År 2025 har uppemot 35-40% av totalbefolkningen någon form av utländsk bakgrund

Idag (d v s den 31 december 2015) är 1 676 264 invånare eller 17 procent av hela befolkningen född utomlands och totalt har 2 911 881 invånare eller 29,5% av totalbefolkningen någon form av utländsk bakgrund och hälften av dessa har utomeuropeisk bakgrund.
 
År 2025 förväntas närmare 2,5 miljoner invånare att vara utrikes födda och år 2060 antas 22% eller närmare 3 miljoner invånare vara födda utanför Sverige. Inräknat de som har utländsk bakgrund och som är födda och uppvuxna i Sverige så innebär det att år 2025 har 35-40% utländsk bakgrund och år 2060 har uppemot 45-50% det, och varav merparten har utomeuropeisk bakgrund då invandringen från Norden, Europa och övriga västvärlden minskar över tid.
 
Då uppemot 90% av de som invandrar är under 45 år gamla, och då en hög andel av den infödda majoritetsbefolkningen tillhör de äldre ålderskohorterna så innebär det att år 2025 så kommer gruppen utrikesfödda i arbetsför ålder (25-64 år) att ha ökat med en halv miljon medan gruppen Sverigefödda ej kommer att ha ökat i antal överhuvudtaget p g a de stora pensionsavgångarna, och en alltmer växande andel av de Sverigefödda utgörs dessutom av de s k ”andrageneration:arna” liksom av ”tredjegeneration:are”.
 
De utrikes födda utgör redan idag 22% av alla invånare i arbetsför ålder och om tio år så kommer de att utgöra närmare 30% och tillsammans med ”andrageneration:arna” så innebär detta att långt över 40% av alla invånare mellan 25-64 år kommer att ha utländsk bakgrund år 2025 varav en majoritet har utomeuropeisk bakgrund.
 
Då medellivslängden hela tiden ökar, och särskilt för majoritetssvenskarna och de nordiska, europeiska och västerländska invandrarna och deras barn, så innebär allt detta i praktiken att invånarna med utländsk och fr a med utomeuropeisk kommer att behöva ”försörja” en hög andel av invånarna med majoritetssvensk och västerländsk bakgrund.
 
Även bland de ”nya” invånarna hittas stora skillnader, d v s bland de nyfödda: För Sverigefödda beräknas fruktsamhetstalet landa på 1,88 och för utrikes födda rakt av på 1,97 och bland utomeuropéer som kommer från länder med s k lågt HDI (fattiga, ej industrialiserade o s v) så handlar det om fruktsamhetstal på mellan 2,29-3,21.
 
Vi är helt enkelt i rasande takt på väg emot en hypermångfaldssituation som inte står långt efter USA, d v s inom en nära framtid är det USA och Sverige tillsammans med Kanada, Australien, Storbritannien, Frankrike och några länder till som kommer att uppvisa den mest utpräglade demografiska mångfalden i hela västvärlden.

En kommentar

  1. Pingback: Hvordan Sverige kommer til at forsvinde « Snaphanen.dk