Kategori: Ryssland

Igår arrangerade Putins regim den första internationella antifascistiska kongressen och samma dag utsattes Dugin för ett förmodat attentat

Igår den 20 augusti 2022 ägde den första internationella antifascistiska kongressen rum på Patriot Ekspo-mässanläggningen i Moskva arrarangerad av Putins regim och med syftet att bekämpa de ukrainska och västerländska ”fascisterna” och ”nazisterna”. Inför evenemanget hade representanter från 74 olika länder bjudits in och bland dem har bl a Kina, Indien, Saudiarabien, Etiopien, Syrien, Azerbajdzjan, Uzbekistan och Belarus nämnts.

MOSCOW REGION, RUSSIA – AUGUST 20, 2022: Russia s Deputy Defence Minister Nikolai Pankov, Russian State Duma Vice Speaker Irina Yarovaya, Russia s Defence Minister Sergei Shoigu, A Just Russia – For Truth Chairman Sergei Mironov and Russia s Deputy Defence Minister Viktor Goremykin L-R attend a plenary session at the 1st International Anti-Fascist Congress held in Patriot Park as part of the Army 2022 International Military and Technical Forum in the town of Kubinka, 61km west of Moscow. Sergei Bobylev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS13EAA3

Den ryske försvarsministern Sergej Sjojgu sade igår bl a följande enligt den statliga ryska nyhetstjänsten Sputnik:

“Today we are witnessing another vivid manifestation of Nazi policy, when the Russophobic idea is actively promoted from the high European stands to ban all Russian citizens from entering the EU countries.

In Estonia and Latvia, marches of SS legionnaires have become traditional, monuments and obelisks are being erected to war criminals. Nazi slogans and appeals are openly heard on the streets of Lithuanian cities.”

Och en annan rysk nyhetskanal har rapporterat om kongressen på följande vis:

“One of the goals of the event is to promote historical the truth about the decisive role of the Soviet people in the defeat of fascism in World War II. It is also designed to counteract the spread of neo-Nazi propaganda at the present time.

Now Russia has to fight Nazism not only on the ideological front, but also to eradicate it by force in the course of a special military operation in Ukraine. Kyiv not only desperately resists, but also attacks Donbass, Crimea, and other Russian border regions with rockets, shells and drones. This means that Russia does not have the right to stop before the complete defeat of the Kyiv regime, otherwise it will continue to be a source of danger. 

Of course, all normal people want peace, but for it to come, it is necessary to achieve victory and a fair trial of war criminals. 

It is also important to prevent the germs of neo-Nazi ideology from germinating in Russian society. After all, the Ukrainian example clearly shows what this can lead to.”

På kvällen utsattes sedan ”Putins hjärna” Aleksandr Dugin för ett attentat som kostade hans dotter Darja livet.

Svenskarna är möjligen det s k folk på jorden som är minst pro-Ryssland och minst pro-Kina

EU:s SCB offentliggjorde nyligen en stor opinionsundersökning som visar att svenskarna är det s k folk i EU som är allra minst pro-Ryssland (endast 2% har en ”totalt positiv” syn på landet att jämföra med 10% bland invånarna i hela EU) liksom allra minst pro-Kina (endast 8% har en ”totalt positiv” syn på landet att jämföra med 22% bland invånarna i hela EU). 

Likaså är svenskarna det s k folk i EU som är allra minst pro-Turkiet (endast 12% har en ”totalt positiv” syn på landet att jämföra med 28% bland invånarna i hela EU) efter Grekland (endast 4% av grekerna har en ”totalt positiv” syn på Turkiet) och vilket i det sistnämnda fallet har en ”naturlig” historisk förklaring.

De länder vars invånare är pro-Ryssland (i vissa fall upp till 20-49%) återfinns fr a på Balkan (t ex är 49% av bulgarerna det liksom 25% av grekerna) och de länder vars invånare är pro-Kina återfinns också i samma region liksom i Central- och Östeuropa (t ex är 38% av ungrarna det liksom 37% av rumänerna) och detsamma gäller de länder vars invånare är pro-Turkiet (t ex är 56% av letterna det liksom 39% av polackerna).

Överlag framstår invånarna i Sverige som det s k folk i EU som är allra mest emot auktoritära regimer i EU medan invånarna i sydöstra, centrala och östra Europa liksom även i södra Europa (t ex är 39% av invånarna i Spanien pro-Turkiet) framstår som de som är allra mest för auktoritära regimer.

Det s k svenska folkets extremt negativa syn på Kina har även framträtt i tidigare internationella opinionsundersökningar där det framgår att svenskarna är alla mest emot Kina och senast också i en opinionsundersökning från Utrikespolitiska institutet som undersöker svenskarnas syn på olika asiatiska länder och det är sannolikt att det s k svenska folket är det s k folk på jorden som är minst pro-Kina liksom minst pro-Ryssland.

Slutligen kan en fråga sig vilka invånare i landet som egentligen är pro-Ryssland, pro-Kina och även pro-Turkiet och det går att anta att det till stora delar handlar om invandrare och barn och efterkommande till invandrare från dessa tre länder liksom också invandrare från länder vars invånare hyser en positiv syn till de tre länderna ifråga.

De majoritetssvenskar som är pro-Ryssland, pro-Kina och pro-Turkiet är det antagligen av både ideologiska skäl och ”sentimentala” skäl – de kanske romantiserar och uppskattar rysk eller kinesisk kultur eller tillbringar väldigt mycket tid i Turkiet under semestrarna o s v och många är de antagligen gifta med (och har i många fall även barn med) personer som har bakgrund i Ryssland, Kina eller Turkiet.

Om att bli anklagad för att gynna Putins Ryssland

Den aktuella ryska utomhusreklamkampanjen som gör gällande att Per Albin Hanssons samlingsregering stod på Nazi-Tysklands sida samt att både kung Gustaf V, Ingmar Bergman, Ingvar Kamprad och Astrid Lindgren var pro-tyska bygger till vissa delar på faktauppgifter som bl a jag har hittat och varit med och grävt fram. 

Just på grund av det vill nu diverse företrädare för den svenska s k nationella rörelsen låta påskina att jag skulle gå Putins ärenden och vara pro-rysk då det enligt dem skadar Sverige och gynnar Ryssland att både gräva i och offentliggöra kända svenskars eventuella nazistkopplingar och att s k ”brunsmeta” TAN-högern (d v s M, SD, KD och L).

Ryssland kolporterar SD:s revisionistiska lögn att den S-ledda samlingsregeringen var på Tysklands sida i en ny annonskampanj

Den ryska regimen har satt upp ”reklamanslag” vid busshållplatserna i Moskva och bl a i anslutning till svenska ambassaden som driver SD:s historierevisionistiska linje att Sverige och den SAP-ledda samlingsregeringen var på Tysklands sida under kriget och ”annonsen” exemplifierar även med Ingmar Bergman och Ingvar Kamprad (och ironiskt nog med faktauppgifter som bl a jag har hittat) men också med Astrid Lindgren som fulciteras.

Lindgren skrev nämligen i sin dagbok att ”om det nu ska vara så här, så ropar jag hellre ’Heil Hitler’ för resten av mitt liv än att ha ryssen här, i Sverige. Jag kan inte tänka mig något vidrigare”.

Däremot var Bergman och Kamprad pro-nazister och nazister och valet av trion är synnerligen strategiskt – alla tre är nämligen mycket kända och hyllade i Ryssland och tillhör några av de tio mest kända svenskarna bland dagens ryssar.

Detta får en fundera på om det fanns faktiskt någon slags rysk inblandning eller åtminstone inspiration bakom SD:s historierevisionistiska kampanj mot SAP som lanserades inför 2018 års val med en ”dokumentärfilm” som sedan dess tyvärr har fått en enorm spridning och ett alltför stort genomslag och som säger att SAP både var rasister och pro-nazister innan och under kriget.

Därtill har Putin offentliggjort att Ryssland ska etablera en egen krigsförbrytartribunal efter modell från den som sattes upp i Nürnberg samt stå värd för en antifascistisk världskonferens senare i år, d v s Ryssland gör nu allt som står i dess makt för att återknyta till mellankrigstidens och krigsårens antifascism vilket i sin tur tyvärr har fått alltför många som står till vänster i västvärlden inklusive i Sverige att tvivla på om Ukraina faktiskt har rätt att försvara sig eller ej och börja tro att Ryssland faktiskt har rätt någonstans vad gäller att ukrainarna är fascister.

Sedan ska det tilläggas att hade Putins regim velat hänga ut prominenta svenskar i sammanhanget med ett pro-nazistiskt och högerextremt förflutet, men vilka samtidigt nog inte är kända överhuvudtaget bland vanliga ryssar, så hade det funnits rätt många att välja bland såsom ett antal gamla toppdiplomater och ambassadörer, medlemmar av kungafamiljen och hovet, höga officerare, näringslivstoppar, respekterade forskare och en hel del andra ”elitsvenskar”. Gamla DDR satt t ex på en sådan diger namnlista som DDR-regimen planerade att offentliggöra vid behov i form av en bok men vilket aldrig skedde innan DDR gick under som statsbildning 1990.

Än en gång ofrivilligt omnämnd i rysk regimmedia

Jag har genom åren tyvärr blivit omnämnd och citerad i Putins regimmedier vid alltför många tillfällen (och alltid högst ofrivilligt) och nu händer det igen mitt under brinnande krig (och än en gång högst ofrivilligt). Denna gång är det den statliga nyhetsbyrån Sputnik som omnämner mig i samband med de internationellt uppmärksammade s k Påskupploppen.

Om att ETC har avskedat Kajsa ”Ekis” Ekman och om den påstådda orsaken till beslutet 

För alla som undrar så är det lika bra att berätta hur ETC anser att det gick till liksom vad ETC hävdar är orsaken och hur jag ser på saken:

Att Kajsa ”Ekis” Ekman fick sparken igår från ETC har säkert inte undgått någon vid det här laget och ETC hänvisar lite vagt till att det beror på Kajsas kommentarer om RT (Russia Today) i sociala medier. Det handlar konkret och specifikt om en replikväxling som Kajsa och jag hade på mitt Instagram-konto i samband med att jag återigen och för femtielfte gången kritiserade och påminde om att så många SD:are genom åren har deltagit i rysk regimmedia och dit räknar jag RT.

Kajsa menade dock att RT är ungefär lika mycket/lite lite vinklad som t ex CNN och denna replikväxling ägde rum i förrgår, d v s en dag innan ETC publicerade Kajsas artikel om Kyiv Independent som ETC fortfarande står bakom om jag har förstått det rätt.

Jag tror för det första att ETC ljuger – d v s jag tror inte att det handlar om vad Kajsa skrev på mitt Instagram-konto utan om att ETC hamnade i ett sådant blåsväder för att inte säga ”shitstorm” efter att ha publicerat Kajsas artikel om Kyiv Independent att tidningen riskerade att börja lida rejält ekonomiskt och kanske upplevde ETC i förlängningen t o m att tidningens själva existens var hotad och i panik sparkades därför Kajsa.

Jag tycker för det andra inte att det är rätt att göra som ETC nu har gjort trots att Kajsa och jag inte är överens i synen på RT. Jag har själv genom åren både fått sparken och blivit utfryst, isolerad, marginaliserad och hårt stämplad och massivt stigmatiserad av olika anledningar och vid ett alltför stort antal tillfällen och vet därför av egen erfarenhet att det inte är särskilt behagligt och sällan rättvist.

https://www.svt.se/kultur/dagens-etc-bryter-med-kajsa-ekis-ekman

”Dagens ETC:s chefredaktör Andreas Gustavsson menar dock att kritiken mot Ekmans text i Dagens ETC inte är skälet till att tidningen bryter med skribenten, som skrivit i Dagens ETC sedan 2014.

– Det kom till min kännedom i dag att Kajsa Ekis Ekman i sociala interaktioner har bagatelliserat Russia Today och vad de sysslar med i världen och där går min gräns, säger han. Russia today, RT, är en rysk statskontrollerad tv-kanal och den ”sociala interaktionen” har ägt rum i ett kommentarsfält på Instagram.”

En ny, alternativ auktoritär och nationalistisk värld håller på att träda fram i kölvattnet efter den ryska invasionen

I kölvattnet efter den ryska invasionen av Ukraina växer nu en ny, alternativ värld fram som består av auktoritära och nationalistiska regimer, vilket DN:s Mia Holmgren rapporterar om. 

Det ska påminnas om att över 70% (d v s en absolut majoritet) av jordens invånare just nu bor och lever i ett land som styrs av en auktoritär och nationalistisk regim och de länder som vägrar ta avstånd från den ryska invasionen representerar tillsammans långt över hälften av mänskligheten. Under pandemin passade ett flertal redan auktoritära regimer på att dra åt tumskruvarna än hårdare och världen står just nu inför en allt snabbare avdemokratiserings- och autokratiseringsvåg som drivs på av länder som Ryssland, Kina, Indien, Saudiarabien, Iran, Turkiet och Brasilien och inom Väst drivs samma utveckling på av de högerpopulistiska och högerradikala partierna, ledarna och rörelserna. 

Det är helt enkelt ett faktum att de länder som för närvarande och hittills har infört sanktioner mot Ryssland (det handlar då om en liten minoritet av världens länder) är i det närmaste exakt samma länder som fortfarande styrs av än så länge någorlunda fungerande parlamentariska demokratier och ”peak-auktoritära regimer” har sannolikt ännu inte uppnåtts, d v s just nu har den globala avdemokratiserings- och autokratiseringsvågen ett ”perfect storm”-momentum och upplever möjligen tyvärr för närvarande s k orkanstyrka som en följd av pandemin. 

Sammantaget tyder allt detta på allt fler och alltmer extrema krig och konflikter, och kriser och katastrofer under den närmaste framtiden. ”Kina och Ryssland är på väg att skapa en ny ”multipolär, rättvis och demokratisk världsordning”, enligt ett uttalande från Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov.” 

”Kina och Ryssland är på väg att skapa en ny ”multipolär, rättvis och demokratisk världsordning”, enligt ett uttalande från Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov.”

https://www.dn.se/varlden/lavrov-i-kina-vill-skapa-tydligare-varldsordning

”Kinesiska UD:s talesperson Wang Wenbin säger att Moskva och Peking kommer att fortsätta ”utveckla global multipolaritet och demokratisering av internationella relationer”.

– Vår strävan efter fred har inga gränser, vårt upprätthållande av säkerheten har inga gränser, vårt motstånd mot hegemoni har inga gränser, sade Wenbin till journalister.

Från Kina reser Sergej Lavrov vidare till Indien – ett land som inte heller har tagit avstånd från Rysslands anfallskrig. Lavrov ska diskutera försäljningen av rysk råolja och möjligheten att skapa en betalningsmetod mellan länderna som fungerar utanför Swift-systemet, som Ryssland stoppats från genom sanktioner.

Sedan kriget började har flera indiska bolag köpt miljontals fat med rysk råolja till reapris. Detta samtidigt som många andra länder försöker fasa ut olja och gas från Ryssland.

Indien och Ryssland har starka band när det gäller handel, inte minst vapen och försvarsmateriel där mer än 50 procent av Indiens import kommer från Ryssland.”

Håller Dugins vision om ett eurasiatiskt Ryssland på att realiseras i detta nu?

Håller Rysslands högerextrema chefsideolog Dugins vision om ett extremnationalistiskt, genomauktoritärt och fr a eurasistiskt Ryssland faktiskt på att realiseras i detta nu?

Det talas som bekant numera ständigt om att Ryssland just nu är på väg att bli som Nordkorea fast i jätteformat men snarare är det nog så att det ryska samhället i rask takt är på väg att bli som Kina med allt vad det innebär av (själv)censur, (statlig) propaganda, en stark (polis)stat och drakoniska straff och samtidigt ytligt sett ett ”normalt” modernt samhälle (d v s Nordkorea är något helt annat och fr a något mycket mer extremt enligt min mening).

Framför allt så håller Ryssland i rasande takt på att kasta loss fullständigt från övriga Europa och västvärlden med allt vad det innebär och det är inte bara så att landet alltmer börjar likna det kinesiska samhället utan Ryssland och Kina är vid det här laget i det närmaste predestinerade för varandra inför den åtminstone närmaste framtiden, d v s två gamla imperier som just nu frossar ikapp i nostalgisk nystalinism respektive nymaoism och ständigt ältar gamla oförrätter som Väst anses ha åsamkat dem i (när)historien.

Iljins och Dugins högerextrema eurasiatiska ideologi som Putin visserligen tidigare har flirtat med men aldrig helt och hållet har omfamnat ser m a o ut att realiseras i detta nu p g a den ryska invasionen av Ukraina (och Västs respons på densamma) och oavsett om Putin är en anhängare av denna ideologi eller ej – d v s Ryssland lämnar nu definitivt övriga Europa och Väst bakom sig och orienterar sig österut och bejakar därigenom sitt (eur)asiatiska arv med full kraft.

Jag har själv genom åren både besökt Ryssland och Kina och flera gånger om dessutom och jag har alltid upplevt Ryssland som ett europeiskt land liksom som mer fritt än Xis Kina och långt mer ”normalt” i enlighet med mina referensramar (d v s de fortfarande skapligt fungerande parlamentariska demokratierna i Norden och Västeuropa) trots Putins regim men idag ser då situationen radikalt annorlunda ut o Ryssland vilket DN:s Rysslandskorrespondent Anna-Lena Laurén rapporterar om. Det är naturligtvis en fruktansvärd tragedi som just nu drabbar Ukraina men på längre sikt är det en gigantisk tragedi av ödesmättade proportioner att Ryssland i skrivande stund vänder Europa ryggen.

”Bankkorten fungerar inte. Det går inte att läsa BBC. Inte att öppna Facebook. Putinregimen har alltid varit en diktatur i grunden. I praktiken dock en slags halvdiktatur där medborgarna har kunnat inhämta information och resa fritt. Så är det inte längre. DN:s korrespondent som har återvänt till Ryssland rapporterar om det nya vardagslivet.”

https://www.dn.se/varlden/anna-lena-lauren-nu-marks-diktaturens-harda-karna-i-det-ryska-vardagslivet

”Messenger är kopplat till Facebook, och Facebook fungerar bara med vpn-uppkoppling i Ryssland nuförtiden. Min dotter får övergå till Whatsapp tills jag har skaffat vpn till hennes surfplatta. Inte heller Twitter fungerar utan vpn. Det går inte att läsa den ryska oberoende nätsajten Meduza utan vpn. Inte BBC. Den oberoende tv-kanalen Dozjd som jag dagligen tittat på har lagts ned. Visserligen är det bara att starta sin vpn-uppkoppling så kan man läsa allt som är förbjudet. Men Ryssland har aldrig haft de här begränsningarna, i motsats till Kina. Nu är de införda.

Att parlamentet duman nu planerar att förbjuda bruk av vpn är bara följdriktigt. Följande morgon skruvar jag av gammal vana på radion. Våglängden är inställd på oberoende Echo Moskvy – också den nedlagd. Nu har samma våglängd övertagits av det statliga propagandaorganet Sputnik. Mitt vardagsrum fylls av en hurtig röst som tillhör Tigran Keosajan, Kremltrogen regissör, gift med statskontrollerade Russia Todays chefredaktör Margarita Simonjan.”

DN:s ledarsida jämför idag Ryssland med Nordkorea

Rätt onödigt att jämföra ett framtida ryskockuperat Ukraina med Nordkorea såsom DN:s huvudledare gör idag.

Nordkorea har under de senaste åren letat sig in i svenska språket i den metaforiska och symboliska betydelsen av ett hermetiskt slutet land liksom av en märklig för att inte säga bisarr ledare och regim.

Nordkorea är dock något helt annat än Ryssland av inte minst olika historiska orsaker och det finns framför allt och trots allt olika grader i helvetet.

Det är med andra ord rent ut sagt en skymf mot både ryssarna och nordkoreanerna att göra en sådan jämförelse som DN:s ledarredaktion gör idag och inte minst så framstår det som rejält vulgärt.

Det är en sak om två svenskar som sitter och gaggar på krogen säger till varandra på fyllan att ”stackars ryssen har det ju f-n som i Nordkorea” men det är en annan sak när Sveriges största morgontidning nu gör det även om intentionen antagligen är att verka lite ”edgy”.

Hur många ryssar och ukrainare bor det i Sverige?

SvD:s Per Kudo rapporterar om att ryssar i Sverige bemöts med hat i sin vardag: ”Ryssar i Sverige vittnar om att kriget i Ukraina lett till hatiska och aggressiva kommentarer.

”I media låter det som att hela Ryssland ligger bakom attacken”, säger Elena som driver ett ryskt café i Stockholm.”

Den 31 december 2020 (OBS: detta är de färskaste siffrorna som finns allt tillgå) fanns det sammanlagt 33 001 personer som var folkbokförda i riket vilka hade någon slags bakgrund i Ryssland liksom 15 958 personer vilka hade någon slags bakgrund i Ukraina. I båda dessa siffror ingår invandrarna (d v s de utrikes födda), ”andrageneration:arna” (d v s de som är födda i riket med två föräldrar som har invandrat från antingen Ryssland eller Ukraina), de blandade (1000-tals ryska och ukrainska kvinnor liksom östeuropeiska kvinnor generellt är då gifta med svenska eller icke-östeuropeiska män och har i de flesta fall barn med dessa och det är dessa barn som avses) och adopterade (det finns över 1100 adopterade från Ryssland och uppemot 250 adopterade från Ukraina i landet och de allra flesta som har adopterad dem är majoritetssvenskar och icke-ryssar/icke-ukrainare).

Därutöver är det högst troligt att det finns ytterligare ett antal tusen personer i riket som betraktar sig som ryssar men som har ursprung i andra länder (såsom t ex i de baltiska länderna o s v) och möjligen finns det också ytterligare en del personer som betraktar sig som ukrainare men som har ursprung i andra länder (såsom t ex i Polen).

Både de ryska och ukrainska invandrarna i Sverige tillhör intressant nog den absoluta toppen av landets invandrargrupper vad gäller andelen som är högutbildade: År 2019 hade totalt 27% av samtliga invandrare (d v s de utrikes födda) en avslutad och uttagen eftergymnasial utbildning och i toppen hittade följande invandrargrupper (bland majoritetssvenskarna hade samma år 28% detsamma):

Mexiko: 61%

Japan: 60%

Ukraina: 58%

Ryssland: 57%

Kanada: 56%

Vitryssland: 55%

Kina: 54%

Taiwan: 54%

https://www.svd.se/ryssar-i-sverige-mots-av-hat-jobbig-situation

”SvD har pratat med flera ryska personer i Sverige som säger att de eller deras närstående utsatts för påhopp efter Rysslands invasion av Ukraina. Även verksamheter har drabbats, bland annat det ryska caféet Eurobar på Södermalm i Stockholm. Ägaren Elena säger att hon dagligen fått hotfulla och hatiska telefonsamtal och meddelanden. Detta trots att caféet fördömde invasionen i ett inlägg på Facebook redan den 24 februari.

– Av någon anledning tycker folk att vi inte ska servera rysk soppa längre, säger hon till SvD. I torsdags berättade hon om händelserna i en intervju med SVT. Efter det har många visat sitt stöd, och antalet kunder har ökat kraftigt. Men de aggressiva kommentarerna har fortsatt. Enligt Elena är det svenska personer som ligger bakom påhoppen.

– Om det kom från ukrainare skulle jag ha mer förståelse för en sådan emotionell reaktion eftersom det är deras familjer som utsätts för bombning. Vi har ukrainska kunder, och de har fortsatt att komma till oss, för de förstår att det inte är det ryska folket som ligger bakom attacken.”