Fortfarande är alltför höga andelar av invånarna i miljonprogramsområdena ovaccinerade

Samtidigt som stora delar av befolkningen just nu erbjuds en tredje dos uppmärksammar DN idag att invånarna med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena i alltför många fall inte ens har tagit en dos även om andelen dubbelvaccinerade har ökat under hösten i just dessa områden tack vare riktade vaccinationsinsatser. 

Idag finns det 52 områden kvar i landet där under 50% av invånarna har låtit vaccinera sig och samtliga verkar vara miljonprogramsområden. I andra västländer är det inte minst majoritetsinvånarna som röstar höger, som vägrar att vaccinera sig, men i Sverige handlar det mestadels om invånarna i miljonprogramsområdena.

Enligt Emma Spak på Sveriges kommuner och regioner (SKR), som intervjuas i DN, så handlar det i hög grad om unga vuxna i miljonprogramsområdena som inte litar på majoritetssamhället och därför vägrar att låta vaccinera sig trots att det är invånarna med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena som proportionellt sett både insjuknar mest, blir sjukast när de insjuknar samt dör mest av viruset:  

”För de som väljer att inte vaccinera sig handlar det ofta om ett lägre förtroende för samhällets funktioner i allmänhet. Låg vaccinationstäckning och lågt valdeltagande samvarierar. Det här är dessutom områden där det även finns stora folkhälsoutmaningar och alla de utmaningarna kan man inte lösa genom vaccinationsarbetet, säger Emma Spak.   

En annan orsak är lägre täckningsgrad inom den yngre målgruppen, säger hon.   

– Det är bland de yngre åldrarna som vi har de största skillnaderna mellan områdena med låg vaccinationsgrad och andra områden.”