Stämmer det att 37% av alla invånare mellan 0-44 år har utländsk bakgrund – har SD:arna rätt eller fel?

Det svenska statistikkriget rasar vidare och blir både alltmer polariserat (d v s det är verkligen ”krig” nu om det inte var det tidigare) och tyvärr även alltmer oinformerat:
 
 
Medan SD:arna, Avpixlat och i stort sett hela den samlade svenska extremhögern just nu formligen pumpar ut att 37% av alla invånare i landet mellan 0-44 år idag har någon form av utländsk bakgrund (och att de väljer att ”highlight:a” 0-44-årsålderskategorin beror naturligtvis på att det är de som just nu är s k fertila/fruktsamma samt att det är de som kommer att bli det när de blir äldre och s k könsmogna) flankerad av både nationalsocialisterna och vissa (höger)liberaler så går flera antifascistiska journalister, ”Inte rasist, men” och stora delar av den svenska vänstern (från vänsterliberaler till socialister) ut med att denna procentsiffra är en ren lögn flankerad av landets alla antirasister.
 
Fakta i sak är dock att fram tills 2003 när invandrarkategorin avskaffades till förmån för utländsk bakgrund-kategorin så omdefinierades även den statistiska definitionen: Innan 2003 var även de s k blandade inräknade i invandrarkategorin men därefter har de sorterats in i svensk bakgrund-kategorin. Fortfarande är det dock möjligt, för alla och envar som vill det, att räkna in de blandade i utländsk bakgrund-kategorin och gör en det så stämmer SD:arnas och extremhögerns och nationalsocialisternas och högerliberalernas siffror:
 
Procentandel utländsk bakgrund per ålderskategori och inkluderande både de utrikes födda inklusive de adopterade, de s k ”andrageneration:arna” och de s k blandade (men dock ej de s k ”tredjegeneration:arna” – hade dessa också tagits med så hade nedanstående procentsiffror ökats på med ca 4-6%)
0-4 år: 37%
5-14 år: 35%
15-24 år: 35,1%
25-34: 38,5%
35-44 år: 37,3%
0-44 år: 36,7% (d v s 37% om en avrundar procentsiffran och vilket då är den procentsiffra som SD:arna ”pumpar ut” just nu)
45-54 år: 31,2%
55-64 år: 26,9%
65 år-: 15,6%
 
Med andra ord har SD:arna och extremhögern helt rätt om en utgår ifrån den definition som gällde innan 2003 medan antifascisterna och antirasisterna har helt rätt om en utgår ifrån den definition som har gällt efter 2003.