En lokal studie i varför SD har blivit ett så stort parti särskilt i landets industriorter


För den som är särskilt intresserad av hur det kan komma sig att SD har blivit ett så stort parti särskilt i flertalet av landets industriorter så erbjuder sociologen Åke Sandbergs bok om Säffle ”Främling i sin stad. Stängda fabriker och butiker – missnöje och framtidstro” en nyanserad bild av denna utveckling. Med utgångspunkt i lokalhistorien som också inkluderar en välinformerad historik över den lokala naziströrelsen i Säffle med omnejd och med stöd i offentlig statistik, intervjuer (såsom bl a med SD Säffle-representanter) och gedigna samhällsvetenskapliga analyser visar Åke övertygande hur SD har kunnat vinna mark i en kommun som värmländska Säffle p g a inte minst de senaste decenniernas nyliberala strukturomvandlingar.
http://www.akesandberg.se/framling-i-blog/