Idag är över hälften av alla arbetslösa utrikes födda och merparten är utomeuropéer: Detta har aldrig tidigare hänt i svensk historia

Arbetslösheten bland de inrikes födda och särskilt bland de unga vuxna inrikes födda fortsätter att minska dramatiskt: Den totala arbetslösheten bland de inrikes födda ligger idag på 4,7% tack vare den rådande högkonjunkturen.

Samtidigt har arbetslösheten ökat dramatiskt bland de utrikes födda trots samma högkonjunktur och särskilt bland utomeuropéerna: Totalt är 21,4% av landets alla utrikes födda arbetslösa och bland invånarna födda i Afrika och Asien handlar det snart om uppemot en tredjedel som är det. I inget annat västland i världen är arbetslösheten bland utomeuropéer så hög som just i Sverige i jämförelse med motsvarande arbetslöshet bland inrikes födda.

Om de s k ”andrageneration:arna” hade tagits bort från kategorin inrikes födda så hade arbetslösheten bland de inrikes födda sannolikt legat på kring 3,5% eller ännu lägre, vilket är den lägsta arbetslösheten bland alla ”folkslag” på jorden just nu, d v s inget annat ”folkslag” i världen förvärvsarbetar just nu i så hög grad som just (majoritets)svenskarna inklusive de (majoritets)svenska kvinnorna och de (majoritets)svenska unga vuxna.

Idag är över hälften av landets samtliga arbetslösa utrikes födda och merparten av dem är utomeuropéer, och vilket är helt unikt i svensk historia överhuvudtaget – det har aldrig någonsin hänt tidigare förutom kanske under vikingatidens värsta nödår och under stormaktstidens mest extrema långkonjunktur.

De som ankom till Sverige under förra året och som kommer att få stanna i landet har ännu ej kommit in i statistiken – det gör de först till fullo fr o m 2017-18, och regeringen har också prognoserat att arbetslösheten kommer att stiga därefter. Allt tyder på att när högkonjunkturen vänder så kommer utomeuropéernas situation att om möjligt förvärras ytterligare.

Samtidigt så fortsätter de enorma pensionsavgångarna: För varje år som går försvinner stora mängder förvärvsarbetande majoritetssvenskar och födda i Norden, Sydeuropa och Östeuropa från den svenska arbetsmarknaden då de går i pension, och ett växande antal fr a SACO-yrken och SACO-branscher har idag mycket stora svårigheter att ”reproducera” sig själva såsom ingenjörer, läkare, lärare, högskolevärlden mm mm.

Trots högkonjunkturen och pensionsavgångarna så verkar inte utomeuropéernas situation förbättras, d v s de verkar inte ens utgöra en s k reservarbetskraft i marxistisk mening utan alltför stora andelar av dem verkar mest bara leva och bo här i landet som ett slags ”undantagsmänniskor” och ”överflödsmänniskor” som inte ens betraktas som vare sig ”användbara” (exploaterbara) eller ”utbytbara”, och alltför många av dem är närmast ”osynliga” för majoritetssvenskarna trots att de existerar i den materiella och fysisk-kroppsliga verkligheten som levande organiska homo sapiens sapiens-varelser i folkbokföringsregistret.