På 2030-talet kommer kring 55% av de arbetsföra invånarna att ha utländsk bakgrund och de flesta av dem kommer att vara synliga minoritetsinvånare

Det finns många anledningar till att landets invånare med utomeuropeisk bakgrund, som just nu tyvärr sparkas i 10 000-tal p g a pandemin, måste in på arbetsmarknaden nu och inte minst då denna demografiska subgrupp helt enkelt är Sveriges framtid – det råder s a s inga som helst tvivel om den saken. Idag utgör invånarna med utomeuropeisk bakgrund nämligen ca 20% av totalbefolkningen och ca 1/3 av alla invånare som är mellan 0-45 år (ca 40-45% av samtliga invånare som idag är mellan 0-45 år har då utländsk bakgrund) är numera s k synliga minoritetsinvånare och om 9 år har dessa procentsiffror ökat än mer:
 
SCB har idag publicerat en ny rapport som mot bakgrund av den just nu pågående pandemin försöker prognosera befolkningsutvecklingen och befolkningstillväxten i landet under de kommande decennierna.
 
Bland annat konstaterar SCB att redan 2029 kommer Sveriges totalbefolkning att uppgå till hela 11 miljoner invånare, d v s den mycket kraftiga befolkningsökningen som har ägt rum sedan år 2000 p g a den utomeuropeiska invandringen, och som är den snabbaste någonsin i svensk historia, håller i sig även under de närmaste åren.
 
I åldersgruppen 25–64 år, d v s de s k arbetsföra invånarna, kommer det att finnas närmare 5,5 miljoner invånare 2029, vilket är en ökning med 200 000 och hela denna ökning kommer de utrikes födda att stå för medan de inrikes födda kommer att minska i antal inom denna åldersgrupp.
 
År 2019 var 25% av invånarna i åldersgruppen 25–64 år födda utomlands och på 2030-talet kommer denna andel att ha ökat till 30%. Tillsammans med de s k ”andrageneration:arna” kommer kring 55% av samtliga s k arbetsföra invånare att ha utländsk bakgrund på 2030-talet och de flesta av dem kommer att vara synliga minoritetsinvånare.
 
Andelen utrikes födda i totalbefolkningen tros ”peak:a” ca år 2045 med 23% och då kommer ca 50-55% av samtliga invånare att ha utländsk bakgrund. 
 
Idag föder de inrikes födda 1,62 barn per kvinna medan de invånare som har bakgrund utanför Europa föder mellan 2,13-2,95 barn per kvinna.
 
År 2019 hade 1% av samtliga barn som föddes i Sverige en mor som var född i övriga Norden (i huvudsak Finland) medan 4% hade en mor som var född inom EU och 4% en mor som var född i Europa utanför Norden och EU. Ytterligare 22% av barnen som föddes i Sverige 2019 hade vidare en mor som var född utanför Europa. Totalt beräknas cirka 45% av alla barn som föddes i Sverige 2019 ha haft en förälder med utländsk bakgrund inräknat även de s k ”andrageneration:arna”.
 
År 2070 slutligen beräknas 30% av alla invånare som är över 65 år vara utrikes födda och ca 60% av alla invånare som är över 65 år kommer då ha utländsk bakgrund.

En kommentar

  1. Pingback: På 2030-talet kommer kring 55% av de arbetsföra invånarna att ha utländsk bakgrund och de flesta av dem kommer att vara synliga minoritetsinvånare — Tobias Hübinette | Skogsnytt