Category: Sverige

Adoptionskritik i Caroline Ringskog Ferrada-Nolis nya roman ”Rich boy”

Fascinerande att konstatera (och även hoppfullt och positivt tycker i varje fall jag) att den postkoloniala feministiska adoptionskritiken alltmer ”smyger” sig in i och gör sig hörd i olika samtida (svenskspråkiga) kulturproduktioner (film, tv, teater, musik, litteratur etc) såsom i Caroline Ringskog Ferrada-Nolis nya roman ”Rich boy” från att tidigare nästan ha varit helt frånvarande i just olika svenska kulturproduktioner.

37119488_10155775210335847_2718187013823004672_n.jpg

Idag möts Sverige och Schweiz – två länder som idag utgör de absolut starkaste fästena för den panvästerländska radikalhögern och högerpopulismen

Idag möts som bekant två av världens absolut rikaste och mest framgångsrika och välmående länder på fotbollsstadion i Sankt Petersburg som många icke-schweizare och icke-svenskar ju fortfarande har svårt att skilja åt (och som bekant både i västvärlden och i den postkoloniala s k Tredje världen) och även om många verkar roas av alla vänskapliga skämt schweizare och svenskar emellan som handlar om hur olika de båda länderna och folken ju faktiskt är så har de tyvärr åtminstone en sak gemensamt numera:

 

maxresdefault.jpg

Schweiz kan idag ståta med västvärldens största högerpopulistiska parti, d v s Schweizerische Volkspartei (SVP) som erhöll nästan 30% i 2015 års förbundssamlingsval (ett valresultat som inget annat enskilt schweiziskt parti någonsin har uppnått tidigare), och idag skulle närmare en tredjedel av schweizarna rösta på SVP om det hade varit val idag (d v s SVP har ökat ytterligare i popularitet efter det s k flyktingkrisåret 2015) medan Sverige som bekant numera ”ståtar” med världens absolut största högerpopulistiska parti som har ett direkt nationalsocialistiskt förflutet och som skulle erhålla kring 21-23% av svenskarnas riksdagsröster om det hade varit val just idag. Så visst är Schweiz och Sverige än idag två extremt rika länder jämfört med i stort sett alla andra länder på jorden och båda länderna är numera dessutom extremt heterogena sett till befolkningssammansättningen (och vilket åtminstone avspeglas i det schweiziska landslaget – idag har 29% respektive 32% någon slags utländsk bakgrund i Schweiz respektive i Sverige) men tyvärr har båda länderna samtidigt kommit att utvecklas till två av de absolut starkaste fästena för den panvästerländska radikalhögern och högerpopulismen.

Inkomstskillnaderna och klyftorna i ekonomisk standard fortsätter att öka och klass är numera alltmer detsamma som ras i dagens Sverige när de icke-vita invånarna sackar efter alltmer

SCB:s nya rapport om inkomstskillnaderna och skillnaderna i ekonomisk standard i Sverige som publicerades idag visar tyvärr det som OECD och andra överstatliga aktörer har påpekat på senare tid – inkomstskillnaderna har ökat kraftigt i landet sedan 1991 (fram tills 1991 var Sverige möjligen världens mest jämlika land sett till inkomster, standardnivåer och förmögenheter) och ökar mer i Sverige än i andra OECD-länder (beroende på att Sverige fortfarande är mer jämlikt än nästan alla andra västländer och i-länder, d v s utgångsläget sedan 1991 ser annorlunda ut i Sverige än i andra s k utvecklade länder) och tyvärr är det utomeuropéerna (och fr a de som är födda i Afrika och Asien) som blir allt snabbare omsprungna av majoritetsinvånarna och av de invånare i landet som har bakgrund i övriga Norden och tyvärr är det som allra värst för de utomeuropeiska barnhushållen (samtliga siffror i rapporten härrör från inkomståret 2016 och tyvärr tyder det mesta på att det snarare har blivit värre än bättre sedan dess för utomeuropéerna):
 
”År 2016 hade de utrikes födda en ekonomisk standard som motsvarade 77 procent av den ekonomiska standarden för personer födda i Sverige. Andelen har dock varit i stort oförändrad sedan 2010. År 1991 var motsvarande andel 90 procent, det vill säga skillnaderna har ökat mellan utrikes och inrikes födda personer.”
 
Namnlöst.jpg
 
Invånare födda i Sverige har i genomsnitt en betydligt högre inkomst än invånare födda utomlands: För födda i Sverige låg medianvärdet 2016 på 325 000 kronor men för utrikes födda var beloppet 231 000 kronor. Det betyder att utrikes födda uppnådde 71 procent av inrikes föddas inkomst. För kvinnor var andelen 69 procent och för män 72 procent. Personer födda i övriga Norden ligger på ungefär samma nivå som personer födda i Sverige medan personer födda i Asien och Afrika hade en medianinkomst på 54 respektive 46 procent av vad personer födda i Sverige hade.
 
Av de utrikes födda invånarna hade personer födda i Oceanien (inkluderar Australien och Nya Zeeland) allra högst ekonomisk standard 2016: De låg på nästan exakt samma nivå som personer födda i Sverige. Lägst ekonomisk standard hade personer födda i Afrika och Asien, 61 respektive 69 procent av den standard som personer födda i Sverige uppvisar. Även bland invånare födda i Afrika och Asien som har bott i Sverige i över 20 års tid så uppvisar en fjärdedel en låg ekonomisk standard.
Namnlöst 2.jpg
 
År 2016 hade utrikes födda barn en ekonomisk standard som låg på 58 procent av vad barn med föräldrar födda i Sverige hade och allra lägst ekonomisk standard hade de barn som är födda i Afrika och Asien.
 
OBS: Naturligtvis finns det också fattiga danskar och australiensare och alla chilenare, etiopier, irakier, turkar, afghaner, vietnameser och kineser är inte fattiga och inte alla utomeuropeiska barn förstår heller att de är fattiga och lider inte heller nödvändigtvis av att de är det och att ha en fast heltidstjänst och en skapligt hög inkomst och en skapligt hög ekonomisk standard som de allra flesta majoritetssvenskar trots allt har idag betyder inte automatiskt detsamma som att vara vare sig lyckad eller lycklig.

Än en gång om omvärldsbilden av Sverige som ett antirasistiskt eller t o m icke-rasistiskt land

DN:s Henrik Brandão Jönsson påminner idag om att inget annat s k folkslag på jorden har ett så grundmurat rykte som varande radikala antirasister eller t o m icke-rasister som just svenskarna och denna omvärldsbild av Sverige korrelerar som bekant i det närmaste helt och hållet med svenskarnas egen självbild (d v s av att just vara världens mest radikala antirasister eller t o m icke-rasister och vilket inte är särskilt vanligt – d v s att omvärldsbilden av ett visst s k folkslag överensstämmer med samma s k folkslags självbild) och i många postkoloniala och utomeuropeiska länder beror denna positiva bild av Sverige på adoption och migration (i många länder i Asien heter det exempelvis att svenskarna måste vara radikala antirasister eller t o m icke-rasister då de adopterar ”våra barn” i så stora mängder och i många länder världen över är bilden av Sverige och svenskarna extremt positiv på grund av att Sverige har tagit emot så många invandrare från länderna i fråga) medan det i Brasilien handlar om en händelse som ägde rum i samband med fotbolls-VM i Sverige 1958 och som åtminstone på ett slags symboliskt plan kan sägas ha förebådat det svenska engagemanget för den s k Tredje världen på 1960-, 70- och 80-talen:
 
 
”En annan myt som sprids om Sverige är att det är ett land utan rasism. Beviset kommer från sommaren 1958 i Stockholm, då Brasilien vann sitt första fotbolls-VM och Gustav VI Adolf delade ut guldmedaljerna till det brasilianska landslaget. När kungen gav den 17-årige Pelé medaljen tog han honom i hand. Att en vit kung tog en svart fotbollsspelare i hand var på den tiden uteslutet i Brasilien. Bilden av Sverige blev att det var ett märkligt land där till och med blonda monarker tog svarta i hand.”

Dubbel glädje

Dubbel glädje och dubbel seger för min egen del som svensk adopterad (syd)korean (och för en gångs skull för det händer väl i stort sett aldrig och vare sig tidigare eller igen i framtiden) när både svenskarna och (syd)koreanerna vinner över Latinamerikas respektive Europas annars kanske bästa fotbollslag och detta på samma dag och i det närmaste exakt samtidigt borta i Ryssland och dessutom vinner Sydkorea över det land som tidigare var exakt lika Kalla kriget-(upp)delat som Koreahalvön ju fortfarande är.

sydkorea-tyskland2-jpg

images.jpeg

Västvärldens kanske största antisegregationssatsning offentliggjordes idag i ett av västvärldens mest genomsegregerade länder

Idag presenterade den fortfarande sittande rödgröna antirasistiska och feministiska regeringen sin stora ”master plan” (som gäller de kommande tio åren 2018-28) och strategi mot segregationen i västvärldens kanske allra mest segregerade land och det mycket omfattande antisegregationspaket som lanserades idag är sannolikt det största i hela västvärlden just nu (åtminstone i pengar räknat) samtidigt som allt tyvärr har blivit allt värre (d v s vad gäller segregationen) sedan den s k Blommansatsningen sjösattes 1995 (som då var den allra första svenska antisegregationssatsningen) och sedan många miljarder har pumpats in i miljonprogramsområdena allt sedan dess (d v s dessa enorma belopp har tyvärr inte hjälpt för att vända eller stoppa segregationen även om det självklart hade varit mycket värre idag utan alla dessa mycket stora satsningar i miljonprogramsområdena som har gjorts i landet sedan 1995).
 
I ett stort antal miljonprogramsområden runtom i landet har idag kring 85-95% av alla invånare någon form av utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund och i alltför många av dessa idag mycket tättbefolkade (kring hälften av fr a de utomeuropeiska invånarna i miljonprogramsområdena bor idag trångbott eller t o m extremt trångbott) stadsdelar (där fr a andelen invånare under 30 år är mycket stor) klarar idag ej mer än kring 50-60% grundskolan (d v s extremt höga procentandelar går ut 9:an och högstadiet utan fullständiga betyg och utan gymnasiebehörighet i de s k ”förorterna”) och endast kring 50-60% av de vuxna arbetsföra invånarna förvärvsarbetar där och mellan 25-40% av de arbetsföra invånarna i åtskilliga miljonprogramsområden är numera helt beroende av ekonomiskt bistånd.
 
Ett urval tyvärr mycket tråkiga siffror:
 
Procentandel som har slutfört gymnasieskolan 20-25 år:
Araby: samtliga kvinnor 44%, samtliga män 38%
 
Procentandel som förvärvsarbetar 20-25 år:
Vivalla: samtliga andragenerationskvinnor 53%, samtliga andragenerationsmän 46%
 
Procentandel som är har en låg inkomst 20-25 år:
Rinkeby/Tensta: samtliga kvinnor 25%, samtliga män 28%
 
Procentandel som är beroende av ekonomiskt bistånd 20-25 år:
Rosengård: samtliga kvinnor 23%, samtliga män 37%
 
 
”Tillväxtverket meddelar i dag fördelningen av det långsiktiga miljardstödet till kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar. 2,2 miljarder kronor avsätts årligen 2020–2027 av regeringen.
 
För 2018 har 425 miljoner kronor avsatts och för 2019 1,35 miljarder kronor. Det nya statsbidraget ska bidra till att stärka kommunernas eget långsiktiga arbete för att förbättra förutsättningarna i områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller exempelvis lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad.”

Nya siffror rörande det urbana Sveriges demografiska ”supermångfald”

Nu är befolkningsstatistiken uppdaterad för samtliga av landets 290 kommuner vad gäller landets utländsk bakgrund-invånare och allt tyder nu på att det urbana Sverige numera utgör och tillhör västvärldens allra mest mångfaldspräglade urbana miljöer och städer och kommuner som Göteborg, Landskrona och Sigtuna är numera med råge ifatt och på nivå med brittiska Manchester, Liverpool och Birmingham, franska Marseille, Lyon och Toulouse, kanadensiska Toronto, Vancouver och Montréal, australiensiska Melbourne, Brisbane och Perth samt nederländska Rotterdam, Haag och Utrecht vad gäller ”supermångfald” (dock är det en bit kvar till den amerikanska ”supermångfalden” som ju är i en klass för sig).
 
Procentandelen invånare med utländsk bakgrund den 31 december 2017 inklusive de utrikes födda och de inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar (sedan dess har några hunnit dö eller utvandra medan andra har tillkommit via reproduktion, adoption och invandring) – ett urval kommuner:
 
Botkyrka: 66,9% (25-34 år: 76,03%)
Burlöv: 50,96%
Eda: 42,94%
Fagersta: 42,27%
Flen: 35,16% (5-14 år: 47,16%)
Gnosjö: 38,07% (5-14 år: 45,26%)
Göteborg: 43,82% (0-4 år: 51,12%)
Haninge: 44,67%
Helsingborg: 41%
Huddinge: 49,21%
Hultsfred: 29,19% (5-14 år: 46,81%)
Hylte: 37,69% (5-14 år: 47,88%)
Järfälla: 50,02%
Landskrona: 43,63%
Malmö: 53,67% (5-14 år: 66,29%)
Sigtuna: 51,99%
Sollentuna: 41,8%
Solna: 48,48%
Stockholm: 43,04% (15-24 år: 49,77%)
Strömstad: 40,82%
Sundbyberg: 50,76%
Södertälje: 61,17% (35-44 år: 71,95%)
Upplands-Bro: 44,75%
Upplands Väsby: 48,7%
 
I hela riket så handlar det idag om 32,91% och i ålderskategorin 0-44 år så handlar det om mellan 36-39% och just i åldrarna 0-44 år så har de allra flesta invånare med utländsk bakgrund numera utomeuropeisk bakgrund. Utomeuropeisk bakgrund-invånarna är utpräglat unga medan de infödda majoritetssvenska invånarna blir allt äldre och äldre och vilket är märkbart just i ålderskategorin 0-44 år. Om även den s k ”tredje generationen” skulle adderas till ovanstående siffror så handlar det om ytterligare 2-3%.