Snart härbärgerar Sverige den högsta andelen kulturella muslimer inom EU

Pew Research Center har i dagarna publicerat en rapport som visar att Sverige idag härbärgerar den tredje högsta andelen muslimer (närmare 10%) inom EU efter Bulgarien och Frankrike samt att åtminstone 20% av den svenska totalbefolkningen kommer att ha någon form av kulturell muslimsk bakgrund (OBS: långt ifrån alla av dem vare sig är eller kommer att vara utövande och troende muslimer) år 2050 och antagligen redan kring år 2030-2035 och vilket innebär att Sverige snart kommer att vara det EU-land med den allra högsta proportionen kulturella muslimer i sin befolkning.
PF_11.29.17_muslims-update-14.png
 
De svenska muslimerna är vidare mycket yngre än majoritetssvenskarna: Medelåldern bland svenska muslimer ligger idag på 31 år medan genomsnittsåldern bland landets icke-muslimer ligger på 44 år och bland majoritetssvenskarna ligger medelåldern numera på en bra bit över 50 år (medelåldern är f ö ännu högre än så bland majoritetsinvånarna i exempelvis Tyskland, Italien, Österrike, Grekland, Bulgarien, Portugal, Spanien och Schweiz).
 
Pew Research Centers rapport visar också att samtidigt som Sverige tar emot överlägset flest flyktingar från fr a muslimska länder än något annat EU-land eller västland (139 asylsökande per 10 000 invånare att jämföra med t ex 56 i Tyskland, 24 i Nederländerna, 20 i Grekland och 3 vardera i Frankrike och Storbritannien) så är svenskarna det s k folkslag inom EU som uppvisar de minst negativa och mest positiva attityderna till flyktingar från fr a muslimska länder i EU: Endast 22% av svenskarna uppger att de uppfattar flyktingar från fr a muslimska länder som ett hot jämfört med exempelvis 67% av grekerna, 66% av ungrarna, 65% av italienarna, 60% av polackerna, 42% av spanjorerna och 39% av fransmännen.
 
 
”Är deras rapport om fler muslimer i Sverige trovärdig?
 
– Det låter som rimliga siffror de tagit fram, säger Tobias Hübinette.
 
Han berättar att Sverige inte för statistik över religionstillhörighet och därför måste man gå på andra variabler för att få reda på hur många muslimer det finns. Då handlar det om bakgrundsland, och kulturell bakgrund. Här finns flera uppenbara problem, där man måste hantera statistik från olika delar av världen med risk för vissa felräkningar. En annan fråga är hur många muslimer som är praktiserande och även här måste olika uppgifter vägas mot varandra.
 
– Det brukar vara omkring en tredjedel, menar Tobias Hübinette.
 
Många reagerar kraftigt på uppgifter om ett framtida Sverige med uppemot 30 procent muslimer. Varför tror du att det är så?
 
– Det är så klart islamofobin och rädslan som finns kring kriget mot terrorismen, menar Tobias Hübinette.
 
Med ett ökat antal muslimer, kommer samhället att förändras?
 
– Ja, det är klart. Men egentligen är vi redan där, det är bara att det inte märks så mycket för de flesta som tillhör majoritetsgruppen eftersom Sverige är så segregerat.
 
– Sverige är redan ett mångfaldsland, inte bara när det gäller muslimer, utan Sverige har blivit ett av västvärldens mest mångreligiösa länder.”