Kategori: Waffen-ss

Estimerade siffror för de svenska IS- och SS-frivilliga

antal svenska IS-frivilliga 2013-19: ca 300 (kvinnor ca 25%)
utreseland för att ta värvning: Turkiet ca 50%
medelålder vid inträde i IS: ca 23 år (20-tal minderåriga)
klass- och familjebakgrund: över hälften är antagligen arbetarbarn och 70% är uppväxta i ett miljonprogramsområde
anslutna till radikala miljöer innan avresan: ?
hemort: 1/3 från Västsverige (ca 100), 1/4 från Stockholms län
utrikes födda: ca 60% (de allra flesta har dock i huvudsak växt upp i Sverige)
svenskt medborgarskap: ca 75-80%
äktenskap och barn med utlänningar under krigsåren 2013-19: ca 25%
antal stupade: ca 50
ännu levande 2019: ca 250 (ca 80%)
 
antal svenska SS-frivilliga 1939-45: ca 200 (kvinnor 0%)
utreseland för att ta värvning: Norge 40%
medelålder vid inträde i SS: 24 år (4-5 minderåriga)
klass- och familjebakgrund: 1/3 är arbetarbarn och 42% är uppväxta med en ensamstående mor
anslutna till högerradikala organisationer innan avresan: 50%
hemort: 1/3 från Stockholms län (54), 10% från Västsverige
utrikes födda: 11% (de allra flesta har dock i huvudsak växt upp i Sverige)
svenskt medborgarskap: 90%
äktenskap och barn med utlänningar under krigsåren 1939-45: 20%
antal stupade: ca 40
ännu levande 1999: 41 (ca 20%)
 
Och inga andra jämförelser i övrigt utöver ovanstående estimerade siffror för det är naturligtvis inte möjligt att jämföra den s k SS-staten och det s k Tredje riket med den s k Islamiska staten och med det s k Kalifatet och vare sig vad gäller förövare eller offer.
 
Av alla västländer har Sverige exempelvis ”skickat” flest IS-frivilliga till Västasien/Levanten per capita efter Belgien och i absoluta tal så kommer Sverige på fjärde plats jämfört med andra västländer medan de ca 200 SS-svenskarna utgjorde en försvinnande liten minoritet jämfört med exempelvis de 6000 SS-frivilliga som Norge ”skickade” till Östeuropa/Sovjet-Ryssland.

De överlevande IS-svenskarna förnekar nu redan IS krigsförbrytelser efter det s k ”Kalifatets” undergång

Just så här som den (av den syrisk-kurdiska armén tillfångatagne) svenske IS-terroristen ”Ibrahim” säger i SVT resonerade även de svenska SS-soldaterna efter kriget såsom exempelvis SS-veteranen Ingemar Somberg som efter kriget alltid och närmast rituellt tog avstånd från SS krigsförbrytelser och som alltid (och likaså närmast rituellt) påstod att han själv aldrig hade deltagit i några övergrepp och vare sig det stämde eller ej så ville vare sig han eller några andra av de svenska SS-soldaterna (med något undantag) berätta om hur andra SS-soldater faktiskt hade begått massakrer och dessutom skyllde både han och de andra svenskarna på att de bara hade varit en s k ”kugge i hjulet” och ”bara hade lytt order” precis som ”Ibrahim” gör.
Skärmavbild 2019-02-24 kl. 21.08.55.png
Det ska dock påminnas om att Sverige och svenska UD faktiskt gjorde en hel del för att få hem alla de överlevande svenska SS-soldaterna efter Tredje rikets undergång 1945 såsom alla de som hade tillfångatagits av ryssar, britter och amerikaner och som efter kriget internerades i koncentrationsläger runtom på kontinenten och de sista svenska SS-soldaterna återvände också hem framemot 1940-talets slut från dåvarande Sovjet-Ryssland tack vare svenska statens hjälp. Ofta skedde detta f ö efter att föräldrarna till de svenska SS-soldaterna, vilka generellt var mycket unga, hade kontaktat UD.

Finlands högerpopulistiska försvarsminister Jussi Niinistö kritiserar rapporten om de finska SS-soldaternas deltagande i krigsförbrytelser

Finlands försvarsminister Jussi Niinistö, som tillhör det högerradikala partiet Blå framtid, kritiserar nu den finska regeringsrapporten om de finska SS-soldaternas deltagande i krigsförbrytelser och övergrepp och massakrer på judar och romer, ryska krigsfångar och slaviska civila och menar att rapporten smutskastar de finska SS-veteranerna samt vill överhuvudtaget tona ned rapportens innehåll.
 
 
Samtidigt har frågan om SS-fanor och SS-symboler ska tillåtas i finska militärparader och i officiella högtidssammanhang blossat upp i kölvattnet av rapporten och bl a har representanter för de finska judarnas centralråd kritiserat att detta förekommer än idag såsom på den finska självständighets- och nationaldagen den 6 december och i samband med olika parader och minnesceremonier när den finska försvarsmakten och staten hedrar de finska SS-soldaterna varav endast kanske ett 100-tal fortfarande är i livet.
 
3d11844a499cfa43c9ab8975fbee34e8.jpg
När de från östfronten överlevande finska SS-soldaterna återvände hem till Finland 1943 efter ”väl förrättat värv” som det heter genomfördes offentliga och officiella s k segerparader och det var inte ovanligt att de SS-soldater som var högerextremister (och naturligtvis både svensk- och finsktalande sådana) segerhälsade till publiken och till Mannerheim och de finska generalerna på tyskt nazistiskt vis för att visa var de stod politiskt och kanske också vad de faktiskt hade gjort i Ukraina.
merlin_150496470_b3a69452-6665-4714-9bf6-6fb961007c20-articleLarge.jpg

Svenska namn i den finska rapporten om de finska SS-soldaternas deltagande i krigsförbrytelser

För alla som ännu inte hunnit läsa den färska och föredömliga finska regeringsrapporten om de finska SS-soldaternas krigsförbrytelser (se https://www.dn.se/nyheter/varlden/rapport-finska-ss-volontarer-dodade-sannolikt-judar) som publicerades igår och föredömligt på engelska och dessutom föredömligt sammanfattad på både finska och (finlands)svenska så kan det vara av (svenskt) intresse att nämna att flera rikssvenska SS-soldater, d v s inte enbart finlandssvenska (eller estlandssvenska eller ukrainasvenska) sådana, också omnämns i rapporten bredvid flera norska och danska SS-soldater vilka också pekas ut som krigsförbrytare och mördare av judar, romer, sovjetiska krigsfångar och slaviska civila såsom bl a Elis Höglund, Kurt Lundin, Ragnar Linnér och Curt Birger Norberg (det digra personregistret innehåller då ett flertal svenskklingande namn men de allra flesta av dem är då högerextrema finlandssvenskar och finlandssvenska SS-soldater) och uppgifterna bygger bl a på Bosse Schöns bok ”Där järnkorsen växer” som jag gjorde research för:
 
Elis Höglund
Unterscharführer i 5. SS-Panzer-Division Wiking och i 11. SS Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Nordland 1941-44
Höglund var efter kriget medlem i SAC-Syndikalisterna och arbetade som vakt på Solliden på Öland.
”The SS-volunteer Elis Höglund told a Swedish radio programme in 1963 that he had witnessed the killing of Jews in Rostov-on- Don, where a considerable number of Jews were summarily shot. According to journalist Bosse Schön, this event occurred on 24.–28.7.1942 as the Sonderkommando 10a executed Jews in the Rostov area.”
 
Kurt Lundin: Sturmmann i 5. SS-Panzer-Division Wiking 1941-43
Lundin tjänstgjorde även vid SS-Hauptamt i Berlin som tolk åt SS-Obergruppenführer Felix Steiner och arbetade för Sicherheitsdienst (SD).
”The SS-volunteer Kurt Lundin told the Swedish police authorities he was a member of the Reserve Battalion of SS-Regiment Westland in 1941– 43. His unit was, as it appears, present in Husiatyn… on 6.–7.7.1941, when his Company was ordered to cleanse the town of Soviet partisans. However, another Company had already started gathering people who were to be shot. The bulk of these were Jews. All of them [the Jewish captives] were ordered to carry away the bodies of victims shot by Soviet forces before their withdrawal from the town… On one occasion, Lundin had witnessed how an SS-officer had grabbed a baby from its mother and – keeping the infant in his hands – had slit the baby open and thrown it back to the mother. A common way of killing babies was to grab the children by the legs and smash their head against a wall. On one occasion, women sneaked into the barracks. They were, however, driven out and all of them were shot with machine guns. On several occasions, Lundin witnessed the killing of Jews – men, women and children – involving about 800 victims. A member of a special SS-Company, named the Jew Company, had told him that he was commissioned to hunt down Jews and kill them.”
 
Ragnar Linnér: Schütze i 5. SS-Panzer-Division Wiking 1941
Linnér var efter kriget medlem i Stay Behind-nätverket och han ansvarade även för de inhemska adoptionerna i Stockholms stad på 1950- och 60-talen och grundade 1958 Akademikerförbundet SSR.
”Linnér’s units were present on the frontlines near Dnipropetrovsk as hundreds of surrendered Soviet soldiers were shot on the spot. For the most part, the treatment of POWs was ruthless and they were driven forward with kicks and blows from the rifle butts. Schön presumes that as guards they would have witnessed how Polizeibataillon 314 of the Ordnungspolizei (OrPo) shot 7,000–8,000 Jews in Dnipropetrovsk between 10. and 14.10.1941. Linnér may also have known of some repressive acts by Einsatzkommando 6. At around this time, the unit shot Jews in Zaporizhia… and in Borodaievka.”
 
Curt Birger Norberg
Obersturmführer i 1. SS-Panzer-Division Leibstandarte SS Adolf Hitler 1942-43
Norberg tjänstgjorde även vid SS-Hauptamt i Berlin och deltog bl a i uppsättandet av en norsk skidlöparbataljon på 800 man.
”SS-Obersturmführer Curt Birger Norberg of the Leibstandarte SS Adolf Hitler deserted from his unit after serving in the vicinity of Kharkiv, and in March 1943 he was interrogated by the Swedish security services. He then reported: “In Russia, all Jews are shot behind the front”.”

Glädjande att konstatera att Jan Björklund i sitt sommartal tog tydligt avstånd från en alliansregering som samarbetar med SD och fascinerande att han bl a refererade till den f d SS-soldaten Gustaf Ekström

Glädjande att konstatera att Jan Björklund igår i sitt sommartal på Södermalm i Stockholm tog ”bladet från munnen” och tydligt deklarerade att Liberalerna inte är beredda att ingå i en alliansregering som samarbetar med SD.
 
Och tack vare LO:s film ”Sverigedemokraterna – Ett parti som alla andra?” från 2015 och Johan Ulvenlövs, Matti Palms och Anders Larssons bok ”Utan ånger. Gustaf Ekström – SS-veteranen som grundade Sverigedemokraterna” från 2017 har uppgiften om att Ekström var f d SS-soldat masspridits och verkligen gjort skillnad i den politiska diskussionen och i synen på SD (LO-filmen har ju f ö dessutom också ”triggat” SD att göra två filmer om SAP och varav den första filmen släpptes förra veckan) och för mig, som grävde fram och hittade denna uppgift om Ekström för många år sedan (i Militärattachéns i Berlin arkiv på Krigsarkivet) och till Stieg Larssons förvåning (Stieg hade då via sina kontakter bland tyska antifascister redan ”koll” på att Ekström hade kontakt med högerextrema Nationaldemokratische Partei Deutschlands men han visste då inte att Ekström hade varit SS-frivillig), så är det oerhört glädjande att särskilt Björklund ”citerar” denna uppgift som då är (adoptiv)förälder till två (adopterade) söner från Sydkorea.
 
 
”Sverigedemokraterna är ett parti som är besatta av att diskutera rötter. För dem är det viktigt vem som är jude och vem som är svensk. De enda rötter som Sverigedemokraterna för liv och pina inte vill diskutera, är sina egna.
 
”Det är ett ungt parti, bara 30 år. Det grundades ur den svenska vit makt-rörelsen. Smaka på orden: ”vit makt”.
 
En av grundarna var Gustaf Ekström. Han satt i partistyrelsen i det nya partiet. I sin ungdom tjänstgjorde han frivilligt i Waffen-SS, Hitlers specialstyrkor för judeutrotning och uppnådde befälsgraden ”Rottenführer”. Han var övertygad nazist hela sitt liv och avfärdade förintelsen som skräckpropaganda.
 
1995, ungefär samtidigt som vårt parti drev igenom LSS- reformen, gick Jimmie Åkesson med i Sverigedemokraterna. Den partiledare som då lockade Åkesson hette Anders Klarström. Även Anders Klarström hade bakgrund i ett uttalat nazistparti, Nordiska Rikspartiet.”

Ny SVT-dokumentärfilm om svenskarna som var frivilliga i Waffen-SS

Nu har SVT (Play) publicerat första delen (av två) av Christian Arnets och SVT:s nya dokumentärfilm ”Hitlers svenska soldater” som sänds som tablåsändning på SVT1 nu på torsdagen den 12 april kl. 21-22 och del 2 sänds därefter på SVT1 på torsdagen den 19 april kl. 21-22 och Svenska Dagbladet skriver följande om filmen vars första del kan beses via länken här nedan och som bl a innehåller scener från Karlstad och Värmland som Peter Sundin var behjäplig att hitta och själv gjorde jag research för filmproduktionen:
 
 
”Tvådelad dokumentär om de 200 svenskar som frivilligt anslöt sig eller värvades till SS, som gjorde sig ökänt för massmord och etnisk rensning. Vilka var soldaterna som ville bli krigshjältar i Hitlers Tyskland? Här berättas SS-svenskarnas historia, dels genom anhöriga och dels genom soldaternas egna inspelningar, brev och dagböcker. Bland annat visar dokument de svenska soldater tidigt kände till Förintelsen, information som hemligstämplades.
 
Det första avsnittet skildrar hur SS-svenskarnas drömmar om ett framtida Storgermania krockade brutalt med kriget på Östfronten.”
 
SVT.jpg
Efter 2.jpg

Paralleller mellan slaget om Raqqa 2017 och slaget om Berlin 1945

Nu när den sista fasen i slaget om Raqqa verkar ha inletts och äga rum, d v s slutstriden om den s k Islamiska statens s k huvudstad i Syrien, och när media för närvarande rapporterar om att kring 80 IS-svenskar deltar i slutstriden så kan jag inte undgå att associera till och påminna(s) om att kanske ett 30-tal SS-svenskar deltog i slutstriden om Berlin och bl a försvarade Riksdagshuset och Hitlers bunker samt att ytterligare ett 30-tal svenskar slogs in i det sista för det s k Tredje riket vid andra fronter på våren 1945 och varav åtminstone hälften stupade eller tillfångatogs och varav flera försvann för alltid i allierad och fr a rysk fångenskap (troligen avrättades de mer eller mindre ”på plats” eller avled i någon fängelsehåla i Sibirien alternativt i något fångläger i Frankrike eller Italien) alternativt återvände till Sverige flera år efter krigsslutet.
 
 
Sannolikt kommer kring hälften av IS-svenskarna också att under den närmaste tid dödas och stupa eller såras och lemlästas eller tillfångatas och möjligen ”försvinna” för alltid (d v s arkebuseras och skyfflas ned i en anonym massgrav alternativt ”ruttna bort” bortglömd i någon fängelsehåla i Mellanöstern) och flera av de som överlever slutstriden kommer sannolikt att återvända hem till Sverige först om flera år.
 
Även många SS-svenskar återvände f ö hem med s k utländska fruar samt med spädbarn eller småbarn som hade fötts utomlands (liksom i flera fall med styvbarn vilka de i vissa fall hade adopterat) såsom många av IS-svenskarna just nu gör och vilka i båda fallen ännu ej var registrerade i det svenska folkbokföringsregistret och nästan alla överlevande och återvändande SS-svenskar förhördes dessutom också av Säpo en kort tid efter hemkomsten (d v s precis som de hemvändande IS-svenskarna just nu blir).

Brennerpasset 2017 – och 1945

Österrike hotar just nu med att skicka trupper till Brennerpasset för att stoppa de flyktingar som har tagit sig över Medelhavet till Italien från att komma in i landet och har även hotat med att bygga ett staket för att skärma av passet:
 
 
Och jag kan så klart inte undvika att osökt tänka på den svenske greven Knut Posse, SS-Panzergrenadier i 5. SS-Panzer-Division Wiking, vars kvarlevor (d v s grevens kropp, lik och skelett) troligen ligger kvar någonstans i Brennerpasset där han stupade för en amerikansk kula i mars 1945.
420BCECF00000578-4663920-image-a-10_1499244123790.jpg
 
Greven föddes och växte delvis upp på Taxinge-Näsby slott i Nykvarns kommun i Södermanland som idag är känt för Nordeuropas största kakbord (d v s det s k ”kakslottet”) och där en Bergmanfilm också har spelats in och fadern som bar samma namn som denne var löjtnant vid Smålands husarregemente i Eksjö och vice ordförande i Svenska adelsförbundet samt även innehavare av Sturehofs slott i Norsborg i norra Botkyrka där systrarna Voltaire idag driver ett café samt medlem i pro-nazityska Riksföreningen Sverige-Tyskland.
fiy98mas_large.jpg
 
Knut Posse var krigsfrivillig både under Finska vinterkriget 1939-40 och i finska Fortsättningskriget 1941-44 där han tjänstgjorde vid Svenska frivilligbataljonens jägarpluton och dekorerades med frihetsmedaljen av andra klass. Posse tog sig sedan den 9 december 1944 till Norge via Värmland och Charlottenberg och sammanträffade bl a med den legendariske nazisten Carl-Göran Edquist i Oslo samt skickades till och tjänstgjorde i Graz tillsammans med nio andra svenskar i SS-Grenadier Ausbildungs- und Ersatz Bataillon 18 i 5. SS-Panzer-Division Wiking. Posse upplevde och stred bl a under Ardenneroffensiven i början av 1945 innan han skickades till Brennerpasset där han slutligen stupade den 22 mars 1945 under slaget om Brennerpasset som pågick ända fram tills april 1945 när den sista tyska försvarslinjen i Italien som kallades den gotiska linjen slutligen bröt samman.
49f24ec7750afa4d67e3d38a729f518fthumb-1430631757518-capt_bare_with_vi_corps_sign_at_austrian_italian_border_at_brenner_pass___may_1945
Och för övrigt: Förra gången Österrike mobiliserade längs sin (dåvarande) södra gräns mitt under en varm och het europeisk sommar så gick det rätt så illa – d v s i juli 1914.

Om vad de återvändande svenska f d IS-frivilliga har att vänta

Expressen hänger idag ut några av de överlevande och återvändande svenska IS-frivlliga efter noter:
 
 
Förra gången det begav sig tog det dock decennier innan de överlevande och återvändande svenska SS-frivilliga hängdes ut efter noter och även den gången var det intressant nog i Expressen och först mot 1970-talets slut: Jag hann träffa journalisten ifråga innan denne gick bort och han överlämnade bl a en samling originalfotografier till mig som sedermera har använts som illustrationer i ett rätt så stort antal böcker såsom exempelvis det stora gruppfotot från SS-kasernen i Klagenfurt där ett dussintal svenska SS-frivilliga finns med (bl a den s k Hamilton-gruppen inklusive greve Ulph Hamilton själv i egen hög person liksom dennes butler som sedermera blev syndikalist efter kriget och slutade som vakt vid de kungliga slotten). Journalisten berättade för mig att flera av de svenska f d SS-frivilliga som var på toppen av sina karriärer när uthängningen publicerades i stort sett hade hotat med självmord om Expressen hängde ut dem med namn (såsom vissa höga officerare, en domare, en direktör samt en politiker) och en undrar ju hur de f d IS-frivilliga nu reagerar på Expressens uthängning.
 
Annars gick det inte särskilt bra för många av de överlevande och återvändande svenska SS-frivilliga förutom några som kom att göra lysande yrkeskarriärer och gissningsvis kommer det att gå dåligt för de allra flesta av de svenska IS-frivilliga som har överlevt och nu återvänder hem (OBS: någon enstaka f d IS-frivillig kommer det så klart att gå mycket bra för och sannolikt kommer denne att göra allt för att dölja sin historia och sin bakgrund när denne uppnår toppen av sin karriär om några decennier):
 
Många SS-frivilliga återvände först efter flera års fångenskap och irrfärder i det krigshärjade Europa precis som att det sannolikt kommer att ta flera år innan alla svenska IS-frivilliga som har överlevt är tillbaka i landet (d v s flera är säkert fångar just nu eller kommer snart att irra runt i det krigshärjade Västasien), ett rätt så stort antal emigrerade till andra västländer eller till Latinamerika och Mellanöstern (gissningsvis kommer flera av de f d IS-frivilliga att av olika anledningar lämna landet under de kommande åren), flera söp och drogade ned sig, hamnade i kriminalitet och slutade som mer eller mindre utslagna och marginaliserade innan de gick bort (gissningsvis kommer ett stort antal av de f d IS-frivilliga att sluta på samma sätt – d v s med och i alkohol, droger, brottslighet och fattigdom) medan ett antal begick självmord inom 5-10 år efter hemkomsten (och vilket säkerligen flera f d IS-frivilliga också kommer att göra) och många kom slutligen också att byta namn för att undvika att igenkännas som f d SS-frivilliga och åtskilliga gifte sig och skilde sig dessutom om vartannat och genomlevde antagligen rätt så kaotiska familjeliv liksom att de flyttade runt mellan påfallande många olika adresser (d v s de fick aldrig någon ro i livet och tvingades ständigt att bryta upp och byta liv, bostad, partner och yrke) och vilket återigen säkerligen också är det öde som väntar många av de f d IS-frivilliga som nu återvänder tillbaks till Sverige.

Statistiska likheter och skillnader mellan svenska IS- och SS-frivilliga

svenska IS-frivilliga 2013-16: 267
24% kvinnor
45 under 20 år (18 minderåriga)
uppväxta i ett miljonprogramsområde: 70%
1/3 från Västsverige (ca 90), 1/4 från Stockholms län (ca 70)
utrikes födda: 66%, 75% svenska medborgare
49 stupade
 
svenska SS-frivilliga 1939-45: 183
0% kvinnor
medelålder: 24 år (3-4 minderåriga)
uppväxta med en ensamstående förälder: 42%
30% från Stockholms län (54), 7% från Västsverige (13)
utrikes födda: 11%, ca 90% svenska medborgare
37 stupade
 
Och inga andra jämförelser i övrigt för det är naturligtvis vare sig etiskt, historiskt eller ideologiskt korrekt att jämföra den s k Islamiska staten med den s k SS-staten och kanske än mindre att jämföra de svenska IS-frivilliga med de svenska SS-frivilliga.