Kategori: von Rosen

Dagens researchfynd: En av nazistgreveparet Eric och Mary von Rosens barnbarn blev anarkist medan Himmlers andreman Walter Schellenberg fick bo på nuvarande kinesiska ambassaden i Stockholm inbjuden av greve Bernadotte

Lite nöjd (d v s med mig själv även om det kan låta rätt förmätet) trots allt över att jag idag på s k förekommen anledning har lyckats ”knäcka” två frågeställningar som jag har funderat på ett tag eller kanske snarare alltför länge:
d180cd5f-3562-11de-9058-c19a46729de1_PDF_FULL.jpg.png
Det handlar dels om att jag idag har lyckats identifiera ett barnbarn till Sveriges mesta/bästa överklassnazistiska adliga par Eric och Mary von Rosen som tillhörande kretsen kring den västtysk 2 juni-rörelsen-medlemmen Norbert Kröcher och det s k Kommando Siegfried Hausner och dels om att jag idag har lyckats ta/få reda på exakt var Himmlers andreman Walter Schellenberg egentligen bodde efter det att greve Folke Bernadotte hade tagit honom under sina Bernadotte:ska vingars beskydd och transporterat honom till Sverige efter krigsslutet för att Schellenberg skulle få tillfälle att vila upp sig här och kunna författa sin försvarsskrift i lugn och ro, vilket antagligen räddade honom från att stämplas som krigsförbrytare och dömas därför efter kriget.
unnamed.jpg
Ett av Eric och Mary von Rosens barn, dottern Birgitta, som bl a översatte den nazityska bästsäljarromanen om Horst Wessel till svenska och som var organiserad fascist i ungdomen och vän med både Göring, Goebbels och A.H. m fl inom nazitoppen, fick en dotter vid namn Christel och denna Christel gifte sig 1957 med fotografen John Eklöf. Mellan 1957-67 dokumenterade John f ö livet på von Rosens Rockelstad slott i Södermanland fram till dess att Mary von Rosen gick bort 1967, då slottet såldes vidare till den adliga familjen von Post som fortfarande än idag bebor slottet. John och Christel fick sedan en dotter som sedermera blev/var en Norbert Kröchers svenska flickvänner och en av dem som åtalades och dömdes i rättegången 1977.
 
Detta är då ännnu ett exempel ur högen på att en efterkommande till en högerextrem (överklass)familj blev vänsterradikal, d v s under 1960- och 70-talen var det mycket vanligt att personer som blev/var vänsterradikala hade föräldrar och/eller far/morföräldrar som hade blivit/varit högerradikala innan och under kriget.
 
Allt detta förklarar antagligen varför Birgitta von Rosen, som som gift mest var känd som Birgitta Wolf, engagerade sig så starkt för RAF-fångarna i Västtyskland på 1970-talet och för svenskarna som ställdes inför rätta efter den s k Operation Leo/Ebba Grön-operationen 1977. Det handlade helt enkelt för Birgitta om hennes eget barnbarn som stod åtalad och sedermera dömdes till ett fängelsestraff.
1200px-Dragongården_2009.jpg
Och slutligen vad gäller Heinrich Himmlers ”högra hand” och närmaste man och ”hjärna” SS-Brigadeführer Walter Schellenberg så kom han till Sverige i början av maj 1945, d v s för nästan exakt 75 år sedan, på inbjudan av greve Folke Bernadotte och i en av dennes och svenska Röda korsets s k vita bussar. Schellenberg hade dessutom med sig ett mindre entourage omkring sig bestående av bl a sin sekreterare och andra SS-män såsom SS-Obersturmbannführer Franz Göring.
IMG_0699.jpg
Det visar sig nu att Schellenberg först inkvarterades på greve Bernadottes eget gods Dragongården på Gärdet som idag inhyser Kinas ambassad och därefter fick han antagligen bo hemma hos en s k överklassnazist i en s k fashionabel sekelskiftesvilla i Saltsjö-Duvnäs i Nacka och sedan förflyttades han slutligen till en villa som ibland omtalas som ett pensionat i Trosa.
 
Samtidigt på våren 1945 ska Tysklands f d ambassadör Hans Thomsen ha varit internerad på Tyska skolans f d feriegård i anslutning till slottet Almare Stäket efter att tyska ambassaden (d v s dagens Lydmar Hotel på Blasieholmen – f ö har jag sovit över i Thomsens gamla rum där en gång i tiden) hade exprorierats när Tyskland gick under som statsbildning men tydligen var tyska UD och Himmlers SS i luven på varandra även efter kriget så Schellenberg och Thomsen, som då hade tjänat Joachim von Ribbentrop, ville ogärna ha kontakt med varandra för 75 år sedan i maj 1945.
 
Sedermera begärde de allierade att Sverige skulle utelämna Schellenberg vilket också skedde då greven inte hade något att ”sätta emot” och senare skulle greve Bernadotte infinna sig i Nürnberg under rättegångarna där för att agera karaktärsvittne åt Schellenberg, d v s den svenske greven gick helt enkelt i god för att Himmlers närmaste man var en s k gentleman av den s k gamla skolan.
 
Båda dessa spörsmål har jag då ”gått” och ”klurat” på genom åren men idag lossnade det plötsligt tack vare gamla adelskalendrar och viss tillgång till gammal tysk och svensk press och nu känns det faktiskt nästan som om ”en sten föll från mitt bröst” även om det nog låter lite väl dramatiskt.

Om den f d pro-nazisten Karl Vennbergs lek med elden och om Birgitta von Rosens/Wolfs stöd till de svenska 2 junirörelsen-sympatisörerna 1977 som greps i samband med ”Operation Leo”/”Ebba grön”

I KB:s digitala tidningsartikelarkiv hittar en verkligen alla ”hemligheter” om alla ”kändisar”:
 
1949 lekte poeten, författaren, redaktören mm Karl Vennberg uppenbarligen med elden genom att ”hint:a” om att han en gång själv hade tillhört den s k nationella rörelsen: ”Man blir lite skrämd när man känner igen tongångarna från Nationell Tidning 1934”, skrev han då i en krönika i Aftonbladet under sensommaren när han befann sig på Kymmendö i Stockholms skärgård.
93695799_10157369996360847_9070973914154270720_n.jpg
Den mytomspunne ”kulturvänstern”-kulturradikalen Karl Vennberg var då bl a litteraturkritiker och kulturchef på syndikalistiska Arbetaren och mångårig kritiker och kulturchef på socialistiska Aftonbladet i hela två decennier och Vennbergs roll på Aftonbladet kan sägas ha motsvarats av Olof Lagercrantz dito på Dagens Nyheter under den svenska efterkrigstiden vad gäller inflytande, och inte minst i samband med den s k 68-vänsterns framväxt. Vennberg var då bl a den som släppte in den s k 68-vänsterns ”orakel” och ”chefsideolog” Jan Myrdal på Aftonbladets kultursidor och Vennbergs betydelse för den s k nya vänsterns framväxt på 1960- och 70-talen kan s a s inte underskattas.
 
På 1930- och 40-talen lät dock Vennberg publicera sig i den svenska s k nationella rörelsens olika tidningar och tidskrifter och bl a i Den Svenske Nationalsocialisten och i Sverige-Tyskland men också just i Sveriges nationella förbunds partiorgan Nationell Tidning såsom denna s k kampdikt från 1936.
 
Och ännu en mytomspunnen person, nämligen grevinnan Birgitta von Rosen som som gift hette Birgitta Wolf, visar sig på 1970-talet nu inte bara ha stöttat de fängslade (väst)tyska RAF-aktivisterna, som hon t o m genomförde en egen hungerstrejk för, utan också de svenska anarkisterna och vänsteraktivisterna som ”hängde” runt den (väst)tyske 2 junirörelsen-aktivisten Norbert Kröcher och dennes ”cell” på Södermalm Kommando Siegfried Hausner, som efter RAF:s ockupation av den västtyska ambassaden i Stockholm planerade att kidnappa det dåvarande statsrådet Anna-Greta Leijon.
 
Birgitta von Rosen var då dotter till det s k ”överklassnazistiska” paret greve Eric von Rosen och grevinnan Mary von Rosen och därmed nära släkt med Hermann Göring och innan kriget var hon medlem i Sveriges fascistiska kamporganisation (SFKO) och ryktet säger att även Birgittas bror Carl-Gustaf von Rosen, som sedermera skulle bli världsberömd för sin vänskap med Etiopiens kejsare Haile Selassie och för sitt livslånga stöd till etiopierna och mot den italienska och europeiska imperialismen och kolonialismen i Afrika, också han var medlem i SFKO innan kriget.
 
Birgitta, som bl a översatte Hanns Heinz Ewers kioskvältarroman om SA-hjälten/martyren Horst Wessel till svenska, flyttade sedermera till Tyskland efter ett nazistiskt bröllop (med tysken Albert Nestler) som hette duga (bl a var det antagligen det första och det sista bröllopet på svensk mark när Horst Wessel-sången spelades och när en magnifik blomsterkrans från självaste A.H. fanns på plats i kyrkan) och under kriget stod hon både nära Göring och Goebbels liksom (självklart) A.H.
 
Efter kriget blev Birgitta sedan en s k rikskändis i Västtyskland som ”fångarnas ängel” då hon engagerade sig för brottslingar, kriminella, interner och fångar liksom även för hemlösa och övergivna barn, barnhemsbarn och fosterbarn. Även i Sverige var hon aktiv efter kriget och bl a deltog hon i att grunda Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering (KRUM).
 
Någon gång på 1970-talet verkar Birgitta ha vänsterradikaliserats och möjligen under inflytande av sin son vänsteraktivisten och journalisten Peter Nestler, som Göring ”himself” f ö döpte en gång i tiden, och som jag själv träffade i Stockholm förra året när han visade sin film Tod und Teufel på Filmhuset, som handlar om hans farfar greve Eric von Rosen.
 
År 1977, efter att ”Operation Leo” eller ”Ebba grön” hade ägt rum och Norbert Kröchers svenska kamrater i Stockholm hade gripits, engagerade sig Birgitta tydligen även för dem samtidigt som hon stöttade de fängslade RAF-ledarna i Stammheim i Västtyskland. 

En dag i det överklassnazistiska grevliga paret Eric och Mary von Rosens spår

Har spenderat söndagen i det s k överklassnazistiska grevliga paret Eric och Mary von Rosens tecken och spår som började med ett unikt besök i parets gamla jaktstuga i Jaktstuguskogen där Hermann Göring och Carin von Kantzow ska ha sovit över under åtminstone en natt i den hakkorsprydda praktsängen.
69710656_10156721130650847_1293332047166701568_n.jpg
70123202_10156721130265847_3984829069060472832_n.jpg
Senare skulle jaktstugan, som ritades av den högerradikalt lagda arkitekten Ivar Tengbom och dekorerades av den än mer högerradikalt lagda konstnären Gunnar Hallström (som f ö också ligger bakom gamla Nordens frihets och dagens NMR:s organisationssymbol), komma att delvis stå modell för Görings (ö)kända residens Carinhall utanför Berlin.
70290482_10156721130345847_9204741868884066304_n.jpg
69635133_10156721130675847_1298106697885155328_n.jpg
 
Därefter besöktes Rockelstad slott, vars långa slottsallé f ö enbart består av granar, och som ligger naturskönt bredvid sjön Båven där Göring landade med ett flygplan tillsammans med Eric en stormig vinterkväll år 1920 (sjön var då isbelagd) och resten är, som det heter, historia efter att han under samma kväll sägs ha blivit ”störtkär” i Carin von Kantzow.
 
70450901_10156721130995847_3232986200558010368_n.jpg
70765648_10156721131080847_4352984676307042304_n.jpg
 
Erics sonson har även uppgett att Eric i vredesmod lät kasta flera föremål i sjön Båven som han hade fått som gåvor av Göring, A.H. och de andra tyska nazistledarna när han fick höra att Tyskland hade invaderat Norge 1940 men det är samtidigt svårt att veta så här i efterhand vad som är sant eller inte vad gäller familjen von Rosen.
70385127_10156721131510847_2491382061642809344_n.jpg
 
I närheten av Rockelstad slott bor f ö även hertigen av Otranto på Elghammars slott. Den gamle hertig Charles, den sjätte hertigen av Otranto som liksom Erics bror Clarence slutade som hovstallmästare, var också han pro-(nazi)tyskt lagd innan och under kriget och bl a (aktiv) medlem i Svensk-tyska föreningen. Idag residerar den åttonde hertigen av Otranto, Charles-Louis d’Otrante, på slottet. Och som om inte detta vore nog: På Ekensholms slott, som också ligger i Flens kommun, hittas grevinnan Walburga Habsburg som är gift med greve Archibald Douglas och som är dotter till Österrike-Ungerns siste tronföljare ärkehertig Otto.
70141933_10156721132000847_1309484293885526016_n.jpg
 
Dagen avslutades sedan med ett besök på Hegelsta kyrkogård där Eric och Mary von Rosen ligger begravda bredvid sina barn Brita, Anna och Egil som f ö deltog i att grunda den svenska grenen av Johanniterorden.
69636603_10156721132285847_8013569063416496128_n.jpg
 
Både Eric och Mary och deras dotter Birgitta vigdes i Hegelsta kyrka och på Birgittas bröllop spelades Horst Wessel-sången som bröllopsmarsch. Birgitta, som bl a var medlem i Sveriges fascistiska kamporganisation, hade dessutom också översatt Hanns Heinz Ewers bok om Horst Wessel till svenska (som Nationalsocialistisk front f ö kom att nytrycka på 00-talet) och Göring var naturligtvis närvarande på bröllopet medan A.H. (i sin frånvaro) skänkte Birgitta en Mercedes-bil av lyxmodell i bröllopspresent.
70954842_10156721132170847_6506927834861142016_n.jpg
 
På 1970-talet ska f ö Erics och Marys dotter Birgitta och dennes son Peter ha varit RAF-sympatisörer och det sägs även att en annan (kvinnlig) von Rosen-medlem ska ha befunnit sig i utkanten av den s k Norbert Kröcher-affären i Stockholm men återigen är det notoriskt svårt att utröna vad som är sanning eller myt om familjen von Rosen.

Om den grevliga ätten von Rosen och den svenska extremhögern

Vad är det egentligen med den grevliga ätten von Rosen och extremhögern? Samtliga fyra barn och flera av barnbarnen till greve Carl Gustaf von Rosen och Ella von Rosen slutade nämligen som finansiärer av och medlemmar och aktivister inom den svenska extremhögern vilket torde vara rekord även inom den svenska överklassen och aristokratin.

 
 
Greve Eugène von Rosen på Örbyhus slott i Uppland och överceremonimästare på Stockholms slott var den som 1905 grundade, finansierade och ägde den antisemitiska tidningen Uplands-Posten med författaren Mauritz Rydgren som redaktör. Eugènes ene bror Eric von Rosen på Rockelstad slott i Södermanland finansierade både Nationalsocialistiska blocket och Svensk samling och var medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland och Svensk-tyska föreningen och den andre brodern hovstallmästare Clarence von Rosen i Djursholm och ursprunglig ägare till von Rosenska palatset på Strandvägen i Stockholm var likaså medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland och Svensk-tyska föreningen liksom i Gymniska förbundet, Svensk-Finlands vänner, Hjälpkommittén för Tysklands barn och Svensk opposition och han finansierade även Dagsposten och lindholmspartiet.
 
 
Den tredje brodern generallöjtnant Reinhold von Rosen, bosatt på Fituna säteri liksom i Rosenborgshuset på Östermalm i Stockholm där Stieg Larsson f ö förlade sin högerextrema underrättelseorganisation i Milleniumtrilogin, var medlem i Gymniska förbundet, Riksföreningen Sverige-Tyskland, Sveriges nationella förbund och Försvarsfrämjandet och även han stöttade Dagsposten och Maud von Rosen slutligen, d v s det fjärde syskonet, var medlem i Sveriges nationella förbund och Svensk-tyska föreningen.
 
 
Eric von Rosens son konstnären och poeten Björn von Rosen var i sin tur medlem i Gymniska förbundet, Clarence von Rosens dotter Lilian von Rosen var även hon medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland och Hjälpkommittén för Tysklands barn samt prenumerant på antisemitiska tidningen Nationen och skribent i den antisemitiska tidningen Sverige Fritt och Reinhold von Rosens ene son militärattaché och ryttmästare Gustaf Fredrik von Rosen var medlem i Gymniska förbundet, Nationella arbetsförbundet och Sveriges nationella förbund och dennes andre son konstnären Reinhold von Rosen var medlem i Hjälpkommittén för Tysklands barn.
 
 
Utöver barnen och barnbarnen till Carl Gustaf von Rosen och dennes amerikanska fru mångmiljonären Ella Carlton Moore från Philadelphia som härstammade från den berömda New England-familjen Winthrop hittas även ett flertal av ovanståendes partners, svågrar och svägerskor i den svenska extremhögerns matriklar såsom Hermann Göring som var medlem i Svenska antisemitiska föreningen när han var bosatt i Sverige liksom läkarna Alfred von Rosen och Sophus von Rosen, medlemmar i Riksföreningen Sverige-Tyskland respektive Svensk Opposition, greve Claes von Rosen, friherrinnan Thema von Rosen m fl som bär samma familjenamn.
 
 

Den enda svenska elitfamilj med och av von Rosens status, förmögenhet, makt, position och kaliber som uppvisar en liknande bisarr och makaber överrepresentation inom den svenska extremhögern är mig veterligen den grevliga ätten Hamilton som är representerad med hela ett 25-tal enskilda namn i extremhögerns matriklar.