Märkt: extremhögern

Familjerna Palme-von Knieriem och extremhögern

Jag noterar att Maud Palme nyligen har gått bort, gift med Olof Palmes bror advokat Claës Palme. Därmed går även ett stycke 1900-talshistoria ur tiden. 1994 donerade paret Maud och Claës Palme godset Skangal till svenska Frälsningsarmén. Skangal var den balttyska adelsfamiljen von Knieriems stamgods som kom i familjen Palmes ägo via Olofs och Claës mor Elisabeth Palme, som var född von Knieriem.

Detta balttyska påbrå förklarar möjligen att Maud och Claës Palme var medlemmar i det av högerextremister in i vår tid dominerade elitsällskapet Svensk-tyska föreningen så sent som på 1970- och 80-talen då vår nuvarande konung var dess beskyddare (idag har drottning Silvia dock övertagit beskyddarskapet av denna förening, som fram tills nyligen leddes av överläkare S Gunnar Edlund, överklassfascist av den gamla skolan samt ivrig förintelseförnekare). Samtidigt pekar detta medlemskap på familjerna von Knieriems och Palmes högerextrema förflutna, som vid det här laget är välkänt för de flesta.

Under kriget var exempelvis Elisabeth Palme ordförande för den svensk-tyska minoritetens och den tyska invandrargruppens nazistiska kvinnoförbund Deutsche Frauenbund i Stockholm: Bland annat stickade förbundets medlemmar strumpor till de mordiska ”SS-pojkarna” på östfronten. En av dessa ”SS-grabbar” var f ö vår nuvarande kungs morbror, vars namn Hubertus denne ju bär till den stupade SS-morbroderns och nazikrigshjältens minne: att ha namngivits efter en högerextremist har vår nuvarande kung f ö gemensamt med Olof Palme – Olofs farbror och namne stupade 1918 i slaget om Tammerfors som krigsfrivillig i den Svenska brigaden, vars hemvändande veteraner (idel våldsdyrkande ”brats” från landets fina familjer som hade deltagit i de blodiga upprensningsaktionerna på den finska arbetarmilisen efter den borgerliga sidans seger i Finska inbördeskriget) bl a kom att utgöra grundstocken till både Munckska kåren (beväpnad Östermalms- och Norrortsöverklass som fruktade ett kommande klasskrig mot ”såssarna” och ”judebolsjevikerna”) och Sveriges fascistiska kamporganisations medlemsmatrikel på 1920-talet.

Elisabeths bror Ottokar von Knieriem, d v s Olofs och Claës morbror, var direktör för den nazityska bank (som fortfarande existerar), Dresdner Bank, som var den bank som ”clearade” och tvättade allt stöldgods (konst, juveler, företag, fastigheter o s v: nazisterna var noga med att ”respektera” den privata äganderätten och ville att allt ”på papperet” skulle gå rätt till) som nazisterna roffade åt sig på kontinenten under krigsåren. Ottokar var också vän med Felix Kersten, d v s Heinrich Himmlers ”livläkare” och massör – båda spelade en avgörande roll för att få till stånd greve Folke Bernadottes och svenska Röda korsets Vita bussarna-expedition. Ottokar ägde en lägenhet på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm där Kersten bl a sammanträffade med Hilel Storch, styrelseledamot av Judiska världsrådet och före detta chef för Libauer bank i Lettland som en gång i tiden ironiskt nog hade förvaltat familjens von Knieriems förmögenhet. Bl a ville Ottokar återupprätta det gamla kejsarhuset Hohenzollern: med rysk hjälp tänkte sig denne att Hohenzollern-prinsen Louis Ferdinand skulle kunna göras till tysk regent. I sammanhanget sägs en ung Olof Palme ha agerat ”springpojke” mellan mötesdeltagarna och amerikanska ambassaden. August, ännu en von Knieriem och kusin till Elisabeth, var direktör för IG Farben som bl a tillverkade och sålde den giftgas som användes i koncentrationslägren för att mörda miljoner människor: August von Knieriem åtalade också i Nürnberg-rättegångarna men frikändes dock 1947.

Och slutligen, vad gäller den svenska sidan, d v s Palme-familjen och extremhögern, så är persongalleriet minst lika omfattande som på den balttyska sidan – här följer endast ett axplock:
Rutger Palme, son till Olof Palme d ä, krigshjälten från Tammerfors, och kusin till Olof Palme d y. Medlem i Sveriges fascistiska kamporganisation och Sveriges nationella förbund, sedermera chef för Krigsmaterialverket.
Per Palme, bror till Rutger. Medlem i Sveriges fascistiska kamporganisation och sedermera professor i konsthistoria.

Sedan går det inte att undgå att nämna friherre Eric von Born (finlandssvensk adel), far till författarinnan Heidi von Born, som var Olof Palmes fars kusin, känd swedenborgare och medlem i allt som gick att vara medlem i: Svea rike, Nationen, Ungsvenska klubben, Svensk-Finlands vänner, Sveriges nationella förbund o s v.