k synliga minoritetsinvånare utifrån att ha någon form av bakgrund i Afrika, Asien, Latinamerika, Karibien, Oceanien och Sydöstra Europa.

 

 

Den 31 december 2017 hade följande antal invånare någon form av bakgrund i följande kontinenter:

 

Afrika 310 696

Asien 1 104 544

Europa 1 663 936

Centralamerika, Karibien och Sydamerika 152 655

Nordamerika 58 934

Oceanien 10 686

Okänd bakgrund 1915

 

 

Den 31 december 2017 hade följande antal invånare någon form av bakgrund i följande regioner:

 

Subsahariska Afrika: 242 834

 

Västasien och Nordafrika (798 932 + 67 862) 866 794

Centralasien 10 909

Sydasien 92 787

Nordostasien 75 026

Sydostasien 126 890

 

Centralamerika och Sydamerika (15 961 + 132 304) 148 265

Karibien 9280

USA och Kanada (46 328 + 7716) 54 044

 

Oceanien 366

Australien och Nya Zeeland (7942 + 2378) 10 320

 

Balkan 368 186

Balticum 56 477

Centraleuropa 188 392

Norden 647 299

Sydeuropa 88 084

Västeuropa 242 534

Östra Europa 72 964

 

Okänd bakgrund 1915

 

 

Den 31 december 2017 hade följande antal invånare någon form av bakgrund i följande länder

 

Afrika 310 696

Afrikas horn 188 135: Djibouti 768, Eritrea 51 066, Etiopien 34 668, Somalia 101 633

Centrala Afrika 7785: Burundi 4667, Centralafrikanska republiken 169, Demokratiska republiken Kongo 6750, Ekvatorialguinea 79, Gabon 56, Kamerun 2496, Kenya 6879, Kongo 1511, Rwanda 1102, São Tomé & Príncipe 20, Sydsudan 64, Tanzania 1622, Uganda 7785

Nordafrika 67 862: Algeriet 7281, Egypten 12 670, Libyen 5576, Marocko 22 288, Mauretanien 150, Sudan 7402, Tunisien 12 495

Södra Afrika 10 816: Angola 1586, Botswana 177, Comorerna 8, Lesotho 88, Madagaskar 229, Malawi 149, Mauritius 401, Moçambique 609, Namibia 254, Seychellerna 137, Swaziland 53, Sydafrika 4943, Zambia 1095, Zimbabwe 1087

Västafrika 36 098: Benin 187, Burkina Faso 143, Elfenbenskusten 1884, Gambia 10 715, Ghana 5040, Guinea 1122, Guinea-Bissau 317, Kap Verde 792, Liberia 2144, Mali 295, Niger 117, Nigeria 9094, Senegal 1692, Sierra Leone 1609, Tchad 176, Togo 771

 

Asien 1 104 544

Centralasien 10 909: Kazakstan 3064, Kirgistan 1512, Tadjikistan 522, Turkmenistan 359, Uzbekistan 5452

Nordostasien 75 026: Hongkong 1011, Japan 6034, Kina 40 742, Mongoliet 4323, Nordkorea 103, Sydkorea 20 530, Taiwan 2283

Sydasien 92 787: Bangladesh 12 907, Bhutan 54, Indien 43 249, Maldiverna 43, Nepal 1324, Pakistan 21 816, Sri Lanka 13 394

Sydostasien 126 890: Brunei 11, Filippinerna 23 291, Indonesien 5235, Kambodja 1260, Laos 908, Malaysia 2935, Myanmar 2068, Singapore 1308, Thailand 60 232, Vietnam 29 542, Östtimor 10

Västasien 798 932: Afghanistan 53 774, Bahrain 164, Förenade Arabemiraten 3873, Irak 212 978, Iran 111 686, Israel 5893, Jemen 3084, Jordanien 8687, Kuwait 5745, Libanon 62514, Oman 109, Palestina 11 316, Qatar 364, Saudiarabien 7681, Syrien211 980, Turkiet 99 084

 

Latinamerika & Karibien 157 545

Centralamerika 15 961: Belize 27, Costa Rica 810, El Salvador 5718, Guatemala 1581, Honduras 768, Mexiko 4890, Nicaragua 1543, Panama 624

Karibien 9280: Antigua & Barbuda 17, Bahamas 77, Barbados 373, Bermuda 20, Brittiska Jungfruöarna 4, Dominica 132, Dominikanska republiken 1514, Grenada 134, Haiti 328, Jamaica 864, Kuba 4925, S:t Kitts & Nevis 1, S:t Lucia 94, S:t Vincent & Grenadinerna 43, Trinidad & Tobago 754

Sydamerika 132 304: Argentina 6975, Bolivia 8086, Brasilien 13 985, Chile 57 408, Colombia 19 670, Ecuador 4492, Guyana 318, Paraguay 418, Peru 13 765, Surinam 96, Uruguay 4719, Venezuela 2372

 

Angloamerika 54 044

Kanada 7716, USA 46 328

 

Oceanien 10 686

Australien 7942, Fiji 141, Kiribati 4, Marshallöarna 1, Mikronesien 1, Nauru 4, Nya Zeeland 2378, Palau 12, Papua Nya Guinea 59, Salomonöarna 12, Samoa 68, Tonga 63, Vanuatu 1

 

Europa 1 663 936

Balkan 368 186: Albanien 5899, Bosnien 90 498, Bulgarien 13 061, Jugoslavien 138 712, Kosovo 14 106, Kroatien 16 563, Makedonien 13 624, Montenegro 1829, Rumänien 40 395, Serbien 18 554, Serbien och Montenegro 12 477, Slovenien2468

Balticum 56 477: Estland 27 322, Lettland 12 280, Litauen 16 875

Centraleuropa 188 392: Polen 136 941, Slovakien 2592, Tjeckien 2844, Tjeckoslovakien 13 171, Ungern 32 844

Norden 647 299: Danmark 106 993, Finland411 740, Island 10 310, Norge 118 256

Sydeuropa 88 084: Cypern 1652, Gibraltar 6, Grekland 32 532, Italien 24 651, Malta 369, Portugal 7600, San Marino 8, Spanien 21 266

Västeuropa 242 534: Andorra 6, Belgien 4776, Frankrike 19 902, Irland 5140, Liechtenstein 3, Luxemburg 465, Monaco 75, Nederländerna 20 070, Schweiz 7623, Storbritannien 53 360, Tyskland 114 743, Österrike 16 371

Östra Europa 72 964: Armenien 4194, Azerbajdzjan 4582, Georgien 2236, Moldavien 1460, Ryssland 29 393, Sovjetunionen 14 830, Ukraina 11 924, Vitryssland 4345

 

f d Jugoslavien: 308 831

Bosnien 90 498, Jugoslavien 138 712,Kosovo 14 106, Kroatien 16 563, Makedonien 13 624, Montenegro 1829, Serbien 18 554, Serbien och Montenegro 12 477, Slovenien 2468

 

f d Sovjetunionen 129 441

Armenien 4194, Azerbajdzjan 4582, Estland 27 322, Georgien 2236, Lettland 12 280, Litauen 16 875, Moldavien 1460, Ryssland 29 393, Sovjetunionen 14 830, Ukraina 11 924, Vitryssland 4345

 

Östeuropa: 686 019

Albanien 5899, Armenien 4194, Azerbajdzjan 4582, Bosnien 90 498, Bulgarien 13 061, Estland 27 322, Georgien 2236, Jugoslavien 138 712, Kosovo 14 106, Kroatien 16 563, Lettland 12 280, Litauen 16 875, Makedonien 13 624, Moldavien 1460, Montenegro 1829, Polen 136 941, Rumänien 40 395, Ryssland 29 393, Serbien 18 554, Serbien och Montenegro 12 477, Slovakien 2592, Slovenien 2468, Sovjetunionen 14 830, Tjeckien 2844, Tjeckoslovakien 13 171, Ukraina 11 924, Ungern 32 844, Vitryssland 4345

 

Okänd bakgrund: 1915

 

 

 

 

En femtedel av den svenska totalbefolkningen är idag synliga minoritetsinvånare och bland alla invånare mellan 0-45 år så uppgår andelen synliga minoritetsinvånare till 25%

Andelen synliga minoritetsinvånare den 31 december 2017 utifrån definitionen samtliga invånare i landet som har bakgrund i Afrika, Asien, Latinamerika, Karibien, Oceanien och Sydöstra Europa och inräknat både de utrikes födda, de adopterade, den så kallade ”andra generationen” och de blandade (d v s de som har en utrikes född och en inrikes född förälder): 19,52% motsvarande 1 975 521 invånare
 
Om också den s k ”tredje generationen” som beräknas uppgå till ytterligare 2-3% adderas utöver den siffra som här anges så innebär det att över en femtedel av den svenska totalbefolkningen numera utgörs av synliga minoritetsinvånare och bland alla invånare mellan 0-45 år så bör andelen synliga minoritetsinvånare uppgå till mellan 25-30% beroende på ålderskategori.
 
Följande västländer är numera de enda som är jämförbara med Sverige vad gäller raslig heterogenitet och mångfald (t ex ligger de nordiska grannländerna långt efter Sverige vad gäller andelen synliga minoritetsinvånare):
USA: 39% icke-vita (non-whites) (2060: 55%)
Australien: 24% utomeuropeiskt ursprung (non-European ancestry)
Kanada: 22% synliga minoritetsinvånare (visible minorities) (2036: 33%)
Frankrike: 20%?
Storbritannien: 16% icke-vita (Black, Asian and minority ethnic) (2026: 20%)
Nederländerna: 12% icke-västerländsk bakgrund
Belgien: 12%?

Ny rapport om den svenska mångfalden och segregationen

Fascinerande visualiseringar och kartograferingar av den svenska demografiska mångfalden och bostadssegregationen vilka är hämtade ur Hyresgästföreningens rapport som publicerades idag:
 
Segr.jpg
I min hemstad Motala så sticker Väster, Ekön och Charlottenberg ut, i Karlstad där jag ofta bor under veckorna så handlar det om Våxnäs, Rud och Kronoparken, på Södermalm i Stockholm där jag en gång bodde finns små enklaver av mångfald (t ex Åsögatan som ju är ett miljonprogramområde), i Söderort där jag numera bor (i Flemingsberg) blir det bara alltmer mångfald och i Uppsala där jag också har bott så sticker bl a Gottsunda, Stenhagen och Gränby ut.
Upp.jpg
Söder.jpg
Flem.jpg
Karl.jpg
Mot.jpg

Det redan hyperheterogena Sverige kommer kanske att vara ikapp USA vad gäller supermångfald om 10 år mätt utifrån utländsk och utomeuropeisk bakgrund-befolkningen

Jag kommer nog aldrig att sluta att förundras över att få leva just nu och därmed få uppleva ”IRL” (d v s i realtid) när den svenska befolkningssammansättningen snart är ikapp eller åtminstone ”nosar” på och är ”hack i häl” på USA:s befolkningssammansättning (d v s det land som just nu uppvisar och ståtar med den allra mest heterogena befolkningssammansättningen i västvärlden) vad gäller hyperheterogenitet och supermångfald och därmed också snart ”rush:ar” förbi och besegrar Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Kanada, Australien och Nya Zeeland (och ska sanningen fram så ligger inte Österrike, Tyskland och Schweiz långt därefter) som är de västländer som vi just nu ”fajtas”, tävlar och konkurrerar med samt delar andraplatsen tillsammans med efter USA vad gäller att utgöra västvärldens allra mest heterogena land ifråga om befolkningssammansättningen:
 
Idag är vi som bekant 10 miljoner invånare men redan om tio år (d v s redan år 2028) är alla vi som befinner oss s k ”legalt” och ”permanent” i riket (d v s minus alla visum-”overstayers” i form av inresande utbytesstudenter, gästforskare, arbetskraftsinvandrare o s v som ”hänger” kvar i landet av olika skäl, alla som har fått avslag på sin asylansökan och som har gått under jorden, alla s k EU-migranter, alla s k expats, alla turister o s v) hela 11 miljoner p g a den största och snabbaste befolkningsökningen i svensk historia sedan befolkningsökningen (eller för den delen befolkningsminskningen) började mätas med s k ”vetenskapliga” metoder på 1700-talet och framåt 2070-talet är ”vi” (jag är dock själv inte med då med rätt så stor sannolikhet) t o m hela 13 miljoner i landet enligt SCB:s prognos.
 
År 2028 kommer uppemot en tredjedel av alla nyfödda barn (som har koncipierats på s k naturlig väg, d v s borträknat alla nya barn som har tillkommit utanför kroppen) att födas av utrikes födda och invandrade mödrar och möjligen kommer ytterligare en femtedel av mödrarna att vara s k ”andrageneration:are” (inklusive blandade) och i samtliga fall har en majoritet av dessa mödrar någon form av utomeuropeisk bakgrund.
 
Sedan 2011 har samtidigt barnafödandet bland inrikes födda och majoritetssvenska kvinnor minskat och denna minskning har dessutom varit större än beräknat under de senaste åren och ser nog också ut att fortsätta att minska framöver mot bakgrund av att de unga majoritetssvenska ”tjejerna” är extremt högutbildade som demografisk subgrupp och förvärvsarbetar samt arbetar heltid i extremt hög grad och säkerligen kommer att fortsätta att göra så även framöver när de också snart tar över mellanchefs- och chefspositionerna från de äldre majoritetssvenska männen som går i pension.
 
År 2028 kommer uppemot en tredjedel av samtliga invånare i s k arbetsför ålder också att utgöras av utrikes födda och invandrade och antagligen kommer ytterligare en femtedel av de s k arbetsföra invånarna att utgöras av s k ”andrageneration:are” (inklusive blandade) och i samtliga fall har en majoritet av invånarna som då är ”i sina bästa år” (d v s alla invånare som är mellan 25-64 år gamla, d v s den s k arbetsföra delen av totalbefolkningen som också utgör den s k barnafödande delen av densamma) någon form av utomeuropeisk bakgrund.
 
År 2028 kommer 65-100-åringarna (d v s de som ej längre är s k arbetsföra och som ej längre är i s k reproduktiv ålder såvida de inte adopterar) att vara 100 000-tals fler än vad de är idag och bara de som är över 80 år kommer att öka med hela 50% eller med mer än (osannolika) en kvarts miljon invånare (SIC!) och den absoluta majoriteten av alla 65-plus:are i landet kommer att ha majoritetssvensk, nordisk eller europeisk bakgrund.
 
Allt detta måste dagens politik och dagens politiker ta hänsyn till och ta med i beaktande även om det kan tyckas som att det är mycket långt kvar till år 2028 för denna förändring i den svenska befolkningssammansättningen är nu helt och hållet oåterkallelig och ohejdbar och har egentligen varit så ända sedan det senaste millenieskiftet för därefter har den svenska befolkningsökningen (som då är extremt dramatisk och ”blixtsnabb” just nu) enbart berott på utomeuropeisk invandring (plus så klart även s k naturlig fruktsamhet och även alla nya adoptivbarn, donationsbarn, provrörsbarn och surrogatbarn bidrar ju självklart också med sina strån till stacken).
 
Så även om 10 år kan tyckas vara en ”evighet” (in i framtiden) just idag år 2018 så är det ett faktum att hela det svenska samhällsbygget, den svenska nationalekonomin och det svenska välfärdssystemet till mycket stora delar kommer att behöva axlas och bäras upp av landets invånare med någon form av utomeuropeisk bakgrund år 2028 för annars går helt enkelt ekvationen ihop som det heter.