Kategori: Youtube

Igår uppnådde SD:s mediekanal Riks över 100 000 prenumeranter

SD fortsätter tyvärr att dominera de sociala medierna och igår ”spräckte” SD:s tv-kanal Riks 100 000 prenumeranter-gränsen på Youtube:

SD:s tv-kanal och rörlig bild-satsning Riksstudios eller Riks som innefattar en stor studio i Ulvsunda i Stockholm sjösattes diskret och utan ”buller och bång” i november 2020 (jag ska f ö ha varit den första icke-SD:aren som uppmärksammade och skrev om SD:s nya mediesatsning i november 2020) uppnådde igår över 100 000 prenumeranter på Youtube vilket tyvärr måste sägas vara en rejäl bedrift med tanke på att Riks bara har existerat i två år och tre månader.

SD:s tv-kanal gick om SVT i antal prenumeranter redan kring årsskiftet och public service-tv-företaget med sina 93 000 prenumeranter får nu se sig omsprunget med råge av SD:s tv-kanal.

Därtill är moderpartiet likaså störst bland alla partier på Youtube med närmare 80 000 prenumeranter att jämföra med SAP:s 12 000 prenumeranter och M:s 6250 prenumeranter. Och tyvärr har SD:s famösa film om SAP som släpptes inför 2018 års val – ”Ett folk, ett parti – Socialdemokraternas historia” – snart uppnått 800 000 visningar på Youtube. 

Vidare har SD:s tv-kanal registrerat över 90 miljoner visningar sedan november 2020 fördelade på 4863 inslag vilket i genomsnitt innebär runt 18 000 tittare per inslag. Det är högst troligt att inget annat parti kan uppvisa en sådan lojal och entusiastisk för att inte säga fanatisk kombinerad medlems- och väljarkår som just SD men det kan inte vara hela förklaringen till dessa exceptionella siffror.

Youtube är den sociala medier-plattform som allra flest svenskar besöker och är ”aktiva” på och fr a gäller det landets barn, ungdomar och unga vuxna och det är knappast någon vild gissning att SD:s fullständiga dominans på internet och i de sociala medierna är den antagligen största förklaringen till att så många barn och unga röstade på SD i 2022 års skol- respektive riksdagsval. Därtill förfogar SD över ett flertal s k alternativmedier vilka tillsammans registrerar 100 000-tals och åter 100 000-tals läsare per dygn.

Nu har Göteborgs stads publicerat inspelningen av Catrin Lundströms och min presentation ”Vit melankoli – en analys av en nation i kris”

Nu har Göteborgs stads kulturförvaltning publicerat inspelningen av Catrin Lundströms och min (digitala) (bok)presentation ”Vit melankoli – en analys av en nation i kris” som ägde rum på Blå stället i Angered den 25 mars i år. 

Detta innebär att jag nu är med i ett 20-tal Youtube-filmer: