Category: icke-vita

Över hälften av landets arbetslösa har idag utomeuropeisk bakgrund och vilket aldrig någonsin har hänt tidigare i svensk historia

Arbetsförmedlingen senaste verksamhetsstatistik som kom idag och som täcker mars månad i år (d v s det är alltid någon veckas eftersläpning i statistiken) visar att utomeuropéerna med all sannolikhet utgör en bra bit över 50% av Sveriges samtliga arbetssökande i skrivande stund och vilket aldrig någonsin har hänt tidigare i svensk historia.
 
Arbetslösheten fortsatte i mars att sjunka bland de inrikes födda och framför allt bland landets majoritetssvenskar och är nu nere på de rekordlåga nivåer som gällde under den socialistiska välfärdsstatens guldålder på 1950-, 60-, 70- och 80-talen medan hela 47% av samtliga arbetslösa idag är födda utanför Europa och i huvudsak har de bakgrund i subsahariska Afrika och i Mellanöstern och av samtliga arbetssökande som är utrikes födda så utgjorde de som är födda utanför Europa osannolika 82% i mars månad – d v s de allra flesta invandrare som är födda i Norden och Europa har idag ett arbete.
 
Då en mycket hög andel av de 163 000 inrikes födda arbetslösa är s k ”andrageneration:are” med föräldrar som är födda utanför Europa så går det just nu och tyvärr med fog att säga att en bra bit över hälften av landets alla arbetslösa har någon form av utomeuropeisk bakgrund och möjligen kring 55-60%. Utöver de aktivt arbetssökande så tillkommer tyvärr 100 000-tals invånare med utomeuropeisk bakgrund som inte förvärvsarbetar överhuvudtaget och som därför inte ens är med i Arbetsförmedlingens statistik och som både utgörs av invandrade och s k ”andrageneration:are”.

De barn och unga som mår sämst får minst hjälp mot psykisk ohälsa

En ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin visar att de barn och ungdomar som högst sannolikt mår allra sämst och far mest illa i Stor-Stockholm, d v s barn och unga med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena, är de som får minst hjälp mot psykisk ohälsa från primärvården medan de majoritetssvenska barnen och ungdomarna som växer upp med högutbildade höginkomsttagarföräldrar i välbärgade områden får mest hjälp:
 
 
”I fjol fick 12 600 barn och ungdomar i Stockholms län hjälp mot psykisk ohälsa från primärvården. Men stödet når inte ut jämnt över länet, fler får stöd i välbärgade områden än i utsatta förorter.”
 
(…)
 
”Till exempel har drygt 4 procent av Lidingös 0–18-åringar gjort minst ett besök inom första linjen medan det var mindre än 0,5 procent i Rinkeby-Kista. Detta antyder, enligt uppföljningsrapporten, att det finns stora mörkertal av barn i behov av hjälp, vilket även tillgänglig forskning visar.”
29432564_10155516585925847_3708180772302094336_n.jpg
 
OBS: Naturligtvis går det också att må dåligt med föräldrar som aldrig är hemma och alltid jobbar, som ständigt är på resa runtom i landet eller utomlands och som är permanent karriärstressade och ständigt på jakt efter att tjäna ännu mer pengar.

32 kommuner med s k utsatta stadsdelar erhåller miljardbelopp för att bekämpa segregationen

För alla ”kalenderbitare” som undrar över exakt vilka 32 kommuner som nu ska erhålla miljardbelopp av den sittande antirasistiska regeringen för att motverka segregationen, fattigdomen, de låga skolresultaten, den höga arbetslösheten, det höga bidragsberoendet och det låga valdeltagandet som gäller i en eller flera stadsdelar (d v s ”förorter” och miljonprogramsområden med invånare som har utomeuropeisk bakgrund) i dessa kommuner.
 
För övrigt så kan det vara intressant att nämna att landets 61 mest s k utsatta stadsdelar (för en lista över dessa – se https://tobiashubinette.wordpress.com/2017/06/23/forort-fattigdom) vilka alla numera är miljonprogramsområden med invånare som har utomeuropeisk bakgrund idag innehåller hela 600 000 invånare (d v s hela 6% av totalbefolkningen) och hela 10% av landets samtliga barn och ungdomar p g a att medelåldern är extremt låg i dessa områden p g a att fruktsamhetstalen är betydligt högre där än i de majoritetssvenska stadsdelarna.
 
I dessa ”förorter” har hela 3% av lägenheterna mellan 10-30 folkbokförda invånare, hela 40% av barnen och ungdomarna går ut grundskolan (d v s högstadiet och 9:an) utan godkänga betyg, mellan 40-67% av samtliga invånare i dessa ”förorter” har en årsinkomst (innan skatt) som understiger 100 000 kronor och höga procentsiffror är därtill (d v s utöver de 40-67 procenten) nolltaxerare (d v s de saknar helt och hållet en inkomst överhuvudtaget) och mellan 50-60% av invånarna i dessa ”förorter” är utrikes födda medan de resterande procenten (d v s 40-50%) i huvudsak utgörs av s k ”andrageneration:are” och s k ”blandade” liksom även av ett snabbt växande antal s k ”tredjegeneration:are” och de allra flesta har bakgrund i Afrika, Asien, Mellanöstern, Latinamerika och Karibien:
 
Borlänge
Borås
Botkyrka
Eskilstuna
Filipstad
Gävle
Göteborg
Halmstad
Helsingborg
Huddinge
Järfälla
Jönköping
Katrineholm
Karlskrona
Kristianstad
Landskrona
Linköping
Malmö
Motala
Norrköping
Nyköping
Perstorp
Sandviken
Stockholm
Södertälje
Trollhättan
Uddevalla
Uppsala
Västerås
Växjö
Åstorp
Örebro

Ungdomsbarometern är inte bara Sveriges största ungdomsenkät utan Sveriges största enkät bredvid Stockholms stads medborgarundersökning som använder sig av jämlikhetsdatametoden

Sedan flera år tillbaka har jag ”i all tysthet” deltagit i att hjälpa ett flertal myndigheter, organisationer och företag (såsom t ex Stockholms stad, Sverok och Invandrarindex) vad gäller att utforma frågeformulär och enkäter i enlighet med den bland antirasister och antifascister på både höger- och vänsterkanten så utskällda, kritiserade, fruktade och föraktade jämlikhetsdatametoden och framför allt så har det handlat om att skapa bakgrundsvariabler som motsvarar de (fem av sju) diskrimineringsgrunder som inte går att hitta i folkbokföringsregistret och därmed inte heller (via registerdata) i den offentliga statistiken.
Namnlös.jpg
 
OBS: Jämlikhetsdata är då inte förbjudet och mot lagen och inga samer blir registrerade, inga romer blir förtryckta, inga judar blir attackerade, inga muslimer blir fängslade, inga homosexuella blir internerade, inga transpersoner blir trakasserade, inga personer med funktionsvariationer blir diskriminerade och inga tornedalingar, sverigefinnar, kurder, assyrier eller syrianer blir utsatta!
 
Namnlöst.jpg
Ett företag som jag tidigt var i kontakt med och hjälpte och som långt innan jämlikhetsdatadebatten ”brakade loss” intresserade sig för jämlikhetsdatafrågan var Ungdomsbarometern och jag läser nu med glädje att Ungdomsbarometerns senaste undersökning från 2017, som är Sveriges största enkätundersökning som riktar sig till ungdomar och som sedan flera år tillbaka bl a frågar om regional och kontinental bakgrund för att fånga diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet, nationellt ursprung eller hudfärg och tidigare även har frågat om språk, nu också för första gången har inkluderat gruppen ickebinära:
 
 
utdrag ur Ungdomsbarometerns tidigare resultat:
 
En amerikansk konspiration låg bakom 11 september 2001: instämmer
icke-vita ungdomar: 32%
vita svenska ungdomar: 11%
 
En politisk konspiration låg bakom Palmemordet: instämmer
icke-vita ungdomar: 25%
vita svenska ungdomar: 11%
 
Ökat stöd till landsbygden: mycket viktigt
vita svenska ungdomar: 37%
icke-vita ungdomar: 24%
 
Minskad invandring: mycket viktigt
vita svenska ungdomar: 19%
icke-vita ungdomar: 13%
 
Sverige bör ta emot färre flyktingar: instämmer
vita svenska ungdomar: 39%
icke-vita ungdomar: 29%
 
Man bör vara beredd att offra sitt liv för sitt land: instämmer
icke-vita ungdomar: 27%
vita svenska ungdomar: 17%
 
Ibland är det nödvändigt att censurera böcker, filmer, tidningar etc.: instämmer
icke-vita ungdomar: 32%
vita ungdomar med utländsk bakgrund: 19%
 
Statliga myndigheter övervakar alla medborgare i Sverige: instämmer
vita ungdomar med utländsk bakgrund: 38%
vita svenska ungdomar: 21%

”Andrageneration:arna” fortsätter att vara den mest brottsutsatta demografiska subgruppen i landet och särskilt gället det sexualbrott

Brottsförebyggande rådets (BRÅ) nya nationella trygghetsundersökning ”NTU 2017” som publicerades alldeles nyligen är en sorglig läsning för de s k ”andrageneration:arnas” del, d v s landets alla invånare som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar och varav det absoluta flertalet idag har utomeuropeisk och utomvästerländsk bakgrund och varav flertalet är bosatta i miljonprogramsområdena:
 
Det är verkligen och alltmer de s k ”andrageneration:arna”, som dessutom är en mycket snabbt växande demografisk subgrupp i den svenska totalbefolkningen (snart kommer f ö även de s k ”andrageneneration:arna” att gå om de riktiga invandrarna i antal), som är de mest brottsutsatta i landet samtidigt som de litar på polisen och rättsväsendet i allra minst utsträckning.
 
Här nedan följer ett axplock oerhört tragiska och deprimerande siffror om de s k andrageneration:arnas” utsatta och tyvärr nog alltmer utsatta situation – d v s detta är fruktansvärda siffror som verkligen illustrerar fattigdomen, proletariseringen, otryggheten, våldet, skjutningarna, de katastrofala skolresultaten och den skyhöga arbetslösheten bland de unga ”andrageneration:arna” i miljonprogramsområdena runtom i landet:
 
procentandel som är utsatta för sexualbrott:
”andrageneration:are”: 7,9% (siffran är sannolikt fördubblad bland ”andragenerations”-kvinnorna och möjligen tredubblad bland ”andragenerations”-tjejerna i ålderskategorin 15-25)
majoritetssvenskar: 5,2%
OBS: NTU 2017 säger inget om vem/vilka som utsätter ”andragenerations”-tjejerna för sexualbrott.
 
procentandel som är utsatta för sexualbrott av allvarlig karaktär:
”andrageneration:are”: 1,9% (siffran är sannolikt fördubblad bland ”andragenerations”-kvinnorna och möjligen tredubblad bland ”andrangenerations”-tjejerna i ålderskategorin 15-25)
majoritetssvenskar: 1,1%
OBS: NTU 2017 säger inget om vem/vilka som utsätter ”andrangenerations”-tjejerna för sexualbrott.
 
procentandel som är utsatta för misshandel:
”andrageneration:are”: 4,7%
majoritetssvenskar: 3,1%
 
procentandel som är utsatta för personrån:
”andrageneration:are”: 2,1%
majoritetssvenskar: 1,2%
 
procentandel som är utsatta för hot:
”andrageneration:are”: 11,8% (siffran är sannolikt fördubblad bland ”andragenerations”-männen och möjligen tredubblad bland ”andrangenerations”-killarna i ålderskategorin 15-25)
majoritetssvenskar: 7,7%
OBS: NTU 2017 säger inget om vem/vilka som hotar ”andrangenerations”-killarna.
 
procentandel som är utsatta för trakasserier:
”andrageneration:are”: 8,7%
majoritetssvenskar: 5,2%
 
procentandel som är utsatta för nätkränkning:
”andrageneration:are”: 3,4%
majoritetssvenskar: 1,8%
 
procentandel som känner sig otrygga:
”andrageneration:are”: 32%
majoritetssvenskar: 26%
 
procentandel som känner oro för att utsättas för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp
”andrageneration:are”: 17% (siffran är sannolikt fördubblad bland ”andragenerations”-kvinnorna och möjligen tredubblad bland ”andrangenerations”-tjejerna i ålderskategorin 15-25)
majoritetssvenskar: 11%
OBS: NTU 2017 säger inget om vem/vilka som ”andragenerations”-tjejerna är rädda för.
 
procentandel som har stort förtroende för polisen och rättsväsendet
”andrageneration:are”: 36%
majoritetssvenskar: 42%

En statistisk översikt över den svenska minoritetslitteraturen

Den svenska minoritetslitteraturen definierad utifrån samtliga författare som har publicerat sig på svenska och som har någon form av bakgrund i Afrika, Asien, Mellanöstern, Latinamerika, Karibien och Oceanien samt i sydöstra Europa och i f d Jugoslavien: ca 500 titlar
 
genrer och kategorier:
romaner och självbiografier: 180
diktsamlingar och dikter: 100
antologier: 80
reportageböcker, essäer och artikelsamlingar: 63
kokböcker, handböcker och guider: 24
novellsamlingar och noveller: 8
pjässamlingar och pjäser: 8
barn- och ungdomsböcker: 5
fotoböcker och seriealbum: 4
 
invandrar- och minoritetskategorier:
adopterade: 87 (fr a från Asien)
afghaner: 1
afrosvenskar: 59 (fr a blandade)
araber: 28 (fr a från Irak)
assyrier, syrianer, mandéer och maroniter: 19 (fr a syrianer)
blandade: 89 (fr a afrosvenskar)
greker: 19
iranier: 74
f d Jugoslavien och sydöstra Europa: 19 (fr a bosnier)
kurder: 29 (fr a från Turkiet)
latinamerikaner: 59 (fr a chilenare)
maorier: 1
sydasiater: 28 (fr a blandade)
turkar: 5
öst- och sydostasiater: 67 (fr a adopterade)
 
årlig utgivning
1969-79 (11)
1980 (1)
1981 (1)
1982 (2)
1983 (0)
1984 (3)
1985 (2)
1986 (0)
1987 (2)
1988 (5)
1989 (3)
1990 (3)
1991 (3)
1992 (2)
1993 (5)
1994 (6)
1995 (6)
1996 (7)
1997 (7)
1998 (8)
1999 (7)
2000 (8)
2001 (11)
2002 (12)
2003 (18)
2004 (17)
2005 (17)
2006 (19)
2007 (9)
2008 (18)
2009 (13)
2010 (16)
2011 (25)
2012 (25)
2013 (18)
2014 (35)
2015 (28)
2016 (37)
2017 (36)

Om landets folkvalda politiker med utomeuropeisk bakgrund

Det totala antalet folkvalda politiker i samtliga genom fria och allmänna val politiskt tillsatta församlingar (OBS: exkluderande kyrkovalet) som hade någon form av utomvästerländsk bakgrund (d v s i Afrika, Asien och Latinamerika) mellan 2006-10 och mellan 2010-14 (d v s under två mandatperioder och i samtliga kommuner och landsting samt i riksdagen och oavsett vilket parti de representerade):
 
födda i Afrika: 103
födda i Sverige med en eller två föräldrar födda i Afrika: 16 (OBS: de allra flesta var blandade och oftast hade de en far född i Afrika och en mor född i Sverige)
 
födda i Asien (inklusive i Mellanöstern/Västasien): 372
födda i Sverige med en eller två föräldrar födda i Asien (inklusive i Mellanöstern/Västasien): 71 (OBS: många var blandade och oftast hade de en far född i Asien inklusive i Mellanöstern/Västasien och en mor född i Sverige)
 
födda i Latinamerika: 88
födda i Sverige med en eller två föräldrar födda i Latinamerika: 14 (OBS: de flesta var blandade och oftast hade de en far född i Latinamerika och en mor född i Sverige)
 
Ovanstående folkvalda politiker med utomeuropeisk och utomvästerländsk bakgrund utmärkte sig genom att uppvisa den allra högsta utbildningsnivån (hela 57% av dem hade en högskoleutbildning och vilket indikerar att det är svårt för utomeuropéerna att bli politiker utan att ha en högskoleutbildning) och en relativt låg medelålder (66% var mellan 18-49 år gamla) och en hög andel var kvinnor (över 42%) jämfört med de majoritetssvenska folkvalda politikerna mellan 2006-10 respektive mellan 2010-14.
 
Slutligen var de folkvalda politikerna med utomeuropeisk och utomvästerländsk bakgrund kraftigt underrepresenterade överhuvudtaget liksom som s k toppkandidater och som oppositionsledare, kommunstyrelseledamöter, landstingsråd o s v (d v s på de högre maktpositionerna i politiken) och som grupp uppvisade de också en hög genomströmning, d v s en hög andel satt bara under en mandatperiod och ställde bara upp en enda gång (och vilket indikerar att det är svårt för utomeuropéerna att upprätthålla en politisk karriär över en längre tid).
 
Inför 2018 års (tre) val så är andelen utomeuropéer som har rösträtt (tyvärr kommer högst sannolikt en mycket hög andel av dem att inte rösta överhuvudtaget) större än någonsin tidigare sedan (den parlamentariska) demokratin infördes i Sverige för 100 år sedan men det mesta tyder på att ovanstående tendenser kommer att kvarstå, d v s en kraftig underrepresentation ”rakt av” samt en generellt låg rankning på kandidatlistorna/valsedlarna och efter de tre valen en sannolikt låg representation på (en högre) maktnivå.