Sverige tillhör numera bottenligan i Väst vad gäller marginaliseringen av fattiga (icke-vita) barn och ungdomar

”Sverige dåligt på att fånga upp utsatta barn” enligt en ny FN-rapport från FN:s barnfond UNICEF som jämför situationen för alla barn och ungdomar i världens OECD-länder, d v s i praktiken i hela västvärlden samt i de fem icke-västerländska industrialiserade länder som också räknas som OECD-länder.

 

 

Sveriges tidigare topposition som ett land som genomsyras av små inkomstskillnader överlag och därmed av relativt små materiella skillnader mellan landets alla barn och ungdomar är nu förlorad för alltid:

 

Våra nordiska grannländer håller sig kvar på toppen liksom Schweiz men Sverige har nu sjunkit som en sten särskilt vad gäller de aktiva åtgärder som görs (eller inte görs) för att förbättra situationen för de mest utsatta barnen och ungdomarna och hur långt de har tillåtits halka efter genomsnittet i statistikens värld. Sverige ligger nu på plats 23 av 35 vad gäller ojämlikheter mellan barn och ungdomar utifrån de samlade måtten ekonomi, hälsa, utbildning och välbefinnande och tillhör därmed den sämre halvan av listan tillsammans med länderna i Östeuropa och länder som Grekland och USA.

 

Vidare har Sverige sjunkit än mer på listan vad gäller ojämlikheter och skillnader i skolresultat (se bl a https://tobiashubinette.wordpress.com/2016/03/14/skola-elever-utlandsk-bakgrund)

 

Påminner gärna än en gång om hur barnfattigdomen såg ut i landet år 2013 – observera att allt har blivit än värre sedan dess – idag är sannolikt ej mer än 1,5-2% av landets alla ”helvita” ”helsvenska” barn och ungdomar fattiga eller mycket fattiga medan uppemot 30% av landets alla barn och ungdomar med någon form av utomeuropeisk bakgrund lever i materiell fattigdom alternativt i allvarlig materiell fattigdom.

 

andel invånare i Sverige som lever i materiell fattigdom: 4%
andel med svensk bakgrund (d v s ”helvita” ”helsvenskar”) som
lever i materiell fattigdom: 2%
andel med utländsk bakgrund som lever i materiell fattigdom:
8,7%
andel utrikes födda som lever i materiell fattigdom: 8,5%
andel inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (d v s de s k
”andrageneration:arna”) som lever i materiell fattigdom: 9,5%
andel invånare med utomeuropeisk bakgrund som lever i materiell
fattigdom: 18%

 

plus

 

andel invånare i Sverige som lever i allvarlig materiell fattigdom:
1%
andel med svensk bakgrund (d v s ”helvita” ”helsvenskar”) som
lever i allvarlig materiell fattigdom: 0,3%
andel med utländsk bakgrund som lever i allvarlig materiell
fattigdom: 2,8%
andel utrikes födda som lever i allvarlig materiell fattigdom: 2,3%
andel inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (d v s de s k
”andrageneration:arna”) som lever i allvarlig materiell fattigdom:
4,3%
andel invånare med utomeuropeisk bakgrund som lever i allvarlig
materiell fattigdom: 8%

 

Om Sveriges barn och ungdomar bara hade bestått av ”helvita” ”helsvenska” barn och ungdomar så hade Sverige varit det land som utan konkurrens hade uppvisat de allra bästa siffrorna för just barn och ungdomar både i världen och i världshistorien, d v s ingen annan statsbildning och inget annat ”folkslag” i homo sapiens sapiens historia har hittills och någonsin lyckats uppnå en sådan samlad rikedom och ett sådant samlat välstånd per capita som Konungariket Sverige och majoritetssvenskarna.

13015340_10153613542085847_3900677907383682334_n.jpg