Kommer Rysslands invasion av Ukraina 2022 att bli en repris på Tysklands invasion av Tjeckoslovakien och Polen 1939 vad gäller konsekvenserna för den svenska s k nationella rörelsen?

Kommer Rysslands invasion av Ukraina 2022 att bli en repris på Tysklands invasion av Tjeckoslovakien och Polen 1939 vad gäller konsekvenserna för den svenska s k nationella rörelsen?

Under 1920- och 30-talen gav fascisternas och nazisternas maktövertaganden i Italien och Tyskland den svenska s k nationella rörelsen rejält med luft under vingarna (såsom Trump och Putin gjorde för dagens rörelse fram tills nyligen) och i 1936 års val lyckades de olika s k nationella partierna erhålla närmare 50 000 röster.

När Tyskland tre år senare ockuperade det s k rest-Tjeckoslovakien och invaderade Polen 1939 ställdes dock allt fullständigt på ända och en politisk katastrof utan dess like inträffade för den svenska s k nationella rörelsen:

1000-tals medlemmar lämnade de s k nationella partierna och fr a 10 000-tals väljare då de upplevde att Tyskland hade gått på tvärs mot nationalismens ”heliga” ideologi precis som Ryssland nu gör som attackerar ett annat land vars majoritetsbefolkning inte är ryssar och i 1944 års val lyckades tre nationella partier tillsammans endast skrapa ihop lite över 13 000 röster.

Det största svenska dåtida högerradikala partiet SNF (Sveriges nationella förbund) åderläts fullständigt efter 1939 från att ha räknat 35-40 000 medlemmar 1934 till att endast uppgå till cirka 4000 medlemmar under krigsåren medan det största svenska nazistpartiet NSAP (Nationalsocialistiska arbetarepartiet) försökte bryta med tyskvänligheten redan 1938 genom att byta namn till SSS (Svensk socialistisk samling) och sluta att förekomma i regimkontrollerad tysk media men då var det redan försent och när kriget väl bröt ut 1939 tappade partiet, som möjligen räknade runt 10 000 medlemmar kring 1936, lejonparten av sina medlemmar och väljare.

SD har likaså försökt att bryta med den tidigare ryssvänligheten ända sedan 2018 och med varierande framgång och nu när Ryssland invaderar Ukraina och därigenom bryter flagrant mot nationalismens kärna så är det bara att hoppas att SD kommer att drabbas av en liknande åderlåtning som den som drabbade den svenska s k nationella rörelsen efter 1939 – d v s förhoppningsvis peak:ade SD i 2018 års val och antalet medlemmar kommer likaså att minska framöver. Med all säkerhet kommer SD:arna fr o m nu att sluta att förekomma i regimkontrollerad rysk media.

Innan krigsutbrottet hade den dåtida svenska s k nationella rörelsen dessutom hetsat mot den (judiska) s k ”massinvandringen” och hårt kritiserat de dåvarande etablerade s k ”systempartierna” såsom dagens SD har gjort fram tills idag.