Kategori: icke-vita

En pusselbit för att ”knäcka” ”SD-koden”: Andelen invånare som lever i s k utanförskap verkar öka SD:s röstsiffror

I jakten på att ”knäcka” den s k ”SD-koden”, d v s att hitta de (statistisk-demografiska) faktorer och variabler som både kan förklara och förstå varför SD växer i vissa delar av landet och bland vissa väljargrupper och som också kan förutsäga var SD kommer att växa i framtiden och inte minst hur SD:s till synes stadigt växande väljarstöd kan bekämpas, decimeras och till slut stoppas på ett effektivt sätt (såsom i ett eventuellt omval och i nästa reguljära val), så kan Hans-Eric Holmqvists examensarbete och uppsats i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna möjligen vara till hjälp:
 
”Invandring från länder utanför Europa ökar röstandet på SD, men bara om den resulterar i utanförskap för denna grupp d v s hög andel personer i aktiv ålder som varken studerar eller arbetar. Invandring i sig är snarare en faktor som minskar röstandelen för SD. Det skulle kunna tala för att en framgångsrik integration minskar stödet för SD.”
Utanförskap 2.jpg
 
Holmqvists examensarbete som lades fram i våras (d v s innan valet, och som f ö hypoteserar att SD ännu inte har ”peak:at”) går igenom ett flertal av de ”vi måste knäcka SD-koden en gång för alla”-modeller som svenska forskare har prövat fram tills dags dato och kommer fram till att antalet/andelen (utomeuropeiska) invandrare i sig inte ökar SD:s röstsiffror men när en alltför hög andel av de utomeuropeiska invandrarna hamnar i s k utanförskap (i miljonprogramsområdena) så verkar SD:s siffror gå upp rejält och inte minst så verkar detta gälla när de s k ”andrageneration:arna” (d v s de som är födda och uppväxta i Sverige och som har föräldrar som har invandrat från Afrika, Asien och Latinamerika) hamnar i s k utanförskap (d v s när ”andrageneration:arna” exempelvis varken arbetar eller studerar och oftast inte ens är arbetssökande).
Utanförskap.jpg
 
Vilka slutsatser som går att dra av detta samband som då är signifikant i siffrornas värld (d v s SD:s valresultat samvarierar helt enkelt rätt så starkt med utomeuropéernas tunna plånböcker, magra bankkonton och prekära privatekonomiska situation) är väl upp till var och en att bedöma men att så höga andelar av landets invånare med någon form av utomeuropeisk bakgrund är fattiga och marginaliserade resulterar uppenbarligen inte bara i misslyckade skolresultat och lågt valdeltagande eller i spektakulära skjutningar och mord och uppmärksammade bilbränder och s k förortsupplopp utöver allt annat mänskligt lidande som alltför många utomeuropéer tvingas genomlida i form av arbetslöshet, bidragsberoende, missbruk, passivisering och nedsatt fysisk och psykisk hälsa.

Sveriges Radio och Sveriges Television fortsätter att tala om ”personer med utländskt utseende”

Sveriges Radio (Ekot) och Sveriges Television (Rapport) fortsätter uppenbarligen att beskriva icke-vita (och i detta fall icke-vita i Tyskland) som att de har ett ”utländskt utseende”: Visst förstår jag att ett mycket stort antal svenskspråkiga (färgblint antirasistiska) radiolyssnare och tv-tittare med all sannolikhet skulle uppröras, bli arga och kanske t o m bli ledsna om Sveriges Radio och Sveriges Television i stället hade använt beteckningen icke-vita för att beskriva de personer som tyska högerextremister har trakasserat, hotat och jagat i Chemnitz men det finns ändå bättre beskrivningar än att fortfarande idag år 2018 tala om ”personer med utländskt utseende” (såsom exempelvis ”människor med ett utomeuropeiskt ursprung”).
 
 
”Han ifrågasatte att det skulle ha förekommit hetsjakt mot personer med utländskt utseende vid demonstrationerna som högerradikala grupper arrangerade.”

Det enda sättet att decimera SD:s valresultat på söndag är att få landets 100 000-tals ”röstskolkande” och ”soffliggande” väljare med utomeuropeisk bakgrund att rösta

Det finns just nu bara ett enda sätt (kvar) att decimera SD:s valresultat på söndag – att få landets 100 000-tals ”röstskolkande” och ”soffliggande” väljare med någon form av utomeuropeisk bakgrund att gå och rösta!
 
På söndag får totalt 7 492 837 av landets invånare rösta i samtliga tre val och av dessa har kring 1 miljon utländsk och numera främst utomeuropeisk bakgrund.
 
På söndag får också totalt 7 861 568 av landets invånare rösta i landstings- och kommunvalen och av dessa har kring 1 miljon utländsk och numera främst utomeuropeisk bakgrund och de resterande 368 731 röstberättigade är utländska medborgare och varav de allra flesta också numera har utomeuropeisk bakgrund.
 
Tyvärr röstar endast kring 70% av landets röstberättigade med någon form av utländsk bakgrund att jämföra med över 90% av landets väljare med majoritetssvensk bakgrund och bland väljarna med utomeuropeisk bakgrund ser det riktigt katastrofalt ut:
 
I landets cirka 160 miljonprogramsområden som numera domineras av invånare med utomeuropeisk bakgrund och där en försvarlig andel av hela den svenska totalbefolkningen numera bor och lever så ligger valdeltagandet tyvärr på ej mer än mellan 45-60% och detsamma gäller bland landets invånare med någon form av bakgrund i fr a Afrika och Asien (och tyvärr gäller detta även landets 10 000-tals s k ”andrageneration:are” med utomeuropeisk bakgrund, d v s t o m de ”röstskolkar” och ”soffligger” i mycket hög utsträckning trots att de är födda och uppvuxna i Sverige).
Då mellan 55-65% av väljarna med utomeuropeisk bakgrund röstar röd-grönt när de väl röstar och då möjligen endast kring 7-10% av utomeuropéerna (främst latinos/latinas, asiater samt kristna afrikaner och kristna från den s k MENA-regionen) röstar på SD så skulle ett ökat valdeltagande på söndag bland de 100 000-tals väljarna med utomeuropeisk bakgrund verkligen göra (matematisk-statistisk) skillnad vad gäller att minska SD:s röstandel och därför hoppas i alla fall jag på ett (valdeltagande)under ute i landets alla miljonprogramsområden nu på söndag.
 
Samtidigt har jag också all respekt för att väldigt många utomeuropéer inte vill ha med ”svennarnas värld” och majoritetssamhället att göra (och naturligtvis av en massa olika anledningar) och utomeuropéerna får heller inte behandlas som valboskap som ska mobilseras i ett ödesval (”slaget om svenskheten”-valet) som kanske kan betraktas som ett slags”inbördeskrig” mellan två djupt polariserade läger vilka väl mestadels befolkas av majoritetsinvånare.

Ett antal frågor kring SVT:s Uppdrag gransknings kartläggning av de som har dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt: Framgår det även att det är flickor och kvinnor med utländsk bakgrund som är överrepresenterade bland offren samt att pojkar och män med utomeuropeisk bakgrund döms oftare och hårdare?

Nu har SVT:s Uppdrag granskning kartlagt och kategoriserat samtliga som har lagförts för våldtäkt eller försök till våldtäkt i en svensk tingsrätt under de senaste fem åren och delat upp dessa på inrikes och utrikes födda samt specificerat om de har utomeuropeisk bakgrund eller ej och fr a om de har bakgrund i den s k MENA-regionen och i subsahariska Afrika samt i vissa ursprungsländer såsom Afghanistan.
 
Förutom att public service-företaget SVT:s kartläggning och sändning är närmast perfekt ”tajmad” (d v s Uppdrag granskning-programmet som sänds ikväll och som bl a låter brottsoffer samt debattörer som Joakim Lamotte, Ann Heberlein och Mustafa Panshiri komma till tals liksom en till synes ångerfull Jerzy Sarnecki kommer antagligen eller åtminstone möjligen att påverka valutgången då frågan om utomeuropeiska män och sexuella trakasserier och sexualbrott har debatterats intensivt under de senaste åren och engagerar långt fler i väljarkåren än både skjutningar, mord, bilbränder och s k upplopp i miljonprogramsområdena) så undrar en samtidigt, när nu SVT ändå ”är igång”, varför SVT:s statistik inte redovisar de s k andrageneration:arna, de adopterade (dock är de kanske medräknade i gruppen utrikes födda) och de blandade med utomeuropeisk bakgrund (d v s SVT verkar enbart ha fokus på invandrarna med utomeuropeisk och i praktiken med utomvästerländsk bakgrund, d v s de utrikes födda) vilka tyvärr sannolikt också är rejält överrepresenterade i sammanhanget samt om SVT också kommer att redovisa att mycket tyder på att det är flickor och kvinnor med utländsk bakgrund som är överrepresenterade bland offren (och inte majoritetssvenska flickor och kvinnor) samt att mycket tyder på att pojkar och män med utomeuropeisk bakgrund både fälls oftare och döms hårdare för sexualbrott än majoritetssvenska pojkar och män vilka då oftare kommer undan och får lindrigare straff jämfört med de förstnämnda i de fall då de döms (d v s kommer Uppdrag granskning enbart att intervjua majoritetssvenska brottsoffer och kommer Uppdrag granskning att redovisa siffror som indikerar att flickorna och kvinnorna i miljonprogramsområdena är kraftigt överrepresenterade som offer för sexualbrott samt att pojkarna och männen med utomeuropeisk bakgrund döms oftare och hårdare när de misstänks för att ha begått ett sexualbrott?):
 
 
”58 procent av de som dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt de senaste fem åren är födda utomlands.
 
• Tittar man bara på försök till och fullbordade överfallsvåldtäkter – där offer och gärningsman inte känner varandra – är siffran ännu högre. Drygt åtta av tio dömda gärningsmän är födda i ett annat land. 40 procent av dessa har varit i Sverige ett år eller mindre.
 
• Kartläggningen visar också att över hälften av de dömda gärningsmännen är födda utanför Europa – 427 av 843. Nästan 40 procent är födda i Mellanöstern eller Afrika. När det gäller överfallsvåldtäkter är 97 av 129 födda utanför Europa.”

Högskoleutbildade invandrare har svårare att få ett jobb som matchar deras utbildningsnivå i Stockholm jämfört med hur situationen ser ut i Malmö

En ny rapport från fackförbundet Unionen som undersöker situationen för samtliga högskoleutbildade flyktinginvandrare och flyktinganhöriginvandrare som fick uppehållstillstånd i Sverige 2000, 2005 och 2010 (och varav i stort sett alla är utomeuropéer) visar att det å ena sidan går betydligt bättre för högutbildade invandrare att få jobb men att det ändå tar många år även för dem att dels komma i arbete överhuvudtaget och att dels inneha ett arbete som matchar deras utbildningsnivå och detta samtidigt som den svenska högkonjunkturen går på högvarv och hela 75% av samtliga yrken numera är bristyrken och särskilt gäller det just SACO- och akademikeryrkena – d v s det saknas just nu 10 000-tals högutbildade att anställa samtidigt som 10 000-tals högutbildade utomeuropéer går utan arbete alternativt har ett arbete som de är överkvalificerade för och tyvärr går det allra sämst för de högutbildade invandrarna i Stockholm och huvudstadsregionen medan det går bäst för dem som bor i Malmö:
 
Stockholm:
högskoleutbildade inrikes födda som har ett arbete som kräver högskoleutbildning: 93%
högskoleutbildade invandrare som har ett arbete som kräver högskoleutbildning efter tio års vistelse i landet: 28%
 
Göteborg:
högskoleutbildade inrikes födda som har ett arbete som kräver högskoleutbildning: 92%
högskoleutbildade flyktinginvandrare som har ett arbete som kräver högskoleutbildning efter tio års vistelse i landet: 36%
 
Malmö:
högskoleutbildade inrikes födda som har ett arbete som kräver högskoleutbildning: 93%
högskoleutbildade flyktinginvandrare som har ett arbete som kräver högskoleutbildning efter tio års vistelse i landet: 42%
 
 
”Efter 15 år i Sverige har i snitt fyra av 10 flyktinginvandrare ett kvalificerat arbete som motsvarar personens utbildning.
 
– Detta i ett läge när arbetsmarknaden skriker efter kompetens. Siffrorna är på tok för dåliga. Det borde gå att hitta arbete som motsvarar utbildningsnivån i högre utsträckning, säger Henrik Ehrenberg.
 
Malmö är bäst på att ta tillvara på kompetens, där har en tredjedel av flyktinginvandrarna kvalificerade yrken efter fem år i landet. Stockholm däremot ligger under rikssnittet, med en femtedel i kvalificerade arbeten.
 
– Vi vet inte vad det beror på, men det är något som borde ligga i Stockholmregionens intresse att analysera. Varför verkar det fungera bättre i Malmö. Vad är det de gör som vi missar? Företagen i Stockholm borde också fråga sig om det finns en kompetensbank som de inte känner till eller kommer åt.”
 
(…)
 
”Att inte ta tillvara på befintlig kompetens får stora konsekvenser för den enskilde – men också för samhället, enligt Henrik Ehrenberg.
 
– Förutom att företagen missar en potentiell möjlighet att växa kommer enskilda personer att få ett sämre arbetsliv, troligen tjäna mindre pengar, vilket i sin tur innebär mindre skatteinkomster till statskassan. Det har varit en alltför negativ ton i diskussionen kring invandring och arbetskraft, för det finns massor med sektorer som behöver de här personerna. Fokus måste i stället ligga på vad som behöver göras för att de ska nå sin fulla potential.”

Ny rapport om de 100 000-tals unga vuxna som inte klarar skolan och som vare sig arbetar eller studerar

Under pågående Almedalsveckan ”duggar” rapporterna tätt och nu har Lärarnas riksförbund utkommit med en rapport som undersöker konsekvenserna av de massavhopp och massmisslyckanden i skolan som leder till att 100 000-tals unga vuxna idag vare sig arbetar eller studerar och är bidragsberoende och som också innehåller en pedagogisk men också brutal visualisering av hela problemkomplexet.
Namnlöst.jpg
 
Medan 15% per årskull går ut grundskolan (d v s 9:an och högstadiet) med ofullständiga betyg så fullföljer inte hela 34% som påbörjar gymnasiestudier gymnasieskolan (d v s över en tredjedel hoppar av i förtid eller går ut gymnasieskolan med ofullständiga betyg) och därtill så fullföljer inte hela 33% av alla de som påbörjar högskolestudier högskolan (d v s en tredjedel hoppar av i förtid eller går ut högskolan med ofullbordade studier och med en ofullständig examen).
 
Tyvärr har en absolut majoritet av de barn, ungdomar och unga vuxna som misslyckas i både grundskolan, gymnasieskolan och högskolan utomeuropeisk bakgrund. För varje år som går skapas därför en snabbt växande och formidabel ”miniarmé” av unga vuxna som antingen inte har gått ut grundskolan med fullständiga betyg eller som har hoppat av gymnasiet och som redan räknar närmare 200 000 invånare och som fram tills år 2030 beräknas växa till en halv miljon invånare enligt Lärarnas riksförbunds beräkningar. Denna mycket stora grupp av unga vuxna som oftast vare sig studerar eller arbetar blir för varje år som går allt äldre och alltför många av dem blir med åren beroende av olika former av semikriminella inkomster och i alltför många miljonprogramsområden runtom i landet är mellan 20-40% av alla unga vuxna (18-25 år) beroende av ekonomiskt bistånd. 
 
 
”En av tre går inte ut gymnasiet tre år efter att de börjat. För de som misslyckas redan i grundskolan kantas skolvägen av mobbning, stök och täta lärarbyten betydligt oftare jämfört med de som blir behöriga till gymnasiet, enligt en undersökning från Lärarnas riksförbund.
 
Föräldrar till barn som misslyckats i grundskolan vittnar om betydligt större problem med mobbning, stök i klassrummet och många lärarbyten under sina barns tid i grundskolan jämfört med föräldrar till barn som blev behöriga. Det visar en undersökning som Lärarnas riksförbund låtit göra.
 
Undersökningen kan inte slå fast ett orsakssammanband, det vill säga om de upplevda problemen i skolan är orsaken till att elever misslyckas, men Lärarnas riksförbunds ordförande Åsa Fahlén ser det som högst sannolikt.
 
– Vi har inte en likvärdig skola. Vi har inte en skola som klarar av det kompensatoriska uppdraget. Här blir det tydligt att skolan ser ut på ett visst sätt för vissa elever och på ett helt annat sätt för andra elever, säger Åsa Fahlén.”
 

Inkomstskillnaderna och klyftorna i ekonomisk standard fortsätter att öka och klass är numera alltmer detsamma som ras i dagens Sverige när de icke-vita invånarna sackar efter alltmer

SCB:s nya rapport om inkomstskillnaderna och skillnaderna i ekonomisk standard i Sverige som publicerades idag visar tyvärr det som OECD och andra överstatliga aktörer har påpekat på senare tid – inkomstskillnaderna har ökat kraftigt i landet sedan 1991 (fram tills 1991 var Sverige möjligen världens mest jämlika land sett till inkomster, standardnivåer och förmögenheter) och ökar mer i Sverige än i andra OECD-länder (beroende på att Sverige fortfarande är mer jämlikt än nästan alla andra västländer och i-länder, d v s utgångsläget sedan 1991 ser annorlunda ut i Sverige än i andra s k utvecklade länder) och tyvärr är det utomeuropéerna (och fr a de som är födda i Afrika och Asien) som blir allt snabbare omsprungna av majoritetsinvånarna och av de invånare i landet som har bakgrund i övriga Norden och tyvärr är det som allra värst för de utomeuropeiska barnhushållen (samtliga siffror i rapporten härrör från inkomståret 2016 och tyvärr tyder det mesta på att det snarare har blivit värre än bättre sedan dess för utomeuropéerna):
 
”År 2016 hade de utrikes födda en ekonomisk standard som motsvarade 77 procent av den ekonomiska standarden för personer födda i Sverige. Andelen har dock varit i stort oförändrad sedan 2010. År 1991 var motsvarande andel 90 procent, det vill säga skillnaderna har ökat mellan utrikes och inrikes födda personer.”
 
Namnlöst.jpg
 
Invånare födda i Sverige har i genomsnitt en betydligt högre inkomst än invånare födda utomlands: För födda i Sverige låg medianvärdet 2016 på 325 000 kronor men för utrikes födda var beloppet 231 000 kronor. Det betyder att utrikes födda uppnådde 71 procent av inrikes föddas inkomst. För kvinnor var andelen 69 procent och för män 72 procent. Personer födda i övriga Norden ligger på ungefär samma nivå som personer födda i Sverige medan personer födda i Asien och Afrika hade en medianinkomst på 54 respektive 46 procent av vad personer födda i Sverige hade.
 
Av de utrikes födda invånarna hade personer födda i Oceanien (inkluderar Australien och Nya Zeeland) allra högst ekonomisk standard 2016: De låg på nästan exakt samma nivå som personer födda i Sverige. Lägst ekonomisk standard hade personer födda i Afrika och Asien, 61 respektive 69 procent av den standard som personer födda i Sverige uppvisar. Även bland invånare födda i Afrika och Asien som har bott i Sverige i över 20 års tid så uppvisar en fjärdedel en låg ekonomisk standard.
Namnlöst 2.jpg
 
År 2016 hade utrikes födda barn en ekonomisk standard som låg på 58 procent av vad barn med föräldrar födda i Sverige hade och allra lägst ekonomisk standard hade de barn som är födda i Afrika och Asien.
 
OBS: Naturligtvis finns det också fattiga danskar och australiensare och alla chilenare, etiopier, irakier, turkar, afghaner, vietnameser och kineser är inte fattiga och inte alla utomeuropeiska barn förstår heller att de är fattiga och lider inte heller nödvändigtvis av att de är det och att ha en fast heltidstjänst och en skapligt hög inkomst och en skapligt hög ekonomisk standard som de allra flesta majoritetssvenskar trots allt har idag betyder inte automatiskt detsamma som att vara vare sig lyckad eller lycklig.