Fascistiska Sveriges nationella förbund: En bortglömd plantskola för efterkrigstidens Moderaterna och delar av den svenska efterkrigseliten

Ola Larsmo skriver i dagens UNT om det för de allra flesta både okända och bortglömda Sveriges nationella förbund (SNF) som kan betecknas som både radikal-, kultur- och socialkonservativt och fascistiskt på en och samma gång, och vars ledande intellektuella elit kom att formulera och skriva Moderaternas efterkrigsprogram (d v s Heimdal- och Den svenska linjen-gruppen med den svenska borgerlighetens mest älskade ”antinazist” Arvid Fredborg i spetsen, som bl a har hyllats av 68-vänsterns chefsideolog Jan Myrdal liksom av både  Carl Bildt och Anders Borg som något av efterkrigs-Moderaternas chefsideolog) samtidigt som partiets föregångare, det som brukar kallas den svenska unghögern, har kommit att bli ideologisk inspiratör och förebild för dagens SD:

http://unt.se/kultur-noje/ett-eko-genom-tiden-4062296.aspx

Jag råkar nog vara den ende troligen nu levande personen i landet (och sannolikt även i världen) som under de senaste åtta åren systematiskt har gått igenom SNF:s samtliga tidningar och tidskrifter mellan 1934-89 (bortsett från 1968-79 som ännu kvarstår att gås igenom), och det är ett faktum som Larsmo skriver att åtskilliga av efterkrigstidens samhällselit har passerat genom SNF:s partimatrikel (särskilt fram till 1945) – här följer endast ett axplock f d SNF-medlemmar med tonvikt på akademin och högskolevärlden:

Nils Ahnlund. Professor i historia
Ivar Anderson. Redaktör för Svenska Dagbladet
Erik Anners. Professor i rättshistoria och riksdagsledamot
Gunnar Arpi. Professor i kulturgeografi
Helge Backlund. Professor i geologi
Dag Bergman. Ambassadör
Gustaf Bergmark. Professor i pediatrik och praktisk medicin
Harry Bergquist. Professor i zoologi
Carl Bernadotte. Greve
Torsten Boberg. Direktör för G & L Beijer
Sture Bolin. Professor i historia.
Gustaf Bong. Direktör. SNF-bidrag
Jean Braconier. Riksdagsledamot
Efraim Briem. Professor i religionshistoria
Fritz Brock. Professor i nationalekonomi
Bertil Broomé. Chef för Krigsarkivet
Charles de Champs. Viceamiral och chef för marinen
Henri de Champs. Generallöjtnant
Gösta Chatham. Konstnär
Rolf Clarksson. Riksdagsledamot
Astrid Cleve von Euler. Professor i geologi
Per Dahlberg. Chef för Riksdagens revisorer
Hjalmar Danell. Biskop
August Danielsson. Professor i klassiska språk
Harald Dickson. Professor i nationalekonomi
James Dickson. Riksdagsledamot
Nils Edholm. Direktör för Esselte
Johan Eklund. Biskop
Sigfrid von Engeström. Professor i teologisk etik
Thore Engströmer. Professor i processrätt
Hjalmar Falk. Generalmajor
John-Elof Forssander. Professor i förhistoria
Arne Forssell. Riksdagsledamot och chef för Riksarkivet
Arvid Fredborg. Journalist och författare
Magnus Fries. Professor i växtgeografi
Nils Fries. Professor i botanik
Bo Giertz. Biskop
John Gustafsson. Riksdagsledamot
Johan Göransson. Professor i dogmatik
Göran Haeggström. Direktör för Almqvist & Wiksell
Gerhard Hafström. Professor i rättshistoria
Knut Hagberg. Författare
Erik Hagbergh. Hovrättsråd
Einar Hammarsten. Professor i kemi
Krister Hanell. Professor i klassisk fornkunskap
Gustaf Hedin. Professor i kemi
Göran Hedin. Chef för Svenska handelskammaren i Västtyskland
Lars Hermodsson. Professor i tyska
Allan Hernelius. Riksdagsledamot och redaktör för Svenska Dagbladet
Maths Heüman. Borgmästare och hovrättsråd
Hans Einar von Holst. Medicinalråd
Hannes Hyrenius. Professor i statistik
Gösta Häggqvist. Professor i histologi
Gösta Jacobsson. Riksdagsledamot
Gunnar Jarring. Ambassadör och professor i turkisk språkvetenskap
Algot Johansson. Direktör för Algots. SNF-bidrag
Stig Jägerskiöld. Professor i internationell rätt och författare
Bo Järborg. Journalist
Bo Kjellberg. Professor i matematik
Lennart Kjellberg. Professor i klassisk fornkunskap
Erland Kleen. Ambassadör
Ingemar Kugelberg. Professor i oftalmiatrik
Helge Kökeritz. Professor i engelska
Ragnar Liljeblad. Direktör för ASEA
Efraim Liljeqvist. Professor i praktisk filosofi
Axel Lind. Professor i fysik
Johannes Lindblom. Professor i exegetik
Gösta Lindeberg. Professor i mikrobiologi
Axel Lindh. Professor i fysik
Gustaf Lindstedt. Häradshövdning och hovrättsråd
Waldemar Liungman. Docent i etnologi
Leon Ljunglund. Redaktör för Nya Dagligt Allehanda
Gösta Luthman. Direktör för Marma-Långrörs AB
Bengt Löfstedt. Professor i latin
Hans Nilsson-Ehle. Professor i romanska språk
Herman Nilsson-Ehle. Professor i ärftlighetslära
Hugo Odeberg. Professor i exegetik
Karl Olivecrona. Professor i processrätt
Herbert Olsson. Professor i teologisk etik
Carl Ossbahr. Riksdagsledamot
Karl Gustav Ossiannilsson. Författare
Rutger Palme. Chef för Krigsmaterialverket
Robert Paulsson. Byrådirektör vid Socialstyrelsen
Ellen von Platen. Författarinna
Ulrik Quensel. Professor i patologi
Jöran Ramberg. Professor i astronomi
Ludwig Ramberg. Professor i kemi
Ruben Rausing. Direktör för Åkerlund & Rausing. SNF-bidrag
Hialmar Rendahl. Professor i zoologi
Erik Reuterswärd. Regeringsråd
Birgit Rodhe. Skolminister
Erik Rooth. Professor i tyska
Nils Rosenblad. Generalmajor
Reinhold R:son Rudbeck. Förste hovmarskalk
Gunnar Rudberg. Professor i grekiska
Olof Rydbeck. Ambassadör och chef för Sveriges radio
Leo Sager. Legationsråd och ägare till Sagerska palatset
Carl Gustaf Santesson. Professor i farmakodynamik
Folke Schmidt. Professor i civilrätt
Lars-Gunnar Sillén. Professor i oorganisk kemi
Nils Simonsson. Chef för Försvarets civilförvaltning
Håkan Sjögren. Professor i latin
Ove Sommelius. Redaktör för Helsingborgs Dagblad
Nils Sonesson. Chef för Lantbruksstyrelsen
Ludvig Stavenow. Professor i historia
Halvar Sundberg. Professor i statsrätt och borgarråd
Bengt Sundkler. Professor i kyrkohistoria
Nils Svedelius. Professor i botanik
Ivar Thorling. Professor i pediatrik
Elis Wadstein. Professor i nordiska språk
Rune Waldekranz. Professor i filmvetenskap
Ernst Wehtje. Riksdagsledamot och direktör för Skånska cement. SNF-bidrag
Erik Wellander. Professor i tyska
Erik Gustaf Westman. Stadsjurist
Folke Wetter. Professor i straffrätt
Uno Willers. Riksbibliotekarie
Ewert Wrangel. Professor i estetik
Tore Zetterberg. Redaktör för Smålandsposten
Filip Åkerblom. Professor i meteorologi
Sverker Åström. Ambassadör.
Bertil Östergren. Chef för SACO
Olof Östergren. Professor i svenska