Latinamerikaniseringen av de svenska klassklyftorna fortsätter att fördjupas med oförminskad kraft

Närmare 15% av alla invånare i landet lever idag med en låg ekonomisk standard och fr a gäller det invånarna med utomeuropeisk bakgrund: Runt 4-5% av majoritetssvenskarna gör nämligen det att jämföra med 35-40% av invånarna med bakgrund i Asien (i praktiken Västasien) och Afrika.

Vidare växer 40% av alla invandrarbarn och 30% av alla andragenerationsbarn just nu upp med vårdnadshavare som lever med en låg ekonomisk standard att jämföra med 2-3% av de majoritetssvenska barnen.

Det handlar m a o om astronomiska skillnader som knappt ens går att hitta i andra västländer utan i stället pekar denna avgrundsdjupa ekonomiska ojämlikhet mot att de svenska klassklyftorna, som idag de facto handlar om rasklyftor, är på väg mot en fortsatt latinamerikanisering för inte ens i USA är skillnaderna så här stora mellan vita och svarta amerikaner utan det är just i Latinamerika som sådana här extrema kombinerade klass- och rasklyftor går att hitta som liknar de svenska klyftorna.

Under pandemin tog slutligen den fortsatta latinamerikaniseringen av den svenska klasstrukturen och den svenska rashierarkin tyvärr åtskilliga stormsteg framåt då det var invånarna med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena som drabbades allra hårdast av viruset och både socialmedicinskt (d v s vad gäller ond bråd död) och socioekonomiskt sett (d v s de blev ännu fattigare än innan pandemin).