SD ”flirtar” nu öppet med de invånare som av olika skäl hittills har vägrat att vaccinera sig

SD ”flirtar” nu öppet med den andel av totalbefolkningen som av olika skäl hittills har vägrat att vaccinera sig genom att kräva att de som är ovaccinerade och som har testat negativt ska likställas med de som är vaccinerade.


Tidigare opinionsundersökningar som rör partisympatier och inställningen till att vilja vaccinera sig eller ej har visat att det är SD:s relativt månghövdade väljarkår som är mest skeptisk till att vaccinera sig – närmare 40% har svarat att de är skeptiska till att vaccinera sig och över 20% att risken för biverkningar är stor om de väljer att vaccinera sig. SD:s riksdagsgrupp har dessutom också stuckit ut som den riksdagsgrupp varibland flest har ledamöter avstått från att vaccinera sig.


Proportionellt sett är det annars invånarna med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena som fram tills idag har avstått från att vaccinera sig allra högst utsträckning och en opinionsundersökning som Folkhälsomyndigheten har stått bakom indikerar att det fr a är unga vuxna med bakgrund i den s k MENA-regionen och i subsahariska Afrika som är de som proportionellt sett är emot att vaccinera sig i allra högst grad.


Exakt varför så många av de i huvudsak majoritetssvenska SD-väljarna och invånarna med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena väljer att avstå från att vaccinera sig är naturligtvis omöjligt att säga och orsakerna är antagligen inte alltid desamma för de båda grupperna men däremot går det nog tyvärr att anta att båda grupperna ”förenas” av att de inte tar del av officiell samhällsinformation och etablerade medier i lika hög grad som andra invånare gör.