Kategori: von Euler

Idag skriver Karolinska institutet historia

Idag skrev Karolinska institutet historia som första högskola i Sverige att gå både antirasistiska och antifascistiska argument och krav till mötes och detta är kortfattat mitt personliga minne av bakgrunden till dagens historiska beslut:

Framåt slutet av 1990-talet blev jag kontaktad av en KI-forskare och läkare, som uppmärksammade mig på det problematiska att KI hyllade far och son Anders och Gustaf Retzius och far och son Hans och Ulf von Euler i form av bl a byster på campusområdet i Solna, en permanent utställning bestående av Gustaf Retzius publikationer (inklusive dennes rasforskningspublikationer) och sals- respektive gatunamn. Personen ifråga, som idag inte längre är kvar på KI, berättade även initierat om familjen von Eulers nazistiska engagemang innan och under kriget. Då hade jag aldrig kunnat ana att KI skulle ta det beslut som rektorn och ledningen valde att ta idag över 20 år senare.

År 2015 uppmärksammade sedan DN:s Björn af Kleen att KI hyllade far och son Anders och Gustaf Retzius och år 2018 uppmärksammade både jag själv och andra, och bl a Hugo Lagercrantz, att KI hade döpt en gata i anslutning till Nya Karolinska efter nazisten Astrid Cleve, som sedermera fick ett nytt namn. År 2020 blev jag sedan kontaktad av den antirasistiska KI-studentföreningen Sträva, som hade inlett en kampanj för att få KI att sluta att hylla Anders och Gustaf Retzius och under samma år valde KI att i all tysthet avlägsna en byst av Gustaf Retzius från campusområdet. Tack vare Strävas kampanj tillsatte KI en intern arbetsgrupp och en idéhistorisk utredning som leddes av Gert Helgesson respektive Petter Hellström och själv bistod jag med den kunskap jag råkar besitta om den svenska rasforskningen respektive om den svenska extremhögern. Samtidigt skrev DN:s Björn af Kleen återigen om saken och på den vägen är det. Det ska sägas att dagens beslut antagligen inte hade ägt rum utan studentföreningen Strävas idoga antirasistiska arbete.

https://nyheter.ki.se/kis-rektor-beslutar-i-fragan-om-namngivning-pa-campus

Ska Karolinska Institutet och Nya Karolinska bibehålla sina gatunamn som är uppkallade efter pro-nazisterna Astrid Cleve och Hans von Euler?

Gamla Karolinskas f d chef Hugo Lagercrantz uppmärksammar i dagens DN ett nytt gatunamn i anslutning till Nya Karolinska i nybyggda Hagastaden (och som det då uppenbarligen har beslutats om i skuggan av alla skandaler som kringgärdar Nya Karolinska):
euler.jpg
Astrid Cleve (som f ö är mormors mor till Alex och Calle Schulman) var då den första svenska kvinnan som doktorerade i ett naturvetenskapligt ämne och hon var aktiv som både s k ”överklassnazist”, rasforskare och Förintelseförnekare ända fram till sin död 1968.
 
Astrid Cleve var gift med den svensk-tyska minoritetens och de tyska invandrarnas i Sverige egen ”svenske Führer” professorn och nobelpristagaren Hans von Euler (som var då ordförande för genomnazifierade Deutsche Kolonie in Schweden mellan 1933-45) och deras son Ulf von Euler som också han blev forskare liksom sina båda föräldrar samt nobelpristagare liksom sin far var gift med grevinnan Dagmar Cronstedt som mellan 1939-45 arbetade som s k ”hallåa” i Berlin för nazityska Radio Königsbergs svenskspråkiga (propaganda)sändningar.
 
Far och son Hans och Ulf von Euler har då också en gata uppkallad efter sig på Karolinska Institutets campusområde, d v s von Eulers gata som då är belägen endast ett stenkast från (fruns respektive moderns) Astrid Cleves gata så det finns väl i så fall fler gatunamn att ifrågasätta (och för den som vill läsa mer om de båda bemärkta och aktade socialgrupp 1-familjerna von Euler och Cleve och den svenska extremhögern se bl a https://tobiashubinette.wordpress.com/2017/01/04/cronstedt-von-euler-extremhogern samt https://tobiashubinette.wordpress.com/2016/02/09/agnes-cleve-konst-extremhogern):
 
 
”I Hagastaden, som domineras av Nya Karolinska, har det uppstått nya gator som uppkallats efter tre berömda kvinnliga pionjärer. En av dessa upphovspersoner är Astrid Cleve.
 
Hon var en framstående botanist och geolog, gift med Nobelpristagaren Hans von Euler och även mor till Nobelpristagaren Ulf von Euler. Men hon var också en aktivt ledande nazist.
 
Cleves politiska övertygelse sträckte sig långt efter kriget, bland annat som styrelseledamot i den Nysvenska rörelsen. Hennes svärson Sven Stolpe skrev att hon frågade om han inte tyckte det fanns för många judar i Europa och förnekade skrattande ”existensen av jude-förföljelser och koncentrations¬läger för att inte tala om dödsläger – och försäkrade efter sina källor att alla fotografier från dessa ställen visade attrapper, inte människor”.
 
Det finns säkert många fler gator uppkallade efter framstående personer som hade nazistsympatier före och under kriget. Men frågan är om det är acceptabelt att uppkalla en gata efter en Förintelseförnekare?”

Familjerna von Cronstedt och von Euler och extremhögern

Hittade nyss en annons för svenskspråkiga och nazityska Radio Königsberg från 1944 vars redaktion utgjordes av en smått bisarr blandning av svenska högerextrema journalister, skådespelare och ”äventyrare” och en av dem var grevinnan Dagmar von Cronstedt som sedermera gifte sig med nobelpristagaren Ulf von Euler, ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien och ordförande för Nobelkommittén mm och vars far nazisten Hans von Euler också erhöll nobelpriset (Karolinska institutet har f ö uppkallat en väg på campusområdet i Solna efter far och son von Euler). Hans von Euler (vars dotter Karin, d v s Ulfs syster, kom att gifta sig med litteraturvetaren och skriftställaren Sven Stolpe) var mellan 1936-45 ledare för den pro-nazistiska tyska minoriteten i landet: Mellan ca 1900-50 var tyskarna landets största invandrar- och minoritetsgrupp innan finländarna övertog denna position och merparten av de svenska tyskarna sympatiserade med Nazi-Tyskland mellan 1933-45.

15825841_10154273113035847_7934852818327603862_n

Dagmar von Cronstedt levde ända fram tills nyligen som änka efter Ulf von Euler och bodde i en s k våning strax intill Humlegården och precis mittöver Kungl. biblioteket: Jag försökte själv få kontakt med henne för ett antal år sedan men hon lade helt sonika på luren när jag framförde mitt ärende telefonledes och grevinnan som under kriget var en av Nazi-Tysklands svenskspråkiga radioröster gick sedan bort för bara tio år sedan (hennes syster gifte sig f ö med en greve Carl Bildt).

För övrigt ”vimlar” det av någon anledning av både von Cronstedt:ar och von Euler:s inom den svenska extremhögern – här nedan följer ett s k axplock:

Diedric von Cronstedt, greve på Fullerö slott och medlem i Svensk opposition

Carin von Cronstedt, grevinna på Fullerö slott och medlem i Svensk opposition och som faktiskt möjligen fortfarande är i livet och i så fall bosatt i en s k våning på Östermalm

Ebba von Cronstedt, grevinna och konstnär och en av grundarna av Hjälpkommittén för Tysklands barn

Jean Cronstedt, friherre, läkare och mångårig medlem i Nysvenska rörelsen och ordförande för dess Stockholmsavdelning samt även ordförande för den s k Rhodesia-hjälpen (pro-Ian Smith och pro-den brittiska bosättarregimen) och aktiv i pro-apartheid-Sydafrika-rörelsen samt på sin tid en känd elitidrottare och gymnast och högt uppsatt inom Svenska gymnastikförbundet och bl a tränare för svenska herrlandslaget i gymnastik och ledare för svenska landslaget i gymnastik vid Sommar-OS i Tokyo 1964. Cronstedt som fortfarande lever bodde mellan 1966-94 i Sydafrika där han undervisade vid universitetet i Pretoria (under apartheidtiden fanns en hel s k svenskkoloni i Sydafrika och Cronstedt var ett känt namn bland utlandssvenskarna som var bosatta i landet) och han flyttade därefter till Mellanöstern under en period efter apartheidregimens fall (möjligen till Syrien där flera nazister och högerextremister slog sig ned efter kriget och bodde kvar in i modern tid med det antisemitiska Baath-partiets goda minne) innan han återvände till Sverige.

Elisabeth af Ugglas, friherrinna och gift med Hans von Euler (hans andra fru) och mest känd som Beth von Euler, var medlem i både Svensk-tyska föreningen och i Riksföreningen Sverige-Tyskland liksom sin på sin tid världsberömde make som hon kom att forska tillsammans med

Roland von Euler, son till Hans och Beth, blev också han forskare (statistiker) och var ordförande för Fosterländska förbundets semiparamilitära ungdomsorganisation Fosterländska ungdomssällskapet och även medlem i Svensk-tyska föreningen

Rolf von Euler, även han son till Hans och Beth, var också medlem i Svensk-tyska föreningen

Astrid Cleve, gift med Hans von Euler (hans första fru) och mest känd för eftervärlden som professor Astrid Cleve von Euler, var den första svenska kvinnan som doktorerade i ett naturvetenskapligt ämne och hon var aktiv nazist ända fram till sin bortgång 1968 och bl a medlem och styrelseledamot i Riksföreningen Sverige-Tyskland, skribent i Sverige Fritt, medlem och styrelseledamot i Nysvenska rörelsen, aktieägare i Dagsposten, medlem i Svensk-tyska föreningen samt mångpårig skribent i Fria Ord där hon publicerade mängder av artiklar av både naturvetenskaplig och rasbiologisk art. Astrids syster den berömda konstnären Agnes Cleve Jonand (som i sin tur var gift med den likaledes berömde konstnären John Jon-And) var dessutom också högerextremt lagd – hon var medlem i både Svensk Opposition och i Riksföreningen Sverige-Tyskland.