Att sammanställa statistik om det nya, mångfaldspräglade och genomsegregerade Sverige är inte detsamma som att tro på det s k folkutbytet

Igår fick SD:s chefsideolog Mattias Karlsson fullständig panik i samband med att TV4:s program Kalla fakta rapporterade om att Karlsson har varit med och skrivit ett slags manifest kopplat till SD:s tankesmedja Oikos som talar om det s k folkutbytet och om en s k elit som sägs ligga bakom detsamma liksom om en muslimsk minoritet som sägs vilja tillskansa sig politisk makt.

Uppbackad av att stort antal SD:are som skyndade till Karlssons hjälp menade Karlsson liksom Ekeroth och åtskilliga andra s k nationella igår bl a att jag hävdar att det pågår ett s k folkutbyte p g a att jag antagligen är den enda personen i landet som sedan 13-14 år tillbaka, om inte längre än så, regelbundet (och nästan dagligen och ibland måhända på ett närmast fanatiskt och monomant vis) sammanställer och lägger ut siffror om det nya, mångfaldspräglade och genomsegregerade Sverige som alla och envar både får tolka som de vill och använda sig av som de vill.

Det handlar exempelvis om att andelen invånare i landet som har en kulturell muslimsk bakgrund uppgår till runt 12% idag (och troligen handlar det om över 20% bland landets barn och unga), att en av tre av alla barn, ungdomar och unga vuxna talar ett annat språk än svenska som förstaspråk och att 23% av samtliga invånare är s k synliga minoritetsinvånare (och minst 1/3 vad gäller barn och unga).

Jag gör det enbart som ett sätt att bryta med den rådande färgblindheten, som delas av både vänstern och högern, och som säger att det är fel att försöka räkna och kategorisera olika minoritetsgrupper. Jag är då för jämlikhetsdata vilket flertalet är emot inom både vänstern och högern – d v s jag får ständigt ”stryk” av representanter från både vänstern och högern för att jag är för att redovisa data och siffror om t ex ras, etnicitet, religion och språk. Inte minst gör jag det för att ständigt påminna om att dagens Sverige är genomsegregerat på alla sätt och vis.

Enligt min bedömning är vi numera på silverplats efter USA (tillsammans med en handfull andra västländer) vad gäller den demografiska heterogeniteten och tyvärr möjligen på guldplats vad gäller segregationsnivån. De svenska rasklyftorna kan nämligen vara värre och mer extrema än i de allra flesta andra västländer och detta är något som det är absolut nödvändigt att kunna tala om och då behövs statistik. 

Detta betyder inte att jag tror på SD:arnas idé om det s k folkutbytet, vilket Karlsson m fl SD:are och andra s k nationella verkar tro som inte verkar kunna ta in att det går att intressera sig för det nya, mångfaldspräglade Sverige som växer fram i detta nu utan att för den skull tro på idén om det s k folkutbytet.

Karlsson m fl SD:are har då genom åren refererat till mina sammanställningar och det har också de SD-associerade alternativmedierna regelbundet gjort som om jag skulle tro på det s k folkutbytet precis som SD:arna och den svenska s k nationella rörelsen gör, vilket då är felaktigt.